Advertentie

Jaarhoroscoop 2020x

– Het sleuteljaar –

= Jaarhoroscoop 2020 =

effecten van de Zonsverduistering van 26 december jl.
en de Maansverduistering van 10 januari a.s.
X

2020 © Manuela van der Knaap | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Astrologe Manuela van der Knaap

In dit artikel vind je informatie van astrologe Manueal van der Knaap, over het sleuteljaar 2020 en over de ringvormige Zonsverduistering van 26 december 2019: ‘The Christmas Ring Of Fire’ die de processen voor 2020 laat zien. Ook de gedeeltelijke Maansverduistering van 10 januari staat beschreven. Zowel de persoonlijke innerlijke, als de collectieve processen voor de maatschappij en de Aarde worden in dit artikel belicht. Met extra aandacht voor de situatie in Nederland, België en Irak.

Het is een lang artikel, maar alles is duidelijk ingedeeld, zodat je de aparte onderdelen van de veranderingsprocessen van dit intense jaar kunt overzien en datgene kunt lezen wat jouw interesse heeft. Het staat ook helemaal vol met filmpjes. Aan het eind van het artikel is er ook nog een korte samenvatting. We wens je veel leesplezier… We beginnen met een

Kort overzicht
2020 Belooft een bijzonder sleuteljaar te worden op vele vlakken. We worden steeds dieper en dieper uitgedaagd om los te laten wat niet wezenlijk bij ons authentieke Zelf hoort. In de maatschappij is de druk om de massa op allerlei manieren te controleren maximaal. Deze periode is bepalend voor de toekomst van onze maatschappij. De patronen van controle worden doorzien, maar wordt het tij nog gekeerd?

Andere thema’s voor dit jaar zijn pionieren, initiatie van het nieuwe, moedig zijn om het oude te doorbreken en de nieuwe weg te gaan. Chaos, opstanden en strijd rondom controle van bestuurders en vanuit overleving wordt het mogelijk een gevecht voor vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. Ook moeten er intense keuzes gemaakt worden, is er twijfel en zijn er relatie- en verbindingsperikelen.

Veel nieuwe vormen en samenwerkingen die nu ontstaan, krijgen de handtekening van het Watermantijdperk met haar communities. Deze nieuwe samenwerkingsvormen gaan zeer waarschijnlijk op vele fronten de vrijheid en gelijkwaardigheid weer terugbrengen voor de massa. In het artikel vind je ook uitleg over het nieuwe meest intense licht ooit dat in 2019 is gemeten en wat dit met ons en de Aarde doet. En er is speciale aandacht voor de horoscoop van Nederland en de huidige processen en kansen.

VERDUISTERINGEN 2020

Maansverduistering in bijschaduw
De ringvormige Zonsverduistering van 26 december 2020, ‘The Christmas Ring Of Fire’ wordt op 10 januari 2020 vergezeld door een Maansverduistering in de bijschaduw van de Aarde en dat betekent dat dit niet een ‘echte’ Maansverduistering is, maar dat alleen de schaduw van de Aarde op de Maan valt, waardoor het licht van de Zon dat normaal op de volle Maan valt enigszins wordt verduisterd. De Aarde komt dus niet echt tussen de Maan en de Zon in te staan op een rij om de Maan te verduisteren. We kunnen dit dus meer zien als een bijna gewone volle Maan met wat diepere werking in het onderbewuste.

Er is door de bijschaduw dus wel een onderbreking van de volle Maan energie. Normaal gesproken is een Maansverduistering een verankering voor het innerlijke proces, maar als de verduistering maar half is, dan leert de ervaring, dat de krachten niet echt lekker doorzetten, maar blijven sluimeren en zoeken naar de energetische doorgang. Voor meer inhoudelijke informatie adviseer ik je om de (toekomstige) beschrijving te lezen die een paar dagen voor deze Maansverduistering in de bijschaduw online komt.

Deze Maansverduistering van 10 januari in de bijschaduw, is hier in West-Europa zichtbaar en begint om 18:06 en eindigt om 22:15 met het maximum rond 20:11 (Europese tijd.)

Proces Maansverduistering in bijschaduw
Deze Maansverduistering in bijschaduw op 10 januari 2020 vindt plaats op het diepste punt rondom issues met bestuurlijke macht en systemen en structuren in je dagelijks leven die je gevangen houden in het oude. Voor iedereen persoonlijk gaat het om het vinden van de doorgang en bevrijding rondom thema’s zoals Zelfexpressie en het leven van je authenticiteit en dus wie je in Wezen echt bent. Op 12 januari 2020 is de samenstand exact tussen Saturnus en Pluto in Steenbok. Deze samenstand veroorzaakte de afgelopen jaren in toenemende mate druk rondom deze thema’s. En dit komt nu dus tot een hoogtepunt en bevrijding.
(Zuidelijke Maansknoop conjunct Jupiter, Diamant, Zon, Mercurius, Saturnus en Pluto in Steenbok 5de huis oppositie Maan conjunct zwarte Zon en noordelijke Maansknoop in het 11de huis.) Kijk naar dit filmpje met alle astronomische, speciale gebeurtenissen voor 2020, inclusief de eclipsen.

OVERZICHT 2020

Jaarhoroscoop 2020 kort
De jaarhoroscoop van 1 januari 2020 laat dus vooral de maatschappelijke processen zien. Er is een gevecht gaande om aandacht van de mensen, door controle van de buitenwereld op het leven van het individu en de massa. Of lukt het jou om het centrum van jouw aandacht in je eigen binnenwereld te houden? Dat laatste leidt naar authenticiteit en werkelijke vrijheid en de mogelijkheid je eigen werkelijkheid te leven. De jaarhoroscoop voor 2020 geeft aan dat op maatschappelijk niveau de bevolking (de Maan) op een magische manier gedragen wordt door de kosmische goddelijke stroom.

En dat geldt ook voor het proces van het innerlijk leven van de mens. Dit betekent dat voor het maatschappelijke leven in 2020 vanuit het collectieve leven verrassende ontwikkelingen zullen komen. De massa van de bevolking beweegt mee met de grotere collectieve bewegingen die de vernieuwingen in de natuur en het universum ook maakt. Het leven vernieuwt zich namelijk, en er ontstaat een nieuwe samenhang. Als collectief kunnen we, gedwongen door de klimaatcrisis, niet langer doorgaan op de ingeslagen weg.

Onontkoombaar meebewegen naar ‘het Nieuwe’…
Hiermee worden de besturende krachten gedwongen mee te bewegen naar het nieuwe. En natuurlijk zijn de krachten van controle met technologie maximaal op dit moment. Deze technologie biedt ook veel kansen om nieuwe vormen voor bijvoorbeeld de handel te laten ontstaan. Of nieuwe verdienmodelen, die jou je vrijheid en zelfstandigheid terug kunnen geven.

Ook het lichaam en de natuur dwingen ons in nieuwe vormen. Als je volgt wat jouw lichaam nodig heeft en wat de natuur in de huidige verandering dicteert, dan leidt dit naar het authentieke van jouw binnenwereld. Van daaruit ontstaan dan op een verrassende manier steeds nieuwe vormen en manieren, die uiteindelijk naar een nieuwe structuur en vrijheid leiden, dwars door de mazen heen van de controle van buitenaf.

Met de magie van synchroniciteit ben je dan verbonden met jouw dagelijkse realiteit en manifesteer je in het moment en trek je aan wat innerlijk vorm krijgt in jouw kosmische Hart. Mensen die deze stap naar het leven vanuit het innerlijk niet kunnen maken, zullen zeer waarschijnlijk ervaren dat ze vast zitten in chaos, regels en bestuurlijke macht. Maar ook hier is de situatie grillig en is er een ongrijpbare kosmische invloed.

(Jaarhoroscoop 1-1-2020 00:00 GMT Greenwich: Maan conjunct Neptunus en zwarte Maan in Vissen en conjunct Cheiron in Ram in het 6de huis. Mercurius is Heer van Priapus in Maagd en staat Out Of Bounds. Mercurius ingaand Saturnus Pluto in Steenbok 3de en 4de huis. In de horoscoop van de eclips is Mercurius Out of Bounds en ook nog eens majeur ongeaspekteerd.)

2020 Heling van het verleden
De ringvormige Zonsverduistering van donderdag 26 december (5:13 GMT Greenwich) wordt ook wel de ‘Christmas Ring Of Fire’ genoemd. Deze horoscoop geeft ons inzicht in de processen voor 2020. Deze Zonsverduistering laat op een duidelijke manier zien dat 2020 draait om heling van oude vastzittende structuren uit het verleden. Dit gaat over het genezen van structuren en bestuur dat in het verleden is ontstaan en ons afgescheiden heeft van het grotere geheel van de universele stroom en het universum. Het heeft ons vastgezet in een overleving gericht op de buitenwereld en uit verbinding met onze binnenwereld.

Dit is tot diep in onze celstructuur van het DNA doorgedrongen. Dit betekent dat er diepe transformatie nodig is om de stroom van eenheid van de Bron te herstellen op alle vlakken. Deze heling zal als vanzelf ontstaan en vanuit het innerlijk worden aangeboden in 2020 en daarna. Onder de juiste omstandigheden van onvoorwaardelijkheid kan dit zich pas ontvouwen en integreren.
(Eclips horoscoop: Zon, Maan, Jupiter en zuidelijke Maansknoop conjunct ingaand Diamant, Saturnus en Pluto in Steenbok in het 2de huis oppositie noordelijke Maansknoop conjunct zwarte Zon in het 8ste huis.)

Herstructurering
Als ik de instroom van de Bronenergie bekijk voor 2020, dan is deze voor het komende jaar verbonden met de energie van de Aarde en haar natuur. Maar ook met onze binnenwereld. Het universum, de Aarde en ook wij gaan door een transitie heen en onze binnenwereld en het Wezen van de Aarde zijn ontvankelijk voor deze veranderingen. Door het leven in de dualiteit van de Matrix zijn deze krachten gevangen gezet.

Om de hoogfrequente veranderingen te kunnen ontvangen en om te kunnen meestromen met het universum is het nu buigen of barsten. Kosmische structuren zijn niet vast, maar beweeglijk en alleen al daarom is het nodig dat er een herstructurering komt op alle vlakken. De Aarde zal dat waarschijnlijk doen met haar tektonische platen en het shiften van haar magnetische polen. Bij ons mensen gaat het om het ondergaan van een herstructurering van het energielichaam en van daaruit van het fysieke lichaam.

Doordat we al zolang leven in de dualiteit van de Matrix zijn we de verbinding met de oorsprong van onze blauwdruk als universeel mens vergeten. Ons lichaam is multi-dimensionaal omdat zij voortkomt uit de Aarde en de Aarde is in essentie een multi-dimensionaal Wezen. Ons lichaam heeft alles in huis wat het nodig heeft, maar we hebben de sleutels nodig om deze oude vergeten wijsheid te openen. Het is dus een kwestie van herinneren, daar hoef je niets voor te doen.

Maar alleen vanuit onvoorwaardelijkheid wordt de dualiteit doorbroken en opent zich de nieuwe multi-dimensionale realiteit en gezondheid van het lichaam en energielichaam. Mijn webinars bieden daarvoor een mogelijkheid om dit te doen vanuit onvoorwaardelijkheid. (Horoscoop zonsverduistering 26 december 2019: Zwarte Maan in Vissen conjunct IC en Cheiron in Ram 4de huis.)

Hoogste licht ooit gemeten
Door de instroom van zeer hoogfrequent licht vanuit het universum worden deze frequenties weer wakker gemaakt. In de zomer van 2018 en in het begin 2019 is door de wetenschap het meest intense licht ooit waargenomen. Het was het M.A.G.I.C. team dat met een telescoop op Aarde dit licht heeft waargenomen. Er zijn toen een nieuw soort ‘Gamma Ray Bursts’ waargenomen die 100 miljard keer zo sterk zijn als zichtbaar licht.

Het is dus ook concreet bekend dat er nieuw licht wordt waargenomen die de Aardse atmosfeer en ons lichaam beïnvloedt. Dit lijkt erg op ‘The Event’ van David Wilcock, die spreekt over een flits van intens licht die ons allemaal in een moment zal transmuteren en onze goddelijke kwaliteiten zal openen. Ik weet niet of deze nieuwe Gamma Ray Bursts ‘The Event’ is, maar er zijn wel heel concreet steeds enorme x-ray pieken die waargenomen worden op Aarde. In onderstaand filmpje vind je een korte uitleg over ‘The Event’ van David Wilcock in de eerste 3 minuten:

DNA (Janosh)

Intense x-rays
Ik volg en plaats bijna dagelijks informatie over de invloed van de Zon, het universum en de Aarde. In mijn ‘Elektromagnetische Updates’ spelen de laatste maanden opvallend veel x-rays en kosmische straling de hoofdrol. Technisch gezien komt dit doordat de Zon elektromagnetisch in een zonneminimum is en als het ware slaapt. Daardoor is het beschermende magnetische veld van de Aarde zwakker en de kosmische invloed met haar kosmische straling groter dan normaal.

De meningen zijn hierover verdeeld; of dus kosmische straling, x-rays en Gamma rays ook echt binnenkomen in de Aardse atmosfeer op grondniveau en daardoor invloed hebben op ons mensen en ons DNA. Maar inmiddels is het wel zeker geworden door onderzoek, dat tijdens vluchten in een vliegtuig op grotere hoogte deze invloed van kosmische straling echt impact heeft op het menselijk DNA en alle materie. Als er x-ray pieken plaatsvinden dan ioniseren ze in de Aardse atmosfeer en worden ze waargenomen in de dichtheid van de zonnewind metingen.

Als deze pieken er zijn of als er kosmische straling is, dan is dat zeker voelbaar met ascentie-symptomen. Dit kun je wel afleiden uit de vele berichten die mensen met elkaar delen en uitwisselen bij mijn berichten over elektromagnetische verstoringen op mijn Facebook tijdlijn. Dus we kunnen gerust zeggen dat dit nieuwe licht en andere kosmische invloeden impact op ons hebben.

En gelukkig filtert de beschermende magnetosfeer van de Aarde flink veel schadelijke invloeden uit. In welke mate dat weten we niet. Ik leg meer uit over de ascentie symptomen in mijn ‘Elektromagnetische Updates’ op mijn tijdlijn van Facebook en binnenkort ook op mijn nieuwe website. (Link naar mijn Facebook tijdlijn HIER)

Nieuw soort Gamma Rays ontdekt 100 miljard keer sterker dan zichtbaar licht. Dit is het hoogste licht ooit gemeten in het universum en is gemeten in de zomer van 2018 en januari 2019:  Filmpje hierover:

Het is uit wetenschappelijk onderzoek helder geworden dat x-rays en hun extreme octaaf Gamma rays mutaties veroorzaken in het DNA en deze moeten dus verwerkt worden door onze psyche en in ons lichaam. Ook de Aarde en de natuur moeten deze frequenties verwerken. Dit overzicht is gemaakt door de wetenschaps community SpaceWeatherNews.com


Rust nemen
Op het moment dat je potdicht zit en vast in de dagelijkse structuren van de buitenwereld, dan wordt het een hele toer om mee te bewegen met- en ruimte te geven aan wat er innerlijk gebeurt. Als het lichaam en haar energielichaam geen tijd en ruimte krijgen om te vernieuwen, op energetisch niveau en door de manier waarop je leeft, dan kan de nieuwe stroom niet worden gevonden in je lichaam en kun je dus het nieuwe hoogfrequente licht niet verwerken. De mutaties in het DNA worden dan niet verwerkt en mijn vermoeden is, dat dit dan kan leiden tot ziekte. Kun je het wel verwerken, dan openen zich nieuwe mogelijkheden in het menselijke bestaan. (Zwarte Maan in Vissen conjunct IC en Cheiron in Ram 4de huis.)


Pool-omkering
Ook de Aarde met haar natuur ontvangt deze door de atmosfeer van de Aarde getemperde hoge Gamma Rays in haar materie. Om mee te kunnen bewegen zou het best wel eens kunnen dat haar magnetische as reageert evenals en de structuur van de tektonische platen om het nieuwe licht te kunnen verwerken. De magnetische polen van de Aarde zijn enorm aan het verschuiven en inmiddels zijn er twee noordpolen, één boven Canada en één boven Siberië. De nieuwste informatie voor 2020 laat zien dat de noordpool die boven Siberië ligt sterk in kracht toeneemt.

Het magnetisch veld van de zuidpool verschuift op haar beurt naar Australië en men vermoedt dat deze twee magnetische polen naar elkaar toe gaan bewegen en dat we dan een magnetische ompoling van de assen krijgen. Men weet niet hoeveel tijd deze verschuiving nodig heeft en of er wel of niet een ompoling van de assen komt.

Maar de horoscoop van de winter zonnewende 2020 en de horoscoop van de ‘Christmas Ring Of Fire’ laten diepe transformatie zien van structuren in de Aarde. Ik geloof niet zo in positieve verandering door rampscenario’s en ben er dan ook van overtuigd dat dit proces begeleid wordt door grotere omvattende krachten van het bewustzijn. Deze transformatie is al jaren bezig en ik vermoed dat deze zijn keerpunt krijgt in 2020. (Zon, Maan, Jupiter en zuidelijke Maansknoop conjunct ingaand Diamant, Saturnus en Pluto in Steenbok in het 2de huis oppositie noordelijke Maanskoop conjunct zwarte Zon in het 8ste huis.)

Licht-as ontvouwt
Als een Gamma Ray in het universum ontstaat, dan ontvouwt zich een as van hoogfrequent licht. (Zie afbeelding hierboven.) Als het kosmisch Hart in ons nieuwe energielichaam ontvouwt en actief wordt ontstaat in ons vanuit dit bolletje ook een licht-as. Vanuit het Kosmische Hart bolletje ontvouwt deze licht-as dan als vanzelf naar boven en onder. Deze licht-as en ook het Kosmische Hart bolletje zijn van levend licht en verbinden zich als vanzelf met de kern van de Aarde en de Bron.

Deze as is de basis van ons nieuwe energielichaam en is het centrum van onze goddelijke Wezensessentie en de expressie van de Godsvonk op Aarde. Dit bolletje zetelt in het middenrif. Dit ontvouwen van deze licht-as manifesteert niet door visualisatie en dus manipulatie, maar ontvouwt alleen als het er klaar voor is, van binnenuit en vanzelf. En een belangrijke voorwaarde is de aanwezigheid van onvoorwaardelijkheid. Link naar een filmpje van 2013 en credits voor Goddard Space Centre als voorbeeld voor een Gamma Ray Burst en de as die dan ontstaat :

Hoogfrequent licht verwerken
Dit zeer hoogfrequente licht van de Gamma rays spreekt ons aan op de Goddelijke lagen in ons energielichaam en DNA, dat is mijn vermoeden en voortschrijdend inzicht door ervaring. Door met elkaar deze x-ray pieken te ervaren en te bespreken, hebben we helder gekregen wat de reacties zijn bij mensen.

Deze x-rays (mogelijk soms Gamma Rays) komen soms zo diep binnen, dat we als het ware bevriezen, een soort van vast slaan en als er dan in de dagen erna rust komt, dan kun je je ineens beroerd gaan voelen (ascentie symptomen) en dan wordt het licht diep verwerkt en geïntegreerd.

Derhalve is rust en ruimte in deze tijd ongelofelijk noodzakelijk. Ascentie-symptomen zoals ik ze noem, kunnen je echt platleggen, je conditie plotseling sterk verminderen, het zicht plotseling verslechteren, het geheugen plotseling doen haperen en hart-ritme verstoringen geven enz. Deze ascentie symptomen overkomen je in een moment en deze lichamelijke functies die het af laten weten herstellen zich vanzelf na rust en als je weer in evenwicht bent. Het zijn wel echte fysieke klachten, die optreden waar jouw zwakke punt ligt, dus blijf hierover in overleg met je therapeut of arts. 

Het collectieve, maatschappelijke proces in 2020..

Strijd
Op collectief maatschappelijk niveau zien we dat de schaduw van de kosmische wond van Cheiron in Ram zich laat zien als strijd vanuit boosheid naar de wereld. Ik verwacht daarom in 2020 nogal wat opstootjes, demonstraties en collectieve woede. Vanuit woede over onrecht wordt er in 2020 toch echt flink tegengas gegeven door de massa. (Eclips horoscoop Cheiron in Ram 4de huis. Heer is Mars in Schorpioen in het 12de huis bijna 4 graden orb naar de ascendant. Zwarte Maan staat in Ram vanaf 28 januari tot 23 oktober 2020. Priapus/overlevingsmechanisme in Weegschaal bijna heel 2020.)

Nieuwe vormen
Het overlevingsmechanisme laat zien dat er veel kritiek is naar overheden, bestuurders en de bestuurlijke structuren die in deze tijd naar een nieuwe vorm MOETEN. Er zal een nieuwe vorm gevonden moeten worden die leidt naar een nieuwe ordening. Men dient dus opnieuw te bekijken wat zuiver is. De eenheid en samenhang die nu vaak volledig zoek is moet worden hersteld. Dit proces van verandering zal soms erg ongrijpbaar en chaotisch zijn en pas over een tijdje zal vanuit de chaos het nieuwe zichtbaar worden. Er is een nadruk voor veranderingen voor de handel wereldwijd.

(Eclips horoscoop: zwarte Maan in Vissen conjunct IC en Cheiron in Ram 4de huis. En conjunct Neptunus (Heer zwarte Maan) in het 3de huis. Neptunus sextiel Saturnus en Pluto.)

Landen in de spotlights
Landen die hun kernkwaliteit of kosmische wond in Ram hebben, krijgen meestal een bijzondere rol in het jaar waarin deze kernkwaliteit of kosmische wond actief is. Ik noem er een paar waar dat voor 2020 het geval is:  Irak, China, Turkije, Griekenland en Duitsland. Voor Irak begon de situatie direct in het nieuwe jaar al te escaleren. In opdracht van de president Trump werd daar de Iraanse generaal Soleimani vermoord. Irak heeft met haar overlevingsmechanisme een probleem met het buiten de deur houden van vreemde bestuurders.

En Irak heeft ook een collectieve verbindende rol voor de wereld. Andere landen zoals de Verenigde Staten en Iran maken op bestuurlijk niveau al jaren de dienst uit in Irak. Het komende jaar krijgt Irak echter een activatie van haar kernkwaliteit. (Zwarte Maan in Ram conjunct Mars.) Het land wil haar eigen bestuur weer oppakken na jarenlange bezetting en oorlog. Het volk is het enorm zat en zet nu druk op het bestuur om door te pakken. Dit is een filmpje over de situatie in Irak rondom de moord op generaal Soleimani.

België heeft haar kernkwaliteit in Weegschaal en Schorpioen en wond Cheiron in Stier. Ik verwacht dus voor België eind van het jaar 2020 de grote verschuiving, waar de collectieve wond heel voelbaar wordt. Eerder in het jaar wordt ook hun Pluto in Ram geraakt en dat kan situaties van macht en onmacht activeren. Alhoewel Nederland in 2019 een activatie van haar Cheiron wond had, wordt ook 2020 wordt voor Nederland een bijzonder jaar. Ik diep dit hieronder graag nog wat verder uit.

Collectieve proces voor Nederland in 2020

Het Meesterschap
Nederland heeft haar kosmische wond in Vissen in het 10de huis. Vanaf afgelopen zomer is deze kosmische wond geactiveerd. Deze wond gaat over bestuurlijk bedrog en misleiding. Het beste scenario voor het meesterschap is het neerzetten van een praktische organiserende visie en doel voor de hele wereld. En ook besturen door rekening te houden met het niet zichtbare en dat alles met alles energetisch is verbonden. Mogelijk zelfs energetisch besturen, waarin er een plek is voor spiritualiteit en energiewerkers. Er is in dit meesterschap voor Nederland een bestuurlijke kwaliteit van het collectief en de collectieven wereldwijd.

Als het meesterschap van de wond begrepen is, dan kan de kernkwaliteit van Nederland ook eindelijk positief stromen. Deze kernkwaliteit is een bestuurlijke visie van vrijheid, gelijkwaardigheid en bewustzijn. Ook heeft Nederland transformerende kwaliteiten voor bewustzijn en het Watermantijdperk. (Horoscoop van Nederland: Heer van Cheiron in Vissen is Neptunus in 6de huis in Boogschutter. Kernkwaliteit van Nederland: zwarte Maan in 8ste huis in Waterman, gecorrigeerde zwarte Maan in Waterman in het 9de huis. En Saturnus in het zwarte Maan kanaal in het 9de huis.)

Klik voor artikel op EenVandaag

Wegglippen van macht
Sinds september zijn ook de Zon, Mercurius en Pluto in Vissen in het 10de huis in de horoscoop van Nederland geactiveerd. Dit is ook verbonden met het zichtbaar zijn van Nederland en haar macht en stem in de wereld. Het zet de macht en controle voor het Nederlandse bestuur onder druk en haalt de bestaande manier van controle onderuit, zodat er gezocht moet worden naar een nieuwe vorm. Dit duurt nog tot begin maart 2020 overigens.

(Horoscoop Nederland 16 maart 1815 10:27 LMT Den Haag. Cheiron in Vissen 10de huis. Zon, Mercurius en Pluto in Vissen in het 10de huis. Afgelopen zomer conjunctie met Cheiron en vanaf september 2019 tot begin maart 2020 transit zwarte Maan conjunct dit stellium Mercurius, Zon en Pluto.)

Strijd van de overheid
Er is op dit moment een strijd bezig van de overheid met de georganiseerde misdaad in Nederland, vooral verbonden met drugs. De georganiseerde misdaad lijkt in Nederland niet meer te controleren door justitie en politie. De situatie wordt steeds grimmiger en het gebeurt steeds vaker dat er dienstverleners van het rechtssysteem, zoals advocaten, worden vermoord. Bijna heel 2020 staat het overlevingsmechanisme in Weegschaal. Weegschaal is verbonden met het rechtssysteem en rechtvaardigheid. Ik verwacht in 2020 dus nogal wat veranderingen en intense momenten voor het rechtssysteem. (Artikelen: HIER en HIER en link naar filmpje over de moord op Dirk Wiersma: HIER)

Kansen
In deze instabiele bestuurlijke periode voor Nederland liggen ook kansen. We zien dat het collectief ineens in actie komt en boeren, de bouwsector en onder andere de zorg, laten van zich horen. Het beleid van de overheid zet vele ondernemers en sectoren klem. Er moeten nieuwe vormen gevonden worden en het bestuur MOET in gesprek met de gedupeerden. 2020 is een jaar waarin er mogelijkheden zijn om door te dringen tot de heilige huisjes van de bestuurders. Eerst zullen er gesprekken en de protesten zijn. Maar vanaf maart gaat Saturnus even kort naar Waterman en openen zich nieuwe mogelijkheden voor het uitdrukken van de kernkwaliteit (zwarte Maan in Waterman met Saturnus) van Nederland, vrijheid, gelijkwaardigheid, vriendschap en bestuurlijke structuren ontwikkelen voor het Watermantijdperk enzovoort.

Constructieve oplossingen
Ik verwacht dat er pas eind van 2020 nieuwe vormen gevonden gaan worden, wanneer Saturnus Waterman in gaat voor een langere tijd tot 8 maart 2023. Ook voor de boeren en andere sectoren geldt voor 2020, dat zij uit de bestaande structuren moeten om nieuwe vormen te laten ontstaan. Het is een tijd voor actie en om te pionieren om de nieuwe vormen te vinden.

De boeren kunnen misschien een nieuwe collectieve vorm vinden voor het aanbieden van hun producten aan de consumenten, die vele malen goedkoper is dan de huidige structuur.Deze gaat via de grootwinkelbedrijven en de winst oneerlijk verdeelt. Ik ben erg nieuwsgierig naar de constructieve oplossingen die voort gaan komen uit de collectieve woede en noodzaak om opnieuw de structuren te bekijken en de eigen sector en bedrijf centraal te zetten. (Cheiron staat in Ram en zwarte Maan gaat naar Ram vanaf 28 januari 2020 tot 23 oktober 2020.) 

HET INNERLIJKE PROCES voor 2020

Magische nieuwe ontwikkelingen
2020 staat bol van magische, nieuwe ontwikkelingen. We gaan nieuwe paden ontdekken en initiëren. Maar alleen als je jezelf serieus neemt en centraal zet in alles wat je doet, met een gezond en geheeld egoïsme, dan kan de authentieke nieuwe stroom in jou pas echt vorm krijgen. Het gaat er om dat je het brandpunt van je bestaan in jezelf legt. Hierin is het erkennen van de schaduw van de gewonde egodelen een sleutel. Hiermee bedoel ik het onder ogen zien van egoïsme dat geboren is uit angst en tekort. Dit is een karmische wond.

De oude karmische pijn kan in deze tijd snel worden getransformeerd, door de pijn en verdriet van deze kosmische wond te durven ervaren. Uiteindelijk kan het Meesterschap van deze kracht van het ego er dan voor zorgen dat je gaat staan voor wat er in jouw leven mag manifesteren. En daarmee initieer je jouw keuze, die zich dan vervolgens direct manifesteert, maar alleen wanneer je in je kern bent en dus in het oog van de storm. (Eclips horoscoop Cheiron in Ram 4de huis. Heer is Mars in Schorpioen in het 12de huis. Zwarte Maan staat in Ram vanaf 28 januari tot 23 oktober 2020.)

Het oog van de storm
Houd er rekening mee dat we in deze tijd met ons brandpunt in het leven van de 4de naar de 5de dimensie bewegen. Alles manifesteert zich razend snel in deze tijd. De tijd versnelt en het is om gek van de worden, maar je lijkt veel minder te kunnen doen in een dag dan jaren geleden. Je wordt naar binnen geperst onder hoge druk, naar de authentieke kern van je bestaan. Het MOET, je kan er niet meer omheen. De samenstand van Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok bijna heel 2020, laat de druk nog eens extra toenemen, waardoor je op zoek MOET naar de doorgang en de nieuwe authentieke manier om je leven vorm te geven.

Alles wat niet authentiek is, komt onder de aandacht en in het bewustzijn om te worden omarmd en geïntegreerd. In 2020 komt dit waarschijnlijk tot de kern en in een omslag. Als je naar het oog van de storm beweegt, dan versnelt alles enorm. Maar zodra je bent aangekomen in het oog de storm wordt alles heerlijk rustig. En dat gebeurt ook wanneer de Godsvonk, de Wezensessentie in jou het overneemt, dan ontstaat er een weldadige rust en stilte. (Samenstand Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok bijna heel 2020.)

Bevrijding van knellende banden
Als je eenmaal in het oog van de storm bent, dan volgt de bevrijding van vastzittende structuren van buitenaf. En daarmee bedoel ik concreet dat er verantwoordelijkheden zijn bijvoorbeeld in je gezin, relatie of werk, waar je aan moet voldoen en die je bij je eigen stroom vandaan houden. Of opgelegde wetten door de overheid of verzekeringen of die onmogelijke dingen eisen of grote bedrijven waar je niet omheen kunt, maar die je verplichten om zaken te accepteren die onacceptabel zijn.

En zo zijn er nog meer knellende banden. Op 18 december 2020 gaat Saturnus naar Waterman tot 8 maart 2023, samen met Jupiter die op 20 december 2020 naar Waterman gaat. Op 12 januari 2020 is de samenstand van Saturnus met Pluto en ik verwacht dat de voorlopers in dit innerlijke proces dan de doorgang vinden en met meer gemak in de rust en stilte kunnen blijven in het oog van de storm. Lukt het je niet, dan gaat de druk gaat geleidelijk aan steeds verder van de ketel gedurende 2020 en ontstaat er weer meer ruimte en rust in december 2020.

Openheid in verbindingen
Als je de doorgang naar bevrijding van knellende banden in jezelf vindt, dan kun je leven waar je voor geboren bent. Dan ontstaat er synchroniciteit en trek je mensen en situaties aan die elkaar aanvullen, voeden en bevestigen wie jij in Wezen bent. Dat betekent niet perse dat er alleen maar vrede en harmonie is, maar vanuit het oorspronkelijke in jezelf is er openheid in de verbinding met de ander waarin alles onderzocht en besproken kan worden.
(Eclips horoscoop Meesterschap van Cheiron in Ram 4de huis. Heer is Mars in Schorpioen in het 12de huis. Zwarte Maan staat in Ram vanaf 28 januari tot 23 oktober 2020 oppositie Priapus in Weegschaal.)

Opschoning in relaties
Bijna heel 2020 van 28 januari tot 23 oktober, staat het overlevingsmechanisme in Weegschaal. Dit betekent dat als je niet de daadkracht en de oorspronkelijke verbinding met jezelf kunt vinden, dat relatieproblemen dan echt een issue worden in 2020. Ook twijfel, niet kunnen kiezen of doorpakken naar het nieuwe is dan aan de orde. Er is dan ook een hang en een belang naar harmonie en vrede in de verbinding. Daardoor kan de frisse wind van de goddelijke stroom (zwarte Maan) in Ram niet doorstromen naar het nieuwe, omdat je de ‘geit en de kool’ wilt sparen.

Sommige situaties hebben echt vernieuwing nodig en hun houdbaarheidsdatum is al lang verstreken. Dus durf in alle openheid in de verbinding te zijn met de ander of met situaties, zodat je jezelf kunt bevrijden uit oude situaties. En zo mogelijk op een frisse, schone en nieuwe manier verder kunt in de verbinding. (Vanaf half juli tot half oktober staat Mars in het zwarte Maan kanaal in Ram oppositie Priapus in Weegschaal. Cheiron in Ram. )

Moedig zijn
Vooral vanaf half juli tot half oktober is het moeilijk om de daadkracht te vinden als je niet verbonden bent met jezelf en alles in harmonie wilt houden. Dan word je een gevangene van de verbindingen in je leven en kun je de daadkracht niet vinden om situaties te doorbreken. In deze periode kan vooral de daadkracht moeilijk te vinden zijn. Wat er van ons gevraagd wordt, wanneer de goddelijke stroom (zwarte Maan) in Ram staat, is om moedig te zijn. Moed en dus durven de sprong te wagen in het nieuwe.

Dit is de weg van de Fool in de tarot. Je neemt de stap naar het nieuwe, zonder te weten wat er zal ontstaan. Door vooraf helder te krijgen en samen te vallen met wat voor jou belangrijk is, waar je dus voor wilt gaan en toch het resultaat los te laten, neem je de vernieuwing in eigendom. Dan sta je ervoor, zonder hierover in gevecht te hoeven gaan, stoot je af wat niet past en wordt het nieuwe spontaan geboren. (Vanaf half juli tot half oktober staat Mars in het zwarte Maan kanaal in Ram. Cheiron in Ram.)

Boost voor het Watermantijdperk
Saturnus beweegt op 18 december 2020 naar Waterman samen met Jupiter (20 december 2020). Saturnus is verbonden met begrenzing, structuur, vormkracht, verantwoordelijkheid, autonomie en authenticiteit. In Waterman geeft deze kracht extra vormkracht en mogelijkheden aan het Watermanprincipe. Daardoor verwacht ik dat er nieuwe vormen van samenwerkingen in communities gaan ontstaan in 2020 en jaren daarna. Dit is dus op een nieuwe manier, zoals wij als architecten van het Watermantijdperk mogen laten ontstaan in deze tijd.

Dat betekent gelijkwaardige samenwerking, elkaar aanvullen, vriendelijkheid, diepe vriendschap en oude herenigingen. Dit zijn samenwerkingen die het individu bevestigen en in vrijheid en gelijkwaardigheid uitnodigen om zijn of haar bijdrage vanuit het Hart en wie je in Wezen bent te leveren aan het geheel. Dan kun je leven waar je voor geboren bent en blij van wordt. Naast elkaar wordt deze innerlijke kracht van ZIJN zo krachtig, dat ze niet makkelijk doorbroken kan worden.

Nieuwe community toepassingen
Praktisch gezien verwacht ik dat communities bijvoorbeeld zelf verzekeringen gaan regelen, zoals een verzekering ook bedoeld is om met elkaar het risico te dragen. En ik verwacht bijvoorbeeld ook nieuwe sociale media oplossingen waar wij zelf eigenaar zijn van onze data. En zo nog meer oplossingen in nieuwe samenwerkingsvormen. De Watermanprincipes gaan ook over eigendom loslaten en over de keuze voor het praktisch gebruiken van spullen zoals bijvoorbeeld vervoersmiddelen. De samenstand van Saturnus met Jupiter in Waterman geeft een extra boost aan deze ontwikkelingen. Saturnus blijft in Waterman tot 8 maart 2023.

Verandering en vrijheid
De goddelijke stroom (zwarte Maan) gaat vanaf 23 oktober 2020 naar Stier en dit betekent dat het overlevingsmechanisme dan in Schorpioen komt. Dit overlevingsmechanisme kan veel angst genereren, maar ook veel verandering en transformatie. Ik verwacht dus dat eind 2020 de beweging naar verandering en vrijheid in de wereld hoogtij viert. Voor ons persoonlijk vraagt deze kracht van ons om te gaan voor rust, veiligheid, meer organische oplossingen te zoeken, de natuur te waarderen en vanuit het Hart te leven. Maar daarover volgend jaar meer in mijn nieuwe en volle Maan artikelen wanneer het aan de orde is.

Luchtigheid
Tegen de zomer komt er meer stimulans om de Kreeft kwaliteiten lost te laten, zoals het zoeken naar koestering, zachtheid, gezelligheid van familie en het gezin en behoefte hebben aan echt gevoed worden in je leven. Ook komt er stimulans om Tweeling kwaliteiten meer te omarmen, zoals luchtigheid, communicatie, beweging, afwisseling en speelsheid. Rond mei en juni 2020 gaat de noordelijke Maansknoop van Kreeft naar Tweelingen. De noordelijke Maansknoop geeft de richting aan waar alles zich naartoe ontwikkelt. Hierdoor verandert onze grotere drijfveer en zoektocht naar meer luchtigheid, speelsheid, beweging, uitwisseling van informatie en snelle communicatie. (Noordelijke Maansknoop gaat op 6 juni 2020 van Kreeft naar Tweelingen en de gecorrigeerde noordelijke Maansknoop al op 6 mei 2020.)


SAMENVATTING voor 2020

Kortom het is een jaar van diepe transformatie, waarin veel mensen eindelijk kunnen gaan leven waar ze voor geboren zijn. Voor het maatschappelijke collectieve niveau en dat meestal bestuurd wordt vanuit het overlevingsmechanisme, verwacht ik strijd rondom zelfbeschikking, intense demonstraties, fouten in beoordelingen en veel kritiek op onzuiverheid van het systeem en bestuur. Het is een jaar waarin de processen van de massa van het volk op een magische manier gedragen worden. Het is een jaar van heling van oude knellende structuren.

Er ontstaan nieuwe vormen door voor jezelf te kiezen en ja te zeggen tegen je eigen daadkracht, te durven pionieren en moedig het nieuwe te verwelkomen. Het hoogste licht ooit gemeten is waargenomen in de ruimte in 2019. Dit zijn zeer hoogfrequente Gamma Rays en dit kosmische licht transformeert alles en opent de goddelijke lagen van ons energie- en fysieke lichaam. Ook de Aarde ontvangt dit nieuwe licht en gaat met haar natuur, structuur (tektonische platen en polen) en klimaat door een pittige verandering heen.

We zien dit terug in een Klimaatcrisis, met vele natuurrampen en extreme veranderingen in het klimaat. Dit dwingt bestuurders om milieu maatregelen te nemen. Ook wij mensen gaan door deze intense veranderingen heen. In het artikel staat uitgebreid beschreven wat een Gamma Ray is en hoe deze correspondeert met ons nieuwe energielichaam en hoe deze ons transformeert.

In het artikel is er ook speciale aandacht voor de horoscoop van Nederland en haar processen. 2020 wordt een pittig jaar als je belangen hebt om de harmonie en vrede te willen bewaren en als er veel twijfel is en angst voor het nieuwe dan is de kans groot dat je ook relatie perikelen ervaart.

We mogen nieuwe paden openen in ons leven en moedig pionieren. In het jaar neemt de druk geleidelijk aan af, als je hebt gevonden waar je werkelijk voor bent geboren en het oude hebt losgelaten. Aan het eind van het jaar komen er dan concreet meer mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen in nieuwe communities, die de vrijheid, gelijkwaardigheid en een samenwerking ondersteunen en waardoor het veel gemakkelijker wordt om jouw unieke plek in te nemen in het geheel.

Tot slot wil ik je nog graag een geweldig, gezond en liefdevol 2020 toewensen. En dat je jouw authentieke Zelf kan gaan leven in dit  sleuteljaar.

2020 © Manuela van der Knaap

www.inzichten.com

 

Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik ontvang geen vergoeding hiervoor, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties: http://www.inzichten.com/artikelen/

Voor de geïnteresseerden:

**Online WEBINAR tijdens volle Maan en Maansverduistering in bijschaduw op vrijdag 10 januari 2020. Dit is rondom het diepste punt van de Saturnus Pluto samenstand en dus een belangrijk moment van doorbreken van een hang naar authoriteit en macht van buitenaf en het openen van je authentieke Zelf en dit ook gaan leven.

Je kunt je registreren met een link op www.inzichten.com/agenda bij de betreffende datum. Met deze webinar openen we het nieuwe multi-dimensionale plasma energielichaam vanuit jouw eigen kosmische hart en laten dit steeds verder ontvouwen. Met de online activatie&meditatie versterken we ook het multi-dimensionale plasma energielichaam, waardoor je ook veel makkelijker het plasma fotonenlicht kunt ontvangen en kunt laten door kunt laten stromen.

Je kunt dan juist de hogere frequenties en elektromagnetisch verstoringen met meer gemak omzetten naar bliss ervaringen of opvangen. Je kunt ook tot rust komen en in jezelf zakken vanuit onvoorwaardelijkheid tijdens deze webinars, en er is heling door aanwezigheid en het openen van de onvoorwaardelijkheid van het kosmisch Hart en het nieuwe energielichaam. (deelname € 10,-)

Dit is de direct link (HIER) voor het webinar tijdens de volle Maan en Maansverduistering in bijschaduw van 10 januari 2020:

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

 

Advertentie

7 gedachten over “Jaarhoroscoop 2020

 1. Dank voor je verhelderende artikel, Manuela. Waar het dus op neerkomt is dat wij vanuit ons geheelde en bevrijdde Bewust ZIJN meer aan de basis mogen gaan samenwerken.

  Voor wat betreft de boeren zouden zij dat kunnen doen door weer, zoals ze dat eerder ook deden, coöperaties op te richten en een gezamenlijk beheerde afzetmarkt te scheppen. Zijn ze gelijk verlost van eventuele wurgcontracten van Nederlands grootste kruidenier, die zegt op de kleintjes te letten. In de biologisch-dynamische landbouw heb ik die ontwikkeling al sinds eind jaren ’80 waargenomen, waarbij kleinschaligheid en consumentenkringen rond een een bedrijf een grote rol spelen. Producten direct van de producent betrokken garanderen versheid, geen toegevoegde chemische rotzooi en een eerlijk prijs, zonder een winst willende tussenhandel. Bovendien heeft het ook nog een sociaal-menselijke waarde in de vorm van een wederzijdse betrokkenheid tussen producent en consument. Zeker wanneer een bedrijf bijvoorbeeld open dagen organiseert.

  Daarnaast kunnen ze binnen die coöperaties landbouwwerktuigen delen en financieel ondersteunende afspraken maken, m.b.t. bijvoorbeeld verzekeringen en arbeidsongeschiktheid en dergelijke. Vroeger was er in plattelandse gebieden de sociale burenhulp, genaamd noaberschap. Zonder terug te willen naar dat vroeger, zou daar wel inspiratie uitgehaald kunnen worden voor een nieuwe vorm ervan. Wat in feite ook wel al gebeurd. Zie:

  https://duckduckgo.com/?q=noaberschap+in+Nederland&t=h_&ia=web

  Het is natuurlijk niets voor niets dat de landbouwsector nu zo onder druk staat door de CO2 en stikstofflauwekul. Het is haar spiegel waarin ze kan zien dat biologisch landbouw bedrijven toch veel beter is voor de aarde, mens en dier. De chemisch vervuilende, dier- en plantonvriendelijke
  agrarische sector heeft haar langste tijd gehad en heeft binnen het Watermantijdperk geen bestaansrecht meer. Want ook de planten- en dierenwereld behoren tot de eenheid van het gemeenschappelijk leven!

  Slechts een met volledig Bewust ZIJN ervaren liefde voor alle levensvormen kan iets nieuws tot stand brengen.

  Om Shanti

 2. Gelukkig heeft de bewustere bewoner van Gam. Renkum al gekozen voor de korte route van producent naar consument.
  Veld en Beek is zo’n boerderij die niet alleen zuiver levert van koeien die altijd vrij kunnen rondlopen en naast gras ook ander kruid kunnen eten en waarbij de kalveren niet na de eerste week al worden weggetrokken wat een ten hemelschrijend gejank oplevert. Ook hebben ze vaak volop groenten zonder vuile troep en ook vlees en brood. Dus eigenlijk bijna de volledige behoefte en dan op basis van eerlijkheid. Zelf afmeten of wegen en noteren. Kan alleen in een kosjere gemeenschap want in andere plekken weet ik zeker dat zo’n container wordt leeggeroofd en in de fik gestoken. Dat geeft aan dat er een groep bestaat die de verantwoordelijkheid kan opbrengen om het anders te doen en te willen en een groep die zichzelf veroordeeld tot Appie Happie en de rest waar de vakkenvullers geen reet verdienen.
  Ik ben een fervent voorstander van een congromeraat van boeren die een winkel runnen met producten die zij zelf leveren. Natuurlijk zal zo’m grootgrutter op termijn de spullen betrekken uit de Oekraïne waar de regels zoals hier niet gelden, dus goedkoper is en waar de plofkip nu al
  vandaan komt. Dan moet de consument dan maar kiezen welke route ze willen volgen en subsidiëren. Hetzelfde rigoureuze plan mag wat mij betreft ook voor het vlees. Niet in staat door wat dan ook om zelf een dier te slachten is de mogelijkheid tot het verkrijgen van een licentie missen. Dus ook geen vlees vreten, jammer dan. Maar niet jammer voor de dieren want dat is dan einde bio-industrie en anders soortige kwellerij. Ook niet meer verkrijgbaar bij de super.
  Van politieke partijen moeten we ook vanaf en aan de referenda zoals dat in Zwitserland gaat.
  Weg met de EU en de NATO en samen met Engeland een echte Europese alliantie maken als antwoord op de Nazi-Martin Bormann variant waar niemand om gevraagd heeft.
  Ik zou het wel weten…

  1. Goed nieuws Rob! Hieronder een link naar 400 biologische boerderijwinkels in NL.

   http://www.bewustbiologisch.nl/index.php?p=1&c=1

   Ik mis echter twee bedrijven die niet vermeld staan en dat zijn b.d-bedrijf Landzicht in Strijen:

   https://www.groentenabonnement.nl/contact

   en b.d-bedrijf met een therapeutische leef/werkgemeenschap de Vijfsprong in Vorden:

   https://www.urticadevijfsprong.nl/

   Op dat laatste bedrijf heb ik een aantal mooie jaren gewerkt.

   Hier een link naar de biologische startpagina:

   https://biologische.startpagina.nl/#

 3. Trouwens in de laatste regels gaat het nog even over ‘het klimaat’ en dat de overheid maatregelen moet nemen. Dacht het niet!!!
  De overheid moet helemaal geen maatregelen nemen en absoluut hun bek houden. Als er iets is wat z’n bek moet houden, is het de overheid wel.
  Zolang de overheid wordt geformeerd door een fout democratisch principe is het een gotspe om sowieso nog enig vertrouwen te koesteren in iets wat zich overheid durft te noemen.
  Besluitvorming vanuit de huidige overheidsstructuur is net als moderne auto’s willen ontwikkelen in dezelfde fabriek als waar net de laatste T-ford van de band liep.

 4. De inhoud van tekst met de jaarhoroscoop voor 2020 van Manuela gaat mijn kennis in deze materie ver te boven. Ik ga dan ook commentaar geven.
  Wat echter de meer praktische voorspellingen voor 2020 betreft, zijn er die m.i. meer dan onrustwekkend zijn, en dit heeft dan betrekking op de immigratie in de EUSSR, een bron :
  https://www.golfbrekers.be/eu-wil-dwangbuis-voor-iedereen-die-tegen-immigratie-is/
  met citaat :
  “Een Duitse jurist die samenwerkt met een Europese rechter heeft informatie gelekt over een geplande nieuwe EU-wet waarmee de politie het recht krijgt om mensen die openlijk kritiek leveren op de massa immigratie te arresteren, ondervragen en in psychiatrische inrichtingen op te sluiten.
  Onderzoeksjournalist Martin Vrijland waarschuwt al heel lang dat dit eraan zat te komen. In Nederland wordt dit al vanaf 1 januari 2020 mogelijk gemaakt met behulp van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ). Vaarwel democratie (tot nooit weer ziens?), welkom totalitair fascisme. Lees verder …
  Politiek adviseur stelt voor heropvoedingskampen te bouwen!
  In de voormelde link is er de volgende video :
  https://www.youtube.com/watch?v=pxXnxoJcfqw&feature=emb_logo
  EU-Abgeordneter: „Kritik an Massenmigration wird zu einer Straftat!“
  (=einde citaat).
  Na de strafbaarstelling van de Holocaustontkenning, de klimaatprobleemontkenning, de anti- vaxxers, nu nog de “tegenstanders van de immigratie…”.. wat nadien nog ???
  Wat de heropvoedingskampen betreft, kan momenteel China al model staan.
  Een term in de tekst van Golfbrekers imo wel misleidend , men heeft het over een totalitair fascisme, daar waar het hier m.i. gaat over communisme, marxisme, socialisme.. deze zijn immers het doel van de NWO met de UNO, EUSSR. ea. dekmantels.
  Zijn de lezers van WTK op de hoogte van de gevolgen van de WvGGZ ???

  1. Waar het op aan komt Sub Rosa is in Waarheid te blijven leven. Daarbij is het belangrijkste om in stilte te ZIJN, de Waarheid in je hart te voelen en die op een creatieve wijze te leven. Als dat de prijs heeft van opgepakt te worden, dan zij dat zo. Onder druk is de menselijke creativiteit het grootst. In de voormalige USSR hebben velen dit ook gepraktiseerd. Angst is immers de grootste vernietiger van de Waarheid.

 5. De hoge gamma straling is enkel een voorbode van de massa uitsterving. Doordat de zonne activiteit en het aards magnetisch veld afzwakken is de schadelijke kosmische straling nu reeds met 20% toegenomen van transformatie gesproken. Het magnetische en het elektrisch veld van zon en aarde zijn zodanig verzwakt dat we deze abnormale weersomstandigheden kennen samen met aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Als er ook maar iets misgaat in het heelal zal dat op dit moment desastreuze gevolgen hebben. De CO2 is gewoon een natuurlijke verdediging nodig voor de planeet te vergroenen en zich beschermen tegen de natuurlijke cyclus in de opwarming. Hier in dit artikel komt nog maar eens de hoogwaan van de mens naar voren. Alsof wij niet dierlijk zijn. Wel kijk naar een commune chimpansees hun gedrag en acties, hun politiek, en omkoperij enig verschil of maken de kleren de man? De overheid gaat het klimaat vraagstuk oplossen? Enkel verder verknoeien, de mens ketenen en opzadelen met een schuldgevoel. Wat zit er achter dit alles?Geld meer, meer, meer dat is al. Op dit moment stevenen we af op een kosmische ramp een mininova of een superflair van onze zon. Wil je echt wetenschappelijk nieuws en geen zoet gevoiced kijk een op suspicous observers en dan weet je waar jij je echt moet op voorbereiden.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.