Advertentie

Insertiemanagement, je lot in eigen handen nemen..!


Mensen uit de oorspronkelijke bronwereld worden in deze realiteit niet welkom geheten door de krachten die volledige controle hebben over alles wat er hier op aarde plaatsvindt. Het betreft hier een complexe situatie van allerlei lagen, zoals politiek, industrieel en militair, wel en niet zichtbaar voor de mensheid, die zorgen voor georchestreerde cycli van chaos, pijn en verdriet. Zogenoemde buitenaardse rassen en bewustzijnsvelden zijn hieraan gelinkt evenals cyborg beschavingen. Een belangrijke reden van deze complexe situatie is dat de controlerende krachten niet willen dat oorspronkelijke mensen hier vanuit hun kracht gaan creëren, omdat dit dwars ingaat tegen hun doelstellingen.

Zij gaan namelijk voor orde en voorspelbaarheid, terwijl het bij de kracht van de oorspronkelijke mens gaat om creatie en onvoorspelbaarheid. Middels deze ingewikkelde situatie van lagen van controle proberen zij die orde en voorspelbaarheid te bereiken en te handhaven, iets wat hen kennelijk nog steeds goed lukt. Groepen die in deze lagen actief zijn, zijn de zogenoemde mind-controlgroepen. Op deze aarde en in andere realiteiten voeren zij hun werkzaamheden uit, namelijk het programmeren en traumatiseren van het gevoelsbewustzijn van de oorspronkelijke mens.

Dit zijn gebeurtenissen die gedurende je hele leven plaatsvinden zonder dat je het in de gaten hebt, omdat ze allemaal weer worden gewist uit ons geheugen. Marianne heeft sinds enige tijd inzicht in een aantal van deze gebeurtenissen, omdat zij verbinding heeft met een artificieel archief waarin deze gebeurtenissen wel zijn opgeslagen.

Op deze manier kan zij achterhalen wat er allemaal plaatsvindt, om zodoende dingen in zichzelf te verklaren die niet van haar oorspronkelijke zelf zijn en om zichzelf hiervan te ontdoen. Je zou kunnen zeggen dat er dwarsverbanden zichtbaar worden. In dit artikel gaat zij nader in op de manieren waarop wij in deze realiteit op ons gevoelsbewustzijn worden gesaboteerd door middel van inserties (trauma’s, programmeringen, overtuigingen) en hoe wij met waarneming en oefeningen inserties kunnen neutraliseren.

x

x

x

Het heft (weer) in eigen handen nemen

over je gevoelens, trauma’s en programmeringen

x

Insertiemanagement

x
2018 ©  Marianne | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Het creëren door de oorspronkelijke mens vindt plaats vanuit het gevoelsbewustzijn, vanuit kracht en emotie van binnenuit. Niet-welwillende krachten doen er van alles aan om dit gevoelsbewustzijn te manipuleren en saboteren om de voorkomen dat de oorspronkelijke mens gaat creëren. Dit doen zij onder andere door in ontvoeringen in andere en in deze realiteiten gebeurtenissen te laten plaatsvinden die de mens als traumatisch ervaart. Hierdoor komen wij in een shock terecht, en daarmee in onze creatiekracht. Omdat wij de gebeurtenis als negatief ervaren, koppelen wij een trauma aan deze kracht. Hierdoor gaat de mens haar kracht in deze realiteit als negatief ervaren, kijkt ervan weg en creëert dan niet vanuit deze kracht.

Hier enkele voorbeelden van hoe ons gevoelsbewustzijn wordt getraumatiseerd, buiten ons ‘waak’-bewust-zijn om.

 1. Mind control-programma’s :
  – Download van programma’s vanuit het artificiële archief in de mens, waardoor deze mens ervaart dat deze programma’s van hem of haar zijn, het verklaart als vorige levens en zich ermee gaat identificeren. Vaak zijn er in deze programma’s trauma’s aanwezig die er ook weer voor kunnen zorgen dat de mens wegkijkt van haar kracht
  Door in diverse trainingen mensen te programmeren en hier trauma’s aan te koppelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • gevoelens als onderdanigheid en slaafsheid te koppelen aan seksuele gevoelens, wat ook een creatiekracht is
  • trauma’s (bijvoorbeeld verlamdheid) n.a.v. misbruik, verkrachting, sado masochisme te koppelen aan seksuele gevoelens door ernaar te moeten kijken of het te moeten ondergaan
  • gevoelens te laten ontstaan van dat je niets kan door je te laten denken dat je nooit iets goed doet op basis van de normen van de mc-ers
  • dreiging naar de rituelen gestuurd te worden wanneer je iets niet goed hebt gedaan op basis van de normen van de mc-ers. Hierdoor komt een koppeling tot stand tussen het creëren vanuit jezelf (iets doen op basis van eigen initiatief) en dan het gevoel hebben dat je doodgaat.
  • Angsten om in tekorten te moeten leven of een dreiging dat dit kan gaan gebeuren
 2. Door het tijdens ontvoeringen ons saboteren middels injecties, gassen, onderdompelingen in bepaalde substanties, waardoor wij uit onze oorspronkelijke kracht en gevoelsbewustzijn worden gehaald en meer in de artificiële velden worden getrokken
 3. Door het invoegen van inserties (trauma’s, overtuigingen) vanuit de voorouderlijke lijnen bij het ontstaan van het embryo
 4. Door het invoegen van inserties (zoals grote haat, boosheid) vanuit de bewustzijnsvallen in ons neurologisch systeem hier
 5. Door het programmeren en traumatiseren tijdens ontvoeringen wordt de mens hier op aarde ontvankelijker, ook middels hun matrix-script, voor gebeurtenissen die als traumatisch ervaren kunnen worden. Bijbehorende traumatische gevoelens nestelen zich dan ook in het neurologische systeem.
 6. Programma’s en trauma’s worden door de artificiële technologie aan elkaar gekoppeld en in kracht versterkt.
Het is de strijd om het bezit van de (jouw) geest van mensen.

Door het gevoelsbewustzijn van de mens op deze manieren te saboteren, is de mens erg geneigd om hiervan weg te kijken, want wij ervaren al die trauma’s, uiteraard, als negatief. Vervolgens laten wij ons afleiden door dingen buiten onszelf en creëren wij niet vanuit onze kracht. Wij leven onze geprogrammeerde persoonlijkheid en draaien mee in de systemen en de modellen zoals die hier op aarde zijn ingericht door de controlerende krachten.

Wij worden in ons gevoelsbewustzijn zo heftig gesaboteerd, omdat het in deze artificiële realiteit op aarde daadwerkelijk mogelijk is om te creëren vanuit onze kracht! Het is mogelijk om als bronwezen, door alle inserties en sabotage heen, onze kracht te integreren in ons lichaam hier en van daaruit onze dingen te gaan doen, die wij hier moeten doen om wezenlijke veranderingen aan te gaan brengen!

Eigenaar worden van je inserties..
Er zijn verschillende manieren om inserties te neutraliseren en om onze kracht daarmee steeds sterker neer te zetten. Het gaat erom dat je het heft in handen neemt over je inserties, je je eigenaarschap hierover claimt en dat je je autonomie inzet om te gaan creëren. Hieronder beschrijf ik wat mijn ervaringen hierin zijn, om te inspireren, zodat ieder dat op zijn of haar eigen wijze, op basis van eigen besluit, zou kunnen gaan doen.

Belangrijke uitgangspunten daarbij:

 • Het nemen van een besluit als bronwezen dat je issues van binnenuit gaat oplossen en van binnenuit gaat creëren
 • Dit houdt in dat je regelmatig (dagelijks) met je inserties, met je gevoelsbewustzijn, bezig bent. Het is een soort levenswijze en wordt een automatisme als je hier veel mee bezig bent
 • Op deze manier wordt het proces van neutraliseren van inserties geleid vanuit je krachtveld, het wordt als het ware jouw creatie als bronwezen en dienen de inserties zich aan in een tempo en op een manier dat het allemaal te handelen is, dat je het dus aankan. Ook komen er, als het nodig is, mensen en/of middelen op je pad die hierbij kunnen ondersteunen.

Manieren van vervangen en neutraliseren van inserties:

 • Met woorden: het geven van opdrachten om een negatief gevoel (trauma/programma/overtuiging) te vervangen door een positieve
 • Vanuit je gevoelsbewustzijn: het vervangen van een negatief gevoel (trauma/programma/overtuiging) door een positieve
 • Wanneer je meer en meer je kracht voelt: het neutraliseren van negatieve gevoelens met behulp van deze kracht
 • Met je voorstellingsvermogen reizen naar een bepaalde traumatische situatie (tijdens een ontvoering), je kracht hierin neerzetten, het verbieden wat daar gebeurt
 • Met je voorstellingsvermogen her-programmeren van een stukje van je leven waarin je niet in je kracht zat

 • Het samenvoegen van seksuele gevoelens (wanneer je die voelt vanwege bv slaafsheid, kijken naar misbruik e.d.) met je krachtveld, het bundelen van beide krachten
 • Bij heel ontmoedigende gevoelens: waarnemen en dit blijven doen, niet wegdrukken en wegkijken, maar wel vasthouden, want het is je eigen kracht waar ontmoedigende gevoelens aan gekoppeld zijn.

Dit alles doe je in je de zogeheten theta-staat van je hersenen, wat een staat is van diepe ontspanning, die je bereikt, vlak voordat je gaat slapen. Ik ga hieronder uitschrijven hoe je ook bewust in de theta staat kunt komen. En vervolgens per situatie een voorbeeld geven hoe je het vervangen en neutraliseren kunt doen.

Theta staat
Je gaat ontspannen zitten op je stoel, haalt diep adem vanuit middenrif en buik. Je ademt in door de neus en uit door de mond en herhaalt dit enkele keren. Je voelt een diepe ontspanning door je lijf trekken. Vervolgens ga je met je aandacht naar je hart. Je voelt je hier veel kracht, warmte, rust en vreedzaamheid.  Je blijft hier een tijdje met je aandacht bij en ademt nog steeds heel rustig door vanuit middenrif en buik.

Vervolgens ja je met je aandacht langzaam omhoog langs je schouders, nek en hals omhoog naar je hoofd, helemaal tot aan je brein en je neemt hierbij het gevoel van kracht, warmte, rust en vreedzaamheid mee. Je blijft een tijdje met je aandacht in je brein. Vervolgens ga je weer terug naar je hart. Je blijft hier even met je aandacht en ademt ondertussen rustig door vanuit middenrif en buik.

Vervolgens ga je met je aandacht naar je armen, handen en vingers en neem je mee de gevoelens van kracht, warmte, rust en vreedzaamheid tot aan je vingertoppen. Je blijft hier even. Vervolgens ga je weer terug naar je hart en ga je met je aandacht naar beneden door middenrif en buik en neem je mee de gevoelens van kracht, warmte, rust en vreedzaamheid. Ondertussen adem je nog steeds rustig door vanuit buik en middenrif.

Ook hier blijf je weer even met je aandacht en vervolgens ga je naar beneden, door je bovenbenen langs je knieën naar je onderbenen, naar je voeten tot aan uiteinden van je tenen. En je neemt mee de gevoelens van kracht, warmte, rust en vreedzaamheid. Vervolgens ga je weer met je aandacht terug naar je hart en je voelt hoe je hele lichaam gevuld is met jouw kracht als bronwezen. Ondertussen adem je rustig door vanuit middenrif en buik. De volgende oefeningen voer je uit vanuit deze staat, met je aandacht aanwezig in je hart.

Met woorden: het geven van opdrachten om een negatief gevoel te vervangen door een positieve
“Als bronwezen geef ik mijzelf de opdracht om mijn gevoel (trauma/programma, overtuiging ) van ……. te vervangen door een gevoel (trauma/programma, overtuiging)  van …… “

Voorbeeld:

“Als bronwezen geef ik mijzelf de opdracht om mijn gevoel van het in tekorten moeten leven te vervangen door een gevoel van dat ik het recht heb om continu royaal, met genoeg resources, op aarde te mogen leven

Vanuit je gevoelsbewustzijn: het vervangen van een negatief gevoel door een positieve
Je bent met je aandacht bij het negatieve gevoel (trauma/programma/ overtuiging). Met je gevoelsbewustzijn vervang je dit door een gevoel (trauma/programma/overtuiging) dat je als positief ervaart, waar je je heel goed bij voelt.

Voorbeeld:

Je bent met je aandacht bij het negatieve gevoel van in tekorten te moeten leven. Je voelt je bekneld, benauwd, continue ben je bezig met gedachten hoe je deze maand rond moet komen. Je stelt je vervolgens met je gevoel voor hoe het zou zijn om de hoofdprijs in de Staatsloterij te winnen. Je voelt je heel vrij, ontdaan van alle knellende programma’s en gevoelens omtrent tekorten. Je kunt alles doen wat je wilt doen. Je vervangt het gevoel van in te korten te moeten leven door het gevoel van vrijheid en met het gevoel dat je recht hebt om continu royaal te mogen leven.

Het neutraliseren van negatieve gevoelens met behulp van je bronkracht
Je bent met je aandacht bij het negatieve gevoel (trauma/programma/ overtuiging) en je neemt dit gevoel meen naar je krachtveld en je voelt hoe het gevoel (trauma/programma/overtuiging) opgenomen wordt in je krachtveld in je hart en geneutraliseerd. Hiermee verdwijnt het helemaal.

Voorbeeld:

Je bent met je aandacht bij het negatieve gevoel van in tekorten te moeten leven. Je zit nog steeds in je hart, je voelt daar je kracht. Je neemt het gevoel van in tekorten te moeten leven mee naar je krachtveld in je hart en neemt het hierin op. Het negatieve gevoel wordt hierin geneutraliseerd en verdwijnt helemaal.

Met je voorstellingsvermogen reizen naar een bepaalde traumatische situatie (bijvoorbeeld tijdens een ontvoering), je kracht hierin neerzetten, het verbieden wat daar gebeurt
Je stelt je een situatie voor in het leven hier of tijdens een ontvoering waarin iets is gebeurd wat je als traumatisch hebt ervaren. Dit kun je doen door met je voorstellingsvermogen een beeld te laten ontstaan, er een zelf te creëren of een combinatie hiervan. Je voelt hierbij het traumatische gevoel in je lichaam. Je zit nog steeds in je hart en neemt de situatie waar. Vervolgens verbied je de ander dat te doen wat hij/zij wil gaan doen of heeft gedaan. Je staat het niet toe! Vervolgens zie je hoe je krachtveld zich door de ruimte verspreidt. Daarna integreer je deze gebeurtenis in je krachtveld in je hart.

Voorbeeld:

Je herinnert je een situatie, bijvoorbeeld door een beeld of een insertie, dat er sprake was van een situatie van misbruik tijdens een ontvoering door mind controllers. Met je voorstellingsvermogen stel je je deze situatie voor en je voelt het traumatische gevoel in je lichaam. Je bent aanwezig in je hart en neemt de situatie waar. Vervolgens verbied je de mind controller datgene te doen wat hij aan het doen is, je staat het niet toe! Vervolgens zie je hoe je krachtveld zich door de ruimte verspreidt. Daarna haal je de gebeurtenis naar je toe en integreer je dit in je krachtveld in je hart. Hiermee is het traumatische gevoel geneutraliseerd.

(afbeelding © Alex Grey)

Met je voorstellingsvermogen her-programmeren van een stukje van je leven waarin je niet in je kracht zat
Je stelt je een situatie voor in het leven hier waarin je niet in je kracht zat, en je bijvoorbeeld dingen zei vanuit de geprogrammeerde persoonlijkheid en niet als bronwezen. Je kijkt er nu naar vanuit je hart, vanuit je kracht en neemt het waar. Je zet in deze situatie je bronkracht neer en zegt nu andere dingen. Vervolgens zie je hoe je krachtveld zich door de ruimte verspreidt.

Het samenvoegen van seksuele gevoelens (wanneer je die voelt vanwege bv slaafsheid, kijken naar misbruik e.d.) met je krachtveld, het bundelen van beide krachten
Wanneer je bijvoorbeeld leest over seksueel misbruik of je wordt ‘plotseling’, kijkend naar de TV, geconfronteerd met een verkrachting, kan het zijn dat je dan seksuele gevoelens (wat een bronkracht is) voelt opkomen. Je neemt dat dan onmiddellijk waar als bronwezen in je hart, je staat het niet toe dat het gebeurt en je voegt de seksuele gevoelens samen met je krachtveld in je hart, waardoor dit krachtveld wordt versterkt en je situatie op TV kunt gaan waarnemen als bronwezen.

Ons zelf her-programmeren
Door met ons gevoelsbewustzijn op deze of soortgelijke manieren bezig te zijn, maken wij ongedaan wat er via ontvoeringen of via de voorouderlijke lijnen is ingevoegd. Wij zijn dan als het ware onze eigen her-programmeur. Wij her-coderen artificiële inserties naar neutrale bronkracht, zodat wij deze kracht steeds meer gaan voelen en vanuit deze kracht gaan creëren, om de dingen te gaan doen die wij moeten doen om in deze realiteit wezenlijke veranderingen aan te brengen.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.