Advertentie

Het levenspad en de kracht van intenties in je leven.


Veel mensen hebben een idee bij WantToKnow alsof we er alleen maar zijn om negatieve berichtgeving te doen en geen oog te hebben voor bekrachtiging van ieders persoonlijkheid. Maar zoals met alles in het leven, zul je ten opzichte van de zaken die je energie kosten, ook zaken dienen te zetten die je energie geven.

yin-yang
In de schijnbare dualiteit van YinYang zit een bewustwordingsproces besloten

Maar niets is minder waar! Stel je het leven voor als een rivier, die wel degelijk oevers heeft, van scherpe rotsblokken tot zandoevers en van kabbelende stroompjes tot wilde stroomversnellingen. JIJ zit echter op die rivier en je mag kiezen of je met een kano mét of tégen de stroom inpeddelt. Hierbij is het eenvoudig te voelen wat je energie geeft en wat je energie kost..

Je kunt ook de kano achterwege laten en besluiten om per vlot de rivier af te drijven. Dapper, je ziet dat het leven een stroom is en geeft je over. Wauw, dat geeft nog eens energie. Maar die heb je ook wel nodig om de klappen op te vangen die het vlot krijgt als het op de rotsen klettert of op een zandbank strandt. Overigens staat deze rivier fantastisch beschreven in het meesterwerk van Hermann Hesse’s ‘Siddharta’.

Fred Burks, zoals je weet, de geestelijke vader van de WantToKnow-site in de VS, heeft vanaf het begin ervoor gezorgd, dat zijn site ook toegang gaf tot bekrachtiging. Tot zaken die je dus positieve energie geven. Hieronder tref je zijn overdenkingen aan inzake het bekrachtigen. Dit stuk zullen we in 2 delen plaatsen, omdat het anders een té lang artikel wordt. Bovendien laat het stuk zich prachtig in 2 stukken opdelen. Veel positieve energie toegewenst. En onthoudt wat de HOPI-Indianen in hun visioenen optekenden: “We are the ones we are waiting for”.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ideeën over hoe je je levenspad en je intenties in het leven kunt vinden.

met dank aan Ellen en John voor deze uitstekende vertaling!

© 2009 WantToKnow.nl/.be

Het vinden van je levensdoel of -pad en je diepste intenties, kan je op weg helpen om iedere dag met meer focus en zuiverheid je leven te leiden. Er zijn vele manieren die je kunnen helpen om dit levenspad en je intenties te ontdekken en jezelf daarmee verder te ontwikkelen.

Hieronder vind je een aantal nuttige hulpmiddelen om jezelf te helpen op deze ontdekkingsreis. Deze informatie is bedoeld je te inspireren en te bekrachtigen, om datgene te worden wat je kúnt zijn en naar datgenen dat je op weg helpt naar een waardevoller leven met meer betekenis.

2 Inspirerende voorbeelden van het levenspad, intenties, en ‘mission statements’:

 • Arabella’s Life Intentions door Arabella Droullard
 • My Life Intentions en Levenswetenschappen en het Doel van website WantToKnow-oprichter Fred Burks

Arabella’s Life Intentions door Arabella Droullard

Mijn intentie is het beste te doen dat ik kan, elke dag en bij elke persoon die ik ontmoet, inclusief mezelf. Ik leef in mijn kracht en waarheid, en zal aardig naar anderen en mezelf zijn. Mijn intentie is het om elke dag te leven in al zijn volheid en authenticiteit, om aandacht te hebben voor iedereen die ik ontmoet in al hun authenticiteit.

Ik herinner mezelf eraan dat het grootste geschenk dat ik mezelf kan geven is, dat ik probeer om iemand volledig te zien hoe hij is, te luisteren en aandacht te hebben voor deze ‘ander’.

Ik herken dat het een dagelijkse praktijk is om mezelf toe te staan om gezien en gehoord te worden.

Het is mijn doel om al de uitingen van het hogere te eren en een plaats zoek in mezelf waarin ik iedereen kan liefhebben die ik ontmoet, en waar ik ieders individuele levenspad respecteer.

Mijn eigen pad is mijn eigen verantwoordelijkheid en ik heb de intentie dit pad te bewandelen met mijn volle verstand alof het een geschenk is aan het groter wordende bewustzijn van manifestatie.

My Life Intentions en Levenswetenschappen; Doel van website oprichter Fred Burks

Mijn persoonlijke Mission Statement

Fred Burks
Fred Burks

Mijn persoonlijke missie is om waarde zichtbaar te maken in complexe organisatiesystemen in de private, publieke en sociale sector. Ik ben daarbij op een missie om doorbraken in theoretische en praktische kennis te steunen, met betrekking tot kwalitatieve dynamiek van betekenis, structuur en waarde. Ik heb het gevoel dat dát mijn plicht, verantwoordelijkheid en roeping is.

Ik waardeer elke individu en wil hun potentieel tot creatief denken aanmoedigen. Ik waardeer de menselijke maatschappij en wil organisaties en de maatschappij helpen om de alsmaar groeiende complexiteit die we creëren en waarin we leven te blijven besturen.

Ik waardeer de wereld en wil daarbij helpen om een prettiger mens te zijn in onze wereld. Ik wil onze kennis en nederigheid vergroten.

Ik zal een ontdekkingsreiziger zijn van deze onontdekte wereld, een moedige creatieve denker, een vroedvrouw voor de ideeën en creaties die staan te wachten om geboren te worden. Een verzorger voor de fragiele ideeën voordat ze substantieel worden gemaakt, een evangelist met een doel, een arbeider die doet wat hij moet doen, een community-bouwer om mensen op dit gebied te ondersteunen en door hen te worden ondersteund, en een ooggetuige, deel van het universum terugkijkend naar zichzelf.

Om deze persoonlijke mission statement te vervullen, zal ik mezelf focussen op de reis en het proces en de vruchten tijdens deze weg, delen met de wereld.

De materiële voordelen worden aangewend om mijn familie en mijn persoonlijke missie te ondersteunen.

Ik beloof dat ik voor deze missie al mijn talenten zal aanwenden, al mijn vaardigheden en energieën moet uitdagen, en ik zal standvastig blijven volharden.

Ik stel me bloot aan onzekerheid en risico’s,  potentieel falen, teleurstelling en waandenkbeelden. Dit wetende, zal ik mezelf volledig ten dienste hiervan stellen.

Ik verklaar hierbij -op basis van deze genoemde punten- dat ik hier op Aarde ben om het volgende te vervullen:

 • Het uitstralen van licht en liefde, en vrede hebben met de schaduwkanten van het leven en ze te accepteren
 • Het genieten van schoonheid in al zijn vele verschijningen
 • Het inspireren van heling voor alle vormen van leven
 • Het streven naar de spirituele, emotionele, sexuele en intellectuele balans in mijn eigen leven en van degenen om mij heen
 • Het zoeken naar wat het beste is voor iedereen in mijn omgang met anderen

Voor mezelf wil ik het volgende:

     –  ultieme vrede

     –  intensiteit

     –  overweldigende vreugde

     –  grenzeloze liefde

     –  constante connectie met de universele energie

Wat ik probeer te doen om deze doelen te bereiken:

 Ik wil een gemeenschap ontwikkelen voor die mensen die verbonden met elkaar willen zijn met liefdevolle harten en open zielen. Ik wil een omgeving creëren waar ‘het zien en zijn’ van ‘de echte jij’ de norm is.

My Life Intentions & Life Purpose – Fred Burks fredburks@earthlink.net

Het advies van de ‘Global Comunity for All’ om mijn diepste intenties in het leven op te schrijven en ze frequent te evalueren, is voor mij enorm bekrachtigend geweest.

We zijn ons té vaak nog onbewust van de enorme kracht die onze intenties hebben. Er is echter veel informatie over te vinden. Ook The Secret is op deze universele wet gebaseerd!
We zijn ons té vaak nog onbewust van de enorme kracht die onze intenties hebben. Er is echter veel informatie over te vinden. Ook The Secret is op deze universele wet gebaseerd!

Sinds dat ik ze in 2002 voor het eerst in detail heb opgeschreven, heb ik regelmatig mijn intenties veranderd en ze ook verder verfijnt. Dat heeft eraan bijgedragen dat tijdens het lezen van deze intenties, ze continu diep resoneerden met mijn geest en hart.

Ik merk dat het me vreugde geeft om veel meer zuiver en met meer focus mijn dagelijkse leven te leiden. Ik heb mijn lijst met intenties bij mijn bed liggen en ik herlees de belangrijkste elke morgen. Het is echt geweldig om elke dag te beginnen met jezelf te herinneren waarom je hier bent. Ook ga ik ongeveer elke week door de hele lijst heen.

Daarom nodig ik ook jou uit om jouw eigen intenties te ontwikkelen, te verfijnen en volledig te leven naar je intenties en levenspad in alles wat ook maar goed voor je voelt, zodat je de vreugdevolle ervaring krijgt hoe het is om met een groter gevoel van intentie en doel je leven te leven.

Mijn kernprobleem of uitdaging in het leven is arrogantie, dus wellicht valt het je op dat een aantal intenties speciaal zijn geformuleerd om daarmee om te kunnen gaan.

Mijn fundamenten / grondbeginselen:

 • Ik zal mijn best doen om te kiezen wat het beste is voor iedereen
 • Ik zal alles geven wat ik kan ben ten dienste van Al Dat Is
 • Ik verwelkom begeleiding bij dit van God, van mijn geestelijke gidsen, en van iedereen om me heen.
 • Ik nodig jullie van harte uit om mij te onderwijzen in jouw wijsheid en waarheid.
 • Dat ik mijn acceptatie en begrip voor mezelf en iedereen om me heen zal verdiepen.
 • Ik stel me ten dienste van het transformeren van de wereld door middel van liefde, helen en bekrachtigen.

Reminders door de dag heen:

 1. Stel jezelf nog meer open voor de flow en het wonder van dit heilige moment.
 2. Stel jezelf nog meer open voor de subtiele fluisteringen van de geest en van mijn hart.
 3. Stop frequent en verbind je met iedereen en adem het Web van de Liefde uit.
 4. Jouw heilige liefde stroomt in mij. Mijn heilige liefde stroomt naar jou.
 5. Herken en erken veroordeling, competitie en arrogantie wanneer dat bij me naar bovenkomt en kies ervoor dat te transformeren in acceptatie en liefde.
 6. Zie zowel de unieke schoonheid en goddelijke essentie in jou juist in dit ogenblik.
 7. Je bent geweldig! Wij zijn helemaal geweldig!
 8. Wees eerlijk en echt in interacties met mezelf en met iedereen in mijn leven
 9. Wanneer ik me zelf haast, stop dan totdat je klaar bent om verder te gaan vanuit mijn hart.
 10. Wanneer ik te serieus ben, laat me dan manieren vinden om mijn hart te prikkelen en me vreugde en humor te geven.
 11. Laat me angst herkennen als een uitnodiging tot groei.
 12. In de connectie met anderen, laat mijn laatste gedachte altijd die van liefde zijn.

Het inspireren van mezelf en anderen.

 • Laat me iedereen inspireren om te verplaatsen van angst naar liefde en van slachtoffer naar schepper.
 • Laat me iedereen inspireren om de goddelijke essentie in alle wezens te herkennen en zich ermee te verbinden.
 • Laat me iedereen inspireren om zelf volledige verantwoordelijkheid te nemen over hoe we ons leven interpreteren.
 • Laat me iedereen inspireren om onze diepste intenties in het leven te ontwikkelen, verfijnen en er volledig naar te leven.
 • Moge ik iedereen inspireren om zich open te stellen naar de vreugde van veel diepere verbintenissen met iedereen om ons heen.

Samenkomen om een nieuw paradigma te creëren

 • Ik nodig iedereen uit zich open te stellen voor nog meer transparantie zowel in ons zelf als hoe we in de wereld staan.
 • Moge we onze rol op ons nemen om een gemeenschap te bouwen die is gebaseerd op liefde en spirituele groei.
 • Moge we vol kracht een nieuw paradigma van liefde en samenwerking op Aarde co-creëeren.
 • We zijn dankbaar voor alles in ons leven en voor Alles Dat Is!

Mijn levenspad

Ik verbind mezelf en mijn leven plechtig aan het inspireren van zowel persoonlijke als wereldwijde transformatie door middel van liefde, helen, empowerment, en een ieder uit te nodigen om zich samen met mij open te stellen voor goddelijke begeleiding als we kiezen voor wat het beste is voor iedereen op elk moment in ons leven. 

Voor meer ideeën over de eerste vier intenties, nodig ik je uit om de Eenvoudige Sleutels naar een Waardevoller Leven te verkennen. Voor ideeën en suggesties om je intenties en levenspad te ontwikkelen klik hier.

Voor twee korte, inspirerende essays:

 • Sleutels tot een betekenisvoller leven
 • Het transformeren van angst(en) door het kernprobleem aan te pakken (Core Issue Work) (twee pagina’s)

 

Sleutels tot een betekenisvoller leven:

Vier eenvoudige sleutels om te transformeren

Kijk hiervoor ook op onze WantToKnow-zustersite: WebOfLove HIER

1. Wat is het beste voor iedereen

De Kracht van Keuze. Ieder mens maakt elke dag talloze keuzes. En elke keuze die we maken heeft een bepaalde impact op ons leven. Zelfs schijnbaar onbeduidende keuzes kunnen van invloed zijn op wat we ervaren en hoe wij ons voelen.

Als we honger hebben, kunnen  we bijvoorbeeld kiezen voor een gezonde, voedzame snack, of we kunnen kiezen voor het hoge suiker- en vetgehalte van junk food. Hoe belangrijker het besluit, hoe dieper de werking ervan is. Bijvoorbeeld, hoe gedraag ik me tegenover iemand die me slecht behandeld? Kies je over het algemeen voor passief gedrag, of maak ik mijn intenties heel duidelijk en krijg ik wat ik wil in mijn leven?  Elke keuze die we maken, groot of klein, beïnvloedt ons in zekere zin.

Hoe maak je keuzes? Als je graag een waardevoller leven met meer betekenis wilt, is er een manier waar je al je beslissingen op kunt baseren die het leven niet alleen beter voor jou maakt, maar voor iedereen om je heen. Maak keuzes op basis van wat het beste is voor iedereen. Stel je voor dat er een wereld is waar elke ouder, echtgenoot, vriend, leraar, ondernemer en politicus bij elk besluit echt hun best doen om te kiezen voor wat het beste is voor alle betrokkenen. Onze wereld zou er zorgzamer uit zien, een leven waarin je elkaar ondersteunt.

Het is de intentie die ’t ‘m doet.”Maar hoe weet ik nu wat echt het beste is?”, vraag je je misschien af. Het antwoord is simpel. Het maakt niet uit welke keuze je maakt, het gaat er meer om wat de achtergrond is van je keuze, met welke intentie maak je deze keuze.

Waar het om gaat is dat, ongeacht de keuze die je maakt, je duidelijk bent in je intentie en dat je keuze gebaseerd is op wat het beste is voor iedereen. Als later blijkt dat het een verkeerde keuze was, voel je dan niet meteen schuldig. Dat is heel belangrijk, want anders breek je vaak datgene, wat je daarvoor hebt opgebouwd weer af!

Als je van jezelf weet dat dat je je best hebt gedaan oprecht te kiezen voor wat het beste is voor iedereen, dan blijft je geweten zuiver en stelt zich open. Hierdoor kun je gemakkelijker leren van je fouten, en leven met een gerust hart en geest.

Wat is het beste voor mij! Kiezen wat het beste is betekent niet dat je altijd jezelf moet opofferen voor anderen. Een uitgeputte moeder kan snel haar humeur verliezen. Een beetje tijd voor zichzelf lijkt misschien egoïstisch, maar op de lange termijn kan het haar juist helpen een betere moeder voor haar kinderen te zijn. Dus door het dagelijks leven heen, moeten we niet onszelf vergeten als we ons best doen om te kiezen wat het beste is voor iedereen.

2. Begeleiding door het goddelijke of het Hogere

E zijn vele betekenissen voor het goddelijke of het Hogere. Begeleiding komt uit vele bronnen. Maar als we ons openstellen voor begeleiding van het Hogere, openen we ons voor sterke krachten die groter zijn dan onszelf. Het Hogere heeft verschillende betekenissen voor verschillende mensen, of het nu God, Schepper, Jehova, Allah, of de Grote Geest is. Maar zelfs als je niet gelooft in een van hen, besef dat er een zeer verstandig deel van jezelf is -een hoger zelf of een dieper zelf, die jou kan begeleiden.

Is de onvoorwaardelijk en intelligente overgave van dolfijnen aan het NU en aan het Hogere een goed voorbeeld voor ons?
Is de onvoorwaardelijk en intelligente overgave van dolfijnen aan het NU en aan het Hogere een goed voorbeeld voor ons?

Het is belangrijk dat we open staan voor deze aanwezigheid, hoe we het Hogere dan ook moge definiëren, en dat we bewust deze krachtige leidraad uitnodigen ons in ons dagelijks leven te begeleiden.

Bij het zoeken naar het Hogere met een specifiek resultaat, zorg er dan voor dat je eindigt met ‘alleen als dit het beste voor iedereen is’. Er zijn momenten dat wat het beste is, niet de makkelijkste en meest plezierige weg is. Soms zullen ongewenste of onverwachte uitdagingen, moeilijke situaties, en zelfs pijn ons belangrijke lessen leren die ons op de lange termijn helpen om te genieten van een leven met meer betekenis.

Als we ervoor kiezen om alle ervaringen als geschenken van het Hogere te zien, en het zien als een mogelijkheid voor groei en begrip, staan we open voor een dieper niveau van begeleiding van het Hogere.

3. Acceptatie en begrip

Onze ‘Core Essence’, ons Hoger Zelf. In wezen zijn we allemaal prachtige wezens die liefde en aandacht waard zijn. De korte verklaring hieronder is bedoeld om ons eraan te herinneren van de gemeenschappelijke dingen die wij delen met alle mensen in de wereld. Neem een moment om deze woorden langzaam te lezen en de mooie boodschap echt tot je te laten komen. Als je minder aandacht schenkt aan alles dat ons scheidt, en meer focust op dat wat ons verenigt, bouwen we sneller aan een betere toekomst voor ons allemaal.

4. Moment van Liefde

Nodig meer liefde uit in ons hart 

Elke persoon in de wereld heeft een hart

Elk hart heeft een plaats van binnen dat alleen liefde wil geven en geliefd wil zijn.

Laten we ons aansluiten op die plaats van liefde in ons eigen hart en in de harten van allen rondom ons.

Laten we nu een moment nemen  ons open te stellen naar de verbinding in ons hart, een verbinding die wij delen met alle mensen door liefde. De zoete onschuld van baby’s en jonge kinderen zijn hier een duidelijk voorbeeld van.

Maar voor de meeste van ons wordt door de jaren heen het stralende wezen zoals we geboren werden, vertroebeld door onze familie en anderen die niet in staat waren om de onvoorwaardelijke liefde en steun te geven waarnaar we allemaal hunkeren.

Als kind werd ons herhaaldelijk verteld dat we niet goed genoeg waren of werden we gestraft alleen om wie we waren. Er ontwikkelde zich dikke lagen van verwarring en twijfel, en dat vertroebelde onze essentie. Lagen van angst en onveiligheid werden door onze persoonlijkheden geweven.

Het Masker. Tegen de tijd dat we zijn opgegroeid, hebben de meesten van ons een beschermend masker of ‘persona’ om deze lagen van angst en onzekerheid te verbergen voor anderen, en soms zelfs voor onszelf. Voor de buitenwereld lijken we gelukkig of  tevreden, maar aan de binnenkant zijn de meesten van ons in meerdere of mindere mate ontevreden met wie ze zijn. Maar onder dat alles is dat stralende wezen er nog steeds. Ongeacht hoeveel we vergeten kunnen hebben, hoe dik die overschaduwende lagen ook kunnen zijn, ons mooie ‘kernwezen’ is er altijd geweest.

Het aanvaarden en begrijpen van Mijzelf. Door te accepteren en te begrijpen, voor al wie je bent, zowel je diep lichtend wezen en de overschaduwende lagen binnenin- kun je dat prachtige innerlijke wezen uitnodigen om je door donkere dagen heen te helpen. Wanneer angsten, donkere gedachten, of moeilijke emoties ontstaan, accepteer dan eerst dat ze er zijn. Werk er dan aan om inzicht te krijgen in deze donkere wolken en waar ze vandaan kwamen. Vraag om begeleiding van het Hogere als je deze donkere plaatsen verkent en transformeert.

Moed. Het kost moed om onze angsten en zwakheden te accepteren en te begrijpen. Maar als we ons best doen om volledig onszelf te zijn met alle sterke en zwakke punten, kunnen onze relaties waardevoller, dieper en meer betekenisvol worden. Dit is een uitdaging omdat sommige mensen bepaalde delen van ons niet kunnen of willen aanvaarden.

Maar als degenen om ons heen zien dat we meer echt en eerlijk zijn tegen hen, zullen er veel worden geïnspireerd om meer echt en eerlijk met ons om te gaan. Dus, in plaats van het steeds vermijden of ontkennen van de donkere lagen in zowel onszelf als bij anderen, gaan we naar een diepere, meer authentieke manier van leven en dat uit zich ook in onze relaties met anderen.

Het aanvaarden en begrijpen van anderen. Als je jezelf meer acceptateert en begrijpt, zul je merken dat anderen ook het contact met hun kern hebben verloren. Als je eraan werkt jezelf te aanvaarden en te begrijpen, is het zeer belangrijk dat je dit geschenk ook aan de mensen om je heen geeft. Acceptatie van ‘Wat Is’, gekoppeld aan inzicht in wat we wel en wat we niet kunnen veranderen, geeft ons de mogelijkheid de moed te vinden om te worden al dat we kunnen worden, en kunnen we anderen de kracht geven om hetzelfde te doen.

Liefde en bekrachtiging

Laat ik beginnen met mezelf. Ik zal mijn best doen om lief te hebben en mezelf aanmoedigen om elke dag het beste uit mezelf te halen. Door deze toezegging aan jezelf, wordt het gemakkelijker om lief te hebben en anderen om je heen kracht te geven. Maar wil je dit cadeau echt aan alle andere mensen geven?

Wat als je iemand echt niet graag mag? In dit geval, herinner je dan aan het feit dat het meestal de persoonlijkheid van de persoon is die u niet graag mag. Herinner je eraan dat onder het masker de schitterende essentie zit. Wanneer je erkent dat  je de eigenschappen van een bepaald persoon niet leuk vindt, doe dan je best de stralende vonk die verborgen zit onder het masker of de persoonlijkheid die u niet mag te laten stralen. Kies ervoor om liefde te geven en iedereen aan te moedigen de stralende vonk bij zichzelf te laten ontsteken.

Negatief oordeel. Iemand  beoordelen als een slecht persoon zal niemand aanmoedigen of inspireren een beter iemand te worden. Als je zelf merkt dat je iemand negatief beoordeelt,  probeer te herkennen welk deel van jou wil oordelen: dat deel van jezelf dat gelijk wil hebben of dat deel dat beter dan anderen wil zijn. Doe dan je best om te leren van je uitspraak en laat het gaan. Probeer te accepteren, en dan begrip en liefde te vinden, voor zowel jezelf en voor de persoon waarover je hebt geoordeeld. Laat je laatste gedachte altijd die van liefde zijn.

Transformatie wordt symbolisch vaak getoond in de vorm van een vlinder. Van eitje naar rups en van rups naar een vliegende vlinder.
Transformatie wordt symbolisch vaak getoond in de vorm van een vlinder. Van eitje naar rups en van rups naar een vliegende vlinder.

Stoppen van het pijn doen van mensen.

Wat als iemand iets doet dat duidelijk verkeerd is of pijn veroorzaakt? In dit geval, wees resoluut en neem welke actie dan ook waarvan je voelt dat die het beste is om iemand te stoppen. Het tegenhouden van iemand die handelt uit extreem eigenbelang en die een daad wil begaan met ernstige gevolgen, is misschien wel de meest liefdevolle, krachtgevende actie die je kunt nemen.

Maar zie tegelijkertijd de innerlijke onrust die iemand er toe breng mensen kwaad te doen. Probeer te doorzien dat er onder alle pijn, het lijden en de haat, een prachtige kern schuilt, waarmee we moeten proberen een connectie te maken. Zelfs met degenen die ons pijn zouden willen doen. Dan helen we niet alleen de wereld, we helen onszelf.

Stel je eens voor… een wereld waarin alle mensen echt hun best doen om lief te hebben en  elkaar kracht te geven. Stel je voor dat een groot aantal van de mensen op deze planeet echt hun best deden te leven volgens deze eenvoudige richtlijnen. Je kunt er zelf voor kiezen om een van die mensen te zijn..!

Je kunt ervoor kiezen om jouw leven en onze wereld een betere plek te maken om in te leven. Er zijn mensen van alle rassen, religies en overtuigingen over de hele wereld die al leven volgens deze idealen. Laten we ervoor kiezen om met een open geest en het hart ons bij die groep mensen te voegen. Laten we ervoor kiezen elke dag van ons leven te doen wat het beste is voor iedereen, ons te openen voor begeleiding van het Hogere, te aanvaarden en te begrijpen, en om lief te hebben en onszelf en alles om ons heen aan te moedigen het beste uit onszelf te halen.

Beginselen van Transformatie

Diepe persoonlijke transformatie is gebaseerd op het feit dat je in staat bent om directe toegang tot het Hogere te krijgen. Dit is het besef dat de wijsheid van het Hogere diep in jezelf kan worden ontdekt. Er is een grote waaier van middelen die het ‘zelf-meester-zijn’ via persoonlijke transformatie kunnen vergemakkelijken.

Hoewel de middelen variëren, de intentie achter het middel is heel specifiek gedefinieerd als de intentie om te ontwikkelen naar een staat van integratie, waarbij alle aspecten van het bewuste zelf, steeds zijn afgestemd met jouw Hogere essentie.

Er zijn drie bijzondere levensprincipes die bijdragen tot de afstemming van jouw perspectief met het perspectief van het Hogere wezen en je op die manier inspireert tot diepe persoonlijke transformatie. Dat zijn:

 1. het zien van het Hogere in alles;
 2. het kunnen vormen van het leven
 3. dankbaarheid

Wanneer je deze beginselen toepast zal er een diepere betekenis worden onthuld aan de schijnbaar willekeurige gebeurtenissen in je leven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Deel 2 van deze praktische overdenking volgt snel hier op WantToKnow.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.