Advertentie

Laat vreugde je leidraad zijn!


Het nieuwe boek van Pamela Kribbe.
Het nieuwe boek van Pamela Kribbe.

“Je bent hier niet om te lijden, te vechten, te overleven. Je bent hier op aarde om vreugde te ervaren, om te zijn die je bent en het wonder daarvan over je heen te laten komen. Jullie zijn prachtig zoals je bent, er is niets wat anders of beter hoeft.”

Zo begint onderstaande channeling die Pamela Kribbe doorkreeg vorig jaar juni. Is het niet schitterend, zo bedacht ik me, toen ik deze zin weer las. Er is onlangs een nieuw boek van haar verschenen, getiteld: ‘Bezield leven. Boodschappen voor een nieuwe tijd’.

‘Ieder mens heeft een onsterfelijke, unieke ziel die zich wil manifesteren op aarde. Leven vanuit je ziel brengt vreugde en vervulling en het vinden van je individuele bezieling is een zoektocht naar binnen, waarbij je onderscheid leert maken tussen de taal van de angst en de taal van de ziel.

Luisteren naar de taal van de ziel is voor alles vertrouwen op je gevoel, geloven in je eigen scheppingskracht en je verbonden weten met de goddelijke Bron van alle leven. Het nieuwe boek is bestemd voor mensen die bezield willen leven.

In heldere, gechannelde teksten worden handvaten geboden voor problemen die je in deze tijd tegen kunt komen. Onderwerpen als werk en relaties worden gericht behandeld en praktische oplossingen daarin, en er wordt een mate van zelfinzicht geboden. Bovenal wil het boek helpen vertrouwen te vinden in wie je bent en wat je te geven hebt aan deze wereld.’

Aldus de flaptekst. De afgelopen jaren hebben de channelingen van Pamela heel veel indruk op me gemaakt, juist vanuit dat gevoel, de boodschap die me gewoon raakte; zo simpel is het eigenlijk.

Je kunt je natuurlijk afvragen of het zin heeft naar channelingen te luisteren, of ze te lezen; of het veilig is. Ga gerust je gang! Of je afvragen of het een betrouwbare bron is en ‘hoe je zo zeker weet dat je niet belazerd wordt..’

Het is gewoon heel simpel  in het leven: doe wat goed voelt en geniet van de reis. En laat dat nou precies de boodschap zijn van de channeling die we hieronder mogen neerzetten.. Wij van WantToKnow geloven dat het heel belangrijk is, dat je jezelf bekrachtigen kunt. Dat wil zeggen, dat je ook toegang hebt tot informatie, die je een goed gevoel geeft en waaruit je kracht kunt putten. En vooral de natuur geeft je dit goed gevoel.

De negatieve krachten in onze wereld zijn er, daar hoeven we niet lang over te praten. Maar juist het bewustzijn, dat wijzelf de kracht in ons hebben, om deze negatieve invloeden te weerstaan, betekent dat we niet van anderen afhankelijk hoeven te zijn. Anderen die juist deze afhankelijkheid van hén proberen te realiseren, want daardoor ontstaat macht van het ene individu over het andere. 

De onderstaande boodschap bevat naar ons gevoel een bijzonder positieve kracht, die jou helpt ‘bekrachtigen’. Oordeel niet over de boodschapper maar oordeel over de inhoud van de boodschap..! Veel plezier. Een nieuwe lente, een nieuw geluid!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Laat vreugde je leidraad zijn!

Channeling van Maria door Pamela Kribbe – 7 juni 2008 –

“Lieve mensen,

Ik ben Maria, ik vertegenwoordig de vrouwelijke energie van het Christus-wezen. Ik groet jullie allen vandaag, en wil jullie laten delen in de vreugde en de blijdschap die er is voor jullie, die bij jullie hoort, die hoort bij het wezen van wie je bent.
Je bent hier niet om te lijden, te vechten, te overleven. Je bent hier op aarde om vreugde te ervaren, om te zijn die je bent en het wonder daarvan over je heen te laten komen. Jullie zijn prachtig zoals je bent, er is niets wat anders of beter hoeft.

Je bent hier op aarde om vreugde te ervaren, om te zijn die je bent en het wonder daarvan over je heen te laten komen.

Jullie zijn prachtig zoals je bent, er is niets wat anders of beter hoeft.

Alles is goed. Laat dat tot je doordringen.
De essentie van de schepping is vreugde. God heeft jullie niet geschapen vanwege een ernstig en zwaarwichtig doel, hij/zij heeft jullie geschapen vanuit vreugde, scheppingsdrang, een verlangen te ervaren en onderzoeken wat het leven inhoudt.
Jullie allen zijn de uitdrukking van Gods liefde en scheppingsvreugde, en daarom mag je dat ervaren, elk moment van de dag. Maak weer contact met die oorspronkelijke stroom, de scheppingsvreugde van God, die door jullie allen heen stroomt.

Jullie maken het leven soms veel te ernstig en zwaar.
Stel je eens voor dat je hier niet bent om een doel te bereiken, maar puur om jezelf te zijn, ja, ook in de donkere momenten, ook in de aspecten van jezelf waar je voelt dat het vastzit, het niet lekker loopt, ook dat mag er zijn! Het hoort erbij, het is deel van deze ervaring, deze complete ervaring van dualiteit, in al zijn facetten.

Geloof dat het tot iets moois leidt, tot iets magisch, tot een nieuwe wereld. Jullie zijn steeds onderweg, er is geen vaststaand doel, geen blijvend eindpunt, je bent steeds onderweg. Geniet  nu eens van het onderweg zijn, dan vallen er zulke zware lasten van je af.

Ga eens terug naar de tijd voordat je in dit lichaam geboren werd op aarde. Twijfel er niet aan of dat mogelijk is, reis mee in je fantasie. Het maakt niet zoveel uit of je denkt dat je het verzint. Vertrouw jezelf, en voel dat jij eens in een bewustzijnstoestand was, waarbij jij niet in dit lichaam woonde. Je was onafhankelijk ervan, je voelde je vrij en onbeperkt, alles was mogelijk, het leven was magisch.

rainbow2Je was in een sfeer van vrijheid, je kon overal naartoe, en vanuit die sfeer werd je aandacht getrokken naar de aarde. Naar deze planeet waar heel veel intense energieën werkzaam zijn, van licht zowel als van donker, van liefde zowel als angst. Je aandacht werd er naartoe getrokken. Je verwonderde je over deze werkelijkheid en je voelde ook dat je er iets mee te maken had. Dat je iets wilde ervaren op deze plek. En uit vrije wil besloot je de duik erin te nemen, te incarneren op aarde.

En voel hoe je nu nog, door alle ervaringen heen die je hebt opgedaan, die oorspronkelijke verwondering kunt voelen: hoe bijzonder het is dat je hier nu bent, dat jouw bewustzijn zich heeft vernauwd zodat het kon gaan wonen in een aards lichaam, en gaan ervaren door fysieke zintuigen, zoals je ogen, je neus, je mond. Deze vernauwing is eigenlijk niet natuurlijk; je oorspronkelijke Zijn is veel weidser, onbeperkter. Toch heb je Zelf deze beperking opgezocht, omdat daarin iets kostbaars gevonden kon worden.

Jullie zijn hier op aarde om iets van dat onvoorwaardelijke zijn, dat gevoel van vrijheid en magie wat je kent vanuit andere sferen, hier neer te zetten. Om het in de vorm, in de materie ervaarbaar te maken voor jezelf, en daarmee ook voor anderen. Ja, jullie zijn lichtbrengers, waarbij licht staat voor vrijheid, vreugde, gemak. En jullie zijn hier vaker geweest, op aarde, met eenzelfde drang, eenzelfde missie, om het licht van de schepping hier voelbaar te maken. De vreugdevolle dans die het kan zijn.

Gun jezelf dat gevoel weer, weet weer wie je bent, je hoeft hier niets bijzonders te zijn of te doen, je hoeft hier niks te bereiken dan alleen je te herinneren wie je bent en weer vreugde te mogen ervaren. Ook wanneer die tijdelijk  versluierd is geraakt, door alle tegenstrijdige informatie die je ontvangt terwijl je hier in een aards lichaam leeft.

Jullie zijn onder druk gezet.

De werkelijkheid van de aarde, de manier waarop mensen denken, de maatschappelijke overtuigingen, kunnen zwaar op je drukken, en je tijdelijk helemaal doen vergeten wie je bent!

Jullie zijn onder druk gezet. De werkelijkheid van de aarde, de manier waarop mensen denken, de maatschappelijke overtuigingen, kunnen zwaar op je drukken, en je tijdelijk helemaal doen vergeten wie je bent!
Je bent vleesgeworden goddelijkheid, het licht straalt ook nu door je heen, door je handen, door je ogen, voel het maar. Het is nooit weggeweest, maar allemaal hebben jullie je vroeger of later wel eens wijs laten maken dat er voor dit licht geen plaats is, dat je het moet verbergen, versluieren, om normaal te zijn. De dwang van het je aanpassen. Dat is pas de echte gevangenis op aarde, het je opgesloten voelen. Niet het in een lichaam zijn is de werkelijke beperking, maar het je aantrekken van die zware overtuigingen die je belemmeren je goddelijkheid te laten zien, te laten stralen. Dat is wat jullie bedrukt.

En ik wil jullie een weg hieruit aanreiken, en dat is: durf weer vreugde te ontvangen in je leven, voel weer dat het je geboorterecht is! Dat dát is wie je bent: jij bent de vreugde van God die zich manifesteert. En daarvoor hoef je niets bereikt te hebben, in de wereldse zin van het woord. Daarvoor hoef je alleen één te zijn met wie je bent. Te voelen dat je goed bent zoals je hier nu zit, vandaag. Er is niets wat tekort schiet aan jou, niets wat ontbreekt.

Simpel genieten, laat zijn wat Is.
Simpel genieten, laat zijn wat Is.

Voel de totaliteit van wie je nu bent, je angsten, mogelijke blokkades, en toch ook dat diepe gevoel van verwondering, van magie, van levenslust. Het leven zelf stroomt door jullie heen en wil zich op een vreugdevolle manier aan jou meedelen, aan jou teruggeven. Jij hebt het op je genomen om hier te zijn, in dit lichaam, in deze vorm, in deze maatschappelijke omgeving. Dat is genoeg! Je hebt de zwaarste stap al gezet. Vertrouw er nu op dat jij mag ontvangen in dit leven. Voel de vreugde van het pure er zijn. Laat je daarin ontspannen.

Stel je voor dat je vanaf dit moment helemaal niets hoeft in je leven. Als je dat werkelijk zou doen, zou het leven van een leien dakje lopen! Dit druist in tegen heel veel van wat je is verteld. Jou is verteld door de maatschappij dat je zwaar werk moet verrichten, dat je je best moet doen, dat je capaciteiten moet ontwikkelen die je van nature niet hebt, dat je je moet aanpassen aan wat mogelijk is, wat haalbaar is. Dit wordt je door de maatschappij verteld, maar zelfs ook vanuit spirituele hoek zijn er allerlei ideeën over doelen die je te bereiken hebt.

Stel je eens voor dat je je ontslaat van deze plicht om dat allemaal te moeten doen, stel je voor dat je zegt: ik ben er nu, zoals ik ben. En ik ben helemaal ok zoals ik ben. Wat een opluchting!

Stel je eens voor dat je je ontslaat van deze plicht om dat allemaal te moeten doen, stel je voor dat je zegt: ik ben er nu, zoals ik ben.

En ik ben helemaal ok zoals ik ben. Wat een opluchting!

Als je je dat niveau van ontspanning kunt toestaan, dan gaan de dingen stromen in je leven, en je zal zien dat het tegengestelde gebeurt van wat je dacht. Je hoeft er niet voor te werken, je hoeft er niet zo hard je best voor te doen. Als je werkelijk één kunt zijn met jezelf, jezelf accepteert zoals je nu bent, dan gaat er een stroom van vrede in je komen die je verbindt met de aarde. Je zegt dan namelijk “ja” tegen jezelf, tegen het leven, tegen het hier zijn, en je zegt: ja, ik mag ontvangen omdat ik ben wie ik ben, omdat ik deel ben van God, en hier gewoon mag zijn om te leven en te ervaren.

En als je die vrede vindt in je hart, en je gespannen verwachtingen loslaat, dan sta je het leven toe om voor jou dingen op orde te brengen. Om jou mee te nemen in haar stroom en ritme.

Ik zeg je, het begin van het vinden van vervulling in je leven, het begin van het vinden van passend werk, van een inspirerende omgeving, of een liefdevolle relatie, het begin maak je door jezelf weer toe te staan vreugde te ervaren. Gewoon met wie je bent, hou het simpel.
Begin met kleine dingen. Spiritualiteit is in de kern eenvoud, gemak: je weer voelen zoals een kind zich kan voelen, niet denken aan de dag van morgen, gewoon zijn. Doen waar je zin in hebt.

Ja, jullie geloven vaak dat dat niet kan als volwassenen, dat dat niet meer mag. Voel hoe treurig dat eigenlijk is, het idee dat je je niet meer mag laten leiden door het meest spontane zorgeloze deel van jezelf. En reik je hand uit, naar het kind in jezelf, dat die spontaniteit voor jou bewaard heeft. Ergens in jou leeft het nog steeds: het kind dat wil spelen, en doen waar het zin in heeft, en zich verwonderen over het leven, en erop vertrouwen dat alles goed komt.

childs fun
Niet denken aan de dag van morgen; gewoon Zijn.

Dat deze aarde een veilige plek is om te wonen en te zijn. Voel dat kind in jou, het is er nog steeds. Geef het de ruimte en laat het spreken. Misschien is er nu iets wat het wil zeggen tegen jou, maar het hoeft niet. Waar het om draait, ben jij! Dat jij je hand uitreikt naar dat kind, dat je innerlijk “ja” zegt tegen die oorspronkelijke stroom in jou, die heel eigen inspiratie die bij jou hoort. Jullie zitten volgepompt met oordelen van buitenaf dat dat niet mag, dat dat niet kan. Maar het is niet waar. Het leven zit anders in elkaar dan je is geleerd.

Werkelijke scheppingskracht, werkelijk positieve creaties aantrekken in je leven, gebeurt altijd vanuit een toestand van eenvoud en gemak. Juist als je je heel ontspannen voelt en niets moet van jezelf, je als het ware alles op zijn beloop laat, en zegt: ik zie het wel, ik mag gewoon blij zijn met mezelf zoals ik nu ben, als unieke uitdrukking van deze schepping, dan zet je de deur open voor verandering in je leven. Leven is veel gemakkelijker dan je denkt.

Wij zijn bij jullie en begrijpen heel goed wat je doormaakt.
Wij vragen je te vertrouwen op deze boodschap: durf weer te vertrouwen op de goedheid van het leven, op de vreugde die inherent is aan alles wat leeft. Kijk maar naar de natuur, de dieren, de bloemen, de bomen, ze willen allen stralen, open bloeien en tot voltooiing komen. Ze twijfelen niet aan zichzelf, ze houden van zichzelf, vanzelfsprekend. Durf je weer terug te laten vallen in diezelfde stroom van vanzelfsprekendheid. Je bent geborgen, je bent veilig, God is hier en nu, met jullie, in jullie… je bent veilig. Durf je weer toe te vertrouwen aan die stroom, en het leven je bij de hand te laten nemen, dat is werkelijk alles wat nodig is voor jullie.

Ik groet jullie, en houd jullie handen vast. Wij reiken onze handen naar jullie uit, vanuit de diepe vriendschap en zielsverwantschap die wij voelen met jullie.”

© Pamela Kribbe 2008
www.pamela-kribbe.nl

11 gedachten over “Laat vreugde je leidraad zijn!

 1. Vorige week heb ik de beslissing genomen het kind in me meer te laten zien. Open het leven in te stappen en niet meer mijn slechte ervaringen op alles te projecteren. Sindsdien stap ik uit bed met een glimlach. Leuke gebeurtenissen volgen elkaar op. En in een week tijd is al zoveel veranderd, kan nu ook vol enthousiasme de toekomst inkijken. Nu had ik geen angst voor het leven en helemaal niet voor de dood. Maar ondernemend, creatief, open in het leven te staan, dat is er bij mij door de maatschappij als kind al uitgeramt. En juist die openheid maakt het leven zo leuk. Nu laat ik mezelf zien en het acteren is verleden tijd. Ja, in sommige situaties zal ik de muur omhoog trekken, maar ik ga proberen die muur van bloemen te maken. En niet meer van hele grote zware stenen.
  De channeling van Pamela Kribbe kwam op het juiste moment (zoals alles)en heb die naar al mijn familie en vrienden gestuurd. Wakker worden allemaal, samen kunnen we al het onrecht in de wereld in rook laten opgaan.
  Tessa bedankt voor het mede wakker maken van iedereen en vooral voor de positieve info, die hard nodig is als tegengewicht voor al het andere.
  we’ve only just begun

  1. Anneke, die, muur, daar kun je wat mee, dat zou kunnen betekenen da je misschien heel goed doorhebt hoe mensen in elkaar steken, maar de angst, nog hebt van vroeger om er iets meet te doen. Je kwetsbaar opstellen, en naar de ander benoemen wat je voelt b.v. vertrouw je me niet? ik zie dat jij….. Je moet eerst door deze angst heen om dit te doen r.e.t kan heel goed helpen. Zo kun je kwetsbaarheid als kracht gebruiken.. sterkte….r.e.t rationele em. therapie.

 2. Dankjewel Anneke! Het blijkt een waarheid als een koe..!
  ‘Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde’..!!
  Staat in geeneen wiskundeboek ;-))

  1. Daarom was ik nooit zo weg van die rotschool, heb mijn ophokplicht gelukkig gehad.

  2. Tjaah Sassefratsie dit is wel een fijne tssssjenneling. doe waar je goed in bent, laat je niet afdwingen wat je niet bent, let it flow en laat je niet ophokken, anders krijg je van die opgefokte agressie vrouwtjes die alleen praten over opbokken en prestaties. De Openbare Scholen Gemeenschap noemde ik altijd de Openbare Staats Gevangenis.

   Doe Maar – De Bom
   http://www.youtube.com/watch?v=RXWdQGtl6qs

  3. beste hyperdepieper, heb jij zinnige kennis opgedaan tijdens jouw periode in de staatsgevangenis?

  4. Euh neuh, nee dus, helemaal niks nada noppes, behalve misschien de zogenaamde eenheidscirkel bij wiskunde maar daar begreep ik na jaren onbegrijpelijk gezever van mijn viskunde vee leraar nog geen ene hout van, terwijl dat wel interessant had kunnen zijn, het enige dat ik zag was dat veel medeleerlingen zich enorm verveelden en dat die ook de houding hoog moesten houden dat ze iets nuttigs deden terwijl ze deden niks nuttigs en dan werden ze vals want als je niet eerlijk over het 1 kan zijn dan is het ook moeilijk om eerlijk over het ander te zijn, in dit geval de kwetsbare ander, duszz de enige uitweg was treiteren, sub debiel subtiel treiteren was tot de hoogste kunst verheven, dag in dag uit, door zowel cel hokjes genoten als vee veel verveeleraren…

   Heeeel destructief kan ik je vertellen en dat raak je nooit meer echt kwijt…

   Sommigen zijn daar later minister-president mee geworden, wie het grootste bord voor zijn kop kon dragen was potentieel uitverkorene van de grote oogstende korenmolen. (International Harvester, ken je dat roemruchte agrarische trekker merk nog?).

   Blondie – heart of glass
   http://www.youtube.com/watch?v=IXlaOsNBDkk

 3. Als voormalig succesvol zakenman ben ik het levende bewijs van de juistheid van dit mooie verhaal.

  Ik bezit niets meer om voor te vechten, maar ik kreeg zoveel om van te houden.
  De wonderen zijn zelfs geen wonder meer, maar horen gewoon bij dit mooie leven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.