Advertentie

RAM.. Op welke zaken richt jij je energie..?!


 

aries-ram

x
x

RAM, hèt teken van gerichte energie.

x
Vurige doelgerichtheid, Wil, Toegespitste aandacht.

2014 © Hannah van Buuren

x

In dit jaar, 2014, gaat het erom wáár het om gaat met onze RAM-energie. Waar richten we ons op? Dit geldt voor de hele mensheid, maar deze duiding spitst zich toe op een bepaalde groep mensen: de zoekers, de spirituele zoekers en diegenen die zich niet primair bekommeren om geld en goed, maar beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan dát.
aries-ramMensen die doorgevingen bijhouden. Mensen die wakker willen blijven. Mensen die er vast van overtuigd zijn dat wij niet de enige menselijke soort op deze planeet zijn, mensen die geloven in stargates, of de werking van piramides, of kristallen, al dan niet in schedelvorm.

Mensen die zoveel verwachtten van 2012, en dan 2013, en nu weer van 2014. Mensen die oprecht hopen op een veel betere wereld, zuiver van manipulaties en machtsmisbruik. Het is dit deel van de mensheid dat op dit kosmisch moment in diepe verwarring wordt gebracht. Verwarring die toeneemt met het uur als er weer een ‘aankondiging’ vrijkomt over een ‘gebeurtenis’ of aanverwante zaken. In deze toestand valt nu RAM 2014, als een appèl op bezinning: waar gaat het om?

Laten we enkele dingen uitsorteren.

I

‘Wij worden bedreigd en klein gehouden door andersoortige mensen of door wezens van andere planeten die onze straten doorkruisen in een gedaante die op ons lijkt en die ons daardoor niet opvalt’.  Buiten zicht trachten zij ons binnen te dringen en ons te manipuleren. Oude dreiging, al sinds de Middeleeuwen. Maar nu sterk benadrukt en nog vaak en overal verspreid.

Een momentje graag!
Natuurlijk bestaan dat soort wezens. Ik heb er zelf ondervinding mee. In de nacht van 15 op 16 maart, vlak voor volle maan, dus heel recent, ervoer ik zo’n indringing in mezelf: donkere ‘mensen’ die via het zonnevlechtgebied probeerden binnen te komen; het was een nachtmerrie. Kwamen ze binnen? Nee. Was ik bang? Nee, ik ervoer iets anders: een nieuw besef binnenin mij dat wilde weten waartoe me dit overkwam. Ik weet het nu: het is mijn eigen scope.

magritte-la-reproductionWat een mens waarneemt, dat is hij.
Je kunt geen dingen waarnemen die je zelf ook niet bent. Doodgewoon doordat wat jij bent herkenning veroorzaakt in wat je waarneemt. En wat je niet bent, dat valt daarbuiten. In wat ik ervoer die nacht ligt de sleutel tot mijzelf: een deel dat verwant is met die dreiging, maar een groter deel dat zegt: ‘so what?’ en met dit grotere deel ga ik aan de gang. En ontdek dat er een grote angst heerst onder alle mede-zoekers die ik hierboven noemde; een angst die al tientallen jaren lang begonnen is en opgebouwd is, vermeerderd en vergroot door de worden-wij-wakker-adepten, de een nog reptieliger dan de ander.

ZOZEER DAT ER IN ONS NIETS ANDERS OVERBLIJFT OM ONSZELF TE ZIEN WAT WIJ WERKELIJK ZIJN

Ja, zij bestaan, die engerds, maar waardoor kunnen zij onze aandacht zozeer richten dat er niets anders overblijft dan dat? Doordat zij, al doende, onze angst steeds aanwakkeren in die zin dat ze ons overtuigen, dat het machten zijn die ons verre te boven gaan aan kracht, invloed en kwaadaardigheid. Zozeer dat er in ons niets anders overblijft om onszelf te zien wat wij werkelijk zijn. Hier gaat het om!  ZOZEER DAT ER IN ONS NIETS ANDERS OVERBLIJFT OM ONSZELF TE ZIEN WAT WIJ WERKELIJK ZIJN. Jaren geleden heb ik hen bewustzijnsvertragers genoemd, nu noem ik hen bewustzijnverlammers.

II  

Er is sprake van reddingsprojecten; opgelaaid sinds die Boeing verdween: buitenaardsen staan klaar met hun ruimteschepen en doorkruisen al ons luchtruim om ons op te pikken en onze ascentie veilig te stellen op andere plekken in de kosmos.

Malaysia-Airlines-Boeing-777Wat is de scope in ons die onze waarneming zo veroorzaakt? Wat is het in ons dat wij graag geloof hechten aan dat soort operaties? Wat is het in ons dat de talrijke doorgevingen gelooft en verspreidt die de stralende ufo’s de rol toebedelen als redders van mensen uit de klauwen van voorgaande reptieligen, kwaadaardige pharma’s, olie- en wapenindustriëlen, bonusbankiers e.d.?

De scope hier is slachtofferschap.
Wij beschouwen onszelf als slachtoffers van machten ver boven ons, wij denken elke dag weer dat wij niets te vertellen hebben over onze levens, en zeer zeker niet over onze eigen waarde. Eeuw in eeuw uit hebben religie en heersende machten ons doordrongen van onze niets-waardigheid. Het heeft ons besmet. Erger: het heeft ons zozeer misvormd dat we niet eens meer durven weten wat en wie wij zijn. O ja, met de mond belijden wij dat we God zijn, dat is al een heel verre trede op de ladder van spiritualiteit, maar hoe ver heeft ons dit besef doordrongen?

Weer gaat het erom: de eeuwenlange focus op slachtofferschap laat ons niets anders waarnemen dan dat wij slachtoffers zouden zijn. We hebben gewoonweg geen bewustzijnsruimte meer over om te voelen dat we oneindig veel meer zijn dan dat! Het is weggeveegd door de door slachtofferschap veroorzaakte machteloosheid, we kunnen niets anders meer zien! Hier gaat het om!  ZOZEER DAT ER IN ONS NIETS MEER OVERBLIJFT WAARMEE WE ONSZELF KUNNEN ZIEN IN WAT WIJ WERKELIJK ZIJN.

III

Buiten-dingen
Een derde en laatste voorbeeld: onze hang naar kristallen, graancirkels, Boviswaarden, en verwante zaken. Moment! Ik hecht groot geloof in de werking van kristallen, graancirkels, Boviswaarden, krachtplekken e.d. Maar ze zijn buiten-dingen. Ze helpen ons grandioos in het wakkerschudden. Maar onze hang naar contact met hen, gebruik van hen, invloed van hen, is maar een deel van wat ze ons werkelijk zouden kunnen geven. Nu gebruiken we hen om ons wel te doen. Mag. Kan. Ik heb er zelf enorm veel aan. Maar onze focus op hen is nauw, heel nauw. We gebruiken hen voor ons welbevinden, zonder hen te zien. Daardoor blijft het buitenkant-werk.

ZOZEER DAT ER IN ONS NIETS MEER OVERBLIJFT WAARMEE WE ONSZELF KUNNEN ZIEN IN WAT WIJ WERKELIJK ZIJN.

Waardoor gebruiken wij hen enkel als buitenkantwerk? Doordat we onszelf niet kennen en niet weten wat voor enorme vlam er in onszelf brandt. Doordat we onszelf niet herkennen en zien, vernauwt dit onze scope. Want wat we in onszelf niet herkennen kunnen we ook niet herkennen in de ander en het andere.

En we doen dit met kristallen en dergelijke omdat we hulp zoeken. Door de scope van hulp-zoeken zien wij hen. En zien wij dus enkel datgene wat ons hulp biedt (of niet). Daarmee vernauwen we onszelf, wéér! Hier gaat het om!  ZOZEER DAT ER IN ONS NIETS MEER OVERBLIJFT WAARMEE WE ONSZELF KUNNEN ZIEN IN WAT WIJ WERKELIJK ZIJN.

 Waar richt jij je aandacht op?

Waarop richt jij je energie?

Is er nog iets over in jou waardoor jij jezelf herkent als jouzelf in wat je bent..?

Creation

Al die dingen die ik hiervoor noemde en nog veel meer bestaan. Maar wij zien ze slechts gedeeltelijk. En alleen in zoverre ze ons klein houden. Het wordt tijd dat we een stuk meer van onszelf gaan wakkerschudden waarmee we ook meer gaan zien. RAM 2014 biedt deze energie. Dus versta me goed: ik ontken alle hierboven genoemde zaken niet; het zou kinderlijk zijn als ik dat wel deed. Ik zeg wel: ze hebben ons betoverd, misleid, gemanipuleerd en machteloos gehouden, DOORDAT WIJZELF ONZE SCOPE KLEIN HIELDEN. Hou daarmee op.

God ben ik. Licht ben ik. En ik ben een menselijk wezen dat de kracht van wederzijdsheid bezit. Ik zie het gras dat groent. En omdat ik de kracht in God ben, zie ik de kracht in dat gras dat groent. En ik maak de kracht in ons WEDERZIJDS. Ik zie de rozenkwarts die gloeit. Ik zie, omdat ik mijn eigen Godkracht ben, de kracht en het zijn van die rozenkwarts. O, hoe veelzijdig is zij. En ik maak de kracht in ons WEDERZIJDS. Heel mijn omgeving bidt en smeekt erom dat ik ontwaak aan mijzelf. Dat ik mijn scope heel maak, zodat ik alle wezens die ik ontmoet ook héél zie, en niet gefragmenteerd tot bedreiging, tot angstaanjaging, tot help help help.

De kracht van liefde van de mens ligt in de wederzijdsheid. Altijd reageren mensen op hun omgeving, altijd! Maar tot nu toe was het vanuit een kleinmaak-scope. Ontwaak in je God-kracht en je ziet de God-kracht in elk wezen. Geen angst meer. Wederzijdsheid. Ik weet het, en ik heb recht van spreken sinds die nacht onlangs. Toen ik me oprichtte in wederzijdsheid was het niet enkel zwart wat ik ontmoette.

Richt je op in wat en wie je bent, richt je op, en zie:

God ben je. Licht ben je.
Mens ben je, in de kracht van wederzijds die liefde genoemd wordt. Wees wederzijds!

Wáárop richt je je?

6 gedachten over “RAM.. Op welke zaken richt jij je energie..?!

  1. Guido,
    dank je voor dit schrijven. mooi dat je ondanks alle turbulentie in jouw kracht blijft staan en hier ook in alle kwetsbaarheid voor uitkomt. het heeft ook mijn licht weer aangewakkerd !

    1. Dankje.. Het zijn niet de makkelijkste, maar wel de mooiste oefeningen..! Alle goeds! Ik neem niet aan dat je bedoelt dat ik het stuk geschreven zou hebben..? Doe ‘slechts’ de plaatsing.. 🙄 Inhoudelijk alle credits naar Hannah!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.