Advertentie

Het grote, misleidende geopolitieke machtsspel


x

x

Het grote misleidende geopolitieke machtsspel

 2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

In dit artikel wil ik de nu uiterst gevaarlijke wereldsituatie (HIER, HIER en HIER) vanuit verschillende invalshoeken belichten. De focus wil ik daarbij leggen op de zeer misleidende geopolitieke tegenstellingen, die ons via de media worden voorgehouden. Het is mijn beleving dat ook vele alternatieve media meedoen aan het in stand houden van die tegenstellingen, door partij te kiezen voor een op de voorgrond tredend politieke marionet. Deze wordt dan als een heilbrenger aangemerkt en iedere kritiek daarop wordt te vuur en te zwaard bestreden. Als argumenten niets meer brengen wordt de criticaster op persoonlijk niveau bestreden. Ik heb het zelf allemaal mee mogen maken.

Zelf heb ik me nooit willen laten verleiden om ook maar enige hoop te richten op welke politicus of welk ‘gids’land dan ook. Ik heb altijd het grotere plaatje voor ogen willen houden en alle ontwikkelingen in dat licht willen zien. Ongetwijfeld zal er veel aan te merken zijn op mijn in dit artikel verwoorde visie. Ik ben het echter gewend om controversiële standpunten in te nemen, daar ik trouw aan mijzelf blijf en weiger me mee te laten nemen door welke propagandamachine dan ook.

Kwaadaardigheid
De wereld wordt geregeerd door kwaadaardige op bewustzijnsvernietiging gerichte krachten, die de mensheid willen onderwerpen. Dit wordt voor meerderen steeds duidelijker. In dat kader hebben ze in voorbije eeuwen veel bloedoffers teweeg gebracht en veel leed veroorzaakt. Citaat uit mijn vorig artikel ‘Wat is macht?’:

Gedurende de 20ste en de nog jonge 21ste eeuw is er in het kader van een vermeende vrijheidsstrijd al heel veel kostbaar menselijk bloed vergoten. In het hieronder weergegeven filmpje wordt per decennium aangegeven hoeveel mensen er wereldwijd door oorlogen en genociden zijn omgekomen. Dat trieste aantal is aan het eind van de 20ste eeuw 197.960.000. Dan komen daar in het eerste decennium van de 21ste eeuw nog eens 4.100.000 bij, wat dat aantal op doet lopen tot 202.060.000.

 We leven nu in 2018 en het tweede decennium van de 21ste is bijna voorbij. Kijken we daarbij naar de oorlogen en conflicten die wereldwijd gaande zijn, dan zal het totaal aantal dodelijke slachtoffers nog veel hoger zijn. Eigenlijk is het met ons menselijk begrip niet te vatten dat er zoveel waanzin in deze wereld is.”

Deaths from Wars and Genocides – 20th century

Rothschild-octopus
Het Amerikaanse bancair/militair-industrieel complex heeft alleen al 20 tot 30 miljoen doden op haar geweten sinds WOII (HIER). Maar door wie wordt dat complex beheerd en aangestuurd? Degenen die iets bewuster in het leven staan en al het nodige onderzoek hebben gedaan ten aanzien van de aardse machtsverhoudingen weten dat de octopus, die haar vele armen met zuignappen om de hele wereld heeft geslagen, de Rothschild-dynastie is. Deze heeft in de afgelopen eeuwen haar tentakels over het gehele menselijke leven op aarde heen geslagen (HIER en HIER).

Wanneer men het doel beziet dat beoogd wordt door die door de Rothschilds en haar netwerk vertegenwoordigde kwaadaardige krachten, dan vallen alle huidige wereldontwikkelingen op hun plaats. Aan de oppervlakte lijken vele ontwikkelingen aan elkaar tegengesteld te zijn, maar dit is slechts het maskerende geopolitieke theater dat bedoeld is om ons te misleiden. De Hegeliaanse dialectiek in moderne versie, in de vorm van probleem-reactie-oplossing, wordt op alle menselijk maatschappelijke niveaus toegepast. Het zijn uiterst geraffineerde krachten waar we hier mee te maken hebben, die absoluut niet te onderschatten zijn.

Het grotere plaatje
Velen beseffen dat het grotere plaatje bestaat uit het implementeren van een absoluut dictatoriale werelddominantie van een communistische signatuur (HIER), de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde. Deze omvat alle menselijke leefgebieden, die onder totale controle dienen te worden gebracht. Zij hebben daarbij een dialectische tegenstelling geschapen door het in het westen ontstane liberale kapitalisme en in het oosten ontstane op staatskapitalisme gebaseerde socialisme/communisme (HIER) als vijanden tegenover elkaar te plaatsen. Beiden beginnen echter steeds meer op elkaar te lijken. De voormalig communistische landen Rusland en China zijn steeds meer kapitalistisch geworden (HIER) en het liberaal/kapitalistische westen is in toenemende mate communistisch geworden (HIER).

Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is nu aan de Rotschilds om hun triljoenen vermogen, verborgen achter vooral de VS en de US$, veilig te gaan stellen.. Hun oorlogen te gaan voeren om de waarde van ‘hun’ petrodollar te waarborgen..

x
Poetin is een kapitalist pur sang, die zijn eigen verzamelde kapitaal koestert (HIER). Maar ook de Chinese leider Xi Jinping weet zichzelf financieel goed te verzorgen (HIER). Wanneer we daarnaast kijken naar hoe alle fundamentele levensvoorwaarden in de afgelopen eeuwen zijn gemonopoliseerd door een kleine elitaire machtsgroep, zowel in het oosten als in het westen, dan is de infrastructuur voor die werelddominantie al langere tijd aanwezig. Zowel in het westen als in het oosten. Het was alleen nog wachten op de nodige technische middelen om het te kunnen versterken en uit te bouwen. Vanaf het begin van de 20ste eeuw zijn die technische mogelijkheden in een exponentieel groeiend tempo uitgebreid.

Ook de Russische ‘avatar’ Putin en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping en zelfs Iran maken deel uit van hetzelfde geopolitiek misleidende theater (HIER en HIER). En is de huidige oorlogsretoriek ten aanzien van Iran niet een misleidende façade, om ons oog te ontrekken aan de grotere agenda van het Groter Israël en het laten ontstaan van de Pax Judeïca? Kijk naar de volgende video en oordeel voor jezelf.

IS ISRAELI AND IRANIAN HATRED JUST WAR THEATER?

Terug in de tijd
In de jaren ’80 van de vorige eeuw heb ik langere tijd in India verbleven. Ik heb daar mijn update gehad ten aanzien van de wereld waar ik in geboren ben en die toch net iets groter en complexer was, dan mijn hersenspoelende indoctrinatie mij had geleerd. Hoewel de aanvankelijk onbewuste doelstelling voor mijn reis naar dat land was om contact te maken met mijn eigen voorgaande geestelijke evolutie, ben ik daar door medereizigers in zekere zin ingewijd in het machtsspel dat er op deze aarde plaatsvindt. Voor mij was het de basis om zelf verder op onderzoek te gaan. Dat deed ik in eerste instantie door veel literatuur over de achtergrond van de wereldpolitiek te lezen.

Mijn oorspronkelijke Luciferisch van de aarde wegdrijvende tendens, heb ik daarna gecompenseerd door me op een heel basaal niveau met de aarde te gaan verbinden door het werken in de biologisch-dynamische landbouw. Daarnaast bleef ik mij verdiepen in de zich toen al openbarende machtsspellen en de verschillende technologische ontwikkelingen, die ook steeds meer mijn dagelijks leven binnendrongen. Maar waar ik vanaf het begin al een diepgevoelde weerstand tegen had. Ik wilde mijn zuiver gevoelde levenslust, levenskracht en onbewust weten daar niet door laten corrumperen. Toch ontkwam ik er niet aan, gezien het noodzakelijke functioneren in een steeds meer door technologie gedomineerde maatschappij, er op mijn manier aan mee te doen.

Vele van die ontwikkelingen heb ik op een door mijzelf bepaalde wijze een plek gegeven in mijn leven. Maar zodra ik voelde dat het me verder van mijzelf vandaan voerde in plaats van het dichter bij mijzelf te brengen, sloot ik die ontwikkeling buiten. Daarom heb ik nog steeds geen televisie, geen moderne smartphone met alle daarop te downloaden apps en doe al jaren niet meer mee aan het Smoelenboek (Facebook). Dat Smoelenboek, evenals alle andere internet gerelateerde zogenaamd sociaal verbindende programma’s, worden nu steeds meer in hun ware kwaadaardige licht geplaatst (HIER).

Wie bepaalt de technologische vernieuwingen?
Vanzelfsprekend is het dan van belang om de belangrijkste spelers op dat technologische speelveld aan een nader onderzoek te onderwerpen. In mijn vorige artikel ‘Een vreemdeling in een vreemde wereld’ ben ik daar dieper op ingegaan (HIER en HIER). Ik vestigde toen vooral de aandacht op het Amerikaanse Sillicon Valley als technologische hotspot voor verdere vernieuwingen. Bij verder onderzoek blijkt dat de belangrijkste spelers op dat technologische speelveld in Sillicon Valley allemaal een (Khazaars) Joodse achtergrond hebben (HIER).

Daar ik af en toe toch wel de behoefte heb aan enige afleiding, bekijk ik op youtube wel eens een speelfilm. Onlangs bekeek ik de Nederlandse speelfilm ‘De lift’ van Dick Maas uit 1983. Wanneer men door de typisch Nederlandse acteerkwaliteit van toen heenkijkt, kan men zaken zien die nu 35 jaar later een steeds prominentere rol spelen. Daarbij gaat het vooral om de invloed van een uit de hand lopende computertechnologie, die uiteindelijk levensvernietigend blijkt te zijn, door haar geprogrammeerde onvoorspelbare eigenzinnigheid.

Op zich is het opmerkelijk dat 35 jaar geleden mensen al de vooruitziende blik hadden, met betrekking tot de gevolgen van technologische ontwikkelingen, waar we nu met elkaar middenin leven. De film kun je overigens HIER bekijken. Men kan dit natuurlijk als een voorspellende programmering zien. Maar wanneer men minder beïnvloedbaar is door die programmering kan men het ook zien als een programma dat ons wordt getoond van al hetgeen men aan technische wonderen voor ons in petto heeft.

Het is dan natuurlijk aan ons individuele zelf om te bepalen hoe wij daar mee om willen gaan. Ik heb daar mijn eigen manier in gevonden, waardoor ik in mijn beleving toch redelijk mijn eigen zelf heb kunnen blijven. Wat mij ook een bepaald isolement heeft opgeleverd. Maar alàs, dat schijnt er nu eenmaal bij te horen als je trouw wilt blijven aan je eigen ziel.

Terug naar het grotere plaatje
Het is natuurlijk heel interessant om te ontdekken dat er naast de technologische hotspot Sillicon Valley er in Israël een veel belangrijker hotspot is ontstaan, die haar technologische tentakels op dubieuze wijze over de gehele wereld heeft uitgespreid. Daarmee houdt zij alle landen op deze aardbol in een technologische houdgreep. De Israëlische geheime dienst heeft de besten uit haar voorraad aan gekweekte IT-breinen gerekruteerd om allerlei wereldwijd geïmplementeerde spionagesoftware te ontwikkelen, waarmee op het internet alle Israël en Zionisme vijandige geluiden kunnen worden gehoord (HIER). In meerdere vorige artikelen heb ik geschreven over deze Zionistisch/Israëlische Rothschild controle (HIER en HIER).

De uit de Israelian Destruction Force (IDF) voortkomende Unit 8200 (doe zelf enig onderzoek daarnaar) is betrokken bij de technologisch defensieve ondersteuning van de belangen van de Zionistisch gefundeerde Rotschild vazalstaat Israël. Het belang dat hiermee samenhangt, is het kunnen vestigen van de wereldwijde Pax Judeïca, die haar grondige voorbereidingen heeft getroffen door het veroorzaken van twee wereldoorlogen in de 20ste eeuw. Het ontstaan van de staat Israël op de onrechtmatig verkregen geografische locatie Palestina, is hieruit voortgekomen. Diefstal van land, identiteiten van volkeren, religies en individuen is de basis van dit door Babylonisch/Kabbalistisch en satanisch geïnspireerde machtsspel. Bekijk eens de volgende zeer verhelderende video.

Brendon O’Connell – ‘The Talpiot Program / The Key to Understanding Israel’s Power’

Israëlische veiligheid en valse vlagoperaties
Het is heel opvallend dat bij vele valse vlag operaties in de voorbije jaren Israëlisch gefundeerde veiligheidsbedrijven betrokken waren in het juist waarborgen van die veiligheid op meerdere plaatsen (HIER, HIER, HIER, HIER,). Maar zij lieten telkens steekjes in hun veiligheidsbreiwerk vallen, om daarmee de toenemende macht van de Pax Judeïca te kunnen dienen. Misschien gebruikten zij toch niet de juiste breinaalden. De mensheid wordt zo steeds meer in de macht genomen van een haar vernietigend kwaadaardige krachtenwerking, met behulp van een alles controlerende technologie en een alles vernietigende oorlogsmachine.

Deze tracht de gehele mensheid en de haar dragende Moeder Aarde naar haar duivelsklauwen te zetten. Het is verder heel opvallend dat bij de valse vlag aanslagen in Nice en München en ook andere locaties links te ontdekken zijn met die befaamde Unit 8200 (HIER). Met de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten en met name Syrië ontrolt zich op een niet meer te ontkennen wijze de Zionistisch/Babylonisch/Talmudisch/Kabbalistische agenda van een volledig wereldwijd tonend communistisch en vooral atheïstisch regime. Want vergeet vooral niet dat 2000 jaar geleden er in Palestina een mens geboren is, die zich op een niet eerder vertoonde wijze opende voor het goddelijke in Hemzelf en dat met anderen deelde.

Maar ook hij werd door datzelfde toen al aanwezige machtscomplex aan het kruis genageld. Zijn invloed, die op vele niet tastbare manieren heeft doorgewerkt in de zielsbelevingen van velen en dat nu nog steeds doet, trachtte men toen ook al in de kiem te smoren. Waar het nu dus om gaat is dat er een oorlog plaatsvindt tegen de mensheid, maar vooral tegen de mensheid dragende Christuskracht van het zuivere hart. Een kracht die vergeving, mededogen en een algemene Liefde voor al het leven op deze aarde als uitgangspunt heeft. Dit is in mijn beleving de essentie van waar het in onze tijd om gaat!

Maak daarom een stevige verbinding met je zuivere hart en laat die verbinding je lichtgevende leiding zijn op je verdere weg.

Your Life is Your life: Go all the way – Charles Bukowski

Arend Zeevat

24 maart 2018

30 gedachten over “Het grote, misleidende geopolitieke machtsspel

 1. Ha Arend, over de link naar de rijkdom van Putin:
  Browder is nu niet echt een te vertrouwen bron … lees het artikel eens van Eric van de Beek in De andere krant …

 2. Bedankt voor je reactie m. Zoals ik in mijn inleiding al aangaf, zal er ongetwijfeld veel aan te merken zijn op mijn in het bovenstaande artikel verwoorde visie. Dus jouw reactie verrast me niet. Als je op onderzoek gaat naar de welvaart van zogenaamde wereldleiders kom je allerlei tegenstrijdige informatie tegen. Het is allemaal deel van het misleidende machtsspel. Ik ga uit van mijn gevoelsmatige beleving en zoek naar info, die dat ondersteunt. Ongetwijfeld zullen de bronnen die ik daarbij aanhaal misschien in twijfel te trekken zijn.

  Ik ben niet uit op mijn gelijk. Ik hoop dat jij dat ook niet bent. Ik heb echter de door jou aangegeven naam in de Rusland-editie van de andere krant getracht te vinden, maar kwam geen steek verder. Zou je me dus een link kunnen geven naar zijn artikel?

  Daarom ben ik nog eens verder op onderzoek gegaan en kwam het volgende tegen:

  https://topdocumentaryfilms.com/search-putin-money/

  https://www.henrymakow.com/2014/09/putin-is-part-of-the-nwo.html

  Maar waar het mij werkelijk om gaat is duidelijk te maken dat er voor ons eigen leven buiten onszelf geen werkelijke Verlossers zijn. Het aanbod van uiterlijke verlossers, zij het sociaal/economisch, zij het politiek, zij het spiritueel is allemaal een misleidend theater.

 3. Helaas ben ik door het wonen aan het eind van Nederland niet in de gelegenheid om die fysieke uitvoering van de Andere Krant te bemachtigen. Dus zal ik jou op je mooie blauwe ogen, als je die tenminste hebt, moeten geloven. Ik heb de inhoud van je link bekeken, maar zie dan dat daar ook weer het nodige tegen in te brengen valt. Zoals dat met alles het geval is.

  De werkelijke waarheid heeft voor mensen die in astrologie geloven 12 verschillende aspecten. Namelijk de aspecten van alle sterrenbeelden, die gezamenlijk de Universele waarheid weergeven. Zolang men zich met alleen één ervan identificeert, verliest men zich in eenzijdigheid.

  Maar heb jij je ook verdiept in de door mij aangeleverde links?

  https://www.henrymakow.com/2014/09/putin-is-part-of-the-nwo.html

  https://topdocumentaryfilms.com/search-putin-money/

 4. Ik heb je links bekeken en ook de docu gezien.
  De docu vind ik bol staan van insinuaties, de bedragen vliegen je om de oren. Het is ook gemakkelijk als er niet zoveel bekend is, van alles te beweren. Ik zie nergens een smoking gun, misschien het paleis. Maar ik zie geen extravagante levensstijl van hem.
  Het zou ook best kunnen dat er iets fout is gegaan toen hij vice-mayor was van st.Petersburg.
  Maar echte bewijzen zie ik niet. Ik voel ook weer die propaganda machine van die Sarah.
  Wel een andere kijk geeft H. Makov op de vliegtuigramp in Polen toentertijd.
  Maar er zijn daarvan ook hele andere theorien.
  Dank voor de links maar ik zie niet echt bewijzen. Of groot onrecht.
  De demonstraties kunnen ook opgezet zijn door inmenging van het westen in de oppositie tegen hem, daar is wel bewijs van en wordt ook openlijk toegegeven.
  Heb je ook twee weken geleden het interview nog met hem gezien met Megan Kelly (NBC)?
  Zo’n anderhalf uur lang.

 5. Weet je m, ik ben niet echt geïnterseseerd in de imagebuilding van Putin door hemzelf, zoals ik ook niet geïnteresseerd ben in de imagebuilding van welke zogenaamde wereldleider dan ook door zichzelf. Het is allemaal uiterlijk vertoon. Maar hoe dan ook. De toekomst zal uitwijzen wat de werkelijke bevrijdende waarde is van al deze wereldleiders.

  1. Arend, heb je ooit iets van Cambridge Analytica (channel 4) gehoord?
   Mij zou het niet verbazen, dat deze anti-Poetin info’s door dit ‘bedrijf’ gemaakt zijn. Ik snap jou, dat je wilt zeggen, vertrouw op jezelf, en dat men geen leider nodig heeft behalve zichzelf. Dit sluit niet uit om een sterke ‘zichzelf’ leider te steunen mits hij dezelfde idealen heeft, toch?…
   Op dit moment lijkt het dat we weer richting oorlog gaan. Daarom lijkt het mij ook niet verstandig, om nu juist Poetin onderuit te halen.
   Ik heb bij Poetin (hem niet persoonlijk kennende) een goed gevoel, betreft het willen van vrede en harmonie. Poetin heeft zich niets te schulden laten komen, behalve dat die 7 oligarchen heeft aangepakt, waaronder 6 van joodse afkomst.
   Het westen onder de leiding van Engeland en de VS met Israël/EU aan haar zij, of andersom, zijn degenen die geen vrede en harmonie willen. Ik word er iig kotsmisselijk van deze haatzaaiers en verdraaiers.
   Wanneer er een oorlog komt, is het te laat. Dus make up your mind…we leven nu!

  2. Ik snap wat je schrijft.
   Het interview met Megan Kelly is nu niet echt imagebuilding van hemzelf … vuur wordt hem aan de schenen gelegd.

   Belangrijk om te kijken naar daden i.p.v. woorden … dan zie ik hem geen daden plegen die bedreigend voor de wereldvrede zijn, bij het westen zie ik het wel …
   Idd de toekomst wijst het uit.
   En goed dat je aandacht vraagt voor kritiek op hem natuurlijk, altijd goed.
   Ik snap je waarschuwing wel hoor.

  3. m.

   Welke wereldvrede? Het spel dat momenteel door Putin, Erdogan, Rouhani en het westen in Syrië wordt gespeeld over de ruggen van de Syrische bevolking, heeft weinig met het bevorderen van wereldvrede te maken. Er wordt door Putin, Erdogan en Rouhani een handjeklap gespeeld dat misschien wel te vergelijken is met het handjeklap van Roosevelt, Churchil en Stalin tijdens de conferentie van Yalta. Zij maakten daar afspraken over een voor ieder acceptabele gebiedsverdeling in Europa. Met als gevolg een nieuwe dialectische tegenstelling tussen het kapitalistisch georiënteerde West-Europa met haar ‘grote bevrijder’ de VS en het communistische Oost-Europa met haar ‘grote bevrijder’ de Sovjet Unie.

   Wat bespreken Putin, Erdogan en Rouhani in hun voor buitenstaanders niet te controleren onderonsjes? Waarom doet Putin zake met Erdogan, die boven Syrië een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht heeft gehaald en de piloot heeft laten vermoorden? Waarom beschermt Putin de Syrische bevolking niet tegen de Turkse en ook de Israëlische veroveringszucht en moordlust? Wat is het economische en strategische belang dat Putin hiermee behartigt? Is het niet te simpel om in dit hele verhaal de zwarte alleen bij het westen neer te leggen? Speelt dit theater misschien toch in de kaart van het Groter Israël, om daarmee de olie- en gasbelangen van de Rothschilds te behartigen? Zo maar enkele vragen om eens flink op te kauwen.

 6. mc.

  Het onderstaande kwam ik nog tegen op de site van Henry Makow:

  I had as much satisfaction as anyone from the humiliation Vlad Putin dealt the Zionists in Georgia recently. However I’m not joining in the general celebration evinced by articles like
  “The Zionist West Has Met Its Match” by Karl Schwartz (August 23,2008.)

  To equate the New World Order with Zionism is incorrect. Zionism is just one pincer in the NWO. The other is Opposition-to-Zionism, represented by Russia’s Putin and Iran’s Ahmadinejad. The Rothschilds control them both through MI-6.

  This dialectic succeeds the Nazi- Communist one of WW2. You can’t have a Third World War unless you have two sides. This time round, Putin and Ahmadinejad have been cast as defenders of Nation and Religion. But don’t be fooled. This is the Rothschild Modus Operandi. They routinely simulate the opposition or pretend to fight themselves. (Read Protocols 12 and 17 for examples.)This way they can initiate profitable conflicts and orchestrate the outcome. Wars keep us off balance and unable to address the real problem-them. Meanwhile the idealistic plebes fight and die for a “cause.”

  https://www.henrymakow.com/im_not_praying_at_putin_altar.html

  En dit: https://www.henrymakow.com/2017/04/trump-putin-chabad-charade.html

  En nog meer:

  https://www.henrymakow.com/cgi-bin/mt-5/mt-search.cgi?search=Putin+and+Chabad&IncludeBlogs=1&limit=20

  1. Arend, dat zou betekenen dat Ghaddafi, Hitler, Assad, Saddam Hussein, Chavez, Arafat… allemaal psy-ops zijn en erbij horen? Daarmee zou je heel erg aan je medemensen twijfelen.
   Maar je volgt wel Henry Makow in deze (omdat die jouw gedachtes bevestigt)? Ik dacht dat je alleen jezelf volgt? 😉
   Wat zegt je hart/je gevoel…dat al deze leiders hierboven 100% voor de NWO werkten? Dus iedere moeite tegen het zio-systeem in te gaan, betekent meteen dat ze ‘erbij horen’? Hoe wil je dan ooit verandering in iets brengen?
   Je kent het verhaal van de oude indiaan, die het heeft over de twee wolven die in ieder mens aan het vechten zijn, de een staat voor de deugden en de andere voor ondeugden, wie wint vraagt de kleinzoon, die die je voedt antwoordt de oude indiaan. Daar komt geen NWO bij aan bod….

  2. mc.

   Het heeft helemaal niets met twijfel aan mijn medemensen te maken, maar alles met een twijfel aan het uiterst misleidende geopolitieke theater dat voor ons wordt opgevoerd. Het scheppen van dialectische tegenstellingen en vijandsbeelden is de specialiteit van de Rodeschild-bankiers.

   Daarnaast kan men zich afvragen waarom al die wereld verbeterende landen allemaal nog steeds lid zijn van de BIS-bank in Bazel.

   https://www.bis.org/about/member_cb.htm?m=1%7C2%7C601

 7. de baas over dit zonnestelsel is Zeus, ook wel Jove Jupiter genoemd, Je Zeus is kleine zeus de zoon van je kent hum wel, de paashaas. De enorme cavern ruimtes in vele planetoïden en manen zijn lang lang geleden al gebouwd door de grote ancient builders, de huidige bezetting in die stations onder het oppervlak hoeft daarom nog niet veel met die antieke groten te maken te hebben, een achtergebleven heerser met een schaduwkant wellicht, een klap van de backside of the moon, een veehouder op macro schaal, je moet ze klein houden controleren en vooral regelmatig aftappen, afhankelijk van de dimensie en dichtheid waar je je dient op te houden, wel of niet gedeeltelijk afgesloten van de andere bestaanslagen, voor die onderwereld zijn wij de bovenwereld en vooral andersom, onze hemelen zijn veelal bezet met onderwezens in die zin dat ze net als wij vee nodig hebben om te kunnen overleven, angst is daarbij een belangrijke samentrekkende uitmelk factor, die golven die dat veroorzaakt bereiken tegelijkertijd andere aangrenzende lagen die daar weer van mee kunnen eten, thrill seekers zo je wilt; Thrill Seekers: Trailer (1999) https://www.youtube.com/watch?v=-_m8SGnUp7U ‘a discovery that could alter the world’s future’ , ‘a force from the future determined to end his plan’… Jordan Maxwell ET CONNECTION TO SECRET SPACE & RELIGIONS https://www.youtube.com/watch?v=QXN7PD_hPy0 http://www.dictionary.com/browse/cavern het gaat juist wel om geloof in iemand te kunnen hebben, het gaat om witte en zwarte hoeden, en misschien wel een aantal greys, die je toch nodig hebt one way or another in bepaalde situaties, independent voor zover binnen je mogelijkheden, een boef is zeker wel in staat om iets goeds te doen, ik bedoel maar, zolang we onze eigen dubbelheid niet bespreekbaar mogen maken, vanwege het zwart wit spel, zonder tussenkleuren, zal het niet veel kunnen opschieten in de wereld, je bent of geweeeeeeldiggggg want imago en geen smetje hoor, of 1 day komt er een televaag berichtje en tsjakkaah 1 vlekkieh en je gaat voor het hypopubliek voor eeuwig op je bekkieh, de tussenwegen bestaan niet want die vergen veel werk en inzicht, engelen en klootzakken daar gaat het om maar in welke verhouding en belichaamd door one another en nog iemand , de goeden en de slechten dat is het simpleton model waar de schaduw wezens op blijven teren, het meer realistische gemengde model zou die donkere ruimtes gaan oplichten, oftewel tijd voor moderne biechten voor ons gemakzuchtige smiechten der dubbelheid, ik voel dubbelheid zo goed aan dat het mijn leven zal blijven tekenen, mensen die het zo goed weten maar blijven wijzen, 1 kant op, de walrussen hebben het gedaan weet juh.

  1. HyperAlert,
   Toen ik je comment las, moest ik onwillekeurig, nou ja, onwillekeurig: ik las dat verhaal toevallig gisteren weer eens na járen geleden het ook al gelezen te hebben, denken aan de platlanders.
   In platland is het nu eenmaal geen pretje een hoekig wezen te zijn, zonder weinig verheffende ronde vormen. Zo is het moeilijk voor een vierkante platlander geconfronteerd te worden met een cirkel, laat staan met een bol. Maar dat overkwam dat vierkant in dat verhaal dus wél. Hij werd bezocht door iemand uit de driedimensionale ruimte (een bol dus) en hij kon zich maar niet voorstellen dat er meer dan 2 dimensies zouden zijn.
   Maar goed, lang verhaal kort, hij ontmoette dus de bol uit de driedimensionale ruimte die hem met die derde dimensie liet kennismaken.
   En later probeerde hij, met zijn nieuwe religieuze inzicht, de andere platlanders te hervormen. Nou, dat kon dus niet. Hoe maak je platlanders wijs dat er ook nog méér dimensies zouden kunnen zijn.
   Hij was zo een roepende in de woestijn van de twee-dimensionalen.
   Moraal van het verhaal: Wat men niet kent, dat weet men niet, en als de hersenen nooit geleerd hebben te fantaseren en te filosoferen over meer dan men in het algemeen denkt te weten, is men gedoemd om in de platte ‘werkelijkheid’ te vertoeven. (Ook al worden dan veel ‘foutjes’ in platland benoemd, de werkelijke oplossingen zijn er niet wegens te weinig veranderingsgezindheid en wegens het verkeerde uitgangspunt: dat platland alles is dat er bestaat.)

   Wie er een kijkje in platland wil nemen: https://verbodengeschriften.nl/html/het-evangelie-van-de-drie-dimensies-deel1.html

 8. Arend :
  Goede analyse, vooral de verwijzing naar het Talpiot project is zeer interessant, gezien er in de MSM niet wordt overgeschreven. Het gaat hier zoals men vroeger in het Frans zegde :”L’oeil de Moscou….” of de ganse wereld = één open boek. Voor het overige heb ik de discussie over Putin met veel belangstelling gevolgd. Gezien ik in het verleden al meermaals op het verkeerde been gezet ben, ben ik dan ook naargelang het geval, voorzichtig dan wel wantrouwend. Ik baseer mij o.a. wat Putin betreft op de Rakowski Papers(Red Symphony), de Perestroika Deception van Anatoliy Golitsyn, de analyses van Yuri Besemov, en het doel van de NWO =een communistisch systeem… en bijgevolg ben ik dan ook wantrouwend. Men gaat ook voorbij aan het feit dat Putin lid was van de KGB, dit is de Gestapo van de USSR!!!! Momenteel doet Rusland wel een beperkte inspanning in Syrië, maar zoals U ook al heeft vermeld, wordt Israël en Turkije ongemoeid gelaten. Ik ga er dan ook van uit dat hij één der pionnen is op het schaakbord van Brzezinsky. Wie niet past in de NWO strategie komt niet op schaakboord en wordt preventief uitgeschakeld, zoals bv Pim Fortuyn, of reactief zoals JFK. Bij deze strategie hoort ook de Hegeliaanse dialectiek. In feite zie ik een oorlog tussen clans binnen het Zionistische systeem, een conflict dat terug gaat tot Lenin – Trotsky en Stalin.
  In de volgende link naar de webstek van Henry Makow komt dit duidelijk tot uiting :
  https://www.henrymakow.com/2018/03/Jewish-Schism-Over-Trump%20.html
  met een citaat :
  “Globalism and nationalism reflect a longtime rift between two factions of the Masonic Jewish Conspiracy: Communism (globalism) Vs. Zionism (nationalism.) …”
  Deze tekst is gebaseerd op het volgende document :
  “In this 1965 document, left, Louis Bielsky explained the Cold War was due to Stalin’s “nationalist” determination to usurp control of Jewish world hegemony (Communism) from the “globalist” i.e. Rothschild bankers in London and New York City. …”.
  Van belang hierbij is ook de rol van de vrijmetselarij = judaisme voor de goyim(=het vee).
  De voormelde tekst geeft dan ook m.i. een verklaring voor gebeurtenissen die op het eerste zich niet verklaarbaar zijn. Ik verwijs dienaangaande naar de tekst.
  De Rakowski Papers(Red Symphony) krijgen in het licht van de voormelde publicatie op de webstek van Henry Makow, dan ook een bevestiging.
  Voor het overige zijn alle kopstukken die we zien paraderen op het toneel, pionnen op schaakbord. Ik denk dan ook dat men hun belang niet mag overschatten… zij voeren uit gewoon wat de “handlers” bevelen. (=handlers=de top van de piramide) . Een prachtig voorbeeld : IM Erika van de Stasi. Ik ga dan ook uit van het totaal beeld… om pogen te begrijpen wat er gebeurd… wat in deze “Nacht und Nebel” inderdaad niet eenvoudig is.

  1. Over welke wezenlijke zaken wordt er in de MSM wel geschreven Sub Rosa? Geen enkele dus! Dat weten we toch. Daar hoeven ons geen illusies meer over te maken. Het loslaten van die illusies scheelt veel energieverspilling. Voor wie het boek weet te lezen, is de wereld één open boek. Af en toe moet je echter wel tussen de regels doorlezen. 🙂

 9. https://www.hln.be/nieuws/buitenland/trump-belooft-snelle-terugtrekking-uit-syrie-we-maken-is-helemaal-af~a0723a91/
  Als Poetin deel van de NWO is dan is Syrie al verloren door bedrog door de Russen en is Assad van binnenuit ondermijnd.De Turken hebben in Syrie niets te zoeken maar zijn er wel en Poetin laat dat toe wat kan duiden op samenwerking.Wanneer dat zou kloppen is het logisch dat Trump nu troepen gaat terugtrekken want dan kan in Syrie mogelijk binnen afzienbare tijd op grote schaal geslacht gaan worden zonder dat daar VS personeel het slachtoffer van wordt en heeft de NWO een nieuwe uitvalsbasis wat ook gunstig is voor Israel in de strijd tegen Iran.
  Nog nooit heeft de VS Irak,en andere landen verlaten onder het mom dat hun personeel naar huis zou willen en nu ineens wel?Eerder het tegenovergestelde is gebeurd want Irak is onder valse voorwendselen binnengevallen terwijl de VS daar NIETS te zoeken had zoals zij ook niets in Syrie en andere door hen binnengevallen landen hebben/hadden te zoeken het enige wat zij in dergelijke landen hebben gedaan is ellende voor de bevolking veroorzaken en leegroof plegen om vervolgens regeringen die op hun hand zijn achter te laten.Ook de Israëli,s zijn bezig met het afschieten van Palestijnse demonstranten in Gaza dat kan geen toeval zijn.Dit is zomaar een gedachte van mij en niet meer dan dat.

  1. Hoi Arnold,
   Ja, Trump is niets anders dan een president van de VS, met alle gevolgen van dien. Hij deugt ook niet, hij had mooie praatjes (mbv facebook en cambridge analytics) voor de kiezers en ja ze zijn er weer ingestonken. Zelfs de alternative media, en sommige houden nog vol, met leuzen ‘wacht maar af, Trump gaat alles goed maken’…jaja.
   Theo Maassen zei het al, de meeste mensen weten niet wat bewustzijn is, kennen alleen het mode-bewustzijn.

  2. MC en Arnold 2 :
   Ik zie een volop afglijden naar een toestand zoals beschreven door George Orwell in zijn boek “1984” . Ik vond zo pas een interessante bron :
   https://www.zerohedge.com/news/2018-04-05/oceania-tis-thee-world-1984-forming-now
   met citaat :
   “n the end, the world will not notice its enslavement, because the generations capable of creative thought and reason will have been replaced by a stultified, obedient mass of humanity only capable of acting in a manner predetermined by the rulers. The world of “1984” is forming today. The Gulags are just around the corner. They’ll have “occupants” as soon as the time is right. Not at gunpoint. The people will enter the camps of their own accord, enslaved with the baits of entitlements and material conveniences. The world of “1984” was written about years ago, but it is upon us, now, and before we know it, we will be in it….” De ganse tekst is echter belangrijk. Het voormelde citaat zegt m.i. dan ook veel om niet te zeggen alles. Dit zal dan gepaard gaan met de ondergang van onze maatschappij :
   https://www.zerohedge.com/news/2018-04-05/how-recognize-when-your-society-suffering-dramatic-decline
   met citaat :
   “Collapse is a process, not a singular event. It happens over time, not overnight. It is a spectrum of moments and terrible choices, set in motion in most cases by people in positions of power, but helped along by useful idiots among the masses. The decline of a nation or civilization requires the complicity of a host of saboteurs…..”.
   De voormelde citaten geven dan ook m.i. weer wat er schuil gaat achter dit geopolitieke machtsspel. Het boek 1984 van George Orwell is dan ook brandend actueel…maar wie kent het bestaan er van en heeft het gelezen??

 10. Jesse Klaver zegt dat blok twee dingen volstrekt helder moet maken.Wie is hij om te vertellen wat iemand anders zou moeten doen dat ten eerste.Het is niets anders dan popie Jopie gedrag van Klaver vind ik want hij weet dat hij bepaalde groepen hierdoor voor zich kan winnen.
  1.Blok zou moeten helder maken dat hij Nederland nog steeds in het buitenland kan vertegenwoordigen .
  2.Dat Nederland een multiculturele en Multi etnische samenleving is en dat hij daarin gelooft.
  Overal ter wereld is er een strijd tussen mensen van verschillende afkomst gaande zoals in de VS de politie tegen kleurlingen of de strijd met Mexicanen.
  In Nederland hadden we de zwartepieten discussie en natuurlijk dat gedoe van de Turkse medemens op die brug waar Rutte nog iets zei in de trant van als je het hier niet goed vind kan je vertrekken en vervolgens werden we door de Turkse leider uitgemaakt voor nazi en zouden wij honden mensen laten mishandelen.
  Wat is voor Klaver de reden en waarom wil hij een ander voorschrijven wat die moet denken en/of zeggen? Het zijn gewoon feiten dat het niet echt goed gaat binnen die Multi culturele samenleving al zullen er ook best gevallen zijn waar het wel goed gaat natuurlijk.
  Naar mijn mening wil Klaver dan ook weglopen voor feiten en anderen verbieden daar over te spreken.Gisteren zag ik mevrouw Marijnissen op TV en die was zelfs al zo ver dat ze zei dat Blok wel zou kunnen aanblijven omdat hij zoals gewoonlijk op steun van bepaalde partijen zou kunnen blijven rekenen zoals dat wel vaker gebeurd.
  Waarom zou een minister moeten aftreden wanneer hij/zij een uitspraak doet waar hij/zij achter staat of is het de bedoeling dat zo iemand monddood wordt gemaakt wanneer het niet in het straatje van bepaalde politieke partijen past?
  Lodewijk Asscher had ook nogal wat commentaar op Blok terwijl hij juist gezegd heeft dat hij niets tegen salafisme zou kunnen doen ivm aantasting van het geloof.
  Deze week kwam uit onderzoek naar buiten dat Salafisme een gevaar is voor Nederland van binnen uit (dit had een universitair iemand uitgezocht.Laat hij zich daar liever over druk maken terwijl zijn eigen partij met Diederik Samsom de hele PVDA naar de afgrond heeft gebracht en zijn kiezers en leden in de kou heeft laten staan.

 11. Is Putin welbeschouwd dan toch een Zionistische marionet? Het onderstaande artikel doet dit wel vermoeden.

  Putin endorses Netanyahu for re-election, Shoigu and Lavrov react

  https://www.sott.net/article/420525-Putin-endorses-Netanyahu-for-re-election-Shoigu-and-Lavrov-react

  Kijk wat dit betreft ook eens naar de innige ‘vrij metselende’ handdruk die Rouhani, Erdogan en Putin elkaar geven, om aan de insiders duidelijk te maken dat ze allemaal deel uitmaken van hetzelfde misleidende geopolitieke circus.

  https://www.sott.net/image/s26/538335/full/5Hassan_Rouhani_of_Iran_Tayyip.jpg

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.