Advertentie

Leven in het Universum: ’n Speculatieve kijk…


x

Een speculatieve kijk op

het grotere geheel van leven in het universum.

X
WantToKnow.com – Fred Burks

vertaling: Tineke de Jong © WantToKnow.nl/.be 2012

 

Introductie: Wat is er werkelijk aan de hand?
Als voormalig tolk voor presidenten en andere top ambtenaren, was ik aanwezig bij verschillende geheime ontmoetingen, waar alleen topambtenaren en hun tolken aanwezig mochten zijn. Voor het merendeel van die 18 jaar werken voor de regering, zag of hoorde ik niets, wat ondersteuning bood aan de overtuiging van sommige van mijn vrienden, die geloofden in een politieke samenzwering. Namelijk dat de wereldpolitiek grotendeels gecontroleerd wordt door een kleine, slechte groep mensen met enorm veel macht en geld.

Vertaler Fred Burks, naast een televisiebeeld, waarop hij te zien is, achter president George W. Bush, korte tijd ná de 9/11-aanslagen. (Burks was vertaler Maleis-Engels-Maleis)

Ik lachte toentertijd om de paranoia van mijn vrienden, omdat ik in al die geheime topontmoetingen nooit iets had ervaren dat deze angstige overtuiging kon ondersteunen. Tot in 2001 een dierbare vriend mij een video stuurde die mijn leven veranderde. De betrouwbare controleerbare informatie in deze verbazingwekkende video raakte mij diep in mijn kern, toen bleek dat er een grote doofpotaffaire gaande was.

Generaals, astronauten en andere hoog gerespecteerde individuen deelden hun persoonlijke ervaringen in deze video. Ze konden onmogelijk allemaal liegen. Dit dwong mij tot een complete herformulering van mijn geloofsovertuigingen over hoe de wereld werkt. Ik startte een zoektocht om te ontdekken wat er werkelijk gaande was achter de schermen.
Ik ging op serieus onderzoek uit en vond een verbazingwekkende hoeveelheid betrouwbare en controleerbare informatie over een aantal belangrijke doofpotaffaires, die ik voorheen zou hebben afgedaan met ‘helemaal geschift’.

Ik heb de beste informatie daarna op WantToKnow.info  gezet, een website die uiteindelijk erg populair is geworden en die mij in contact heeft gebracht met een aantal prachtige dappere onderzoekers, die informatie hadden verzameld over verschillende aspecten van deze doofpotaffaires en bereid waren deze informatie te delen. WantToKnow.info is ontworpen voor degene die nog niets of weinig afweten van deze belangrijke doofpotaffaires.

De verstrekte informatie beperkt zich tot het geven van betrouwbare, over het algemeen, makkelijk te controleren informatie. Dat is de reden dat ik niet mijn eigen visie geef, over wat er allemaal gaande is achter de schermen. Maar op basis van informatie, die ik verkregen heb uit betrouwbare bronnen, die ik persoonlijk vertrouw, ontwikkelde ik mijn eigen theorie over het grote geheel, dat ik jullie hierbij aanbied.

De hier gegeven informatie is van nature speculatief, toch heb ik veel sleutellinks toegevoegd ter verificatie. Ik erken volledig dat grote delen van wat ik heb geschreven, zou kunnen worden misverstaan. Ik kwam in 2002 tot mijn basisconclusie en de meeste nieuwe informatie die ik sindsdien heb ontvangen, heeft mijn geloof in dit alles alleen maar versterkt. Onthoud als je dit leest, dat de massamedia een grote rol speelt in het fabriceren van de huidige realiteit van consensus. Zij houden sommige doofpotaffaires weg van het grote publiek.

Ik presenteer dit materiaal niet om iemand te overtuigen van de waarheid. Ik bied het eenvoudig aan, als de vermoedens van iemand, die zich vele lange uren gewijd heeft aan het verkennen van deze materie, met een kritische blik en het vertrouwen, dat ik geleid ben door een kracht, groter dan mijzelf. Een kracht die afgestemd is op “wat goed is voor ons allemaal”. Delen van deze informatie liggen buiten de realiteit van consensus. Er is veel betrouwbaar bewijs ter ondersteuning van wat ik heb geschreven.

Zoals je hieronder kunt lezen, ben ik, ondanks de grote manipulaties, ongelooflijk optimistisch over onze toekomst. Bedankt voor je interesse. Ik hoop dat je geleid mag worden naar wat het beste is voor jou en voor ons allemaal, terwijl je dit intrigerende materiaal verkent.

De Galactische Federatie
Ten eerste, het televisie progamma Star Trek, is dichter bij de waarheid dan iemand zich kan voorstellen. Ik ben er van overtuigd dat er, in één of andere vorm, een galactische federatie is, van geavanceerde zijnsvormen, wezens, die op verschillende planeten en sterrenstelsels, overal  in de gehele Melkweg  leven. De overgrote meerderheid van deze wezens zijn, zowel technologisch als spiritueel veel geavanceerder dan wij.
Een miljoen jaar is een korte tijd in de evolutie van een planeet. Sommige van deze buitenaardse soorten zijn vele miljoenen jaren langer geëvolueerd dan wij. In het algemeen, reizen zij tussen de planeten, door verschuiving van dimensies, niet door middel van werktuigelijke voortstuwing.

Alle federatieleden stemmen in met de eerste richtlijn: ‘Het natuurlijke evolutionaire proces niet verstoren tenzij  daar specifiek om gevraagd wordt, of om een grote ramp te voorkomen’. Deze richtlijn is vergelijkbaar met die van Star Trek.  Ontwikkelde planeten worden alleen uitgenodigd als zij zichzelf ontwikkeld hebben tot een niveau waarbij zij de grenzen van hun eigen wereld achter zich hebben gelaten, zowel op technisch als op spiritueel gebied. Wat op zijn minst betekent: geen oorlogen meer. Veel onderzoekers van deze materie, waaronder ik, zijn hoopvol dat de mensheid zich spoedig in deze richting zal begeven, zodat aarde uiteindelijk als lid van de federatie zal worden beschouwd.

Een korte speculatieve geschiedenis: De evolutie van de mensheid
Belangrijke onderzoekers van UFO zaken speculeren dat er een aantal relatief jonge ET (buitenaardse) soorten zijn die de technologie van het interstellaire reizen hebben ontwikkeld, maar spiritueel achterlopen. Zij maken geen deel uit van de Galactische Federatie, noch voelen zij zich verplicht zich aan haar richtlijnen te houden, zoals de Klingstons in Star Trek. Soms negeren deze soorten de eerste richtlijn en manipuleren de natuurlijke evolutie van een planeet ten eigen voordeel.

Dit kan gebeurd zijn hier op aarde. Een overvloed van onthullend bewijs suggereert dat ET’s de aarde bezochten, lang voorafgaand aan het dagen van de moderne mens. In feite vermoeden sommige onderzoekers, dat één of meer mensachtige, minder spiritueel geëvolueerde ET rassen betrokken kunnen zijn geweest in de evolutie van de mens op deze planeet.

Deze onderzoekers speculeren dat op essentiële momenten in de oude geschiedenis leden van deze ET rassen aardse vrouwen selecteerden, die zij injecteerden met genen, die de mensen bij voortplanting intelligenter zou maken. Zij kozen ervoor de menselijke vermogens te upgraden. Dit kan gedaan zijn voor wetenschappelijke doeleinden, zoals het upgraden van de massa genetische mogelijkheden van de ET, of om vermeende tekortkomingen in hun genetische code te corrigeren, of eenvoudigweg om voorwaarts te gaan in de evolutionaire  agenda.

Volgens deze theorie daalde, op bepaalde tijden in de oude geschiedenis van de mensheid, deze ‘zonen van goden’ (in de ogen van de vroege mens) af naar de aarde, om zich met ‘de dochters der mensen’, voort te planten, zoals vermeld is in Genesis 6 in de Bijbel en andere oude geschriften.
De verhalen in de teksten van verschillende godsdiensten krijgen betekenis,  als je bedenkt dat, wat werd beschreven, een soort van buitenaards contact zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld: Mozes en de brandende struik,  Mohammeds reis in de hemelen beschreven in de Koran, “maagdelijke” geboorten,  wagens van vuur  in de Bijbel en andere antieke bronnen, en meer.

Nucleair gevaar wekt de belangstelling van de ET

Film- en foto-opnames van de vermeende ET-lichamen die bij Roswell gevonden zouden zijn, doken in de jaren 1980 op.

Toen de mensheid vooruitgang boekte, door de industriële revolutie en vervolgens nucleaire vermogens ontwikkelde  in de Tweede Wereldoorlog, begonnen vele soorten ET meer aandacht te besteden aan de ontwikkelingen in onze wereld. Dit zou de grote verhoging van UFO waarnemingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog verklaren. Een paar meer geavanceerde soorten werden bezorgd dat we onze planeet ernstig zouden schaden. Er waren veel UFO-waarnemingen rondom faciliteiten met nucleaire en militaire vermogens. Het beroemde  Roswell incident uit 1947, waar twee Ufo’s  crashten en zich herstelden in de woestijn van New Mexico. Dit vond plaats rechts van de plek waar de 509e bom groep gevestigd was – de enige vloot met nucleair capabele jets in de wereld op dat moment!

Sommige van de meer geavanceerde soorten  kunnen een  duidelijke waarschuwing sturen aan de wereldmachthebbers om niet te spelen met nucleaire bommen. Drie militaire getuigen in het landmark boek ‘Openbaarmaking’. Zij beschrijven persoonlijke ervaringen met Ufo’s waarbij kernkoppen zijn ontwapend of vernietigd. In één geval, werden ten minste 16 kernkoppen ontwapend nadat Ufo’s werden waargenomen boven twee Amerikaanse militaire bases, waar zij potlood-dunne rode balken afvuurden in de kernkoppen.

Een van de redenen waarom die ik zo optimistisch over onze toekomst ben, is dat ook al kunnen enkele van de minder geavanceerde ET soorten hier problemen veroorzaken, andere ver gevorderde  soorten zullen ons, nog hen, toestaan, serieus schade toe te brengen aan de planeet of het menselijk ras. Overeenkomstig de eerste richtlijn, zal zij de nodige dingen in evenwicht brengen door minimale interventie te plegen.
De overgrote meerderheid van de mensen op de planeet weten misschien niet eens dat er een interventie was. Een aanzienlijk aantal zorgzame individuen, waaronder ikzelf, zijn reeds verzoeken aan het verzenden naar de meer geavanceerde ET’s, om  niet toe te staan dat de dingen uit de hand lopen en ons te helpen op een manier die voor allen het beste is.

De controlegroep
Na het herstel van twee neergestorte Ufo’s  bij Roswell’s in 1947, werd er  gespeculeerd dat zich een majestueuze 12 vormde. Een geheime groep werd samengesteld uit topmilitairen  en hoge regeringsambtenaren. Deze groep adviseerde de President  over de situatie ten aanzien van Ufo’s  en werd belast met het nemen van alle noodzakelijke stappen om deze informatie  ’topsecret’ te houden, om redenen van ‘nationale veiligheid’.
Acties die zijn ondernomen door deze groep kunnen hebben geleid tot geheim contact met de ETs en een ontmoeting tussen Eisenhower en sommige ETs.

Tijdens deze ontmoeting, werden afspraken gemaakt waarbij één soort van ETs toestemming kreeg om genetische studies op de planeet te verrichten, (vee verminkingen, ontvoeringen) in ruil voor het helpen bij de technologische ontwikkeling in de VS. Dit was blijkbaar één van de minder geëvolueerde soorten. Lasers, de geïntegreerde schakeling en fiber optica waren slechts een paar van de technologische “zaadjes” die door deze ETs stiekem, via militaire kanalen, terecht kwamen bij geselecteerde onderzoeksgroepen in grote bedrijven (Zie het boek The dag na Roswell door Colonel Philip J. Corso, die verantwoordelijk was voor het zaaien van deze technologie)
Tijdens het presidentschap van Eisenhower barstte er een grote machtsstrijd over UFO technologie los. Eisenhower verloor de controle over het onderwerp. Waarschijnlijk een van de redenen waarom hij in zijn afscheidsspeech, bij het verlaten van het Witte Huis, de volgende waarschuwing geeft, “We moeten ons wapenen tegen de overname van ongerechtvaardigde invloed door het militair-industrieel complex. Het potentieel voor de rampzalige opkomst van misplaatste macht bestaat en zal blijven bestaan.”

President Eisenhower had zijn volk nog zó gewaarschuwd..

Door de toenemende geheimhouding rond deze kwestie, werd alles met betrekking tot UFO’s verborgen, zelfs voor  latere presidenten. Een cultuur van intense geheimhouding werd gevormd, waarbij alle betrokkenen in deze niet erkende “black projecten” met Ufo’s en aanverwant materie,  ten strengste werd verboden over deze informatie te spreken, behalve op een ‘noodzakelijk te weten’-basis.

Een cultuur van strenge controle en geheimhouding
Iets om te onthouden in relatie tot geheimhouding en grote doofpotaffaires is, dat regeringen massieve bureaucratieën zijn en dus in het algemeen zeer inefficiënt, niet in staat tot het uitvoeren van gedetailleerde geheime plannen. Echter, de militaire en ‘intelligence’ takken van de overheid zijn rigide hiërarchieën waarbinnen iedereen zijn plaats  kent. Superieuren die opdrachten geven worden zeer zelden bevraagd over het waarom, en alleen de woorden “Ja, meneer” tonen een ‘goede’ soldaat in het leger.

Het massale ‘Manhattan Project’ (ontwikkeling van de eerste atoombom) is een voorbeeld van een enorme militaire project dat met succes geheim werd gehouden voor jaren. De bouw van een hele stad ter ondersteuning van het project, in Oak Ridge, Tennessee,  werd, tijdens de bouw, zelfs  voor de staat gouverneur met succes geheim gehouden. Dit is alleen maar mogelijkDe machtselite van de wereld het zeer goed georganiseerde leger en inlichtingendiensten door de machtselite van de wereld, en het samenwerken met de belangrijkste sleutelfiguren in de overheid en de media, waardoor deze grote doofpotpraktijken en geheime operaties waarbij  UFO’s en Ets betrokken zijn, konden worden uitgevoerd.

Een persoon moet speciale goedkeuring krijgen, om dicht bij de groep te komen, die betrokken is bij Ufo’s en geavanceerde technologieën. Zodra een persoon een bepaald niveau binnen deze geheime Gemeenschap bereikt, worden zij diepgaand gescreend en geschoond, Dieper in de organisatie worden zij, logischerwijs geconfronteerd met gevoelige aspecten van de doofpotaffaire. Zij zijn verplicht  akkoord te gaan met het inleveren van een flink stuk van hun persoonlijke vrijheid.
Microchips worden geïmplanteerd in hun bot om continu op de hoogte te zijn van hun verblijfplaats. Ze worden regelmatig gecontroleerd en hen wordt strikt verboden deze geheime informatie te delen met wie dan ook, onder bedreiging van ernstige sancties, met inbegrip, indien nodig, van de dood.

Alles wat deze personen publiceren of schrijven – zelfs hun e-mails – worden gecontroleerd op  inhoud. Ze zijn onderdeel geworden van wat je  bijna een geheime broederschap of geheim genootschap kunt noemen. En er is geen weg terug zodra je binnen bent. Je doet wat je wordt opgedragen, door je superieuren, zonder vragen te stellen. Een paar van deze mensen  wisten te ontsnappen en brachten deze informatie naar buiten. De grote meerderheid van hen geniet van de macht, die hun positie hen verschaft, en zijn dus bereid  hun persoonlijke vrijheid te beperken, in ruil voor geld, macht en kennis.

Zelfs in deze geheime groep, die waarschijnlijk bestaat uit vele duizenden mensen, hebben zeer weinigen enig idee over de volledige reikwijdte en schaal ten aanzien van alles wat er gebeurt. Sommigen  weten niet eens dat hun werk op UFO technologieën is gebaseerd. Complexe lagen van geheimhouding (brandcompartimentering) en het doorgeven van gevoelige informatie op een ‘noodzakelijk om te weten’-basis, zorgen ervoor, dat slechts een paar mensen, aan de top van de commandostructuur, het volledige plan kennen. Zeer geavanceerde desinformatie-programma’s zorgen ervoor dat  zelfs insiders valse overtuigingen ontwikkelen, ten aanzien van de doofpotaffaires. Het is onwaarschijnlijk dat een persoon alles weet, van wat er gaande is.  Zoals in iedere grote gemeenschap heerst ook hier de machtsstrijd om controle en macht tot helemaal in de top.

Steven Greer is de voortrekker van het Disclosure Project, waarin hij wetenschappers en hoge regeringsbeambten, van over de hele wereld bijeen brengt, om de geheimen rondom het UFO-fenomeen te openbaren.

Dr. Steven M. Greer, een MD en voormalig hoofd van een ziekenhuis,  is het hoofd van het ‘project ter openbaarmaking’, of in goed Engels: ‘The Disclosure Project’. Er zijn getuigenissen van meer dan 400 overheid en militair  personeel over de UFO-doofpotaffaire. Dr. Greer heeft  een paar mensen, van het bovenste echelon binnen de geheime groep, ontmoet. Hij schat dat maar liefst 40% van de hoogste leiders in deze geheime structuur, nu het gevoel hebben, dat alles te ver is gegaan. Dat het tijd is voor een grootschalige openbaarmaking. Grote verschuivingen en veranderingen zijn gaande  in deze structuur doordat  mensen geleidelijk aan ontwaken. Zij beseffen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn op het diepste niveau.

ET’s onmondig
Net als mensen, hebben ETs hun sterke en zwakke punten. Het blijkt dat, hoewel veel, zo niet de meeste ET’s welwillend of neutraal zijn, sommigen geïnteresseerd zijn in controle en overheersing. Sommigen van deze Ets werken met sleutelfiguren zowel binnen als buiten de geheime groep die de doofpotaffaire beheert. Ze onderhouden contact met een selecte groep van krachtige mannen die we ‘de controllers’ zouden kunnen noemen.  Dit zijn degenen aan de top van de piramide  in de ‘broederschap’ , zoals hierboven vermeld.

Deze controleurs hebben een ongekende controle over de pers, opslag en distributie, drugshandel, bedrijven, olie en energie productie, en veel meer. Zij faciliteert de aanslagen van 9/11 om angst en oorlog te bevorderen.

Andere wezens
Afgezien van deze ETs, is er een grote verscheidenheid van wezens of geesten die geen fysieke lichaam hebben. De overgrote meerderheid van deze wezens zijn zeer geavanceerd, ons ver vooruit in spiritueel opzicht. Hoewel ook onder hen zijn sommige minder geëvolueerde geesten die nog niet de transformatieve kracht van liefde begrijpen. Door begeleiding te vragen aan de geesten, die liefde en kracht verspreiden (noem hen engelen als je wilt), kunnen we onze persoonlijke leven verrijken en de planeet helpen met de verschuiving naar een nieuw paradigma.

Het is in de onlangs verschenen film/documentaire ‘THRIVE” dat er heel duidelijk gesproken wordt over onderdrukking door TPTB (‘The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..!

We hebben de neiging om aangetrokken te worden door wat wij ervaren als het  diepste en sterkste in onszelf. Laat ons werken aan het bewust maken van zowel onze bewuste als onbewuste overtuigingen, zodat we een duidelijk levensdoel kunnen ontwikkelen. Vraag hierbij begeleiding. Er zijn vele bronnen van begeleiding en inspiratie als we ons voor hen willen openen, door ons  te verbinden met een pad van liefde, genezing, en kracht. Vervolgens ons best doen om dat pad zo compleet mogelijk te leven, en door krachtige ET s en andere wezens, met een groter bewustzijn, uit te nodigen ons te begeleiden zodat wij onszelf en onze wereld, kunnen en willen transformeren.

Mondiale controle
De controllers werken hard aan het consolideren van de mondiale economie onder de multinationals die ze bezitten en controleren. Ze weten dat als zij  goedkope nieuwe energiebronnen zouden toestaan, de mensen onafhankelijk worden van het elektriciteitsnet, dat zij nu controleren. Het zou ook de olie-economie vernietigen, die op zoveel manieren de wereld domineert en de machthebbers rijk houdt. Zo zijn er maatregelen nodig, inclusief het doden van mensen, om te voorkomen dat nieuwe energiebronnen beschikbaar komen. Ze gebruiken vaak ‘nationale veiligheid’ als excuus voor hun plannen. Octrooien voor nieuwe energieapparaten en uitvindingen worden in beslag genomen om redenen van nationale veiligheid..!

Deze controllers hebben een ongelooflijke invloed op de massamedia, en dus de publieke perceptie. Ongeveer 10 jaar geleden, controleerden 50 bedrijven gezamenlijk de massa media. Vandaag wordt de controle  gedomineerd door minder dan tien enorme transnationale conglomeraten. De controllers hebben ook hun invloed in de internationale drugshandel (grotendeels via de CIA). Zij kunnen grote invloed hebben op de aandelenmarkt door de enorme hoeveelheden contant geld die zij ten gevolge van de ‘alleen cashgeld’ drugshandel in handen hebben.

Een van de redenen waarom deze mensen een 9/11  wilden, was dat de Taliban begon de opiumproductie in Afghanistan uit te roeien, in medio 2000, en daarmee de inkomsten  door drugs van de controllers schrikbarend terug zou lopen. In 2000 verstrekt Afghanistan meer dan 70% van ’s werelds heroïneproductie. In 2001, was dat gedaald tot bijna niets. Toch had de opiumhandel tegen het einde van 2002, onder een, door Amerika  geïnstalleerde marionet (een voormalig  Unocal aannemer), de niveaus van 2000 overtroffen! Als u het niet gelooft, volg de links. 9/11 verstrekte een handige voorwendsel om Afghanistan binnen te vallen en te doen herleven in een winstgevende opium industrie.

Controlemethoden
De controllers beseffen dat er verschillende krachtige methoden zijn om mensen te controleren:
1. verspreid zoveel mogelijk angst en moedig het slachtoffergevoel van mensen aan,

2. Overtuig burgers van de noodzaak tot steeds meer geheimhouding,

3. polariseer het publiek en

4. leidt mensen weg van hun dieper doel in het leven door het bevorderen van consumentisme, lege seks, drugs, de hebzucht naar geld, en meer.

9/11 en de oorlog tegen het terrorisme zijn onderdeel van een uitgebreid plan om deze methoden te bevorderen, zodat de controllers uiteindelijk ongebreidelde controle en macht over de politiek en de economie van de hele planeet kunnen krijgen.

De volledig losgeslagen TSA checks op Amerikaanse vliegvelden hebben al lang niet meer tot doel de ’terroristen’ eruit te vissen.. Zie het artikel hier op de site (klik op illustratie)

Overstijgende controle
Uiteindelijk, is het de collectieve angst, geheimhouding, polarisatie en verlies van enig doel binnen ons allen, die  leiders de macht gaven de democratie te ondermijnen, en onze vrijheden te beperken. Als ieder van ons het tot inzet maakt, zich van deze kwesties bewust te worden, zowel in jezelf als in de buitenwereld en anderen inspireert het zelfde te doen, kunnen en zullen we onze collectieve richting wijzigen en een stevig fundament bouwen voor een betere toekomst.

De eenvoudige manier om de methoden van de controllers tegen te gaan is, om ons best doen om:

1. angst te transformeren in liefde,

2. het bevorderen van transparantie,

3. het herkennen en overwinnen van polarisatie, en

4. het voortdurend ontwikkelen en verfijnen van onze diepste bedoelingen voor dit leven en dan deze intenties leven, verwerkelijken.

We kunnen onszelf  ook machtigen verantwoordelijkheid te nemen voor hoe we ons leven interpreteren in plaats van te kiezen voor de slachtofferrol. Door dit samen te doen, in groepen ervaar je ondersteuning en wordt het resultaat van al deze inspanningen vergroot. Hoe meer mensen deelnemen aan deze inspanningen, hoe minder controle de elite groep over onze wereld heeft. En dat gebeurt al! Wij zijn snel een nieuw paradigma op deze planeet aan het ontwikkelen!!!.

Wanneer we geconfronteerd worden met dingen die ‘slecht’ of ‘fout’ lijken te zijn, is het gemakkelijk om de verantwoordelijkheid buiten onszelf te plaatsen. Het is heel gemakkelijk om anderen te beschuldigen, zoals de controllers, voor alles wat er mis is met onze wereld. Maar uiteindelijk, zijn we allen medescheppers van onze wereld. Wij allen spelen een rol in alles wat zich ontvouwt. Als we beginnen te zoeken in onszelf naar de reden waarom het niet werkt, zoals we zouden willen, kunnen wij een groot verschil maken.

Door samen te werken om angst en haat  te transformeren binnen onszelf, kunnen we een belangrijke rol spelen in het creëren van meer liefde en vermogen, niet alleen in ons eigen leven, maar ook in de wereld om ons heen. Ik zet mij volledig in, zo goed ik kan, om mezelf en alle wezens op deze planeet en daarbuiten, lief te hebben, te helen en te bekrachtigen.  Ik nodig je uit, om dit samen met mij te doen, op een manier die goed voelt voor jou.

Het Internet: een krachtige bron van informatie
Ik vermoed dus dat er ET-interventie  is geweest in de geschiedenis van de mensheid, met sterk toegenomen contact in de afgelopen 50 jaar. Sinds decennia, zijn er enorme doofpotaffaires rond energie, oorlogen, drugs en geheimhouding van het nieuws over dit alles. Al deze informatie is strikt onderdrukt door een grote verscheidenheid aan middelen en redenen. Met de komst van het Internet, is de stroom van informatie over alle de doofpotaffaires veel moeilijker te controleren.

De controllers zijn zich zeer bewust van de kracht van het Internet. Ze hebben een zeer goed ontwikkelde  desinformatie campagne. Door een grote verscheidenheid van websites en andere bronnen kunnen onderzoekers makkelijk verdwalen. Dat is de reden waarom WantToKnow.info heel voorzichtig is met het geven van informatie. De informatie  kan altijd worden gecontroleerd en is afkomstig uit betrouwbare bronnen. Als mensen willen verifiëren en staven wat ze op het Internet vinden, kunnen zij nu zelf onderzoek doen en ontdekken  wat er echt gaande is in de wereld. Dit is een andere reden waarom  ik zeer optimistisch over de toekomst ben.

Wil iedereen weten?
Uit dit alles  is duidelijk dat mijn hele kijk op de wereld radicaal verschoof, begin 2001. Voordien was ik er diep van overtuigd dat er geen echt enorme doofpotaffaires bestonden. Zodra ik begreep, wat er gaande was, wilde ik deze informatie  graag delen met mijn vrienden. Tot mijn grote verrassing wilden de meeste van mijn vrienden er niets over horen. Daar bijna alles wat die ik had geleerd was gebaseerd op solide en controleerbaar bewijs, had ik aangenomen dat anderen zowel betrokken als gefascineerd zouden zijn. Ik zat er helemaal naast.

Ik ervoer dat enkele van mijn goede vrienden echt niets wilden weten, dat hun comfortabele kijk op de werkelijkheid zou verstoren. Ik is mij nu heel duidelijk dat de meeste mensen niet bereid zijn hun gevestigde concepten van de wereld gaan zo gemakkelijk te laten gaan. Voor de meeste mensen voelt het bedreigend om te ervaren dat ze massaal misleid zijn geweest. Ik heb gemerkt dat ik flexibeler ben dan de meesten, in het veranderen van, zelfs diepgewortelde overtuigingen, wanneer dit wordt onderbouwt met bewijzen.

Nu moedig ik mensen aan, om te onderzoeken, hoe ze een meer open geest en veranderlijker intelligentie kunnen ontwikkelen als ze een belangrijke rol in de transformatie van onze planeet willen spelen. Ik heb ook geconstateerd dat zeer weinig mensen echt begaan zijn met wat het beste voor ons allemaal is. Weinigen zijn geïnteresseerd in zelfs maar bewust een stap in die richting. En bij het ontmoeten van nieuwe mensen, verwacht ik, in het algemeen, dat de meeste mensen niet geïnteresseerd zijn in dit alles, hoewel ik bijna altijd mijn voelsprieten uitsteek, voor het geval dat… Ik heb geen behoefte om te wroeten in wat iemand, om het even wat, geloofd. Wel hou ik van praten over, zowel de doofpotaffaires als de beweging van transformatie die over onze planeet waait, met de weinigen die echt open zijn, met name met de weinigen, die al van een aantal feiten afwisten, voordat ik dat deed.

Nieuwe vrienden
Gelukkig, hoe dieper ik mij voor dit alles open, hoe meer ik mensen ontmoet van over de hele wereld, die mijn inzet en verlangen delen om te weten wat er echt gebeurt is, hoe lelijk het ook mag zijn. Het is geweldig om in contact te komen met moedige en baanbrekende mensen, niet alleen uit heel de VS, maar ook uit Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland en vele andere landen. Het doet er niet toe hoe weinig of hoe veel vrienden me steunen , ik ben gewoon opgewonden over al de kennis die ik heb opgedaan. Ik wil werkelijk weten wat er gebeurt in de wereld, zodat ik effectiever zijn kan in het bevorderen van transformatie.

Ik weet nu dat sommige van de controllers afsturen op  de Derde Wereldoorlog, en ik ben er echt OK mee. Zelfs als in een worst-case scenario we uiteindelijk volledig vernietigen van de planeet, ik weet dat dit zou gewoon betekenen dat al onze zielen zou migreren ergens anders opnieuw te proberen om te leren dat de liefde de manier is terug in heelheid. Nu betwijfel ik sterk dat we de aarde zal vernietigen. Ik ben eigenlijk ongelooflijk optimistisch, dat nog ben ik ook op alles voorbereid. Gebaseerd op mijn geloof in de goddelijke onderlinge verbondenheid van alle wezens, vertrouwen ik volledig dat wat er gebeurt altijd wat is het beste voor iedereen is. Geen angst. Dit is waarom ik hier ben!

Het is opmerkelijk dat ik nauwelijks bang ben, zelfs niet voorde meest verdraaide activiteiten die ik heb doorleefd en doorvoeld. De reden is dat, voor de eerste keer in mijn leven, het heel duidelijk voor mij is waarom ik nu op deze planeet  belandde om te leven. Ik ben hier omdat dit is een unieke tijd is, waarin veel zielen op de planeet ontwaken uit hun slaap en een keuze wordt aangeboden.

Wij hebben de keuze,  onderworpen te worden aan dit alles, om weer te gaan slapen en geleid te worden naar onmondigheid door de  rijken, of om wakker te worden en sluit je aan bij ons om samen een mooi nieuw paradigma, gebaseerd op liefde en samenwerking, te creëren. Laat ik duidelijk zijn,  ik ben hier, met vele anderen, om alle mensen op deze planeet uit te nodigen, nu te kiezen voor een nieuw paradigma en te helpen dit samen te creëren.

Ik ben volledig gepassioneerd over de rol die ik speel bij de transformatie van onze planeet in een plaats van liefde, genezing, en innerlijke kracht voor iedereen!!! Ja!!!  Sinds de tijd dat ik met de doofpotaffaires werd geconfronteerd, is het mij ongelooflijk duidelijk dat ik hier niet alleen ben om mensen uit te nodigen om te ontwaken, maar ook om te helpen liefde en empowerment te verspreiden aan allen die hiervoor openstaan. Wat een vreugdevolle missie, ongeacht wat de toekomst voor ons in petto heeft!

Ik ben erg enthousiast om iedereen die ik ontmoet, uit te nodigen mee te werken aan de transformatie van angst in liefde, Een voorwaartse beweging die het slachtoffer bewustzijn verandert naar het steeds krachtiger  zelf creëren van ons leven, het ontwikkelen en verfijnen van ons doel en bedoelingen in het leven, en alle wezens waarlijk ervaren als goddelijk. Wat een spannende missie! En ik krijg ook nog de kans om te werken met vele prachtige, moedige zielen die gepassioneerd zijn over dit werk! Hoe geweldig is dat!

Focus verschuiven naar nieuw paradigma
Na enkele jaren, bijna fulltime onderzoek naar doofpotschandalen, heb ik vrij goed zicht heb op het grote geheel. Ik zie de plattegrond van de controllers, maar ook heb ik mij overgegeven aan het goddelijke plan van al wat Is. De kennis die ik heb opgedaan heeft me geholpen te ontwaken tot wie ik ben en wat ik hier doe.
Ik ben nu klaar en erg opgewonden om veel minder tijd te besteden aan onderzoek naar de doofpot affaires, en mijn energie nu te richten op het creëren van een nieuw paradigma van liefde, genezing, en innerlijke kracht. Ik ben enthousiast over alle transformatie die plaats vindt in mijn eigen leven en in de wereld om me heen!

Voor degene die  denken geroepen te zijn om  deel te nemen aan deze planetaire verandering, hebben we een empowerment website ontwikkeld specifiek voor jou. Als wij gezamenlijk bruggen bouwen naar een nieuw paradigma voor onze wereld, is  de weg vrijgemaakt, voor onze planeet, om toe te treden tot de Galactische Federatie, en voor de mensheid om toe te treden tot de galactische familie die liefdevol en geduldig op ons wacht. Het is een spannende tijd om te leven en een voorrecht om volledig ten dienste te staan voor ons allemaal. Ik dank jullie allen voor het willen weten en voor de samenwerking bij het bouwen aan  een betere toekomst voor ons allemaal!

www.peerservice.org – PEERS websites: het verspreiden van informatie, opleidingen en bekrachtiging
www.momentoflove.org – Ieder persoon in de wereld heeft een hart!
www.personalgrowthcourses.net – Een dynamische online cursus, die jouw horizon krachtig zal expanderen!
www.WantToKnow.info – betrouwbare, verifieerbare informatie over grote doofpotten.
www.weboflove.org
– Het bekrachtigen van het wereldwijde web van Liefde dat ons allen verbindt.

24 gedachten over “Leven in het Universum: ’n Speculatieve kijk…

 1. De elite kan dan een groepje enge et’s aanbidden. Wij aanbidden de kosmos in zijn geheel. Daar kunnen ze nooit tegenop. De kracht van de liefde en werkelijke wijsheid voorbij denken, daar is alles mee doordrenkt. Simpelweg gezegd, ze kunnen geen kant meer op. Let it be. Eenheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap is een kosmisch gegeven. De leegte, de ruimte, dat is de liefdeskracht waar alles uit bestaat. Wie er tegenin gaat en zijn eigen zin wil doordrammen, zal vroeg of laat verliezen. Dat is heel zacht uitgedrukt.

 2. Wat een mooie en inspirerende boodschap. Voel een verbinding diep vanuit mijn hart. Wat een herkenning. Ook ik voel dat dat is waarom ik nu leef en hier op aarde ben. Ook ben ik dankbaar dat ik het optimisme kan delen. In Lak’ech

 3. Ik vond dit leuk om te posten. Het is uit een boek van Willem Beekman, 2002.
  Wanneer hij dit heeft meegemaakt weet ik niet precies, in ieder geval voor 2002 🙂
  Ik kwam het ’toevallig’ tegen tijdens ik het boek in mijn handen had. Het is omdat die naam Steven Greer in voor komt en omdat ik het een inspirerend stukje vind om na te denken….

  “ Het was een winderige zomeravond in Wiltshire, Engeland. Om precies te zijn in de heuvels van het nietige dorpje Alton Barnes , wereldcentrum van graancirkelzoekers.
  Het liep tegen middernacht en een groep donkere figuren tuurde in het duister op zoek naar sporen van UFO’s. Ik was een van hen.
  Wiltshire is befaamd om zijn regelmatige UFO-verschijningen en sommigen houden die voor de aanstichters van de graancirkels. Anderen worden door ‘aliens’ ontvoerd of zien in Ufo’s de ultieme militaire dreiging voor de mensheid. Ik weet dat allemaal niet. Gewoon nieuwsgierigheid dreef mij naar de plek van samenkomst, omdat daar op de dag af vijf jaar geleden een fantastische UFO was verschenen aan de directeur van CSETI (Committee for Search for Extraterrestrial Intelligence), de Amerikaanse chirurg Stephen Greer. Een reusachtige schijf was draaiend in een weiland voor hem neergedaald (getuigen), met lichten aan de onderkant, vurige ballen die aan de bovenzijde wegsprongen en lichtflits-signalen in antwoord op die van de ademloze Greer. Hij had ons voor zijn lustrum uitgenodigd in de stellige overtuiging dat de verschijnselen zich opnieuw zouden voordoen. O ja, de voortekenen waren gunstig: de avond ervoor had een mensachtig en blauwstralend lichtverschijnsel zich voltrokken in zijn kamer (getuige). Een UFO kon gewoon niet meer uitblijven. Het was immers zo vaak gelukt met dezelfde voortekenen.
  Tot mijn verbijstering begon Greer laserlicht te seinen in de wolken en over het land, teneinde de Ufonauten onze aanwezigheid te laten merken. ‘Dat helpt vaak en meestal komt er reactie.’ Met een infrarood kijker tuurden we de heuvels af, die werden beschenen door priemende rode lichtstralen uit een klein zaklampje. In eens hoorde ik een vreemd ritmisch geluid. Het leek op een hartslag, afgewisseld door hogere fluittonen. Zou dit dan…? Nee, het was een assistent, die een geluidsband liet horen van UFO-geluiden zoals die waren opgenomen tijdens eerder verschijningen en in de buurt van graancirkels. ‘Dat herkennen ze’ aldus Greer, ‘een combinatie van licht en geluid trekt ze meestal wel aan.’ Zoiets had ik in mijn studententijd ook wel eens met insecten gedaan, vooral vlinders, en ik moest deze parallel met kracht van me afduwen om serieus te blijven.
  Intussen was de plaatselijke luchtmachtbasis begonnen met een fraaie lichtshow. Tientallen gouden lichtkogels werden afgeschoten, die minutenlang in de avondlucht bleven schitteren alvorens langzaam te doven. Even gleed er twijfel door de groep of dit toch niet stiekem UFO’s waren, vermomd als vuurwerk, maar nuchterheid won dit keer.
  Na een geleide meditatie, waarin zowel de UFO’s als de wereldvrede werden aangeroepen, begon de groep ongeduldig te worden bij het uitblijven van succes. Juist liep ik even weg om de benen te strekken, toen ik een ‘Oh’ en ‘Ah’ geroep achter mij hoorde. Ik was te laat. Als enige had ik het lichtverschijnsel gemist, dat op het pad was begonnen en zich razendsnel door de groep mensen had gedrongen. Tot twee keer toe was een helder, wit licht langs de groep geflitst.
  ‘O, dat is heel normaal’, zei Greer. ‘Zie ik zo vaak. We worden door de aliens gescand om te weten wie we zijn’.
  Het moet achter mijn rug zijn begonnen en was al afgelopen toen ik me omdraaide. Ik heb ook altijd pech…
  Na deze scanning hadden ze er kennelijk geen zin meer in en hebben zich in de nacht niet laten zien.”

 4. ’t Is moeilijk te begrijpen, waarom de mensen niet willen weten wat er gaande is. Ik denk dat angst nog steeds een grote rol speelt, en we allemaal, ook de lichtwerkers,zodanig zijn gebrainwashed, dat we de waarheid niet kunnen verdragen,
  omdat we sinds mensenheugenis zijn voorgelogen, en nu wantrouwend zijn geworden.
  Fred Burks is iemand waar ik vertrouwen in heb, en zijn inzichten zijn voor mij van groot belang. Gelukkig is de wereld aan ’t bewegen en worden de mensen gaandeweg wakker.

 5. Allemachtig Prachtig en Eeuwig Waar.
  Als men dit voor het eerst zou horen, wil men het wel van de daken schreeuwen.
  Anderzijds zou dit paarlen voor de zwijnen zijn omdat deze waarheden gehoond en bespot worden. Het voordeel is dat zij die neagtief werken zullen weten dat zij in het oog lopen maar anderzijds zal dit tegen je gebruikt kunnen worden. En zo ontstaat een doofpot afaire.
  Conclusie: Er mee doorgaan maar dan waar het te pas komt, dan krijg je ook alle hulp van die bestaande ongeziene werelden vanuit en door en voor de kosmos.

  Helaas wel jammer dat de info sites enkel in het Engels zijn. Ik kan mij namelijk v
  oorstellen dat bij veel nuchtere en toch wetende mensen de Engelse taal ontbreekt.

  Maa….”Een heel goed en blijvend relevant artikel”.

 6. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Met horten en stoten komt de waarheid naar boven dat Extraterrestrials door de tijden heen op de Aarde zijn geweest of ze bezocht hebben, ondanks de politieke verkiezingen in aantocht zeker het 2012, of Aardse oorlogsvoerigen.

  Enkele zaken stemmen tot nadenken

  Sommige van de meer geavanceerde soorten kunnen een duidelijke waarschuwing sturen aan de wereldmachthebbers om niet te spelen met nucleaire bommen. Drie militaire getuigen in het landmark boek ‘Openbaarmaking’. Zij beschrijven persoonlijke ervaringen met Ufo’s waarbij kernkoppen zijn ontwapend of vernietigd. In één geval, werden ten minste 16 kernkoppen ontwapend nadat Ufo’s werden waargenomen boven twee Amerikaanse militaire bases, waar zij potlood-dunne rode balken afvuurden in de kernkoppen. DAT WAREN GEEN SIGAREN(ufo’s) UIT CUBA.

  De controlegroep
  Na het herstel van twee neergestorte Ufo’s bij Roswell’s in 1947,een majestueuze 12 samengesteld uit topmilitairen en hoge regeringsambtenaren en adviseerde de President over Ufo’s, de informatie‘topsecret’ te houden, om van ‘nationale veiligheid’.
  Acties ….geheim contact met de ETs en Eisenhower
  afspraken…. één soort van ETs toestemming om genetische studies op de planeet te verrichten, (vee verminkingen, ontvoeringen) in ruil hulp voor
  (oorlog)technologische ontwikkeling in de VS. de technologische “zaadjes” die door deze ETs stiekem, via militaire kanalen, terecht kwamen bij geselecteerde onderzoeksgroepen in grote bedrijven… DE VSA STREEFT PERMANENT NAAR HET PLANETAIRE DEFENSIE OVERWICHT
  DOOR EISENHOUWER BARSTTE ER EEN GROTE MACHTSTRIJD LOS OVER UFO-TECHNOLOGE LOS …
  afscheidsspeech : DE CONTROLE VERLOREN OVER WAT …..”
  “””De machtselite van de wereld het zeer goed georganiseerde leger en inlichtingendiensten door de machtselite van de wereld, en het samenwerken met de belangrijkste sleutelfiguren in de overheid en de media, waardoor deze grote doofpotpraktijken en geheime operaties waarbij UFO’s en Ets betrokken zijn, konden worden uitgevoerd.”””” Een paar van deze mensen wisten te ontsnappen en brachten deze informatie naar buiten. De grote meerderheid van hen geniet van de macht, die hun positie hen verschaft, en zijn dus bereid hun persoonlijke vrijheid te beperken, in ruil voor geld, macht en kennis.

  Mondiale controle
  mondiale economie onder de multinationals die ze bezitten en controleren
  inclusief het doden van mensen, om te voorkomen dat nieuwe energiebronnen beschikbaar komen. Ze gebruiken vaak ‘nationale veiligheid’ als excuus voor hun plannen. Octrooien voor nieuwe energieapparaten en uitvindingen worden in beslag genomen om redenen van nationale veiligheid..!
  Controle over, een ongelooflijke invloed op de massamedia, en dus de publieke perceptie.
  Wel of geen oorlog tegen het terrorisme om de ongebreidelde controle en macht over de politiek en de economie van de hele planeet te kunnen krijgen.
  Collectieve angst, geheimhouding, polarisatie en verlies van enig doel binnen ons allen, die leiders de macht gaven de democratiefundamenten af slopen , en onze vrijheden te beperken….één van de vele doelstellingen van ufo-coverup’s …

 7. grimmige exobiologische geimplanteerde militaire technologie is een vreemd kunstmatig lichaam met een gecontroleerde asociale alles vernietigende supportende ondersteunende resource biotoop infrastructuur daar om heen, of het nou een kernkop is of een computer of een stoommachine, de rol van Echte Menselijke Natuurlijke Wetenschap zou moeten zijn het onderscheid kunnen maken tussen geforceerde op vernietiging gebaseerde uitvindingen die chronologisch niet erg logisch zijn in de tijd en de meer harmonische stap voor stap gegroeide alternatieven, het meten van Intentie duszz, ik weet wel dat ik als jongetje voor een bepaald gebouw kon staan en haarfijn de doorslag gevende negatieve energie van De Controllers over mij heen voelde spoelen, als je dat ontvankelijke kwijt raakt dan blijft het doorgaan, het uitwissen van een ieders ontvankelijkheid heeft een Doel, dat is een middel van de Overheersers.

 8. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Omtrent ufo-cover-ups is belange alles nog niet geweten ….
  Niet zonder redenen wordt het meeste belang gehecht aan Extraterrestrials die het verst gevorderd zijn op ruimtevaartwetenschappelijk gebied voor kennis en techniek en het beste sociaal samenleveningsmodel kunnen presenteren en als Aardelingen er deel kunnen van uitmaken….
  Hiervoor hebben Aardelingen geen ufo-spitstechnologie nodig, omdat de op Aarde verblijvende Extraterrestrials, moeten hun eigen veiligheid bewerkstelligen tegen wil en dank tegenover elk op de Aarde voorkomende soorten van agressie.
  Daar worden binnen en buiten de politiek gevoelige snaren geraakt en gekraakt, moeilijke tegenspraak zonder gegronde redenen….. dit vormt het grootste actuele probleem in de Aardse ufosaga’s van het ogenblik. De politieke teerlingen werden en zijn geworpen in jan 2012.
  Extraterrestrials hebben hun wet&orde als civilisatie en de Aardse de hare.
  In welk soort democratische rechtstaten leeft men hier binnen en buiten Vlaanderen
  binnen en buiten de Eurozone op de planeet Aarde.
  Binnen elke politieke partij in Vlaanderen zijn kiezers, als belastingbetalers met interesse voor ruimtevaartonderwerpen, reizen met Extraterrestrials door de ruimte,deze politieke onderwerpen worden afgehandeld tussen de politieke meerderheid en minderheid via het parlement.

 9. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Exacte ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum.
  De Aarde zelf bekeken als ruimtevaartcivilisatie met gelijke rechten en plichten voor de burgers in het toekomstperpectief, al dan niet in samenwerking met Extraterrestrials en tevens planeten koloniseren, is enkel mogelijk via grondige studies omtrent elke civilisatiegeschiedenis en de hedendaagse cilivisatie wet&orde, wat is toelaatbaar en ontoelaatbaar, onaanvaardbaar en aanvaardbaar en de redenen waarom niet en wel. Genieten de voorkeur,Extraterrestrials die het verst gevorderd zijn op ruimtevaartwetenschappelijk gebied voor kennis en techniek en het beste sociaal samenleveningsmodel kunnen presenteren en als Aardelingen er deel kunnen van uitmaken….
  Vragen met de juiste antwoorden voor het oplossen van problemen,is niet enkel wetenschappelijk onderzoek binnen een maatschappij of civilisatie, maar het ook ten dienste stellen ervan, voor het algemeen belang of enkele privébelangen.
  Welke opties zullen al dan niet in het verkeerde keelgat bij Extraterrestrials schieten.. Voor alles te realiseren is handen uit de mouwen steken

 10. Binnenkort weten we alles uit eerste hand!
  Een grote groep mensen (300) zou morgen door AA Michael opgehaald en naar het moederschip van president Grener van de Intergalactische Raad, worden gebracht. Zij zouden daar tien dagen verblijven om na hun terugkeer zélf de aankondiging van buitenaards leven te doen, bewijzen in de hand. Als vertegenwoordigers van de 99%, nemen zij het initiatief voor disclosure over van de aarzelende overheden.
  Ben ràzend benieuwd.

 11. Us and Them and After All We Are Ordinary Man. Inspiring music of the Pink Floyd. The cofounder of this psychodelic music the late deceased Syd Barett left us a treasure of inspiring music for all people who are awakening now to make The Interstallair Overdrive. A Saucerful of Secrets and The Piper at The Gate of Dawn music out of the sixties are still for me inspiring and and it never bothers me to listen to this precious jewels, they always be shining like (Syd’s) Crazy Diamonds. The master himself left us i believe creates two masterpieces e.g. The madcap Laughs is top of the bill. Youtube fans are able to google his music. Have a lot of fun and try to flow with flow. Don’t be confused or a bit disappointed if you don’t like the music after all. An open mind will sometimes scrambles old values. It’s worth to put this enlighted musician in the picture as gold from old. Without him the PF never had been existed. Off topic? To be or not to be it’s your question? May the force be with you.

 12. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Aan Anel dd 3/2/2012

  Men is benieuwd…….

  De dierenverminkingen in Engeland zijn al jaren opgelost.
  De afval van de Vlaamse slachthuisen kunnen de rare ET’s tegen enige vergoedingen
  komen ophalen, hun genetica-onderzoeken werken stimulerend, de jaloezie kent geen ruimtegrenzen, voor deze nieuwe geldsluizen liggen er op de loer.

  in Flanders the mushrooms UFOs from the andromeda Galaxy genies in the space sciences

  Met Aardse fortuinen in geldkluizen om het even in welke Aardse valuta, dus roerend of onroerend goed kan men niets aanvangen of beginnen, bij kolonisatie van planeten, alles hier laten….

 13. other inspiring musictracks on this article by association :
  along the watchtower Jimi Hendrix; alan parson’s project:pyramid and the eye in the skye. Forever Authumn(war of the worlds). Epitaph (king crimsom). Dancing on Barefoot (Patti Smith). Fire (the World Arthur Browne). Thunder (acdc)

 14. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Een speculatieve kijk op
  het grotere geheel van leven in het universum

  De dierenverminkingen in Engeland zijn al jaren opgelost,ufo-coverups….
  De afval van de Vlaamse slachthuisen kunnen de rare ET’s tegen enige vergoedingen
  komen ophalen, hun genetica-onderzoeken werken stimulerend, de jaloezie kent geen ruimtegrenzen, voor deze nieuwe geldsluizen liggen er op de loer.

  het genetische onderzoek strekt zich uit naar de verschillende domeinen van de biologie,
  flora, fauna en human genoom, voor (on)gevaarlijke doeleinden, speculatie en snel rijk worden ten nadele van de volksgezondheid, de algemene vernietiging keuze tussen
  oorlog en vrede.
  Bij de VN weten ze dankzij al hun onderzoeken en rapporten over armoede, milieu, bevolking, energie en ziekte als geen ander dat een toekomst waar je als mens graag zou voor kiezen, een steeds moeilijker te bereiken ideaal wordt, ondanks vooruitgang op bepaalde vlakken.

  Extraterrestrials zullen hun prachtige planetaire civilisatie niet laten beïnvloeden naar de vernieling door de Aardse domkoppen door destabilisatie der ecosystemen….

  Wat zijn Extraterrestrials jegens de Aardse civilisatie verplicht, met bewijzen op proppen…

  Als vrij individu in de zichzelf voorstellende democratische rechtstaat(en) regio Vlaanderen-België, Extraterrestrials gebruiken hunne spitstechnologie, na grondig onderzoek, om Aardelingen een invitatie te geven hun planeten te bezoeken en indien gewenst na onderling overleg deel uit te maken van hun civilisatie…..de Aardse politieke gang van zaken, welkom binnen de grenzen of niet, van hetzelfde laken een broek.
  De zichzelf noemende planeet Aarde als overbevolkt, een interessant voorstel om uit te werken, mits het naleven van de wet&orde van de Extraterrestrials cilvisatie en van Aarde de hare. Wel met open boeken zonder ufo-coverups….

  in Flanders the mushrooms UFOs from the andromeda Galaxy genies in the space sciences

  Met Aardse fortuinen in geldkluizen om het even in welke Aardse valuta, dus roerend of onroerend goed kan men niets aanvangen of beginnen, bij kolonisatie van planeten, alles hier laten.

 15. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  VN : de Aarde trapt op haar adem
  de barstende etterbuil van ufo-coverups

  Ban Ki Moon : zowel de wetenschap als de economie op apengapen ligt, laat zien dat de huidige koers niet duurzaam is.
  Van Kyoto-Durban via Davos, het World Economic Forum, de elite der elite van van braindrains en thinkstanks, de oplossing misschien voor 2013..
  Bij de VN weten ze dankzij al hun onderzoeken en rapporten ondanks soms bedrog en corruptie over armoede, milieu, bevolking, energie en ziekte….ongeveer alles
  Nu 2012, maar 18 jaar later in 2030, telt de Aarde 3 miljard mensen meer met de huidige
  7 miljard is 10 miljard, wat betekent 45% meer water en 50% voedsel nodig.
  De gevaarzones van de negen riskante limieten van het planetair systeem worden één voor één overschreden, biodiversiteit, klimaat, stikstofcyclus, vruchtbaarheid van bodem en oceanen….. verzuring van oceanen, ontbossing, chemische vervuiling….
  Iedereen is voor duurzame ontwikkeling, veel blablabla in praktijk komt er weinig van
  terecht. In de politiek telt enkel het heden, imagebuilding, macht, invloed, perceptie…
  met de ethiek voor op de sluizen van het marktdenken van casinokapitalisme zonder regulering openzetten, doen de democratie kapseizen.
  Sociaal democraten, intellectueel en ideoloog laten zich degraderen tot depanneurs
  van het rechtse fratsenbeleid. De macht komt niet alleen van de politiek, ook economie en industrie (verweven met corruptie en criminaliteit) maar op welke manier is van belang.
  De loonontwikkeling en inkomstenongelijkheid doen de EuroEuropa de das om, naar
  dualisme.
  De VN resolutie 33-426 dd 16/12/2005
  Met Extraterrestrials kan op verschillende manieren worden samengewerkt zonder
  de wet&orde van elkaar civilisatie aan de laars te lappen of te verstoren…. eerste grondige bestudering
  zonder domme blablabla en open debatten….
  Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimte
  vaartprogramma’s geen Aardse politiek, bankier, industrieel …… toch de juiste bon tone
  Planeten koloniseren met Extraterrestrials is het overwegen en bestuderen waard volgens de mening van velen Vlamingen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.