Advertentie

BRICS-landen blazen restanten US-dollar op..!


Over de US-dollar kunnen we veel vertellen; voor een essentieel deel vind je HIER op de site de achtergronden al van de ontwikkelingen rondom deze wereldmunt. Want dát is het; wereldwijd wordt de US$ gebruikt als een monetaire Esperanto. Een taal die iedereen zou moeten leren spreken, zodat iedereen ook maar een taal hoéft te leren. Maar bij de VS is het een heilig moeten geweest. De wereldhandel in olie gaat nog steeds in US-dollars.

Dit betekent dat elk vat olie FEITELIJK DEKKING GEEFT aan dezelfde marktwaarde van de olie in US$.. En omdat die olie net is opgepompt, heb je er feitelijk NIEUWE DOLLARS voor gemaakt. Geniaal natuurlijk, maar deze ’truc’ is inmiddels al lang doorzien. Maar belangrijker: er worden wereldwijd maatregelen genomen deze US-dollar gevangenis te ontsnappen, te vernietigen zelfs. Want feitelijk steelt de FED, door die Petrodollar te hebben gecreëerd, de waarde van dat genoemde vat olie..!

En kan de FED/de VS voor elk vat olie, lekker dollars bijdrukken..! Het is natuurlijk een gesimplificeerd verhaal, maar de essentie is duidelijk: de US-dollar heeft zijn langste tijd gehad en daarmee ook de VS en haar wereldmacht..! Lees hoe een groep landen, waaronder China en Rusland, de US$ de genadeklap gaan toedienen.. Hoe? Door ZELF te komen met een nieuwe wereldvaluta.

BRICS presenteert in augustus tijdens de BRICS-top in Zuid-Afrika mogelijk een eigen door goud gedekte munteenheid. Luidt het economische blok van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika hiermee het einde in van de hegemonie van Amerika en haar dollar?

Hieronder kun je lezen hoe enkele overwegingen al aantonen hoe ontwrichtend het onderwerp ‘Het creëren van een nieuwe door goud gedekte internationale handelsmunt’ zou kunnen zijn: de BRICS-landen zouden wel eens aardverschuivingsachtige veranderingen in de mondiale economische en financiële structuur teweeg kunnen brengen. Toch zal het interessant zijn om te zien hoe de BRICS-landen van plan zijn verder te gaan tijdens hun bijeenkomst van 22-24 augustus in Johannesburg, Zuid-Afrika.

 

* * *

*
BRICS-landen blazen restanten US-dollar op..!

2023  WantToKnow.nl/be
x
Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar zal langzaam maar zéker, uitgerangeerd raken als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is nu aan de Rothschilds om hun triljoenen vermogen, verborgen achter vooral de VS en de US$, veilig te gaan stellen..

Op vrijdag 7 juli jl. was het wereldnieuws, in ieder geval voor de financiële markten. De ‘BRICS’ (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) maakten hun plan bekend, om een nieuwe internationale valuta voor handel en financiële transacties te creëren. Het bijzondere? Deze nieuwe valuta zal ‘door goud gedekt’ zijn! Op 2 juni 2023 waren de ministers van Buitenlandse Zaken van de BRICS-landen en vertegenwoordigers van meer dan twaalf landen bijeen in Kaapstad, Zuid-Afrika (interessant genoeg op de ‘Kaap de Goede Hoop’). Er werd onder andere benadrukt dat ze een internationale handelsmunt wilden creëren; een besluit dat gevolgen van epische proporties kan en zal hebben..!

De BRICS-landen vertegenwoordigen ongeveer 40% van de wereldbevolking, zo’n 3,2 miljard mensen, met een gecombineerde economische output die bijna even groot is als de economie van de Verenigde Staten. En een feit dat steeds belangrijker wordt: er zijn veel meer landen (o.a. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Iran, Algerije, Argentinië en Kazachstan) die zich mogelijk bij deze BRICS-club willen gaan aansluiten. Allemaal om het doel van de BRICS-landen in dezen te ondersteunen, namelijk hun economische en politieke afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar te verminderen.

Het imperialisme van de Amerikaanse dollar wordt uitgedaagd.
Daartoe willen ze een nieuwe internationale munt creëren voor commerciële en financiële transacties, die de Amerikaanse dollar als transactiemiddel vervangt. De reden is duidelijk. De Amerikaanse regering heeft bij vele gelegenheden de greenback gebruikt als een ‘geopolitiek wapen’ en zich ingelaten met een soort ‘financiële oorlogsvoering’: Washington sanctioneert vijandige landen door ze de toegang tot de kapitaalmarkt in US-dollar te ontzeggen, maar vooral door ze af te sluiten van het internationale betalingssysteem waarin de US-dollar centraal staat.

Het leegplunderen van de US-dollar door de KM, heeft kunnen gebeuren, doordat de HELE WERELD olie MOEST verhandelen in US-dollars.. Vind je het gek dat Khadaffi, die hier een einde aan wilde maken, een kopje kleiner gemaakt moest worden van de KM?

Het bevriezen van de valutareserves van Rusland (momenteel gaat het om het equivalent van bijna US$ 600 miljard!!) heeft in veel niet-westerse landen de alarmbellen doen rinkelen. Het heeft een aantal van hen eraan herinnerd dat het aanhouden van Amerikaanse dollars een politiek risico met zich meebrengt. De Amerikaanse dollar is verre van neutraal als handelsvaluta..

En dat heeft op zijn beurt veel landen ertoe aangezet om hun internationale buitenlandse reserves te herstructureren: er worden minder Amerikaanse dollars aanhouden en overgeschakeld op andere (kleinere) valuta, maar.. Vooral wordt er meer goud gekocht! Maar kán de BRCIS erin slagen, weg te zwemmen van de Amerikaanse dollar?

Hierover speculeren is niet zo gewaagd..!
Er zijn nog geen details bekend, over de wijze waarop de nieuwe BRICS-valuta gestructureerd zou kunnen worden; maar speculeren over wat ons te wachten staat is minder gewaagd dan wellicht gedacht.. De BRICS-landen zullen gezamenlijk een nieuwe bank dienen op te richten (‘BRICS Bank’). Deze wordt van een zeer degelijk fundament voorzien, door de gouddeposito’s van centrale banken van de BRICS-landen. De fysiek gedeponeerde goudvoorraad zou aan de activazijde van de balans van de BRICS-bank worden getoond – en zou bijvoorbeeld de naam ‘BRICS-goud’ kunnen krijgen, waarbij één BRICS-goud één gram fysiek goud vertegenwoordigt.

De BRICS-bank zal dan leningen gaan verstrekken in BRICS-goud (bijvoorbeeld aan exporteurs van BRICS-landen en/of aan importeurs van goederen uit het buitenland). De BRICS Bank sluit daartoe een kredietovereenkomst met de houders van BRICS-goud om deze leningen te financiere. BRICS-goud-houders komen overeen, hun deposito over te dragen aan de BRICS Bank voor bijvoorbeeld één maand, of één of twee jaar, tegen ontvangst van een rentetarief.

BRICS-GOUD IS DE SLEUTEL..
Daarenboven kan deze BRICS Bank ook verdere gouddeposito’s accepteren van internationale beleggers, die op deze manier (rentedragende) BRICS-gouddeposito’s kunnen aanhouden. BRICS-goud zou voortaan door de BRICS-landen en hun handelspartners kunnen worden gebruikt als internationaal geld, als internationale rekeneenheid in wereldwijde handel en financiële transacties.

Het is duidelijk ook dat deze goudvaluta niet eens fysiek hoeft te worden geslagen als munt, maar een rekeneenheid kan zijn en blijven, die op verzoek kan worden terugbetaald. Een virtuele munt met een fysiek ijzer/goud-sterke basis.. De exporteurs uit de BRICS-landen en de andere lidstaten zouden dan echter wel bereid moeten zijn, hun goederen te verkopen tegen BRICS-goud in plaats van Amerikaanse dollars en andere westerse fiatvaluta’s. En de importeurs uit de westerse landen zouden bereid en in staat moeten zijn om hun rekeningen te betalen in BRICS-goud.

De gevolgen.. Desastreus voor de US-dollar..
De overgang, het gebruik van BRICS-goud als internationale handels- en transactievaluta, zou zeer verstrekkende gevolgen hebben:

 1. Het zou vermoedelijk leiden tot een (sterke) toename van de vraag naar goud in vergelijking met de huidige niveaus, waarbij niet alleen de goudprijzen gemeten in Amerikaanse dollars, euro’s, enz. maar ook in de valuta’s van de BRICS-leden landen (aanzienlijk) zouden stijgen.
 2. Een dergelijke stijging van de goudprijs zou de koopkracht van de officiële valuta’s – niet alleen de Amerikaanse dollar maar ook de BRICS valuta’s – devalueren ten opzichte van het gele metaal. Ook de prijzen van goederen in termen van de officiële fiatvaluta’s zouden hoogstwaarschijnlijk omhoogschieten, waardoor de koopkracht van vermoedelijk alle bestaande fiatvaluta’s zou afnemen.
 3. De BRICS-landen zouden goudreserves opbouwen, naarmate ze handelsoverschotten ontwikkelen. Zij zullen vermoedelijk de winnaars zijn van de ‘valutaswitch’, terwijl de landen met handelstekorten (in de eerste plaats de VS) het onderspit zouden delven.

Tot zover de technische achtergrond van de nieuwe BRICS-munt..
Het nieuws van de BRICS-valuta werd als eerste bevestigd door de Russische staatszender RT. Zie deze Tweet (HIER). Naast de munt werd ook gehint op het uitbreiden van BRICS met een aantal nieuwe lidstaten, waaronder Venezuela, Mexico, Iran, Turkije en Saudi-Arabië, waarover tussen de BRICS-landen overeenstemming zou zijn bereikt. Het zou voor het eerst zijn sinds 2010 – een jaar na oprichting – dat het blok met nieuwe lidstaten wordt uitgebreid.

Leslie Maasdorp, vice-president ‘BRICS New Development Bank’,

Destijds was het Zuid-Afrika, dat als vijfde lid werd aanvaard, waarmee toen gelijk ook de naam veranderde van BRIC in BRICS. Die naam zou na de komende uitbreiding veranderen in BRICS+. Leslie Maasdorp is vicepresident van de ‘BRICS New Development Bank’, temperde in een reactie met mate de verwachtingen over de snelheid waarmee de nieuwe valuta zal worden ingevoerd, maar ontkende het voornemen om de munt te presenteren niet.

Maasdorp, die overigens ook is verbonden aan het World Economic Forum en het Aspen Instituut, zei dat het heel lang gaat duren voordat valutaveranderingen vorm krijgen. “Dus elke discussie over alternatieve valuta’s is inderdaad veel meer een streven voor de middellange en langere termijn.”

Het is dus heel waarschijnlijk dat de BRICS-landen tijdens de 15e BRICS-top, (22 t/m 24 augustus) in Zuid-Afrika, de nieuwe goud-gedekte valuta zullen aankondigen. Het blijkt dat sinds medio 2022, de centrale banken wereldwijd goud kopen, in een historisch tempo. Analisten zien een door goud gedekte valuta als de volgende evolutie in dit proces; de recente goudaankopen van China zien zij als een poging om de Chinese yuan/of de BRICS-munt, internationaal geloofwaardiger te maken, ten koste van de US-dollar.

De interesse voor de aangekondigde BRICS-valuta, volgens velen een al langer verwachte logische stap, is groot;  we spreken zelfs over enthousiasme. De top die Rusland president Poetin had met de Afrikaanse leiders, had o.a. tot doel, dat deze ontwikkelingslanden de BRICS-munteenheid gaan accepteren. Andere landen komen uit Azië en Oost-Europa. Zo is  Wit-Rusland is het eerste land in Oost-Europa dat heeft aangegeven de nieuwe BRICS-valuta te willen accepteren.

Er is nog een lange weg te gaan..
Thorsten Polleit is hoofdeconoom bij goud-groothandel Degussa, en volgens hem is de BRICS+ valuta-aankondiging ‘een stap in de goede richting, maar er is nog een lange weg te gaan’ (HIER)

“Op het eerste gezicht klinkt een nieuwe transactie-eenheid, ondersteund door goud, als goed geld – en het zou in de eerste plaats een belangrijke uitdaging kunnen zijn voor de hegemonie van de Amerikaanse dollar, maar het venijn zit in de details. Om de nieuwe munteenheid zo goed als goud te maken, een echt gezonde munteenheid, moet deze op aanvraag converteerbaar zijn in goud.

Ik weet niet zeker of dit is wat Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika in gedachten hebben. Goud gebruiken als geld, als rekeneenheid, zou een echte gamechanger zijn, daar bestaat geen twijfel over. Het zou kunnen leiden tot een scherpe devaluatie van veel fiatvaluta’s ten opzichte van het gele metaal (inclusief de fiatvaluta’s van de BRICS-landen), en het zou de prijzen van goederen in fiatvaluta’s omhoog kunnen katapulteren.

Het zou een schok kunnen zijn voor het wereldwijde fiatgeldsysteem. Ik ben er niet zeker van, of dit de doelstelling is, die BRICS wil bereiken.”

Veel analisten hebben gespeculeerd over een nieuwe wereldwijde valuta om de rol van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt uit te dagen. Eind maart schreef Jim O’Neill, voormalig hoofdeconoom bij Goldman Sachs, in een artikel (HIER) gepubliceerd in Global Policy Journal, dat de dominantie van de US$, het mondiale monetaire beleid destabiliseert.

Hij voegde eraan toe dat een BRICS-valuta die de dominantie van de Amerikaanse dollar uitdaagt, stabiliteit zou brengen in de wereldeconomie. Beleggers moeten echter niet verwachten dat China of andere grootmachten zullen verklaren dat ze de Amerikaanse dollar in de internationale handel onmiddellijk zullen opgeven. Maar het betekent, dáár is vriend en vijand het over eens, dat

De US$ komt onder zware druk te staan..!
Toch is het een feit dat de westerse hegemonie en de rol van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt steeds meer onder druk staan. Het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, het ongelimiteerd bijdrukken van geld onder andere tijdens de coronacrisis en het gebruik van de dollar als wapen, maakt dat steeds meer landen zich afkeren van de dollar.

Bondgenoten van Rusland zoals China, die zelf ook onder vuur liggen van de Amerikanen, zagen dat Rusland na de invasie van Oekraïne werd uitgesloten (HIER) van het internationale SWIFT-betalingssysteem, wat een ongekend zware sanctie is. In ontwikkelingslanden is bovendien veel onvrede over door het Westen gedomineerde internationale ‘poppenkast’-instellingen, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de G7 de G20 en de Wereldbank.

Zoals de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar zei in zijn openingswoord (HIER) op de BRICS-bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken in Kaapstad, Zuid-Afrika, op 1 juni jongstleden, wordt door de al decennia-durende concentratie van economische macht ‘te veel naties over aan de genade van te weinigen’. En laat dat nou precies zijn, waar BRICS een einde aan wil maken. BRICS heeft als doel de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt te verminderen.

Wat de lidstaten verbindt,
is een hartgrondige afkeer
van de door de VS geleide unipolariteit
én de overtuiging,
dat de BRICS-landen,
door samen te werken,
hun onderhandelingspositie
tegenover de VS vergroten.

Onderlinge verschillen blijken alleen maar stimulerend..!
Ondanks grote verschillen op bestuurlijk en economisch gebied, hebben de lidstaten de afgelopen jaren samen grote stappen kunnen zetten in hun zoektocht naar financiële onafhankelijkheid. De sleutel tot het succes van BRICS sinds 2009 is het vermogen om interne meningsverschillen te omzeilen en zich te concentreren op gemeenschappelijke thema’s, zoals de wens om een meer multipolaire wereld op te bouwen en de zuid-zuidrelaties te versterken.

De combinatie van hun goudreserves, de aanstaande introductie van een eigen nieuwe munteenheid en de mogelijke oprichting van een retail-gedreven obligatiemarkt zou het traject naar de oprichting van een alternatief mondiaal financieel systeem kunnen versnellen. Een alternatieve new world order. Maar de landen hebben met BRICS nog veel meer bereikt, waardoor ze een grote aantrekkingskracht uitoefenen op andere landen met opkomende economieën. Zo zullen tijdens de komende BRICS-top de vijf pijlers (HIER) worden geëvalueerd, die Zuid-Afrika in 2014 aan de BRICS-top in Brazilië heeft gepresenteerd. De vijf pijlers omvatten

  1. het bevorderen van samenwerking voor economische groei en ontwikkeling;
  2. politiek en economisch bestuur; en vooruitgang door het delen van kennis en innovatie.
  3. vrede en veiligheid;
  4. sociale rechtvaardigheid,
  5. duurzame ontwikkeling en levenskwaliteit;
Dat deze leiders van Arabische landen werden zwart gemaakt en dat Sadam Hoessein en Khadaffi op gewelddadige wijze werden afgeslacht, ligt in de basis bij hun streven onafhankelijk te worden van de strapatsen van de VS-dollar-voor-olie.

Sommige doelen zijn al bereikt met de oprichting van de eerder besproken BRICS New Development Bank in 2014. Een ander initiatief dat in 2015 werd gelanceerd door de BRICS-landen is het Contingent Reserve Arrangement (HIER) (CRA). Dit financiële mechanisme is bedoeld, om landen te helpen die te maken krijgen met problemen als gevolg van de waardedaling van hun nationale valuta. Met het CRA bieden de BRICS-landen een alternatief voor het IMF.

De BRICS-staatshoofden spannen zich ook gezamenlijk in voor wereldwijde vrede en veiligheid. Daarnaast heeft China’s One Belt One Road-initiatief een enorme impact gehad op de investeringen in infrastructuur in ontwikkelingslanden en andere BRICS-lidstaten. De vrijwel ongelimiteerde toegang tot de Chinese markt is voor de andere lidstaten van onschatbare waarde.

BRICS in trek..
Waarom steeds meer landen deel uit willen maken van BRICS, is duidelijk als je alleen al kijkt naar de cijfers. Want de vijf aangesloten landen bestrijken 30% van het landoppervlak op aarde en 41% van de wereldbevolking, die goed is voor 16% van de wereldhandel en ca. 24% van de wereldwijde productie.

Omdat het gaat om economieën die in opkomst zijn, zal dat aandeel in de toekomst dus alleen nog maar verder groeien. De koopkracht van de inwoners van de BRICS-landen, overtreft dis van van de G7-landen sinds 2020.Sinds de oorlog in Oekraïne en de (financiële) sancties tegen Rusland is het aantal landen dat zich wil aansluiten bij het BRICS-blok dan ook sterk toegenomen.

Van een lijst van 19 landen (HIER) in april 2023, is het aantal eind juni gestegen naar 41 landen. De landen die zich voorafgaand aan de top hebben aangemeld om lid te worden van de BRICS-alliantie zijn Afghanistan, Algerije, Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Wit-Rusland, Egypte, Indonesië, Iran, Kazachstan, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Saoedi-Arabië, Senegal, Soedan, Syrië, de Verenigde Arabische Emiraten, Thailand, Tunesië, Turkije, Uruguay, Venezuela en Zimbabwe.

Vooral de overstap van Saudi Arabië is een slap in the face van de VS..
De wens van Venezuela en Saudi-Arabië om onderdeel te worden van BRICS zal bijzonder pijn doen in Washington en de rest van het westerse kamp. Beide landen horen tot de grootste producenten van ruwe olie wereldwijd. De stap van Saudi-Arabië is voor de VS extra vervelend. De al decennialang geldende afspraak tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië om alle olie te verhandelen in Amerikaanse dollars – de petrodollar – staat onder druk sinds de VS met Iran onderhandelt over de nucleaire ambities van dat land.

De leeggeroofde dollar in beeld.. Geen tegenwaarde meer in goud, noch enige andere waarde.. Dollars zijn pokerbiljetten, van mensen die ‘er nog in geloven’..

De kunstmatige petro-dollar verdampt…
Vorig jaar berichtte The Wall Street Journal (HIER) dat Saudi-Arabië met Chinese officials gesprekken voerde over het loslaten van de petrodollar ten faveure van de Chinese yuan. Een lidmaatschap van BRICS zal dat proces verder versnellen, verwachten analisten. Wat ook meespeelt is Opec Plus, waarmee Saudi-Arabië samen met Rusland geopolitiek tegenwicht biedt aan de Verenigde Staten.

Net als Venezuela worden de meeste Zuid-Amerikaanse landen momenteel gedomineerd door linkse regeringen die zich afkeren van de VS en zich richten op Rusland en China. Deze landen blijken bovendien door de hele Oekraïne-retoriek te kijken, waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd. De puur imperialistische propaganda uit het Pentagon, beklijft niet bij de BRICS-landen, hoewel die wel aandringen op snelle vredesonderhandelingen..! President Maduro van olie-gigant Venezuela, dat zelf te maken heeft met niets-ontziende acties van de imperialistische CIA, zei hierover onlangs:

“In deze nieuwe wereld van geopolitiek is een zeer belangrijke beweging ontstaan – de BRICS, een krachtige beweging die vandaag ongetwijfeld de speerpunt of de voorhoede wordt van de veranderingsprocessen, van de geopolitiek (en) van de wereldmacht”.

Hij kreeg bij zijn BRICS-deelnamewens openlijk steun van de nieuwe president Luiz Inácio Lula da Silva van Brazilië. De BRICS-alliantie controleert momenteel 8,7% van de oliereserves in de wereld. Dit percentage zou stijgen tot 26,2 procent als Venezuela toetreedt. Met Saudi-Arabië erbij zou daar nog ruim 16% (HIER) bijkomen.

2 gedachten over “BRICS-landen blazen restanten US-dollar op..!

 1. In het artikel hierboven wordt geschreven over Maasdorp en dat hij verbonden is aan het WEF en Aspen instituut.Volgens velen streven de allerrijksten wereldheerschappij na en in het verleden is bv de familie Warburg al bestuurder (heerser over een deel van Hongarije geweest van 1526-1867).
  Ook interessant vond ik dat ook hier weer dat nazigebeuren in beeld komt wanneer ik lees dat Horthy toenadering tot Nazi Duitsland zocht.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongarije
  De Warburgs behoren in mijn zienswijze tot de allerrijksten zoals ook bv de Rockefellers,Rothschilds enz daartoe behoren en ook nog andere families die bekend zijn.
  Volgens velen willen ze de wereldpopulatie terugbrengen naar 500 miljoen mensen en opvallend is toch dat het coronavirus uit China afkomstig was en aan veel Chinezen het leven heeft gekost.
  Ik meen dat de Chinese leider zichzelf levenslang heeft benoemd tot leider van China en dat zou een teken kunnen zijn dat hij meer weet.Ook volgens geschriften (boeken) zou de NWO het liefst Chinezen overhouden omdat die makkelijker in bedwang zijn te houden omdat ze onderdrukking gewend zijn.Wanneer ik dan het artikel op deze site lees “RFK jr: China ontwikkelt” etnisch gevoelige virussen…! maak ik me ernstige zorgen. De voorkeur van hen die wereldheerschappij nastreven is dus China en wat ik me dan afvraag is of de Chinezen dat in ontwikkeling zijnde virus gaan inzetten tegen mensen die ze liever kwijt dan rijk zijn?
  Wat betreft de Brics,Nederland had goud maar zelfs dat is in handen van hen die heerschappij nastreven en ik denk dat we dat goud kwijt zijn omdat een klein deel in de Nederlandse Bank is opgeslagen maar de rest in Canada en Londen.Mogelijk hebben andere landen hun goud op dezelfde wijze “verspreidt” en zouden die landen dat goud dan ook kwijt kunnen zijn?
  Zelfs al is de US Dollar niets meer waard en daarmee ook de Euro dan hebben zij goud wat ze in kunnen leveren voor de Brics lijkt mij.Nederland heeft nu al moeite om de begroting rond te krijgen en ze praten alweer over bezuinigen dus eigenlijk is het geld op.Wanneer Nederland dan zijn goud terug zou vragen zou het zomaar kunnen dat dat niet gaat gebeuren en de middelen om te procederen zijn mogelijk niet toereikend omdat de allerrijksten het waarschijnlijk veel langer zullen volhouden en winnen en wanneer de Dollar en de Euro niets meer waard zijn wat dan?
  Geen geld met waarde en het goud is al weg.Gerard Aalders heeft een boek geschreven over Nazi-roof van 146 duizend kilo goud bij de Nederlandse bank {Eksters De nazi-roof van 146 duizend kilo goud bij De Nederlandse Bank) zo is dat boek getiteld en de vraag dat ik nu heb is dus of dit zich nu aan het herhalen is? Roven hoeven ze nu eigenlijk niet eens omdat het al in hun handen is,waarom eigenlijk kunnen we hier in Nederland niet zelf ons goud veilig opbergen? Dit zijn zomaar gedachten die ik op schrift zet en dus mijn mening is maar velen zullen dat natuurlijk weer afdoen als complottheorie vrees ik maar zou het mogelijk toch waar kunnen zijn?

  1. Ik schreef “familie Warburg” maar dat moet Habsburg zijn natuurlijk,sorry excuses.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.