Advertentie

Jaarhoroscoop 2013


Manuela van der Knaap heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. De afgelopen jaren plaatsten wij haar astrologisch vooruitblik op het nieuwe jaar. Ook dit jaar doen we dat en Manuela is er vroeger bij dan anders, omdat we de 21.12.2012 shift hebben.

Manuela: “Ik heb dit jaar gekozen voor een artikel over de zonnewende en niet voor een jaarartikel van 1 januari 2013. Ik heb tot nu toe altijd gekozen voor de datum van 1 januari als het gaat om het duiden van de energieën voor ons collectief. Dit omdat 1 januari de datum is die wij in de wereld zien als begin van het nieuwe jaar. De zonnewende is het nieuwe jaar voor de natuur en het innerlijk en is organisch verbonden met de oorspronkelijke scheppingsspiraal. Omdat deze spiraal nu weer actief gaat worden in ons en in de wereld, klopt het voor mij ook beter om de datum en tijd te nemen van de zonnewende voor het duiden van de energieën voor innerlijke groei in 2013. Dit is de beschrijving van het innerlijke proces naar eenheid.”

* * *

Horoscoop Galactische precisie 21-12-2012

* * *

x

Jaarhoroscoop 2013

2012 © Manuela van der Knaap / Inzichten.com

x

Manuela van der Knaap
Manuela van der Knaap

De horoscoop van 1 januari 2013 blijft ook zijn werking houden, maar vooral in de wereld van dualiteit. Ik vermoed dat er nu wel een soort scheiding gaat komen tussen mensen die nog in de oude energie leven en zij die dat voornamelijk vanuit de nieuwe energie doen. Het komende jaar (jaren) zal het vermoedelijk nog zoeken zijn naar het leven in eenheid. Maar misschien gaat het allemaal wel veel langer duren of misschien is er toch als donderslag bij heldere hemel een totale transformatie. De snelheid waarmee het transformatieproces zich zal voltrekken is voor mij niet helemaal zeker, maar de beschreven transformatieprocessen in dit artikel worden door veel mensen al voor de 21ste december 2012 ervaren.

De jaarhoroscoop van 1-1-2013 laat zien dat het innerlijk gaat om het vinden van een nuttige besteding van je tijd en leven. (*20) Het getransformeerde beeld laat zien; ‘Menigten, opgewekt door een belangrijke boodschap, keren huiswaarts.’ Alleen de boodschap horen van de nieuwe tijd is niet genoeg. 1-1-2013 daagt ons uit om het ook te gaan toepassen.
De horoscoop van de Galactische precisie beschrijft het werkelijke transformatieproces van dualiteit naar eenheid, voor zolang wij nodig hebben om deze stappen te nemen.

Ontwikkelingen
Als ik daar in 2013 inspiratie voor krijg zal ik artikelen schrijven in het moment. Dat is ook wat de nieuwe energie van ons vraagt. In mijn bedrijf heb ik ruimte gecreëerd om de nieuwe vorm van werken te kunnen laten ontstaan in het moment. Het zal veel meer leven en werken worden in co-creatie met begeleiding in het hier en nu met de kosmische horoscoop en kristallen. Veel op locatie in bedrijven en met groepen. Dus hou mijn website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Galactische precessie
21 december 2012 werd een bijzondere datum. De Mayakalender eindigt en er is een speciale uitlijning van ons zonnestelsel met de middellijn van het melkwegstelsel. Dit is een gebeurtenis die eens in de ongeveer 26.000 jaar voorkomt. Toen stonden de Zon en de Aarde op midwinterdag precies op één lijn met deze denkbeeldige lijn. Om12:12 onze tijd om precies te zijn. De achtergrond waartegen de Zon van ons zonnestelsel opkomt op midwinterdag (rond 21 december) is steeds een stukje verschoven en is na 25.800 jaar (12×2150 jaar) weer terug waar deze beweging begon.

Nu wordt er vanuit de astronomie verschillend aangekeken tegen deze gebeurtenis en sommigen zeggen dat deze uitlijning al in 1998 heeft plaats gevonden. Mijn astronomische kennis reikt niet ver genoeg om hier iets zinnigs over te zeggen. Onderzoek het voor jezelf. Ik beperk mij tot de duiding van kosmische astrologie. Hierin wordt in overvloed aangegeven dat iets bijzonders gaande is.

Worstel en kom boven
De horoscoop van de Galactische precesie en de winterzonnewende op 21 december 2012 om 12:12 (MET) laat een grote potentie voor transformatie zien. Veel structuren zijn aan het instorten, waardoor veel mensen in het nauw zitten.(*4) Zij zullen dit beeld wel herkennen. Het is het beeld van de 25ste graad van Schorpioen.(*1) Op deze plaats staat de Noordelijke Maansknoop in Schorpioen in het 8ste huis. De Noordelijke Maansknoop laat ons steeds zien waar de energie naar toe stroomt en wat er ontwikkeld wil worden.

De bultrug-walvis Johannes aan lager wal..
De bultrug-walvis Johannes aan lager wal..

In de lagere octaaf is dit een graad van ‘Zelfverloochening’. Dit is het jezelf opofferen om de ander te helpen(*2) en vervolgens zelf moet worstelen om boven water te blijven. Als de impuls om te helpen vanuit het ego en dus dualiteit voortkomt wordt de redder in jezelf gemobiliseerd om het slachtoffer in de ander te redden.

Door je te veel te richten op de noodkreet van anderen of iets van buitenaf, activeer je hiermee de onbalans in jezelf tussen jouw innerlijke slachtoffer en redder. Door alleen de redder of het slachtoffer naar buiten te brengen, creëer je een scheiding tussen deze twee kanten van dezelfde medaille in jezelf en projecteert het de wereld in. Je raakt dan uit verbinding met je eigen innerlijk. (*11) Alle commotie rond de situatie van de aangespoelde bultrugwalvis, inmiddels gedoopt tot Johannes op het Noordzeestrand is daar een mooie demonstratie van.

Loslaten
De tekst bij het beeld in het boek van Koppejan,(*3) schrijft; ‘Een man zwemt rustig en met vertrouwen in een onstuimige zee.’ Als er met vertrouwen wordt gehandeld, zul je worstelen en ontzwemmen zoals we in Nederland al vaker hebben gedaan en zichtbaar is in het wapen van de provincie Zeeland ‘Luctor et emergo’. Door de eenheid te zien in de chaos laat je de transformerende energieën hun werk doen. Het oude moet eerst worden losgelaten voordat het nieuwe kan ontstaan. Chaos en het niet meer weten zijn tekenen van deze heilzame verandering.(*2)

Durf en laat los zodat je in ander vaarwater kunt komen. Het vaarwater van de oorspronkelijke Scheppingsspiraal (lees hierover verderop in het artikel), jouw innerlijke natuurlijke stroom, waarin je mag Zijn wie je in Wezen bent. Moeiteloos komt dan op je pad wat je werkelijk dient en vervult.

X-Ray vision
Als je goed bij jezelf kunt blijven en luistert naar de innerlijke wijsheid en je hart dan kan dit eerste beeld van de zwemmende man transformeren naar een X-ray vision. Het tweede getransformeerde beeld is dan ook: ‘Dankzij een exacte diagnose na een röntgenfoto wordt een mensenleven gered.’ (*3) De doordringende (röntgen)straal en inzicht uit een andere wereld, kijkt door de materie heen en laat ons zien dat het gaat om het volledig onafhankelijk worden van materiële omstandigheden, zodat we de diepe waarheid/wijsheid kunnen zien. (*4) Dit alles; zowel de man in de onstuimige zee, als de X-ray vision (door-zien), zijn ervaringen van het innerlijk. (*5)

Kosmische straal
shift-headEr zijn veel verschillende invalshoeken en speculaties over 21 december 2012 en de gebeurtenis van de Galactische precisie. Een daarvan is dat op het exacte moment van de Galactische precisie vanaf de Grote Centrale Zon (etherisch innerlijk niveau) een straal de kern van Moeder Aarde zal raken, waardoor haar frequentie (dit is de snelheid waarmee haar materie trilt) naar een ander niveau gaat. Dit heeft mogelijk een effect op het zwaartekrachtveld en het magnetisch veld die een andere verbinding met elkaar zullen aangaan. Ik haal deze specifieke voorspelling aan, omdat het beeld van de X-ray in de horoscoop van de Galactische precisie hierop lijkt aan te sluiten.

Deze horoscoop geeft ook aan dat het hier gaat om een innerlijke ervaring die zich in het niet zichtbare, dus in onze binnenwereld laat ervaren.(*5) Nog een aanwijzing dat het gaat om een innerlijke ervaring is dat de Grote Centrale Zon het centrum van de Galaxy is op het etherische (innerlijke) niveau. Het centrum van de Galaxy is op fysiek niveau waarneembaar als een zwart gat en wordt het Galactische centrum genoemd.

Transformatie van de schaduw
De horoscoop van de Galactische precisie laat zien dat het voor ons mensen gaat om het transformeren van onze schaduwen.*1 Schaduw is dat wat je veroordeelt en niet accepteert in jezelf en van een ander. Hoeveel schaduw je van jezelf al onder ogen hebt gezien en geaccepteerd en misschien zelfs al geïntegreerd zal het tempo bepalen waarmee je deze lichtimpuls van nieuwe energie kunt integreren en zichtbaar kunt maken in je dagelijks leven.

Onderbewuste
Dit wordt op een praktische manier zichtbaar in het aanvaarden van het leven zoals het is. Je gaat er niet meer mee in gevecht, sluit niets meer buiten, hebt geen oordeel, maar neemt het puur waar zoals het IS. Ik vermoed dat dit waarschijnlijk niet gaat van vandaag op morgen. Alles wat ontkend en afgewezen wordt, waar je het gevecht mee aangaat, van jou dus niet mag zijn wat het IS, zal zich met spanning, vervorming en uitvergroot aan jou tonen. Op het moment dat het gewoon mag zijn wat het IS ook al vind je het helemaal niet leuk, zal helder worden wat de functie is van de gebeurtenis of situatie. Goed en slecht bestaan alleen maar omdat wij er dat gewicht aan toekennen.

De horoscoop van de Galactische Precisie laat zien hoe wij het onderbewuste kunnen bevrijden van alles wat wij er naartoe hebben verbannen. (*1) (*4) Saturnus laat in getransformeerde staat dan ook een beeld zien van ‘Een tandarts is tanden aan het repareren, die geruïneerd zijn door beschavingsgewoonten.’ Dit is een beeld van een vakman die zijn expertise beschikbaar stelt aan zijn cliënten. De egoschade wordt met precisie stapje voor stapje heel praktisch gerepareerd. (*13)

Stromen in de nieuwe energie
We blokkeren dan niet meer onze innerlijke creatieve stroom vanuit angst voor wat deze in de wereld om ons heen oproept en voor wat we dan mogelijk terugkrijgen. Onze Wezenlijke energie van Zijn kan via het hart gewoon doorstromen de wereld in. Binnen- en buitenwereld stromen dan samen om een creatie tot stand te brengen. Als je creëert vanuit de nieuwe energie dan is dat wat ontstaat origineel, bevrijdend en steeds nieuw maatwerk. Deze energieën kunnen niet gevangen worden in vaststaande structuren. Er moeten dus nieuwe structuren geboren worden in nieuwe vormen. (*4)

26ste graad schorpioenEen nieuw begin
Wat we in de wereld om ons heen ontmoeten laat dit beeld zien in de 26ste graad van Schorpioen. Dit beeld laat een voorkeur aan een afgezonderd bestaan zien, zuiver en alleen. Het is een beeld van immense diepe stilte. Er is een gevaar van zich te veel afsluiten en afzonderen om de puurheid te kunnen bewaren. Gebed in de natuur, gebonden aan artistieke of religieuze idealen kan in de lagere fysieke octaaf (dualiteit/schaduw) behoefte geven om zich aan te sluiten bij een sekte of religieuze orde.

Er is een opkomende zon te zien op de afbeelding. Het begin van een nieuwe dag. De rotswand en het kapelletje worden al verlicht door de zonnestralen en laat zien dat het bewustzijn de eigen harde materiële vorm die weerstand biedt doordringt.

Omdat dit de graad van de Noordelijke Maansknoop is in de horoscoop van de Galactische precisie wordt duidelijk dat het gaat om transformatie van het onderbewuste en de eigen schaduwkanten. Maar het beeld laat zien dat de transformatie ook in de materie plaatsvindt (kruis op de bergwand) in de natuur, in de stilte. Er komt licht in de materie, in ons lichaam en in de Aarde. (*6) De opgaande zon is ook een metafoor voor een nieuw begin.

Snel en behendig
De horoscoop van de Galactische Precisie laat zien dat het lichamelijk en in het bestaan niet meer op te brengen is om in de bestaande structuren te functioneren. Het gevoel geeft aan dat er een verandering MOET komen. Die kan alleen maar ontstaan door de oude knellende structuren, vorm en controle los te laten.(*6) Het eerste beeld van de opkomende Zon (*1a) transformeert en wordt in de hogere octaaf; Snel en behendig slaan Indianen hun tenten op. Het kamp wordt gemaakt. Dit laat ons zien dat de verstilling die zichtbaar is in het eerste beeld van de opkomende zon, het Zijn, neergezet dient te worden in een snelle en behendige stroomt naar buiten.

De indianen die hun kamp opslaan kunnen dit snel en behendig doen omdat de tenten geen enorme vaste structuren hebben en erop ingericht zijn om flexibel te zijn. De vorm is flexibel genoeg om nieuwe inzichten te kunnen volgen en in het moment te laten ontstaan. (*7) Door de transformerende energieën de ruimte te geven, wordt duidelijk hoe te handelen. Dit vraagt om een beschouwende blik, verbonden met het innerlijk en vanuit hoger bewustzijn. (*8)

Bewustzijn en creatie
Bewustzijn en creatie

Creatiekracht in de nieuwe energie
En vraagt om deze manier van meer beschouwend handelen.De heilige geest is voelbaar als een Zijnskracht. Vanuit deze kracht is alles oké en heb je niets nodig van buitenaf. Alle structuur en beperkingen mogen worden losgelaten. Het is goed zoals het is. We zijn nu in een overgangsperiode aangekomen, waarin we mogen leren leven vanuit deze Zijnsstroom. Alleen het hart kan sturing geven in het moment en laten voelen waar je werkelijke passie ligt, waar jouw pad ligt.

Helaas voor alle controle in ons, kan dit alleen maar in het hier en nu gevoeld worden, met diepe dankbaarheid, begrijpen en het zien van het grotere plaatje. Ook zijn de creaties van de Heilige Geest (Godsvonk) altijd harmonieus en heilzaam, maar kan wel zaken die vanuit controle zijn gecreëerd voelbaar en zichtbaar maken en diskwalificeren. Het kamp van de indianen laat zien dat het flexibel zijn noodzaak is om het stille Zijn in de wereld te brengen.

Huizenmarkt
Dit beeld van de indianen die hun tentenkamp opslaan, laat ons mogelijk ook zien dat wij West-europeanen te veel zijn vastgeklonken aan ons betonnen huis wat kan verworden tot een blok aan je been. De hypotheekrente-aftrek die vanaf 2013 in Nederland zal worden ingeperkt en aflossingsvrije hypotheken onmogelijk maakt zal veel mensen in deze situatie brengen. Het energiepatroon van de huidige Yod inspireert ons om flexibel om te gaan met de plek van onze woning. We werken ons hele leven om het dak boven ons hoofd te betalen. De huidige maatregelen van de overheid zetten dat wat de huizenmarkt nog enigszins flexibel maakte mogelijk nog verder vast. (*6) Dit is een uiting van deze Yod in haar lagere octaaf, waarmee chaos, angst, slachtofferschap(*2) en disbalans wordt gecreëerd.

cheiron
Cheiron

Rol van NederlandKaart van Nederland
De staatshoroscoop van Nederland laat zien dat wij als land onze Cheiron return nu ondergaan.(*14) Dit is een grote activatie van de kosmische wond van ons land; namelijk bestuurlijke chaos, te veel mee zwalken met anderen, zoals VS en Europa. In periode waarin de kosmische wond Cheiron actief is, wordt de wond eerst uitvergroot om helder zichtbaar te worden en vervolgens geheeld te worden. De chaos die uit deze periode ontstaat zal ons leren hoe een structuur te creëren die het geheel (eenheid) ondersteunt.

Het helen van de kosmische wond van Nederland is tot eind 2013 aan de orde. Als we deze wond kunnen helen zullen de structuren van de overheid het collectief gaan ondersteunen. Het collectief, het geheel is dan zelfdragend in haar bestuur. De geleerde les is het bestuur in eigen hand te houden, zowel voor inwoners van Nederland als voor de overheid.

Vingerwijzing van God
Een Yod is een vingerwijzing van God die wijst en ons aanspoort het nu echt te doen. Een Yod is niet gemakkelijk te begrijpen vanuit het verstand en vraagt verfijnde afstemming op het hoger bewustzijn. Kun je deze verbinding niet maken dan veroorzaakt een Yod veel chaos en ongemak. Astrologisch gezien is deze Yod het enige exacte en bijzondere aan de horoscoop van de Galactische precisie. Er zijn wel vaker Yods, maar wat maakt deze nu zo bijzonder?

Er is een heel bijzondere verbondenheid van twee planeten in de basis. Een astrologische receptie van Saturnus en Pluto.(*4) Dit innig samenstromen van deze twee planeten geeft in de lagere octaaf een enorme behoefte aan controle, macht en beperking. Deze astrologische stand is op 6 oktober 2012 begonnen en zal ons blijven inspireren tot aan 19 september 2015 om de controle op te geven en structuren en alles wat vast en zeker is los te laten, zodat het kan transformeren naar een vorm waarin we wel gelukkig en authentiek kunnen leven.

Nederland heeft daarin dus een belangrijke rol te spelen door het helen van haar kosmische wond Cheiron (lees de alinea hierboven).(*14) Levend vanuit de dualiteit hebben wij dus de neiging om controle te vergroten. We zien dit terug bij overheden en in het bedrijfsleven, maar ook op persoonlijk niveau in je eigen leven kan angst de behoefte aan controle vergroten. Maar al snel wordt duidelijk dat nog meer controle het antwoord niet is. Er wordt meer authenticiteit en eigen verantwoordelijkheid gevraagd, dat maakt deze astrologische stand duidelijk. Ieder persoon in een (werk)groep zal op eigen benen moeten gaan staan. Daarvoor moeten op alle niveaus de structuren transformeren naar meer werk- en leefbare modellen die flexibel zijn (beeld van het indianenkamp).(*6)

Essentie leven
De vinger van God wijst naar Jupiter in Tweelingen en de zwarte Maan in het 3de huis. De vingerwijzing zegt ons nu echt onze essentie te gaan helen en leven.(*12) De lichtheid van het leven; de joy tot uiting te brengen. Het loslaten van alles en het niet meer weten, maakt dat we onbevangen in het contact mogen ontdekken wat ons blijdschap schenkt. Waar heen gaat jouw weg, jouw journey? (*10) We laten het avontuur weer toe in ons leven, onbevangen en vrij. Deze ‘vingerwijzing van God’ zou wel eens de geboorte van het Aquariustijdperk en de vestiging van de nieuwe energie kunnen tonen en hoe deze te bereiken.

Evenwichtig regeren
De vingerwijzing van God wijst naar de 9de graad van tweelingen. Het beeld laat zien dat we op de troon mogen gaan zitten van wie wij in Wezen Zijn, met het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht. Het helemaal toe te eigenen. De koning en koningin regeren gezamenlijk, het actieve en passieve zijn in dit beeld gelijkwaardig en verbonden. Hier stroomt alle energie naar toe laat de horoscoop van de Galactische precisie zien. Hier zijn alle pijlen op gericht.(*15) Het beeld transformeert naar ‘Een middeleeuwse boogschutter met pijl en boog, klaar om te vechten.’ In onze patriarchale maatschappij zijn wij gewend om het mannelijke in ons voorrang te geven.

Het mannelijke is het actieve, naar buiten gerichte in ons. Nu worden wij aangespoord om gefocust te blijven en onze pijlen goed te richten met onze aandacht. Een goede boogschutter kan alleen vanuit een innerlijke verstilling gericht schieten. Daar waar de aandacht (innerlijk) op gericht is gaat de pijl heen. We hebben nu zowel het actieve als passieve in een bewuste alerte staat nodig. De energie van de Heilige Geest kan alleen maar heilzaam de wereld in stromen als we wachten tot de focus juist is om dan pas te handelen, als het hart dit aangeeft.

Het is cruciaal om steeds vanuit het beschouwende de stilte , het niets van de Heilige Geest, de ruimte te geven als we de wereld te gemoed treden. Daarin kan deze Goddelijke kracht zich pas werkelijk ontvouwen. Het vraagt van ons om continu te zoeken naar dit evenwicht tussen actie en stilte. Onze aandacht richtend op de stilte in ons hart, zodat we de essentie overbrengen in onze creaties. (*21)

spiral-galaxy-ngc1232-1600Oorspronkelijke scheppingsspiraal
Tijdens de afdaling de stof in zijn wij in deze schepping de verbinding met de bron en de oorspronkelijke scheppingsspiraal kwijt geraakt. Deze schepping is een co-creatie van de Heilige Geest en de Stof. Alle ervaringen die we hebben opgedaan in deze schepping in het universum maar ook op Aarde, zijn opgeslagen in de ziel. In de kosmische beweging die rond de Galactische precisie gaande is, wordt alles teruggebracht naar de essentie. 15 jaar geleden heb ik een serie visioenen gehad waarin mij uitleg gegeven is van dit proces dat zich nu aan het ontvouwen is.

Er werd duidelijk gemaakt dat deze beweging/impuls uit de oorsprong voortkomt, die vóór alles ligt wat wij denken te weten over wat oorsprong is. Scheppingen hebben weer nieuwe scheppingen gecreëerd en deze impuls komt vanuit oorsprong voor de oorsprong en gaat oneindig steeds weer naar meer omvattende oorsprong ‘terug’( er is helaas geen ander woord om dit uit te leggen). In dit creatieproces waarin de oorsprong zichzelf wilde ervaren in vele vormen, zijn wij de verbinding verloren met die oorspronkelijke scheppingsspiraal en verder gaan scheppen vanuit de dualiteit. We vielen uit de eenheid en verloren de verbinding met onze wezenlijke essentie.

Dit heeft een enorm kosmisch trauma veroorzaakt. We krijgen nu de mogelijkheid om de oorspronkelijke scheppingsspiraal weer op te pakken. De oorspronkelijke scheppingsspiraal is te herkennen aan de immense stilte en vrede in het hart. Alles mag in essentie zijn wat het IS en we scheppen vanuit eenheid en co-creatie. Er kunnen vanuit de oorspronkelijke scheppingsspiraal alleen maar win-win situaties ontstaan. De kosmische octaaf van Tweelingen laat ons de essentie ervaren in de veelheid/diversiteit. (*12)

Ieder deeltje in de veelheid heeft weer een eigen essentie. Als je puur en alleen maar de essentie waarneemt en het laat zijn wat het IS gaan de essenties in de veelheid weer een verbinding aan en ontstaat er weer een nieuwe essentie en beweging. Dit is wat er nu gaande is in ons en in de wereld.(*15) In de stilte verbonden met onze wezenlijke essentie wordt alles aangeraakt en ‘geïnspireerd’ om alles terug te brengen tot het wezenlijke, het essentiële. Alle herinneringen en ervaringen uit vorige levens en uit levens en ervaringen die we hebben opgedaan toen we afdaalden de stof in, kunnen in deze wezenlijke essentie niet bestaan.

Alle angsten en alles wat niet essentie is, wordt in deze zuiverende wezenlijke essentie van de Zwarte maan in Tweelingen eenvoudig losgelaten. Als de essentie mag zijn wat het IS, dan is er geen behoefte meer om iets anders vast te houden, te herinneren en valt het niet essentiële gewoon weg. Dit omdat alles wat geen essentie is geen eigen draagkracht heeft, niet authentiek is, maar bestaat door het uit evenwicht zijn van iets anders. Dit is de essentie van dualiteit.

Kosmisch trauma
Het is van groot belang om rond de 21ste december 2012 en de door velen genoemde window die tot zondagavond 23 december duurt regelmatig verbonden te zijn met je essentie en de stilte in jezelf.(*16) Het is heel goed mogelijk dat je in het hele transformatieproces herinneringen hebt of krijgt aan het moment waarop jij de oorspronkelijke scheppingsspiraal verliet en in de spiraal van dualiteit terecht kwam. Dit is een enorm kosmisch trauma en kan enorme paniek en angst oproepen en kan je zelfs lichamelijk in een schok brengen. Alle Hoger Zelven, multi-dimensionale delen (aspecten in de persoonlijkheid zijn hier spiegels van) moeten terug-komen in de oorspronkelijke scheppingsspiraal.

Als er nog boosheid vastzit of angst over dat wat er ooit gebeurde of een angst dat dit nu weer kan gebeuren, is dat een noodkreet om met deze ervaring in het reine te komen. Ga deze angst niet projecteren op een gebeurtenis (of samenzweringstheorieën) in de wereld om je heen.(*13) Het kan wel waar zijn, maar het meeste effect bereik je als je in evenwicht blijft, bij je essentie. (*17) Als je hart je vanuit dit evenwicht nog steeds laat voelen dat je iets in te brengen hebt in de situatie, volg dan je hart.(*21)

Wraak van Sedona
Vertrouwen geeft de stabiliteit en de basis om het transformatieproces te laten voltrekken. De planeet Sedna werd op 11 november 2003 ontdekt en wil ons leren om met respect om te gaan met onze oceanen en de natuur. In de mythologie werd Sedna door haar vader vermoord/verbannen naar de bodem van zee, omdat zij weigerde te trouwen met de man van zijn keuze. Sindsdien had zij een enorme haat en wrok jegens mannen. De mythe vertelt dat als ze met respect wordt behandeld ze ons voedt met de vissen van de zee. De vissen die zijn voortgekomen uit haar kapot gemaakte lichaam. De planeet Sedna staat in de horoscoop van de Galactische precisie samen met de Zuidelijke Maansknoop. Deze stand moedigt ons aan om wrok en haat ontstaan door macht en controle van onze of andermans mannelijk onbalans uit het verleden los te laten en te transformeren. (*18)

aquarius-fPower to the people
De horoscoop van de Galactische precisie laat ook zien dat het volk vraagt om vernieuwing. Ook hier zien we terug dat het lichaam aangeeft het niet meer aan te kunnen om in een structuur te moeten passen.*9 We kunnen niet meer opbrengen om tegen de structuren/vormen in te werken. Probeer je wel koppig door te gaan op de oude voet dan raak je uitgeput.*18 De structuren maken dat wij worden geleefd in plaats van dat wij ons leven zelf inrichten en leven.(*7) De vernieuwing zal dus vanuit het volk komen en op persoonlijk niveau van binnenuit gedreven door problemen met het lichaam en malaise in het bestaan.(*9)

Aquariustijdperk
We denken individuen te zijn, maar levend in de dualiteit is het leven een grote opstelling van krachten en zijn anderen spiegels van deze krachten, omdat we deze kwaliteiten afwijzen in onszelf. In het aquariustijdperk gaan we de universele energie ontwikkelen en ordening krijgen in groeps- en sociale energieën. In het Aquariustijdperk worden we werkelijk broeders en zusters. Vanuit eenheid ziet groepsenergie er heel anders uit.(*17) Gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel. We zijn dan samen vanuit co-creatie. Ieder kan zijn of haar eigen wezenlijke inbreng geven.

Vanuit eenheid wordt 1+1=100 en kunnen er wonderen gebeuren. Iedereen doet dat waar hij of zij blij van wordt en krachten en gebeurtenissen vullen elkaar aan en bekrachtigen elkaar. Of na 21 december 2012 deze energie al helemaal gevestigd is in ons als donderslag bij heldere hemel, dat betwijfel ik. Ik vermoed dat we in dit nieuwe tijdperk gemakkelijker de eenheid kunnen ervaren in onszelf en in de wereld, maar dat het ook mogelijk is om nog dualiteit te ervaren.

Daar gaat nog het proces van bewustwording, heel worden en loslaten aan vooraf. Maar alles wat het leven gewoon kan nemen voor wat het IS, geen belang heeft om iets te verbergen, zal de energie van eenheid in het leven kunnen ervaren. De natuur, dieren, planten, materie, natuurwezens en moeder Aarde leven vanuit deze staat van Zijn en zullen de vernieuwende hogere impuls van eenheid in zichzelf kunnen integreren. Daardoor zal de basis, de dragende energie van het leven op Aarde veranderen.

2012 © Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

 

Bronvermelding en astrologische verwijzingen:

*1) Noordelijke Maansknoop in het 8ste huis in Schorpioen. 25ste graad.

*1a) Gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop in het 8ste huis in Schorpioen. 26ste graad.

*2) Cheiron conjunct Neptunus in Vissen conjunct de ascendant, maakt dat je vanuit medelijden naar de wereld kijkt en alleen maar slachtoffers waarneemt. (lagere octaaf)

Het meesterschap voorbij dualiteit is het waarnemen van eenheid.

*3) Iedere graad in de dierenriem heeft een betekenis. Een helderziende heeft beelden ontvangen voor iedere graad. Koppejan heeft deze pentekening gekocht en in een serie van drie boeken geplaatst en uitgelegd. Er zijn verschillende astrologen die boeken hebben geschreven over deze graden. Er zijn van iedere graad twee beelden. Het originele beeld van de helderziende en het getransformeerde beeld. Deze zijn later gevonden.

De boeken van Helene W en Willem A.Koppejan is: ‘Beeldengids van de dierenriem’ ISBN 9020216708. Er zijn totaal drie boeken waar alle beelden in staan.

*4) Receptie van Pluto in Steenbok met Saturnus in Schorpioen aan de basis van de Yod in de horoscoop van de Galactische precisie. Pluto maakt een vierkant met Uranus in Ram conjunct (ruim van bijna 10 graden, maar wel werkzaam) de Maan.

*5) De niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop laat de innerlijke ontwikkelingen zien.

*6) Receptie van Pluto in Steenbok met Saturnus in Schorpioen aan de basis van de Yod in de horoscoop van de Galactische precisie. Pluto maakt een vierkant met Uranus in Ram conjunct (ruim van bijna 10 graden, maar wel werkzaam) de Maan. De basis van deze Yod; Saturnus sextiel Pluto in Steenbok conjunct de Diamant laat ons transformatie van structuren zien en dus ook de structuren in materie. Het vierkant van Uranus conjunct de Maan naar Pluto geeft spanning vanuit de binnenwereld om de transformatie in gang te zetten. Lichamelijk (1ste Huis) en in het bestaan in het innerlijk niet meer op te brengen om in de oude structuren te functioneren.

*7) Majeur ongeaspekteerde Mars in Steenbok in het 1de huis. Alleen een sextiel met de Noordelijke Maansknoop. Deze wordt niet gerekend tot de spelers die een Majeur aspect kunnen vormen.

*8) Cheiron op de ascendant conjunct Neptunus in het 12de huis, beide in Vissen. Als er geen verantwoordelijkheid genomen wordt voor het onbewuste: Saturnus in het 8ste huis in Schorpioen, dan wordt deze energie naar buiten geprojecteerd en gezien bij anderen. Er kan dan een obsessie ontstaan en angst voor samenzweringstheorieën.

*9) Uranus conjunct de Maan in Ram 1ste huis vierkant Pluto in Steenbok, die een receptie maakt met Saturnus in Schorpioen in het 8ste huis.

*10 Heer van Tweelingen is Jupiter. Deze staat conjunct de zwarte Maan in Tweelingen, conjunct het gelukspunt. Mercurius staat bij Priapus in Boogschutter in het 9de huis. Mercurius in Boogschutter en Jupiter in Tweelingen zijn in receptie, met andere woorden, ontvangen elkaars energie en zijn innig verbonden. Zij staan in het dierenriemteken waar de andere planeet over heerst.

*11) Saturnus in Schorpioen in het 8ste huis driehoek Cheiron in Vissen op de ascendant.

Negatief vormkracht geven aan Saturnus in Schorpioen, brengt afscheiding in het onderbewuste en het zien dualiteit in de wereld. Eenheid wordt dan verdeeld in twee elkaar complementerende krachten.

*12) Zwarte maan in het 3de huis in Tweelingen, conjunct Jupiter.

*13) Saturnus in het 8ste huis in Schorpioen in de 9de graad.

*14) Staathoroscoop van Nederland: 16 maart 1815 10:27 LMT Den Haag. Cheiron staat in het 10de huis in Vissen.

*15) Yod Saturnus in Schorpioen in het 8ste huis sextiel Pluto in Steenbok het 11de huis, beide maken een inconjunct met Jupiter en de Zwarte Maan in het 3de huis in Tweelingen.

*16) Het luisteren naar de klanken van Aethos die je gratis kunt downloaden op de website van Tom Kenyon kunnen je begeleiden om in eenheid te komen. www.tomkenyon.com Het artikel ‘Cosmic window’ beschrijft de window van 21 tot 23 december2012.

*17) Pluto conjunct de Diamant in Steenbok in het 11de huis is een arm van de Yod die in evenwicht gehouden moet worden. De Diamant is het authentieke kristallisatiepunt van onze wezensessentie. Kosmische octaaf van Pluto is acceptatie hoe het is en dan je eigen plan trekken. De ander loslaten; niet willen bepalen wat de ander moet doen.

*18) Sedna 22.49 stier conjunct de Zuiderlijke Maansknoop in het 2de huis.

*19) Zwarte Maan in het 3de huis is verbonden met het ervaren van Multi-dimensionaliteit.

Jupiter conjunct de zwarte Maan in Tweelingen in het 3de huis vraagt om de Multi-dimensionale verbinding met onze Hoger Zelven te helen en de multi-dimensionale verbinding terug te brengen tot haar essentie, namelijk de oorspronkelijke scheppingsspiraal.

*20) Jaarhoroscoop 1-1-2013 00:00 Greenwich MT. Noordelijke Maansknoop 24ste graad Schorpioen.

*21) Venus conjunct Priapus en Mercurius in boogschutter in het 9de huis.

 

 

 

10 gedachten over “Jaarhoroscoop 2013

 1. Mooi vooral de zin; De oorspronkelijke scheppingsspiraal is te herkennen aan de immense stilte en vrede in het hart. Alles mag in essentie zijn wat het IS en we scheppen vanuit eenheid en co-creatie

 2. Een mooie versie van het scheppingsverhaal, door Bart Moeyaert.

  In het begin was er niets. Het is moeilijk om je dat voor te stellen. Je moet alles wat er nu is, nog niet laten zijn. Je moet het licht uitdoen, en er zelf niet zijn, en dan ook nog eens al het donker vergeten, want in het begin was er niets, ook het donker niet. Als je het begin van alles wil zien, moet je erg veel weglaten. Ook je moeder. Alleen God en mij hou je over. Het is moeilijk God en mij over te houden als je net aan niets hebt gedacht, maar ach: God en ik zijn niet veel. We zijn nog minder dan je denkt. We zijn dat beetje lucht dat ’s nachts om de wereld reist. We zijn een droog buitje. We zijn niet eens de sneeuw die verleden jaar gevallen is. Zo weinig zijn we. Maar evengoed waren we erbij, in het begin. Er was niets, en God, en ik – en een stoeltje om op te zitten, want er is heel lang niets geweest. Het was verschrikkelijk. Van straks hadden wij nog nooit gehoord. Aan morgen hadden wij nog nooit gedacht. Er was geen vroeger en geen mooi weer vandaag, geen kopje thee en wil je er een koekje bij, geen foto van de hond met de parkiet op zijn kop, niets viel er te vertellen, want over het uitzicht waren we van in het begin al uitgepraat.
  Hoe je het ook draaide, hoe je het ook keerde: niets veranderde, niets bleef niets. Maar als ik aan God vroeg hoe het met hem ging, of hoe zijn stoeltje zat, stak hij zijn duim omhoog en knikte er eens bij. Alles was goed, zei hij. Alles was goed. Al was er nog niets. ‘Met een beetje goede wil zie je hoe het wordt,’ zei God op een keer, en hij wees met zijn twee handen tegelijk om zich heen, en prikte hier en daar in het niets, alsof hij de dingen die nog niet bestonden al aanraakte vóór ze er waren. ‘Kijk je?’ zei hij. ‘Zie je?’ God zei wat hij zag, hij noemde de dingen bij naam, maar als je van alle dingen alleen het niets en een stoeltje bij naam kende dan wist je niet waarover hij het had. Een tafel heeft vier poten en er zit een parkiet op zijn kop, en aan een hond kun je eten. ‘U ziet alles,’ zei ik tegen God. ‘Dat is fijn voor u, ik ben benieuwd’.
  Dat was precies het goede antwoord. Het voordeel van niets en een stoeltje is dat het maar twee dingen zijn. Als dat alles is, heb je weinig zorgen. ‘Ik ben vooral benieuwd waarmee u gaat beginnen,’ zei ik tegen God, en ik deed hem na: ik prikte met mijn vingers in het niets. Erg netjes was dat niet van me, maar die glimlach om zijn mond was ook niet van de liefste, zoveel voorpret als hij had aan de dingen die nog niet bestonden – en dat was alles bij elkaar erg veel. ‘Eens zien,’ zei God. Hij spreidde zijn armen uit en schiep iets. Het was iets wat ik eerst niet zag. Het was de dag. Ik had het pas een paar uur later door, toen het donker werd. ‘Zo,’ zei God in de schemering, en ik kon het niet goed zien, maar ik weet zeker dat zijn duim niet aarzelde. Mijn mond ging dicht. Als God en ik maar weinig zijn, nog minder dan je denkt, dan is hij van ons tweeën het meest. Op dat moment was het alleen onprettig om dat toe te geven. Wie weet was het vanzelf wel donker geworden, waren de dag en de nacht gewoon een onderdeel van het niets, en zou er met het stoeltje ook nog wat gebeuren. Wie weet was ik niet wat ik was, en werd mijn stoeltje straks iets anders.
  ‘Mooi,’ zei ik, terwijl ik de nacht in keek, en met mijn vingers op mijn knie trommelde. ‘En wat komt er nu?’ ‘Een ochtend,’ zei God, en hij glimlachte, en legde zijn handen achter zijn hoofd en slaakte een zucht van tevredenheid. Er is niet veel nodig om het niets in het iets te veranderen. In Gods geval was een zucht van tevredenheid genoeg.
  Vergeleken met eerst leek alles hetzelfde te zijn, net als toen de dag geschapen werd, maar dat was schijn. De haartjes op mijn arm trilden. Mijn wimpers bewogen, zodat mijn ogen gingen tranen. Als er eerst niets is, valt elke beweging op. Ik ben eens in een stille kamer geweest, toen er een muis bewoog. Sterker nog: ik ben eens in een stille kamer geweest, toen er een muis bewoog en een kat wakker werd. Zo was het, na die zucht, en het werd er niet beter op. De wind hield aan, werd harder. Het zou niet lang duren, of het ging stormen, en op den duur zou alles gaan botsen. Dat moest wel. ‘Ai,’ zei ik. ‘Ja,’ zei God. En hup, daar ging zijn duim omhoog. Ik keek om me heen, en ik zag het: hier was het nat, daar was het droog. ‘Toeval,’ zei ik. ‘Puur toeval.’ ‘Toeval,’ zei God, en hij likte aan zijn duim, en drukte hem tegen zijn borst. ‘Dit moet dan opvallend veel toeval zijn. Zit ik net aan land en water te denken, en komt er ook land en water. Wij maken wat mee.’ Hij liet zijn voeten in zee hangen, en leunde naar achteren, met zijn handen in het zand.
  Van binnen was ik totaal overdonderd, ik was blij dat ik zat. Maar ik gaf me niet gewonnen. Er was nog helemaal niets begonnen, hield ik vol. Het niets bestond uit dag en nacht, nat en droog, geloof, ongeloof, en een stoeltje. ‘Wind, tegenwind,’ zei ik, terwijl ik mijn armen kruiste en niet probeerde te zien dat het land en de zee erg knap geworden waren. ‘Nu moet het eindelijk eens gaan gebeuren. Want deze kant of deze kant, dat kunnen we allemaal verzinnen,’ en ik wapperde met mijn handen, om te laten zien welke kanten ik bedoelde. Als God en ik maar weinig zijn, dan ben ik van ons tweeën –eerlijk is eerlijk – het allerminst. Een stofje. Adem eens uit, dan ben ik al weg, zo weinig ben ik. Drie dagen waren we begonnen met het begin, of daar rolde God ineens een slordig tapijt uit van groen en gras en grond waar van alles uit groeide en botte en bloeide, en dat woei maar heen en weer in de wind die van over het water of van over het land kwam. ‘Goed,’ zei God.
  ‘Goed,’ zei ik, en ik kon mezelf wel slaan, want God was lief en alles, en ik was slecht en bijna niets. Ik zei, terwijl ik me aan mijn stoeltje vasthield, dat alles mooi in beweging bleef. ‘Zie het eens groeien en botten en bloeien, in de wind, in de wind, in de wind,’ waarmee ik bedoelde dat alles los zand was. Ik wist niet waar ik was, zei ik. Op mijn stoeltje tussen dag en nacht, land en water, en alles wat groeide en botte en bloeide, dat was mooi, maar wáár?
  ‘Waar?’ zei ik tegen God. En weet je wat hij deed? Met zijn handen tekende hij een cirkel om mij heen, en ik wist ineens waar ik was. Op mijn stoeltje tussen de zon en de maan en de sterren en de verste verte daarachter, en toen hij aan de hemel ook nog eens namen gaf, leek het of ik zweefde.
  ‘Wat goed,’ fluisterde ik, ‘wat goed. Goed’, riep ik, nog voor hij zijn duim kon omhoogsteken, de opschepper.
  ‘Goed,’ zei ik, en ik prikte met mijn vinger in de richting van God, alsof ik al eens aanraakte wat ik hem ging vertellen. ‘Wat wilt u eigenlijk van me? Waarom ben ik hier? Voor het applaus? Om u straks een bos met bloemen te geven voor de moeite? Of wilt u dat ik hier een kuiltje graaf, en erin ga staan, zodat ik kleiner ben dan ik al ben, nooit klein genoeg in vergelijking met wat u doet? Of had u zelf iets in gedachten waardoor u me het gevoel kunt geven dat ik krimp en op den duur nog minder ben dan niets? U schept een prachtig verste verte, maar ondertussen is het meest nabije – en dat ben ik – al bijna verdwenen. Nog nooit heb ik mij zo alleen gevoeld, onder uw sterren, op uw grond, in de wind, in de wind, in de wind,’ waarmee ik bedoelde dat de struiken en de rest van het gestruwel pas leken te leven als het waaide. Wat had je aan alles wat geschapen was? Licht en schaduw, geur en vuur, en een banaan om op te eten, maar voor zover ik zag stond er nergens nog een andere plant met armen en benen als ik. God grinnikte eens. ‘U lacht,’ zei ik. ‘Ik niet.’ ‘Ik lach met hen, en niet met u,’ zei God, en hij wees naar de hond aan mijn voeten, naar de parkiet op mijn kop, naar de kat die pas geschapen was, maar al meteen een muis gevangen had. Er wou van alles op mijn schoot. Een apenjong, een geitenbok, en als het niet op mijn schoot wou, dan hing het aan mijn been of bleef het waar het was. Dan kroop het of vloog het of zwom het, dan liep het of klom het, en een enkele keer kon het nog meer dan dat, of verschillende dingen tegelijk. Ik denk dat ik er een dag mee bezig was voor ik alles had gezien, want er waren er ook die zich verstopten, en er waren er die niet opvielen, omdat ze onder mijn huid of in mijn haren zaten, of gewoonweg met het blote oog niet te zien waren, zelf niet als ze met twee pootjes tegelijk naar me hadden kunnen zwaaien. ‘Goed,’ zei ik over mijn schouder, en ik meende het. Ik stak zelfs mijn duim omhoog, en wachtte tot ik achter mijn rug Gods stem zou horen. Er kwam niets. ‘Ook goed,’ zei ik, over mijn schouder. Ik had het met God te doen. Hij was moe.
  Als ik zeg dat God en ik maar weinig zijn, is dat een gok. Iets wat ik schat. Zeker weten zal ik het nooit. Sinds ik het niets heb gezien, is iets soms erg veel, en soms is bijna niets belachelijk weinig. En als ik daarop doordenk, is God wie weet bijna alles. Vind eens iets uit wat er nog niet is. Doe dat nog eens, en nog eens. Ik kan me voorstellen dat het scheppen van de dingen niet in je koude kleren gaat zitten. Ik heb eens een poppetje van brood gemaakt. Het moest een schaap voorstellen. Wat een lekker paard is dat, zei mijn moeder, terwijl ze er boter op smeerde. Je maakt zo gauw fouten.
  ‘God,’ zei ik, en ik draaide me om op mijn stoeltje. ‘Waarom heeft u eerst licht gemaakt, en pas later de zon? Moest het niet andersom? Moest het niet tegelijk? Vond u dat achteraf gezien niet een keer een maat voor niets, en heeft u daarvan spijt?’ Ik kon mezelf wel slaan. Wat als een goedbedoelde vraag begon, maakte plotseling een bocht. Mijn speeksel was venijn. De hond aan mijn voeten ging er scheef van zitten, en nog andere dieren werden onrustig, maar God keek onverstoord om zich heen. Hij knikte naar mij, en hij knikte naar de rest van de wereld, en zei dat alles goed was zo. ‘God,’ zei ik, en ik draaide me van hem weg. ‘Voor alles bent u streng, maar niet voor mij. Geeft u het eindelijk toe: ik ben een fout.’
  ‘Welnee,’ zei God. En hij wapperde met zijn handen. Hij liet me deze kant en deze kant zien. Ze waren verschillend en als je goed keek, vulden ze elkaar aan. Toen wees hij naar mij en naar een vrouw. Ze stond er ineens. Ze was mooi en bloot als ik, en ze gaf bijna licht. ‘Welja,’ zei God. De hond aan mijn voeten sprong op en kwispelde. Dat kon als duim wel tellen. Toen de vrouw en ik de volgende dag in ons bed van schapen wakker werden, deden we zachtjes. God sliep. Hij sliep uit. Hij had een zware week achter de rug. Hij lag op zijn buik met zijn armen wijd, en hij ronkte een beetje. Tegen de avond ging hij op zijn zij liggen en prevelde in zijn slaap. ‘Zo,’ zei hij, en dat dit het laatste van de week was. Vandaag had hij niets geschapen, niets, want dat had hij nog niet eerder gedaan. ‘Dat klopt,’ zei ik tegen de vrouw. ‘Dat klopt. In het begin was het niets er al, maar het was niet het niets van God. Het is moeilijk om je dat voor te stellen. Je moet alles wat er nu is, nog niet laten zijn. Je moet het licht uitdoen, en er zelf niet zijn, en dan ook nog eens al het donker vergeten, want in het begin was er niets, niets, ook het donker niet. Als je het begin van alles wil zien, moet je erg veel weglaten.’

  Dit is de tekst die Bart Moeyaert schreef in opdracht van het Nederlands Blazers Ensemble voor zijn muziektheaterproductie De Schepping. Uitgangspunt voor de voorstelling was het oratorium Die Schöpfung van Franz Joseph Haydn. De cd De Schepping is te koop in de muziekwinkel.
  Bart Moeyaert is een Belgische schrijver. Als 19-jarige debuteerde hij met Duet met valse noten, dat werd bekroond door de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury. Nu, twintig jaar later, heeft hij meerdere bekroonde boeken op zijn naam staan die eveneens zijn vertaald in vele talen. Ook heeft hij toneelstukken en dichtbundels geschreven. De schepping verscheen, met prenten van Wolf Erlbruch, bij uitgeverij Querido.
  Zie ook: http://www.bartmoeyaert.com.

 3. Wat voor mij niet duidelijk wordt is de onderlinge relatie van de door de mens verzonnen sterrenbeelden. Vanaf de aarde lijkt er een samenhang te zijn van sterren. Een plat vlak; verbind wat sterren met elkaar en er ontstaat een sterrenbeeld. Echter, zou de mens dit vanuit de ruimte- los van de aarde- bekijken dan is er geen samenhang van deze sterren (geen sterrenbeelden) en geen aantrekkingskracht of afstoting. De onderlinge afstand tussen twee sterren van een sterrenbeeld kunnen lichtjaren groot zijn.
  Mijn vraag is dan ook: hoe kan een zgn. sterrenbeeld invloed uitoefenen op een mens?

  1. vandaag op 1 vandaag dikke bas tv journaal de naszionale regionale januari en andere grens overstijgende politie opgericht en de burger uitgeroepen tot nieuwe nationale militaire vijand zogenaamd vanwege een rotje van 50 kilogram, gevonden ergens diep in rotjeknor stad. Je mag niet meer te diep linken op het internet maar nog wel verlinken. Creatief zijn met aangepaste morse tompoes pamflet taal aangeraden want namen noemen op je huisblog van aangetrouwde silly heimat beroemdheden die het voetballen meer dan zat zijn, zogenaamd vanwege te harde klappen, mag niet meer ongestraft van de spastische medeplichtige binnenlandse internet rechters.

 4. Het is eigenlijk heel simpel, als je begrijpt dat ALLES ( er zijn helaas geen grotere letters ) met elkaar in verbinding staat, dan kan je pas het meeste begrijpen. Dat wat je leest moet je vooral voelen en herkennen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.