Advertentie

Neemt de BRICS het over?


*
*
Neemt de BRICS het over?

2024 © drs. Ad Broere | deze versie WantToKnow.nl/be
*

Ook publicaties over geld en financiën dienen weer met geld te worden gefinancierd. Maar allereerst niet als doel, maar als middel..! Ad Broere met zijn boek ‘Geld in de Bijrol’. (klik voor artikel)

De groeiende populariteit van de ‘BRICS’-samenweking is onderwerp van gesprek. Er zou een groot aantal landen willen toetreden, waaronder ook Saoedi Arabië; het land dat in de afgelopen vijftig jaar centraal stond in de petrodollar-deal met de Verenigde Staten, waardoor de V.S. zijn suprematie nog met een halve eeuw heeft kunnen verlengen; ondanks een enorme groei van de overheidsschuld. Zit er iets in dat het einde van de petrodollar is ingeluid..?

In mijn boek ‘Geld komt uit het Niets’ (2012) heb ik een interview opgenomen met een Zwitserse oud-bankier, die goed op de hoogte was van hoe de financiële elite te werk ging (en gaat). Over de ondergang van de economie in Noord Amerika en Europa zegt hij het volgende:

‘Ze hebben een gigantische hoeveelheid geld tot hun beschikking en wenden het volgens plan aan om landen te vernietigen en elders op te bouwen. Zoals de afbraak van de industrie in Europa en Noord Amerika en de opbouw hiervan in Azië, in het bijzond er in China.

Tegelijkertijd zijn Europa en de V.S. opengesteld voor de import van Chinese producten. De beroepsbevolking in Europa en Noord Amerika zal het steeds moeilijker krijgen om nog (passend) werk te vinden, waarbij alleen het slecht betaalde (en niet bij het opleidingsniveau passende) werk over zal blijven. Hun werkelijke doel is de vernietiging van de economieën van Europa en Noord Amerika.’

Midden in Londen, een stuk grond dat NIET behoort tot het UK, maar als ‘The City’ eigendom is van de Rothschilds, samen met o.a. Warburg, Loeb en Schiff, hét machtigste ‘bankiersgilde’ ter wereld. Dit is het financiële centrum van de wereld, waar alle touwtjes van marionet-operaties wereldwijd bijeen komen..

We zijn nu twaalf jaar verder en de juistheid van wat deze oud-bankier heeft gezegd wordt steeds duidelijker. In een eerder artikel ‘Waarom is er zoveel schuld’  heb ik duidelijk gemaakt, dat het gehele financiële stelsel gecontroleerd wordt door ‘The City’, ook wel ‘de bankiers’ genoemd.

Als de oud-bankier het heeft over ‘ze’, dan doelt hij op ‘the City’. Een financieel centrum, waar mensen ‘regeren’, die buiten het systeem staan en die geen loyaliteit aan welk land of werelddeel ook hebben. Zij zijn daarbij volkomen ongevoelig voor elk menselijk lijden.

De gedachte, dat de opkomst van Azië en China op eigen kracht zou zijn bewerkstelligd is naïef. Zoals ‘De City’ in het begin van de twintigste eeuw via de Federal Reserve en Wall Street de Verenigde Staten het economische leiderschap heeft bezorgd, zo heeft dezelfde ‘City’ China economisch op het paard geholpen. De BRICS steunt vooral op China, het is een nieuwe economische machtsstructuur met China als leider.

Waarschijnlijk komt China – als de tijd daarvoor rijp is – met het voorstel om de zg. SDR te gaan gebruiken als munt voor de internationale handel. De SDR (Special Drawing Rights) is een, uit verschillende valuta samengestelde, internationale munt, die door het Internationaal Monetair Fonds (het voorzetraam van de BIS Bank) is ontwikkeld; zie de grafiek hiernaast:

Als de SDR daadwerkelijk de US-dollar gaat vervangen, dan zal de huidige verhouding, waarin de US dollar en de Euro vooralsnog een grote rol spelen, anders van samenstelling worden. Ook zullen er onder druk van de BRICS nieuwe landen toetreden. Dit gaat gebeuren als de val van de (petro)dollar zich volledig heeft ingezet. En dat is geen goed nieuws voor Europa en Noord Amerika.

Rusland heeft geen grote economische macht.
Het land is belangrijk voor China vanwege de grondstoffen. Verder is er naar mijn mening geen belang. Rusland hoort bij het oude Europa en gaat dezelfde toekomst tegemoet als de rest van dit werelddeel; meegesleept met de ondergang van het dollar imperium. Kijk hier om een korte video over de opkomst van BRICS te zien.

Het enige passende antwoord is ons losmaken van het financiële stelsel dat ons dreigt te vernietigen – dus ook de opvolger ervan, de centrale banken met z’n CBDC. (Central Bank Digital Currency) Kleinschaligheid en waardecreatie centraal, in plaats van geld als uitgangspunt voor een nieuwe start; dat is mijns inziens het enige passende antwoord. Ik reageerde in dat kader, als volgt op een vraag over het ‘LETS’-systeem, waarin ik aangaf wat het specifieke is van waardecreatie centraal:

  • Ik heb me in veel alternatieven voor de euro verdiept. Hierover heb ik uitgebreid geschreven in mijn boek ‘Geld in de Bijrol’. (HIER) LETS-kringen hebben mijn sympathie. Er is echter een probleem, dat niet wordt opgelost door LETS. Iedere ondernemer, of het nu om producten of diensten gaat, heeft te maken met de eurowereld. Euro-inkomsten zijn nodig om euro-uitgaven te kunnen doen. Dat is ook de grote belemmering voor bedrijven om mee te doen aan een ander geld, Lets, of tijdbank initiatief.
  • Daarom heb ik deze oplossing ontwikkeld. Gebaseerd op het uitgangspunt dat alle deelnemers willen toegroeien naar het volledig uit de euro te kunnen stappen en waardecreatie voor geld te laten gaan. Of nog beter om geld te vervangen door beloftes, zoals ik in het filmpje uitleg. Daarvoor is het nodig dat er een kring wordt gevormd van – kleinschalige – bedrijven, die zoveel mogelijk met beloftes -zoals de Leeuwerik- werken, zonder met hun euro-uitgaven in de problemen te komen.
  • Daarom kan er op de markt met contante euro’s en contante Florijnen worden betaald en voor een klein deel met ‘I Owe You’s’, die geen schuld zijn maar een belofte om waarde te leveren binnen de kring aan een deelnemer, die datgene wat jij levert als waardevol beschouwt. Naarmate meer bedrijven zich aansluiten kan het deel dat met die beloftes wordt afgehandeld groter worden, totdat de kring zelfvoorzienend is.
  • Het gaat om een belang dat ons allemaal aangaat. We worden gevangen in een systeem waarin we onze vrijheid en zelfbeschikking moeten opgeven om in onze materiele behoefte te kunnen voorzien. Ik bedoel hiermee de Central Bank Digital Currency (CBDC). Een digitaal tegoed dat periodiek wordt ‘bijgeschreven’. Niet door werk, maar door het voldoen aan de eisen.
  • Dit gaat een realiteit worden als er een einde komt aan het huidige geldsysteem. Daarna zal de economie geheel op de schop gaan en centraal worden aangestuurd, waarbij een aantal multinationale ondernemingen geheel de dienst gaan uitmaken. Betaald werk wordt dan een schaars goed en er zullen velen zijn die noodgedwongen akkoord gaan met de CBDC, wetende dat daarvoor veel moet worden ingeleverd en er aan eisen moet worden voldaan.
  • Ons enige antwoord is om ons los te maken van de dominantie van geld en het oude geld-denken. Daarvoor is het nodig dat er een volwaardige kring-economie wordt opgebouwd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.