Advertentie

Minister en RIVM nu voor de rechter..!


x

Nu: De minister en RIVM voor de rechter..!

WantToKnow.nl – januari 2012

x

Coutinho, hier voor de microfoon, tijdens de aanloop naar de Mexicaanse-griep-vals-alarm-epidemie van 2009. Hij  waarschuwde ons overigens al voor de invloed van Big Pharma… Noemen we dat nou een ‘gotspe’? (klik op de link voor het artikel!

Hier op de site lees je al veel over de -in onze ogen- valse manier waarop het RIVM, onder leiding van Roel Coutinho, én het ministerie van VWS, de huisarts Hans van der Linde voor de rechter slepen. Het lijkt erop dat deze arts financieel uitgeput dient te worden. In plaats van een kort geding, koos het RIVM voor een geldverslindende bodemprocedure.

En dat allemaal omdat Dr. Van der Linde al jaren ‘hardop’ aan het medisch nut van de griepprik twijfelt, een griepprik die de overheid gratis aan grote groepen Nederlanders beschikbaar stelt. Dr. Van der Linde vraagt zich af hoe het kan dat er nog steeds geen eensluidend wetenschappelijk bewijs is, dat de griepprik werkt, maar dat er wel voor zo’n € 50 miljoen per jaar wordt gespendeerd om deze griepprik te verstrekken. En dan hebben we het nog niet eens over de mogelijke kwalijke gevolgen van een massaal toegediende griepprik.

Daarnaast spreekt Van der Linde zich uiterst kritisch uit over de belangenverstrengeling, waarin met name de volksgezondheidsridders Coutinho en Osterhaus verzeild zijn geraakt. Het is bijvoorbeeld RIVM-topman Roel Coutinho, de rijksinstelling die dus over de betrouwbaarheid en de toepasselijkheid van deze griepprikken gaat, die als deeltijdhoogleraar samenwerkt OP DAT TERREIN, met farmaceutische bedrijven. En dat is nu juist waar Hans van der Linde zijn vraagtekens bij stelt; belangenverstrengeling ten voete uit, dus een feitelijk volledig juiste constatering van Van der Linde..!

Het RIVM, Coutinho en de Nederlandse Staat stapten naar de rechter, met een aanklacht tegen Van der Linde, die probeert om Van der Linde onterecht te beschuldigingen, terwijl deze huisarts niets anders nástreeft dan een faire discussie over de effectiviteit van de griepprik. En een faire discussie zoals gezegd, over de relatie die Coutinho en met name Osterhaus hebben, met de hoge heren van Big Pharma. De farmaceutische industrie blijkt keer op keer in staat producten te verkopen, op basis van de adviezen van beide heren..

En het bizarre is, dat het Coutinho zélf is geweest die in een artikel in kwaliteitskrant Trouw (HIER) melding maakt van wazige banden tussen de farmaceutische industrie en de hoge heren gezondheidsadviseurs.. Kijk ook hieronder, waar je dit hele interview met Coutinho kunt lezen (let op het gemarkeerde deel!!)

Maar de zaken worden nu omgedraaid..!
Huisarts Hans van der Linde heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en het RIVM voor de rechter gesleept. Waar de huisarts dus eerder de gedaagde was, omdat hij ageert tegen de griepprik, is het nu het RIVM én Minister Schippers, die zich moeten verdedigen tegen de aanklacht van Van der Linde. Zij vinden dus dat de huisarts de positie van het RIVM ondermijnt, als organisatie die de Nederlandse bevolking in tijden van ziekte-uitbraken en epidemieën moet voorlichten en behandelen. De eerste zitting in deze rechtzaak was afgelopen december.

Maar nu claimt Van der Linde dus, waarin zijn eis is, die hij bij de rechtbank heeft neergelegd, dat hij zich ‘monddood’ gemaakt voelt door de overheid. Of zoals Van der Linde het motiveert in zijn dagvaarding:  ‘De minister en het RIVM belemmeren mij in mijn vrijheid van meningsuiting, door een voor mij onbetaalbare bodemprocedure aan te spannen’.

Huisarts Hans van der Linde kiest voor de aanval om zich te verdedigen.

Maar een bijkomend aspect van deze zaak is inmiddels bijna hoofdzaak geworden..! De publiciteit rondom deze zaak..! Want Hans van der Linde kreeg veel bijval uit de medische wereld en daarnaast is één van zijn collega-artsen begonnen met een Stichting, die Van der Linde bij gaat staan in zijn verdediging tegen de aanklacht van RIVM en het Ministerie van VWS. Deze stichting heeft inmiddels ruim € 45.000 gestort gekregen als bijdrage in het steunfonds. Zie hun website HIER.

De huisarts verwijt in zijn tegeneis, de beide partijen, schending van artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit verdrag beschermt de meningsuiting van burgers. Volgens Van der Linde proberen het RIVM en minister Edith Schippers zijn vrijheid van meningsuiting te belemmeren door het aanspannen van een voor hem onbetaalbare bodemprocedure.

Volgens Van der Linde (en vele van zijn collega’s) is het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over het nut van de influenza-vaccinatie daarmee door de Staat naar de rechtbank verplaatst. Eerder hebben tal van hoogleraren en medische wetenschappers in de media geprotesteerd tegen deze intimiderende rechtsgang. Minister Schippers besloot het proces niettemin dóór te zetten.

“Het door de overheid monddood maken van burgers, in het bijzonder van medisch publicisten zoals ik die gemotiveerd en in het algemeen belang misstanden bij de overheid signaleren, is volgens de Europese wetgeving in strijd met fundamentele rechten van de mensen”, aldus Van der Linde. Op 25 Januari heeft Van der Linde bij de rechtbank zijn schriftelijke verweer ingediend tegen de dagvaarding die door de Staat tegen hem is uitgebracht. In deze conclusie van antwoord is een tegeneis (eis in reconventie ) opgenomen: de Staat maakt een ongeoorloofde inbreuk op artikel 10 van de EVRM.

 

 * * *

NB. Er is al veel, heel veel geschreven over de ‘andere kant’ van de farmaceutische industrie. Er is een veelzeggend stilzwijgen van de kant van Big Pharma; het lijkt wel of de overheden in alle landen zich uitlaten over het nut en de zegeningen van de pillendraaiers.. Lees DIT artikel eens, hier op de site. Een evenwichtiger beeld over de dreiging en de laakbare handelwijze van ‘Big Pharma’ zal je deel zijn.

Dit zijn de onderwerpen van feitelijke discussies waarop burgers zitten te wachten en die kennelijk niet of te weinig gevoerd worden, of mógen worden bij de Pauw & Wittemannen van vandaag..!

x

 

 

12 gedachten over “Minister en RIVM nu voor de rechter..!

 1. Zo worden de gelden van het steunfonds nog eens goed besteed.

  Verder:
  Het RIVM heeft om haar campagne voor de HPV vaccinatie koste wat kost te laten slagen toen ook al op kosten van de belastingbetaler een dure reklame campagne opgezet.
  Terwijl toch duidelijk is gebleken dat er grote bezwaren kleven aan die HPV vaccinatie.
  Als ongeveer de helft van de gegadigden die prik niet wil kan je gewoon stellen er niet voldoende maatschappelijk draagvlak is. En dat is een van de voorwaarden voor acceptatie van vacins.

 2. En zegt Coutinho in het stuk van trouw:

  “je stelt je integer op, zoals je als arts gewend bent.”
  En dat is waar hij juist gefaald heeft.
  Hans van der Linde toont nu hoe dat moet….je als arts integer opstellen.

  Coutinho heeft zich tegenover critici t.a.v. het vaccinatiebeleid nogal eens denigrerend uitgelaten. Alsof hij “DE deskundige” is en daarmee onaantastbaar.
  Als echt wetenschapper zou hij ook open moeten staan voor andersdenkenden en onderzoeken of er misschien ook een andere kant is aan het vaccinatie verhaal. Want in het (nabije) verleden is gebleken dat ook deskundigen hun mening hebben moeten bijstellen. En kritiek bij voorbaat afdoen als indianenverhalen geeft al aan dat er sprake is van zekere arrogantie.(alsof indianen niet de waarheid vertellen en daarmee wordt meteen een deel van de mensheid veroordeelt)
  Ruiterlijk toegeven dat men het niet juist heeft en vervolgens leren door zelfreflectie zou menig zichzelf “deskundig” noemende adviseur sieren.

  En hij blijft maar voortborduren op een inmiddels internationaal aangetoond verkeerde manier van denken dat men door te vaccineren de mensheid gezonder kan maken. Vaccins zijn absoluut geen zegen voor de mensheid gebleken, maar als hij dat zou toegeven zou hij ook moeten toegeven dat hij het al die tijd als directeur van het RIVM fout heeft gedaan. En om dat toe te geven ….dan maar liever iemand voor de rechter slepen op kosten van diegenen die ook zijn RIVM salaris betalen.

  Het wordt tijd dat het RIVM een geheel andere koers gaat varen. Het zou Coutinho sieren als hij dat toegeeft, zich terugtrekt en een nieuwe generatie dat laat doen.

  Oef, Ugh

 3. De huisarts Couthino is plotseling tot professor gebombardeerd. Hoe kan deze man viroloog zijn. Virologie is een superspecialisme van interneziekten. Meneer Couthino zou eerst een opleiding tot internist hebben moeten volgen en daarna zich moeten specialiseren, als viroloog. Hij is volgens de BIG-wet niet gerechtigd, als zodanig op te treden. Hoe zit dat? Dat geldt ook voor Ab Osterhaus! Hij is dierenarts en heeft geen medicijnen gestudeerd en geen verdere opleiding tot viroloog. Hij mag iin het geheel niet optreden, als arts en overtreed de BIG-wet en beoefent onbevoegd beroep van arts. Heeft nooit een Hippocrates afgelegd!

 4. In een rechtzaal wordt allang geen recht meer gesproken. De partij met de best bespraakte verdediging (advokaat) lijkt doorgaans te winnen. Onacceptabel dat van der Linden aangeklaagd wordt door Coutinho, het RIVM en de staat. Allemaal door de belastingbetalers betaald. En dan niet in een kort geding, maar in een geldslurpende bodemprocedure. Monddood maken van van der Linden door hem financiël trachten “uit te kleden”.
  De overheid, het RIVM en Couthino zetten zich wel erg prominent als ondeskundig op de kaart. Couthino is vermoedelijk niet eens een viroloog, maar meer een handig zakenman ten eigen geldelijke verhoging
  Van der Linden, die juist pleit voor een transparant gezondheidsmodel, waarbij de voorgenomen vaccinaties getoetst zou moeten worden op effectiviteit en bijwerkingen wordt door de overheid, het RIVM ewn Coutinhou, wordt nu afgeschilderd als een misdadiger.
  Ik kan het niet anders zien dan een persoonlijke hetze tegen van der Linde, die de gezondheid van de mens blijkbaar hoger in het vaandel heeft staan als de overheid, het RIVM en Coutinhou.
  Maar van der Linden heeft natuurlijk geen belangenverstrengeling met de pharmacie. Dus omwille van het grote kapitaal, de pharmacie waar Couthino aan verdient, net als Ab Oosterhuis, moet van der Linden monddood gemaakt worden. Geen wonder dat de burgers in opstand kwamen en komen. Triest te zien hoe kleine kinderen massaal als vee naar de inentingslokalen moesten komen. Eén grote huilpartij! Wat is die kinderen aangedaan geworden? Is de overboeking op Courtinhou’s bankrekening door de pharmaceutische industrie dit allemaal waard?

  Heel goed vind ik het dat ter zake deskundigen van der Linden ondersteunen, en ook de bevolking gezien de donaties aan het steunfonds achter van der Linden staan.
  Deze donateurs betalen dubbel: Heel terecht op vrijwillige basis aan het steunfonds, en via de belastingen aan een door hen niet ondersteund proces. De mensen die hun eigen gezondheid nastreven worden dus door de overheid, het RIVM en Coutinho DUBBEL GEPAKT. Deze dubieuze rechtzaak aangespannen door overheid RIVM en Couthino, kan voor hen nooit goed aflopen.
  Van der Linden, véé’l succes, maar er staan veel vakgenoten van je, en burgers achter je.

  Ik hoef geen griepprik! Dank u allemaal wel.

  1. Jajaja Ed, maar je kent toch de term ‘Instant Karma’.. Het komt als een boemerang (zoals I.K. ook genoemd wordt) bij het RIVM terug. Het stimuleert feitelijk de hele openheid..!!

 5. Als je gewoon een beetje leest over die mexicaanse griep prik en dat het kwik als onderdeel van het gif mengsel .kwik is gewoon het zwaarste vergif voor het menselijk lichaam met alle gevolgen van dien hoe kunnen die hufters van het rivm dit goed keuren ik heb een flim gezien over de gevolgen van kwik in het lichaam van een baby nou dan ga je heel anders denken .maar het zullen de dollar tekens wel zijn in de ogen van deze graaiers en de overheid zich langszaam maar zeker ondoet van burgers
  ook wat de bilderbergers en de elite voor hebben met de bevolking is niet rooskleurig .

 6. In 2009 ging ik naar de babybeurs in de Rai in Amsterdam en daar stonden ze dan ook weer de RIVM met een grote stand.

  Ze waren druk bezig met t uitdelen van allerlei folders ect toen ik een van de medewerkers vertelde dat ik niet zo overtuigd was van de werkzaamheid van vaccinaties hierop kreeg ik zeer agressieve reactie van deze medewerker, nu ben ik op mijn best als ik zo´n reactie krijg dus ging ik door met vragen stellen en gaf mijn eigen ongezouten mening over alle troep die in vaccinaties steeds meer worden aangetroffen het werd bijna oorlog bij de stand en men verzocht mij zachtjes om zo snel mogelijk op te donderen.

  Hierop heb ik luid en duidelijk gevraagd waar ze nu eigenlijk echt voor staan, het was de rest van de ochtend opvallend stil bij de stand, maar t geeft wel te denken in wat voor land we nu wonen als een overheidsinstantie als de RIVM zich zo profileert.

  1. Goed zo Sylvia!!! Prachtig dat er iemand opstaat, die wel een discussie aan wil gaan. Dat ze zo reageren, zegt wel genoeg…… (!)

 7. Ik ben hartpatiënt en mijn huisarts adviseert om de griepprik niet te nemen omdat de werking volgens hem “nihil” is. Hij moet mijn wel (kosten worden berekend!) elk jaar oproepen voor deze zinloze prik.
  Ik heb nooit een echte griep gehad, en mijn hart heeft weinig te maken met het afweersysteem wat kennelijk al die decennia goed heeft gewerkt.
  (Er is een aangeboren afwijking in de vaten, niets ernstigs zeg maar, een stent of 4 was de oplossing 😉 )

  Er zijn dus meer huisartsen die zeggen dat de griepprik niet nodig is.
  Zijn er effectmetingen van de mensen die wel gevaccineerd zijn? En, zo ja, hoe meet men dat dan?

 8. Ik ben ook al jaren Hartpatiënt neem al jaren geen enkele medicijn,dus ook GEEN Griepprik.
  En ik moet zeggen dat ik mezelf prima voelt,de Huisarts vond dat geen goed idee en vertelde mijn vrouw dat ze er op kon wachten dat er snel wat zou gebeuren met mij.
  Dat is inmiddels ook al weer jaren geleden.
  Maar de Griepprik heb ik in mijn onwetendheid één keer genomen.
  Maar Nooit meer,ik weet nu wat er allemaal voor onzin stoffen in zitten,nee bedankt.
  Ik wil hem wel doneren aan de liefhebbers van het RIVM,Roel mag hem hebben.
  Men heeft Geen belang in het stimuleren van ons immuunsysteem,daar kunnen we geen fles mee open trekken,das logies.
  Nee over kwakzalvers gesproken,bij de Natuurlijke producten zijn wij beter af en dat weet iedereen,ook Schipper.
  Ik heb laatst een prachtig boek gekocht “Dodelijke Leugens” kan ik iedereen aanbevelen,maar daar kwam ik een opmerking tegen, “Bijna alle Mensen sterven aan hun Geneesmiddelen en niet aan hun ziekten” Molière.
  Ik dacht dat is verschrikkelijk,dan doen we het niet goed,en dan komt er een Schipper langs om te zeggen hoe het wel moet,ik weet dat ze dat niet van haar eigen heeft dat moet ze zeggen.
  Hou het volk zoveel mogelijk onwetend,dat is voor iedereen het beste denken ze maar Nederlanders worden slimmer.
  Bird.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.