Advertentie

De strijd om bloedlijnen en onze vrije wil


*
De strijd om de bloedlijnen
en onze vrije wil..

2024 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Toen het meest recente ras van de mensheid naar de aarde werd gebracht, was het oorspronkelijke plan om sterfelijkheid te gaan bieden aan de zielen. Deze hadden eeuwenlang gewacht om daarvan te kunnen genieten. Hiermee zouden ze het vermogen krijgen om leven naar eigen beeld te creëren. Vanaf het begin was er een ander wezen, die we kennen als Lucifer, die van plan was die sterfelijkheid van ons af te nemen en aan zijn eigen volgelingen te geven. Hij injecteerde zijn zaad in de eerste zuivere vrouw op deze aarde en kennen we als het verhaal van Eva die verleid werd door de slang om van de verboden vruchten te eten. 

Harriet Algra

Zij bracht een zoon (Kaȉn) ter wereld. Naast die zoon werd een tweede natuurlijke zoon (Abel) geboren, verwekt door Adam. Hij was haar ware en genetisch zuivere man, die naar God’s evenbeeld geschapen was. De erfenis van deze Aarde ging heel terecht over naar Abel. Dit had tot gevolg dat Kaȉn door zijn vader tot jaloezie werd aangezet en zijn jongere broer doodde in de overtuiging dat hij hierdoor alsnog in het bezit zou komen van die erfenis.

Dit maakte hem de eerste moordenaar op Aarde. In plaats van deze moordenaar te doden voor wat hij had gedaan, werd hij verbannen naar een ver land. In de komende generaties groeiden zijn afstammelingen in aantal en gingen millennia lang door met moorden, verkrachten en het beroven van de rest van de mensheid, omdat hun zielen gevuld waren met haat, angst en woede.

Kain en Abel

In de afgelopen jaren is er een duidelijk wordende splitsing ontstaan tussen de twee oorspronkelijke zielenrassen. Het Zaad van Lucifer (ongeveer 60%) groeide op naast het Zaad van Adam (ongeveer 30%). Zij waren in staat een broer te vermoorden vanwege zijn jasje, of een vrouw te verkrachten simpelweg omdat ze mooi, zwak en alleen was.

Zij waren het die de gevangenissen van de wereld vulden en zich in priesterkleding verstopten, terwijl ze de kinderen van hun parochies lastigvielen. De sluwe semantiek van de Imams, de globalistische elites, de advocaten en de politici waren voor iedereen duidelijk zichtbaar. Semantiek is de wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van symbolen, waarbij het in het bijzonder de bouwstenen van natuurlijke talen die voor de communicatie dienen. ofwel de woorden en zinnen betreffende.

Baäl alias Moloch, Lucifer, Satan. Kies maar uit, het is dezelfde kwade geest die alle mensen massaal wil vermoorden. In ruil voor het doen van zijn “vuile werk” beloont hij degenen die hem toestaan hun ziel te stelen door hen ongelooflijke rijkdom, roem en macht te geven. Dit is het geheime bloedcontract, wat ‘je ziel aan de duivel verkopen’ wordt genoemd.

Het duivels plan..
De duistere geheimen van de bankiers en de generaals, die de wereld plunderden voor persoonlijk gewin, werden verborgen gehouden door middel van het steeds herschrijven van de geschiedenis. De sporen van bloed en tranen waren bedekt met wegen, steden en voetbalstadions.

Het door bedrijfsoverheden gestolen land werd een monument, een park of een heiligdom genoemd, terwijl er in het geheim een ​​hypotheek op werd gelegd of voor miljarden werd verkocht om het vakantiefonds van de regering of hun liefdadigheidsinstellingen te kunnen voeden. Er werd van alles ondernomen om het Zaad van Adam te kunnen breken en uitroeien.

Oorspronkelijk communiceerde de mensheid telepathisch en was in staat om met de hele schepping in contact te staan. Eén van de eerste manieren van Lucifer om dit te blokkeren was de invoer van spraak in verschillende talen. De volgende fase was de invoer van geschreven teksten. Daarmee waren we nog steeds in staat om de emoties tussen de woorden op te vangen die door de schrijver zijn aangereikt.

Geraffineerde hersenspoeling
Deze kan echter enorm vervagen, wanneer boeken door anderen worden geredigeerd of vertaald, omdat de kans heel groot is dat de schrijver en de persoon die het boek redigeert of vertaalt niet eenzelfde bewustzijnsniveau hebben. Dit kan natuurlijk de intrinsieke inhoud van het boek veranderen. Om boeken te kunnen publiceren werd je als auteur verplicht om dit via gelegitimeerde uitgeverijen te doen. Deze screenden de inhoud, waarna deze ofwel werd aangepast aan wat was toegestaan, ofwel werd afgewezen om de waarheid verborgen te houden.

Hoe meer we het contact met ons gevoel kwijtraakten hoe mentaler onze opvoeding werd. Vervolgens deed de filmindustrie zijn intrede waarmee de massa gehersenspoeld kon worden met alle leugens en manipulaties van de machthebbers. Dit schakelde je eigen fantasie en daarmee je scheppende vermogens volledig uit.

Dat je een onlosmakelijk deel van de Bron bent..!
Films zoals ‘The Matrix’ of ‘Sense8’ die in het echt betiteld zouden moeten worden als documentaires, werden in de categorie van Sciencefiction of Fantasie ondergebracht om te voorkomen, dat mensen in de gaten zouden krijgen hoe deze werkelijkheid werkelijk in elkaar zit. Daar begint nu eindelijk verandering in te komen. In de afgelopen jaren zijn we allemaal getest om te kijken of we klaar zijn om door te stromen, ofwel te ascenderen, naar een hogere frequentie.

De snelheid waarmee je ziel (door je menselijke ervaring) evolueert is volledig afhankelijk van je gemoedstoestand en de kwaliteit van je hart-, hoofd- en zielsverbinding. Onze emotionele volwassenheid wordt momenteel tot het uiterste op de proef gesteld om te kijken of je in staat bent je frequentie te verhogen, waarmee je in staat zult zijn in een staat van gelijkmoedigheid te rusten.

Pas dan zul je beseffen, dat ondanks alles wat er om je heen gebeurt, het een tijdelijke ervaring is die je ondergaat als een fractal van Bron en geen blijvende invloed op je zal hebben. Bedenk ook dat je deze ervaringen vrijwillig ondergaat. Je hebt er bewust voor gekozen om tijdens deze specifieke tijd in de evolutionaire cyclus van de mensheid op Aarde te komen.

Door je volledig te verbinden met je Zielen-essentie waarin al je levens liggen opgeslagen, kun je alle gaven en vaardigheden naar voren brengen die je in vorige levens onder de knie hebt gekregen. En als je niet slaagt, geen man overboord. Dan wordt de les herhaald totdat je deze onder de knie hebt en je bewijst dat je klaar bent voor de volgende stap. Er is altijd een volgende stap, aangezien ascensie een nooit eindigend proces is en doorgaat totdat je weer herenigd wordt met de Bron.

We stellen onszelf op de proef..!
Zoals ik al aangaf stellen alle gebeurtenissen, die we dit jaar meemaken, het niveau van onze volwassenheid op de proef. Hierbij worden we geobserveerd door een breed galactisch publiek. Onze Aarde is namelijk de hoeksteen die het mogelijk maakt de frequentie van deze hele Melkweg te verhogen. Vele sterrennaties hadden vrijwilligers die gehoor gaven aan de oproep die de zielenessentie van de planeet, Gaia, uitzond.

Een aantal daarvan zijn uit de toekomst teruggekeerd om een ​​vreselijke fout recht te zetten, waarin de mensheid op Aarde door A.I. wordt weggevaagd. Weer anderen zijn sterrenzaden die de kans voelden om grote vooruitgang te boeken in hun individuele spirituele evolutie. Ook zijn er inheemse zielen wier planetaire matrix Terra zelf is.

Zij willen dat hun prachtige wereld terugkeert naar harmonie en evenwicht, waar al het leven wordt gerespecteerd en gevoed. Ongeacht onze planetaire oorsprong, wij zijn nu aardse mensen die, door deze tests te ondergaan, de mogelijkheid hebben om krachtige vooruitgang te boeken in onze individuele en collectieve spirituele evolutie.

Ieder van ons is een unieke en heilige fractal van de Bron. Ieder van ons heeft zijn eigen interne klok die het ontwaken zal initiëren. Het is niet aan jou om iemand wakker te maken, ook al betreft het een vriend of geliefde. Dit is een zware dobber voor meelevende, zorgzame individuen, maar ook dat maakt deel uit van ons proces. Met de beoordeling dat die ander niet voor zichzelf na zou kunnen denken, respecteren we de vrije wil van de ander niet.

Rudolf Steiner beschreef het in 1917… De moedwillige pogingen om het menselijke bewustzijn, de verbinding met de essentiële zielenkracht in de mens, te vernietigen..

De aanslag op de integriteit van de Mens..
In de afgelopen vier en een half jaar werden we geconfronteerd met het feit dat dierbaren en vrienden besloten een niet-getest ‘vaccin’ te nemen. Nu zij ontdekken dat het vermeende vaccin in werkelijkheid een biowapen was (een feit dat is vastgesteld door gekwalificeerde wetenschappers buiten de grote farmaceutische industrie), zijn er begrijpelijkerwijs mensen die hun dierbaren op alle mogelijke manieren wakker willen schudden.

Zij zijn zich echter niet bewust van de Kosmische Wet, en beseffen niet dat ze, door te proberen iemand te dwingen wakker te worden,  ze in feite de vrije wil van anderen schenden. Want wat als je wens om de beslissing van je vriend of geliefde te beïnvloeden gebaseerd was op een niet-erkende angst die in je eigen psyche leeft. Wat als jij zelf iemand nodig had om je beslissingen kracht bij te zetten, zodat jij je kon veilig voelen, aangezien het behoorlijk riskant werd daarbuiten.

Er kwam geen einde aan alle aanvallen gericht op degenen die weigerden zich te laten vaccineren. Gelukkig worden meer mensen momenteel plotseling wakker. In dat wakker-worden-proces zien we allerlei fasen. We hebben allemaal onzichtbare, niet verwerkte emotionele, fysieke littekens en bagage met ons meegedragen. Deze komen niet alleen uit dit leven, maar uit een hele reeks levens.

Richt je daarom enkel op je eigen pad en concentreer je op het verhogen van je eigen frequentieniveaus. Door dit te doen zul je in staat zijn meer mensen op de juiste manier te kunnen beïnvloeden. Degenen die de planeet hebben gecontroleerd, wilden ons controleren en onze vrijheid belemmeren. Ze creëerden systemen die de parameters beperkten en noemden het religie. Tegenwoordig noemen ze het ‘wetenschap’… Wetenschap als nieuwe religie..

Deze controleurs wilden dat we onze vrije wil zouden overgeven, zodat ze onze energie en hulpbronnen konden stelen. Omdat zijzelf geen spirituele wezens waren, werden ze onze parasieten. Helaas is de mensheid op aarde zo zwaar geconditioneerd dat velen de aanwijzingen gehoorzamen die van buitenaf komen. Als iets door een ‘autoriteit’ wordt gezegd, wordt de verklaring vaak voor waar aangenomen. De menselijke geest is in sommige opzichten naïef en begrijpt niet dat het advies dat wordt gegeven, niet altijd voor iemands hoogste goed is.

In staat zijn te onderscheiden wat de beste richting is voor je reis, en daar vervolgens naar te handelen, is een daad van vrije wil. Door het beste te zijn wat je kunt zijn, jezelf te accepteren en van jezelf te houden, is de manier om te leren meestromen met de hogere, snellere frequenties die ons naar de vierde dichtheid en uiteindelijk naar de vijfde dichtheid voeren.

Wakker worden en wakker zijn, is als stroomopwaarts lopen tegen de stroom in. Alles wat je ooit hebt geleerd te geloven, te aanbidden en dierbaar te achten dien je los te laten. Je bemoeien met het vermogen van iemand anders om een ​​beslissing te nemen, zelfs als het om een ​​beslissing gaat die volgens jou een vergissing is, is een schending van de vrije wil van die persoon.

Besef dat als een individu in een staat van angst verkeert, er geen helderheid van denken is, geen pauze om naar de intuïtie te luisteren. Er is alleen maar reageren of zich onderwerpen aan wat iemand suggereert, ongeacht of het nu gaat om een andere persoon of instelling die van buiten jezelf komt.

Wanneer een emotie, vergeleken met wat normaal wordt ervaren, te groot wordt om te doorvoelen, trekken we ons terug in comfort in plaats van uit te breiden naar groei. Daar kun je  verleid worden een pil of vaccinatie te nemen of je gevoelens te verdoven door je over te geven aan een verslaving. Of je vast te klampen aan iets, of iemand die niet langer resoneert op jouw frequentie.

Of besluiten een medicijn te nemen omdat iemand anders je vertelt dat dit voor jou is en jij je concentreert op het overstemmen van het kleine, stille innerlijke stemmetje dat je stilletjes vertelt dat dit misschien geen goed idee is. Dat zijn de frequentienetten die vaak op een heel laag niveau zijn ingesteld om de massa te lokken die de waarheid begint te ontdekken.

Wij zijn de metaforische vissen die zwemmen in de wateren van bewustzijn en zich door de stromen van bewustzijn heen bewegen die helemaal teruggaan naar de wortel van de Matrix. Dit weerspiegelt het lot dat woorden ons lot kunnen bezegelen als we niet opletten, en niet in staat zullen zijn om eventuele bedreigende insluitsels te corrigeren. Dit net of web wordt geassocieerd met de Noorse traditie van de ‘Matrix van het lot’ (skuld’s net), dat dient als symbool voor de onderlinge verbondenheid van tijd, lot en bestaan, in vroegere, huidige en toekomstige tijden.

Dit is verbonden met de frequentienetten van bewustzijn die zijn ingebouwd in de sociologische structuren waarop de westerse cultuur is gebaseerd. We zullen ontdekken dat elke emotie zijn eigen frequentienet heeft dat op verschillende manieren verbinding maakt met gerelateerde emotionele toestanden. We zullen moeten kijken naar alles wat wel of niet werkt, en wat we kunnen doen om de opties te vervangen die misschien minder goed voor ons werken als dat we oorspronkelijk dachten. Dat is hoe progressieve verandering plaatsvindt.

Frequentienetten lijken vaak groter dan het leven, omdat ze een hele storm in ons leven kunnen aanrichten. Besef dat elke emotie hele verhaallijnen bevat die wachten om te worden uitgebeeld of losgelaten. Als we ons niet uiten, slaan we deze emoties vaak op in ons onderbewustzijn om het op een later tijdstip opnieuw uit te kunnen pakken. Wanneer jij jezelf gaat trainen hoe je je comfortabeler door het emotionele spectrum kunt bewegen, zal dit een enorme aanwinst voor je reis hier op Aarde worden.

Om als mens naar een hoger frequentieniveau te kunnen evolueren, is zelfkennis, zelfrespect, zelfacceptatie en eigenliefde nodig. Pas wanneer je in een staat kunt komen waarbij je compassie voor jezelf ervaart, ben je in staat compassie voor anderen op te brengen. Je wordt je er meer en meer bewust van hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn, omdat LIEFDE de frequentieresonantie van de Bron zelf is. Liefde is een creatieve kracht die bergen kan verzetten als dat nodig is.

Gegeven de uitgebreide dualiteit die bestaat op het niveau van de derde dichtheid, is pijn vaak de meest effectieve leraar. Het heeft de neiging mensen wakker te schudden, ook al is het soms nogal abrupt. Het ervaren van de pijn, van het beginnen te begrijpen dat ze zijn bedrogen en dat er tegen hen is gelogen door iemand, of iets dat ze vertrouwden, zal de trigger zijn. Door dit proces te verstoren, verhinder je de innerlijke groei die zal plaatsvinden, hetzij in dit leven, hetzij in een ander leven.

Licht en donker als aspecten van (schijnbare) dualiteit in onszelf.

De mensheid staat op de drempel om galactische volwassenen te worden.
Het leren vertrouwen op je innerlijke stem kost tijd, ben dus geduldig. Leren onderscheiden wie liegt en wie niet, is een andere belangrijke stap op weg naar zelfbeheersing. Het lawaai van de media en van degenen die de globalistische agenda willen doordrukken wordt, nu ze weten dat ze verloren hebben, met de dag heftiger. De buitensporige en soms lachwekkende beweringen van niet-geïdentificeerde wetenschappers en experts worden met het uur absurder.

En ten slotte, leer jezelf de kans te geven om echt te ontdekken wat je uit het leven wilt halen, wat je wilt ervaren en zijn… Gebruik daarbij je vrije wil om je te concentreren op het dienen van het collectief door trouw te blijven aan je unieke essentie van de ziel. Dit kan betekenen dat je wel of niet de rol van leider of leraar vervult. Uiteindelijk gaat het tussen jou en je zielsessentie. Na verloop van tijd zullen je lichaam en ziel samenwerken als een goed geordend team dat de strijdwagen trekt, terwijl je langs het door jou gekozen pad reist.

We stevenen af ​​op een grote toekomst waarin we toegang zullen krijgen tot technologie ten dienste van alle wezens, de mensen, de natuur en de Aarde. In 2016 zijn de reȉncarnatielussen door de Alliantie vernietigd. Deze hielden ons gevangen in dezelfde levens hier op Aarde. Hierdoor zijn we weer vrij om te kiezen waar we naar toe willen.

De religies en de New Age, die beiden programma’s van Lucifer zijn, probeerden ons naar het licht te lokken omdat dit je terugbracht in die reȉncarnatielus.  Dit had tot gevolg dat degenen onder ons die niet oorspronkelijk van deze Aarde zijn, niet in staat waren terug te keren naar hun zielsgroep.

Op een dag zal de mensheid op Aarde ook een veel langer leven leiden, een harmonieuzer, evenwichtiger en liefdevoller leven. Dit is iets wat de meeste mens in zich niet eens kunnen voorstellen omdat ze zo hard hebben gevochten om te overleven. Technologie zal de Aarde bevrijden van alle lasten van vervuiling.

We zullen van vrije technologie kunnen genieten die niet vervuilend is. Alle grote steden zullen anti-zwaartekracht in de lucht zweven zonder motoren of mechanismen, omdat de materialen die gebruikt worden om die steden te bouwen, op zichzelf anti-zwaartekracht zijn.

We moeten ons nu gaan concentreren op het bouwen van deze toekomst en ons concentreren op het positief creëren van wat wij willen. De menselijke geest beschikt over deze kracht. En door onze toekomst te manifesteren, bieden we een veilige plek aan onze kinderen. Zij hebben genoeg geleden onder het neponderwijs dat hen beperkt door het blokkeren van hun capaciteiten. Hierdoor krijgen ze een kennis die bestaat uit leugens en worden ze gedwongen te gehoorzamen aan wat de elites hebben besloten.

Dit gaat veranderen. De scholen van de toekomst zullen de capaciteiten van elk kind gaan identificeren en een veilig en krachtig systeem creëren om die capaciteiten te ontwikkelen. Zo werkt het in de meeste werelden van de Galactische Federatie van Werelden. Elke volgende generatie draagt ​​bij aan die kennisbasis, en deelt de wijsheid die tijdens de langere levensduur wordt vergaard. Verbeelding is onze kracht en visualisatie de sleutel.…..

 

Harriet Algra

juni 2024

thenewstrain.org/

 

Bronvermelding:

BEARTH: The Gathering L’Olam’ door Brooks A. Agnew

https://prepareforchange.net/2024/06/10/covid-mrna-vaccines-are-patented-bioweapons-partial-owned-by-the-us-government/

https://prepareforchange.net/2024/06/10/ascension-connection-call-thurs-june-13-2024-the-secret-truth-to-frequency-nets/?

STAR NATION NEWS /34~ June 10 2024 https://youtu.be/EZq1T8pNmSI?list=LL

* * *

 

Ken je het nieuwe boek van Harriet Algra al..
Klik op de illustratie voor link naar artikel hier op de site

(klik voor link)

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.