Advertentie

Scheppen in de nieuwe tijd


21 december 2012 Zijn we in een nieuwe tijdperk terecht gekomen en zijn rond die datum door een soort brandpunt heen gegaan. Het oude is er nog (om te worden losgelaten) en het nieuwe mag ontdekt worden. De nieuwe energie heeft een andere basis dan de oude, de wetten zijn als het ware anders. We zijn nu in een ruimte aangekomen waar wij Scheppers zijn, maar vanuit het ego en ‘de mind’ gedragen wij ons als bedelaars. In dit artikel kun je meer lezen over de veranderingen van de oude naar de nieuwe manier van Scheppen.

x

Scheppen in de nieuwe tijd

2013 © Manuela van der Knaap

x

 (omschrijving van het beeld uit het boek van Koppejan ISBN 90-202-1670-8)
Afbeelding van het beeld uit het boek van Koppejan (ISBN 90-202-1670-8)

 

 ‘Voor de ingang van zijn huis geeft een man, als harlekijn gekleed, een aalmoes aan een bedelaar rechts in het beeld. Aan de linkerzijde van de opening staat op een lage pilaar een steen met facetten. De top is afgeknot. De steen straalt naar drie kanten oranjerood licht.’ Het beeld dat astrologisch hoort bij de gecorrigeerde noordelijke maansknoop is van de 17de graad Schorpioen. (transits=nu, maar ook in de horoscoop van de maans- en zonsverduistering 15-4-2013 om 20:57 Greenwich en 10-5-2013 om 1:28 Greenwich)

Kruispunt
We zijn op dit moment bezig met de integratie van het oude en het nieuwe. We zijn nu op een kruispunt aangekomen waarin veel samen wil komen. Het ‘moeten’ en dat wat van buitenaf gevraagd wordt en het ‘zijn’ en dat wat van binnenuit al is en wil uitstromen en tot stand wil komen. In de nieuwe ruimte waar wij nu bestaan zijn andere wetten.

We zijn nu in de ruimte van het Schepper zijn aangekomen en mogen leren hoe hierin te bestaan. Vaak trekt het ‘heilige moeten’ ons uit onze zijns stroom. Heel praktische zaken als geld, zorg voor mensen om ons heen, de kinderen, ouders. He, nog ff gauw dit doen en nog ff gauw dat doen en dan ga je net ff gauw je grenzen over en ben je uit verbinding geraakt met je zijn en je binnenkant, je intuïtie. Het grotere plaatje laat zien dat er een integratie wil plaats vinden tussen deze twee uitersten.

Stoffelijke
Op dit moment zijn het stoffelijke (moeder aarde) en het geestelijke (bron) tot op de hardste lagen aan het integreren. In het beeld van de 17de graad van Schorpioen (zie boven) staat de rood uitstralende edelsteen hier symbool voor.  Er is dus wel degelijk een fysieke component waar we rekening mee te houden hebben. Het gaat om het harmonieus bij elkaar brengen van deze twee zo verschillende componenten. De aarde heeft met haar natuurwezens in haar basis het functioneren vanuit cycli, dit zijn cycli waaruit creaties organisch tevoorschijn komen. Deze cycli mogen een nieuwe plaats in gaan nemen in het totale nieuwe scheppingsproces. Als er bewust wordt  omgegaan met de heilige componenten van onze moeder Aarde en haar wezens en ons lichaam, door dat bewust mee te nemen in het Scheppingsproces, te zien en te benoemen, kan het proces van Scheppen versnellen en tot manifestatie komen. Ons hart doet dit al automatisch en eert alle verschillen en verbindt ze met liefde, maar de wil, ons ego en het verstand moeten ook opnieuw hun plek in dit proces gaan innemen.

Het zijn met name de walvissen en dolfijnen, de zogenaamde Ceteans, die de nieuwe kosmische invloeden op Aarde helpen integreren.
Het zijn met name de walvissen en dolfijnen, de zogenaamde Ceteans, die de nieuwe kosmische invloeden op Aarde helpen integreren.

De wil
Als je iets tot stand wilde brengen in de oude energie dan moest je daar praktisch en concreet iets voor doen. Ook konden we in de oude energie òf alleen in de buitenwereld onze energie neerzetten (het mannelijke) òf je terug trekken uit het leven en je energie alleen in de binnenwereld neerzetten (het vrouwelijke). Dit kan niet meer in de nieuwe energie en ruimte. Het mannelijke en vrouwelijke in ons (actief en passief) is nu één (Dit is in het najaar op gang gekomen en zichtbaar in de maansverduistering van november 2012 zie artikel op www.inzichten.com). Iedereen is hierin een ander proces aan het lopen, om deze energieën in evenwicht te brengen. Daarin wisselen struikelen en wonderen elkaar af, maar we leren en groeien.

We zijn aan het leren om onze wil opnieuw te richten. We zijn nu het hardste stukje van de noot aan het kraken. Zodat het licht van de Godsvonk,  het stralende hart, alle facetten van onszelf verbindt. Maar het voelt af en toe alsof je in een spagaat staat. Het beeld actueel in de maans- en zonsverduistering (noordelijke maansknoop) van de bedelaar, de nar en de edelsteen laat ons zien dat de poort open is. Dat het Goddelijke stukje in ons met humor uitdeelt wat we nodig hebben. Alles wat we nodig hebben zal er zijn. Het gaat dus ook om het leren ontvangen en ons fysiek daartoe in staat stellen.

De edelsteen die rood licht uitstraalt laat zien hoe dit te manifesteren. Een zeshoek is een energetische kosmische poort, de steen straalt rood licht uit, dit is de kleur van de basischakra en het aardse. Het is er dus al, als we vanuit ‘zijn’ de dingen gewoon nemen zoals ze komen. Dat is wat het Aardse van ons vraagt om te kunnen manifesteren. Dit is de kosmische octaaf van Pluto en komt overeen met de basiswetten van de natuur en zoals de natuurwezens functioneren. Hier is het ja of nee, geen compromissen. ‘Het is zoals het is’ en zo kan de manifestatie snel tot stand komen.

Volgen
De steen in het beeld van de zon- en maansverduistering laat ons zien dat we beschikbaar moeten zijn om de innerlijke goddelijke manifestatie tot bloei te laten komen, zodat we aan kunnen trekken uit de wereld om ons heen wat praktisch nodig is voor deze manifestatie. Voorheen kon je het Hoger Zelf volgen. Dan werd helder wat de bedoeling was en wat er wilde manifesteren en konden we rustig afwachten tot het betreffende tot manifestatie kwam.

Het nieuwe Scheppen
Maar in de nieuwe energie zijn wij zelf Scheppers  (multi-dimensionale Hoger Zelf facetten worden één met ons in ons fysieke lichaam) en is het belangrijk om in onze eigen creatie te gaan staan en deze creatie in eigendom te nemen. Je kunt dan nog steeds voelen dat het universum en de natuurkrachten/wezens voor jouw creatie stromen, maar jij bent nu de Schepper en de tool. Jij bent het brandpunt. Dat is dus wezenlijk veranderd.
Er moet dus wel meer richting worden gegeven, maar te veel wilskracht haalt je weer uit de verbinding met je Bron. Het is van belang dat wij de stromen van het universum en van de aarde ontvangen en in onszelf bij elkaar brengen. Op dat kruispunt leven wij nu. Het hardste punt hierin wordt nu verbonden. (groot driehoek van Saturnus in Schorpioen, Zwarte Zon in Kreeft, Cheiron en Neptunus in Vissen. Saturnus en Pluto staan in receptie)

mer2Ster-tetraëder
Er is zich een grote zeshoek/ster-tetraëder (ook wel ‘Star of David’ genoemd) van planeten aan het vormen. Deze is op 29 juli 2013 het sterkste als de Maan het laatste punt van de zeshoek maakt. Een zeshoek van planeten is  altijd een poort van harmonieuze indalende kosmische energie. Deze zeshoek is al aan het ontstaan en kan mogelijke oplossingen aanreiken. Zorg dat je er lichamelijk klaar voor bent om deze energieën te ontvangen, om zo innerlijk deze energieën tot verbinding te brengen.  Velen voelen van binnenuit dat het nodig is om het lichaam te reinigen en zuiverder of anders te gaan eten. (zeshoek: Maan in Stier sextiel Mars, Jupiter, Mercurius en zwarte Maan en Zon in Kreeft sextiel Venus in Maagd sextiel Saturnus in Schorpioen sextiel Pluto in Steenbok sextiel Neptunus en Cheiron in Vissen)

Dolfijnen
Tijdens de gedeeltelijke maansverduistering as donderdag 25 april 2013 ga ik met een groep mensen naar het Dolfinarium om daar 19 uur lang te mediteren en te slapen met de dolfijnen en cetaceeën. Helder is dat hierin vele tegenstellingen bij elkaar komen, zoals vrijheid en gevangenschap. De energie van de gedeeltelijke maansverduistering werkt hierin versterkend om de verschillende lagen van ons bestaan (ego, Hoger Zelf) met elkaar te verbinden (beeld van de nar, bedelaar en zeshoekige steen). Dolfijnen zijn meesters in het herstellen van verbindingen. Vooral problemen op het vegetatieve niveau van het zenuwstelsel helpen zij te helen. Het zenuwstelsel in ons lichaam verbindt de geest en de stof met elkaar. Zij hebben aangegeven dat er voor de evolutie van mens en dolfijn nieuwe wegen geopend gaan worden in het fysieke lichaam tijdens dit samenzijn, die voor zowel dolfijnen als voor mensen een nieuwe stap zullen openen. Er zijn voor dit doel vier bijeenkomsten gepland. Kijk op www.inzichten.com in de agenda voor meer informatie. De eerste is dus al donderdag 25 april, en er zijn nog plaatsen beschikbaar.

seed of lifeSchepper energieën
Het is dus van groot belang dat je zowel brandpunt bent als verbonden met het geheel. Ik werk in mijn praktijk met de kosmische horoscoop en kristallen en Levensbloemen om het goddelijke zijn helder te ervaren. Hierin is de afgelopen tijd heel helder geworden dat als we niet in ons lichaam zijn als dat Scheppende brandpunt, we niet het essentiële van wie wij in wezen zijn tot manifestatie kunnen brengen . De Seed of Life (een bloem van de levensbloem met kristallen erop) kan je helpen om te ervaren hoe dat te doen.
De volledige levensbloem (92 bloemen met verschillende grootte van de kristallen) laat je ervaren hoe je jouw brandpunt kunt innemen in het geheel van jouw universum. Als deze verbinding tot stand komt dan ervaar je de torus (spoel, de vorm van een donut) met het hart/middenrif als brandpunt. Dit is een 13-dimensionaal geometriepatroon, dat jouw universum laat stromen als een geheel.

De energie stroomt hierin tegelijk naar binnen en naar buiten. Dit is met het verstand niet makkelijk te begrijpen, maar kan wel worden ervaren. De Seed of life (een bloem gemaakt van 7 cirkels is één levensbloem met kristallen erop) kan je helpen om te ervaren hoe dat te doen. De volledige levensbloem ( 91 bloemen met verschillende grootte van de kristallen) laat je ervaren hoe je jouw brandpunt kunt innemen in het geheel van jouw universum.

De wil is dan opgenomen in de goddelijke wil. Het brandpunt in het hart/middenrif wordt dan een stralend zelf ademend licht, dat met iedere ademhaling enorm uitstraalt en vanuit ‘zijn’ aantrekt wat nodig is. De levensbloemen waarmee ik werk zijn tools om ons lichaam en energiesysteem te helpen herinneren om Schepper te zijn. Het gaat om herinneren, ook al is het helemaal nieuw wat zich nu aan het manifesteren is, in een nieuwe levensruimte.

Bevruchting
Wat hoogste potentie van wat zich wil ontvouwen in deze tijd laat het beeld van dat hoort bij de 17de graad van Schorpioen zien, dat in het begin van dit artikel wordt besproken en staat afgebeeld. Dit is het beeld van de nar voor de poort die de bedelaar iets geeft. Dit beeld transformeert naar een nieuw niveau en wordt dan ‘Een vrouw, bevrucht door haar eigen geest, is ‘groot met haar kind’ (tekst uit boek ‘Beeldgids van de dierenriem’ van Koppejan ISBN90-202-1670-8) Deze transformatie bevestigd de initiatie van dit moment om zelf schepper te worden. Bevrucht door de ‘Heilige geest’ in ons, de Godsvonk, zodat de schepping tot in de stof tot manifestatie komt.

* * *

© Copyright 2004 Manuela van der Knaap.

Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Mocht je geïnteresseerd zijn om deze informatie te publiceren in een blad of op een website, dan is daar niets op tegen, mits er toestemming is gevraagd aan de auteur. Vermeld ook altijd de auteur als bron van het artikel. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via www.inzichten.com

 

27 gedachten over “Scheppen in de nieuwe tijd

 1. “Het mannelijke en het vrouwelijke is nu één”

  Mannen en vrouwen zijn lichamelijk voornamelijk anders, maar de rest is vooral cultuur bepalend. In het verleden door boeken zoals: de mannen komen van Mars, en de vrouwen komen van Venus” zijn de verschillen ook in de hand gewerkt. Ook door de maatschappij die in feite ongelijkheid van mannen en vrouwen in stand hield, kwam wel goed uit denk ik. Vandaar dat ik dit gedicht toevoeg:

  Sterrenkind en kind van Moeder Aarde
  Nu beide Mensenkind.
  Vonken over en weer,
  vonken van verbintenis.
  Tussen Hemel en Aarde
  Yin en Yang, Zon en Maan.

  Mannelijkheid en Vrouwelijkheid
  met elkaar vermengd.
  De energie vloeit in elkaar over
  er is acceptatie voor elkaar’s eigenschappen
  Bewondering en Respect voor
  elkaar’s kwaliteiten.
  De competitie is voorbij
  in plaats daarvan is er verwelkoming,
  van Yin en Yang, Yang en Yin.

  Deze krachten zijn beide nodig
  als elkaar aanvullende aspecten
  van ons wezen en bestaan.
  Door samenspel worden ze versterkt.
  Laten we nadenken over ons “afgescheiden” zijn
  zo maken we de onbegrensdheid tot ons huis.

  Een mooiere wereld ligt echt binnen ons bereik,
  mits we evenwicht creëren tussen Yin en Yang.
  Mannen heb de vrouw in jezelf Lief
  Vrouwen heb de man in jezelf Lief.
  Geef zo de Regenboogenergie die in
  een ieder van ons zit een kans.

  -Het Spectrum bevat immers alle kleuren-

  om zo een kleurrijk Universum
  te laten ontstaan,
  waarin een ieder mag Zijn die hij is.
  Geef Liefdevolle Wijsheid de ruimte.
  Het Tijdperk van “Eigenheid” is aangebroken
  onze bestemming is bereikt, ook de
  Zon, Maan, Sterren, verre en dichtbije Planeten
  hebben reeds hun baan gekozen.

  Zo is de Hemel op Aarde geboren
  maak jezelf transparant, geef je over
  aan dit Schitterende Geschenk.
  Neem deel aan dit Nieuwe denken
  aan dit prachtige Web van Verbondenheid
  aan het Wonderschone Eenheidsbewustzijn
  We zijn met elkaar en alles wat leeft binnen
  het Universum: AL-DAT-IS.

  Alice/Aly

  1. Wat een wereld, hier zitten mensen te zwijmelen, met een shit gedicht, zich zelf bekwelen!

   Wat staan deze mensen ver van de helaas niet zo mooie realiteit af.

   In Azië, hebben ze geen tijd voor dit zelf medelijden, daar moeten ze, zich zelf laten bedelven onder brokken steen om te overleven.

   Guido, doe hier iets aan, breng deze mensen terug naar de werkelijkheid, a.u.b.

  2. De hamvraag ( tofuvraag voor vegetariërs) blijft : wat IS werkelijkheid ?

  3. @Jenne, dus iedereen moet er maar de pest in hebben omdat bijna iedereen er de pest in heeft en dat noem jij dan de realiteit? Haha.

 2. Alice in Wonderland, magisch kind!, dank je voor dit wederom Schitterende gedicht.
  Terwijl ik zit te luisteren naar de muziek van Canto Ostinato van Simeon ten Holt, en jouw gedicht lees stromen de tranen van ontroering over mijn wangen.
  Ik voel me in t brandpunt van mijn Zijn en lichaam, schepper, co-creator met de energie van jou, Simeon, Maria Magdalena, st-Germain,dolfijnen,walvissen, elementalen en wie er dan ook in mee dansen.
  Dit is LEVEN!

  1. @Willemina,

   Voor mij fijn dat mijn gedicht jou zo raakte, in samengang met de prachtige muziek.
   En je was in wel heel fantastisch gezelschap bij jouw dans, Bijzonder!!!

 3. @ Jenne,

  Dank je wel voor jouw persoonlijke reactie. De gedichten maak ik ALTIJD in verbondenheid met AL-DAT-IS waar we allen deel van zijn, en ik ben diep dankbaar voor deze aanreiking vanuit het Universum.
  Er is in deze wereld een hele boel mis, mij wel bekend; maar als je het nu eens zo ziet dat we met ons allen op een heel groot schip zitten en we richten ons allemaal naar één kant? wat gebeurt er dan?
  Er zijn gelukkig door de eeuwen heen mensen geweest die zich op de “andere zijde” richten. Kapseizen kan altijd nog, maar ik geloof er niet in. Daarvoor is mijn innerlijk weten c.q. vertrouwen te groot. Wat is jouw werkelijkheid Jenne? in deze illusionaire wereld die we zelf hebben gecreëerd? Dan richt ik mij liever op Liefde dan op angst.
  En vraag aan het Universum voor steun voor al die mensen die het nodig hebben; dat dan weer wel!!! Ik weet dat ik geen algeheel overzicht heb en tegenover heel veel gebeurtenissen, hoe vreselijk ook, sta ik machteloos, dan draag ik het liever over aan de voor mij onzichtbare wereld maar waar wij wel mee zijn verbonden vanuit ons Hart. Dit is soms het enige wat we kunnen doen omdat we de krachten erachter niet kennen.

 4. De werkelijkheid is onvergankelijk. Alle vormen zijn vergankelijk. Ze komen en gaan. De mens denkt en maakt zijn eigen illusie en gelooft dat het werkelijk zo is. Zelfs gewoon waarnemen is intelligenter dan denken, je kan niks bedenken wat nog niet is waargenomen. Etc. life is a mindf*cking game. Dus geloof niet teveel van wat je gezegd wordt of welke gedachten er in je opkomen. Het is allemaal illusie. Wij mensen komen en gaan ook trouwens, zo geweldig zijn we dus niet. Allemaal stof.

  1. Niet alles is een illusie Martijn, engelen bestaan dat weet ik zeker!
   ik heb er net nog een gezien, het meisje van de patattent op de hoek, wat is ze mooi, lief en…. sigh.. (l)
   Dan bedank ik God dat ik nog geen kunstgebit nodig heb.

  2. Je moet je hersens niet laten verroesten Martijn, ik zou ze af en toe wel eens gebruiken anders snap je strax niks meer, of ben je homo?

  3. Huhh? Ik homo? Ik m’n hersenen niet gebruiken? Grapjas, zeker die muis, Tommm!!!! pak hem. 11 jaar getrouwd en een flink stel hersens. Daarom geloof ik ook niet alles. Ga jij de engelen en God maar lekker aanbidden, bye.

  4. Of ben je agnostisch fundamentalist? verkopen ze op Schiermonnikoog geen patat?
   Over vaagheid gesproken.

   ‘Zelfs gewoon waarnemen is intelligenter dan denken’
   Als jij het zegt..

  5. Jerry
   Ga ergens anders lopen kloten . Wat is er trouwens mis met homo’s, alleen die uitspraak al van jou verraad de afgestompte en niet gebruikte brei die jij voor hersens houd. Je hebt nog veel te leren!

  6. Ow, hoi Marcel! 🙂 Alles goed daar in 5D?
   Ik heb helemaal niks op homo’s tegen hoor, was gewoon informatief, maar het kwartje viel geloof ik niet.
   Het was positief negativistisch bedoelt, ikke namelijk hartstochtelijk atheist, ik dacht dat snapt hij wel.
   Sympathiek dat je voor hem opkomt trouwens.

   Love and kisses

  7. Een toilet doet ook wel eens “flush!”.

   Alleen Martijn doet dat niet, die spoelt eerder andere dingen door; Bier en Trollen…. Het maakt verder niet uit want we zitten allemaal in de overgang.

  8. Die Jerry weet nogal wat van mij. Ach, ik ben ook heel open he. Fans!!!
   Leuke dame trouwens Jerry, op het naaktstrand zijn ze nog mooier!

  9. @ Jerry de Springer

   Och! “Geloven is twijfelen aan het zeker weten”. In ieder geval je show is allang niet meer op de TV te zien. Benul of onbenul het is hoe je het zelf ziet van uit je eigen perspectief. Maar joh! dat geeft niet, je hoort er ook bij.

  10. ‘Geloven is twijfelen aan het zeker weten’

   Je twijfelt nog of dat wat ze met je kont bedoelen iets anders is dan een gat in de grond, en dat heet geloof..
   ok..

   Mijn show? waar? Was ik daar ook?

   Ik hoor niet graag ergens bij Paul, dat geeft me zo’n klef kliekjeachtig religieus gevoel, jouw niet?

   Voor mij geldt; Ik bén!
   En je komt noooit meer van mij af!

   En nee, ik Willem ook niet 🙂

  11. @ Jerry

   Fijn om eens aan te horen dat je vast loopt op mijn zinnetje van geloof, hahaha, geloven DOE je dus maar in de kerk! 😉
   Weet je het zeker? tja dan kom je dus met je koppie boven het geroemde maaiveld uit en dan ben je ineens een conspiracy denker. Bij twijfel gooi je alle ingrediënten nog eens op de pijnbank en bekijk en overzie je of alles werkelijk wel zo is als men het wel ambieert. Zolang je maar niet iedereen weg duwt in hokjes of rondje vakjes, want anders lijkt het geheel zo op een crosswordpuzzeltje met cryptocheilusgrammetjes saus. Dan heb ik toch liever een oergondisch gerecht op me bordje liggen

   I’m not thou one, i art thou ol’ skool, lad… m.a.w. m’n oude wtk hofnarren troon plekkie is nog steeds warm van de laatste zit hier, we zoeken nog een vernieuwde J kandidaat die het schrijf allure hoog in vaandel voor Bloed en Vaderland weet te houden. Mijn pengerei hang ik liever weg tussen het spinnende rag en dikke lagen kuch stof dan weer tot leven te komen voor een enerverende aantredende van ‘not Tom’ but Jerry…

   (One flew over my own Cuckoo’s nest). 😉

  12. Ok jij je zin Paul 🙂

   Mag ik je nog wel een knappert vinden?
   Of zie ik het dan ook verkeerd?

   (*plaatst surbert*)

  13. @ Jerry

   Knap gezegd Jerry, dat vind ik ook van jou hoor, als vrolijke noot mag jij er ook wel wezen hoor!!!
   Laat je niet te gauw weg jagen door wat oude krentenbrood hang figuren, pak een stoel en schuif gezellig aan. Het is gewoon wat aftasten met tekst dan echt handgemeen te zijn.

   Heb ineens zin in een patatje Speciaal ipv Oorlog, op naar die engel achtige patatjes bakster 😉

  14. Pfieuww, was even bang dat onze prille liefde voorbij zou zijn maar gelukkig toch nog een happy end.

   (*heft glas*) op het goeie leven Paul en dat er moois tussen ons mag groeien en bloeien!!

   Wat is de lente toch mooi!

   to be continued

 5. Nou beste Martijn, zo vrolijk is het heden ten dage niet, het zijn alleen de gekken en vederligte van geest, die constant lachen.

  Maar natuurlijk zijn er mooie momenten, hoe meer je van het internet verwijderd blijft, des te meer mooie momenten.

  Je kunt alleen groter en beter worden binnen je creatieve dadendrang met goede opbouwende kritiek.

  Ik ben geen pessimist, maar probeer in mijn romantische gevoelens een realiteit in te bouwen die alles in balans brengt/houd.

  1. Jenne, in m’n hoofd ben ik depressief vaak. Ik kan veel niet zien of luchten. Alleen als ik dat hoofd ff leeg heb, dan blijkt het allemaal best mooi te zijn, dan zie ik de schoonheid van het leven en snap ik mijn depressieve denken niet. Ook andersom trouwens. Als ik loop te piekeren is het licht, de schoonheid en de liefde ineens weg.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.