Advertentie

Hoe Coutinho zichzélf het ‘Brevet van Onvermogen’ opspeldt..!


x

Hoe Coutinho zichzélf het ‘Brevet van Onvermogen’ opspelt..!

2011 © WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers
X

Feitelijk is het schandalig en ongehoord wat Dr.Roel Coutinho nu weer presteert. Nietwerkende griepvaccins? Niks ervan, onderzoek deugt niet! Als directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het grootste OVERHEIDS-instituut voor Volksgezondheid, het RIVM, liet Coutinho op 11 Februari 2010, zich eigenlijk al van zijn ware kant zien..

In een, door de farmaceutische industrie gesponsorde avond met als thema ‘Mexicaanse griep; onnodige paniek’ in ‘De Rode Hoed’ in Amsterdam, verschuilt hij zich continue achter de presentator van de avond, de ‘wetenschapsjournalist’ Simon Rozendaal. Dat deze Rozendaal als BigPharma-vriendje bekend staat, door velen zelfs als ‘farmahoer’ wordt gekwalificeerd, schijnt Coutinho -in ieder geval die avond- niet te deren.

En dat die avond gesponsord wordt door BigPharma-gigant MSD doet Coutinho kennelijk ook niet twijfelen om in woord en daad afstand te nemen van de wel  ERG VETTE relationele binding met de farmaceutische industrie. De avond wordt gemaskeerd gepresenteerd als neutraal ‘Wetenschapscafé’, de bezoekers betalen allen € 5,- toegang en voila, een prachtige gemaskerde PR-campagne voor Big Pharma is een feit. Met de ambtenaar Dr. Roel Coutinho, als geborduurd-satijnen promotievlag op deze farma-griepschuit. Het is voor de kritische toeschouwers werkelijk ongelooflijk: Coutinho loopt de hele avond netjes aan de leiband van Rozendaal: hij beantwoordt, precies volgens Rozendaals recept, slechts 1 vraag per aanwezige vraagsteller…!

Elseviers 'wetenschapsjournalist' Simon Rozendaal

“Iedereen mag één vraag stellen aan meneer Coutinho, die de moeite heeft genomen zijn vrije avond hier aanwezig te zijn”, aldus meneer Roozendaal in al zijn wijsheid. Coutinho wijkt zelf geen seconde van deze regel af en wijst de aanwezigen in een van zijn antwoorden nog maar eens fijntjes op de relatie die gezondheidswetenschappers de laatste tientallen jaren ontwikkelen met Big Pharma. “Het is anders door de overheid al helemaal niet meer te bekostigen”..

Over Simon Rozendaal, die zichzelf graag als onafhankelijk journalist presenteert, kun je zoals gezegd, sowieso je ernstige bedenkingen hebben. Rozendaal is scheikundige en dus geen journalist, een rol die hij wél graag uitstraalt. Zeker die van ‘neutrale journalist’..! Rozendaal mag na zijn studie, marketingtechnisch voor NRC Handelsblad de wetenschapsbijlage oprichten. Hij ontvangt in 1979 de Glaxo-award, een prijs die BigPharma-gigant GSK uitlooft, waarna hij sinds 1986 wetenschapsredacteur van Elsevier wordt. Rozendaal is erelid van de ‘Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging’ en laat zich erop voorstaan zélf wel te kunnen bepalen waar de grenzen liggen tussen neutrale onafhankelijkheid en kleffe banden met de farmaceutische industrie..!

Wil je het hele verhaal lezen over deze avond, lees dan eens DIT ARTIKEL dat we hierover op deze site plaatsten.

Coutinho valt door de mand!
Die avond valt Coutinho voor velen echter heftig door de mand, door een leep spelletje te spelen en te ontkennen dat er in EU-verband een onderzoek gedaan zou zijn naar de krankzinnige ontwikkelingen rondom de H1N1-varkensgriepvaccinaties. Rondom het aanschaffen van 34 miljoen griepvaccins, voor IEDERE Nederlander 2 stuks, zoals door de ‘Gezondheidsraad’ was geadviseerd. Dat we NOOIT nog boven een vaccinatiegraad van 80% zijn uitgekomen, en er dus zeker 7 miljoen vaccins TEVEEL zijn besteld, daar gaat Coutinho niet op in. Hij is alleen van de griepwaarschuwingen..!

Dr. Wolfgang Wodarg is degene die zich 'de luis in de pels' van Big Pharma mag noemen.. Kennelijk was hij ook de luis in de pels van Dr. Roel. Hij sprak de historische woorden: "Ich hab' es nicht gewust'..! Meneer Coutinho, Dr. Wolfgang Wodarg bestaat dus écht!

Op een vraag uit het publiek waarom dan Dr. Wolfgang Wodarg, voorzitter van de Europese Gezondheidscommissie, een MAAND DAARVOOR een onderzoek heeft bevolen naar mogelijke malversaties rondom het aankopen van vaccins door Europese overheden, meldt onze directeur van het RIVM, dat hij TOTAAL ONBEKEND is met zowel dit onderzoek als Dr. Wolfgang Wodarg! (HIER het artikel over dit onderzoek)

Grieppandemie, waar het geen pandemie was..!
“En meneer Coutinho, wat vind u dan van het feit dat de WHO, de wereldgezondheidsraad, de classificatie voor een ‘wereldwijde pandemie’ kort vóór het uitbreken van de ‘Mexicaanse Griep’, precies 1 Klasse heeft VERLAAGD. Waardoor de pandemie, volgens de oude definitie, van een maand ervoor nota bene, feitelijk helemaal geen pandemie was?”  De vraag doet de hele zaal opveren. Een essentiële vraag voor een directeur van het RIVM. JA, DAAR WAREN WE VOOR GEKOMEN.

Maar dan volgt het absolute impotente antwoord van onze RIVM-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding: “U zegt het mevrouw, is dat zo? Ik weet nergens van..! U zegt dat de WHO deze stap heeft genomen, ik weet er niets van! “  Waar hebben dit toch meer gehoord meneer Coutinho. ‘Haben Sie es wirklich nicht gewust?..’

Wil je dit verhaal staven, dan raden we je aan even het filmpje met Paul Flynn te bekijken. Hij is de wetenschappelijk onderzoeker die namens de EU het hele ‘grieppandemie-circus’ heeft onderzocht en met degelijke en uiterst gefundeerde conclusies is gekomen. HIER tref je zijn rapportage aan met een alles-zeggend interview! Om even kort door de bocht te zijn: Meneer Coutinho staat niet eens in zijn hemd, maar toch werkelijk in zijn ‘blote kont’. De grieppandemie is een opzetje van BigPharma en de WHO. Een miljardenopzetje weliswaar, maar feitelijk gewoon een dieptrieste fraude! Imiddels is het duidelijk dat Big Pharma met heel dikke vingers in de miljardenpap zat EN NOG STEEDS ZIT van de aanschaf van griepvaccinaties. Kijk eens HIER, HIER en HIER op deze site.

Roel Coutinho, opnieuw vragen over zijn geloofwaardigheid? Zijn praatjes -zoals hier bij Pauw & Witteman- over de enorme catastrofe die de griepepidemie van de jaren 1920 aanrichtte is volledig niet-terzake doende. De huidige levensomstandigheden zijn volstrekt anders en een referentie aan deze pandemie, is te categoriseren onder het hoofdstuk ANGSTAANJAGEN.. ! Een rol die een BigPharma-PR-man past wellicht, maar een RIVM-directeur...???

Het RIVM
Van de website van het RIVM:
‘Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging. Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen.

Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en tegenwoordig ook onder het algemeen publiek. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding. Bij het RIVM werken 1500 mensen.’

De waardeloze jaarlijkse griepprik
En nu zijn we dan in 2011 belandt en Dr. Coutinho geeft zichzelf OPNIEUW een brevet van absoluut onvermogen! Hij ONTKENT de resultaten van het onderzoek naar de werking van de jaarlijks griepprik, die ‘risicogroepen’ in Nederland mogen halen bij hun huisartsen. Daar is jaarlijks een bedrag mee gemoeid van zo’n slordige € 50 miljoen, en NATUURLIJK is het belangrijk of dit geld goed wordt aangewend.

NIET voor Dr. Coutinho. Zo lijkt het althans, want deze ambtenaar-directeur, verklaart een paar dagen ná het uitkomen van het Geneesmiddelenbulletin in al zijn wijsheid dat hij er allemaal niet zo in gelooft.. En dat doet hij NIET op basis van gedegen wetenschappelijk tegenbewijs, nee… Meneer Coutinho hecht kennelijk geen waarde aan een dergelijk tegenonderzoek.. En dat drukt Dr. Roel dan vervolgens diplomatiek uit, door te verklaren voor alle media die het maar willen horen, dat hij ‘NIET ONDER DE INDRUK’ is van het onderzoek. Alsof dát een criterium is…!!

Het Geneesmiddelenbulletin besteedt in zijn oktobernummer aandacht aan de werkzaamheid en effectiviteit van de griepprik. Zij wezen in 2007 14 risicogroepen aan die jaarlijks een aanbeveling krijgen om de seizoensgriepprik te halen. Het Geneesmiddelenbulletin heeft daarna per groep gekeken of er voldoende bewijs is of deze griepprik effectief en werkzaam is gebleken.  De belangrijkste wetenschappelijke conclusies van het Geneesmiddelenbulletin zijn hieronder per risicogroep weergegeven.

Twee jaar geleden: Minister van Volksgezondheid Ab Klink, omgeven door zijn 2 onaantastbaar lijkende experts.. Dr. Roel en Dr. Ab. Het vaccinatiebeleid van Ab Klink tolde en draaide. Ook toen ernstig wantrouwen terecht boven water kwam, liet Klink 'derden' het onderzoek doen... En dokter Ab en dokter Roel..? Niks meer van gehoord inzake de honderden miljoenen Euro's die over de balk zijn gesmeten.

De resultaten van gerandomiseerd onderzoek bij gezonde volwassenen tonen aan dat influenzavaccinatie slechts een matig effect heeft op het verminderen van influenza-symptomen en het verlies van werkdagen. Het is niet aangetoond dat vaccinatie een effect heeft op complicaties, zoals longontsteking, of de overdracht van influenza.

Bij personen ouder dan 65 jaar konden geen conclusies worden getrokken over de werkzaamheid van influenzavaccinatie op het voorkomen van symptomen, ziekenhuisopnamen, complicaties en mortaliteit.

Ook is niet aangetoond dat vaccinatie van gezondheidszorgpersoneel influenza voorkomt bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Het gebruik dat nu in vele ziekenhuizen is doorgevoerd om het personeel influenzavaccinatie aan te bieden, wordt niet door bewijs uit gerandomiseerd onderzoek ondersteund.

De werkzaamheid en effectiviteit voor influenzavaccinaties zou moeten worden aangetoond met onderzoeken van de hoogste categorie van wetenschappelijk bewijs, namelijk het gerandomiseerde onderzoek of meta-analysen daarvan. Een groot deel van het bewijs over de werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie is afkomstig uit een lagere categorie van wetenschappelijk bewijs.

Er kan dus onvoldoende bewezen worden dat de jaarlijkse influenza- vaccinatie bij ouderen en risicopatiënten werkzaam en effectief is. Dat geldt ook voor de in 2007 door de Gezondheidsraad toegevoegde doelgroepen.

De uitzending van TROS-Radar over de uiterst beperkte werking van de zo geprezen seizoensgriepprik, klik op deze afbeelding.
Vrijwel alle auteurs van de besproken systematische literatuuroverzichten en meta-analysen geven aan dat meer en grotere gerandomiseerde onderzoeken nodig zijn om de werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie bij verschillende risicogroepen vast te stellen. Deze vaststelling onderstreept de noodzaak de indicaties voor influenzavaccinatie beter te funderen dan de huidige die zijn gebaseerd op onderzoek uit de periode voor 2007.

Of in goed Nederlands: ‘er is meer onderzoek nodig voor een juiste conclusie over de werkzaamheid van het griepvaccin’..

Conclusie
Meneer Coutinho laadt een bizarre verdenking op zich door het zichzelf opspelden van zijn bewijs van onvermogen. Want dat doet hij herhaaldelijk en in een mate waarin elke burger kan zien dat de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM niet ONPARTIJDIG IS! Want hoe is het mogelijk dat een ambtelijke directeur van een zeer precaire overheidsdienst dit soort gedrag tentoonspreidt..? En de burgers van Nederland…? Tja..!

22 gedachten over “Hoe Coutinho zichzélf het ‘Brevet van Onvermogen’ opspeldt..!

 1. Ja, de eigen bijdrage ziektekostenverzekering, inclusief marktwerking, moet maar weer eens flink omhoog om meneer zijn Big Pharma onderzoek-journalisten snoepreisjes te kunnen blijven bekostigen enzo…

 2. We vermoedden het al jaren, ik zit TV stukjes terug te kijken via Guido’s links, maar nu komt het dan eindelijk ook in ‘de krant’ en is het voor velen dus waar.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/2987041/2011/10/24/Nut-van-griepprik-niet-aangetoond.dhtml

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/2987041/2011/10/24/Nut-van-griepprik-niet-aangetoond.dhtml

  Transparantie is niet meer tegen te houden. Was het niet John Consemulder die riep dat we nu een VIT bestuur nodig hebben: Verantwoordelijk Integer Transparant.

  Het is niet meer te vermijden.

 3. We gaan toch voor verbetering?
  Dus, iedereen kan zónder griepprik. Wij worden dáár juist niet ziek door.
  We laten iedereen zelf beslissen of ze net als wij bij gezond-denkers willen horen en maken er verder geen woorden aan vuil.
  Positief benaderen helpt volgens mij beter dan wéér die ouwe koeien van dit artikel boven te halen. Doodzwijgen die personen. Als er iemand over begint. Niet interessant die vent. Ik bedoel hier niet mee dat bovenstaand artikel niet zou moeten geplaatst. Dat wel. Maar niet te veel over de personen die ter sprake komen blijven “mopperen”.
  Laten we het nu eens hebben over een mogelijk VIR bestuur bijvoorbeeld en openbaarheid van alle rapporten tot nu toe en voor altijd over voor ons allemaal belangrijke medicatie. Dan komen we weer een stap vooruit lijkt mij. Dan heb je de mogelijkheid voor of niet voor iets te kiezen.

  1. ‘Doodzwijgen’.. Je bedoelt ws. aandacht geven aan dat, wat wél positief is..?! OK, lees het verhaal van Ronald Jan Heijn en Judith Moore. Dus zeg maar én/én, ipv óf/óf.. 🙄

 4. Luister naar dit radio fragment ‘Te weinig studies naar griepvaccin gedaan’ van NOS met Roel Coutinho, directeur infectieziektenbestrijding van het RIVM.
  http://nos.nl/audio/306851-te-weinig-studies-naar-griepvaccin-gedaan.html
  Hij zegt dat een test niet ethisch verantwoord is met twee groepen mensen. De één krijgt wel het vaccin en de ander niet. En dat vindt hij ethisch niet kunnen voor de mensen die het vaccin niet krijgen.
  Nou ik ken genoeg mensen die het vaccin vrijwillig niet willen nemen.
  En deze mensen kunnen dan zo mee doen aan de test. En ik weet zeker dat er nog veel meer mensen die het vaccin willen weigeren.
  Ik zou zeggen. Kom maar op met die test. Er zullen genoeg mensen zijn die mee willen werken.

  1. RIVM = Rijksinstituut Voor Intimidatie en Malversatie (of is het Manipulatie?)

  2. Daar wil ik graag nog aan toevoegen, dat het heel normaal is dat bij het testen van medicijnen een controlegroep een placebo krijgt toegediend. De bewering van de heer Coutinho dat dit ethisch niet verantwoord is voor het testen van de werkbaarheid van het griepvaccin is daarmee niet te rijmen.

 5. Wat mij het meeste stoorde aan die totale hysterie van de mexicaanse griep, dat was de grote angst die werd verspreidt, mijn dochter was in die periode zwanger en twijfelde echt heel erg, er werd tenslotte beweerd dat de mexicaanse griep voor een miskraam kon zorgen, ze heeft zich gelukkig niet laten vaccineren.

  Een ander verhaal is de hetze die ontstond als je weigerde, ik ben werkzaam in de zorg en op een gegeven moment spande het erom of je niet verplicht kon worden gesteld om je te laten vaccineren, ik weigerde en werd echt voor alles uitgemaakt,ik zou totaal geen rekening houden met mijn patienten, op verschillende fora waren mensen er van overtuigd dat je als weigeraar ontslagen moest worden omdat je niet in de zorg thuis hoorde enz.

  Ik heb ook van zeer dichtbij gezien dat mensen die al heel zwak waren twee van die prikken kregen en kort daarop overleden,( kijk bewijzen kan ik het niet) maar het heeft er alle schijn van dat de vaccins er toe hebben bijgedragen, verder viel mij op dat na het vacineren mensen zwaar verkouden werden en langdurig erg moesten hoesten, een abnormale lange verkoudheid.Mijn doelgroep binnen de zorg zijn verpleeghuispatienten en over het algemeen bejaarden.Ikzelf heb nooit ergens last van gehad trouwens en heb mij nooit laten vaccineren.

  Tenslotte de psychologie achter het geheel, maanden ver voor de mexicaanse griep uitbraak, kwam Dr. Ab al op de buis in een aantal progamma`s ( Pauw en Witteman, Netwerk)verkondigen dat de wereld rekening moest houden met een ernstige griep pandemie, ineens was die daar, ergens in Mexico in de midle of nowhere was er een platelands dokter die deze griep constateerde bij een kind,paar maanden later werd de boel gek,hmmmm.kassa!Oh, ja, dr Ab had dringend behoefte aan een nieuw hermetisch afgesloten onderzoek lab,hij zou daar allerlei ziekteverwekkers gaan kweken en zoeken naar een werkend vaccin( niet zonder risico lijkt mij, er kan altijd iets fout gaan en ontsnappen)
  Het geeft maar weer aan dat het belangrijk is dat wij mensen ons niet zo bang moeten laten maken en meer op onzelf en de kracht van het eigen lichaam leren vertrouwen.

  1. Ab Klink was als een ras-CDA-er van twee walletjes aan het eten; met de deskundigen meekletsen en tegen het volk de grote ‘redder’ aan het spelen..! Dan de (zie de tekst) 34 miljoen (!!!!) vaccins aanschaffen. Als je écht aanwijzingen wilt hebben voor ‘steekpenningen’ dan is dit het tóch…? Zoals gezegd laat NOOIT meer dan 75% van de mensen zich vaccineren. Waaaaaarom koopt ie dan 17 miljoen Nederlanders x 2 vaccins = 34 miljoen !!! vaccins..?? En het commentaar van Appie Klink? “Je kunt er maar beter méé verlegen zitten, dan óm verlegen”… De taal van een daadkrachtig politicus.
   Dan vervolgens de uitermate ondemocratische en feodale geheimhouding van het contract met Big Pharma, de leverancier van de 34 miljoen vaccins..? Tot bij de rechter moesten de burgers gaan om gewoon inzage te krijgen, wat Klink met zijn aankoopbeslissing nou eigenlijk teweeg had gebracht. Kijk HIER op de site naar de story achter dit feodale gedrag van onze talentvolle CDA-er, die met zijn koningszet nog bijna Balkenende had gewipt en zélf op die plaats was gekomen… Pfff.. (daar kun je ook het zwaar met stift doorgehaalde document zien; het contract met Big Pharma)

   En dan idd inhoudelijk.. Over de vaccins. Wat zit er in hemelsnaam in die vaccins. Thimerosal, aluminium-oxide (zwaar giftig) enz. enz.
   En weet je Lida, wie er het ‘bangst’ was..? Natuurlijk: Appie Klink.

  2. Ik had in die tijd twee kinderen die voor vaccinatie voor mexicaanse griep in aanmerking kwamen. Ik heb dit pertinent geweigerd. Pure propaganda. Het lastige is je omgeving. Teveel mensen die blijven zitten in hun domein van veiligheid. Vanuit dit domein werd het mij opgespeld dat mijn beslissing (in feite onze: mijn vrouw was het met me eens) onverantwoord was, ook van mensen dichtbij, dit terwijl de leugen voor het oprapen lag.

  3. Alle vaccinaties veroorzaken een slechtere gezondheid. Dat is blijkbaar ook de bedoeling. Als je bedenkt hoeveel mensen in b.v. Africa worden ingeënt en hoe slecht het daar op sommige plekken gaat.
   Er zijn zelf aanwijzingen voor een globale planning over het ‘ziek maken’ van bevolkingen. (Luister maar naar Bill Gates visies). Wie ziek is heeft natuurlijk ook medicatie nodig of gaat na een tijdje wel dood.
   Er zijn goede onderzoeken gedaan door mensen die daardoor te recht kunnen stellen dat er bewust het immuunsysteem wordt verzwakt. Kanker is een ziekte die ook door bacteries, virussen en schimmels kan ontstaan…

   En als ik me dan zo bedenk hoe mensen toch ook beïnvloedbaar zijn en al snel met de massa meegaan omdat het makkelijker is (in eerste instantie). Dat vind ik zo erg.
   We moeten slimmer zijn dan dat ’tuig’ van zogenoemde bestuurders. Bestuur jezelf, geloof in je eigen krachten, verbind je met de bron van het universum, wees authentiek dat ben je jezelf wel verschuldigd.

   Hieronder laat ik zien wat me ook zo raakt in de context van het belazeren van de mensheid. Dit gaat over Apple:

   “De Apple-rekeningfür voor de iPhone 4

   …178$ Kosten onderdelen
   …….7$ salaris voor de montage in China (mensen werken onder soms dodelijke omstandigheden)
   …560$ verkoopprijs

   …375$ winst voor Apple

   Zou Apple voor 10keer hogere salarissen produceren, bleef er altijd nog een Brutto-winst van 50%.”

   Hier wordt dus duidelijk hoe de kapitalistische wereld in elkaar zit. Zorg en welzijn zijn ook gekapitaliseerd….Het is een onmenselijke en liefdeloze wereld.

  4. @Monika,

   Adam Smith bracht ons al een eind op weg om eind achttiende!! eeuw door ons erop attent te maken dat de grootste reden van het vervagen van het moraal is het eeuwige bewonderen en vaak bijna aanbidden van rijkdom en machtigen en het minachten van armen of er in elk geval geen aandacht aan te geven….Dit klink als een logica maar toch hebben we dit niet kunnen ontmantelen de afgelopen eeuwen en is het denk ik alleen maar erger geworden.

   De spiegel die hier voor ons geld is denk dat we er toch aan mee doen om idd. die IPod te kopen. We laten ons verleiden door de mogelijkheden..Tja vooruitgang..ik heb er zelf ook één dus ik ga mezelf hier niet roomser voordoen als de paus….

   Ik denk dat de wereld pas echt weer kan gaan beschikken over een beetje moraal zodra we gaan stoppen me overal maar applaus aan te gaan toedichten.
   – Aan al die mensen die zo graag beroemd willen worden en zich via voice of holland to product laten maken
   – het blijven kopen van al die gadgets en het blijven stellen hoe geweldig die Steve jobs wel niet was
   – Het belangrijk blijven vinden van ons intellect omdat we weer spitsvondig zaken gevonden hebben en daar applaus voor willen hebben
   ……….

   lastig is het zeker zo’n ziekmakende wereld, maar we zijn er zelf mede onderdeel van zolang we de aandacht niet naar binnen kunnen richten en het geluk buiten onszelf blijven zoeken.

   Dit is ons grootste spirituele les die we te leren hebben….

  5. Je ziet dit verschijnsel overigens ook in het ‘werkveld’. Iedereen wil alleen maar een baan waarmee men applaus krijgt. Werk dat sexy is.

   Iemand die bijdraagt aan het algemeen nut zoals bijvoorbeeld een vuilnisman dient in mijn ogen net zoveel applaus te krijgen….

   Creatie is overal om ons heen te vinden ook in de eenvoud.

  6. aan Burke
   Het wordt je idd niet makkelijk gemaakt in deze samenleving waar veiligheid een soort openbaring is geworden. Veiligheid staat haaks op vrijheid.

   Toen ik mijn zoon in een doek droeg (14 jaar geleden), vroegen mensen of we geen geld voor een wandelwagen hadden. Toen we niet aan het vaccinatieprogramma deelnamen was er ook alleen maar onbegrip. Toen ik hem niet achter de computer dumpte was het…. je belemmert hem in zijn ontwikkeling.
   Tegen de stroom in dat wil men niet, omdat iedereen zich aan de opgedrongen regels moet houden. Wie het lef heeft om uit het bootje te stappen wordt voor gek verklaard. Zal het nijd zijn van degenen die niet het lef hebben om zich te laten leiden door intuïtie?

 6. Ik heb eens van een bekende onderzoeksjournaliste gehoord dat men bij het RIVM wel eens een proef heeft gedaan waarbij de ene groep mensen de echte vaccinatie kregen en de andere groep kreeg de prik alleen maar met de adjuvants.
  En het zijn vnl. die adjuvants die de bijwerkingen van vaccinaties veroorzaken.
  Erg wetenschappelijke manipulatie, noem ik dat.
  Er zou dus op zijn minst een derde groep proefpersonen aan toegevoegd moeten worden die een prik krijgen met alleen maar zoutoplossing (zoals bijv. bij een infuus).

 7. als gewoon een burger bejaarde heb ik altijd degriep prik geweigerd en werd dan als een eigen wijs mens gezien,maar om mij heen waren enkele hoog bejaarde die ook nooit de prik namen ,ontzettend knap van ze
  Snap die zgn gestudeerde mensen niet ,ze hebben geen werkelijkheids gevoel ,maar ja geld stinkt niet bah,\\
  Lees ook dat aluminium- oxide zulk vergif is ,,dit zit ook in antitranspiratie middelen [wat ik ook nooit heb gebruikt ] en heb wel eens gedacht ,al die borst kanker bij veel vrouwen zou dat daar niet van kunnen komen, zou toch vreselijk zijn .,en dan de jonge meisjes met die prik tegen baarmoeder hals kanker ,wat zal er in de toekomst uit voor komen.
  Gelukkig dat er nu een beetje open heid komt.

  1. En dan te bedenken dat eigenlijk alle medicijnen en vaccinaties van de laatste 2 decennia onder zeer verdachte omstandigheden zijn toegelaten oa door deze 3 leugeniers. Het is steeds duidelijker aan het worden dat deze heren een paar vieze handjes hebben. Je zou zelfs bijna kunnen stellen dat zij misschien doden op hun geweten hebben. Maar daar weet dhr Coutinho natuurlijk niks van. Evenals dhr Osterhaus die in Trouw ook het onderzoek van de hand wees. Toevallig, niet dan.

 8. Wat is de samenstelling van het griepvaccin voor het jaar 2011/2012?
  De samenstelling voor het 2011-2012 griepseizoen (noordelijke hemisfeer) bevat de volgende vier griepvirussen (inclusief het Mexicaanse griepvirus):

  A/California/7/09 (pandemisch A(H1N1) 2009, tweede seizoen)
  A/Perth/16/2009 (H3N2) (tweede seizoen)
  A/Victoria/210/2009 (tweede seizoen)
  B/Brisbane/60/08 (B) (derde seizoen)

  Even over de samenstelling, ik heb wel gemerkt in mijn omgeving dat de mensen zich vaak niet bewust zijn dat de mexicaanse griep er nu wel bij zit.

  Hier lees ik toch tegenstrijdigheden:Hoe effectief is het griepvaccin?
  1 De effectiviteit van vaccinatie is afhankelijk van het afweersysteem van het individu, 2 de leeftijd van de persoon die gevaccineerd wordt, 3 de gelijkenis van het virus in het vaccin met virussen die circuleren in de populatie, 4 het (sub)type van het virus en de tijd tussen vaccinatie en blootstelling aan het griepvirus. 5 Deze factoren maken het moeilijk te zeggen hoe effectief het griepvaccin is. Vaccinatie voorkomt ziekte in ongeveer 70% van de jong volwassenen, voor ouderen ligt dit percentage lager.

  1)natte vingerwerk dus,nu wil het dat de griepprik wordt toegedient aan patienten die al een zwakker afweersysteem hebben, ouderen,longpatienten, hartpatienten, diabeten enz.

  2)de leeftijd van de patienten is vaak boven de 60 deze groep krijgen de prik gratis, van de andere chronisch zieken kan de leeftijd varieren.

  3)van verkoudheid weet ik dat er miljarden verschillende virussen zijn,telkens als je weer verkouden wordt dan heb je gewoon een voor je lichaam onbekende te pakken. Hier spreekt men van de gelijkheid van de virussen die op dat moment komen rondwaren, krijg je een heel nieuw virus dan helpt de vaccinatie dus niet, kijk wat er 2 jaar geleden gebeurde met de komst van de mexicaanse griep hoax,het gewone vaccin was niet werkzaam, dus moest er nog even snel een heel nieuw komen( we weten wat dat gekost heeft)bovendien waren ze er veel te laat mee( maar goed dat het geen echt dodelijk virus was)

  4)hier zegt men: ben ik vandaag gevaccineerd en morgen besmet met een influenzavirus dan zal ik gewoon griep krijgen, dit omdat het vaccin dan niet de tijd heeft om voldoende antistoffen in het lichaam te produceren, de incubatietijd van de griep is 2 tot 4 dagen.Sterker nog: er zijn gevallen van gevaccineerde personen die de griep nog erger kregen dan normaal.

  5)Vaccinatie voorkomt 70% van de griepgevallen bij jonge personen, maar die worden helemaal niet opgeroepen voor een griepprik, men zegt juist dat het voor jongeren geen kwaad kan om de griep door te maken.Voor ouderen ligt het percentage lager,hoeveel lager dan? daar spreken ze hier niet over.

  6Kun je griep krijgen als je gevaccineerd bent?
  Het is mogelijk dat (vooral oudere) mensen toch griep krijgen terwijl ze gevaccineerd zijn (zie ook vorige vraag). Patiënten die toch griep krijgen ondanks een griepprik, zijn meestal minder ernstig ziek en hebben een lagere kans op complicaties van griep, ziekenhuisopname of overlijden.

  6)De hierboven gegeven informatie is van een vaagheid, constant dekt men zich in,in feite zegt men niets concreets over het effect van wel of niet vaccineren.Men houdt een grote slag om de arm en rept al zeker niet over de toevoegingen en conserveringsmiddelen die bij het vaccin worden ingespoten.Uit het bovenstaande blijkt dat men zelf niet 100% overtuigd is van de effectieviteit van het vaccin,men laat het dus aan de persoon zelf over, de keuze???, maar wat is er dan met alle oproepen, grote aanplakposters in de verpleeg en verzorgingshuizen,die toch op een dwingende wijze benadrukken hoe belangrijk het wel niet is om je te laten vaccineren.Wel is er de bangmakerij, uw neemt geen vaccin? oh… nou als u maar weet dat de kans dat u dood gaat dan veelkeer groter is!!! eigen schuld dikke bult!

  Niet dat men zegt, meneer/ mevrouw leef gezond, goede voeding, slaap, bewegen,buitenlucht,minder stress daar kan je ook je afweer mee versterken en mocht het mis gaan en je ontwikkeld koorts en griep dan gewoon uitzieken, vertrouw op de kracht van uw lichaam, neeeeeeeee…… vertrouw helemaal niet op jezelf..blijf vertrouwen op ons en wij vullen onze zakken.

  de informatie over griep komt van het grieppdossier2010/2011
  van de site van Nivel(Nederlands instituut voor de gezondheidszorg.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.