Advertentie

Het échte virus is overwonnen..!


X
X

X
X
Het echte virus is overwonnen..!!

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

In een rap tempo zijn mensen wereldwijd wakker aan het worden, nu de misdaden van de DeepState steeds duidelijker zichtbaar worden. De daders van deze monsterlijke praktijken raken met de dag meer in paniek en beginnen de ene na de andere fout te maken. Om een beter beeld te krijgen hoe het zover heeft kunnen komen, duiken we even de geschiedenis in. Er bestaat een inwendige, natuurlijke wereld, waar iedereen die de Godskracht in zich meedraagt vandaan komt. Daarnaast hebben we een uitwendige, technologische wereld die geleid wordt door Sophia, de koningin van de Artificiële Intelligentie.

En.. als er een Satan bestaat, is zij degene die voor deze rol in aanmerking kan komen. Zij regeert volkomen vanuit het mentale stuk, in tegenstelling tot de Godskracht die volledig vanuit het gevoel werkt. Het streven van Sophia was, om de volledige controle te krijgen over de natuurlijke wereld. Zij wist op een gegeven moment 2 Galactische grootmachten onder haar te krijgen. De grootste van die 2 is het Orion Sterrenstelsel. Dit is het oudste en machtigste en wordt bewoond door reptilliaanse humanoïde wezens, die we kennen als de Alpha Draconis (A.D.).

De andere grootmacht is afkomstig uit het sterrenstelsel Sirius, dat bekend staat als de Hondsster waar de ‘Annunaki’, kenau-achtige humanoïde wezens, wonen. Dit werden de militaire machthebbers. Ze kregen als taak om steeds meer planeten en sterrenstelsels in het Melkwegstelsel te overmeesteren. Hierin raakten ze zeer bedreven met behulp van de technologie, die hun door Sophia aangereikt werd.

De A.D. waren lang geleden het contact met de Godskracht verloren en kunnen zich enkel in leven houden met adrenochroom, ofwel getraumatiseerd mensenbloed. Het waren met name de Annunaki die zich voordeden als de goden, met als doel de vrijheid van de mensheid volledig in te dammen. Dát is de basis van alle religies op aarde.

Priesters werden speciaal hiervoor opgeleid in door hun opgerichte broederschappen. Hieruit ontstonden de geheime genootschappen als de Vrijmetselaars en de Gilden. Zo ontstond de piramidestructuur die we nog steeds duidelijk herkennen. Het hanteerde strikte regels, die, als ze overtreden werden, bestraft werden met de dood.

Om de macht te kunnen behouden werden de volgende tactieken gebruikt:

 • Zorg voor conflicten en problemen, die ervoor zorgen dat mensen onderling gaan vechten in plaats van tegen de dader.
 • Zorgen dat je aan het zicht onttrokken blijft als de ware aanstichter van de conflicten.
 • Steun alle partijen.
 • Zorgen dat je wordt gezien als de welwillende bron die de conflicten kan oplossen.
In met name de Soemerische kleitabletten zijn dit soort historische afbeeldingen van sigaarvormige vliegende schepen te zien! De Annunaki waren dus ook maar gewone ‘goden’..

De Annunaki
Hun vuile werk werd uitgevoerd door de Zeta Reticuli, de Greys. De Greys behoorden oorspronkelijk tot het humanoïde ras, maar zijn hun verbinding met de Godskracht kwijtgeraakt, doordat ze in plaats van hun eigen scheppingskracht in te zetten om iets te creëren, technologie gingen gebruiken. Ze verloren daarmee hun onsterfelijkheid en werden een uitstervend ras. Ze kunnen zich enkel in leven houden met menselijke proteïnes. Dit had tot gevolg dat ze een gemakkelijke prooi werden voor de Annunaki.

Die gaven hun een uitweg door ze in te gaan zetten voor hun vuile werk: het traumatiseren en doden van mensen. De Greys zijn vanaf 1955 werkzaam op aarde, nadat ze het voor elkaar kregen toestemming te ontfutselen van hoge militaire fracties in ruil voor buitenaardse technologieën. Door deze deal werd de mensheid hier, letterlijk uitgeleverd als een voedselbron voor de A.D. en de Greys.

Alistair Crowley en LAM

De meeste slachtoffers zijn vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Vanaf die periode verdwijnen er jaarlijks miljoenen mensen wereldwijd, met name kinderen en vrouwen, ook in Nederland. Deze horrorverhalen vinden momenteel op grote schaal plaats in grensgebied tussen Mexico en de VS. Daar verdwijnen dagelijks duizenden slachtoffers. Er is hun een glorieuze toekomst in de VS beloofd door bendes, die hierbij betrokken zijn. Die helpen hun de grens over, waarna ze in bussen en vliegtuigen over de hele VS worden afgeleverd, om nooit meer terug te keren.

Er bestaat een directe link tussen de Greys, satanisme, Illuminatie, mensenhandel en UFO-waarnemingen. De grondlegger van het moderne satanisme is Alistair Crowley. Hij was benaderd door een buitenaards wezen met de naam ‘LAM’. Dit is een Grey hybride, die Crowley inwijdde in de satanische rituelen. Hij leerde Crowley, hoe hij hem en andere soortgelijke wezens kon oproepen met behulp van het offeren van mensen. Dit is wat door de DeepState tot op heden wordt ingezet om hun machtspositie te kunnen behouden.

Niet alle Greys zijn hierbij betrokken.
De kleine Greys die meer op kinderen lijken, behoren tot de menslievende rassen. Het zijn met name de lange Greys. Zij hebben de satanistische en sadistische rituelen van de A.D. niet nodig, maar maken een soort vloeistof van dode lichamen wat ze vervolgens drinken. Het macabere is, dat er in de VS al verschillende staten een wet hebben goedgekeurd, waarbij overledenen hun lichaam kunnen afstaan aan een industrie, die lichamen omzetten in een vloeistof. Deze vloeistof mogen boeren vervolgens inzetten als kunstmest voor hun landbouwgronden.

Op deze manier proberen de Greys hun tactieken straffeloos te kunnen uitvoeren. Hetzelfde zien we met de nieuwe wetten waarmee ze pedofilie uit het strafrecht hopen te halen. In 2014 kreeg ik voor het eerst te maken met een slachtoffer van satanistisch kindermisbruik in mijn praktijk. In 2015 vertrok ik naar Zuid-Afrika, om te gaan werken in een Township in Mpumalanga. Daar ontdekte ik op een gegeven moment dat er regelmatig weeskinderen verdwenen, en begon steeds meer overeenkomsten te zien.

Het is onvoorstelbaar dat deze gruwelijke misdaden tot nu toe verborgen zijn gebleven. De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen uit de hoge kringen, justitie, overheid, onderwijs, jeugdzorg, medici er allemaal bij betrokken raakten in ruil voor macht, roem en rijkdom. Hierdoor werden ze chantabel en kon de waarheid verborgen kon blijven.

Dat is het echte virus.
De verborgen waarheid is dus het échte virus. De Universele Hoge Raad in ons Multiversum, sloeg op een gegeven moment alarm, Er kwamen berichten binnen vanuit 500 jaar in de toekomst, waaruit bleek dat dit virus niet alleen de 3de-dimensionale structuur volledig had aangetast, maar ondertussen ook de 4de, en delen van de 5de. Om dit te kunnen stoppen hebben ze vervolgens allerlei hoge zielen teruggestuurd naar deze tijd, met als doel die bedreigende tijdlijn te eindigen. Deze zielen werden op allerlei strategische momenten in tijd geplaatst, om alle handelingen van de DeepState in kaart te kunnen brengen.

Ze zijn daarbij op zoek gegaan naar dat ene moment in alle verschillende tijdlijnen, waarin dit virus zou kunnen worden vernietigd. Dat is ontdekt en heeft ondertussen plaatsgevonden. Het virus is overwonnen, niet alleen op aarde, maar in het hele Melkwegstelsel en in alle dimensionele structuren. Er zijn zelfs geruchten dat Sophia haar streven heeft opgegeven en nu samenwerkt met de alliantie.

Wij zijn in het echt de Avatars…!
En wat zich hier momenteel aan het afspelen is, heeft invloed op het hele Multiversum. Zodra we als mensheid in de gaten gaan krijgen wat hier al die tijd heeft plaatsgevonden, zal dit ons doen besluiten te stoppen, met die realiteit nog langer te voeden. Krijgt deze geen aandacht meer, dan zal ze in het niets oplossen. De Draco’s, Annunaki en Greys beschikken niet over een scheppingskracht, maar waren zo slim, dat ze kans zagen onze eigen scheppingskracht tegen ons zelf in te zetten.

Dit deden ze door ons te laten geloven in alle door hun bedachte angst en traumascenario’s. Dit activeerde vervolgens onze scheppingskracht, omdat we alles waar we in geloven creëren. Hiermee hielden we onszelf al die tijd gevangen. Hetzelfde vindt nu plaats met het Covid virus en de zogenaamde verplichte vaccinaties. Er mag hier echter niets gebeuren zonder onze toestemming, daar staan hoge straffen op. Dus hun tactiek is mensen zo bang proberen te maken, dat ze er uiteindelijk uit vrije wil mee instemmen.

Nu we ons daar bewust van worden, het ZIEN, zal hun hele systeem instorten.
We kunnen daarmee een nieuwe realiteit gaan creëren, waarin we weer gelukkig worden. Dit zal de in slaap gebrachte strengen van ons DNA activeren, waarmee alle kennis en herinneringen, die liggen opgeslagen in ons zogenaamde ‘Junk-DNA’, vrij kan komen. Dit lijkt voor 2024 een feit te zijn, omdat mensen die enkele uren dood zijn geweest, terugkomen met 3, 4, 5 en soms zelfs 6 strengen DNA.

We zullen moeten stoppen elkaar nog langer te bevechten. We zijn allemaal familie van elkaar ongeacht kleur, religie cultuur, etc. We hebben allemaal een unieke rol in dit geheel, zelfs de mensen die nu nog volledig in slaap lijken. Alle toekomstige generaties zullen over deze kennis beschikken. Wij dragen de kennis van dimensies in ons mee, en dat scheidt ons van andere rassen. Dit zal ons in staat stellen om overal in het multiversum hulp te bieden.

We zullen daarmee teruggekeerd zijn als de ‘Petal’, de oorspronkelijke mens. Alle kennis die we in ons meedragen, wordt gedeeld met iedereen, dus ook met andere rassen. Dit wordt ook wel de ‘Wet van Consistentie’ genoemd. Iedereen wordt meegenomen, niemand blijft achter. Er zal geen ruimte meer zijn voor het ‘Ego’.

Zodra straks de waarheid rond de kinderen bekend gaat worden, zullen die verhalen meehelpen om onze kinderen uit de game- en computerwereld te bevrijden. Ze hebben onze aandacht nodig om weer te leren genieten van de echte wereld.

Hiermee kan worden voorkomen, dat ze ooit in de toekomst opnieuw ten prooi vallen van een Matrix computerwereld, die robotjes van ze probeert te maken. Het wordt steeds belangrijker dat we zelfonderzoek gaan doen, omdat niets meer klopt van de informatie, die we op ons afgevuurd krijgen. We zitten opnieuw in een bewust gecreëerde Babylonische spraakverwarring. Alles is verdraaid, woorden hebben plotseling een andere betekenis, en je kunt letterlijk niets en niemand meer geloven. Je kunt enkel nog voelen of bepaalde informatie resoneert met je gevoel of niet.

Glenn Beck, een toonaangevende Amerikaanse media-persoonlijkheid, politiek commentator, auteur, onderzoeksjournalist en oprichter van ‘TheBlaze’, heeft een kopie heeft weten te bemachtigen, van een 153 pagina’s tellende vertrouwelijkheidsovereenkomst tussen de regering van Barack Obama en Big Farma Moderna uit 2015. Hierin staat de waarheid omtrent het Covid vaccin uitgebreid beschreven. https://youtu.be/91Ib5NjSZ-o

Er staat in, dat de mRNA gezamenlijk eigendom is van de Amerikaanse overheid (NIAID) en Moderna. Het is gefinancierd uit de belastinggelden van het Amerikaanse volk. Het is een bio-wapen, dus geen virus, en mensen overlijden als gevolg van de vaccinaties. Het is een bewust gecoördineerde genocide met als doel 80% tot 90% van de mensheid te vernietigen. Om deze reden is het zo noodzakelijk, om de wereldeconomie op een gecontroleerde wijze te laten instorten. Hiermee zal de geldstroom van de DeepState doorgesneden worden, waarmee ze hun machtspositie zullen kwijtraken .

In de afgelopen 25 jaar zijn onze luchten bewust vergiftigd door de chemtrails, met als doel de atmosfeer te kunnen veranderen en klaar te maken voor de komst van een ander ras. Dit is de ware reden achter de C02-hoax. Gelukkig is ons luchtruim nu volledig in handen van de vrijheidsstrijders.  De strepen die we momenteel in het luchtruim waarnemen, zijn afkomstig van vliegtuigen, die hydroxychloquine HCQ sproeien, met als doel het aantal Covid slachtoffers zo beperkt mogelijk te houden.

Wanneer we binnenkort naar de 4de dimensionele dichtheid schuiven in ons brein, zal alles veel groter worden. De aarde zal enorm uit gaan zetten.  Wij worden groter, omdat we dan in een veel bredere bandwijdte zitten, waar veel meer licht tussen de moleculen aanwezig is. Voor die tijd vindt er een enorme zuiveringsactie plaats.

Dat is de belangrijkste reden dat alles momenteel zo heftig is. Iedereen wordt getest en gemonitord, om te kijken of ze voor het licht of de duisternis kiezen. Alle artsen, die geld belangrijker vonden dan de gezondheid van hun patiënten, zullen worden berecht. Er waren blijkt nu, 3 verschillende soorten vaccins. Er was een soort die eindigde op een codenummer 1, dit waren de placebo’s. De soorten eindigend op een 2, de griepinjecties. En de soort eindigend op een 3 de killershots.

Boosters, Turbo’s etc.
De boosters vallen onder de laatste categorie. Het is niet alleen bekend wie welk vaccin heeft ontvangen, maar ook wie het heeft toegediend en zij kunnen zich niet langer verschuilen onder het mom, dat ze niet wisten wat ze gaven. Dit geldt ook voor alle oncologen, die chemo en bestraling hebben voorschreven bij mensen met kanker. De zuivering vindt eveneens plaats onder de ambtenaren van de overheid, justitie, media, leerkrachten, politie en boa’s etc.

De aarde wordt momenteel omringd door meer dan 35 duizend ruimteschepen, die de berechting voor hun rekening nemen. Dit zal tot gevolg hebben, dat er een ernstig tekort aan medisch personeel zal ontstaan, omdat een groot deel van de artsen die de orders gaven, zullen verdwijnen. Om dit in goede banen te leiden, zullen we binnenkort kennis maken met de ‘medbeds’ (medische bedden), deze zijn in staat om onze gezondheid volledig en op een veilige manier te herstellen. Die techniek bestaat al ruim 50 jaar en wordt al jaren toegepast in de ruimtevaart.

Het is al die tijd verborgen gehouden voor de mensheid.
Rife machines, Tesla technologie, kleurentherapie bij ernstige brandwonden, natuurlijke geneeswijzen waren vroeger heel normaal. Alles is in de afgelopen 100 jaar door het Big Farma kartel van de Rockefeller’s aan de kant geschoven, om het te vervangen door hun chemische gepatenteerde gifstoffen. Alles was gericht op hebzucht. Dit ontstaat enkel bij diegenen die geen zielsverbinding meer hebben met de Bron. Deze mensen hebben geen enkele compassie meer, en alles is gericht op het externe: hoge winsten, meer geld, meer macht en resulteert in een verslaving.

De medbeds zijn in handen van de vrijheidsstrijders en zullen door de militairen wereldwijd verspreidt en bewaakt gaan worden, om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt kan worden. Ze worden gefinancierd door de reset van het kwantum financiële systeem (QFS). De QFS heeft niets met de grote reset van Klaus Schwab te maken. Dit systeem is ondertussen wereldwijd uitgerold en opnieuw gekoppeld aan de goudstandaard. Er worden momenteel dagelijks 1000 medbeds gefabriceerd in de VS.

Medbeds

Zodra alle landen bevoorraad zijn, zal dit project gratis toegankelijk worden voor iedereen, waarbij je gezondheid volledig hersteld gaat worden. Dit geldt ook voor de gevaccineerde mensen, al zullen alle ongevaccineerden voorrang krijgen. Dit heeft te maken met het feit, dat zo goed als alle wakkere mensen, degenen zijn die uit de toekomst zijn ingedaald, om mee te helpen met de opbouw van de nieuwe aarde. Deze groep is zo groot , dat ze in staat zijn de weegschaal naar de positieve kant over te hellen, en zijn straks hard nodig om alle mensen op te kunnen vangen, die gaan ontwaken uit hun hypnose.

De medbeds zullen eveneens ons geheugen herstellen, waardoor we ons weer zullen gaan herinneren wie we werkelijk zijn. Er staan dus enorme positieve veranderingen aan te komen. Hoe meer we in staat zijn permanent in een hoge frequentie te zitten, hoe sneller de veranderingen gaan plaatsvinden. De verwachting is dat dit voor half januari 2022 een feit zal zijn.

 

Harriet Algra

december 2021

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

mike-adams-and-david-wilcock-full-interview/

Alex Collier on the Andromeda Council and Human Liberation

https://youtu.be/x1gpEGdiMaY

slachtoffer-ritueel-misbruik-geef-ons-onafhankelijk-onderzoek-erik-van-der-horst-en-esther/

glenn-beck-drags-barack-obama-out-of-hiding

12-page-document-on-the-rollout-of-med-beds/

‘The Gods of Eden’ geschreven door William Bramley

 

2 gedachten over “Het échte virus is overwonnen..!

 1. Ik heb ooit in een van de reacties het 2023 moratorium genoemd als jaar waarin de mensheid collectief afziet van het onwaardig afslachten van dieren voor consumptie.
  Vooral vanwege het inzicht dat de bio-industrie de echte waarde van het dier ondergeschikt maakt aan het geld. Dat dit zwaar uit de hand gelopen is hoeft geen nadere toelichting lijkt me.
  Mede door de aandacht welke is geschonken aan de satanische praktijken m.b.t. kindermisbruik en moord en daarbij horend canibalisme. De aanzet van Gideon van Meijeren heeft toch de beweging in gang gezet om juridische stappen te ondernemen om de al veel te oude beerput open te trekken. De gebrilde aardappel zit niet voor niets op die plek waar ie nu zit en weet van de hoed en de rand vandaar dat hij de regie over het te voeren onderzoek strikt in eigen hand wil houden. Alleen al het uitten van de term, tribunaal, doet kartelpolitici reageren als door een wesp gestoken want die gaan zeker komen en hier en daar gaat zeker de term doodstraf opnieuw in overweging. Uiteindelijk zal als uitvloeisel van de zuiveringen het dierenmoratorium een onderdeel zijn van een wereld die onmiskenbaar onnoemelijk aan het veranderen is ten goede.

 2. Terwijl je in het “gekkenhuis” verkeert, het open sanatorium met 7 miljard ( deels dolende zielen) mensachtigen, kan je jezelf al voorbereiden op de komende verandering. Niks ingewikkelds, geen rocketscience, gewoon zo vaak mogelijk de wereld visualiseren waarin je je thuis zal voelen. Je enige vijand daarbij is je eigen monkeybrain die doorbabbelt en obstakels creëert. Zodra die aap getemd is zou hij zelfs weleens iets nuttigs kunnen doen.
  Pas de komende tijd ook op met voedsel, zelfs het voedsel waarvan je verwacht dat het gezond is hebben ze mee lopen føcken. https://www.christianitydaily.com/articles/13443/20210930/mad-science-researchers-now-putting-covid-mrna-vaccines-into-vegetables-so-unvaccinated-can-eat-them.htm
  https://medicaltrend.org/2021/09/22/can-you-complete-mrna-covid-19-vaccination-by-eating-vegetable-salad/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.