Advertentie

Wordt er nu ’n supermensenras geboren..?


new age child

x

x

Wetenschappers vragen zich af:
x

Wordt er een nieuw ras van supermensen geboren..?

Bron: bodymindsoulspirit.com

2015 © WantToKnow/vertaling: Jan Smith (150314)

x

Wetenschappers hebben een onverwachte en verontrustende ontdekking gedaan – zij troffen een groot aantal nieuwe en voorheen niet eerder vertoonde menselijke mutaties aan. Sommigen suggereren dat er op Aarde binnenkort fantastische X-mannen zullen rondlopen. Deze super-aardbewoners zijn niet afkomstig uit obscure laboratoria, zoals nog weleens in spannende films te zien is, maar ze komen op natuurlijke wijze ter wereld. Andere onderzoekers zijn minder optimistisch en zien deze onvoorziene ontwikkelingen als mogelijke oorzaak voor nog onbekende veranderingen in het menselijk lichaam.

Deze onverwachte en schokkende ontdekking is het resultaat van onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappelijke teams van de Cornell universiteit in New York en die van Californië. Uit gen-onderzoek van enkele duizenden mensen van overal ter wereld is naar voren gekomen dat de mensheid gedurende de afgelopen jaren een aantal nog niet eerder aangetroffen mutaties schijnt te hebben ondergaan. De wetenschappers onderzochten 202 genen van 14.002 mensen. Het menselijk genoom bevat ongeveer 3 miljard basisparen en er werden 864.000 genparen in het onderzoek betrokken. Hoewel slechts 14.002 mensen werden onderzocht, is deze steekproefgrootte toch de omvangrijkste ooit uitgevoerd.

John Novembre
John Novembre

In de eindrapportage van dit project, dat onder leiding stond van John Novembre van de Universiteit van California, Los Angeles en Vincent Mooser van de in Groot-Brittannië gevestigde medicijnproducent GlaxoSmithKline, wordt melding gemaakt van het feit dat meer dan 95% varianten die ontdekt werden bij het onderzoek van 202 genen van 14.002 mensen als zeldzaam kunnen worden aangemerkt en dat 74% van die varianten bij slechts een of twee personen werden aangetroffen.

“Ik wist dat er sprake zou zijn van een zeldzame variant, maar had er geen idee van dat het er zoveel zouden zijn!” vertelde eindrapporteur van het onderzoek John Novembre, assistent-professor op het gebied van ecologie, evolutionaire biologie en bio-informatica aan de UCLA. 10.621 Personen uit de doelgroep leden aan verschillende kwalen als hartfalen, MS, spierziekten, schizofrenie, aderverkalking en Alzheimer. 3.381 personen waren kerngezond.

John Novembre over dit onderzoek en de conclusies
“De omvangrijke steekproefgrootte heeft ons beter dan voorheen de mogelijkheid geboden op een nog eenduidiger manier allerlei patronen zichtbaar te maken.
Als we die zeldzame varianten vergelijken met ver van ons verwijderde sterrenstelsels, is een dergelijk grote steekproef net zoiets als de Hubble telescoop: we kunnen veel meer zien dan voorheen. We zien grote hoeveelheden varianten die vaker proteïneveranderingen teweegbrengen. Zo beschouwd heeft dit onderzoek belangrijke implicaties voor de het in kaart brengen van de genetische oorsprong van menselijke ziekteverschijnselen. Het komt in ieder geval overeen met de idee dat veel ziektes deels door zeldzame varianten worden veroorzaakt.

Onderzoek dat vijftig jaar geleden werd uitgevoerd, toonde toen aan dat het mutant-gen slechts bij 1:1000 personen voorkwam, nu is gebleken dat die verhouding zeker 5:1000 is. Het feit dat we zoveel zeldzame varianten zien is gedeeltelijk te wijten aan de explosieve bevolkingstoename,” zegt Novembre. “Door die snelle groei, nemen de groeikansen voor mutaties ook toe. Sommige van de varianten die we hebben ontdekt zijn dan ook nog tamelijk jong en zijn terug te voeren tot de ontwikkeling van de landbouw of tot de industriële revolutie; die bevolkingstoename heeft meer mogelijkheden gecreëerd voor mutaties van het genoom omdat er bij grote bevolkingsaantallen zoveel chromosomentransmissies voorkomen van ouders op kinderen.”

Een van de vele Indigo-kinderen van de laatste decennia. De kleine Akiane had nooit schilderles maar schilderde vanaf klein kind. (klik voor artikel)
Een van de vele Indigo-kinderen van de laatste decennia. De kleine Akiane had nooit schilderles maar schilderde vanaf klein kind. (klik voor video op YT)

Wat veroorzaakt de mutaties?
Voorheen dacht men dat genetische afwijkingen werden veroorzaakt door straling, virussen, transposons (ook wel ‘springend DNA’ genoemd: stukjes DNA op een chromosoom, die in het genoom van plaats kunnen wisselen.– Wikipedia – vert.) en chemicaliën, maar tegenwoordig hebben wetenschappers nog een andere mutatiefactor geïdentificeerd: overbevolking! De menselijke bevolkingstoename kan volgens wetenschappers een belangrijke bijdrage leveren aan het verklaren van het grote aantal nu aangetroffen genetische varianten. Het ligt voor de hand dat er, als gevolg van overbevolking, vaker sprake zal zijn van meerdere en zeldzamere gen-varianten. De wetenschap sluit niet uit dat in de nabije toekomst nieuwere mutatievormen zullen voorkomen, die leiden tot ongekende veranderingen in het menselijk lichaam.

Wordt er een nieuw ras van X-mannen geboren?
Er zijn wetenschappers die voordelen zien bij het muteren. Professor Darren Kessner van UCLA heeft bijvoorbeeld gesuggereerd dat binnenkort onder de aardbewoners een fantastische groep ‘X-mannen’ zal ontstaan. Deze wezens zijn niet afkomstig uit geheime laboratoria, maar zullen op natuurlijke weg ter wereld komen.

Joseph Nadeau van de Case Western Reserve University in de VS hierover: “Nieuwe mutaties worden veroorzaakt door overerfde variaties en kunnen leiden tot ziekte en disfunctioneren, maar ze zijn altijd medebepalend voor de aard en het tempo van alle evolutionaire veranderingen. Dit zijn alleen al daarom spannende tijden. We zijn nu eindelijk goed in staat om betrouwbare inschattingen te maken van genetische verschijnselen.
Dat is noodzakelijk om eindelijk goed te kunnen vaststellen wie wij genetisch gezien zijn.
Er is altijd al sprake geweest van zowel nuttige als schadelijke mutatievormen als een volkomen normaal verschijnsel, maar als het aantal ervan dramatische vormen aanneemt, rest ons niets anders dan ons af te vragen wat de gevolgen zullen zijn voor de ontwikkeling van het menselijke ras.…”

x

* * *

105 gedachten over “Wordt er nu ’n supermensenras geboren..?

 1. Volgens Bashar is er momenteel (sinds de jaren 80) een hybridisatie programma van de mensheid met “buitenaardse rassen” gestart op een enorme schaal. Geen idee of het waar is maar wel interessant om eens te overwegen. Google – Bashar hybridization agenda – op YouTube voor de liefhebbers.

  1. Ik houd het op het eten van genetisch gemodificeerd frankenfood van Monsanto en kornuiten.
   Dat wij binnenkort dankzij het onvolprezen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, oftewel Trans­Atlantisch Vrijhandels­ en Investeringsverdrag) door de strot gewurgd krijgen.
   TTIP is een voorstel van de Amerikaanse overheid en de Europese lidstaten om de handel tussen Europa en de VS makkelijker te maken.

   We kunnen immers door de ‘overbevolking’ niet anders dan creep food eten…

  2. kick ass wise sharp resonating sjjitttt for those diegenen waarde ietwat te ‘spiri’ irrie snobbie guurrrrllllz en boyszzzz genoten, die staggering stagnerend stelselmatig slordig blijven zijn met dat wat voor hun huidige verse geplooide voetjes ligt in de sneeuw right here right now, het stepping stone gelooid leer effect met een lepeltje stuif us in compleetheid van completa verklaard in romige spacie baassie bashar termen en jah ik zal wel de hybrid zijn, so what, de kop van de dubbele janush jut, of ook niet, ook goed, dat je wat mot leren lijkt me hoogst waarschijnlijk, met je mottige lijf en leden, in je huidige compleetheidsversie die prima goed genoeg is for the moment, dat je volgende futuristische nog niet voorgebakken home improvement versie niet persé beter is en zeker niet afgezaagd minnelijk overaanbeden hoeft te worden, vanaf de veel te nederige voetjes van een marmeren para evenwijdig pedestal letje met een bakske vol met stro van de here god, grrrrrrrrrristussssss en amon samen op de brommer, sirius radio ga ga;

   Bashar – why we sometimes don’t attract our “soulmates”
   http://www.youtube.com/watch?v=Bypy5mA3Qlk

   http://www.thefreedictionary.com/pedestal

   http://www.frieschevlag.nl/indekoffie/assortiment/melkpoeder/completa

   mijn middelbare school favo van vroeger en feitelijk aller tijden nog steeds blijkt als ik het weer eens hoor dat het muh toen raakte en nog in mijn huidige versie in dit vroege knisperende prima donna aandringende voorjaar in de deur opening, set de speakertjes effe luid maar voor deze keer dan, voor sjonnie space cake walkertjesz, neen ik zit niet aan de groene wiet, ben meer van de mental wolkewiet, kan ut nog zonder, of met room;

   AC/DC – Walk All Over You
   http://www.youtube.com/watch?v=_bP6aVG6L1w

  3. Hyper, Bashar loopt achter 😉 😀
   Ik kan er nog steeds niet lang naar hem luisteren, lezen misschien wel. Ik vind hem een acteur, en de mensen die om hem heen zitten, zijn allemaal mensen die een soort lieve god ‘aanbidden’. Ik vind het een grappige vertoning. En ook al die meisjes die ws alles voor Bashar gaan doen, want ze voelen zich allemaal als alien-hy-brides (bruiden)….nee, ik trap er niet in.

   (Meester Eckhardt von Hochheim, ca. 1260-1328).
   Een wijsgier werd gevraagd, welke uur de belangrijkste is, die de mens kan meemaken, welke mens de belangrijkste is, van die je tegenkomt, en wat het belangrijkste werk is.
   De antwoord was: het belangrijkste uur is altijd de tegenwoordige tijd, de belangrijkste mens is altijd degene die jou net tegenover staat en het belangrijkste werk, is altijd de liefde.

  4. 1979 was de eerste ‘alien’ film gelanceerd…http://www.imdb.com/title/tt0078748/
   Dat is 36 jaar geleden. Hoeveel mensen hebben niet denkbeelden, die daarop zijn gebaseerd. De mens is een visueel ingesteld wezen, tenminste wat het onderbewustzijn aangaat. Hoe kan je ‘ruis’ en ‘waarheid’ uit elkaar houden?

 2. Da gaan ze dan the sheeple…gemuteerde jaknikkers en kan-me-niet-boeien mensen, gedegradeerd tot ‘wetenschappelijk onverwachte en verontrustende these’. Wie weet wie de werkelijke mutaties zijn. Ja de mens is bijzonder, mooi dat men het door heeft.
  En wat betreft de indigo kinderen. Het zou kunnen dat er kinderen zijn waarvan sommigen talenten ontwikkelen anderen lopen vast.
  Als ik verder borduur, dan lijkt het me ook mogelijk dat men technieken toepast om mensen ‘beter’ te maken. Ook wat sportieve en cognitieve prestaties betreft.
  Ja een gemuteerd gen, en ja overal vergif en troep, en dat zou geen invloed hebben? Dat is toch de opzet of niet?
  Weer krijgt de voor mij niet existerende overbevolking de schuld.
  We zijn niet te veel mensen, we zijn maar met een handje vol te veel.

 3. Ik snap er niet zoveel van. Een onderzoek waar GlaxoSmithKline deel van uit maakt? Pakweg 80% uit de doelgroep heeft een ernstige ziekte? En deze mutatie zou dan Indigo kinderen voortbrengen?? Ik vind het een erg vaag artikel en ik snap de link met een superras niet. Ik denk eerder dat we met z’n allen degraderen tot een papperig en ziek mensenras omdat we zoveel troep vreten en inademen.

 4. Je kunt het toch heel positief zien, we weten al heel lang dat de evolutie nooit stil staat, onze lichamen en ook onze genen zijn daar aan onderhevig.
  Gezien de enorme menselijke mix, ontstaat er van alles, de vaste rassen, lossen zich op, de Aryans zijn aan het verdwijnen, hun tijd is voorbij, ze hebben hun werk gedaan, de wereld verkend en bevolkt, op naar een nieuwe wereld, waar chaos en onverstand zal heersen, tot ook dat zich zelf weer overleefd, bij de volgende ijstijd cq zondvloed, beginnen we weer op nieuw, met behulpt van onze oude Aliens.

 5. Deze realiteit waarin wij leven is een doodlopende straat, en is dus ook dusdanig gecreëerd, ooit, in een moment dat buiten onze tijd valt, waar we dus geen grip op hebben en meest geen benul van hebben.
  Doe wat je wilt, zei Allister Crowley , het maakt toch geen ene fuk uit, denk maar niet dat je belangrijk bent en een verschil kan maken, de duivel en god zijn dezelfde zieke rolspelers. Sophia’s ei, anarchie, iedere rol die je aanneemt is jouw rol in een mimespel, jij, de andere ik.

  1. Hoi Cozmic, “de mens is gehoorzaam” was een gedachte van mij vanmorgen toen ik naar de radio luisterde. 🙂

   http://www.idee-pmc.nl/zijn/gehoorzaamheid.html

   iets dergelijks kwam ik laatst ook ergens in een comment tegen. De mens heeft veel uit handen gegeven en is daarmee een onderdeel van een geheel en moet zich dus conformeren. Hoezo vrij? Hoezo democratie? Ach ja, de vrije denkers vinden er wel wat op 😉

   Hiermee benoem ik echter alleen een van de velen “verklaringen” van het kuddegedrag en het “zgn probleem” van de mens.

  2. Heb ik nou geen last van 😉 “Gehoorzaam zijn, je conformeren, kun je definiëren als: stelselmatig bewust of onbewust je gedrag en ideeën richten naar (verondersteld) gedrag en opvattingen van een ander of anderen, of instituties of groepen waarin anderen verenigd zijn, en wel op zodanige wijze dat je als resultaat in je eigen gedrag, opvattingen en zelfbeeld positief danwel niet negatief bevestigd voelt. “

 6. Ik gebruik een andere naam met een reden. Ik doe mee aan een experiment van een bekend ziekenhuis. Er is gebleken dat in Nederland veel meer dan de cijfers hierbovenstaan mensen gemuteerd zijn. Er is per ongeluk ontdekt dat kinderen vaker zijn gemuteerd, maar dat een van de ouders dat ook is. Maar dat is in de tandheelkunde ook al te zien. Vroeger hadden mensen 40 tanden en kiezen. Nu 36 en we zijn in de overgang naar 32. Veel agneasien komen veel voor. Mijn qua gezondheid of mutaties BV’s het missen van een belangrijk orgaan, of ander dingen.

  Kan hier niet zoveel over toelichten, maar de kinderen en ouders weten dat er iets niet klopt. Als je weet dat je bloed zuiver is, vrij van ziektes en weet dat je lichaam een computer programma is , soort van dan, als wisselende partners hebt dan ziet het lichaam elke keer weer als een indringer, vrouwen krijgen hogere hormoonschommels totdat de indringer herkent is, daarna schimmels , geaccepteerd totdat er een partner om de hoek komt, begint het van voor af aan , zowel bij mannen als bij vrouwen.
  Maar wat als de vrouw zwangerwordt van partner nr 1? Het wordt uiteindelijk geaccepteerd, dan wordt mevr zwanger van een andere man, het lichaam gaat vel in opstand chromosomen en genen zien dit niet erkennen dit niet en gaan in de aanval, deze aanval gaat harder aan toe dan als de vrouw bij partner nummer 1 was gebleven. De genen gaan zich tijdelijk aanpassen. Maar de chromosomen lijst wordt degelijk opgeslagen, en aangepast zowel bij man vrouw en kind, en evaluiering gaat verder naarmate het kind zich ontwikkeld.

  Mijn mijn zwemt , ik heb vanaf mijn 4e jaar ballet, turnen , bodybuilding en voetbal gedaan. Mijn kind heeft een zeer hoge ontwikkeld spiermassa. Dit zit in het geheugen van de spieren en doorgegeven aan mijn kind. Iets extra heeft hij meegekregen, ik ben een hsp , zeer gevoelig voor prikkelingen en andermans gevoelens, ja dit heeft mijn kind ook. Nu komt het leuke: mijn kind sprak al toen ze 1 jaar was, liep al en was zindelijk, maar geheimen wat een mens droeg flapte ze uit alsof het gewoon was, kleuren die ze omschreef, en dit ging de jaren zo door alsof ze paranormaal was. Wist wanneer iemand zwanger was en de dood kon voorspellen, kan letterlijk door mensen heen kijken, ziektes van mensen en dieren. Ja wat moet je als ouder zijnde.

  Ze zeggen als de pijnappelklier groter is dan normale dat je dan paranormaal begaafd bent, dat is bewezen door mri scans. Maar wat als je die niet hebt? Vorig jaar te horen gekregen dat mijn kind gemuteerd is. Ben nuchter, ik ben ook gemuteerd, gaan nu uitzoeken waar de mutaties vandaan komen, jaren staan ons nog te wachten…….

  1. Beste Sandra, voor jou ook wellicht interessant onderstaande link/ experiment over menselijke gehoorzaamheid. Waar komt het vandaan? Tot waar is de mens bereid?
   http://www.idee-pmc.nl/zijn/gehoorzaamheid.html

   Tot waar leggen we de verantwoordelijkheid bij een ander? Wanneer neemt de mens zijn eigen verantwoordelijkheid? Wil men liever de ongemakken van gehoorzaamheid ondergaan dan de ongemakken van ongehoorzaamheid? Is het een weloverwogen afweging? Of kan er geen keuze worden gemaakt door angst? Of is het een bewuste keuze om ‘het’ te ondergaan en om er van te groeien, ervaren en leren????

  2. Beste Sandra,
   Ik vond het heel opmerkelijk wat je schreef. Ik ben 45 jaar, en mis een orgaan bij geboorte, een nier. Wat betreft wat je schreef over het aantal tanden bij een mens, ik heb er maar 24, geen grapje of zo. Heb hsp en allerlei gezondheidscomplicaties. Ik ga dat allemaal niet opschrijven, klink ik helemaal als een wrak 🙂 Dat ouders er mee te maken kunnen hebben, mijn vader is Hongaar en mijn moeder Aziatisch. Leefden duizenden kilometers uit elkaar, in de jaren 50 naar Nederland gekomen. De kans dat deze twee uitersten samen zouden komen is klein, gezien het enorme contrast tussen deze twee culturen. Zelf ben ik hier geboren, ben nog geen combi zoals de mijne tegengekomen. Ze zullen er zeker zijn, ik zal niet de enige zijn hoop ik. Ik wil niet de indruk wekken speciaal of belangrijk te zijn, er zijn veel mensen met dezelfde gezondheidsproblemen. Ik vind het artikel heel interessant, en mijn complimenten aan wanttoknow, ze proberen toch de mensen wakker te maken, bewust te maken, en ook hun enorme moeite en inzet om dingen aan het licht te krijgen.

  3. Hoi Alana,
   een vrucht die na de conceptie ontstaat, is zeer gevoelig voor invloeden van buitenaf. Dus als iemand ondervoedt is, ziek, medicamenten inneemt, drugs, alcohol binnenkrijgt, milieuvervuiling meemaakt, die het dna beschadigd, dan is het mogelijk dat embryo’s schade oplopen. Zoals hartafwijkingen, beschadigde of niet goed groeiende organen, huidaandoeningen, groeistoornissen, ja zelf mutaties. In de oorlog is in het oosten van Europa een hoop troep in het milieu terecht gekomen. Ik zelf heb vanaf geboorte en cyste in mijn nier, maar daar hoeft niets aan te gebeuren. Dat je gebit niet volledig is, heeft wellicht met je kalkstofwisseling te maken, of met je (onvolledige) incarnatie vanuit de geesteswereld…

  4. Vergeet ook Chernobyl niet….het is duidelijk dat verhoogde radioactiviteit mutaties veroorzaakt.

  5. Beste Monika,

   Dankjewel voor je reactie. Ik weet wat algemene dingen over reïncarnatie, had mij er niet zo in verdiept. Maar na aanleiding van wat je schreef, ben ik dingen gaan lezen over onvolledige incarnatie.
   En ik moet zeggen, er zijn dingen die een diepe indruk op mij hebben achtergelaten. Dankjewel daarvoor, ik heb er echt heel veel aan gehad.

   Groetjes, Alana

  6. Haha Sun, idd 36?…nou ja zeg….dat kan niet.
   Ik heb 28, zonder VERSTANDskiezen….lieve groetjes <3

  7. Alana, trouwens heeft ooit een tandarts aan mij verteld, dat iedere tand(en) voor een orgaan staat. Alle goeds.

  8. Hai Sun, Monica en Guido,

   Interessant om te weten dat elke tand voor een orgaan staat, dank voor de tip Monika.
   Heb de link aangeklikt van Guido. Daar staat welk orgaan met welke tand in verbinding staat.
   Aangezien mijn schamele 24 tanden…. denk ik niet dat ik er goed aan toe ben, en mis ik waarschijnlijk nog meer organen, hihihihi 😉
   Ik begrijp nu ook waarom Monika me alles goeds toewenst…(geintje hoor, ik vind het hartstikke aardig van je)

   Groetjes, Alana

 7. Met andere woorden: Men heeft een excuus gevonden om mensen te gaan elimineren. In feite gebeurt dat al eeuwen, maar nu kunnen ze het nog sneller gaan doen. In je chip staat straks jouw DNA code. Ze kunnen je volgen. Ben je niet meer interessant als test rat, dan drukken ze op een knopje en weg ben je. The hungry games zijn al begonnen. Nu is men al bezig om je huurrecht/bescherming af te nemen. Hoe? Via de green overname project. Die huidige kleuren benoemingen hebben allemaal hun eigen functie. Ze zeggen iets goed te doen, maar het betekent het omgekeerde voor de burger. Kapitalisme zal geheel verdwijnen. Vele banen zullen verdwijnen. Basisinkomen krijgt zijn intrede, maar de macht/onderdrukking/absolute top zal blijven. Van ratrace naar afvalrace periode. Er zijn bewust mutatie omstandigheden gecreëerd. Stress…. Onze biologische klok is bewust opgehoogd. Hierdoor zijn er vele ziektes ontstaan. Huidige generatie kan bijna geen leven meer opbouwen. Er zullen weer minder kinderen geboren worden.(kijk naar de statistieken van een grote stad, een omgekeerde piramide) De klok wordt dus terug gedraaid op allerlei vlakken. Natuur wordt hersteld. enz.
  Agenda 21/NWO is in volle gang. We zitten echt in een eindtijd. Klimaatbeheersing, water en voedsel beheersing, sociale beheersing, zaadopslag in bunker enz. Allemaal termen om totale controle te krijgen. En wie zijn de baas over die organisaties? De borstplaat familie. Maar ook zij staan in verbinding met de kosmos. Zij moeten het gecontroleerd afbouwen. Alles draait om cirkels/cyclussen. Van een mensenleven tot aan de planeten. Alles staat in de sterren geschreven. Ben je eigen ster.

 8. Waarom doen wij niet waar we voor geschapen zijn, leven, luister naar Mozarts, Don Giovani, reich mir dein hand das leben ….., en laat aan de Goden, wat aan de Goden is.

  1. Jenne.
   Muziek is ook voor mij ontspanning alleen is dat dan geen mozart maar Helene Fisher op DVD en verder ben ik het met u eens dat de natuur vrij moet zijn om te doen wat ze moet doen en niet door bemoeienis van mensen verstoord mag worden.

  2. Veel mensen zijn het gewoon niet waard, wat de groten der aarde ons aan créatisch hebben achter gelaten, de oude Grieken zeiden het al, gooi geen parels voor de zwijnen.
   Wat ik wil zeggen gaan de mensen wel eens naar een opera, of lezen wereld literatuur, bezoeken het Theater, zijn op de hoogte welke kunst er dagelijks wordt gecreéerd.
   De menselijke evolutie wordt door de mensen zelf bepaald, één ieder is verantwoordelijk voor zich zelf, en heeft de verplichting zijn nazaten, de schoonheid van de créatie te laten zien en ook bij te brengen.
   Het kinderen op de wereld zetten, is complex, het zijn jouw kinderen, en jij moet ze opvoeden, tot goede mensen met een zo groot mogelijke algemene ontwikkeling, en de kunst van het leven te leren, respect en liefde voor de eenvoud van het object, vrij maar niet brutaal.

 9. Wordt er nu een supermensenras geboren?
  Ik herken dit van vroeger tijden toen men dacht dat het Arische ras het enige goede ras was.
  Kennelijk heeft men van die geschiedenis geleerd maar wel in negatieve zin.
  Ikzelf ben niet gelovig (ik zal ook niet ontkennen dat er geen hogere macht is)ik weet het gewoon niet.
  Wel ben ik ervan overtuigd dat ingrijpen in de ontwikkeling van mens en dier niet goed is en vooral niet door mensen zelf.
  Velen van ons zijn ervan overtuigd dat de farmacie materiaal ontwikkeld wat bij injectie de natuurlijke weerstand afbreekt en zelfs ziekten veroorzaakt door nu in het DNA kunstmatig veranderingen aan te brengen is dat een ingreep wat het natuurlijke proces belemmerd met desastreuse gevolgen waarvan men kan verwachten dat dit tot veel leed gaat leiden.

 10. Joseph Nadeau van de Case Western Reserve University in de VS hierover: “Nieuwe mutaties worden veroorzaakt door overerfde variaties en kunnen leiden tot ziekte en disfunctioneren, maar ze zijn altijd medebepalend voor de aard en het tempo van alle evolutionaire veranderingen. Dit zijn alleen al daarom spannende tijden. ……, rest ons niets anders dan ons af te vragen wat de gevolgen zullen zijn voor de ontwikkeling van het menselijke ras.…”

  Weston A. Price wist wel beter.
  Als je een rat inspuit of voedt met gif of gif laat inademen of bestraalt, logisch dat het nageslacht er ook iets van meekrijgen.
  Fysieke degeneratie wordt dat genoemd.

  Jaja, spannende tijden dit “massa-experiment” of niet Joseph Nadeau?

  1. “Hij bezocht enkele van de meest afgelegen gebieden ter wereld.
   Hij zag perfecte tandbogen, weinig of geen tandbederf, een hoge weerstand tegen tuberculose en een perfecte gezondheid bij mensen die hun inheemse voeding aten.
   Dr. Price kwam erachter dat bij deze mensen, als zij in aanraking kwamen met modern voedsel als witmeel, geraffineerde plantaardige oliën en voedsel uit blik, zich al snel ernstige vormen van verval voordeden: cariës, misvormde kaakstructuren, scheve tanden en kiezen, artritis en een lage weerstand tegen tuberculose.

   http://www.wanttoknow.nl/boeken/voeding-en-fysieke-degeneratie/

  2. Beetje bevreemdend dat we toch steeds ouder worden, en tot op hoge leeftijd over een redelijke gezondheid beschikken, terwijl die wilde natuur mensen het vaak rond de 40 – 45 laten afweten.

  3. @Jenne

   Dat zijn cijfers van gebieden waar veel ziektes heersen, veroorzaakt door geen riool en slechte hygiëne. Wij leven langer omdat wij wel die voorzieningen hebben. Er gaat ook een fabeltje rond dat wij ouder worden omdat wij tegenwoordig medicijnen hebben maar wij leven dus langer door betere hygiëne.

  4. Lacsap, heel goed mogelijk, betere hygiëne, gezonder lichaam, gezondere geest.

 11. “Voorheen dacht men dat genetische afwijkingen werden veroorzaakt door straling, virussen, transposons (ook wel ‘springend DNA’ genoemd: stukjes DNA op een chromosoom, die in het genoom van plaats kunnen wisselen.– Wikipedia – vert.) en chemicaliën, maar tegenwoordig hebben wetenschappers nog een andere mutatiefactor geïdentificeerd: overbevolking!”

  Voorheen dus nu niet meer? Kom op wat een bullshit weer uit de wetenkak. Die mutaties zoals er ook staat komen en zijn ontstaan sinds die klote industrie met kolen, kernenergie (beide radioactieve straling), alu, zwaar metalen etc en er is allang geen weg meer terug. Deze vervuiling vergaat (goed als) niet! Hele planeet en het leven kapot gemaakt door psychopaten om geld, macht en erkenning. Overbevolking LOL.

 12. In onze westerse samenleving is alles op het gemiddelde gebaseerd en op het financieel systeem en daarom worden veel mensen ziek(er). DNA veranderingen zijn er altijd al geweest. Ook in vorige grote hoge beschavingen. Dieren muteren ook. In India bv. worden mensen met afwijkingen juist geëerd. Elk gen heeft namelijk zijn doel. Dus ook afwijkende of slapende gen. Het kan een gen zijn, die er voor zorgt dat je overleeft bij een grote ramp. Zo kan de mens blijven bestaan.
  Mensen selecteren op gen is dus gevaarlijk en misleidend. Helemaal vanuit ons systeem, dat ver over de mensheid is heengegaan. Elk mens is uniek en waardevol.

 13. Maar dat constante ontkennen, en te niet doen van feiten over overbevolking, vind ik dom, en niet zinvol.
  Waarom moeten twee mensen tien of meer kinderen op de wereld zetten, de tijd van stammen oorlogen is voorbij.
  In mijn jeugd woonden er +/- 7 millioen mensen in Nederland, persoonlijk ga ik er van uit dat dit dik in orde was, lebens raum heet dat.
  Nu als je het vergelijk kunt maken zo als ik bijvoorbeeld, dan begrijp je waar veel problemen van daan komen, vervuiling van leefomgeving, druk door stress, het bijna niet meer mogelijk zijn op je zelf helemaal alleen eens even met de natuur in harmonie te verblijven, en heus dit heeft een mens nodig van tijd tot tijd.
  Het is een lang verhaal, maar je moet bijna een super mens zijn om niet te verzuipen in de massa.

  1. Er is fluitend ruimte op deze Aarde voor 20 miljard mensen. Voorlopig sodemieteren we 40% van ons voedsel weg. De hele wereldbevolking kan schouder aan schouder, op de provincie Utrecht staan..!
   Het gaat om hebzucht Jenne, zo simpel is het. There is enough for everybodies needs, but not for their greed.
   Het is de consumptie die vanzelfsprekend de grootste bedreiging is voor onze planeet.. Yes, GREED..! And no, greed’s not gooooood…http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/consumptie-de-grootste-bedreiging-voor-onze-planeet/

   Het is DE TRUUK van de superrijken de schuld bij de arme sodemieters te leggen, de grote families te beschuldigen, zoals jij ze hier na-papegaait.. Lees over de ecologische voetafdruk.
   http://www.wanttoknow.nl/zo-kan-het-ook/consumptiepatroon-leidt-tot-hoge-milieudruk/

  2. Beste Guido, ik praat niemand na, ga gewoon op mijn eigen ervaring af, op gedaan in mijn leven, al die internet praatjes van schouder aan schouder, en er is plaats voor weet ik hoeveel mensen, dat zou misschien allemaal plaats kunnen vinden, indien de mensheid van zijn begane fouten zou leren, kijk maar wat er politiek gezien in ons kleine landje plaats vindt.
   Maar mensen klitten te samen, daar waar het goed leven is, de mensheid heden ten dage lijkt op niets in zijn leefregels, hier zijn ze te vet, en daar gaan ze dood van de honger !
   Wat ik uit wil dragen is, dat zo als onze planeet nu wordt bestuurd, en misbruikt, ja door een kleine elite, maar het waarom of door wat doet er niet toe, wanneer wij de mensheid er niet in slagen het systeem te veranderen, gaan we met het huidige aantal bewoners op aarde al grote problemen krijgen, laat staan met een enorme toename.
   Groet Jenne

  3. Als je niet oppast, geef je de overbevolking de schuld, terwijl deze bij juiste een kleine groep hebzuchtige manipulators ligt. Onderdrukkers en uitbuiters. Dieven en moordenaars.. Zo simpel is het.

  4. Texas is 696.241 km2 groot. Als je dat omrekent in m2 en dan door 7 miljard deelt, kom je op 99,463 m2 per persoon. Dus aan de ruimte ligt het niet.
   Het gaat voornamelijk om de hersenspoelactie, het verdeel en heers principe, het vanuit de ‘Tavistok instituten’ ons met de eeuwige schuld willen sturen en bezwaren. En dan gaat men ook al snel de schuld bij een ander zoeken.
   Ik kwam op het internet reacties tegen en daar hadden ze het al over ‘ja er zijn al ouderen die graag willen gaan, en niet mogen’. Ook over gezinnen, ‘geld krijgen als je geen kinderen neemt’, ‘een kind beleid’…etc. Ik krijg dan koude rillingen.
   De mens is volgens mij in eerste instantie in zijn mind gemuteerd.

  5. Guido, ja dat doe ik ook, een plaatselijke opéénhoping van mensen, of zo als jij schrijft overbevolking, leidt inderdaad naar enorme excessen op velerlei gebied, hygiëne, vervuiling, misdaad, stress, psychise storingen.
   Dit zogenaamde ratrace gedoe is een hele kwalijke zaak voor mensen.
   Je kunt niet alles in de schoenen schuiven van onze onbekwame elite leiders.
   Ik denk dat jouw vertrouwen in de mensheid te groot is, en ook volkomen misplaatst, persoonlijk houd ik van mensen, maar ben heel vaak teleurgesteld in mijn vertrouwen, maar goed, ik denk dat we elkaar wel begrijpen, mijn beste Guido, een prettige avond toegewenst, Jenne

  6. Monika, dit soort sommetjes slaan nergens op!
   En gemuteerd in ons denken, ik spreek liever over manipulatie of beinvloeding.
   De leefruimte voor een mens is van vele factoren afhankelijk, de factor werk, verkeer en stransport.
   In Engeland zijn veel sociale proeven genomen, al heel lang geleden.
   Werk, wonen, vertier en sport, inkopen, geestelijke en lichamelijke verzorging, dit was een ver door gevoerd luxe slaven leven, alles in een klein stadje, uiteindelijk heel macabre.
   Op mijn reizen door o.a. India en Pakistan, die grote steden, mieren hopen van mensen, ja het kan, en de meesten waren nog niet eens ongelukkig,

  7. Jenne.
   Er wordt wel eens gezegd en soms ook geschreven dat de elite de wereldbevolking naar een veel lager aantal wil terug brengen.
   Zoals Guido en monika al aangaven dat er voor iedereen plaats is op deze wereld en zelfs voor nog meer mensen daar ben ik het mee eens alleen gaat het erom hoe het verdeeld is.
   Als ik het erg zwart wit zie en er van uit ga dat er mensen moeten gaan verdwijnen dan is het wel te begrijpen dat ze zeggen dat er overbevolking is en dat ze naar de problemen in de grote steden wijzen want op het platte land kom je dat niet tegen en daar is ook ruimte zat sterker nog in Amerika (Ferguson)lokt de overheid juist problemen uit door op mensen met een ander dan blanke huidskleur te schieten waarvan ze weten dat dat om problemen vraagt als het daar uit de klauwen gaat lopen gaan ze waarschijnlijk het leger inzetten en later de mensen afvoeren naar de speciaal gebouwde Fema kampen waar deze mensen vervolgens zullen verdwijnen en denk nu aub niet dat dit onzin is want denk maar aan 40-45 toen werden complete straten afgezet om vervolgens de mensen af te voeren om ze te laten verdwijnen in de bekende kampen.
   Het enige dat ze nu nog nodig hebben is wat we nu al steeds meer zien gebeuren namelijk rellen en chaos waardoor het grote publiek straks om maatregelen zal vragen.

  8. Monika, om bij de réaliteits les te blijven, Texas is 2X zo groot als Frankrijk, in Frankrijk wonen 65 millioen mensen, comfortable dat wel, alhoewel in mijn jeugd met mijn oom op Antiek jacht, was het wel een ander land, je zou zeggen bijna een andere planeet, veel ruimte en een super qualiteit van leven, en la Patrie, la republique Francais, la douce payé de mon enfance, maar Nederland en ook België wat een fijne landjes waren dat, maar deze nostalgie is of topic natuurlijk, dus terug naar schouder aan schouder in de provincie Utrecht.

  9. Ja Arnold, maar in gods naam wat hebben het aantal bewoners op deze planeet daar mee te maken.
   Het verhaal dat de elite of wie dan ook het aantal bewoners op de planeet terug willen brengen, ik weet niet waar dit van daan komt, of welke idioot dit geopperd heeft.
   Natuurlijk kun je mensen niet het leven verbieden, wat je wel kunt doen is uitleggen dat het misschien beter zou zijn als elk egtpaar niet meer als 2 kinderen zou verwekken, uit het oogpunt van intellect.
   Het gaat er om om de mensen leefbaar leven te geven, en onderwijs om tot een zekere bewust wording te komen.
   Het zwaarte punt zou moeten liggen in de qualiteit van het leven, zie het continent Africa, zo’n prachtig land, waar de mensen sterven van armoede en honger, ik vind dat daar het zwaartepunt hoord te liggen, niet op nog meer mensen.
   Maar goed ik schijn verkeerd over te komen, nu jammer dan.

  10. Jenne, het lijkt erop alsof je denkt dat men dan ook zo zou moeten leven, met 100 m2 per mens…wat natuurlijk bij een gezin met 10 kinderen voordelig zou zijn 😀
   Het is ook zo iets als alle mensen (gemiddelde lengte) op deze wereld passen in een vallei in Zwitserland. Het hoeft niet.
   Het gaat meer erom, zie je het voor je, Texas op een wereldkaart en de rest zou onbewoond zijn… als je nou iedereen 200 m2 geeft dan is er nog genoeg ruimte, zelf bij 300 m2 per mens. Dat zou zelf nog luxe zijn t.o.v. hoe sommige mensen in drukke gebieden leven.
   Maar goed het blijft theoretisch maar is zeker geen onzin.

  11. Rij een rondje door Nederland. De mooiste landschappen worden gebruikt om mais en ander veevoer te kweken, daarnaast zie je stinkende holocaust schuren vol met allerlei soorten dieren die worden vetgemest met de oogsten van het land.
   Een zeer klein deel van de landbouw is bezig om eetbare groenten te kweken.
   De mens doet het zichzelf allemaal aan.

  12. Jenne.
   Hoe kleiner de groep hoe makkelijker het wordt om ze onder de knie te houden.

  13. Het gaat om de mens, de mensheid, mijn idée is dat qualiteit van leven, en minder druk op de natuur veel belangrijker is als quantiteit, waarom moeten er steeds meer mensen, individuen bijkomen, ik zie daar het nut niet van in, het is toch zo, dat een bewuste mensheid ( dit is natuurlijk lariekoek want dit zal nooit gaan gebeuren het is een utopiusche hersen schim van mij persoonlijk ), dus ik stop met deze discussie, en we gaan er van uit dat we de hele wereld bevolking op een kluitje laten wonen in Texas, nou vooruit we nemen er nog wat staten bij, en de rest van de wereld is dan voor de elite.
   En wat Cozmic zegt over die dieren opslagplaatsen, dat is mens en dier onterend, en we doen het zelf, dat is zo waar, we laten het allemaal gebeuren, hier waar ik woon is dit nog niet gelukkig, maar wij hebben andere problemen, er schijnen mensen te bestaan die steeds nieuwe initiatieven bedenken om de boel te vervuilen en vergiftigen, om een beetje geld op de bank te krijgen, dat is mijn punt bewuste goed opgeleide mensen met respect voor alles wat leeft, groeten en welterusten, Jenne

  14. Houd ook in dat er geen wouden meer zullen zijn, die vruchtbare grond is nodig om voedsel te verbouwen, zo als het gebeurd in het Amazone gebied, Soja voor de Chinezen.
   Verder het vervuilende probleem van menselijke ontlasting, en niet te vergeten de milliarden dode lichamen, of maken we daar humus van.
   De grote menselijke tragedie is het constante verlagen van de levensstandaard, we raken de voeling met de levens ethiek kwijt, een mensheid zonder e’thische gevoelens, zal ook niet deze latijnse uitspraak begrijpen, et in Arca’dia e’go, dit geeft weer de kortstondigheid van het menselijke geluk, te zien op een schilderij van Schidone, waar twee jeugdige herders naar een doodskop kijken.

  15. @ jenne
   Er zijn zoveel oplossingen voorhanden voor wie wil zien. Je moet alleen het kleuterschoolhuisje als enig mogelijkheid van huisvesten loslaten , de reguliere manier van eten kweken loslaten,Veel zoniet alles loslaten wat de chemie ons biedt en terug naar een samenwerken in harmonie met de natuur.
   http://www.youtube.com/watch?v=tmy_QipSQhc
   http://www.youtube.com/watch?v=UO_YJDJVyPg
   http://www.youtube.com/watch?v=Du6Z8p71eys
   En zo kan ik nog wel even doorgaan ,gebruik zoveel mogelijk natuurlijke manieren om de problemen op te lossen die wij mensen maken door ons juist van die natuur af te scheiden . Wij zijn onderdeel van de natuur en kunnen in samenwerking met die natuur tot grote hoogten stijgen , werken we de natuur tegen zullen wij uiteindelijk falen ,en alles vernielen .
   Kijk ook eens naar bio energetische stadsontwikkeling het bouwen in terrassen zodat je vanaf boven gezien slechts een prachtig aangelegt park ziet en geen huizen.

  16. Jenne, je snapt het nog niet.
   Zie je dan niet, dat de wereld groter is dan ze ons altijd willen wijs maken. Je hoeft niet in Texas met de hele wereldbevolking te leven. Dat hoeft niemand. Het gaat erom dat het WEL mogelijk zou zijn en daarom de stelling ‘overbevolking’ zo niet klopt.

   Hier is een voorbeeld van wat ons te zwaaien staat, als we denken dat de aarde overbevolkt is.
   http://www.youtube.com/watch?v=edQNjJZFdLU
   Kom op, of willen jullie gaan? om iets ‘goeds’ voor de mensheid te doen? Als de roverheid zo door gaat met mensen een schuldgevoel aanpraten, en de eigen familie wellicht het gaat stimuleren, want ze geloven het, dan gaan velen vrijwillig voor de dood kiezen, en kinderen zullen meer als ‘vijanden’ worden gezien dan als een vreugde.

   De aarde is groter dan je weg naar de supermarkt. Ook doen de media zo hun best om ons het gevoel te geven, dat alles wat er gebeurd bij ons om de hoek ligt.

  17. @ Jenne 13.15

   Er is een tijd waarop iets zwaar is om te dragen en dan moet men het neerzetten. Maar naar zijn aard kun je het niet op een steen zetten of als een zwaar pak van je schouder af in de vork van een boom laten glijden .Er is slechts één ding dat gevormd is om het te ontvangen en dat is een andere menselijke geest.

   Theodore Sturgeon

  18. Monika, ik begrijp het misschien te goed, aantallen boeien mij niet het gaat om meer iets anders.
   Marcel, heb op mijn reis door zuid Amerika, uitgebreid het Inca rijk bezocht,
   en gezien wat mogelijk is op grote hoogte met weinig vruchtbare grond, men toch tot fantastische leef en woon omstandigheden kan komen.
   MB, bedankt mooi en om over te denken.

  19. Marcel 13,16 Er is niets nieuws onder de zon, het is allemaal al eens uitgevonden, en gecreéerd.
   Wat ik met ethiek bedoel is het bouwen met oude autobanden en andere afval producten, waar blijft de schoonheid in dit alles, of harmonie met de natuur,
   je hoeft toch niet terwille van, onze gevonden waarden overboord te smijten.
   Doet mij denken aan een bekende Nederlandse Architect, zijn visie grote woonblokken, als legbatterijen in de , grootste ruzie mee gehad, ja over de ethiek in de architectuur, later veel later ontmoet, wonende in een prachtig oud houten huis, met beschilderde plafons etc, ik heb hem in zijn gezicht uit gelachen, ik schaterde van het lachen, en ben weg gegaan, dat is wat ik bedoel, niet aardig misschien.
   Créatisch om het creéeren zonder schoonheid, is niet passend in de mooi wereld, vol voorbeelden van natuuelijke schoonheid.

  20. Jenne kijk eens voorbij de autobanden, bv naar de manier van het collecteren en gebruiken van water, de warmteopslag, rioleringoplossing, etc etc . Kijk naar de hergebruikswaarde ,niets wordt ook maar 1 keer gebruikt . Kijk naar de harmonie met natuurprincipes …..

  21. Marcel 13,21,

   Je bent een beste kerel en veel geduld, maar mag ik je aanraden, dat als je de tijd hebt, en de zin natuurlijk om eens de verworven heden van het Inca volk te bestuderen, je zal versteld staan waar deze mensen toe in staat waren, klimaat en temperatuur beheersing bevloeing kanalisatie van 24 KM lang, etc etc verwonderlijk, Maaï’s rassen die goed gedijen op grote hoogte zonder veel water, en alles wat zij bouwden en er nu nog staat spreekt
   van esthetisch denken, ik begrijp heel goed wat de moderne mens wil laten zien en bewijzen, maar voor mij ontbreekt er een dimensie, maar goed ieder zijn idée, en zeker is het moedig van deze mensen om het op hun manier te doen.

  22. Als wij groningers geweten hadden dat het een wedstrijd was ,hadden we dat kanaal stukken langer gemaakt , even het record scherper stellen.

  23. Cozmic, een kanaal is iets anders als smeltwater van de bergen geleidelijk over grote afstand te laten kabbelen, zachtjes stromen, de Romeinen hadden dit ook onder de knie, maar dat waren dan ook de grootste bouwers van hun tijd, hun aquaducten hadden een verval van 5 a 10 cm per kilometer,
   Denk hier maar eens over na, wat een problemen deze mensen moesten overwinnen, met hun toch simpele materiaal.

  24. Deze scene is duidelijker, Jenne, dat is niet wat ik wil, jij?
   Het hele leven is rot, en de dood een ceremonie. Verschrikkelijk. Hoe kreukelig is dat niet. En als we niet opletten en ons verder laten sturen, zal het nog gebeuren ook, misschien niet voor ons, omdat we het niet willen, maar voor veel mensen, die alles geloven, wel.
   http://www.youtube.com/watch?v=yOV8mBjHHYg

  25. Monika 13,26,

   Nou voor mij is het leven niet rot, ik ben elke dag blij dat ik leef en al het mooie mag aanschouwen, en er ook deel aan nemen.
   Ik zeg niet dat het een makkie is, nee er zijn momenten en tijden in je leven, dan moet je alle zeilen bij zetten.
   Dit filmtje is gemaakt door mensen, maar het gaat natuurlijk niet echt over mensen, nu misschien zwaar gedrugeerd, ik distansieer mij hier van, vind euthanasie iets heel persoonlijks en daar mag je een ander mens niet mee belasten.
   Ik hang verschrikkelijk aan het leven, en aan de mensen die ik liefheb, mijn vrouw wordt 80 ig, o jee en ze is nog zo mooi, en mijn liefde voor haar lijkt alleen maar groter te worden.
   Ben mijn hele leven op zoek naar schoonheid, chercheur des beauté, het is overal, je moet het willen zien, je moet het ook leren zien, en respecteren.
   Het spijt mij voor jou, als ik je dit zie schrijven, er moet iets mis zijn gegaan op je pad, ik zou je aanraden ga een flink stuk terug en begin op nieuw, en zoek het in de kleine dingen, vele kleinen maken één grote.
   Je basis is prachtig, Duitse moeder, Italiaanse Vader, mooie ingredienten om er iets moois van te maken, Duitse literatuur en muziek, Italiaanse taal en keuken, zoek je roots, beste Monika, vriendschappelijke groet van mij !

  26. Jenne, wat is met jou aan de hand?
   Wil je niet gaan in het kader van de overbevolking en ruimte maken voor jongeren? Want het is toch zo vol, en niemand mag kinderen oftewel 2, krijgen van jou, want vol is vol? Als je deze film ‘Soylent Green’ niet kent uit het jaar 1973!! dan zou ik hem als ik jou was even kijken. Dan snap je ook beter over wat ik het heb en wat ons nog te zwaaien staat, als we het sprookje van overbevolking gaan geloven, zoals jij.
   Erbij komt dat me nu opvalt, dat je steeds om je punt te maken, draait en onvriendelijk wordt. Ik heb geen rot leven, maar jij blijkbaar? omdat je steeds zegt dat er te veel mensen zijn, en dat jij last ervan hebt? Of ben je een papegaai en praat je alleen de verkeerde media na. Kom op, raap je op en ga geen vooroordelen hebben.
   De aarde kan makkelijk alle mensen ‘huisvesten’. Of jij nu denkt dat het overbevolkt is of niet. Je rukt iig alles uit de context.
   Net zoiets als met mijn ouders. Mijn moeder is Italiaans en mijn vader Duits, allemaal in de oorlog geboren. En ja ik ben een schatje en heb geluk hoe ik leef en bedoel het ook voor jou helemaal goed.
   Maar ik heb de indruk dat je niet goed leest, of jullie lezen en schrijven weer allemaal omdat het weekend is? Groetjes aan je lieve vrouw, of aan je lieve man. 😉

  27. monika.
   De vrouw van Jenne wordt binnenkort tachtig jaar als Jenne dan ook ongeveer die leeftijd heeft betekend dat toen de oorlog uitbrak zij beiden ongeveer 5 jaar oud waren als ik dan zie dat Jenne het over lebensraum heeft en ondanks alle pogingen van meerdere mensen om hem uit te leggen dat er genoeg ruimte voor iedereen is wat maar niet door wil dringen begin ik het akelige gevoel te krijgen dat hier meer aan de hand is daarom monika laat hem lekker in die waan als hij daar gelukkig van wordt.

  28. Prettig weekend, heb een hekel aan koude douches, vooral als ik ze oploop door mijn eigen stomme openheid, nooit te oud om te leren.

  29. nog even ter verduidelijking Jenne heeft zelf in punt 4 geschreven en dan citeer ik hem letterlijk:Gezien de enorme MENSELIJKE MIX,ONTSTAAT ER VAN ALLES,DE VASTE RASSEN,LOSSEN ZICH OP(en nu komt het)DE ARYANS ZIJN AAN HET VERDWIJNEN,HUN TIJD IS VOORBIJ,ZE HEBBEN HUN WERK GEDAAN DE WERELD VERKEND EN BEVOLKT op naar een nieuwe wereld waar chaos en onverstand zal heersen.
   Begrijp ik het verkeerd of wordt het arische ras hier verheerlijkt?

  30. Beste Arnold (13.31) dat zie je goed, dat hebben we hier allen helaas vaker langs zien komen, en blijft helaas terugkerend. Ja zo nu en dan komt komt de ware aard naar boven.?.?.?

  31. Hoi Monika, bedankt! beetje late reactie van mij, deze had je nog te goed 🙂 <3 Thanks! ik heb veel van je voorbij zien komen wat me wel boeit. Je ben altijd goed op de hoogte.
   @Odette <3

  32. Then again and on the other hand…. ik waardeer Jenne’s uitlatingen, raw and pure 😉
   Wat als in het verleden de aliën races zich manifesteerden en verbonden aan bijvoorbeeld de blanke of neger of aziaat? Stof tot nadenken toch. Schiet mij eerst maar dood voordat je me naar Staphorst verhuist, zo’n blanke gereformeerde keurige buurt. Wie weet kunnen we een “pure breed” wel wat info channelen.

  33. cozmic.
   Voor mij is ieder mens ongeacht zijn afkomst gelijk en even goed of slecht.
   Bij blanken,zwarten of wat voor kleur dan ook heb je altijd goede of slechte mensen maar daardoor kan je niet zeggen dat blank beter is dan zwart of andersom.
   Jenne schreef de vaste rassen lossen zich op(ik denk dat hij hiermee bedoeld als een blanke zich vermengt met bv een chinees dan krijg je half blank half chinees)wat volgens hem chaos en onverstand tot gevolg zou hebben en daar distantieer ik mij verre van.
   Ik begrijp dat dit een zeer delicaat onderwerp is maar vind tegelijk ook dat er wel over gesproken mag worden

  34. Jenne stelt in 13 de vraag waarom mensen tien of meer kinderen op de wereld zetten.
   Toen ik op de lagere school zat had ik een vriendje(jaren zeventig)en zijn ouders hadden een boerderij wat ik prachtig vond.
   Ik ging vaak met dat vriendje mee naar hun boerderij en heb daar heel veel plezier gehad omdat we daar heerlijk konden spelen en zo heb ik ook leren omgaan met dieren want na enige tijd mocht ik helpen met de koeien en varkens voederen en mesten later heb ik ook nog op het land geholpen.
   Maar goed deze mensen hadden dus tien kinderen en ik heb gevraagd waarom en het antwoord was heel eenvoudig doordat al deze kinderen meewerkten op de boerderij konden ze zo voor elkaar zorgen wat goedkoper was dan wanneer ze tien arbeiders moesten betalen.
   Wat betreft het verzuipen in de mensen massa als je b.v in de grote steden loopt dan is het inderdaad wel eens een opeenhoping van mensen maar wanneer je de grote steden uit ga dan zie je direct een zee van ruimte wat dus inhoud dat je absoluut geen supermens moet zijn om niet te verzuipen in de massa.

  35. Mensen maken elkaar soms gek om niets.
   Ik neem als voorbeeld dat er zoveel ophef was rond zwarte piet.
   Mij is van jongs af aan geleerd dat sinterklaas een hulpje had en dat was zwarte piet ook is mij geleerd dat zwarte piet zowel blank als zwart of groen geel of wat voor kleur dan ook kon hebben.
   Het zwart was doordat hij door de schoorsteen cadeautjes bij de mensen bracht en dus zwart werd door het roet uit de schoorsteen.
   Als mensen dan zeggen dat zwarte piet verboden moet worden omdat dit mensen aan de slavernij doet denken betekend dat eigenlijk dat een zwart persoon zijn deur niet meer uit mag komen omdat wanneer ik een zwart persoon zie mij dat nu wel aan de discussie over de slavernij doet denken waar ik voordien nooit aan dacht.
   Ook heeft men met deze discussie het risico genomen dat dit olie op het vuur kon zijn voor mensen die dit gaan gebruiken als excuus om zwarte medemensen in een slecht daglicht te plaatsen.

  36. Sommigen zouden er goed aan doen om eens proberen hun geest te verlichten met echte kennis.
   Johannes de doper de gene’ die Jezus heeft gedoopt, was een Arijan net als Jezus.
   De Joodse manipulatie is al heel oud, dat het Joodse volk het uitverkoren volk zou zijn, berust op niets, daar in tegen dat de Arijans de consignes van de Aliens hebben ontvangen is duidelijk.
   De Arijans verspreiden zich over de wereld en leerden de mensen zich als mensen te gedragen.
   Onlangs hele oude skelleten in noord Amerika gevonden, van lang hoofdige mensen +/- 70 000 jaar oud.
   Dat het zogenaamde elke gelegenheid aangrijpt om de Arijans in een verkeerd daglicht te stellen is duidelijk, bijvoorbeel Nazi Duitsland wat zich voelde aangetrokken tot het Arijan denken.
   Het waren en zijn mooie mensen, en heel erg verspreid over vooral Europa, noord Africa, klein Azië, India, e.a.
   De oude Grieken de bakermat van het filosoferen, en via de étheré kennis op te doen, waren Arijans, de Helenen.
   Ik geloof niet dat als je het ééne volk boven een ander volk prefereerd dat dit kwalijk is.
   In de natuur hebben alle vogels een andere pluimage, ik persoonlijk vind een paradijs vogel heel wat mooier als een kip, maar er bestaan ook hele mooie kippetjes, en in werkelijkheid gaat het om de verscheidenheid, maar de schoonheid is ook heel bepalend, zo ook bij de mensen.

  37. 13,38 je zou er goed aan doen om op de VT veteran to day. com, eens te lezen over de slave trade, weet je ten minste waar je het over hebt.

  38. Jenne.
   13.40 ik snap dat je gepikeerd bent ik weet heus wel wat de blanke mens met de zwarte mensen hebben gedaan(slavernij)en dat is een grote smet op ons verleden maar is dat een reden om zwarte piet te verbieden?
   Als je vind dat dat het geval zou moeten zijn dan zou er ook geen Duitser meer in Nederland mogen komen want dat kan mij doen denken aan de oorlog.
   Wat geweest is is geweest daar kunnen de mensen van nu niets aan veranderen maar dat is geen reden om ons daarmee te blijven achtervolgen.

  39. 13.39 Wederom probeer je het arische ras en zelfs het gedachten goed van de nazi,s te verdedigen.
   We weten allemaal wat zij hebben gedaan en inderdaad wie zijn wij om te bepalen of het ene ras beter is dan het andere?
   Als je mij verwijd dat ik geen kennis heb is dat goed maar beter geen kennis dan het nazigedachtengoed verheerlijken.

  40. Ik probeer je net aan je verstand te brengen dat nazisme en Arijers niets met elkaat uitstaande hebben, alleen dat het zo door de Joden is neer gezet.
   Lees nou toch de Slave Trade op de VT, zwarte piet is een dooddoener, doe je eigen onderzoek, daar is het internet voor.
   En kijk dan nog even naar het oplevende fasisme met zelfs parade’s van de oude SA, lees kijk en verwonder Uw zelf.

  41. rtl4 barbie blankuh zijn over het algemeen door een soort van cyberimplantaat connectie in het achterhoofd veel te gemakkelijk in staat hun soul verbinding op te offeren in ruil voor iets manipulerends glimmends suikerzoet buitenmenselijks dat uiteindelijk voornamelijk van dood verderf woestijn wolkenkrabbers beton en synthetische calculerende siliconen chips en nep nagels houdt, stampuh in plaats van dansuh en vreten in plaats van dineren bezetten in plaats van visiteren, voetjebal en kapot gezeken antieke marmeren fonteinen in roma, aan de andere kant is dit gevreesde foute space cyber lower interdimensional implantaat breed gedragen over de multi gelaagde stratificatie van verschillende lagen kleuren en wortel lucifer rassen heen;

   Quote: “A very interesting rumor from a reputable source, is that the Mandela Funeral was used as a cover-story to assemble the world’s Top Leaders to pay homage to an ancient Nephilim alien ET leader called Marduk and who has allegedly returned after hundreds of years absence to be crowned as the new King of Africa, perhaps later to be elevated to “Ruler of The NWO” or the “New Caesar of the Ages”as the final Third Force Plan for the Globalist NWO is revealed and actuated in full.”

   Secret Space War XII: Marduk Is Crowned in Africa
   http://www.veteranstoday.com/2013/12/22/secret-space-war-xii-marduk-is-crowned-in-africa/

   Nelson Mandela and The Fake Sign Language Interpreter – Satanic Illuminati Funerals Exposed
   http://www.youtube.com/watch?v=c9ZZFV5stlU

  42. Het is al een hele oude strijd die nog steeds in stilte gestreden wordt.
   Natuurlijk komen de blanke Arijans voort uit het dieren geslacht de varkens.
   De Aliens onze ware meesters en wachters, hebben het varkens lichaam gebruikt om als basis te dienen voor hen créatie de mens, met de nodige ingrepen natuurlijk, de rest van de mensheid is een evolutie van uit de natuur, de apen etc., maar dit is al heel lang geleden.
   Maar velen hebben het heel moeilijk, sommige kleine groepen Arijans worden nog steeds belaagt, en door verkrachting wordt hun ras bezoedeld.
   Het is allemaal te lezen op internet, en het gevecht gaat door.

  43. Jenne.
   Als ik kan leren graag en begrijp me niet verkeerd maar ik zou graag je mening/uitleg willen over het volgende.
   Ik heb gelezen dat Adolf Hitler deels joods bloed had(zijn oma meen ik had een slippertje met een Rothchild gemaakt)Rothchild is joods volgens mij.
   Rothchild is volgens meerdere bronnen een van de rijkste families op aarde en volgens boeken die ik heb gelezen zouden zij (en anderen )grof geld verdienen aan het in stand houden van oorlogen en ze ook veroorzaken als het kan hoe langer hoe beter.
   Volgens mij was de inval in Rusland bedoeld om een grotere afzetmarkt te verkrijgen voor hun handel,en zo konden ze ook goedkope arbeiders verkrijgen en tevens zouden ze de beschikking over de Russische rijkdommen verkrijgen.
   Dat verhaal over lebensraum is gezien de grootte van Duitsland ongeloofwaardig.
   Duitsland verkeerde in een crisis en toch kon Hitler een enorme krijgsmacht opbouwen wat volgens mij door o.a de Rothchilds gefinancieerd is dat zou betekenen dat Hitler gebruikt is om hun opdrachten uit te voeren.
   Hitler zou wrok gekoesterd hebben naar aanleiding van de overgave in de eerste wereldoorlog ook waren de herstel betalingen ondoenlijk voor Duitsland en daarom wilde Hitler oorlog voeren en dat begon met de inname van het Rijnland,daarna de annexatie van Oosterijk en vervolgens Tsjechoslowakije maar wat ik niet snap is de joden vervolging omdat hijzelf deels joods was.
   Nu schijnt het dat de joden zelfs de mogelijkheid is geboden naar Israel te verhuizen hun eigendom zou in Duitsland blijven maar daarvoor zouden ze in Israel geld krijgen om daar weer een bestaan op te bouwen alleen zijn de joden vertrokken die vonden dat zij recht op dat land hadden en het geld hadden natuurlijk vele joden hadden een zaakje in Duitsland en wilden daarom niet weg omdat ze het goed hadden en hun zaak niet kwijt wilden raken dit was volgens mij het Haavara project.
   Maar hoe zit het dan met de joden vervolging?

  44. Het onderwerp wat jij hier naar voren brengt is veel te complex om daar een uitgebreid antwoord op geven, a la minuut.
   Wat de Joden vervolging aan gaat je hebt rijke en arme Joden, je hebt belangrijke intellectuele Joden, en ook die ze liever kwijt als rijk zijn.
   Ooit in een gesprek met een persoon die in de Amsterdamse Joodse raad zitting had, die vertelde mij, op mijn vraag van hoe zij dit dan wel gedaan hadden, elke maand een lijst met namen en adressen opgeven van hen die naar Duitsland werden getransporteerd.
   Hij verteld mij dat de armen en onbelangrijke het eerste moesten gaan, ze probeerden de rijken maar vooral het intellect te sparen.
   Dat is allemaal heel voorspelbaar, in zo’n situatie, ze zijn niet allemaal weggehaald, ook de gene die met een niet Joodse vrouw waren getrouwd, hadden een bepaalde status, voor onderduikers was een speciale pot etc.

  45. Heb trouwens op diverse sites en op FB velen enthousiast zien reageren op dit artikel.
   En ik denk, niet voor niets…
   Zou mooi zijn dat we met elkaar de geschiedenis opnieuw kunnen uitvinden en definieeren.
   Als dit een basis zou kunnen zijn, dan heb ik nog genoeg links naar andere goede sites met hún specialisaties ter verdere verdieping 😉

  46. Jenne.
   Als ik het nu goed begrijp zijn de Arjans dus ontstaan uit het varken met hulp van aliens(ik hoop dat je snapt dat dit voor mij moeilijk is aan te nemen omdat ik nooit in aliens heb geloofd).
   Ook wat in de bijbel beschreven wordt is voor mij onrealistisch omdat Jezus Adam en Eva op de wereld had gezet en dat zou het begin geweest zijn van de mens.
   Dat lijkt mij onmogelijk omdat Adam en Eva twee kinderen kregen Kain en Abel beiden mannen dus daar stopt dit verhaal voor mij simpel omdat twee mannen geen kinderen kunnen maken.
   Met de mix van rassen bedoel je dat het ras (de Arjens)steeds verder uitsterven omdat er nu veel meer gemengde rassen ontstaan(wat per definitie niet betekend dat zij beter of slechter zijn)?
   Als ik het nu begrijp dan heeft dat inderdaad niets met de nazi,s van doen alleen mag je wel iets duidelijker uitleg geven in het vervolg.
   Nu ik zie dat er een misverstand was en als ik het nu goed heb begrepen zijn excuses van mijn zijde op z,n plaats sorry.

  47. Hoi Arnold,
   hier is een uitleg over ´adam en eva´ die ik wel bijzonder vind, omdat het totaal anders is, als de ´gewone´ evolutietheorie.
   Als je niet vanaf het begin wilt kijken, dan vanaf 3 min. http://www.youtube.com/watch?v=QWbYne9LyFI
   Verder vind ik het nobel van je bij Jenne excuses aan te bieden. Hopelijk kan hij dat dan ook een keer voor iemand opbrengen, als die weer zijn ´punt wil halen´. De Aryan ras is b.v. dit
   http://www.youtube.com/watch?v=o0TQ1gj8GQo
   Ook wat ons verteld is Arnold, over de oorlog etc. is niet alles zo gebeurd. De meesten willen dat niet weten omdat dan hun wereldbeeld niet meer klopt. Ik heb in verloop der jaren vaak moeten bijstellen, gelukkig kon ik daardoor begrijpen, waarom de dingen nu zo lopen hoe ze lopen. Alleen wie de moed heeft de andere waarheid ook te omhelzen, kan uiteindelijk vrede vinden…

  48. monika.
   Voor mij is afhaken als het moeilijk wordt geen optie je hebt de discussie tussen Jenne en mij hier kunnen volgen en wat je ziet is dat door van gedachten te wisselen en niet je gelijk willen krijgen door boos te worden je verder komt en vooral duidelijkheid schept.
   En ja als ik een fout maak ben ik ook mans genoeg om daar voor uit te komen en excuses te maken.

 14. Het feit dat we zoveel zeldzame varianten zien is gedeeltelijk te wijten aan de explosieve bevolkingstoename. Let op het woord gedeeltelijk. Ik kan me best voorstellen dat hoge bevolkingsdichtheid de kans op mutaties vergroot. Andere omgevingsfactoren zoals vervuiling, genetisch gemanipuleerde voeding, e-stoffen, veel en vaak vet eten, overmatige stress en nog veel meer hebben natuurlijk ook een belangrijke invloed. Wat ik uit het artikel haal is de hogere incidentie van de gen-varianten. Als dit explosief zou stijgen krijgen we inderdaad te maken met grote veranderingen in ons menselijk ras. Waarschijnlijk als een natuurlijke reactie op alle invloeden van buiten af. Als die desastreus dreigen te worden zijn onze cellen slim genoeg om de nodige veranderingen aan te brengen al was het alleen maar om te overleven in een veranderde wereld.

  1. Als mensen niet in de randstad, Bombay, Mexico City, Beijing, Singapore etc wonen, zijn ze ws minder overtuigd van overbevolking, dan als je een beetje buiten af woont, landelijke gebieden en al helemaal in nowhereland.
   Het is toch onzin te claimen dat er niet genoeg ruimte en voeding is. Ga maar uit de stad, en je zult ook merken dat er genoeg ruimte is, en ook voeding, afhankelijk van je levensstijl.

 15. het wordt tijd dat de mens zichzelf leert kennen, de kinderen van nu leren ons en laten zien wie we werkelijk zijn, want ook wij hebben gave’s alleen we zijn ze vergeten doordat een bepaalde groep ons klein en dom heeft gehouden, de laatste generaties laten ons al zien dat er veranderingen aan komen, alleen de voorlopers werden uit gelachen, zweverige praat, maar ook in het zgn paranormale, wat niet bestaat, is de mens weg geleid van zichzelf, je hebt een gave nu kan en mag je anderen mensen helpen, jaja weg geleid van jezelf dus het ego groeit en je bent niet meer met jezelf bezig
  spiritueel is alleen maar geestelijke groei en die staat al eeuwen stil
  het is tijd om te veranderen de kinderen van nu, en hou op er een plakkertje aan te geven want je haalt ze weer weg bij zichzelf, zij laten zien wie we mogen worden en wat doen wij? juist ja pillen, naar school om onzin te leren, we houden ze klein, nou ze laten zich niet meer tegen houden deze zielen brengen de veranderingf

 16. Ieder mens is uniek, ongeacht kleur of ras, maar ik zou liever het accent willen leggen op ontwikkeling, om zo tot een mooie harmonieuse wereld samenleving te komen, en daar hoord voor mij dan bij om je niet massaal te vermederen, wat is het nut hier van, het gaat hier niet om vrijheid, maar om heel gewoon gezond verstand, kinderen zijn een verantwoording van de ouders,
  dat kost tijd moeite en geld, het is niet zo dat de overheid verantwoordelijk is voor onze kinderen, met hun manipulatie en kromme beinvloeding, wat tot slaven denken leidt. Ik denk dat wij inderdaad een superras kunnen opbouwen, maar dan wel super mooie harmonieus denkende en respectvol naar de anderen, en die dan de zorg voor/om onze mooie blauwe planeet kunnen begrijpen, en uitvoeren.

 17. Zeker zijn er andere mensen die andere mogelijkheden hebben
  Ik verbaas me er over dat ik electriciteit/magnetische stroom voel en andere niet. Dit heb ik ontdekt door te vragen of andere dit ook kunnen voelen.
  Bovendien ben ik ervan overtuigt dat meerdere mensen dit kunnen voelen.
  En dat dit heel normaal is. Ook soms antwoorden, waarvan ik niet weet waar dat vandaan komt. Mijn vriendin voelt soms aan wat er staat te gebeuren iets goeds??? of onrust, iets slechts
  Zo zal er met zoveel mensen velen zijn die met een extra dimensie leven

  1. Een gevoelig mens hoort ’s avonds wat geritsel in de tuin en kan een inbraak voorkomen. Een ongevoelig persoon slaapt overal doorheen en wordt ’s ochtends wakker in een leeggeroofd huis. Niks gemerkt. Zo is het ook met electromagnetische velden en andere zaken. De meeste mensen kunnen overal tegen en worden dan ‘getroffen’ door een ziekte. Hebben ook zelf niet in de gaten dat ze zo druk en gestressed worden van onder andere computers en verkeerde voeding.
   Zelf ook last van een oude computer. Moet nog een nieuwe kopen, bij nieuwere computers heb ik minder last. In een bepaalde horecagelegenheid kan ik in het gedeelte waar vloerverwarming ligt ook niet aarden.

  2. Overbevolking als mogelijke oorzaak van genetische variaties?
   Wat is eigenlijk overbevolking en hoe wordt het bepaald, vraag ik mij in eerste instantie af. Als ik het opzoek dan krijg ik alleen maar zeer subjectieve en suggestieve antwoorden. Het blijkt dus moeilijk te meten. Je zou het objectief willen meten maar dat lukt niet met subjectieve definities.

 18. prachtige site ,en vroeg me af of er ,misschien niet via
  geo engineering,ook een systeem,kan bestaan,die ervoor zorgt
  dat we nog meer dna versnellingen doormaken,iemand ,die begrijpt wat ik probeer te vertellen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.