Advertentie

Peter Toonen: ‘Opgesloten in een piramide’, 15 vragen..


x

x
15 Vragen aan Pete
r Toonen:

‘Opgesloten in een piramide’…

2018 ©WantToKnow.nl/be

c

Peter Toonen

Het is klaar; zijn tiende boek. Peter Toonen (1958), coach, docent, inspirator, verteller en schrijver, haalt opgelucht adem. Want het was een stevige bevalling, dat nieuwe boek. Nadat hij de vorige negen boeken over vooral – maar niet alleen – de Maya-kalenders had geschreven, heeft hij zich de afgelopen jaren toegelegd op het onderzoeken en beschrijven van de structuren in onze huidige realiteit. En wat voor fenomenen daarvan het resultaat zijn in ieders dagelijks leven.  De combinatie van zijn passie voor het fenomeen ’tijd’ en de genoemde geschiedenis van de mensheid, gecombineerd met zijn vermogen de energetische aard van zaken in beeld te brengen, benut hij graag om het onzichtbare voor velen zichtbaar maken.

Al meer dan twintig jaar verschijnen regelmatig publicaties/artikelen en columns van Peter Toonen in diverse media (o.a. De Volkskrant, NRC, Telegraaf, Elegance, Onkruid, Ode, Frontier Magazine, Spiegelbeeld, ParaVisie, Libelle, Elegance). In 2003 mocht hij de Frontier Award in ontvangst nemen, voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit. Hij verwierf vooral bekendheid, via landelijke radio en tv, rondom het fenomeen 2012, waarbij hij bekend was, als niet minder dan ‘2012 deskundige’.

Peter richtte in 2007 de opleiding ‘Energetisch Coach’ op, die hij in 2016 omvormde tot de opleiding ‘BewustzijnsCoach’. Hij geeft regelmatig lezingen en verdiepingsdagen. Peters motto’s: ‘Hou het simpel’ en: ‘De enige werkelijke groei is die van bewustzijn’. Zijn nieuwe boek ‘Opgesloten in een piramide, Hoe 13.000 jaar misleiding en manipulatie ons wist te ketenen’, laat beide motto’s volledig tot bloei komen..!

De cover van zijn nieuwe boek (klik voor lead naar bookshop)

Peter Toonen (1958) laat zien dat de afgelopen 13.000 jaar geschiedenis niet primair een verhaal is van evolutie waarbij mensen vanuit een overlevingsdrang steeds krachtigere en verfijndere technologieën ontwikkelden, maar dat het primair een verhaal is dat zich ontvouwt in reactie op externe impulsen van een religieuze aard waarover in onze standaard geschiedenisboeken niet of nauwelijks geschreven wordt.

De koers en het verloop van onze geschiedenis (b)lijken in hoge mate bepaald en beïnvloed te zijn door essentiële impulsen wier aard en herkomst de nodige vragen oproepen en die geresulteerd hebben in het ontstaan van maatschappelijke piramidestructuren van macht die de mensheid tot slaaf (b)lijken te maken. Steeds meer mensen realiseren zich deze jaren dat er in onze wereld krachten actief zijn die mensen beperken, tegenwerken en in hun kracht en potentieel ondermijnen en ‘gevangen’ lijken te houden in een soort kunstmatige matrix.

Dit nieuwe boek werpt een licht op de aard en essentie van deze matrix, onderzoekt de herkomst ervan en brengt in beeld wat zoal de verschijnselen zijn waarin deze matrix tot uitdrukkingsvorm komt. Hierbij werpt het menigmaal vragen op: vragen die we onszelf nu allemaal mogen stellen indien we tot de conclusie komen dat we een wezenlijk ándere koers willen gaan varen; een koers die niet langer in het teken staat van afhankelijkheden, beperkingen en ontkrachting.

Maar een nieuwe koers, waarin autonomie, soevereiniteit en werkelijke mogelijkheden om vanuit eigen kracht en in coöperatie met anderen te gaan scheppen, de sleutels zijn. We zijn als mensen niet slechts schepsels maar ook scheppers op deze planeet. Zijn we in staat en bereid de verantwoordelijkheid voor onze scheppingen en aard werkelijk zelf te dragen..? Of blijven we steken in oude patronen waarin iets of iemand anders ‘buiten ons’ en ‘boven ons’ alles voor ons regelt?

Wij willen Peter Toonen graag aan het woord laten en stelden hem 15 vragen. Dit zijn ze mét de -vaak heel openhartige-  antwoorden erop:

 1. Hoe gaat het met je Peter? Je was een tijdje een beetje ‘uit het zicht’..? Aan het werk voor je nieuwe boek?
  Het gaat prima met me, dankje. Ja, ik ben er noodgedwongen, meer dan een jaar ‘uit geweest’, maar vanaf begin september dit jaar, dus vanaf het moment dat mijn laatste boek eindelijk is gepubliceerd, ben ik weer ‘in beeld’ en dat doet me goed. Sindsdien ben ik inderdaad veel bezig met het promoten van mijn boek, bijvoorbeeld door het geven (en organiseren) van lezingen, workshops en interviews, zoals dit nu dus.Ik ben dus ook weer reislustig geworden en kom weer in alle hoeken van de Lage Landen, en zo ben ik jou ook al een paar keer tegen het lijf gelopen, haha.
  x
  Wat er in het voorafgaande jaar allemaal gebeurd is, daar komen we waarschijnlijk zo nog op terug. Dat was voor mij vooral een innerlijke reis en die kun je niet los zien van de lange en zware weg die blijkbaar moest worden afgelegd om mijn boek op de juiste manier te voltooien en uit te brengen.Het manuscript van mijn boek lag al in juni 2017 bij Frontier Publishing, die het na correctie en nog wat aanvullend schrijfwerk van mij aan het eind van die zomer zou gaan uitbrengen.
  x
  Maar alles liep anders: ik belandde in die maand plotseling in het ziekenhuis met een klaplong en ik kreeg op mijn ziekbed aldaar te horen dat Herman Hegge, de hoofdredacteur van Frontier ook in het ziekenhuis lag.Herman was er erger aan toe dan ik, want hij bleek een geheimzinnig virus te hebben in de linkerhelft van zijn hersenen en hij was daardoor in coma geraakt. Weken later vernam ik dat het in die week zo ernstig met hem was dat zijn familie de begrafenis al had geregeld.
  X
  Maar Herman heeft het op wonderbaarlijke wijze overleefd, maar ik begreep al snel dat Frontier Publishing reddeloos naar de knoppen ging.Maar er was in de maand daarvóór een ander klein wonder gebeurd: ik was mijn tweelingziel tegen gekomen; althans we begrepen maanden later dat dit zo was en wat dit inhield. En het fenomeen ‘Tweelingzielen’ is iets anders dan soulmates (zielenmaatjes).
  X
  Tweelingzielen komen elkaar in principe nooit tegen, tenzij het bijvoorbeeld nodig is om samen iets voor elkaar te krijgen ten behoeve van het Grote Geheel. Zij bleek niet alleen inhoudelijk perfect aanvullende informatie te hebben voor mijn boek, maar ook professioneel redactrice te zijn geweest bij een grote uitgeverij.Het is niet altijd handig of de bedoeling om dan ook nog een (seksuele) relatie met elkaar te hebben, maar ja: we waren gek op elkaar en konden dit niet voor elkaar verborgen houden.
  X
  Die relatie had een zeer stormachtig karakter omdat tweelingzielen in principe niks voor elkaar verborgen kunnen houden en elkaar daardoor voortdurend confronteren met alles wat je nog in en om jezelf niet op orde hebt. Ik heb nog nooit zoveel lol met iemand gehad en zo goed met iemand kunnen samenwerken.
  X
  Maar… we wisten dus ook en in een ijltempo alle emotionele shit en oude patronen bij elkaar naar boven te krijgen. En ook dat was kennelijk nodig, want hoewel we ondanks alle pieken en dalen in onze relatie onverstoorbaar en wonderbaarlijk goed konden samenwerken met betrekking tot de voltooiing van het boek , kan ik nu zeggen dat we elkaar ook behoorlijk geholpen hebben om onze levens op het juiste pad te brengen.
  X
 2. Wat kun je in relatie tot je persoonlijke leven zeggen, over de transitie waar we nu in zitten?

  In het kort beschrijf ik in mijn boek de krachten die het Matrix Controle Systeem hebben gecreëerd (‘The Matrix’) en hoe we daar aan kunnen ontsnappen en zoals ik zojuist al een beetje aangaf, betekende het schrijven van dit boek ook dat ik zelf moest onderzoeken en zelfs lijfelijk moest ondergaan hoe, waar en wanneer deze krachten mij beïnvloeden. Ik denk dat de transitie waarin we ons nu bevinden vooral een innerlijke transitie is, noem het een bewustzijnsverandering van waaruit we tot een voor ieder mens waardevolle planeet kunnen komen.x
  Als je dan niet eerst je eigen zaakjes op orde hebt, ben je wanneer je de wereld wilt veranderen vooral bezig met het op die wereld projecteren van je eigen troep. “Ken uzelf”, zeiden de oude gnostici al, van wie ik volop citeer in mijn boek. Die klaplong, waarvan overigens medisch nooit duidelijk is geworden waarom ik die kreeg, was voor mij een wake up call om me te bezinnen op hoe ik mijn plek (mijn ademruimte) inneem op Aarde. Maar kennelijk moest ik nog dieper, want na een week in het ziekenhuis en een operatie waarvan ik goed herstelde kreeg ik een maand later opnieuw een klaplong…!
  x
  Achteraf bleek dat dit kwam omdat de operatiewond was open gegaan – dus een foutje van het ziekenhuis – maar het gevolg hiervan was dat ik hierdoor vooral een behoorlijke mentale klap kreeg. Ik raakte het vertrouwen in mijn lichaam kwijt en het vertrouwen in mezelf. Ik moest wéér naar het ziekenhuis, wéér door dat hele medische circuit en erger: ik moest wéér al mijn cursussen,  lezingen en andere afspraken afzeggen.
  x
  Mijn werk lag compleet stil, en ik kon en durfde hierover ook niks meer te plannen of aan anderen beloven over mijn werkzaamheden op langere termijn…Ik ben ruim negen maanden later fysiek genezen verklaard, maar de mentale klappen van de klaplongen werkten nog een stuk langer door. Er zijn vreemde dingen met me gebeurd in de maanden na die tweede klaplong; dát werd mij pas achteraf duidelijk.
  x
  Het bleek dat een deel van mijn ziel als het ware was ‘uitgetreden’ en in mijn lichaam was overgenomen door een duistere kracht. En het ergste was dat ik dit zelf niet eens in de gaten had. Mijn vrienden kenden me niet meer terug en werden er wanhopig van dat ik niet in de smiezen had hoe allerlei duistere stukken in mij mijn persoonlijkheid hadden overgenomen.Ik bleek een lastig ventje te zijn geworden die vooral de mensen die het dichts bij me stonden het meest schoffeerde en die ofwel het zielige slachtoffer uithing of de brute dictator.
  x
  Ik prijs me gelukkig en ben dankbaar voor al mijn vrienden en geliefden, dat ze, ondanks alles, tot me door probeerden te dringen en me wilden blijven helpen. Mijn redding was dat, hoewel ik niet binnen liet komen hoe ernstig het met me was, ik wel kon voélen dat mijn vrienden, met mijn tweelingziel voorop, het werkelijk meenden wat ze tegen me vertelden over mijn gedrag…
  x
  Hoewel ik dus niks herkende van wat ze tegen me zeiden, begon er een lampje in me te branden dat me zei: ik zie dat ze het eerlijk menen en de een na de ander zegt zo ’n beetje hetzelfde, dus er moet toch iets kloppen van wat ze zeggen. Lang verhaal kort: met behulp van een hele goeie sjamaan konden duistere krachten en vloeken uit me gedreven worden.
  x
  Ik ben in allerlei psychologische therapieën gegaan, die ik nog steeds volg, en het voelt nu alsof ik opnieuw voor een leven op deze planeet gekozen heb met alles wat daar bij hoort.De les was dat wanneer je niet genoeg van jezelf houdt of naar jezelf durft te kijken, een andere energie of een andere kracht dit in je overneemt. Het was voor mij doodeng om al die stukken in mezelf onder ogen te gaan zien die het als ware van me overnamen wanneer ik emotioneel ergens moeite mee had.
  x
  Maar ik ben het allemaal aangegaan omdat ik mezelf en mijn geliefden eerlijk in de ogen wilde kijken en omdat ik ‘wist’ dat ik nog wat werk te doen had hier op Aarde. Klinkt misschien wat hoogdravend allemaal, maar zo heb ik dit ervaren en ik heb mezelf beloofd om dit pad te vervolgen.
  x
 3. Geloof je dat deze huidige transitie, de verandering is die in 2012 startte? Onderdeel van de grote Maya’s voorspelling?
  x
  Ja dat denk ik wel. In de jaren vlak vóór 2012 citeerde ik vaak de Maya sjamaan Miguel Angel Vergara die zei dat 2012 niet het einde van de wereld is, maar de tijd is van een grootste verschuiving in bewustzijn. De visionair dr. José Argüelles (die één van mijn persoonlijke leermeesters was) sprak altijd over de weg naar 2012 (en daarna) als ‘het pad van de ziel’, waarmee hij net als Vergara bedoelde dat aan alle transities een innerlijke weg vooraf gaat. Argüelles zei ook dat na 2012 wordt afgewogen wat de waarde van je ziel zal zijn (of is geweest) voor en door Moeder Aarde.
  x
  Al in zijn boek ‘The Mayan Factor’ uit 1987 beschreef Argüelles de laatste Baktun van de beroemde Maya Lange Telling kalender (de laatste vierhonderd jaar van de periode 3114 v.C. – 2012) als ‘De Transformatie der Materie’, waarmee hij stelde dat we in die periode zo super-materialistisch zouden worden, dat dit gedachtegoed tegen 2012 zou gaan instorten. Om plaats te maken voor een nieuw bewustzijn waarin de ontwikkeling van de menselijke geest en ziel voorop zou staan.Je moet je overigens voorstellen dat de krachten die de Matrix hebben gebouwd zeer goed op de hoogte waren van de diverse ‘Einde der Tijden’ scenario’s die er leefden onder de mensen, met name met betrekking tot het jaar 2012, en dat ze daar handig op in speelden door hierover angstaanjagende doemverhalen rond te strooien. Daarnaast gebeurden er enkele significante zaken in de jaren vlak vóór 2012:
  x
  Ten eerste was er de mondiale instorting van de financiële wereld (na de Lehman Brothers crash in 2008) waardoor mensen bewust werden dat wij en ook onze ‘gekozen’ regeringen worden geregeerd door enkele machtige banken de alle touwtjes in handen hebben.
  En ten tweede werd vlak voor 2012 bekend – dankzij dappere klokkenluiders als Julian Assange en Edward Snowden – dat iedereen op deze aardbol kon worden afgeluisterd en gecontroleerd met behulp van de slimme technologie die we de hele dag door gebruiken.
  x
  Je zou dus kunnen zeggen dat de Geld/Macht-elite zijn eigen ‘2012 scenario’ had geschapen en precies op tijd alle plannen klaar had om de wereld vanaf 2012 in haar greep te kunnen nemen. Big Brother was vanaf 2012 in full charge. In gelijke mate staat hier omgekeerd evenredig tegenover dat hierdoor de mensen ‘wakker’ werden: we werden ons bewust van het feit dat we allemaal gevangen worden gehouden een piramidale machtsstructuur.
  x
 4. Wat voor veranderingen gaan we de komende jaren zien op Aarde in jouw idee..?

  Ik heb geen kristallen bol, maar ik voorzie een verdere toename van de zojuist beschreven tendensen: het vergroten van de macht van de Geld/Macht-elite versus de groei van bewustzijn onder de mensen. Ik ga er daarbij van uit dat de hogere krachten die de Matrix aansturen, opereren vanuit een multidimensionaal bewustzijnsveld, waardoor ze voortdurend het grotere plaatje kunnen overzien en ze als het ware ook kunnen vooruitlopen op de Aardse tijdslijnen.

  Herman Hegge

  Het is daarom aan ons bewust te worden van onze eigen goddelijke krachten en bezig te gaan onze eigen schepping te manifesteren. Juist dan wordt de Matrix niet meer gevoed en hopelijk tot een halt geroepen. Ga van je hoofd naar je hart en volg je passie. Het zijn juist onze hoofden – onze gedachten –  die vol gestouwd zijn met- en gemanipuleerd worden door de lagere vibraties van de Matrix.

  Maar ja: ik zie ook dat mensen hardleers zijn en pas tot inzicht en verandering willen komen wanneer ze hun kop stoten, wanneer ze dus tegen het Systeem aan lopen en daarmee tegen hun eigen beperkende gedachten. Ik vrees soms dat er wederom een flinke financiële crisis moet komen of een dreiging van een grote oorlog vooraleer mensen beseffen dat ze bedonderd worden door onze machthebbers en het heft in eigen hand gaan nemen.

 5.  Ook jij bent gedupeerd geraakt, doordat Herman Hegge van Frontier Publishing niet meer in staat was zijn uitgeversrol voor je te vervullen. Hoe heb je dat nu aangepakt? Zit je bij een nieuwe uitgever?

  Nee, ik ben uiteindelijk zelf uitgever geworden, haha. Daar ging wel iets aan vooraf. Uiteraard baalde ik vorig jaar van de hele situatie met Herman Hegge, niet alleen voor mezelf, maar vooral ook voor Herman en voor het hele Frontier platvorm dat onder ieders ogen instortte. Omdat ik zelf ook hulpbehoevend was geworden door mijn klaplongen en ik bijvoorbeeld maandenlang niet kon reizen of zware dingen kon tillen, kon ik slechts op afstand iets betekenen voor Herman of voor Frontier.
  x
  Maar op de een of andere manier maakte ik me geen zorgen over mijn boek en dat werd kennelijk beloond, want ik werd al snel gebeld door een nieuwe uitgever die aanbood mijn boek te publiceren. In vergelijking met veel schrijvende collega’s van me bij Frontier, had ik dus mazzel. Maar in juni 2018 leek alle ellende van vorig jaar juni zich te herhalen.
  z
  Een goeie vriend van me (eigenlijk mijn beste maatje en mijn sparring partner) was plotseling en onverwacht overleden. Vlak daarna zegde mijn uitgever ineens onze samenwerking op en ook dat was een onverwachte en harde dreun omdat het boek al op het punt stond gedrukt te worden en de datum van verschijnen al via allerlei kanalen was bekend gemaakt. En als klap op de vuurpijl strandde vlak erna zowat van de ene op de andere dag de relatie met mijn tweelingziel en daarmee met de vrouw met wie ik het boek zo geweldig samen had herschreven.Ze wilde zelfs niks meer met het boek te maken hebben en vroeg zich zelfs af of ook ik er wel goed aan deed om het uit te willen brengen. Het herschrijven van het boek en alles eromheen had haar uitgeput, zo leek het. Wat nu gedaan? Ondanks, maar ook juist vanwege al het werk en alle tegenslagen wou ik het bijltje er niet bij neer te gooien.
  x
  Ik had geen zin om wie of wat dan ook buiten mezelf om de schuld te geven van deze vervelende situatie en ik vroeg me af wat het universum mij hiermee wou vertellen.De boodschap was duidelijk: laat je niet kisten door tegenkrachten; pak je eigen kracht en ga het zelf doen! Vanaf die beslissing, die ik diep van binnen kon voelen, begon er van alles te lopen. Ik opende een eigen website, die ik zelf heb gebouwd en nog nooit gedaan had: www.peter-toonen.nl.
  xx
  En heel belangrijk: ik kreeg hulp van vrienden uit de uitgeverswereld die op professionele wijze en geheel belangeloos de opmaak en de financiering van het boek hebben verzorgd en me hebben begeleid en gesteund om een eigen uitgeverij te beginnen: Uitgeverij Energie To(o)nen.Bij het opzetten daarvan leek vervolgens alles mis te gaan wat er maar kon mis gaan, maar ik zag dit juist als een uitdaging.
  x
  Het leek wel alsof iedereen die te maken had met het boek geconfronteerd werd met wat hij of zij niet op orde had. Maar ja: dat kun je aanpakken; kwestie van volhouden en doorzetten. En zo is het boek er uiteindelijk toch gekomen. Kracht roept tegenkracht op; kennelijk was ik met iets bezig dat nogal krachtig was.
  X
 6. Dit nieuwe boek is nu net uit. ‘Opgesloten in een piramide’. Valt dit boek in de lijn van je vorige boeken?

  Dit boek is een logisch vervolg op mijn voorafgaande boeken en artikelen in die zin dat het wederom een tijdsbeeld schetst. Ik heb iets met het begrip ’tijd’ geloof ik, en zo kwam ik ooit terecht bij de kalenders van de Maya’s, de tijdsbewaarders van onze planeet en ontstond in 1997 mijn eerste boek dat in 1998 als ‘Wat wisten de Maya’s?’ werd uitgebracht door Uitgeverij Petiet.

  Nu, twintig later, verschijnt mijn tiende boek en daarin verwijs ik weliswaar op verschillende plekken naar de ‘Maya kalenders’ (ik citeer zelfs een paar keer uit mijn eerdere ‘Maya boeken’), maar ik ben nu vooral gaan kijken naar de krachten die invulling geven aan de door de Maya’s beschreven tijdcycli, dus de krachten achter de schermen die er voor gezorgd hebben dat we nu al weer 13.000 jaar leven in een piramidale machtsstructuur waarmee we elkaar en onze hele planeet lijken te willen vernietigen.
  X
 7. Hoe zou je in het kort het boek samenvatten en waaraan refereert het woord ‘piramide’ in de titel?

  Zoals ik zei, verwijst dit woord naar de piramidale machtsstructuur waarin de mensheid volgens mij al zo’n 13.000 jaar gevangen gehouden wordt, en waarschijnlijk langer, maar dat is een ander verhaal. Bijna 13.000 jaar geleden waren er kort achter elkaar twee grote cataclysmen waarna zeer abrupt de zeespiegel op onze planeet zo’n honderd meter steeg en veel diersoorten uitstierven.
  X
  Meteen daarna – zo zeggen wetenschappers – werd het eerste bouwwerk gerealiseerd: de tempel van Köbeki Tepi.Deze tempel bevindt zich in het zuiden van Turkije aan de grens met Syrië en wetenschappers deden al tientallen jaren onderzoek in die omgeving omdat hier vrijwel direct na die cataclysmen de eerste graangewassen werden geteeld en men hier daarom het ontstaan van de landbouw wilde onderzoeken.
  X
  De meest boeiende ontdekking bleek toen de vondst van deze tempel, maar vooral ook de betekenis van dit heiligdom.Het oudste stenen bouwwerk is dus een tempel en uit de bouwconstructie en de afbeeldingen ervan komt niet slechts naar voren dat het waarschijnlijk gewijd is aan de ster Sirius, maar ook dat op deze locatie voor het eerst in onze geschiedenis het beeld wordt gepresenteerd waarin de mens de dieren en de planten mag domesticeren, dus ‘boven de dieren- en plantenwereld’ staat, met daaraan gekoppeld dat er sprake is van goden die op hun beurt ‘boven ons’ staan.
  X
  Daarvóór leefde de goddelijke en magische wereld in en om ons heen. Nu werden wij de baas over de natuur, met vervolgens weer een ‘baas’ boven ons aan wie wij moesten gehoorzamen. Voilá: het ontstaan van de piramidale machtsstructuur waarin we nu de hele mensheid inclusief onze natuur gevangen gehouden wordt. Er was dus sprake van een laten we zeggen ‘buitenaardse’ kracht die ons niet slechts uitlegde hoe we landbouw konden plegen, maar ook dat en hoe we aan deze ‘hogere macht’ moesten gehoorzamen.
  X
  De Antwerpse professor Beyens stelt zelfs dat door het ontstaan van de landbouw alle oorlogen zijn begonnen, omdat landbouwers tegenover de aloude jager-verzamelaars aan ‘landjepik’ doen, dus hun gebied voortdurend afbakenen en uitbreiden. Weer anderen stellen daarom dat zodoende het juridische systeem is ontstaan waarin eigendomsrecht voorop staat en waarin zelfs mensen elkaar kunnen ‘bezitten’, en waarmee ook de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen ontstond, en zo kunnen we nog even doorgaan met de volgens mij kwalijke gevolgen van de ideologie die we voor het eerst waarnemen bij dit eerste bouwwerk.

  Het oorspronkelijke land van de Eufrat en de Tigris, het land waar de Annunaki hun nederzettingen op Aarde hadden..

  Pas ruim vijfduizend jaar geleden ontstaan zeer plotseling achtereenvolgens Soemerië (waar nu Irak ligt), het oude Egypte en de Harappa beschaving in Noord India: vanuit steden strak georganiseerde samenlevingen in een piramidale sociale structuur met een koning aan het hoofd die nauw gelieerd is aan een religieuze elite die zijn opdrachten krijgt van allerlei goden aan wie zij gehoorzaam moeten zijn.

  We zien dit beeld later ook bij de Romeinen en de oude Chinezen en gedurende de gehele Europese Middeleeuwen waarin pausen zowel de spirituele als wereldlijke oppermacht hadden. Ik heb zeer nauwgezet onderzocht hoe die piramidale structuren waren opgezet, maar vooral ook wie dan die goden waren en wat hierover in alle geschriften verteld wordt.

 8. Wat kun je van het boek zeggen in het kader van je studie naar alle zaken die je in het boek belicht?
  X
  Ik begin mijn boek met een citaat van Winston Churchill die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog stelde dat ‘de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars’. Aangezien oorlogen vooral verliezers kennen, werd ik nieuwsgierig naar hoe en waarom er 1% is die er wel baat bij lijkt te hebben om op gewetenloze wijze miljoenen mensen in dood en verderf te storten, maar ook naar wat de mechanismen zijn waardoor mensen dit lijken te laten gebeuren.
  X
  Ik bedoel: hoe kan het dat amper twintig jaar na de verschrikkelijk Eerste Wereldoorlog mensen zich zo gek laten maken om gewoon een nog grotere Tweede Wereldoorlog te beginnen? En zo kwam ik erachter dat er niet veel deugt van wat ons op school en in het gewone nieuws verteld wordt over onze geschiedenis, maar ook hoe en waarom ik denk dat dit gebeurt.
  X
  Omdat ik nogal wat beweer dat niet algemeen aanvaard wordt en ik ook niemand persoonlijk tegen de schenen wilde schoppen, terwijl ik me kan voorstellen dat sommige lezers geschokt zullen zijn, heb ik vooral veel werk gestoken in gedegen onderzoek met uitgebreide en voor iedereen verifieerbare bronvermeldingen, en in de juiste formuleringen van mijn bevindingen. Het is dan aan de lezer om zijn eigen conclusies te trekken.
  X
  Het ontwarren van feit en fictie wanneer je onderzoek doet naar onze geschiedenis is een taaie klus, zo heb ik ervaren, vooral omdat machthebbers altijd vertelden dat een of andere godheid of goden hen steunen of opdracht geven, terwijl je het tegelijkertijd niet mag hebben over wat we ‘buitenaards’ of multidimensionaal noemen. Er blijkt daarmee vooral een taboe te rusten op het benoemen van de werkelijke krachten die de Matrix bouwen en in stand houden.
  X
  De reden daarvan kan slechts zijn dat dan ook benoemd moet worden dat wij mensen zelf goddelijk en multidimensionaal zijn. En dat zou wel eens het grote geheim kunnen zijn dat niet verteld mag worden. Want met dit inzicht – met deze blik op de waarheid –  stort de Matrix in, die immers in zijn parasitaire en gewetenloze aard letterlijk en figuurlijk ‘van God los’ is.
  X
  In samenhang met het ontkennen van onze eigen goddelijke aard zien we tegenwoordig het wegmoffelen van spiritualiteit en het bestaan van een ziel uit de politiek en uit de wetenschap waardoor er nu sprake is van een soort neo-humanisme dat logischerwijs gaat leiden naar het trans-humanisme waarmee we straks allemaal kille robots zullen zijn.

  Iedereen snapt wat ik bedoel wanneer ik kort door de bocht zeg dat onze planeet is gehackt door een zootje psychopaten. Maar het is niet main stream wetenschappelijk wanneer ik zeg dat dit type mensen op hun beurt al duizenden jaren wordt aangestuurd (gehackt is) door astrale krachten vanuit een interdimensionaal buitenaardse ras afkomstig van het Draco sterrenstelsel. Dit ras, de Draco’s of de Serpenten, zijn een soort landbouwers die op allerlei planeten levensvormen ‘zaaien’ om vervolgens daarvan de levenskracht als een soort voedsel te kunnen oogsten.
  X
  Het wordt nu een beetje ingewikkeld maar nadat een ander ras – Koning Anu met zijn Anunaki’s – de menselijke soort die hier als Atlantiër al langere tijd op Aarde leefde, gevangen had gezet in wat we het menselijke lichaam noemen, hebben deze slangachtigen ons geleerd hoe wij planten en dieren kunnen domesticeren zodat zij later op hun beurt ons konden domesticeren. En dat proces nadert nu zijn voltooiing door ons te robotiseren.
  X
  Technologie is op zich oké, maar je moet je voortdurend realiseren dat een machine geen goddelijke geest bezit en heel belangrijk: geen geweten of empathie kent. En die laatste twee eigenschappen zijn precies de hoofdeigenschappen waarin we de pathologie herkennen van een psychopaat. Ik zou zeggen dat dit te denken geeft…
  X

 9. De ondertitel van je boek is ‘Hoe 13.000 jaar manipulatie en misleiding ons heeft geketend’. Veel mensen kunnen écht niet geloven, dat we in een soort onzichtbare gevangenis leven. Is in je boek meer info te vinden over deze situatie?
  X
  Jawel, sterker: daar gaat dit boek juist over! Ik beschrijf daarom ook zeer uitgebreid de psychologische kant van hoe onderdrukkingssystemen en machtsstructuren werken en mijn boek begint opzettelijk met het citeren en uitgebreid beschrijven van de oudste verhalen op Aarde: de mythen die ons denken en daarmee onze ervaringen hebben gevormd of daarvan een weerslag zijn.
  X
 10. Hoe wordt het boek ontvangen?
  X

  Gelukkig heel goed. Omdat het boek geen algemeen aanvaard verhaal vertelt, zal het niet meteen een bestseller worden. Maar dat vind ik niet erg. De verkoop van mijn eerste twee boeken verliep aanvankelijk ook heel traag, maar uiteindelijk zijn er in de loop der jaren vele duizenden exemplaren van verkocht en worden ze nog steeds gelezen. Ik zie bijvoorbeeld nog regelmatig e-mails in mijn inbox met reacties op mijn eerste boek..!
  X
  Daarom ben ik nu vooral heel blij dat de reacties die ik krijg op mijn nieuwe boek zelfs vanuit voor mij onverwachte hoeken unaniem lovend zijn. Dat geeft me het vertrouwen dat op die manier – dus via mond tot mond reclame – het verhaal op de juiste tijd bij het juiste publiek terecht komt. Ik krijg de indruk dat naast de inhoudelijke herkenning die de lezers vinden in mijn boek, vooral ook de manier waarop het geschreven is, zeer gewaardeerd wordt.X
  En daar ben ik blij mee omdat er juist ongelooflijk veel aandacht en energie gestoken is in het vele en gedegen onderzoek en om tot de juiste formuleringen te komen van een kennelijk ‘herkenbaar’ verhaal. Ik denk en hoop dat dit daarom een boek is dat niet slechts een eye opener is voor de huidige tijd, maar ook een naslagwerk dat je nog jarenlang in je boekenkast wilt hebben om er af en toe iets in op te zoeken.
  X
 11. Je geeft presentaties over je nieuwe boek en de achtergronden van de inhoud ervan. Wat voor vragen komen er in die zin na je lezing?
  X

  Mensen komen vaak aanzetten met hun eigen persoonlijke verhaal omdat ze dit herkennen in wat ik vertel. De vragen gaan over zeer uiteenlopende zaken, maar dat komt ook omdat ik zelf nogal veel en ook ogenschijnlijk van elkaar verschillende onderwerpen benoem, haha. Opvallend is het aantal opmerkingen en vragen van mensen over hoe om te gaan met onbegrip vanuit hun directe omgeving.
  X
  Veel mensen voelen zich alléén staan, niet gezien of niet begrepen, wanneer ze vrienden, collega’s of familie vertellen hoe gek de wereld in elkaar steekt.
  Ik heb daarom ook verdiepingsdagen ontwikkeld waarin mensen ervaringen kunnen delen en waarin we met ervaringsgerichte oefeningen kunnen ontdekken waar je verborgen kracht zit en wat je in de weg zit om daar bij te komen om je eigen schepping te te manifesteren.
  X
 12. Heb je plannen voor de nabije toekomst, die je graag nog zou willen verwezenlijken. Op privé- of/en zakelijk gebied?
  X

  Ik wil als freelancer kunnen leven van mijn eigen werk zoals ik dat deed vóór mijn gedwongen en achteraf noodzakelijke bezinningsperiode. Hopelijk weten weer meer mensen mijn praktijk in Utrecht als bewustzijnscoach te vinden voor privé sessies, en naast het geven van lezingen ik wil ik vooral ook de cursussen gaan geven die ik heb ontwikkeld. Eigenlijk zoek ik medestanders om samen ons  bewustzijn te verhogen en samen de wereld tot een betere plek te maken.
  X
 13. Heb je plannen voor de nabije toekomst in het kader van nieuwe boeken publiceren?
  X

  Ik ben al bezig aan een vervolg op dit boek, maar het zal nog wel een tijdje duren voordat dit klaar is. In dat boek vertel ik vooral over hoe onze waarneming werkt en over de werking van DNA, dat ik beschouw als het computerprogramma van iedere levende soort. In de afgelopen jaren heb ik verschillende keren in een vervelende situatie gezeten, maar hoe die toestand ook was: ik kon altijd zelf beslissen hoe ik er naar keek. En juist in de keuze van mijn waarneming bleek zich telkens de sleutel te bevinden tot verandering van mijn situatie.
  X
  Als je stelt dat we leven volgens opgelegde sociale en emotionele programma’s, dan kun je die dus ook herprogrammeren. Daarnaast wil ik mijn eerder uitgegeven boeken opnieuw publiceren, zoals ‘Ik zie het’. Wellicht ga ik later ook boeken van anderen uitgeven of mensen begeleiden bij het schrijven en uitbrengen van hun boek. Eerst maar eens kijken hoe het met dit boek gaat; het uitgeven van boeken is toch wel een vak apart en voor mij iets nieuws.
  X
 14. WantToKnow bestaat dit jaar (2018) 10 jaar. Hoe kijk je aan tegen alternatieve nieuwssites in het algemeen en WantToKnow in het bijzonder?
  X

  Proficiat! Alweer tien jaar; good job done! Websites als WantToKnow zijn hoogstnoodzakelijk in deze roerige tijden waarin het officiële nieuws steeds meer een controle-instrument is van de heersende elite. We zien overal dat er steeds minder geld beschikbaar wordt gesteld voor gedegen onderzoeksjournalistiek, terwijl ik denk dat we dit juist steeds meer nodig hebben om alle nieuwsfeiten en gebeurtenissen goed te kunnen duiden, zeker gezien de enorme hoeveelheid ervan en gezien het feit dat opinievorming en politieke besluitvorming steeds meer gebaseerd lijkt op onderbuik gevoelens in plaats van de droge feiten.
  X
 15. Wat wens je mensen toe voor 2019?
  X

  Meer bewustzijn, dus meer liefde en wijsheid. Laat je niet gek maken door de wereld om je heen en wat die van jou lijkt te verlangen, maar vind je eigen liefde en wijsheid en van daaruit je medestanders om daarmee aan de slag te gaan. Mijn vader zei ooit dat je in tijden van oorlog je vrienden leert kennen. Wie zijn je vrienden? En wees vooral een goeie vriend voor jezelf, want dat kan niemand anders voor je doen.

 


ISBN: 9789082898705
250 pagina’s paperback

(Klik op coverillustratie voor link naar
WANTTOKNOW-Bookshop)

 

1 gedachte over “Peter Toonen: ‘Opgesloten in een piramide’, 15 vragen..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.