Advertentie

Het levenspad en de kracht van intenties in je leven. (deel 2)


Dit is deel 2 van het relaas van Fred Burks van WantToKnow.info over zelfbekrachtiging en intenties, 2 factoren die letterlijk een wereld van verschil kunnen betekenen! Voor jou, maar voor de HELE WERELD.
Veel mensen hebben een idee bij WantToKnow dat we vaak alleen ‘negatieve’ berichtgeving doen en geen oog hebben voor bekrachtiging van ieders persoonlijkheid. Maar zoals met alles in het leven, kunnen tegen zaken die je energie kosten, ook zaken worden gezet die je energie geven. Je hoofd in het zand steken om geen negatieve zaken te willen zien, schiet écht niet op. Zeker wanneer het zaken betreft zoals je persoonlijk vrijheid, je persoonlijk integriteit en bijv. je voedsel!

De rivier staat symbool voor het oneindige leven. De cyclus van leven en dood en het stromen van levensenergie vanuit de sneeuw op de bergtoppen terug naar naar de (levens-)zee..
De rivier staat symbool voor het oneindige leven. De cyclus van eeuwig leven en dood in de vorm van het stromen van levensenergie vanuit de sneeuw op de bergtoppen terug naar naar de (levens-)zee..

Maar we spreken in feite over een schijndualiteit, zoals deze hier op onze Aarde heerst. Want in de essentie zijn er geen tegenstellingen! Stel je het leven voor als een rivier, die wel degelijk oevers heeft, van scherpe rotsblokken tot zandoevers en van kabbelende stroompjes tot wilde stroomversnellingen.

JIJ zit echter op deze rivier en je mag kiezen of je met een kano mét of tégen de stroom inpeddelt. Hierbij is het eenvoudig te voelen wat je energie geeft en wat je energie kost..

Je kunt ook de kano achterwege laten en besluiten om per vlot de rivier af te drijven. Dapper, je ziet dat het leven een stroom is en geeft je over. Wauw, dat geeft nog eens energie. Maar die heb je ook wel nodig om de klappen op te vangen die het vlot krijgt als het op de rotsen klettert of op een zandbank strandt. Er is een linkse EN een rechtse oever van de rivier. Dus niet een linkse OF een rechtse oever. Overigens staat deze rivier fantastisch beschreven in het meesterwerk van Hermann Hesse’s ‘Siddharta’.

Fred Burks is zoals je weet de geestelijke vader van de WantToKnow-site in de VS. En hij heeft er vanaf het begin voor gezorgd, dat zijn site ook toegang gaf tot bekrachtiging. Tot zaken die je dus positieve energie geven. Hieronder tref je zijn overdenkingen aan inzake het bekrachtigen. Dit is deel 2 van dit stuk. Het stuk laat zich prachtig in 2 stukken opdelen. Veel positieve energie toegewenst.

En nogmaals: onthoudt wat de HOPI-Indianen in hun visioenen optekenden: “We are the ones we are waiting for”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het levenspad en de kracht van intenties in je leven. (deel 2)

met dank aan John en Ellen voor de prachtige vertaling! © 2009 WantToKnow.nl/.be

 

Wanneer je de beginselen toepast ~die we in deel 1 hebben besproken (HIER), dan zal er een diepere betekenis worden onthuld aan de schijnbaar willekeurige gebeurtenissen in je leven.

Zien van het Hogere in alles

Dit is het principe dat het Hogere overal aanwezig is en dat je dat kunt waarnemen in alles wat zich in het leven manifesteert. Het is verweven in alle dingen om ons heen, zoals een ingewikkeld mozaïek waarvan de stukken zich aan dezelfde muur bevinden en waar ze een eenheid zijn. Het is echter niet het beeld dat het mozaïek een eenheid maakt, maar de muur waarop de stukken zijn bevestigd. Tegelijkertijd, schetst het Hogere een beeld dat zo divers is en schijnbaar niets met elkaar te maken heeft, dat het lijkt alsof het juist geen geheel is. Toch is het niet de uiterlijke verschijningsvorm dat eenheid vormt. Het is het actieve centrum van de Hogere energie dat alle leven een eenheid maakt.

Het zien van het Hogere in alles is het principe dat je kunt waarnemen dat alles dat zich in het leven manifesteert een uiting is van ‘Al Dat Is’. Het maakt niet uit in welke mate de uiting is vervormd: het Hogere kan worden waargenomen. Het is van belang dat je de eenheid kunt waarnemen, zelfs als de uiterlijke symptomen willekeurig, vervormd of chaotisch verschijnen. Het principe van het zien van het Hogere in alles is de perceptie dat het leven perfect is in zijn expressie, omdat het voortkomt uit perfectie, en hoe uiteenlopend die expressies ook zijn, al het leven is een verlenging van het Hogere.

In het licht van de onrust in deze wereld en de neiging naar vernietiging, lijkt deze kijk op de wereld misschien naïef. Hoe kan het leven in al zijn vormen en uitingen worden gezien als optimaal of perfect? Dit is de grote paradox van het leven en het is niet te rijmen met je geestelijke of emotionele vermogens. Het kan alleen worden begrepen in de context van de ziel, die onsterfelijk, tijdloos en grenzeloos is.

De  waarnemingen door de ziel van het Hogere wordt werkelijkheid door te kijken naar zowel de innerlijke als de uiterlijke manifestaties van het Hogere. Het is niet alleen dat je het Hogere in jezelf kunt vinden en in elke individuele manifestatie van het leven, het is ook op zichzelf de heelheid van al het leven. Dus, dit principe van transformatie pleit voor het zien van het Hogere in al zijn verschillende vormen alsook in de heelheid van het leven zelf.

Vorming van het leven

Leven, in deze definitie, is een onafhankelijke werkelijkheid van het individu. Het is subjectief  en elk individu geeft er zijn eigen impressie aan. Leven is de totaliteit van ervaringen in het nu die door ieder anders wordt geinterpreteerd. Vorming van het leven is het principe waarbij iemand in lijn is met de natuurlijke groei van het bewustzijn dat verborgen zit in al het leven.

Het is is het proces van het jezelf openstellen voor het hoogste motief in alle mensen en in al het leven en de ondersteuning bieden aan deze stroom van de diepste intentie naar de ultieme uiting ervan.
Het is is het proces van het jezelf openstellen voor het hoogste motief in alle mensen en in al het leven en de ondersteuning bieden aan deze stroom van de diepste intentie naar de ultieme uiting ervan.

Het is is het proces van het  jezelf openstellen voor het hoogste motief in alle mensen en in al het leven en de ondersteuning bieden aan deze stroom van de diepste intentie naar de ultieme uiting ervan. Op deze manier doe je dat zonder oordeel, analyse, of ‘hechten aan’.  Het houdt simpelweg in het vormen van de hoogste energie dat stroomt door alle mensen en daarom ondersteunend is aan de volle uitdrukking van hun diepste wezen.

Dit wijk af van ons normale beeld dat vorming alleen kan ontstaan wanneer anderen dezelfde wil en verlangens als jij hebben. Terwijl als je alles in je leven ziet als een samenhangend geheel en als een uiting van zich altijd ontwikkelende Hogere wijsheid, kun je het leven vereren als een verleniging van het Hogere. Heel de mensheid en alle vormen van leven worden dan gekoesterd en begeleid naar hun ultieme expressie.

Energie is een onderdeel van het leven dat zo subtiel verweven is met vorm dat het één is, op vrijwel dezelfde wijze als tijd en ruimte onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Levens- energie is altijd in een staat van wording. Het is nooit statisch of regressief in zijn natuurlijke staat. Iedereen is in staat om deze natuurlijke uitbreiding van energie om te vormen naar nieuwe kanalen voor jouw uitingen en ervaringen.

Je kunt tal van specifieke dingen doen om te het leven te vormen. Iedere ziel kan met diverse uiteenlopende middelen energie transformeren. Je ziel is in staat om energie te verzamelen en op te slaan en een andere wending te geven aan het doel of toepassing.

Deze transformatie van energie kan plaatsvinden op zowel persoonlijke als universele niveaus. Dat wil zeggen, op een bepaald niveau van het bewustzijn kan energie op ieder moment worden omgezet om op die manier meer aan te sluiten op jouw persoonlijke welzijn of afgestemd worden op universeel welzijn.

Een van de beste methoden om energie te transformeren is via ons ‘geloofsysteem’.

Alle overtuigingen hebben energiesystemen die zich gedragen als een soort geboortekamers voor de uiting van jouw ervaren werkelijkheid.

Een van de beste methoden om energie te transformeren is via ons ‘geloofsysteem’. Alle overtuigingen hebben energiesystemen die zich gedragen als een soort geboortekamers voor de uiting van jouw ervaren werkelijkheid. Binnenin deze energiesystemen zijn stromingen die jouw levenservaring richting geven. Je ziel realiseert zich deze stromen, zowel bewust als onbewust, en laat deze stromen toe in je eigen belevingswereld die de kern van je geloofssysteem aanwakkeren.

Wanneer je bewust je overtuigingen die je belevingswereld vergroten en transformeren verfijnd, ben je beter in staat om de energiesystemen te onderzoeken die het leven vormen, in al z’n ontelbare verschijningen. Wanneer je overtuigingen zuiver worden gedefinieerd als intenties, participeer je volledig in het nu van het leven.  Zuiverheid van je intenties is essentieel om het energiesysteem van je kernovertuigingen aan te wakkeren, en aldus het vormen van het leven te laten prevaleren in al je activiteiten.

Dankbaarheid

Als je je ervan bewust bent -of op z’n minst geïnteresseerd bent je er bewust van te worden- in hoeverre het Hogere je onafhankelijke realiteit ondersteunt, dan ontstaat er een krachtig en natuurlijk gevoel van dankbaarheid die van jou naar het Hogere stroomt.

Je intentie richten op 'Dankbaarheid' ontsluit nieuwe krachten, die je (intenser) verbinden met alles om je heen.
Je intentie richten op 'Dankbaarheid' ontsluit nieuwe krachten, die je (intenser) verbinden met alles om je heen.

Deze bron van dankbaarheid opent het kanaal van het Hogere naar het individu, en bewerkstelligt een samenwerking met als doel de individuele ziel te transformeren in een pure expressie van de essentie van het Hogere. Dankbaarheid is een belangrijk onderdeel waarmee je je openstelt voor de connectie en afstemming met je Hogere essentie.

Wanneer je je dankbaarheid uit (of projecteert), ongeacht de omstandigheden of voorwaarden, ondersteunt het leven je steeds meer. Dit gevoel van dankbaarheid, gekoppeld aan het mentale begrip van waardering, wordt uitgedrukt als een onzichtbare boodschap. Altijd en in alle richtingen.

Dankbaarheid is een belangrijk facet van de liefde dat je openstelt om opnieuw je doel te formuleren, als een ondersteunende uitbreiding van het Hogere, in plaats van geloven in het het grillige bouwsel van het lot of het idee dat het universum een op zichzelfstaand en mechanisch geheel zou zijn. Wanneer je een relatie aangaat met het universum door dankbaar te zijn, trek je ook levenservaringen aan die heel veel positieve verandering in jezelf teweeg brengt. Ervaringen die je de diepste betekenis van het leven willen laten zien.

Wanneer je jezelf afstemt met de Hogere essentie en leeft vanuit dit perspectief als deel van een zich voor altijd ontvouwende werkelijkheid, dan zul je harmonie en balans in jezelf gaan voelen. Dat betekent niet dat je leven voortaan zonder problemen of ongemakken zal zijn; het benadrukt dat het leven een wezenlijk integraal doel heeft.

Levenservaring is betekenis vol in die zin als je natuurlijke harmonie leeft met de Hogere essentie. Wanneer uw persoonlijke werkelijkheid in afstemming is met de Hogere essentie, creëer je blijvende vreugde en innerlijke vrede in jezelf.

Het is het perspectief van het Hogere dat het leven puur liefde is, in haar allergrootste expressie, en dat in deze context, al het leven is conceived en voor altijd bestaat. En hoe meer je hiervan overtuigd bent dan zal dit geloofsysteem je ondersteunen een fundamenteel ander kijk geven, op zien, koestering en de waardering voor het universum als de goddelijke wieg van waaruit al het leven is gecreëerd en ontwikkelt.

Deze beginselen in het leven zijn slechts symbolen uitgedrukt in woorden bedoeld als potentieel recept om de lava van licht dat onvermoeibaar binnen in je schijnt, aan te wakkeren. Er zijn geen specifieke technieken of rituelen nodig om hun kracht aan te roepen. Het zijn simpelweg perspectieven.

In zekere zin zijn het intenties die ervaringen aantrekken en ons bewustzijn vergroot. Ze voorzien niet in snelle oplossingen of het direct realiseren van dingen. Ze versterken de persoonlijke wil en ineten dat duidelijk maakt hoe iemand zijn leven leidt. Hun diepe transformerende kracht is uitsluitend opgenomen in de intentie van hun toepassing.

Door deze principes van transformatie, kun je een meester worden in het kracht geven aan je diepere zelf. Als je deze beginselen toepast met zuivere intenties/bedoelingen, heb je de instrumenten om de verschijning van het Hogere te laten versnellen.

Je kunt jouw waarnemingen, inzichten en bekrachtigende vaardigheden van je Hogere zelf wakker maken, om een nieuwe werkelijkheid vol mogelijkheden te creëren en ze te vormen naar leerzame avonturen die helpen je bewustzijn te laten toenemen en transformeren. Dit is het onderliggende doel van deze beginselen, en misschien wel de beste reden om ze te verkennen.

The Secret is een hype, maar bevat een veel diepere kern dan alleen maar materie verkrijgen! Pure, ego-loze intentie loont.
The Secret is een hype, maar bevat een veel diepere kern dan alleen maar materie verkrijgen! Pure, ego-loze intentie loont.

Naast bovenstaande ideeën, kun je beginnen met het vinden en ontwikkelen van je eigen doel en intenties/voornemens door jezelf deze twee vragen te stellen: “Wat is het meest belangrijk voor mij in mijn leven? “Wat zijn mijn diepste waarden en overtuigingen? ”

Overweeg begeleiding van het Hogere/je eigen innerlijke wijsheid om je hiermee te helpen. Geef jezelf de tijd om deze vragen tot je door te laten dringen en kijk wat er naar boven komt dat je raakt en je het meest inspireert. Zodra je een aantal antwoorden op deze vragen hebt, gebruik je de antwoorden om je levensdoel en bedoelingen/voornemens te bepalen.

Het kan gebeuren dat je in dit proces een mentale of emotionele blokkade tegenkomt. Of dit nu wel of het geval bij jou zal zijn, door het onderzoeken van je belangrijkste ‘core issues’ (problemen/angsten) en uitdagingen in je leven, zijn er een aantal nuttige ideeën om je door eventuele blokkades heen te helpen. Zodra je jouw diepste uitdaging hebt geïdentificeerd, kun je jouw betekenisvolle intenties/voornemens in het leven benoemen of zelfs een levensdoel ervan maken om ermee om te kunnen gaan. De onderstaande link zal je begeleiden.

Het transformeren van angst(en) door het kernprobleem aan te pakken (Core Issue Work) Op onze website kun je HIER de 2 pagina’s downloaden die deze aanpak uitleggen.

Het transformeren van angst(en) door het kernprobleem aan te pakken

De meesten van ons hebben een of meer fundamentele problemen (of uitdagingen) die herhaaldelijk terugkeren in ons leven. Deze problemen zijn meestal diepgeworteld en zijn angsten die niet echt bekend zijn bij jezelf. Afhankelijk van je perspectief, kunnen deze angsten leiden tot allerlei, steeds terugkerende problemen. Of, vanuit een ander perfectief, juist veel kansen bieden voor je transformatie.

Wanneer je ervoor kiest om te kijken naar deze fundamentele problemen als een kans, zul je erin slagen om je angsten in leermiddelen te transformeren die leiden tot een prettiger leven. Hieronder staan de meest voorkomende fundamentele problemen met gerelateerde angsten, en suggesties hoe je daar me kunt omgaan.

Voorbeelden van veel voorkomende fundamentele problemen en gerelateerde angsten:

 • Verlaten – Niemand geeft om mij. Ik ben helemaal alleen. Ik doe er niet toe.
 • Arrogantie – Ik ben beter dan iedereen. Ik ben geweldig. Ik ben goed en jij bent slecht.
 • Beschadigd – Er is iets mis met me. Ik ben een mislukking. Ik ben beschadigd.
 • Inferioriteit – Ik ben niet goed genoeg. Ik ben stom. Ik ben waardeloos. Ik ben saai. Ik ben hopeloos.
 • Afwijzing – Ik ben een last. Ik ben ongewenst. Niemand wil bij me zijn.
 • Schamen – Ik ben slecht. Ik ben het kwaad. Ik ben een ongelukje. Ik ben een monster. Ik ben walgelijk. Ik ben bezeten.

Onze kernvraagstukken zijn vaak afkomstig uit de kindertijd. Het kan een gevolg zijn van voortdurend negatieve input door onze ouders of andere belangrijke mensen in ons leven.

Of een van bovenstaande overtuigingen is diep in ons geworteld op het moment dat je een of meerdere traumatische ervaringen hebt gehad. Is een van bovenstaande stellingen in je gedrild tijdens je kindertijd?

Sommige mensen zijn ‘overcompensators’. Als je in deze categorie valt, zul je onbewust alles doen om maar te laten zien dat je zeker niet zo bent. Bijvoorbeeld, iemand met een minderwaardigheidscomplex als kernangst doet vaak erg macho en dominant. Maar diep van binnen is dit een verhulling voor hun inferioriteitsgevoel.

Iemand die als kernprobleem schaamte heeft doet bijvoorbeeld overdreven aardig om te verhullen dat ze ‘slecht’ zijn. Als je moeite hebt om je core issue te traceren, kijk dan eens of je gedrag precies het tegenovergestelde is van bovenstaande kernproblemen.

Voorbeelden van gedrag van overcompensators

 • Verlatingsangst – Altijd ergens bij willen horen, overal bij zijn om diepere gevoelens te vermijden
 • Arrogantie – Zeer bescheiden opstelling, maar je vindt eigenlijk dat niemand zich met jou kan meten
 • Beschadigd – Doen zich voor als geweldig, vermijden het praten over hun problemen
 • Inferioriteit – Macho, overheersend, moeten tonen dat zij beter zijn dan anderen.
 • Afwijzing – Doen zich voor alsof iedereen vrienden met ze willen zijn, maar laten makkelijk mensen vallen
 • Schaamte – Heel erg aardig en liefhebbend. Laten zien dat ze heel competent zijn. Maar stiekem is er de vrees te worden blootgesteld als oplichter.

Of je nu een overcompensator bent of niet, door het verkennen van de diepe, onderliggende angsten van uw kernproblemen, kun je transformeren en een prettiger leven leiden. Het kan  zijn dat u meer dan één kernangst hebt, maar over het algemeen zal één angst het meest opvallen. Vooral wanneer dit nieuw voor je is, raden we je aan om eerst de meest prominente kernangst te onderzoeken. Om te kunnen omgaan met je kernangst, kun je intenties ontwikkelen die deze angsten doen verminderen of zelfs verdwijnen.

 • Verlatingsangst – Ik ben liefde waardig. Ik vind manieren om mezelf met een veilig gevoel te delen met anderen
 • Arrogantie – Ik kan van iedereen om me heen leren. Ik zie goedheid in iedereen die ik ontmoet
 • Beschadigd – Ik ben goed en compleet zoals ik ben. Ik kies ervoor van mezelf te houden zoals ik ben
 • Inferioriteit – Ik ben een goed, waardevol iemand. Ik kan een zinvolle bijdrage aan de wereld leveren
 • Afwijzing – Ik ben een aantrekkelijke, interessante persoon. Mensen genieten ervan als ze me leren kennen.
 • Schaamte – Ik kan aardig voor mezelf zijn. Diep in mijn hart heb ik de beste bedoelingen voor iedereen.
Arrogantie - Zeer bescheiden opstelling, maar je vindt eigenlijk dat niemand zich met jou kan meten
Arrogantie - Zeer bescheiden opstelling, maar je vindt eigenlijk dat niemand zich met jou kan meten

Aan de basis van al deze kernpunten zit een gebrek aan acceptatie en een diep gevoel van disconnectie. Deze disconnectie kan disconnectie zijn van onszelf, van anderen, van onze spirituele aard, of een combinatie hiervan.

Deze 2 krachtige intenties leren je omgaan met de elementaire kernangsten:

– Dat ik mijzelf en de anderen om mij heen meer en meer moge acceptereren.

Dat ik de connectie met mezelf en alles om me heen steeds dieper moge voelen.

De bovenstaande intenties zijn alleen suggesties en je hebt uiteraard zelf de keuze ze wel of niet te gebruiken. Door het ontwikkelen van je eigen intenties die sterker resoneren met persoonlijke ervaringen, kun je je angsten op een dieper niveau transformeren. Neem de tijd om deze angsten in jezelf te verkennen.

Wijzig ook de tekst iedere keer als iets je beter past. Je kunt ook suggesties vragen aan vrienden of familieleden. Het is zeker aan te bevelen je bedoelingen of intenties op te schrijven. Overweeg om een aantal intenties op te schrijven, en evalueer ze frequent om je op het juiste spoor te houden.

Zodra je je bedoelingen/intenties hebt ontwikkeld cultiveer dan een besef van hoe en wanneer je probleem wordt getriggerd. Merk op als je jezelf weer datzelfde oude verhaal vertelt. Elke keer dat dit gebeurt, herinner je je diepere voornemen en stel je je zelf open voor het verschuiven van je oude, ontkrachtende zelfbeeld in een nieuwe, betekenisvollere manier van zijn.

Je hebt voortdurend de keuze voor transformatie door je zelf eraan te herinneren de angst te herkennen als een uitnodiging aan jouw groei.

Het is niet de bedoeling dat je angsten vermijdt of onderdrukt. Het werken aan acceptatie en begrip van alle delen van jezelf, inclusief je kernangsten, opent de deur naar verandering en daarmee krijg je gemakkelijker en op een meer natuurlijke manier toegang tot jouw mooie diepere wezen.

Dit draagt op zijn beurt weer bij om een veel vollediger en waardevoller leven te leiden. Het is in het bijzonder belangrijk voor overcompensators, die vaak een sterke neiging hebben om hun angsten te vermijden.

Wees niet verbaasd, wanneer je een belangrijke doorbraak in het transformeren van een kernangst hebt bereikt, je uiteindelijk hetzelfde probleem weer tegenkomt in een andere vorm. De meeste mensen vinden dat de omvorming van angst door het werken aan hun kernangsten is zoals het laag per laag  pellen van een ui. Je maakt een belangrijke doorbraak, om uiteindelijk dezelfde kwestie weer tegen te komen in een andere, meer subtiele vorm. Maar als elke laag weggeschild is, zal je je leven zeer waarschijnlijk rijker, betekenisvoller, en leuker vinden dan voorheen.

Door het identificeren en te kiezen om te gaan met de kern van onze problemen, transformeren we onze diepste angsten om ons uiteindelijk meer verbonden met onszelf en met degenen om ons heen te voelen. Dit inspireert ons dan weer om meer volledig en effectief deel te nemen in het proces van het bouwen van een betere toekomst voor ons allemaal.

Als je meer wilt weten over het transformeren van angst en kernissues, zijn er veel boeken, therapeuten, en workshops die dit vruchtbare onderwerp behandelen. Wij adviseren met name twee inspirerende boeken.

Allereerst biedt Eckart Tolle’s ‘Een Nieuwe Aarde’ een groot aantal krachtige suggesties om te leren de beperkende aspecten van onszelf te herkennen en te transformeren.

‘Undefined Love’, door Jett Psaris en Marlena Lyon, biedt ook uitstekende ideeën en instrumenten (let wel, de taal in dit boek is new-age stijl). Of zoek “transformeren angst” en “kernangsten” op Internet.

Daarnaast zijn ook deze websites zeer leerzaam en goed omschreven: Egobewustzijn beschrijft het ego (de ‘valse’ identiteit) HIER

Br0nbewustzijn.nl beschrijft het ‘ik’ (de echte identiteit) HIER

Wanneer je je levensdoel en intenties hebt gevonden en ontwikkeld, leg ze dan neer op een plek waar je vaak bent en ze kunt herlezen. Evalueer ze elke ochtend om je meer doeltreffend en krachtig door de dag te helpen. In moeilijke situaties, check om te zien of je levensdoel of een van uw intenties je richting kan geven om door een stormachtige periode heen te komen.

Door jezelf frequent te herinneren aan je levensdoel en je intenties, word je meer gefocust en effectief in het bouwen aan een betere toekomst voor jezelf en voor iedereen om je heen.

Vergeet niet dat dit belangrijke stuk in je levenspad naar zelf-ontdekking een evoluerend proces is. Niets hoeft in steen te worden ingebeiteld. Op een dag als je hetgeen evalueert wat je in eerste instantie hebt opgeschreven, vind je wellicht een nieuwe formulering die beter uitdrukt wat je diep van binnen wilt. Of een van je intenties geeft niet langer meer het gevoel zo belangrijk te zijn, terwijl een andere intentie zich subtiel opwerpt om plaats te nemen.

De cover van het boek van Eckart Tolle; een aanrader.
De cover van het boek van Eckart Tolle; een aanrader.

In tegenstelling tot doelstellingen, die toekomstgericht zijn, zijn intenties bedoeld voor het heden. Ze kunnen veranderen in overeenstemming met de verandering in jezelf en je nieuwe inzichten . Wanneer je je leven ten volle leeft, bent je voortdurend bezig aan een mooi kunstwerk.

Er zijn vele uitstekende boeken en gidsen beschikbaar over de ontwikkeling van levensdoel en intenties.

Eckhart Tolle’s sterk bekrachtigende meesterwerk Een nieuwe Aarde: Awakening to Your Life’s Goal is vol scherpzinnige inzichten in het menselijk karakter en geeft verfrissende suggesties over het vinden diepere vreugde en het doel in je leven.

Dr Wayne Dyer’s ‘De kracht van verandering’ is een andere zeer inspirerend boek geschreven om te ontwaken naar uw volledige potentieel.

 • Een nieuwe aarde – Eckhart Tolle
 • De kracht van veranderen: Het leren cocreëeren van jouw wereld – Dr Wayne Dyer
 • Al meer dan een dozijn andere uitstekende boeken over het vinden van levensdoel en intenties HIER

Het wordt sterk aanbevolen om je open te stellen voor spirituele begeleiding als je dit belangrijke onderwerp gaat verkennen. Je zou kunnen overwegen je open te stellen voor begeleiding van het Hogere, als een van je levensintenties.

We bevelen je ook aan om in je primaire intentie ‘wat is het beste voor iedereen’ op te nemen. Door jezelf te stroomlijnen met wat het beste voor iedereen is in deze wereld, open je jezelf voor het gevoel meer verbonden te zijn met iedereen om je heen en word jouw leven gevuld met steeds meer vreugde en betekenis.

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om deze belangrijke dingen te lezen. Als je levensdoel en je intenties duidelijker worden, zal je meer kracht hebben om je leven de richting uit te sturen die jij wilt. We hopen dat je leven steeds rijker en waardevoller wordt wanneer je iedere dag opnieuw leeft met een groter doel, focus, en intenties.

Wij van WantToKnow staat niets anders ten doel dan jou behulpzaam zijn in je tocht over de rivier naar Bewust-ZIJN. Passie en plezier zullen de sleutels zijn, waaraan je jouw pad op deze rivier zult her-kennen. Veel succes en vooral plezier!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.