Advertentie

Eindspel (4): Profetieën


De afgelopen maand heeft Frank Hoogerbeets in een fraaie beschouwing zijn visie rondom ‘het Eindspel’ beschreven. (Wil je de eerste delen zien, klik dan op 1, 2 of 3) Dit vierde deel gaat over de profetieën zoals wij ze al tientallen decennia en zelfs eeuwen, voorgeschoteld krijgen. Of is het beter te spreken over ‘zoals wij ze menen te moeten interpreteren’…?
Een indrukwekkend artikel dat je meeneemt naar interpretaties van huidige Aardse fenomenen, zoals aardbevingen en de tweede Zon.. Onderaan het artikel een bijzonder indrukwekkende YouTube, die het verhaal van Frank dik onderstreept..!

* * *

x

Eindspel – deel 4:
x

– Profetieën –

2013 © Frank Hoogerbeets

x

Frank Hoogerbeets
Frank Hoogerbeets (klik voor Ditrianum-site)

In vorige delen hebben we veel naar historische gebeurtenissen gekeken, omdat het belangrijk is om te weten wat er is gebeurd en waarom. Echter, er is een aspect dat ook heel belangrijk is waar ik het nog niet over heb gehad. Door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die als grote profeten werden beschouwd vanwege hun gaven om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen.

We kunnen het bestaan van deze mensen niet ontkennen, noch de gedetailleerde en correcte beschrijvingen die zij op de ene of andere manier hadden vastgelegd. Wie waren zij en waarom deelden zij hun voorkennis met de mensen van hun tijd?

De meeste mensen die tegenwoordig geïnteresseerd zijn in profetieën doen dat uit nieuwsgierigheid en hebben vaak de gewoonte om de boodschappers negatief te beoordelen wanneer hun voorspellingen ogenschijnlijk niet uitkwamen. Deze gewoonte is echter gebaseerd op de aanname dat voorspellingen altijd moeten uitkomen, en als zij dat niet doen, dan zal de boodschapper het wel bij het verkeerde eind hebben gehad. Deze aanname is onjuist, want we moeten met een paar dingen rekening houden als we naar profetische beschrijvingen kijken.

Het leefgebied van de Maya's: Midden-Amerika. Symbolisch voor de positie van de Maya's: De 'brug' tussen Hemel en Aarde.
Het leefgebied van de Maya’s: Midden-Amerika. Symbolisch voor de positie van de Maya’s: De ‘brug’ tussen Hemel en Aarde.

De Aarde en het Planetenstelsel volgen een cyclische weg door de ruimte en komen vaak andere hemellichamen tegen zoals kometen en asteroïden. Sommige komen slechts eenmaal langs, terwijl andere een cyclische baan om onze Zon volgen. De hele geschiedenis door hebben mensen van de sterren hun hogere kennis van kosmische cycli gedeeld met mensen van de Aarde, zoals de Maya’s.

Door deze kennis wisten die mensen wanneer bepaalde cycli tot een einde zouden komen en wanneer hemellichamen zouden passeren op hun cyclische baan door ons Planetenstelsel. Zij wisten ook dat de overgang van de ene cyclus naar de volgende en het passeren van een object in de ruimte altijd fysieke veranderingen op Aarde tot gevolg hebben. Hen werd geleerd dat deze cycli en de daaropvolgende veranderingen normaal zijn omdat zij integraal deel uitmaken van het Leven.

De Maya’s konden dus gemakkelijk het einde voorspellen van de huidige Aardse cyclus, en dat rond die tijd bepaalde veranderingen zouden gaan plaatsvinden. Dit soort profetieën zullen altijd uitkomen omdat ze onvermijdelijk zijn..

Binnen de cyclische bewegingen leeft de mensheid die collectieve keuzes maakt, wat in grote mate een onbepaalde factor is. Echter, op een grotere schaal, vanwege de keuzes die zijn gemaakt in het verleden, kan het voorspelbaar zijn of de mensheid collectief in zoverre zal veranderen dat vroegere ontkenningen tijdig zullen worden getransformeerd om cataclysmische gebeurtenissen van grote omvang te voorkomen, zoals de rampen die leidden tot de ondergang van Atlantis.

Nostradamus was de meest intrigerende profeet. Temeer omdat hij zijn voorspellende kwatrijnen, om vervolging te voorkomen, in spiegelschrift noteerde en nog een aantal 'sleutels' inbouwde om vervolging te voorkomen.
Nostradamus was een van de meest intrigerende profeten. Temeer omdat hij zijn voorspellende kwatrijnen, om vervolging te voorkomen, in spiegelschrift noteerde en nog een aantal ‘sleutels’ inbouwde, waarvan sommige nog steeds niet bekend zijn.

Dit is de reden waarom mensen met profetische vermogens naar de Aarde waren gekomen, want hun profetieën waren feitelijk waarschuwingen voor de mensheid dat het gekozen pad op dat moment zou leiden tot zeer negatieve gebeurtenissen in de toekomst. Alleen door een andere weg te kiezen konden deze gebeurtenissen worden voorkomen. Profetieën zijn dus niet bedoeld om de menselijke nieuwsgierigheid te bevredigen; zij zijn signalen en zouden als zodanig moeten worden beschouwd.

Volgens zowel Edgar Cayce als Plato, lag het continent van Atlantis op de plaats waar nu de Atlantische oceaan ligt.
Volgens zowel de profeet/ziener Edgar Cayce als de wijsgeer Plato, lag het continent/de eilandengroep van Atlantis op de plaats waar nu de Atlantische oceaan ligt.

Er zijn veel profetieën, dat echte wel te verstaan, die de tijd aanduiden waarin we nu leven. Echter, geen enkele hiervan voorspelde ooit het einde van de wereld; zij voorspelden het einde van de wereld zoals wij die hebben gekend, wat een groot verschil is. Deze profetieën zijn van onschatbare waarde want zij zijn Goddelijk geïnspireerd en vertellen ons wat er zou kunnen gebeuren, en dat we moeten luisteren naar de zachte stem van ons ware Zelf binnenin, want alle grote profeten waren zich goed bewust van de kosmische wetten en het belang ze te gehoorzamen. Zij profeteerden wat er zou gebeuren als we ons zouden afkeren van God, de Goddelijke Kracht in ieder van ons.

Er werd verwezen naar Atlantis, Sodom en Gomorra, Babylon, om ons te vertellen wat er zal gebeuren als we ons afwenden van ons ware Zelf en beginnen te leven als koningen der schepping en uitroepen dat de wereld van ons is en dat we ermee kunnen doen wat we willen. Dus als we deze profetieën serieus nemen kunnen we maatregelen nemen om te voorkomen wat er is voorspeld. Edgar Cayce bleef herhalen dat niets vastligt en dat gebed (vanuit Liefde wensen) en positieve gedachten in grote mate de uitkomst bepalen van de voorspelde gebeurtenissen.

Tekenen van Aardse Veranderingen
Sinds het begin van de nieuwe eeuw dertien jaar geleden, zij er allerlei ‘voorspellingen’ geweest over het einde van de wereld waarvan er niet één is uitgekomen. Deze zogenaamde voorspellingen waren niet Goddelijk geïnspireerd; zij waren óf het resultaat van persoonlijke misinterpretaties van historische verslagen, óf speciaal ontworpen om de massa verkeerd in te lichten en in verwarring te brengen als een manier om de echte kwestie te verdoezelen.

faith-quoteEn omdat ‘het einde van de wereld’ zo vaak is voorspeld, zullen de meeste mensen dergelijke profetieën niet meer serieus nemen. Maar ik verzeker je dat de werkelijke kwestie nog steeds bestaat en dat we nu meer dan ooit waakzaam moeten zijn. Ik zeg dit niet om angst op te wekken maar om het feit duidelijk te maken dat we voor grote veranderingen staan die niet kunnen worden vermeden.

Recentelijk schreef ik een artikel over aardbevingen om te bewijzen dat die niet willekeurig plaatsvinden, maar door Goddelijke Wil. Dit is heel belangrijk om te beseffen en te begrijpen. Niets in het Universum gebeurt zomaar; alles gebeurt door Goddelijke Wil.

Op dit moment is de Aarde merkbaar aan het veranderen en vervuld daarmee de oude profetieën. Je kunt al aanhoudende veranderingen zien in de aardkorst waar nieuw land zal verrijzen uit de zee, zoals bij de Santa Cruz eilanden in het Zuiden van de Pacifische Oceaan. Van 29 januari tot 23 februari zijn daar zo’n 163 aardbevingen geweest met magnitude 5 of hoger, tegen slechts 3 in de drie maanden daarvoor. In dezelfde periode, op 19 februari werd de vulkaan Etna in Italië opnieuw actief.

edgar cayce over atlantisDit is precies wat werd voorspeld in één van de lezingen van Edgar Cayce:
“Als er veranderingen komen in bepaalde gesteldheden van de Zuidzee (het Zuiden van de Pacifische Oceaan) en door het wegzakken of verrijzen van hetzelfde dat er bijna tegenover ligt, of in de Middellandse Zee, en het Etna-gebied, dan kunnen we weten dat het is begonnen.”

Als je nu denkt dat ik profetieën bestudeer en deze in verband probeer te brengen met huidige gebeurtenissen, weet dan dat ik, hoewel ik in het verleden enkele profetieën heb gelezen, pas onlangs enkele boeken opnieuw heb doorgenomen die ik jarenlang niet in mijn handen heb gehad. Omdat ze nu relevant VOELEN, kijk ik beter naar gebeurtenissen in de wereld.

Veel mensen dachten blijkbaar dat er catastrofale gebeurtenissen van Bijbelse proporties zouden plaatsvinden tussen 2010 en 2012, terwijl ik mij in die jaren richtte op de geboorte van onze twee zoons en op geld verdienen, wat als juist AANVOELDE. Dit is wat ik bedoel met de Goddelijke energieën door je fysieke lichaam laten stromen. De Geest zal je op het juiste moment vertellen wat er gaat gebeuren en wanneer, zolang je de deur open houdt! Als ik kijk naar alle Youtube films die grote verwoestingen voorspelden in 2011 en 2012, dan heb ik blijkbaar niets gemist.

2sunsTekenen aan de Hemel
Terwijl ik verschillende filmpjes doornam op Youtube, kwam ik erachter dat in de afgelopen twee jaar veel mensen overal ter wereld een tweede Zon aan de hemel hadden gezien. Dit IS abnormaal. Zoals gewoonlijk vertellen zowel de ruimte-organisaties als de mainstream media ons niet de waarheid, hoewel een filmpje een Chinees nieuwsbericht liet zien dat over dit fenomeen ging. In plaats daarvan proberen ze ons wijs te maken dat het Betelgeuze is die een super-nova wordt, wat absoluut onzin is.

De afbeelding hierboven laat duidelijk een tweede Zon zien, gefotografeerd begin 2011, terwijl Betelgeuze nog steeds dezelfde ster is in de constellatie Orion (ik controleerde dit vorige week). Om alle andere mogelijkheden uit te sluiten, het is niet een reflectie van de lens (lens flare) want de tweede zon beweegt niet mee met de camera. Het is ook niet het bekende fenomeen dat parhelium wordt genoemd, dat altijd een reflectie toont op 22 graden links en rechts van onze Zon. Dit IS een tweede Zon vrienden.

Ofschoon de meeste mensen niet veel afweten van ons planetenstelsel, weten we allemaal dat de planeten om één zon draaien. Een tweede zon betekent dat ons planetenstelsel zou lijken op een binair zonnestelsel, wat de ontdekking van de eeuw zou zijn. Terwijl ik naar deze filmpjes keek, moest ik opeens denken aan een passage die ik meer dan twintig jaar geleden in een boek had gelezen. Ik begon dus te graven en vond dit in ‘De Wijsheid van Ramala’:

wijsheid van ramala“Ik denk dat de belangrijkste veranderingen van de aarde die gaan komen, zullen worden ingeleid door wat ik de ‘Vurige Boodschapper’ zou willen noemen. Op dit moment nadert een ster van grote kracht ons Zonnestelsel. Deze ster is op dit moment nog onzichtbaar voor de mens, zij is zelfs niet te zien door een telescoop, maar zij volgt een baan die haar in conjunctie brengt met ons Planetenstelsel.

Als zij voorbij trekt zal zij de beweging van alle planeten van ons Stelsel beïnvloeden en daarom zal zij veranderingen op de oppervlakte van de planeten teweegbrengen. Het gevolg van deze passage zal zijn dat de veranderingen op de aarde zoals zij zijn voorspeld in gang worden gezet.

Verscheidene landen zullen wegzinken en andere zullen stijgen… Dus zeg ik u nu, zoals ik vijf jaar geleden tegen u zei, dat deze Aardse Veranderingen gaan komen. Zij kunnen niet worden vermeden. Zij maken deel uit van de bestemming van de Aarde.”

Ga maar na: ‘een ster van grote kracht nadert ons Zonnestelsel.’ Ik weet zeker dat er andere, vergelijkbare profetieën zijn die over deze ster gaan. Dus als we het hebben over tekenen aan de hemel, dan denk ik dat dit er een is. Wetenschappelijk gezien zal een ster niet onopgemerkt blijven door astronomen, en na het doornemen van enkele nieuwsberichten, vond ik dit:

Iets in de verre uithoeken van ons zonnestelsel trekt aan Uranus en Neptunus. Een gravitatiekracht blijft de reuzenplaneten verstoren en veroorzaakt onregelmatigheden in hun omloopbaan. De kracht suggereert een aanwezigheid ver weg en onzichtbaar, een groot object dat de lang gezochte Planeet X zou kunnen zijn. [..]

Bruine dwerg..?
Meer geloofwaardigheid werd gegeven aan de hypothese dat een ‘bruine dwerg’-ster verantwoordelijk zou zijn voor de mysterieuze kracht. Dit is de informele naam die astronomen geven aan de hemellichamen die niet voldoende massa hadden om hun thermo-nucleaire reacties op gang te brengen; misschien zoals de grote planeet Jupiter; zij werden net geen zelf brandende sterren.

De meeste sterren zijn paren, dus het is niet redeloos om te suggereren dat de Zon een donkere metgezel heeft. Bovendien reflecteert een bruine dwerg die in de buurt is onvoldoende licht om op grote afstand zichtbaar te zijn, zei Dr. John Anderson van het Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, CA. Zijn gravitatiekracht echter, zou energie moeten produceren, die weer kan worden gedetecteerd door de Infrarood Astronomische Satelliet (IRAS). – New York Times, 30 januari 1983.

De infrarood astronomische satelliet (IRAS), in een polaire omloopbaan op 900 km boven de Aarde, ontdekte vorig jaar hitte van een object op ruim tachtig miljard kilometer dat nu het onderwerp is van intense speculatie. [..] Sommige astronomen zeggen dat het hitte-uitstralende object een onzichtbare, geïmplodeerde ster of mogelijk een ‘bruine dwerg’ is –– een protoster die nooit heet genoeg werd om een ster te worden.US News World Report, 10 september 1984.

Daarna werd het stil.
Hadden ze iets ontdekt dat zo bedreigend is dat ze besloten om het niet te openbaren? Wat als zij hadden ontdekt dat dit object recht op onze zon afstevent, zoals voorspeld door Ramala in 1979? Als dit object aan Uranus en Neptunus trok, wat zal het dan doen met de andere planeten als het dichterbij komt? Een bruine dwerg is inderdaad een krachtige ster die gemakkelijk een kanteling zou kunnen veroorzaken van de Aardas.

Beelden van het ruimteschip SOHO hebben aangetoond dat dit inderdaad al is gebeurd met de buitenplaneten. Een dergelijke kanteling zou het einde betekenen van onze huidige beschaving. Als dit waar is, en volgens mij is dat zo, dan zou dat verklaren waarom deze kennis nooit werd geopenbaard, want het zou de instorting betekenen van alle politieke en financiële systemen wereldwijd. Mensen zouden zich niet langer richten op geld verdienen maar zich voorbereiden op overleven.

arthur frank tweetGeloof het of niet, deze ster is gekomen en zoals Ramala zei: “…deze Aardse Veranderingen gaan komen. Zij kunnen niet worden vermeden. Zij maken deel uit van de bestemming van de Aarde.”

Terwijl ik mijn vorige artikel over aardbevingen aan het schrijven was, wist ik nog niet van het bestaan van deze tweede zon, maar de numerologische berekeningen brachten mij tot de conclusie dat een kanteling van de Aardas aanstaande is, waarschijnlijk later dit jaar. De tweede zon is een ander stuk van de puzzel. En nu we het er toch over hebben, vorig jaar refereerde ik twee maal naar deze zon op Facebook, zonder het te beseffen, de eerste keer op 19 april 2012 en de tweede keer op 1 juni 2012, zie de illustraties van mijn Faceboek-berichten.

Dus wat betekent dit? Het betekent dat de overgang is begonnen, en de fysieke veranderingen op Aarde zullen zo groot zijn dat we er ons geen voorstelling van kunnen maken. Dit is het eindspel, het is vele malen voorzegd, maar ondanks de vele tekenen en waarschuwingen zullen veel mensen, met name in de rijke landen, doorgaan met hun leven alsof ze alle tijd hebben, net zoals in Atlantis. We kunnen de mainstream media en de ruimte-organisaties niet verwijten dat ze ons niets hebben verteld, al zou dat wel hebben geholpen.

Ons bewustzijnsniveau is de sleutel, en ofwel zullen we het Leven onderzoeken en proberen we de reden van ons bestaan te ontdekken, ofwel blijven we in het duister tasten en voeren we verdoofd onze dagelijkse handelingen uit zonder te weten waarom we naar deze planeet zijn gekomen. Zoals altijd hebben we een keuze.

 Frank Hoogerbeets,

februari 2013

* * *

Copyright © 2013 Frank Hoogerbeets (ditrianum.org) Deze informatie mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van deze copyright-vermelding.

* * *

 

41 gedachten over “Eindspel (4): Profetieën

 1. Ik heb hieronder opgenomen een kort vraaggesprek met Dolores Cannon, die gesprekken heeft gevoerd met Nostradamus en die heeft opgeschreven in een 3-tal boeken.

  http://www.youtube.com/watch?v=AVaoD3kaA5A

  Zij geeft aan, dat als we weten hoe een toekomstscenario er uit ziet, we op basis van de kracht van de menselijke geest, zowel individueel als nog vele krachtiger “groepsdenken”, die toekomstscenario kunnen herschrijven.

  Hetzelfde principe trof ik aan bij Gregg Braden. Hij verhaalt in bijgaande presentatie in Milaan onder meer over een 3 tal Chinezen, die een vrouw van kanker heelden door niet te focussen op d ekankercellen, maar te focussen op een situatie dat deze vrouw helemaal geheeld wss. Dus, door uit te gaan van een toekomstsituatie waarin de vrouw helemaal genezen was. Heel krachtig! Bidden, mediteren, is dan niet gericht op de kwaal, maar op de situatie van heel zijn! Kortom, visualisatie van een denkbeeldige toekomst!

  http://www.bovendien.com/actualiteit/actualiteit/gregg-braden-revisited-conference-the-divine-matrix

 2. Copy – Paste en On Topic 🙂

  De strijd om Shambhala

  De begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap waren al duizenden jaren kernbegrippen voor de mensheid. Zij werden algemeen bekend in het frans – als liberté, egalité en fraternité – vanwege de grotere bekendheid van de bloedige en dictatoriale Franse Revolutie, maar ze werden voor het eerst publiek afgekondigd door de Amerikaanse Revolutie met als oogmerk een samenleving scheppen waarin het individu eerder als ‘heilig’ beschouwd zal worden dan een politieke structuur of geloofssysteem. Een dergelijk sociaal milieu zou geschikt zijn voor transformatie van het bewustzijn op grotere schaal.
  Voordat Amerika werd gesticht, waren alle samenlevingen gebaseerd op hiërarchische modellen. Gegeven de lange geschiedenis en de alomtegenwoordigheid van dit model, zijn mensen diepgaand geconditioneerd geraakt om het te accepteren. Misschien waren er daarom zelfs in Amerika, waar men vaak voor elitaire houdingen en praktijken gerechtelijk vervolgd kon worden, gedurende de hele twintigste eeuw nog talrijke mensen die stamopvattingen huldigden en zichzelf meer als Amerikanen zagen vanwege hun vooroordelen dan vanwege hun geloof in vrijheid en grondwettelijke gelijkheid.
  Amerikaanse ondernemingen en de wijze waarop zij hun macht gebruiken en misbruiken worden in het denken van veel mensen gezien als ‘Amerika’, zowel in de Verenigde Staten als overal ter wereld, en zijn verantwoordelijk voor het alom gehoorde ‘Yankee go Home’ syndroom. Zij vertegenwoordigen niet de waarde van respect voor het individu, maar in plaats daarvan zijn ze bij uitstek vertegenwoordigers van het ‘ancien regime’ van hiërarchische waarden. Ondernemingen net zoals koningshuizen vertonen van nature de neiging geleid te worden volgens dictatoriale principes gebaseerd op hebzucht en ego, niet op respect van het individu of het leven in het algemeen. Het is grotendeels het aan de macht komen van ondernemingen waardoor Amerika in de twintigste eeuw materialistisch is geworden. Tevens heeft het zogenaamd ‘ontdekken’ van Amerika door de Europeanen destructieve gevolgen gehad voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen, en later voor de slaven uit Afrika.

  De donkere aanslagen op de waarden en rechten van de mens, heeft sommigen ertoe gebracht te speculeren over de vraag of de mythische strijd om Shambhala (de boeddhistische versie van het Bijbelse Armageddon – de ‘eind’-strijd tussen goed en kwaad) misschien niet al in de twintigste eeuw begonnen was.
  Edwin Bernbaum heeft over dit onderwerp een baanbrekende studie gedaan en geschreven, The Way to Shambhala. Hij citeert een passage uit de oude ‘Vishnu Purana’om zijn overtuiging kracht bij te zetten dat we midden in het gevecht om Shambhala zitten. De passage beschrijft de tijd voor die epische strijd:

  “Dan zal alleen bezit nog status geven; rijkdom zal de enige bron van devotie zijn; begeerte zal de enige band zijn tussen de seksen; bedrog zal het enige middel zijn om succes te boeken; en vrouwen zullen louter voorwerpen van bevrediging van de zinnen zijn. De aarde zal alleen nog maar omwille van haar minerale schatten worden aanbeden………….

  Loop maar rond in de niet zo rooskleurige buurt genaamd “de Wallen of Roze buurt” in Amsterdam en zie zelf of de bovenstaande profetie is uitgekomen

  Of ga naar elk willekeurig bedrijventerrein in ons Polderlandje om zelf waar te nemen en aan te voelen …, ach BESLIS ZELF, want iedereen heeft een HART.

 3. Profetieen,wie bepaald wat Profetieen zijn ?Zijn het de Profeten zelf ,welke denken en aandacht nodig hebben ? Aandacht om het volk onder controle te kunnen houden en er zelf wel bij varen??
  Je ziet het in de katholieke kerk ,daar worden nog steeds mensen Heilig verklaard!!??
  Een heilig mens wat voor mens is dat?? De natuur gaat zijn weg ,zo het zijn weg gaat !Natuurlijk mag je de natuur bestuderen ,maar je kunt de natuur niet de wil opdringen ,het laat zich niet dwingen en gaat zijn weg ,zo het zijn weg gaat!!Wat helpt waarschuwen voor deze natuur ,NIETS, NIETS ,NIETS!!!!
  Wij denken nog steeds dat God de weg is , jammer , zonde,waarom ga je je eigen weg niet ??Je leeft reeds in het paradijs ,maar hebt het niet door ,je blijft zoeken naar het paradijs!!
  Voorbij het denken wordt inzicht geboren ,inzicht in het zijn en zien ,zien dat het een voorrecht is ,te leven in het paradijs!!
  Ik wens een ieder inzicht en zien en hoop dat meer mensen het paradijs mogen betreden, groet Jaap .

  1. Precies Jaap, het paradijs is al op aarde, altijd zo geweest want zo boven zo beneden.
   Het ligt er maar aan hoe je de ‘realiteit’ interpreteert.
   Wie leeft en Ziet vanuit Waarheid ziet de Waarheid in de ander.
   Maw: iedereen is heilig (of niet heilig het is maar net hoe je het interpreteert). Respect voor ieders waarheid.
   Dat is Liefde.
   Weten dat je niemand bent is wijsheid, weten dat je alles bent is liefde,
   Nisargadatta Maharaj.

  2. Goedenavond ,mooie avond,dag Willemina,wat is realiteit ? Is realiteit niet iets wat voor een ieder verschillend kan zijn ? Is het niet zo dat ons brein welke het verleden vertegenwoordigt en zich onbewust daarmee geconformeert heeft ,het verleden vertegenwoordigt? Is ons brein geen DENKEN? Is denken wel volledig of kan ons denken de realiteit ervaren?
   Zolang het denken nog de +/- ,goed /kwaad ,mooi/lelijk in zich heeft is denken belangrijk om een borrel te bestellen ,maar kan het denken nooit de waarheid in zich dragen! De waarheid zit in het niets , dit niets is niet uit te leggen ,wil je het toch proberen zal het altijd surrogaat blijken te zijn. Voorbij het denken in het niets zit die waarheid welke ik bedoel ,die waarheid kent geen goed of kwaad ,die waarheid is wat is! Plezierige avond ,groet Jaap .

  3. Nisargadatta, mooi. Het is niet te zeggen inderdaad, net als Lao Tse zei, zei die zeggen die weten het niet, zij die weten zeggen het niet.
   Het blijven richtingaanwijzers die zinnen en woorden. Geluk.

  4. Dag Martijn ,goedemiddag.
   Wie ben ik dat ik uberhaubt denk dat mijn menig de mening is !!??
   Ik zie,daar heb je het weer ,IK,dat ,IK, is nou net het probleem !!
   Het ,IK, is denken en denken beslaat niet het geheel!! Zoals gezegd het denken heb je nodig voor communicatie en werkzaamheden ,maar denken wat dualistisch is ,kan nooit de geest verlichten ! De geest verlichten kan enkel als JIJ er niet meer bent!Voorbeelden van denken wat dualistisch is zijn ,de politieke partijen ,de geloven ,de verdeeldheid tussen mensen en landen ,enz,enz.
   Dus wij spreken over vrede ,saamhorigheid ,sociaal ,terwijl wij geen vrede zijn !!
   Zie in deze de relatie man/vrouw ,steeds meer huwelijken gaan uit elkaar ,de partners zoeken weer andere partners en het spel begint overnieuw!!
   Zie de meningen over Homo,s ,hoezo vrede??

   Plezierige dag , groet Jaap .

  5. Nisargadatta, hier kan ik mij, tenminste wat ik van z’n werk ken, zeker in vinden. Hier voeg ik nog wat toe van andere mensen: “Met ieder mens wordt iets nieuws op Aarde gezet, dat er voor die tijd niet was: “Enig en Uniek,” van Martin Buber. Deze is van mezelf en sluit hier bij aan: “Het is belangrijk om ons bewust te worden van ons gedachtenpatroon. Wat we denken, hoe we denken en wat de gedachten met ons doen. Ons brein is ontvanger en zender tegelijk. Daarom is het van belang om te ontdekken wat je ontvangt en wat je weer uitzendt!!!”
   En tenslotte deze van Susan Smidt: “Je brein is de machinekamer maar niet de machinist.”
   Dan is het dus heel belangrijk; de communicatie tussen de machinekamer en de machinist, zo waardevol. Want volgens mij is dit waar “alles” om draait.

  6. Alice, mooi gesproken! Ik heb het altijd over het brein als de timmermanskist met de krachtigste en mooiste gereedschappen. Maarrrr de timmerman dient o.b.v. zijn intuïtie en gevoel iets vorm te geven..

   Als je de timmermanskist het werk zou laten doen… pfff… 🙄

  7. Beste Guido,

   Over het brein gesproken:

   Hoewel we de geheugencentra in de hersenen kunnen lokaliseren, heeft niemand ooit kunnen bewijzen dat de herinneringen daar opgeslagen liggen. We nemen aan dat dit het geval is, maar hoe werkt het? Het opslaan van een herinnering in neuronen is als opslaan van herinneringen in water. In feite zijn de hersenen zo vloeibaar dat ze, als ze gehomogeniseerd zouden worden, evenveel vocht zouden blijken te bevatten als een banaan of een kom havermout. Ons bloed bevat meer vaste stoffen dan de hersenen. Er is geen bewijs voor de theorie dat we herinneringen opslaan zoals we gegevens opslaan in het geheugen van een computer, door kleine hoeveelheden informatie in te printen in de microchip.
   Dat is dezelfde muur waar Einstein en andere grondleggers van de kwantumfysica tegenop liepen. Een neuron is een slechte opslagplaats voor een herinnering, omdat de moleculen ervan in feite geen concrete materie zijn, maar patronen van onzichtbare energie, gegroepeerd tot ogenschijnlijke deeltjes. Deze pakketjes van energie kunnen zich alleen handhaven op het kwantum-niveau; als we nog dieper doordringen, tot het virtueel niveau, vallen ook de patronen uiteen, de energie vervaagt tot schimmige trillingen en vervolgens tot niets. Kunnen herinneringen opgeslagen in NIETS?
   Het antwoord is ‘ JA’. Toen ik mij het gezicht van mijn vriend(in) herinnerde, maakte ik een reis naar het ‘niets’ en haalde hem/haar uit het ‘niets’ tevoorschijn. Om deze reis te maken, of in elk geval er aan te beginnen, gebruikte ik mijn hersenen. Maar het waren niet mijn hersenen die zich het gezicht herinnerden, zoals de muziek die ik in mijn auto hoor zich niet in de radio begint. De hersenen lijken
   Herinneringen op te vangen vanuit een andere bron, net als de radio. Omdat die bron niet in de stoffelijke wereld gelokaliseerd kan worden, wordt het reële bestaan ervan door de wetenschap niet erkend, met uitzondering van de kwantumfysica, die dit ‘niet’ het virtueel domein noemen.

   Fotonen
   De hersenschors produceert/ ontvangt gedachten met gebruikmaking van energie in de vorm van fotonen. Tevens kunnen we fotonen beschouwen als een vorm van opbloeien uit ‘niets’ en ‘nergens’ tot ‘iets’ en ‘ergens’.

   Zoals Einstein ooit zei, laat mij alleen ontdekken hoe Gods geest denkt, dan komt de rest vanzelf Modern hersenonderzoek heeft uitgewezen, dat de hersencellen van ons brein zich vernieuwen, terwijl men vroeger ervan uit ging dat de grijze massa onder ons schedeldak permanent en niet aan verandering onderhevig was nadat het was volgroeid… Dus waar komt je geheugen vandaan als de biologische “hardware”, de hersenen zich vernieuwen????????????? Als de harde schijf van je computer stuk gaat en moet worden vernieuwd en je hebt geen back up bestand ergens anders opgeslagen, dan dien je alle informatie opnieuw in te voeren op je nieuwe harde schijf!!!!!!!!!!!!!!!!! Echter dat model gaat niet op voor het levende en vernieuwende brein en zijn hersencellen……….

  8. Beste Pieter De Boer,

   Dank voor de mooie uitgebreide omschrijving. Mijn nieuwsgierigheid i.v.m. de psyche was groot. Informatieve boeken heb ik gelezen op velerlei gebied aangezien alles met elkaar verbonden is. Vandaar dat ik het niet kan vatten dat een leek zoals ik verder kijkt en weet dat er meer is dan wat zichtbaar is en de reguliere geneeskunde w.o. de psychiaters bij het bio-chemische model blijven, als zijn we een machine. Ze hoeven alleen de kwantumgeneeskunde te bestuderen. Menig mens die zichzelf respecteert en weet dat hij meer is dan het lichaam met “machinekamer”. loopt hier tegenaan. Het begint gelukkig ook daar wat door te siepelen, maar onder deze categorie zit het mechanistische wereldbeeld behoorlijk ingebakken. Je begrijpt dat ik begon met “de psyche WAS groot” want het is nu veel omvattender geworden. “Bewust worden van” omhelst immers AL-DAT-IS. En juist artsen, onze GEZONDHEIDSZORG, (helaas spreek ik veelal van ziekte-industrie) zouden beter moeten weten, ze “behandelen” ontelbare mensen, die zijn van hun afhankelijk. Zowel arts? als patiënt? zijn in deze onwetend?
   Ieder heeft altijd eigen verantwoording voor zichzelf, maar als mens met een symptoom van, maakt even niet uit wat, die zich uitlevert aan de arts, heeft het vertrouwen in die arts omdat deze heeft gestudeerd. Men gaat er daarom vanuit dat die arts het weet, en ze hebben daardoor veel blinde volgelingen. Je hoort het nog: “de dokter zal het wel weten.” En ik vind idd. die dokter hoort beter te weten. “Wie nooit de kust loslaat, zal nooit andere oceanen ontdekken.” Volgens mij is dit het “probleem.” Die kust is te comfortabel. Ken U Zelve, dit is moeilijk, maar dit vind ik voor artsen die verantwoordelijk zijn voor mensen, die om wat voor redenen, bij hun komen, een must. Maar als je jaren hebt gestudeerd is het waarschijnlijk moeilijk om een heel ander beeld te creëren. De “machinekamer” is al jaren zo ingericht en voor diegene zelf functioneert het schijnbaar prima. Maar volgens mij moet er ergens toch iets gaan vastlopen!!!

  9. Beste kosmische Zuster Alice,

   Wij allen leven echt als (Alice) in WONDERLAND.
   Jouw lichaam is het beste Medicijn, echter je moet je lichaam goed onderhouden zowel Geestelijk als Fysiek.
   Denk ook altijd positief, want je gedachten kun je lichaam beïnvloeden zowel positief als negatief.
   Dat is ook het grote verschil tussen de gedachten:
   Niet ziek worden (negatief vanwege de gedachte van het woord ziek)
   of
   Gezond blijven (Positief vanwege het uitgangspunt GEZOND)

   Dat is ook wat men met de kwantum fysica heeft ontdekt of zie o.a. de Docu The Secret:

   The Secret Full Movie

   http://mycommonsensepolitics.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3038:the-secret-full-movie&catid=52:humans&Itemid=57

   In Frontier Magazine nr 13.1 (Maart/April 2007) staat een mooi artikel over WaterKLANKbeelden en kwantummechanica van Auteur Robert Boerman.
   Ik kan het betreffende artikel scannen voor je (gratis en zo dient ook kennis te worden overgedragen) en via Guido naar je toezenden, echter dan moet ik wel eerst email van Guido ontvangen, want via hun contact formulier kan ik geen bestanden mee verzenden. Je kan het nummer ook nabestellen bij Frontiershop, maar dat kost helaas weer GELD :(:(.

   Tevens heeft de heer Robert Boerman ook een website:

   http://www.waterklankbeelden.nl/

   En wat is er mooier dan ZELF te onderzoeken 🙂 🙂

   Jij en ik bestaan uit frequenties, daarom noem ik zelf Kwantum Fysica “de conceptie van de Goddelijke kennis en Wetenschap in embryonale fase”.

   Of bekijk ZELF deze oude beelden en kennis:

   Cymatics – Bringing Matter To Life With Sound (Part 1 of 3)

   http://youtu.be/05Io6lop3mk

   Cymatics – Bringing Matter To Life With Sound (Part 2 of 3)

   http://youtu.be/ahJYUVDY5ek

   Cymatics – Bringing Matter To Life With Sound (Part 3 of 3)

   http://youtu.be/I4jUMWFKPTY

   Dat is ook het doel van onze Ziel, het verkennen van het aardse leven in al zijn facetten. Men Zoekt en men zal VINDEN.

   En als wij als mens weer een misstap begaan, zie hoe dan hoe de samenwerking van Moeder Aarde met de Kosmos weer verder door gaat met creëren 🙂 🙂

   Life After People – Chernobyl

   http://youtu.be/A62au7Avq1E

   Ps. De geheime genootschappen weten dit al van jongs af aan al en daarom heb zij zulke vreemde hobby’s, want voor hun valt er niks moois meer te ontdekken…. (eigenlijk moet je medelijden met ze hebben)

   Ik wens jou en iedereen veel verkenningsplezier en vreugde toe,

   Pieter de Boer

  10. Addendum

   Beste Alice en Iedereen,

   Zelfs de boodschap van de CREATIE kan je ontdekken in heel iets KLEIN:

   Met Alchemie tracht je op een natuurlijke wijze de natuur te benaderen en mee samen te werken , echter chemie is kunstmatig .
   Zo is het ook met Emulgator, de beruchte E-tjes in onze voeding.
   Een deel daarvan is natuurlijk en niet schadelijk, echter een groot deel is Chemisch of niet geschikt voor consumptie voor de mens zoals goud en zilver, E174 en E175 net zoals aspartaam.
   Daarom verwondert het mij dat Frontier shop en andere winkels, websites Colloidal Silver aen Colloidal Gold verkopen.(Spiritueel Materialisme zoals de Boeddhisten en Hindoes dit verschijnsel verwoorden) , terwijl ze wel schrijven dat E174 (Zilver) en E175 (Goud) niet geschikt is voor menselijke consumptie.

   uit o.a. Frontier shop deze informatie ontdekt!!!!!!

   E 172 IJzerhydrox iden (IJzeroxiden) Groen
   E 172 IJzeroxiden (IJzerhydroxiden) Groen
   E 173 Aluminium Rood
   E 174 Zilver Rood Echt Vermijden
   E 175 Gold Rood E cht Vermijden
   E 180 Rubis Pigment Rood Ec ht Vermijden
   E 200 Sorbinezuur Rood Echt Vermijden
   E 201 Natriumsorbaat Rood
   E 202 Kaliumsorbaat Rood

   Echter betreft deze materie kan je wel iets leren van de vrijmetselaars en Koningshuizen en dat is.
   Zij schenken hun drinken, vooral water, altijd in Gouden of Zilveren bekers.
   Als je bijvoorbeeld water een tijdje in een Zilveren of Gouden beker laat staan, zal het water transformeren door de resonantie van Goud en Zilver, echter je moet niet de Gouden Of Zilveren beker opeten , want dat is giftig.
   Daarom wordt ook wijwater (Doopwater) meestal en volgens oud traditioneel gebruik door o.a. onze christelijke medemensen in een zilveren voorwerp geplaatst/geschonken.

   Tevens worden er o.a. bacteriën gebruikt bij de zuivering van ons Rioolwater en die gaan de laatste tijd dood, doordat er roosters van zilver worden gebruikt en de te hoge concentratie aan zilver in rioolwater. Zie o.a. het onderzoek van de Universiteit van Missouri:

   Too Much Technology May Be Killing Beneficial Bacteria

   munews.missouri.edu/news-releases/2008/0429-hu-silver-nanoparticles.php

   Of zie onderstaand artikel:

   Mogelijk nieuwe levensvorm ontdekt in het Vostokmeer

   http://www.scientias.nl/mogelijk-nieuwe-levensvorm-ontdekt-in-het-vostokmeer/81924

   Met vriendelijke groeten,

   Pieter de Boer

  11. Bacteriën deel 2 en mijn laatste bijdrage voor vandaag, want ik ga naar buiten verder verkennen en genieten van La Vida/Het leven:

   Bacteriën zijn misschien uiterlijk heel klein, echter zij hebben ook een goddelijke functie en een boodschap in zich.
   Daarom volg ik wel vaker de bevindingen van de bacteriën m.b.t. meerdere aardse zaken.
   Want andere bacteriën hebben mijn ogen ook geopend met betrekking tot God/Schepper/Ontwerper/Eenheid.
   En niet alleen mijn ziel maar ook die van enkele DIE-HARD wetenschappers, zie de onderstaande films/docu’s.
   Onze schepper/kosmos, waar wij allemaal een onderdeel van zijn, verpakt de boodschap in alle vormen en maten .

   The Flagellar Motor – By Design or By Chance.wmv

   http://youtu.be/TokXogAzHKU

   Unlocking The Mystery Of Life

   http://youtu.be/LhuPA-CeBnY

   Irreducible Complexity? The Bacterial Flagellum

   http://youtu.be/a_5FToP_mM

   Saludos y abrazos,

   Pieter een kosmisch broeder

  12. Op de grafsteen van Feike Feikema, de Amerikaanse schijver/humanist,
   die te lezen is op Google, onder Feike Feikema, staat geschreven wat elk mens zich moet realiseren om gelukkig te leven!

  13. Beste Pieter,

   Dank weer voor de uitgebreide informatie. Zeker Leven we in Wonderland, niet voor niks heb ik de naam Alice uitgekozen. Wat jij beschrijft kan ik in meegaan, maar alleen positief denken is niet genoeg imo, Je zal aandacht moeten schenken aan de negatieve en die moeten erkennen, anders worden ze onderdrukt met alle gevolgen van dien. Ik legde eerder al uit dat ik veel heb gelezen op allerlei gebied. The Secret vond ik te oppervlakkig, hoewel sommige mensen er vast wel van hebben kunnen leren, of tenminste een richtlijn hebben gekregen voor hun levensreis. Door informatie die op de juiste tijd op mijn weg kwam en natuurlijk de juiste mensen en vooral de inspirerende boeken die mij tot in de kern raakten, ben ik gekomen bij mijn waarheid, mijn innerlijk weten. Oordelen en veroordelen hoef ik dan ook niet meer. Alleen bovenstaande vraag blijft mij boeien, waarom zie ik het als leek wel? en de geneeskundige wetenschap niet? Het betreft enorm veel mensen, en de voorlichting die vanuit de gewone media gegeven wordt is verwant aan dit mechanistische wereldbeeld en dat stuit mij tegen de borst, aangezien we leven in het veld van de onbeperkte mogelijkheden.
   Alice/Aly

  14. Lieve lieve hermana/zuster Alice,

   (Ontdek het zelf en met je eigen Zelf en Hart als Gids/Verkenner.)

   Ik heb laatst enkele boeken van de Dichter Profeet van de moderne Geneeskunde Deepak Chopra gelezen. Meestal maak ik van boeken die mijn ziel en hart aanspreken een samenvatting als geheugensteuntje. Van die samenvattingen zijn er enkele geplaatst op het internet, echter ik heb die informatie dus (her)ontdekt in boeken van o.a. Deepak Chopra, dus de eer komt aan hem toe en andere schrijvers. Als je interesse hebt zie en neem ZELF waar.

   Genieën, Wonderkinderen en Idiots Savants
   http://www.bovendien.com/wetenschap/wetenschap/genieen-wonderkinderen-en-idiots-savants

   Kwantumfysica & Vedanta
   http://www.bovendien.com/wetenschap/wetenschap/kwantumfysica-vedanta

   De misleide hardnekkigheid van Freud en Jung
   http://www.bovendien.com/gezondheid/gezondheid/de-misleide-hardnekkigheid-van-freud-en-jung

   Echter mijn advies is, je kan beter de boeken in z’n GEHEEL lezen om een beter gevoel en begrip te mogen verkrijgen, want het bovenstaande is weer mijn interpretatie van de BRON waar ik gebruik van heb gemaakt.

   &

   Charles Darwin schreef ooit: ( 🙁 🙁 )

   ” Als je dit soort mensen, Eskimo’s, ziet, is het moeilijk te geloven dat ze net als wij (Beschaafde kaukasische mensen) zijn en op dezelfde planeet wonen. We proberen ons vaak voor te stellen welk plezier sommige lagere diersoorten in het leven hebben, het zou echter redelijk zijn dit soort vragen ook met betrekking tot deze barbaren, Eskimo’s, te stellen. ”

   Echter Charles Darwin is ook de man die beweert in zijn evolutie theorie, dat alle mensen afstammen van lagere diersoorten, namelijk de APEN !!!!
   Echter een ander Westerse wetenschapper, namelijk Albert Einstein heeft eens gezegd dat “Verbeelding belangrijker is dan Kennis”. De beroemde wetenschapper had het hiermee zonder meer bij het rechte eind, want het ware inzicht komt voort uit het denken buiten de gebaande paden en niet uit het simpelweg voortborduren op eerdere ontdekkingen. Door deze levensvisie toe te passen in het dagelijks aardse leven is Albert Einstein een (Her)Ontdekker geworden.

   Ontdek wat er vals is, en dat betekent sociaal, economisch, in alle aspecten van het leven, inclusief psychologie en de Zelf.
   Als je dat voor elkaar krijgt, dan ben je eigenlijk de distels aan het opruimen die in de weg staan op het pad naar de openbaring, deze openbaring zal een onafhankelijke zijn, welke gebeurt in de beslotenheid van iemands Zelf.
   De zelf ontdekken van iemands Zelf kan in geen enkele collectieve vorm gebeuren, je kunt het niet doen rond een kampvuur, je kunt het niet doen in de kerken, je kunt het niet doen in denktanks, je kunt het niet doen in bijeenkomsten. Het is een absoluut persoonlijke zaak, in feite kun je het niet eens doen met het gezin en zelfs niet met je relaties.
   Mensen moeten hierover eens diep nadenken, je doet het alleen in relatie met JEZELF. (Brian Heatly, better known as Michael Tsarion)

   Ik zal Zelfkennis verklaren door zelfrealisatie, na dit te weten is er niets meer dat gekend moet worden in de Wereld. (Bhagavad Gita (’s Heren Lied), een 3000 jaar oud Heilig boek van de Hindoes. Met een heel optimistische boodschap: diep van binnen zijn we al helemaal compleet en vrij. Het is een dialoog tussen Arjuna, de boogschutter, en zijn wagenmenner Krishna, de Heer (eigenlijk zijn Hogere Zelf)) .

   Last but not least

   Heel de wereld ligt in de eigen persoonlijkheid besloten,
   en als je weet hoe je moet kijken en hoe je kunt leren,
   dan is daar de deur en heb je de sleutel in je hand
   Jiddu Krishnamurti

   The Mystery of Love 1/3 met nl subs

   http://youtu.be/v09PfusiUYQ

   The Mystery of Love 2/3

   http://youtu.be/odYrjg8AssM

   The Mystery of Love 3/3

   http://youtu.be/cQAJzX9p4Uw

   en

   Kenosis (Ootmoedighei) 1/3 NL Ondertitels

   http://youtu.be/CxFRMu52FIc

   Kenosis 2/3 NL Ondertitels

   http://youtu.be/yAk1vXOPxCk

   Kenosis 3/3 NL Ondertitels

   http://youtu.be/FGDLh3gKRZU

   (THRIVE Nederlands – Dubbed) GEDIJEN: Wat Ter Wereld Zal Ervoor Nodig zijn

   http://www.youtube.com/watch?v=U25AtWcERko&feature=share&list=PLD3F604A5C58AF2A3

   en alle eer in deze die dat toekomt is:

   Esoterie Televisie

   http://www.youtube.com/user/Esoterietelevisie?feature=watch

   Saludos y abrazos comicos

   Pieter de Boer

  15. Lieve, Lieve Kosmische Broeder Pieter,

   Je hoeft mij niet zoveel aan te reiken, mijn weten is behoorlijk gevuld, zoals je hebt kunnen lezen. De boeken van Deepak Chopra hebben mij zeker ge-inspireerd, evenals vele boeken op filosofisch gebied. De boeken van de wetenschapper Ervin Laszlo zijn ook zeker aan te raden, een man met een zeer breed perspectief. Er zijn veel soorten complementaire geneeswijzen allemaal op eigen wijze beschreven. Je kan te kust en te keur. De boeken van Neal Donald Walsh zijn ook een aanrader. Mansukh Patel is ook een inspirerend iemand, en dan zou ik de boeken van Barbara Marcininak nog bijna vergeten: b.v. Pad van Kracht en Brengers van de Dageraad, en Familie van het Licht.
   En het boek van Susan Joy Rennison over de bezielde kosmos. Het Veld van Lynne McTaggart. Een heel mooi boek vind ik “Het Licht zal je bevrijden” van Norma Milanovich & Shirley McCune, met als subtitel: “de Universele wetten. voor spirituele groei” . Er zijn zoveel prachtige boeken, maar het mooiste is toch wel dat je ze niet echt hoeft te lezen om jezelf te leren kennen en bij je innerlijk weten te komen. Dat zou niet best zijn voor de mensen die een hekel aan lezen hebben. Persoonlijk vind ik dat ze dan wat missen, maar dat is logisch als je van lezen houdt en boeken je zo kunnen inspireren. Ik vind het fijn dat ik kan zeggen:” Ik vertrouw op mijzelf en op lering uit het Universum. Krachtige Bron waarmee ik ben verbonden, help mij om in balans te blijven, te worden en te zijn diegene die ik diep van binnen ben, een kind van AL-DAT-IS.
   Hartegroet Alice/Aly

  16. Lieve lieve hermana cosmica Alice,

   Ik meende al aan te voelen en te lezen, dat jij veel kennis in je herbergt.
   Tevens deel ik ook je mening betreft The Secret, echter veel mensen onderzoeken en verkennen minder diep de wonderen van het leven vanwege welke reden dan ook. Tevens deel ik graag mijn ervaringen/bevindingen met iedereen en de persoon ZELF beslist wat zij/hij ermee doet.

   Tevens wil ik je melden, dat señor Guido echte een caballero (Een heer zoals we in Zuid Amerika zeggen en de ll als een Hollandse j uitspreken). Want hij heeft al zijn email account naar mijn persoon doen toekomen, zodat ik jou het artikel betreft de “waterKlankbeelden en kwantummechanica” kan doen toekomen. Echter El Caballero Guido verzocht mij wel beleefd om eerst aan jou te vragen of je interesse hebt in het betreffende artikel en als dat zo is, moet je dat aan El Caballero Guido kenbaar maken middels een reactie bij dit betreffend artikel (ps niet je email plaatsen 😉 ) of een formulier invullen bij de optie “contact” onder her icoon “Over ons” van deze site.

   En jou wil ik melden voor de duidelijkheid:
   Ik heb een echte Hollandse naam, maar ik ben hoog (paar 1000 meter boven NAP) in de Andes geboren en wel in Bogota, Colombia. Maar mijn ouders zijn (waren RIP) Nederlanders, Mams uit Amsterdam en Paps uit Groningen en vanwege hun verkenningsdrang ben ik in Bogota geboren en vandaar ook mijn Polder naampje 🙂 :-). En voor een lichtwezen maakt het niks uit waar zij/hij incarneert in het Universum, zolang zij/hij in alle vrijheid kan verkennen en leven.

   Saludos con abrazos cosmicos,

   Pieter Jan de Boer

  17. Querida Hermana Cosmica Alice,

   Als ik je overdrachten goed heb gelezen en middels mijn (ontvangst)brein naar mijn hart, de tempel van mijn ziel, heb laten zakken, dan vind jij dit zeker een leuk filmpje:

   A new mindset is emerging! Dr Ervin Laszlo

   http://www.liloumace.com/A-new-mindset-is-emerging-Dr-Ervin-Laszlo_a2221.html

   Beoordeel zelf en ik wens je alvast veel kijkplezier toe en ik ga zo weer lekker naar buiten toe om frisse lucht te happen en te genieten van mijn leefomgeving, en om jou niet teveel overladen met mijn ervaringen 🙂

   Saludos y abrazos cosmicos para TODOS/IEDEREEN,

   Pieter de Boer

  18. Hoi Pieter,
   Het “Toeval” wil dat ik net met het boek van Ervin Laszlo en Jude Currivan; “KOSMOS, een integrale visie op de wereld” bezig ben. Natuurlijk vraagt Guido eerst om mijn toestemming om mijn mail adres te geven, is niet meer dan normaal. Die toestemming geef ik niet, het is vriendelijk van je aangeboden Pieter, maar ik heb wel mijn Bronnen wat leesvoer betreft en kan voorlopig wel vooruit. Want “net als een akker moet de geest soms rusten om weer vruchtbaar te worden.” Ik lees vast wel eens wat meer van je hier op de site, net als jij misschien van mij. 🙂
   Hartegroet Alice/Aly

  19. Estimada hermana cosmica Alice,

   Ik wil jouw email niet weten, maar Guido wil je email weten om je het betreffende artikel te doen toekomen en volgens mij heeft El Caballero Guido die ook al, want die moet je opgeven om een reactie te plaatsen of niet soms?
   Maar je reactie is duidelijk en nu ga ik echt naar buiten, want ik ben net klaar met mijn ‘gewone werk’ als ZZP’er 🙂 🙂 en het echte Leven is BUITEN.

   Veel verkenningsplezier toegewenst aan TODOS/allen,

   Pieter de Boer

  20. Even voor de vol-ledig-heid. 😉
   “When I see that I am nothing, that is wisdom. When I see that I am everything, that is love. My life is a river between these two.”
   — Nisargadatta Maharaj

 4. Ik zou zo graag een beroep willen doen
  aan alle mensen die NU leven op Aarde
  Mensen kies voor Liefde, niet voor angst
  Waarheid is niet wat de wereld,
  ons, en mij doen geloven.
  Waarheid, mijn en jullie eigen Waarheid
  woont diep in mij, bevind zich in ons
  wat waar is, dat is Liefdevol
  dat klinkt toch logisch, is het niet? want
  leugens verstrooien toch geen Liefde.
  Onze Waarheid is heel persoonlijk,
  Waarheid, Liefde uit de Oorspronkelijke Bron.
  Contact leggen met ons Hartbewustzijn
  maak de keus en stem je af.

  Het maakt je menszijn compleet
  Het is de zin van:
  Wie ben ik, wat doe ik hier en
  Waar ga ik naar toe?
  Het is de Reis van ons Aller Leven,
  de Reis is net zo belangrijk als het doel.

  Allen zijn we mensen met een evoluerend bewustzijn
  om te leren en te groeien, daarom
  kwamen we en zijn we hier.
  Laten we onze Kracht gebruiken
  en ons geen beperkingen meer op laten leggen.
  Zo is het Leven juist niet bedoeld.
  Leven in je eigen Waarheid
  wat tevens de Waarheid is van onze planeet de Aarde
  dat brengt ons terug naar de Bron!!!

  Geen illusie van afgescheidenheid meer, maar
  Samen op weg naar Eenheid en Liefde
  Iedereen wil hier aan meewerken toch?

  Laten we onszelf en de Aarde helen
  Negativiteit heeft al zo veel kapot gemaakt
  We moeten dit niet meer willen
  We mogen dit niet meer toelaten
  Ons Hartbewustzijn moeten we NU laten spreken.

  Hiernaar leren luisteren, hiernaar luisteren
  is voor alles wat leeft van belang
  Laten we met ons allen dit tijdperk
  waardig afsluiten.
  Zodat we Het Gouden Tijdperk
  binnen kunnen gaan met
  een Open Hart en een Open Geest!!!

  Alice/Aly

  1. Lieve Alice, je beschrijft nu precies wat ik voel en bedoel, dank je wel voor je prachtige in SPIRIT atie!
   Alles komt op hetzelfde neer: richt je aandacht op wat je wil Zien en heel/herstel jezelf en de wereld.
   Want weet dat alles er al IS (Patty Harpenau; Happiness is an inside job).

 5. Raadpleeg de wijsheid van je Innerlijke Stilte = IS = Spirituele Intelligentie = hier&nu/1D = Het morfisch Veld.
  Deze IS/SI is in ons lichaam te vinden want het lichaam is een expressie van het bewust-zijn/zen-veld en altijd in het hier&nu.
  Volledig met aandacht in het lichaam zijn betekent uitgelijnd/in Liefde zijn met het centrum van de aarde en de hemel en niet meer geïdentificeerd zijn met egobewustzijn.
  Als we alles als liefde en vooruitgang (tegenslag levert vooruitgang op)gaan interpreteren ipv. ‘het gaat voor altijd fout’ wordt de uitkomst het leven en de buitenwereld waarnaar we verlangen vanuit ons Hart.
  Alles is energie dus de ‘MSM buitenwereld’,alle duistere verhalen,gebeurtenisen en wantoestanden-TV programma s zijn een spiegel van ons egobewustzijn.
  De aarde en haar medebewoners zijn zich momenteel, de 1 meer bewust dan de ander, aan het schonen van het collectieve egobewustzijn zoals voor Zien.
  Als de zon/ziel/waarheid die opkomt (zie ook visie Johan Oldenkamp)in onze binnenwereld en die het egobewustzijn oplost want angst is slechts de afwezigheid van Liefde=Waarheid.
  The Sun/Christusbewustzijn/planeet X nadert ons als een dief in de nacht.
  We bevinden ons in het geboortekanaal van de 7e dag van de schepping na een zwangerschap van 9 groeistadia.
  Alle energie in en om mij heen voelt als een nieuwe geboorte (koninkrijk/hologram van God in onze binnenwereld?)omdat dit collectief aan het gebeuren is.
  Het voltrekt zich door ons heen.
  Zei onze broer Jos/the Sun niet: alles wordt je gegeven als je Gods koninkrijk in je binnenste voelt; wees niet afhankelijk van de buitenwereld want alles kun je creëren met de binnenwereld want je bent ZIJN evenbeeld en hologram.
  Wij ZIJN degenen waar we op wachten.

  1. yes die lieve willemina
   Mooi als je helemaal in je lijf, hart zit……………. vanwaar dan die woorden gekozen mind???
   In alle stilte ZIJN…. zomaar als een dwaas……. in de brug achterover………… jammer dat ik geen plaatje kan laten zien…. love joe 🙂
   nb. Tijd??? Het IS er al!!

 6. Twee zonnen boven Rusland, de Boreanen het volk dat woonde en leefde waar zich de noord pool bevind, in een prachtige omgeving met een mooi klimaat, hoe met zonnewind spiegels, zij stuurden hun ijsbloemen aan de oude Grieken, die deze zagen verschijnen op plasjes water, dat was wat de Boreanen hen stuurden, in Griekenland kennen ze nog steeds deze ijzige wind met de naam Boreas, die soms uit het niets opduikt en alles op zijn kop zet, dan wordt er snel wat fruit en ander eten geofferd, om te bedanken voor de bloemen groet, zo dat de wind zich bedaard, is een stukje mythise werkelijkheid, hier kan en wil ik mee leven.

 7. Habemus papam!
  Een Jezuïet!
  Na de zwarte paus hebben de Jezuïeten nu ook de zetel van de witte paus veroverd.
  En onmiddellijk worden we met iets dubbels, misschien zelfs misleidends geconfronteerd.
  Hij koos de naam Franciscus…
  Alle commentaren refereerden automatisch naar St Franciscus van Assisie, de nederige, sympathieke dierenvriend.
  Maar een wakkere journalist van de VRT, Jan Becaus opperde dat de achterliggende reden van die naamkeuze wel ’s bij de Jezuïetenheilige St Franciscus Xaverius zou kunnen liggen. Was een van de zes eerste volgelingen van Ignatius die als een van de eerste missionarissen zijn sporen in het verre oosten, oa. Japan, verdiende.
  De wereld wordt één gezicht en mogelijk voorbeeld getoond : dat van de populaire, nederige Franciscus van Assisie. Het andere gezicht, dat van de fanatieke ijveraar en ronselaar van zieltjes, blijft in de schaduw verborgen.
  Een echte Jezuïetenstreek.

  1. Als je nu een serieus katholiek gelovige bent neem ik nog aan en kan ik wel begrijpen dat je met ontzag op kijkt naar een nieuwe paus.
   Maar als je niet katholiek bent en toch serieus geïnteresseerd bent in wie de nieuwe wordt. ???
   En als je al helemaal niet gelooft in waar de kerk voor staat en toch alles wil weten over de nieuwe paus????
   Ik begin aardig te twijfelen aan het verstandig vermogen van de mensen om mij heen.
   Die willen ook niks weten van wat hier bijvoorbeeld wordt bloot gelegd. Dat je alles niet gelooft wat anderen zeggen , oké. Maar waarom dan wel de paus? En als je dan alles niet zo maar gelooft, kun je beter maar alles weten lijkt mij.
   Ik hoorde zeggen dat we de afgelopen 20 jaar preutser zijn geworden. Ik vind dat we over het algemeen ook meer afgestompt en stommer zijn geworden en dat is vele malen erger dan preuts. Iemand een broodje paus met smeerolie?

 8. De relatie tussen moederkoren ( een schimmel op het graan met een LSD-achtige stof ) , geloofswaanzinnigen die tot heiligen verklaard werden en profetiën .

  Hagiografieën, visioenen en religieuze belevingen
  In de Middeleeuwen heerste het geloof dat degenen die het communiebrood braken dit zouden doen bloeden. De mythe kan zodoende gegroeid zijn uit het rode koloriet dat te voorschijn kwam bij het breken van ergotrijk roggebrood. (14)

  Régine Pernoud, bekende Franse historica (1984) trok vele vergelijkingen met heiligenlevens.
  De legende van koningin Sint-Elisabeth van Hongarije loopt parallel met die van Sint-Germaine de Pibrac en lijkt een kopie van het heiligenleven van Sint-Roseline de Villeneuve (17 januari-heilige, evenals Sint-Antonius).
  Alle verwijzen zij volgens ons naar dit ergotisme: ‘Zij bracht broden naar de armen, brood dat bij het openen van haar voorschort veranderd was in een rozenrood boeket’. Zij is nu patroonheilige van Draguignan en ligt begraven in de Chapelle St.-Roseline in Les Arcs. Vreemd genoeg was deze heilige de dochter van Arnauld de Villeneuve, vooraanstaand alchemist. (17)

  In de 15de eeuw gold een canonieke wet dat communiehosties dienden aangemaakt van witte tarwebloem.
  Deze hosties mochten het ergotrode koloriet niet vertonen. Bij de boerenbevolking leefde niettemin de overtuiging dat hun hostie van roggebrood juist wel aan Christus bloed kon worden toegeschreven, zeker wanneer bij inname van dergelijke roodgekleurde hosties ultieme religieus-hallucinatoire belevingen zich aandienden.

  Farmacologen Sherman en Zimmerman schrijven de alteratie van de Franse herderin Jeanne d’Arc, evenals die van andere heiligen overigens toe aan de voedselvergiftiging, die in de jaren 1418-1428 het arme platteland met slechte oogsten na vochtige zomers teisterde.

  Zelfs los van de Franse Revolutie, vertoonden in 1789 vele boeren visioenen.
  Zij hadden rogge gegeten onmiddellijk na de graanoogst, op het moment dat de ergotamine het meest giftig was. Er deden spoedig profetieën de ronde als: “Elias komt terug, ik zie Hem al !” / “Ik zie God … Christus!” / “Gods duizendjarige rijk zal nu beginnen!”. (14)

  Tal van heiligen op de christelijke kalender staan geregistreerd als ‘gek-geworden-voor-Christus’, zoals Sint-Andries te Constantinopel (936).
  Talloze heiligen leefden van de bedelstaf en werden verworpen door andere christenen. Vaak aten zij bezoedeld graan, dat door de bevolking met een hogere levensstandaard als wansmakelijk aanzien werd. Zo heeft Rusland een lange lijst met gek-geworden-heiligen; dit volk had meer dan ieder ander volk af te rekenen met de hallucinerende krampen van het ergotisme.

  De visionaire episodes uit het leven van Johannes de Evangelist liggen in dezelfde lijn.
  De Apocalyps werd door hem geschreven tijdens zijn verbanning op het eiland Patmos. Als gevangene was hij verplicht te eten wat zijn bewakers hem voorschotelden, namelijk ingevoerd langkorrelgraan uit het Donaubekken.
  Sherman en Zimmerman komen tot de conclusie dat dit vermoedelijk ergotrijke rogge was. De visioenen van Johannes zullen voor hem wel zeer reëel geweest zijn, maar zullen zijn traditionele biograaf, Prochorus ongeweten hebben beïnvloed.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.