Advertentie

Liefde is vreugde scheppen in..


Iedereen weet dat liefde heel vervullend is en daarom verlangt iedereen naar liefde. Iedereen is bewust of onbewust op zoek naar liefde. Door de eeuwen heen hebben mensen geprobeerd te begrijpen wat liefde is.

Filosofen hebben haar beschreven als een mysterie en als een wonder.

Frans Langenkamp is Vedisch astroloog en Vedanta expert. Hieronder schrijft hij een prachtige beschouwing over Liefde en Geluk, die we té vaak als ‘ver weg zien’. Maar Liefde is in jou en mij, als een losmakelijke Eenheid. Het gaat er alleen om je bewust te worden van de aanwezigheid van Liefde in jezelf. Frans Langenkamp:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liefde = vreugde scheppen in!

Frans Langenkamp © 2009

 

Ook ik geloof dat liefde een wonder is, maar niet in de zin van iets bovennatuurlijks of als iets mysterieus.

Liefde is een wonder in de zin van Albert Einstein’s uitspraak: Er zijn twee manieren waarop we het leven kunnen beoordelen: op de ene manier leven we alsof niets in het universum een wonder is; op de andere manier leven we alsof alles in het universum een wonder is.

Ons hart is de deur naar Liefde, vaak symboliserend getoond als een zich openende roos.
Ons hart is de deur naar Liefde, vaak symboliserend getoond als een zich openende roos.

De tweede zienswijze die Einstein beschrijft, is ongetwijfeld de zienswijze van liefdevolle mensen, want zij zien de liefde immers ook als een prachtig wonder, als een wonderlijk mysterie. Is daarmee alles gezegd, of kunnen we toch nog wat helderheid brengen in het thema Liefde?

Ik geloof dat dit heel goed mogelijk is en daarom wil ik je het volgende ter overweging geven. Iedereen weet dat liefde geven en ontvangen een grote vreugde is. Iedere ziel is van nature op zoek naar geluk, naar het ervaren van vreugde en vervulling. Bewust of onbewust is iedereen op zoek naar vreugde, in al zijn verschijningsvormen: plezier, vrolijkheid, fun, vervulling, etc.

En al deze vormen van vreugde kan liefde ons geven, want liefde is gewoon een ander woord voor: vreugde scheppen in. Ga maar bij jezelf na: wanneer we vreugde scheppen in onszelf, dan houden we van onszelf. Wanneer we vreugde scheppen in de ander, dan houden we van de ander. Wanneer we geen vreugde scheppen in onszelf, dan houden we niet van onszelf.

Wanneer we geen vreugde scheppen in de ander, dan houden we niet van de ander.

Nog een paar voorbeelden: wanneer we vreugde scheppen in de zon, dan houden we van de zon. Wanneer we vreugde scheppen in lekker eten, dan houden we van lekker eten. Wanneer we vreugde scheppen in onze hond, dan houden we van onze hond. Wanneer we vreugde scheppen in onze poes, dan houden we van onze poes. Wanneer we vreugde scheppen in dingen met anderen te doen, dan houden we ervan dingen met anderen te doen. Wie vreugde schept in het leven, houdt van het leven. Simpel, nietwaar? En deze zienswijze klopt altijd en overal!

Zuiver Geluk

Om te begrijpen dat liefde in wezen niets anders is dan vreugde scheppen in, dienen we te begrijpen dat vreugde ofwel geluk de essentie is van het leven!

De Upanishaden deskundigen op het gebied van Liefde en Geluk.

De Upanishaden zijn uiterst gerenommeerde teksten uit het aloude India en zijn zeer deskundig op het gebied van de essentie van het leven. Zij stellen dat geluk de essentie is van het leven.

De leerstellingen die in de Upanishaden vervat zijn, zijn als het ware een handleiding en gids voor de zoekende ziel. Dikwijls ook een troost.
De leerstellingen die in de Upanishaden vervat zijn, zijn als het ware een handleiding en gids voor de zoekende ziel. Dikwijls ook een troost.

Een beroemd vers vat deze leer bondig samen: alles wordt geboren uit geluk, alles wordt in leven gehouden door geluk, alles gaat ten slotte weer op in geluk. Zij krijgen de steun van alle mystici en gnostici uit oost en west die eveneens beweren dat de essentie van het leven zuiver geluk is! Het leven is een uitdrukking van geluk!’

Aan dit feit zal elk mens vroeger of later moeten wennen, aangezien het nu eenmaal een natuurlijk gegeven is. En mensen die dit begrijpen en ervaren, zijn altijd gelukkig. En omdat zo iemand innerlijk gelukkig is, is hij of zij vol liefde voor het leven!

De Upanishaden zeggen het zo:

Voor de wetende, voor degene die weet dat het leven een uitdrukking van geluk (ananda) is, is de wereld vol geluk (ananda). Voor de onwetende, voor degene die dit niet weet, is de wereld vol lijden.

Zo simpel liggen de zaken blijkbaar: we hoeven er alleen maar voor te zorgen dat we de essentie van het leven ervaren en begrijpen, en we zijn vervuld van geluk! En zodra we innerlijk gelukkig zijn, scheppen we vreugde in het leven, en dat zorgt er automatisch voor dat liefdevol in het leven staan!

Liefde, kunnen we dus stellen, is een uitdrukking van vreugde. Iemand lief te hebben is dan ook een ware vreugde voor de ziel! En weet je wat nog veel leuker is? Wanneer twee mensen zich wederzijds liefhebben. Dan scheppen twee mensen vreugde in elkaar! Dan wordt er iets nieuws geschapen. Als ik vreugde schep in jou, en jij schept vreugde in mij, dan ‘houden we van elkaar’.

En je weet hoe vervullend deze ervaring is. Het is een ervaring die ons nog gelukkiger maakt dan we al zijn! Eerstens zijn we gelukkig met onszelf, maar als er dan nog iemand anders gelukkig met ons is (vreugde schept in ons), dan voegt dat een extra dimensie toe aan ons geluk! Gedeelde vreugde is dubbele vreugde! We leven dan in liefde, we zijn ‘in love’.

Essentie

Liefde is de enige ervaring die echt vervullend is voor de mensenziel Waarom is dit zo? Omdat we door liefde dichter bij onze essentie komen. Onze essentie is identiek aan de essentie van alles en iedereen. Wanneer we van iemand houden, ervaren we dus dat we in wezen dezelfde essentie hebben! Onze gemeenschappelijke essentie bestaat nu eenmaal uit geluk, vreugde, gelukzaligheid (Sanskriet: ananda). Dit verklaart ook de bijzondere ervaring die lovers altijd hebben: wanneer de een gelukkig is, vergroot dat het geluksgevoel van de ander!

Liefde is de enige ervaring die echt vervullend is voor de Ziel. Door Liefde komen we dichter bij onze essentie.

Onze essentie is identiek aan de essentie van alles en iedereen.

Wanneer we van iemand houden, ervaren we dus dat we in wezen dezelfde essentie hebben!

Het geluk dat de ander voelt, kietelt ook ons eigen geluksgevoel, daar liefde ons in contact brengt met onze gemeenschappelijke essentie! Waarom is wederzijdse liefde zo’n vervullende ervaring? Wanneer we van onszelf houden, dan ervaren we onze eigen essentie: geluk. Of eigenlijk is het andersom: wanneer we vreugde in onszelf ervaren – wanneer we bij onze essentie komen – houden we spontaan van onszelf.

Een nieuwe uitgave van Weleda (klik op illustratie voor meer info over dit boekje)
Een nieuwe uitgave van Weleda (klik op illustratie voor meer info over dit boekje)

Wanneer dan ook nog iemand anders vreugde schept in ons, dan versterkt dat de vreugde die we in onszelf ervaren! Liefde te delen met anderen helpt ons dus onze essentie steeds dieper te ervaren. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Ervaart iemand vreugde, geluk, vervulling, ananda in het zien van ons, in het horen van ons, in het voelen van ons, in het ruiken en proeven van ons, (d.w.z. die persoon houdt van ons) dan helpt die persoon ons nog dieper in onszelf te ontspannen, en nog meer op onszelf te vertrouwen. Daardoor gaan we nog meer vreugde in onszelf, in het leven ervaren!

Door liefde van een ander te ontvangen, leren we steeds meer onszelf te vertrouwen, en als we zien dat de ander ons echt mag, durven we ons steeds meer te openen; geleidelijk aan kruipen we uit onze schulp. We durven ons steeds meer te laten zien zoals we zijn. Door liefde te delen durven we steeds meer onszelf te zijn in alle omstandigheden. Als zodanig bewerkt liefde een wonder!

‘Ik hou van jou’ betekent: ‘ik schep vreugde in jou’!

We hebben ingezien dat ‘ik hou van jou’ betekent: ‘ik schep vreugde in jou’. ‘Ik hou van jou’ impliceert dus: ‘ik voel me goed in jouw bijzijn; ik voel me goed als ik aan je denk; ik voel me goed als ik me jou herinner; het geeft me een goed gevoel bij jou te zijn, je te zien, je te horen, je aan te raken,’ etc. Liefde is dus in wezen een zelf-betrokken (te onderscheiden van ego-betrokken) activiteit. En daar ons ware zelf in wezen identiek is met het ware zelf van alles en iedereen, brengt liefde ons in contact met onze gemeenschappelijke essentie. Daarom zegt men dat liefde verbindt, liefde verenigt. Boeddha sprak dan ook graag van een allesomvattende, kosmische liefde.

Liefde verbindt, liefde verenigt.

Boeddha sprak dan ook graag van een allesomvattende, kosmische liefde.

Door het geluk in onszelf op te zoeken, ervaren we dat we meer liefde voelen in onszelf, voor onszelf en door onszelf! Ook merken we dat we spontaan meer liefde voelen voor de ander, voor de zon, voor de lente, voor de zomer, voor de herfst en voor de winter. We voelen dat we meer liefde voelen voor het leven, voor de mensheid en voor de wereld.

Moeder Aarde en Vader Spirit zijn ieders essentie!
Moeder Aarde en Vader Spirit zijn ieders essentie!

En aangezien onze essentie één is met de essentie van alles en iedereen (alles is immers een manifestatie van één en hetzelfde universele gelukzaligheids-bewustzijn), zijn we in essentie ook één met de essentie van wat men in kerken God noemt, in moskeeën Allah, in tempels Shiva, etc.

Dan houden we dus ook meer van de essentie van alles en iedereen, God, Allah, Shiva, Tao, etc. Zou het niet geweldig zijn, wanneer dit ‘geheim’ van de liefde gemeengoed zou zijn?

Dan hoeven we niet meer te raadselen over wat liefde eigenlijk is en hoeven we haar ook niet meer te zoeken op plaatsen waar ze niet te vinden is.

In Jezelf

Om het geheel eens bondig samen te vatten: de essentie van mij, van jou, van God en de wereld is bewustzijn. De wezenseigenschap van bewustzijn is geluk, gelukzaligheid, ananda. Het bewustzijn – het zelf – van alle wezens wordt door de Upanishaden beschreven als sat-chit-ananda – absoluut gelukzaligheidsbewustzijn.

En zodra we bewust één zijn met onze essentie, ervaren we een soort absoluut geluk: we zijn blij en dankbaar dat we überhaupt bestaan! Dit innerlijke geluk wil zich spontaan uiten en zich naar buiten manifesteren. Dat is nu eenmaal haar aard; geluk is creatief en intelligent! Zo ervaren we liefde voor onszelf, voor de ander, voor God en de wereld!

De clou van gelukkig en vol liefde te zijn, zit hem dus in het ervaren van wat ons bewustzijn eigenlijk is! Daarbij is het ook goed kennis te hebben van bewustzijn: kennis en ervaring horen altijd hand in hand te gaan. Kennis en ervaring van bewustzijn betekent kennis en ervaring van geluk! Gewoon omdat geluk nu eenmaal een wezenskenmerk van bewustzijn is.

En het plaatje wordt helemaal compleet wanneer we beseffen dat bewustzijn datgene is wat men in kerken God noemt, in moskeeën Allah, in tempels Shiva, etc. Daarom is dit inzicht in liefde en geluk het wezen van alle vormen van spiritualiteit!

‘Spirit’ is een oud woord voor bewustzijn.

Spiritualiteit is dan ook in wezen niets anders dan kennis en ervaring van ons eigen bewustzijn!

‘Spirit’ is een oud woord voor bewustzijn. Spiritualiteit is dan ook in wezen niets anders dan kennis en ervaring van ons eigen bewustzijn! Ware spiritualiteit is dus niets anders dan de wetenschap en technologie van geluk, en als zodanig van liefde!

Laten we dus gewoon verder gaan met het zoeken naar geluk, en naar liefde! Maar laten we het primair in onszelf zoeken, door aan onszelf te werken, en door ons bewust te worden van onze goddelijke en gelukzalige essentie!

De moraal van deze story is dus: zorg dat je het geluk in jezelf ervaart, dan wordt je hart automatisch gevuld met liefde voor alles en iedereen; voor jezelf, voor de ander, voor God en de wereld.

Vervolgens hoeven we dit mechanisme alleen nog maar toe te passen op wereldschaal, en dank zij de steeds snellere vormen van communicatie, die we bijv. via het internet hebben, zijn we feitelijk in staat  om in no time een vreugdevolle en liefdevolle wereld te creëeren. Zo eenvoudig is dat!

 

2009 ©  drs. Frans Langenkamp, vedisch astroloog en Vedanta expert.

Meer artikelen van hem zijn te vinden op zijn website, een bezoek waard! HIER. :

2 gedachten over “Liefde is vreugde scheppen in..

  1. Frans, hartelijk bedankt voor je inspirerende en zeer treffende woorden over liefde = bewustzijn= leven! In “the heat of the ego” vergeet ik dit nog weleens.

  2. Ik kwam laatst ook een hele treffende uitspraak van Gandi tegen die luidde:

    ER IS GENOEG OP DEZE AARDE VOOR IEDER Z,N BEHOEFTE,MAAR ER IS NIET GENOEG VOOR IEDER Z,N HEBZUCHT !!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.