Advertentie

We worden niet zomaar geboren..!


Ana-Magdalena ZaineaAna-Magdalena Zainea is schrijfster, astrologe en coach. Ze is afkomstig uit Roemenië en kwam op haar 24 jaar naar Nederland. Nu woont ze, na 16 jaar in Nederland te hebben gewoond, in België waar ze haar Astrologie- en Coachingpraktijk heeft. Als Coach en Astrologe stimuleert zij mensen om meer te gaan leven vanuit hun kern en coacht zij haar cliënten richting zelfontplooiing en innerlijk leiderschap.

Samen met haar partner Bart Renaer begeleidt ze complexe coaching- en bemiddelingsgesprekken over relationele thema’s en ouderschap. Zij heeft het boek ‘Verhalen uit een ander rijk’ geschreven, en samen met haar partner het boek ‘AndersSamen, de geboorte van een gezin’ uitgebracht. Ze publiceert in ParaAstro artikelen over astrologie en zet daarnaast ook wekelijks inspirerende video’s op haar youtube-kanaal. Hier een artikel over haar bijzonder ervaringen, haar leven en haar werk als astrologe.

x

* * *

x

Waarom wij geboren worden? En met welk doel?

Wat maakt dat sommigen onder ons meer ‘geluk’ blijken te hebben dan anderen?

En hoe komt het dat sommigen onder ons zo zwaar beproefd worden in het leven?

En als er een Bewustzijn in de Kosmos bestaat … heeft Hij het dan goed voor met ons?

X

We worden niet zomaar geboren!

 2015 WantToKnow.nl / © Ana-Magdalena Zainea

x

Als kind heb ik altijd geweten dat er een aanwezigheid in alles sluimerde en voor zover ik me kan herinneren leefde ik toen in harmonie met het Al. Daarnaast koester ik nog een droom die ik me pas veel later heb mogen herinneren. Ik kan zweren dat dit geen droom was omdat ik het als zeer tastbaar heb ervaren. Die ervaring, die tastbare ervaing ging als volgt:

Er was veel licht, warm, wit, en overal tegelijk. Het leek alsof ik middenin een wolk zat. Alleen was er geen boven en geen beneden, geen zwaartekracht en ook geen tijd. Ik was daar, maar had geen lichaam. Ik was en ik wist alles tegelijk. Ik voelde een intens geluk en vrede. ‘Het is zo simpel!’, hoorde ik mijzelf zeggen. ‘Ik ga het hen vertellen!’ zei ik daarna en het voelde alsof ik lachte.

anders samen Ana-Magdalena Zainea
De cover van het boek ‘Anders Samen’ van Ana en haar partner Bart.

Ik probeer me sindsdien te herinneren wat dat was wat ik jullie te vertellen had. Zeker veertig jaar lang als het niet langer is, maar ben de tel kwijt. ´Het is zo simpel!´ zei ik en zo begon ik telkens mijn reis. Sinds mijn jonge jaren heb ik geprobeerd te begrijpen wat er schuilde achter ´onze realiteit´ en heb een relatie leren ontwikkelen met Het Al, een relatie die niet altijd vanzelfsprekend was. Ik zou mijn leven kunnen betitelen als ´het grote loslaten´ want ik was een van degenen die maar klappen bleef ontvangen en zwaar beproefd werd.

Achteraf kan ik in alle eerlijkheid vertellen dat ik zelfs de meest bloederige en heftige momenten uit mijn leven nu met dankbaarheid aanvaard. Want wie zou ik nu zijn zonder al dat verlies, zonder al die herhaaldelijke tegenslagen? Had ik anders mededogen en compassie kunnen leren? Had ik anders het geschenk van vergeving willen ontvangen? Had ik anders kunnen ervaren dat Het Al het goed met mij voor heeft? En dat ik erop mag vertrouwen?

Mijn relatie met astrologie is begonnen in de roerigste tijden van mijn leven. Astrologie gaf me toen het antwoord op het ´waarom´ maar vooral op het ´waar naartoe´. Een gevoel van veiligheid omdat ik de rode draad in mijn leven begreep en veel verantwoordelijkheid omdat ik ontdekte dat er een reden was voor mijn bestaan.

We worden niet zomaar geboren!
Er schuilt een doel achter ons bestaan. Niets is wat het blijkt te zijn, want er schuilt een grotere realiteit achter dan diegene die wij met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen. We worden geboren met een doel en ieder van ons wordt tijdens zijn leven ‘zachtjes’ of een ’tikkeltje harder’ geduwd richting dat doel. Dit doel hoeft niet materieel van aard te zijn, maar is meestal een soort spiritueel pad dat ieder van ons aanschouwt bij zijn geboorte.

Er is een spirit die mee incarneert in onze lichamen en deze spirit komt hier iets anders ervaren dan ons dagelijks leven. Tijdens onze groei gaan de spirit en de persoonlijkheid aparte wegen. En dit is volkomen noodzakelijk want we hebben materie nodig om onszelf te ervaren. Het gevaar schuilt er in dat materie een doel op zich wordt en geen middel, want zie je, de materie moet ten ondersteuning staan van de spirit en niet ten laste. Op het moment dat de persoonlijkheid vast komt te zitten in de materie begint de spirit te protesteren.

Het zijn onze keuzes in het leven die maken dat wij onze natuur kunnen overstijgen,
en kiezen doen wij voortdurend, bewust of onbewust.
Astrologie laat alleen zien welke gevolgen onze keuzes hebben; het onzichtbare zichtbaar gemaakt..!
Het is een prachtig instrument in zelfkennis en zelfontplooiing en een weg naar persoonlijk leiderschap.

Dit gaat samen met life events die wij in de astrologie ‘Levensloop Transits’ noemen en de transits van langzame planeten. Het begint meestal met de afbraak van onze zekerheden, waarden en/of relaties, en iedereen die door zo een periode is gegaan kan zeggen dat dit voelt als sterven. Hier schuilt een doel achter en voor iedereen is dit een beetje anders afhankelijk van zijn geboortehoroscoop. Dit is een uniek plaatje die alle potentialiteit van een wezen of gebeurtenis in zich draagt.

Dit plaatje, deze blauwdruk, is afhankelijk van ieders bewustzijnsniveau hoe de planeten in transit zullen reageren met zijn geboortehoroscoop. Ook heeft ieder van ons een vrije wil om wel of niet bepaalde wegen in te slaan. Deze ‘vrije wil’ maakt dat sommige van ons hun eigen geboortehoroscoop kunnen overstijgen. Het is de reden waarom de horoscoop van een heilige bijna niet te onderscheiden is van de horoscoop van een crimineel. We leven in een polaire wereld, dit betekent dat elke eigenschap zijn tegenpool in zich draagt.

Het zijn onze keuzes in het leven die maken dat wij onze natuur kunnen overstijgen, en kiezen doen wij voortdurend bewust of onbewust. Astrologie laat alleen zien welke gevolgen onze keuzes hebben. Het maakt het onzichtbare zichtbaar. Het is een prachtig instrument in zelfkennis en zelfontplooiing en een weg naar persoonlijk leiderschap.

Wij zijn niet onderworpen aan de grillen van de kosmos maar aan de chaos in onszelf.

Zo binnen zo buiten!

Zo boven zo beneden!

Hier tot slot de astrologische duiding van 24 juni tot 2 juli van Ana-Magdalena:

 

Ana-Magdalena Zainea / Astrologe/Coach

anazainea@gmail.com

www.AndersSamen.be

www.Ana-Magdalena.be

www.youtube.com/c/AnaMagdalenaZainea

[bol_product_links block_id=”bol_5592cc18ca1b2_selected-products” products=”666885243,666834147,1001004007494490,1001004006237053,1001004006831949,666749282,1001004008257700,1001004004823107,1001004001322093,666837812″ name=”Ana magdalena Zainea” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFAD66″ border_color=”D24F35″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

6 gedachten over “We worden niet zomaar geboren..!

 1. Het verhaal van de zonnestraal.

  Ik weet het, ik weet het, Ik Ben de zonnestraal en ik ga naar de aarde om de mensen te vertellen dat zij zijn zoals mij. Dat is een goed idee zei een andere zonnestraal ik ga met je mee om je te helpen. Ik zal je boos, verdrietig en bang maken. En als jij dan in de meest uitzichtloze en donkerste situatie niet vergeet dat wij beiden zonnestralen zijn, als het je lukt om dan nog steeds jouw licht over mij te laten schijnen dan zullen de mensen op aarde zich hun licht weer her-inneren.

  Voordat ze een stofkleed aantrokken om naar de aarde te reizen omhelsden ze elkaar als kinderen van dezelfde zon.


 2. Als je begrijpt hoe het werkt

  Het leven is een weg die lijkt bezaaid met struikelblokken,
  daarnaast is het bij tijd en wijle een kwestie van goed gokken,
  maar door beter op te passen kun je vermijden dat je valt,
  of voor de zoveelste keer hard tegen dezelfde muur knalt.

  Tijd heelt alle wonden zo blijkt en dat is vaststaand feit,
  door kennis te vergaren krijgen mensen innerlijke wijsheid,
  Als je blijft openstaan voor ontwikkeling en dus vooruitgang,
  neem je de regie in eigen hand en ben je niet langer bang

  ook al gaat het leven met ups en downs en niet altijd over rozen,
  het gaat speelser wanneer je begrijpt waarvoor je hebt gekozen,
  als mensenkinderen elkaar daarin beter gaan begeleiden
  komen ze samen verder en kunnen dan valkuilen vermijden

  Als door en van het leven is geleerd en zodra je dus ziet hoe het werkt,
  is meestal een aantal jaren verstreken tot je op een dag merkt,
  dat alles veel gemakkelijker gaat want jouw levenslessen zijn geleerd,
  dankzij de struikelblokken, waaraan jij je eerder hebt bezeerd.

  1. @Sunshine,

   Mooie levensbeschijving, dank hiervoor.
   Mvg, Harrie

 3. We worden niet zomaar geboren maar geboren om te leren. Samen met je zielengroep zit je op hetzelfde level. Heeft de hele zielengroep een level gehaald dan volgt het volgende level. De een is niet beter dan de ander, een ieder krijgt wat hij nodig heeft. Ellende maak je mee om te groeien, begrip te krijgen voor anderen, daar zijn eigenlijk boeken vol van geschreven. We worden naakt geboren en verlaten met iets meer kleding aan de aarde, al het materiële laten we achter. Al het cognitieve nemen we mee.

  Tijdens het leren op aarde hebben we vaak een maatschappelijk doel en een privé doel. Het zijn doelen die voor de geboorte gekozen zijn. De kunst is om in the flow te blijven, meestal waar je blij van wordt. Krijg het heel vaak dezelfde gebeurtenissen naar je toe dan is mijn ervaring dat ze op een andere manier opgelost moeten worden. Vaak met vergeving, loslaten, het zien als onvermogen etc.

  Door in contact te zijn het ons Hogere Zelf krijgen we mogelijkheden door waarbij we kunnen kiezen daar wel/niet gebruik van te maken.
  Synchroniciteit is ook een techniek om situaties naar ons toe te denken, maar ja dan moet je wel zelf weten wat je eigenlijk wil en wat onze levensopdracht hier op aarde is. Synchroniciteit mag niet ten nadele van een ander werken. Vaak worden we zo opgeslokt door werk, gezin , allerlei verwachtingen (manipulaties van …..) dat we helemaal niet bezig zijn met ons bewust te worden van het feit dat we niet zomaar geboren worden. Beetje bewustzijn is fijn om kleine stappen te zetten richting ons levensdoel. Probleem bij een zeer groot bewustzijn is dat je niet helemaal meer in het systeem past dat voor ons wordt gemaakt Er zijn gelukkig veel mensen die dit bewustzijn hebben en zij komen elkaar vanzelf tegen met als doel elkaar verder te helpen in hun ontwikkeling. Toeval bestaat niet.

  Ook al weten we waar we heen willen dan zijn er allerlei stemmen die dit tegen willen houden (onzekerheid, angst, verwachtingen, minder geld etc.) Bewustzijn is dat het sleutelwoord, door bewust te zijn kunnen we elk moment de energie veranderen door gedachten te veranderen van onszelf verander je ook de realiteit. Liefde is een zeer sterke energie dat als een draad door onze levensdoelen lopen. Iedereen zoekt liefde.

  Dit is mijn mening en hoeft niet de mening van een ander te zijn.
  Ik ben die ik ben.

 4. Mooi artikel Ana-Magdalena. Moest denken aan een gedicht van Rainer Maria Rilke toen ik het las.

  Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
  en probeer je vragen met liefde te bezien,
  als kamers die gesloten zijn
  of als boeken in een volslagen vreemde taal.
  Zoek nog niet naar antwoorden.
  Die kunnen je nog niet gegeven worden,
  omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.
  En het gaat erom alles te leven.
  Leef nu de vragen.
  Misschien leef je dan, langzamerhand,
  zonder het te merken, het antwoord binnen.

 5. NEE we worden niet zomaar geboren, maar vergeet niet waar je voor geboren bent, om te leven, voluit te leven, zoek het mooie en je zult gelukkig zijn, op dit soort hete dagen vol zon, luister ik naar mijn 3 grootste Tenor’s te samen, Pavarotti-Carreras-Domingo, en dan het liefst hun lied vol warme liefde voor die andere, O SOLO MIO, lees de tekst maar eens mee, de tranen biggelen over je wangen, prettige dag, laat de wereld de wereld, bemoei je met je zelf, geniet en voed je geest en gevoelens, Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.