Advertentie

Artabana, je zorgverzekering in eigen handen!


artabana logoOm gelijk met de deur in huis te vallen; ‘Artabana’ is geen verzetsdaad en voert geen strijd tegen hoe de zorg op dit moment is geregeld in Nederland. Nee, Artabana voert pertinent geen strijd, in welke zin dan ook. Artabana draagt echter wel de mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens een warm hart toe. Dit geldt dus ook voor mensen die werkzaam zijn in de reguliere gezondheidszorg.

In de basis is ‘Artabana’ precies het omgekeerde van strijd; ‘Artabana’ bestrijdt indirect het strijden door een platform te bieden waar ieder zijn eigen behoeften kan vervullen. Solidariteit, verbondenheid, verantwoordelijkheid, vrijheid, gezondheid en welzijn zijn belangrijke kernwaarden binnen de Artabana basisgroepen.

 

‘Be the change you want to see in the World’

– Mahatma Gandhi –

* * *

x

‘Artabana’: je zorgverzekering in eigen handen!

 

Met de komst van Artabana Nederland is er nu een zorgverzekering die 100% keuzevrijheid van therapie biedt. Want  het is per slot van rekening jouw lichaam en jouw gezondheid! Dus wie weet beter dan jijzelf wat goed voor jou is om in een staat van optimale gezondheid en welzijn te zijn en te blijven?

Afkomstig uit Oostenrijk en sinds 9 jaar ook in Duitsland , is Artabana nu in Nederland van start gegaan. Het biedt een laagdrempelige mogelijkheid om zoveel mogelijk zelf actief te zijn voor je gezondheid en welzijn. Net als in Duitsland en Oostenrijk hanteren we hier het motto: ga van bovenaf niets regelen, wat niet door de mensen of groepen aan de basis zelf gedaan kan worden.

zorgverzekeringenArtabana is niet aan de beurs genoteerd, geeft geen aandelen uit, kent geen directie met exorbitante salarissen en bonussen, ontvangt geen subsidie of donaties van de farmaceutische industrie en wil niet meer zijn dan een instrument om zoveel mogelijk mensen met elkaar in verbinding te brengen. Zodat we met elkaar kunnen werken aan een wereld met gezonde mensen.

Hoe doen we dat?
Door niets meer te zijn dan een verbindingsweg tussen lokale groepen mensen. Die komen met elkaar in klein verband bijeen om samen; niet alleen een geldpotje bijeen te brengen, waaruit ieders zorgkosten gedekt kunnen worden, maar ook om te werken aan een landelijk netwerk van solidariteit om grote kosten, die de kracht van een lokale groep te boven gaan, landelijk af te dekken.

Artabana voorziet in de verbinding tussen al die groepjes door mailadressen te verstrekken, verbindingsstructuren te maken en het sociale proces waar nodig te begeleiden. Want het met elkaar bewaken van de gezondheid binnen een groep, is  in Nederland niet eerder gedaan. Bij de huidige zorgverzekeringen betaalt iedereen een hoge premie, mag “kiezen” uit een beperkt pakket voorzieningen en kan nauwelijks dekking vinden voor een geneeswijze, die afwijkt van het gangbare reguliere model. Dus het zal even wennen zijn om meer te doen dan per automatische incasso een bedrag per maand af te staan zonder je voor de rest te bekommeren om hoe het je medemensen vergaat.

Lokale groepen?
Deelnemers in Artabana kennen elkaar en leren elkaar gauw genoeg kennen, want in een lokale groep wordt bekeken wat iedere deelnemer de afgelopen tijd nodig gehad heeft voor diens gezondheid. Daar wordt een prijs aan gehangen, afgestemd op ieders draagvermogen en dit wordt in een gemeenschappelijke kas gestopt. Vanuit dit potje wordt gestreefd om alle medische kosten te dekken. Daarnaast heeft iedere groep een reservepotje, waaruit geput kan worden als elders in het land een groep meer kosten heeft dan verwacht was.

Artabana behandelt zulke zorgvragen binnen het netwerk. Uit de reservepotjes van vele groepen komt dan bij elkaar opgeteld toch het benodigde bedrag. Dat is wat wij solidariteit noemen en gemeenschapszin. Want als het onze medemens goed gaat, gaat het ons ook goed. Want wij hebben immers met die medemens gemeen dat wij allemaal bewoner zijn van die ene blauwe planeet in dit zonnestelsel.

family-solidarityIn ons huidige ‘sociale’ stelsel vallen inmiddels meer dan 350.000 mensen keihard buiten de boot, omdat zij simpelweg de zorgpremies niet meer kunnen opbrengen. Nog eens  70.000 mensen worden door het ‘College van Zorgverzekeringen’ op hoge kosten gejaagd vanuit Nederlandse wetgeving, die liever mensen op straat zet dan met die mensen te zoeken naar een passende oplossing. In Artabana bepalen de mensen in de groepen zelf wat hun wensen zijn en wat een daarbij passend budget is. Eenvoudiger en simpeler kan het haast niet zijn, toch?

Vragen en antwoorden:

Wat heeft Artabana tegen het huidige zorgstelsel en de zorgverzekeringswet?
Het is niet aan Artabana om een oordeel te vellen over het huidige zorgstelsel en de zorgverzekeringswet in Nederland. Artabana onderkent dat in het huidige stelsel er heel veel mensen zijn, die zich op positieve wijze en met veel energie inzetten voor mensen die zorg willen ontvangen. Artabana stimuleert elk individu om zelf de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar gezondheid en welzijn.

Is Artabana wel een door de overheid erkende zorgverzekering?
Artabana is (nog) niet door de overheid erkend en staat niet onder toezicht van het ‘College voor Zorgverzekeringen’ (CvZ). Artabana is een solidaire gemeenschap die op basis van solidariteit, zelfbeschikkingsrecht en onderlinge verbondenheid onze gezondheid en welzijn wil bevorderen.

4423_groene_productenWat doet Artabana om het personeelsbestand (en de bedrijfskosten) zo laag mogelijk te houden?
Artabana is een solidaire gemeenschap, gedragen door kleine lokale groepen. Iedereen die zich inzet voor Artabana doet dat op solidaire en vrijwillige basis. Artabana heeft geen personeel in dienst en kent geen verdienmodel. Behalve een kleine bijdrage per groep voor de kosten van de landelijke website en het structureren van het groepsmodel, komen alle ingebrachte gelden en inspanningen ten goede aan iedere groep.

Hoe begin ik mijn eigen ‘Artabana’-groep?
Op korte termijn komt op de Artabana-website meer informatie te staan die deze vraag beantwoordt. Voor nu kunnen we melden dat het begint met ongeveer 5 – 15 gelijkgestemden die (liefst) dicht bij elkaar wonen en samen een lokale groep opzetten. Dat mag, maar hoeft geen officiële vereniging te zijn. Deze groep wijst een contactpersoon aan, die contact houdt met de landelijke Artabana en de wijze waarop een groep zich formeert. Voor meer informatie over het opzetten van een eigen basisgroep en een financieel model, klik op deze link

Hoe gaat Artabana om met mensen die chronisch ziek zijn?
De vraag is eigenlijk of er überhaupt wel zoiets bestaat als ‘chronisch ziek’ zijn. Artabana bepaalt niet het toelatingsbeleid van mensen bij een groep; dit doet iedere groep zelf.

Hoe gaat Artabana om met mensen die thuiszorg nodig hebben?
Leden van Artabana groepen zijn solidair met elkaar en staan elkaar bij met zowel raad als daad. Wanneer thuiszorg niet door de leden gegeven kan worden, is het aan de persoon in kwestie en zijn of haar basisgroep hoe zij daarmee om wensen te gaan.

Zal het CvZ achter me aankomen als ik me uitschrijf bij mijn huidige zorgverzekering, om me bij Artabana aan te sluiten?
Op dit moment zijn de landelijke Artebana-mensen in gesprek met het CvZ om vast te stellen op welke manier elkaars wensen kunnen worden gerespecteerd. Zodra hier duidelijkheid over is, wordt dat gemeld op de Artebana-website. Daarnaast kunnen de meeste mensen pas per 31 december a.s. hun overeenkomst met de huidige zorgaanbieder opzeggen. Bij Artabana is het ook niet òf bij Artabana òf bij een andere zorgverzekeraar. Ook beide opties zijn gewoon mogelijk..

* * *

Laten we onze gezondheid (indirect) verzieken door de macht van geld en door kunstmatige medicijnen?
Onze gezondheid (indirect) verziekt door de macht van geld en door kunstmatige medicijnen?

 

 

25 gedachten over “Artabana, je zorgverzekering in eigen handen!

 1. Ik maak uitsluitend gebruik van klassieke homoeopathie en wens alleen verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid te dragen en ervoor te zorgen dat die in stand blijft. Mijn klassiek homoeopathen zijn gelukkig niet eerst medisch geschoold.
  Het Goddelijke heb ik in mijzelf zoals ieder ander dat ook heeft en met elkaar dragen wij het eenheidsbewustzijn.
  Wij zijn in de transitie naar een spirituele samenleving waarbij wij het materiële achter ons laten. Het huidige geldstelsel, beheerst door graaiers, zal daarom ook verdwijnen.
  Verzekeren is de verantwoordelijk die je zelf draagt doorschuiven naar anderen, met andere woorden je neemt geen verantwoordelijkheid voor jezelf.

  1. Je kunt wel stellen dat iedereen voor zichzelf verantwoordelijk is natuurlijk maar we hebben allemaal wel eens dat we dat even vergeten.
   Even niet opgelet of toch iets doen wat beter niet gedaan.
   Wie betaald de medische kosten als je kind met zijn fietsje lelijk valt. Je zelf een ziekte onder de leden blijkt te hebben die niet meer weg gaat? Ik vind de stelling dat ieder de verantwoordelijkheid voor zichzelf moet nemen nogal wat arrogant.
   Uitsluitend homeopathie is prachtig natuurlijk maar wel kostbaar en niet voor iedereen vlak in de buurt. Als je zelf je “ziektekosten” wilt kunnen betalen zul je toch een flinke spaarpot achter de hand moeten hebben. Vooral als je kinderen hebt. Natuurlijk eet je zo gezond mogelijk en leef je gezond. Maar niets is zeker in het leven. En ouders met een ziek kind en geen geld of verzekering begrijpen niet waar jij het over hebt.
   Ik begrijp je betere manier van leven en gun iedereen dat. Het zal alleen even duren eer dat ook voor iedereen werkt. Ik blijf verzekerd met een zieke man. Heb er zelf een paar jaar geleden ook gebruik van moeten maken. Sindsdien ziet een dokter mij niet meer. Maar voor mezelf kan ik ook niet garanderen dat er nooit meer iets mis zal gaan en ik blij zal zijn een verzekering te hebben. De echte verandering moet eerst komen bij mensen die voor ieder pijntje naar de dokter rennen en zich overal aan laten opereren zonder eerst te kijken of het niet anders kan. En ja, dat kun je beter niet bij de reguliere artsen vragen. Al met al is het niet zo eenvoudig als het wordt voorgesteld. Het is in mijn opinie vooral toekomstvisie die van mij zeker werkelijkheid mag worden. Maar ik verwacht het de eerstkomende tijd nog niet. Het zal eerst wel een hele tijd en en worden eer het echt anders wordt.

  2. Klassieke homoeopathie is veel goedkoper dan reguliere geneeskunde, bewezen over 23 gebruik er van maken. Er is geen verzekeraar die dat vergoed en dat hoeft dus ook niet. Alle fysieke ziekteverschijnselen komen voort uit mentale ziekteverschijnselen, van jezelf en van je voorouders die dat niet opgelost hebben. Het is nooit zo dat een materieel geworden ziektebeeld “je overkomt”, je hebt het eerder zelf gecreëerd. Als voorbeeld hiervan: sinds mijn ontslag in 2010 ben ik niet weer ziek geweest, omdat ik nu kan leven zoals ik het wil.
   En natuurlijk heb ik compassie met mensen die “ziek” zijn. Ik zal ze verzorgen en hen helpen zelf hun ziekte te helen.

  3. @Hessel
   Ik kan me vinden in jouw keuze voor homeopathie. Zelf maak ik zelden de stap naar regulier. Eigenlijk is voor mij al het andere regulier en het zgn. reguliere is voor mij alternatief. Als het écht niet anders kan.
   Toch zal ik niet zo snel de keuze maken om mij niet te verzekeren.
   Meerdere malen heb ik in mijn gezin gebruik moeten maken van de reguliere zorg.
   Mijn oudste zoon werd geboren met een aangeboren hartafwijking die dusdanig ernstig was, dat hij op een leeftijd van 5 weken moest worden geopereerd om te kunnen overleven. Op dat moment koos ik maar even niet voor homeopathie. (Maar wel om naast de operatie ook alternatieven te gebruiken als extra.)
   Toen ik later moeder werd van een tweeling, bleken ook deze een hartafwijking te hebben en moest 1 van hen al jong worden geopereerd. Dan kan ik er wel van uitgaan dat mijn kind dit dus zelf gecreëerd heeft, zoals jij schrijft, maar ook in dit geval koos ik toch maar voor een operatie. En ja, ik ben veel naar binnen gekeerd om te ontdekken wat dit met mij als moeder te maken had (3 van de 4 kinderen met een hartafwijking).
   Nog meer voorbeelden?
   Mijn man kreeg een herseninfarct door een (pas toen ontdekte) aangeboren afwijking in de hersenen. Maar niet de dokter bellen???? Toch maar wél gedaan.
   Ik heb een sterke voorkeur voor het zogenaamde alternatieve, maar ben blij dat er in noodgevallen ook reguliere zorg is.
   Ik pleit daarom voor én-én, waarbij ik zélf de keuze kan maken voor de manier waarop ik wil werken aan mijn herstel en dit ook vergoed krijg. Niet alleen bij fysieke klachten, maar ook bij emotionele of psychische . (Hoewel dit een kunstmatig onderscheid is.)

  4. @ Janny,
   Dank je wel voor jouw persoonlijke verhaal.
   Helemaal navoelbaar.
   Het beste van 2 werelden, zowel regulier als alternatief.
   En geheel in de geest van Artabana, dus welkom bij de club… (als ik zo vrij mag zijn)

 2. @ Henk:
  Het staat buiten kijf dat je alleen verantwoordelijkheid kunt hebben voor je eigen gezondheid.
  Daarnaast zijn we allen Een en is het aan een ieder of in een grondhouding van Compassie bijgedragen kan worden aan het Welzijn van je medemensen.
  Daarvoor is een solidair stelsel van verbinding en samenwerking denkbaar, waar de nuchtere wetgever het etiketje “zorgverzekering” op wenst te plakken.

 3. Ik ben heel blij met dit soort initiatieven.
  Als voedingsdeskundige behandel ik mensen in mijn praktijk middels RBTI waarmee je door urine en speekseltesten kunt vaststellen waar in het lichaam problemen zijn door voedingsstoffentekorten.
  Niet raden dus, maar wetenschappelijk aantonen en daarna aanvullen waardoor het lichaam zichzelf weer kan genezen.

  We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid maar het is niet makkelijk omdat onze voeding leeg is en onze cellen dus niet gevoed worden. Zolang er nog steeds massaal gebruik gemaakt wordt van kunstmest en pesticiden is er weinig te verwachten van reguliere voeding.

  Wil je bij het begin beginnen zorg dan dat je voedzame voeding eet.

  1. @ A.Bos:
   Als voedingsdeskundige heb U vast de kanalen en een netwerk om het Artabana-initiatief verder te verspreiden.
   En uiteraard bent ook U welkom om een lokale groep te starten 🙂

  2. Deze duiding van voeding klopt helemaal wat mij betreft. De Monsanto’s van deze wereld proberen uit alle macht ons voedsel onder hun controle te krijgen en ik verzet mij daar met kracht tegen. Zelf gebruik ik al 30 jaar alles van biologische of zo mogelijk biologische dynamische energetische kwaliteit. Wel duurder dan regulier en daarom maar wat minder eten en drinken. Dat gaat op zich best. In het algemeen kan ik stellen dat door het gebruik van kunstmest er een ernstig te kort is aan magnesium zouten in ons voedsel en een gierend teveel aan kalium zouten.

 4. Als orthomoleculair voedingstherapeute volgens Bloedgroep- en Genotypedieet bepleit ik bij mijn cliënten om zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid te nemen. Met deze eet- en leefwijze volgens je bloedgroep en genotype weet je welke voeding je immunesysteem stimuleert en welke voeding juist een aanslag pleegt op je immunesysteem. Sinds 1999 volg ik mijn Bloedgroepdieet en sinds 2003 heb ik mijn praktijk Uniek Gezond waarin ik mensen, tot hun volle tevredenheid begeleid in het optimaliseren van hun gezondheid.
  Regulier wordt alles vergoed, complementaire geneeswijzen steeds minder. De farmacie is bezig om de complementaire heelwijzen om zeep te helpen, terwijl de kosten voor de totale zorg de pan uit rijzen en mensen steeds zieker worden…
  Mijn insteek is dat je door de juiste voeding je immuunsysteem krachtig blijft tot op hoge leeftijd.
  Ik wil graag meewerken aan een zorgsysteem gebaseerd op zorg voor elkaar in een gezond beheersbaar systeem.
  Mijn man en ik betalen samen meer dan € 200,00per maand terwijl wij jarenlang de reguliere zorg niet nodig hebben gehad en ook niet nodig hopen te hebben (behalve in geval van ongeluk) en wij middels gezonde voeding en supplementen onze gezondheid in stand houden.
  Cocky van Hesteren
  Orthomoleculair voedingstherapeute Genotypedieet.
  http://www.genotypedieet.eu

  1. Veel lezers zullen zich in jouw verhaal herkennen, Cocky.
   Op WanttoKnow is al genoeg bericht over de Codex Alimentarius en de achterliggende motieven.
   Nu is het de tijd dat velen die zich zorgen maakten en maken, gaan verbinden en tot daden komen. Hetzij via Artabana, hetzij via andere wegen. Er is geen tijd te verliezen.

  2. Ik was eerst enthousiast over je verhaal Cocky en een dag later drong de gedachte zich bij mij door (want ik ben er van overtuigd dat ik niet zelf denk en gedachten krijg) dat orthmoleculaire aanpak van voedsel samenstelling best wel verlichting en verbetering kan brengen en dat het tegelijkertijd geen holistische aanpak is. Dat het bovendien voorbijgaat aan wat er in voedsel als het van het land afkomt hoort te zitten en wat er in werkelijkheid in zit. De mineralen huishouding van de bodem is ernstig verstoord ten opzichte van 60 jaar gelden door het gebruik van eerst kunstmest en later ook nog mestinjectie, beiden hebben de mineralen huishouding van de bodem volkomen vernield. Er zijn nu gelukkig al enkele boeren die ontheffing hebben voor de mestinjectie wegens het vernielen van de bodem. Er zijn enkele platformen (Netwerk Vitale Voeding en Landbouw, Quadrupool) waarin zonder commerciële overwegingen kennis over hoe het anders kan en moet met de landbouw wordt uitgewisseld. Van onderaf georganiseerd.

  1. Dat zet de leuze: “we serve and protect” wel een ander daglicht, Paul.
   Wat een verhaal!

 5. Ik woon in het Oosten van het land en zou wel wat kunnen/willen betekenen. Ik wil graag geïnformeerd worden over artabana.
  Groet Irmgard Segerink/Oldenzaal

 6. Wij zijn een GGZ instelling in oprichting. Mijn functie is relatiebeheerder en procesbewaker, gaarne zie ik meer informatie van u tegemoet, omdat ik achter dit zorgverzekering systeem sta. Mensen moeten zelf diverse keuzes bepalen in hun leven. Vooral als het om hun eigen gezondheid ga. Hoe kunnen wij ons bij jullie aansluiten.

  Groet

  Abe

 7. Ik woon sinds 10 jaar in het buitenland en zie met stijgende verbazing en boosheid de ontwikkelingen in Nederland. Ik heb sinds 6 jaar een expat-verzekering, best wel duur, maar dan kan ik in vrijwel de hele wereld kiezen voor welke arts, therapeut en ziekenhuis. Ik heb nog nooit een claim ingediend, ondanks dat ik 62 jaar ben. Ik leef redelijk gezond, gebruik homeopathische middelen als het nodig is en ik ben blij dat ik sinds 35 jaar mijn heil heb gezocht bij ‘alternatieve’ geneeswijzen en tevens dat ik ben opgegroeid in een periode waarin voedsel nog gezond was, wat nu biologisch zou heten….. en niet chemisch/synthetisch. Ik woon in een ontwikkelingsland waar nu pas zakjes en pakjes komen, alles maak je hier zelf, vers en met natuurlijke middelen (boter/olijfolie bijvoorbeeld). Geen fabrieksvoer, geen gmo, geen toevoegingen.
  In China werden artsen betaald als mensen gezond waren, als ze ziek werden moest de arts ze gratis verzorgen en kreeg hij niets.
  Ziekte is inderdaad een product geworden, met miljardenbelangen.

  1. Andree: GEWELDIG!! Dit is ook helemaal mijn levensteil. Klassieke Homeopathie en uitsluitend biologisch streekvoer. Rauwe biologisch dynamische melk en kaas bovendien. Nooit gerookt.

 8. Tja, Liberty en Rudy van Willigen. In eerste instantie geeft de browser aan, dat er malware op de site staat. Na wat doorklikken, krijg ik inderdaad te zien, dat de website uit de lucht is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.