Advertentie

Het Eindspel (2)


end game

x

Het Eindspel -2-

Frank Hoogerbeets © 7 februari 2013

(hier deel 1)

x

Frank Hoogerbeets
Frank Hoogerbeets

De huidige situatie in de wereld kan niet worden begrepen zonder een goed inzicht in de geschiedenis. Jullie weten allemaal dat de wereld wordt geteisterd door het kwaad en dat dat duizenden jaren zo is geweest, zolang de opgetekende geschiedenis teruggaat. Broeders en zusters die elkaar vermoorden of onderdrukken vanwege hun religie, kleur of cultuur.

De hele geschiedenis door zijn beschavingen verrezen, tot een hoogtepunt gekomen en vervolgens in verval geraakt omdat kwaadaardige elementen de positieve stroming ondermijnden, vanwege hun begeerte naar macht en het onderwerpen van de bevolking, wat resulteerde in corruptie, haat, hebzucht en geweld.

Hoe komt het dat de mensheid klaarblijkelijk geen hogere, geciviliseerde standaard kan handhaven wanneer het eenmaal een zeker positief hoogtepunt heeft bereikt? Zijn we geestelijk zo zwak dat we op een bepaald moment afwijken van onze waarheid-sprekende principes en ons laten verleiden door het kwaad? Dit is dus onze huidige beproeving – en niet zonder reden.

Laten we, voordat we naar het verleden gaan kijken, een paar dingen in ogenschouw nemen. Ten eerste, de geschiedenis moet worden gezien als één geheel, als één groot verhaal dat de mensheid heeft geschreven door de tijdperken heen. Gebeurtenissen die lang geleden plaatsvonden, hebben direct de loop van de geschiedenis beïnvloed en zijn allemaal verantwoordelijk voor de huidige situatie waarin we ons bevinden. Ten tweede, geschiedenisboeken zijn niet altijd accuraat en in veel gevallen zijn verslagen vernietigd, verstopt of vervalst door diegenen die hun ware bedoelingen probeerden te verhullen. Dus hoe weten we of iets waar is of niet? Zoals altijd ligt het antwoord in onszelf besloten.

Onderscheidingsvermogen
De waarheid is altijd aan de mens getoond. Tijdperk na tijdperk zijn meesters – leraren van de Lichtrijken – geïncarneerd om de mensheid de weg naar verlichting te tonen. Maar steeds was er een reactie van de tegengestelde krachten die probeerden de waarheid te vervormen omdat die niet hun bedoelingen diende. Onderscheidingsvermogen is dus vereist om erachter te komen wat waar is en wat onwaar is. Onderscheidingsvermogen is een heel belangrijke eigenschap en je kunt het alleen ontwikkelen door je hart te openen.

christ consciousnessAls je je hart opent, open je de poorten naar Christus-bewustzijn. Dit is niet symbolisch; het is net zo waar als de adem die je nodig hebt om te leven! Weet dat de tegengestelde kracht twee dingen met je kan doen: óf het ontneemt je de adem door angst, óf je haalt nog dieper en krachtiger adem en straalt grotere hoeveelheden Liefde de wereld in. Daarom zal je hart je kompas zijn in deze tijd van grote beproevingen.

Nu we het over onderscheidingsvermogen hebben, laten we eens kijken naar de religies van de wereld. Zij spreken allemaal van een hogere autoriteit en noemen die God, Heer, Allah, Krishna, Ra, YHWH, om er een paar te noemen.
Daarom wil ik hier één ding goed duidelijk maken. Als ik het heb over God, het Goddelijke, Christus, Hoogste Schepper, Vader/Moeder God of enig andere opperste autoriteit, dan bedoel ik daarmee de Autoriteit van het Leven zelf die zich in ons hart bevindt!

Je kunt het elke naam geven die je maar wilt, vanuit een religieus oogpunt of vanuit een meer wetenschappelijk oogpunt, het maakt niet uit; het is één en dezelfde Kracht in ieder van ons die maakt dat ons kart klopt en dat we kunnen ademen en in een fysiek lichaam kunnen leven opdat we kunnen leren van het Zelf, wat het leven is en wat het niet is. Vroeg of laat, op een bepaald moment, zal iedereen deze Levenskracht binnenin moeten erkennen en ervoor moeten buigen.

Daarom heb ik hier een boodschap voor diegenen die nog steeds dagelijks een sigaret opsteken omdat zij nog steeds hun persoonlijkheid in een grotere mate van gescheidenheid willen ervaren. Jullie toegang tot het Goddelijke vanuit de fysieke wereld is beperkt en jullie fysieke lichaam zal op een dag heel ziek worden en afsterven, omdat het niet langer via de longen de noodzakelijke lichtdeeltjes uit de hogere rijken kan halen. Als je eens wist hoeveel schade je jezelf en anderen om je heen toebrengt!

Dus met je hart op de goede plaats zal ik verdergaan en delen van onze geschiedenis kort samenvatten. Gebruik je eigen onderscheidingsvermogen en voel met je hart of de woorden waar zijn. Je verstand zal dit niet kunnen doen. Als je leest, en je houdt de woorden in je hoofd, dat is, je mentale zelf, blijf je in het duister tasten. Onthoud: ware intelligentie spreekt van en tot het hart!

HeartLightDynamica van Evolutie
Om de geschiedenis van de mens te kunnen begrijpen zoals die werkelijk was – niet de vervalste versie – is het noodzakelijk om iets af te weten van de dynamica van evolutie, niet alleen de evolutie van onze wereld, maar van het leven zelf zoals zich dat ontvouwt in elk deel van de schepping. Elke zon/ster die je ziet aan de hemel is een vonk van het grote AL, en draait vanaf een specifieke positie om de Grote Centrale Zon die het Centrum is van onze Melkweg.

Vanaf het begin en in de loop van de evolutie beginnen alle sterren, ook onze zon, aan de buitenkant van de Melkweg en bewegen langzaam naar het Centrum om ten slotte de hele Melkweg als één Wezen te transformeren naar een hoger niveau van bewustzijn, een hogere uitdrukking van Zichzelf. Dit is de manier waarop het Leven zichzelf regenereert, een cirkelbeweging van geboorte tot dood die zich oneindig herhaalt als grote spiralen van evolutie, spiralen binnen spiralen.

Alles wat zich manifesteert, van een enkel atoom tot moleculen, mineralen, planten, dieren, mensen, planeten, sterren en melkwegstelsels, is ondergeschikt aan deze dynamica van evolutie. Altijd moet er een progressieve ontwikkeling zijn naar hogere niveaus van bewustzijn, wat de positieve uitdrukking is van het Zelf.

Interstellaire Beschavingen
Laten we, met dit inzicht in de dynamica van evolutie, eens kijken naar de oorsprong en evolutie van het hominoïde (menselijke) leven in onze Melkweg. In tegenstelling tot wat je op school hebt geleerd zijn de hominoïde rassen niet op Aarde ontstaan, met uitzondering van het zwarte ras.

Het eerste hominoïde zaad ontstond in wat wij nu het sterrenbeeld ‘Lier’ noemen. Dit was miljoenen jaren geleden. In de loop van deze eerste beschavingen brak er op een gegeven moment een grote oorlog uit tussen de hominoïden en wezens afkomstig van het sterrenbeeld ‘de Draak’. Als gevolg daarvan gingen naar andere delen van de Melkweg, met name naar de Hyaden en de Plejaden.
Pas veel later begon het Aarde-project en werden mensen in meerdere stadia naar onze wereld gebracht. Verscheidene beschavingen bloeiden op en verdwenen door natuurlijke catastrofes. Uiteindelijk, meer dan 60 miljoen jaar geleden, schiepen de Elohim het menselijke zwarte ras, zoals dat wordt beschreven in het eerste boek van Mozes. Dit is een heel beknopt overzicht van de ware oorsprong van de mens, die, uiteraard, verborgen wordt gehouden voor de massa.

orionDus voordat mensen geschiedenis begonnen te schrijven op de planeet Aarde, hadden andere beschavingen zich al ontwikkeld in andere delen van onze Melkweg. Sommige van deze beschavingen bestonden in het sterrenbeeld Orion. Deze beschavingen hadden zich vrij snel ontwikkeld omdat zij in relatief korte tijd veel kennis hadden ontvangen van het mentale universum. Dit werd problematisch toen zij de zevende dimensie bereikten – de hoogste dimensie in het materiële universum.

De hominoïde wezens van de Orion-beschavingen waren niet spiritueel volwassen genoeg en wilden zich niet verder ontwikkelen dan hun technologische verworvenheden, waaronder geavanceerde computers, ruimteschepen die werden aangedreven door een zelf gegenereerde kracht, en vele andere dingen die wij ons met geen mogelijkheid kunnen voorstellen. Het is vergelijkbaar met onze huidige samenleving waarin mensen technologische ontwikkeling als doel van het leven beschouwen, in plaats van zich te richten op hun spirituele ontwikkeling.

En zoals we kunnen zien is dit een groot probleem geworden voor de mensheid en voor de planeet als geheel.

Omdat de mensen van Orion niet meer tevreden waren met het leven, braken oorlogen uit tussen verschillende werelden, wat uitgroeide tot een interplanetaire oorlog waarbij zes zonnestelsels betrokken waren. De mensen van de Orion-beschavingen waren niet spiritueel volwassen genoeg om deze negatieve uitdrukking te voorkomen; zij waren gestagneerd in hun ontwikkeling van het Zelf, de oneindige creatieve vonk binnenin, die zij niet langer herkenden. Zij waren zelfzuchtig en ego-gericht geworden, wat uiteindelijk tot hun ondergang leidde.

Het leven moet zich altijd regenereren naar hogere frequentiebanden, hogere niveaus van het bestaan, wat de positieve uitdrukking is van het Zelf binnen een progressieve, evolutionaire ontwikkeling. Een situatie die zich alsmaar blijft herhalen zal uiteindelijk negatief worden en ten slotte een neerwaartse spiraal creëren. Dit is wat er gebeurde in de constellatie van Orion omdat de mensen van deze beschavingen waren gestagneerd in hun progressieve ontwikkeling van het Zelf. Dit is een heel gevaarlijk iets in de kosmische evolutie. Uiteindelijk grepen Hoge Geesten van het Spirituele Universum in om een kosmische ramp te voorkomen.

De zielen van Orion moesten opnieuw leren over het Zelf en kregen de gelegenheid om hun oorlogszuchtige houding te transformeren. Om opnieuw de lessen te leren van compassie en onvoorwaardelijke liefde, werden zij naar ons zonnestelsel gebracht, aanvankelijk naar een planeet genaamd Maldek. Zij werden weggehaald van alles waarvan zij zozeer hielden – hun technologische verworvenheden – en wat had geleid tot hun ondergang.

maldekOp Maldek ontwikkelden zij zich aanvankelijk goed, maar na verloop van tijd begon hun oorlogszuchtige geest opnieuw te domineren en toonden zij een totaal onbegrip van het ware doel van het leven, dat zich altijd moet ontwikkelen naar een positieve uitdrukking van het Zelf. Grote oorlogen braken uit, wat uiteindelijk leidde tot de vernietiging van hun planeet.

De asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter in ons zonnestelsel is het droevige restant van hun wereld. Je moet begrijpen dat onze Vader/Moeder God in zijn oneindige compassie zijn kinderen altijd een kans geeft om te groeien en spiritueel volwassen te worden. En zo was het met deze zielen van Orion, die nu naar Mars gingen om hun evolutionaire ontwikkeling voort te zetten.

Ondertussen was in de Spirituele Rijken besloten dat de vernietiging van een planeet niet meer zou worden toegestaan, ondanks dat dit een regio is in de ruimte waar vrije wil bestaat. Op Mars gebeurde hetzelfde als op Maldek en oorlogen vernietigden uiteindelijk de atmosfeer van de planeet waardoor de oppervlakte onbewoonbaar was geworden. Er waren veel zielen op Mars die hadden geleerd van hun fouten in Orion en op Maldek, en toen opnieuw oorlogen uitbraken, gingen zij ondergronds, waar zij een nieuwe beschaving opbouwden.

De oorlogszuchtigen echter, werden naar de Aarde gestuurd om hun huiswerk opnieuw te doen. Dit gebeurde in de vroege stadia van Atlantis en het verklaart waarom onze bekende geschiedenis vol geweld en oorlog is. Het is geen toeval dat zowel Mars als Orion worden geassocieerd met oorlog in onze mythologieën!

De ‘Zonen van Belial’
Sinds hun komst in de Aardse sfeer is er een spanning tussen deze zielen van Orion en de mensen van de Aarde. Hun huiswerk is boetedoening en de mensheid helpen voordat zij terug naar huis mogen. Zij staan dus onder druk om hun verplichtingen te vervullen. Maar in plaats van hun aard veranderen begonnen zij een psychische oorlog tegen de mensheid die woedt tot op de dag van vandaag, de tijd van het eindspel.

Achter de schermen hebben zij geprobeerd mensen te beïnvloeden om hun bevelen op te volgen, en velen hebben dat gedaan zonder het te beseffen. Zelfs tegenwoordig zijn de meeste mensen zich niet bewust van hun aanwezigheid. Omdat zij zichzelf als gevangenen beschouwen, doen zij al het mogelijke om ons onze vrijheid te ontnemen en de mensheid te onderwerpen.

Verwijzingen naar deze zielen van Orion zijn terug te vinden in veel oude geschriften, vanaf de tijd van Babylonië, meer dan vierduizend jaar geleden. Zoals je kunt zien zijn de ‘Zonen van Belial’ geen mythe. Je hoeft maar een paar oude teksten te lezen en deze in het licht te plaatsen van onze ware geschiedenis. Bijvoorbeeld:

Rechters 2:11En de kinderen van Israël deden kwaad in de ogen van God, en dienden de Baalim.’

Rechters 2:13En zij verloochenden God, en dienden Baal en Ashtaroth.’

Rechters 10:10En de kinderen van Israël richtten zich wenend tot God en zeiden: wij hebben tegen U gezondigd omdat wij U hebben verlaten en de Baalim hebben gediend.’

Baal and Asherah1 Koningen 18:17-18 En het gebeurde toen Ahab Elijah zag, dat Ahab tegen hem zei: Bent u degene die Israël lastig valt? En hij antwoordde, ik heb Israël niet lastig gevallen, maar u en uw vader’s huis, doordat u de geboden van God hebt verloochend, en de Baalim hebt gevolgd.

2 Corintiërs 6:14-16Begeef u niet onder ongelovigen. Want wat heeft rechtvaardigheid gemeen met wetteloosheid? Of welk verbond kan licht hebben met duisternis? Welke harmonie is er tussen Christus en Belial? Of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? Welke overeenstemming is er tussen de tempel van God en idolen?’

1 Samuël 7:3-4En Samuël sprak tot het hele volk van Israël, en zei, als jullie terugkeren tot God met heel jullie hart, verwerp dan de vreemde goden en Ashtaroth om jullie heen, en richt jullie hart tot God, en dien alleen Hem; en Hij zal jullie bevrijden uit de greep der Filistijnen. Toen verwierpen de kinderen van Israël de Baalim en Ashtaroth, en dienden alleen God.’

Belial, of varianten erop zoals Baal, Beal, Belzebub, worden altijd geassocieerd met valse goden, het aanbidden van idolen, eigenlijk alles wat ons afleidt van ons ware zelf, de Goddelijke kracht in ons hart. ‘Belial’ is een Hebreeuws woord dat letterlijk ‘zonder verbondenheid’ betekent, of in andere woorden ‘zonder iets boven je’, in de betekenis van autoriteit.
Het is een uitdrukking die wordt gebruikt om aan te geven dat iets compleet nutteloos, waardeloos en slecht is. ‘Zoon van’ is een Hebreeuwse manier om aan te geven dat je het karakter draagt van iets of iemand. ‘Zonen van Belial’ kan ook worden vertaald als ‘zonen van wetteloosheid’.

Belial wordt ook genoemd in de Testamenten van de Twaalf Patriarchen. De auteur van het werk stelt Belial voor als God’s opponent, niet als een dienaar. Simeon 5.3 zegt dat hoererij de mens afscheidt van God en hem dichter bij Belial brengt. Levi vertelt zijn kinderen om te kiezen tussen de wetten van God en de werken van Belial. Er wordt ook gesteld dat wanneer de ziel voortdurend wordt verontrust, de Heer hem verlaat en Belial erover heerst.

In ‘Dertigduizend goden voor Jehova’, zegt Henry Binkley Stein:

“Bel of Baal of Beal was de opperste god. Het is een naam die in veel landen voorkomt over de hele wereld. België, Baltisch, Belfast en Baltimore zijn noordelijke namen afgeleid van Baal.

Beal-tijd was bel-tijd en het woord bel is afgeleid van de naam van de god Bell, bekend in Ierland, Fenicië,
Midden-Amerika en Babylonië. Baltimore betekent het grote huis van de god Beal.

Jordan Maxwell (klik voor site)
Jordan Maxwell (klik voor site)

In ‘Matrix of Power view’ zegt Jordan Maxwell:
“In de oude Semitische of Syrische cultuur was Baal een god en men maakte een cake voor Baal, sneed het in stukken en at het op. Zij aten het vlees van Baal. Later hielden zij daar zozeer van dat zij elkaar begonnen op te eten. Zij waren van Cana. Vandaar het woord Cana Baal, ofwel kannibaal. Omdat de mensen van Cana het vlees aten van Baal. De Cana Baal.”

Het lagere deel van ons lichaam, waar de primaire emoties zoals bezit en agressie leven, wordt de ‘belly’ (Engels voor buik) genoemd. Vandaar de woorden Bellicism, Belligerence, Bellicosity (Engelse woorden die allemaal ‘strijdlustigheid’ of ‘oorlogszucht’ betekenen). In de Nederlandse taal kennen we de uitdrukking “Ik baal ervan.”

In verschillende geschriften zijn ernstige waarschuwingen te vinden met betrekking tot de zonen van Belial, bijvoorbeeld:

(Efeziërs 6:10-12) Ten slotte, broeders, wees sterk in de Heer en in de macht van zijn grootsheid. Trek de hele wapenrusting van God aan, opdat je bent opgewassen tegen de sluwheid van de duivel. Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen koningshuizen, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen spirituele verdorvenheid in hoge posities.

Ten slotte een betekenisvolle profetie van Thoth op één van zijn Smaragden Tafels:

In toekomstige tijdperken zal wijsheid herleven
voor diegenen die uw plaats zullen erven op deze ster.
Zij zullen dan wijsheid ontvangen
en leren de duisternis te verbannen door het Licht.

Toch moeten zij lange tijd enorm hun best doen
om de vrijheid van het Licht te verkrijgen.
Dan zal voor de mens de grote strijd komen
die de Aarde zal doen beven en schudden in haar omloopbaan.
Wee, dan zullen de Broeders van de Duisternis
de strijd openen tussen het Licht en de nacht.

Wanneer de mens opnieuw de oceaan verovert en door
de lucht vliegt op vleugels zoals de vogels;
wanneer hij heeft geleerd de bliksemstraal te gebruiken,
dan zal de tijd van oorlog beginnen.
Groot zal de strijd zijn tussen de krachten,
groot de strijd van duisternis en Licht.

Naties zullen tegen elkaar strijden
en de duistere krachten gebruiken om de Aarde te vernietigen.
Grote wapens zullen de Aardse mens uitroeien
totdat de helft van de mensenrassen zijn verdwenen.

Dan zullen de Zonen des Ochtends verschijnen
en hun bevel geven aan de kinderen der mensen, zeggende:
“Oh mensen, staak het strijden tegen uw broeder:
Alleen zo kunt gij komen tot het Licht.
Staak uw ongeloof, Oh mijn broeder;
en volg het pad en weet dat u het juiste doet.”

Dan zullen de mensen hun strijd staken,
broeder tegen broeder, en vader tegen zoon.
Dan zal het oude land van mijn volk verrijzen
van zijn plaats onder de golven van de donkere oceaan.

Dan zal het Tijdperk van het Licht zich openbaren
en alle mensen zullen het Licht zoeken van het doel.
Dan zullen Broeders van het Licht de mensen leiden.
De duisternis van de nacht zal verdreven zijn.

Het klassiek gevecht tussen 'Goed' en 'Kwaad', tussen Licht en Donker, uitgebeeld in dezelfde film 'Lord of the Rings'. Juist door deze gevechten houden we de dualiteit in stand, dáár waar we naar Eenheid streven..!
Het klassiek gevecht tussen ‘Goed’ en ‘Kwaad’, tussen Licht en Donker, uitgebeeld in dezelfde film ‘Lord of the Rings’. Juist door deze gevechten houden we de dualiteit in stand, dáár waar we naar Eenheid streven..!

De strijd tussen Licht en duisternis maakt in grote mate deel uit van onze wereld, of we dat nu leuk vinden of niet. De mensen van de Aarde kunnen onderscheidingsvermogen aanleren door sprookjes en goede films zoals ‘Star Wars’, ‘Lord of the Rings’, en ‘The Matrix’. Het grootste probleem is dat velen van ons niet willen erkennen dat deze duistere krachten in onze wereld werkelijkheid zijn; zij kiezen ervoor om het te negeren, comfortabel als ze zich voelen in hun lagere zelf.

Maar de duistere krachten gaan door en brengen daarmee, zonder het te beseffen, ons hart in beroering. Ongewild dwingen zij de mensen om volwassen te worden, meesters van het leven, met alle verantwoordelijkheid en vrijheid die daarmee gepaard gaan. De zonen van Belial mogen dan een ander verleden hebben gehad, maar zij hebben dezelfde bestemming als de mensheid, want uiteindelijk zijn we allemaal kinderen van God, het Ene Leven dat door ieder van ons stroomt.

* * *

Copyright © 2011 Frank Hoogerbeets / ditrianum.org Deze informatie mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van deze copyright-vermelding.

 

69 gedachten over “Het Eindspel (2)

  1. haaaaaah die Cozz, ik snap Cozz, Hans Teeuwen jah en Supermarkt Wars, Spieker op de kop, paf, en zo is het, das balen zeg

  2. Bijbel kopen? Heb er nog genoeg. Nooit gelezen al is het iets anders dan onze Hans verkondigt maar, moet gezegd, Hans is heel erg cool.

 1. ” Laten we, met dit inzicht in de dynamica van evolutie, eens kijken naar de oorsprong en evolutie van het hominoïde (menselijke) leven in onze Melkweg. In tegenstelling tot wat je op school hebt geleerd zijn de hominoïde rassen niet op Aarde ontstaan, met uitzondering van het zwarte ras. ”
  Dus alleen de negers stammen van de apen en de rest kwam uit de ruimte ?
  ” De oorlogszuchtigen echter, werden naar de Aarde gestuurd om hun huiswerk opnieuw te doen. Dit gebeurde in de vroege stadia van Atlantis en het verklaart waarom onze bekende geschiedenis vol geweld en oorlog is. Het is geen toeval dat zowel Mars als Orion worden geassocieerd met oorlog in onze mythologieën! ”
  dat waren dus de blanken , aziaten en indianen etc ?
  “De ‘Zonen van Belial’
  Sinds hun komst in de Aardse sfeer is er een spanning tussen deze zielen van Orion en de mensen van de Aarde. Hun huiswerk is boetedoening en de mensheid helpen voordat zij terug naar huis mogen. Zij staan dus onder druk om hun verplichtingen te vervullen. Maar in plaats van hun aard veranderen begonnen zij een psychische oorlog tegen de mensheid die woedt tot op de dag van vandaag, de tijd van het eindspel.”
  Dus de blanken , joden in dit geval , zijn de kinderen van Ba’al terwijl ze Jahweh als god hadden ( laat ik de vedische en andere geschriften maar even negeren om extra complicaties te voorkomen )
  Daarna nog een beetje cherrypicking uit de bijbel , het dagboek van een paar generaties schaapsherders en in de tussentijd het christusbewustzijn aanhalen , hetgeen haaks staat op het schaapsherdersdagboek .
  Geen wonder dat ik zo’n kolerehekel aan New-age shit heb , het spreekt zichzelf tegen , geen logica in te vinden . Allerlei aannames aan elkaar geknoopt zonder redelijke verklaring en dat moet je maar slikken omdat het door iemand zo verteld is . Stelligheid ten top . \__/

  1. Mwoaah, bovenstaande klinkt me ook niet erg logisch en aannemelijk in de oren eigenlijk. Maar goed, ieder zijn geloof toch? Ik weet het niet.

  2. “Dus alleen de negers stammen van de apen en de rest kwam uit de ruimte?” Waar staat dat ze van de apen afstammen?

   “Cherrypicking uit de bijbel”
   Mensen zouden eens goed naar hun eigen geschiedenis moeten gaan kijken en de oude geschriften wat serieuzer moeten nemen.” De kerk heeft GESCHIEDENISBOEKEN van de oudheid verzameld en in één boek gestopt, en verklaard dat dit het woord van god is. De leugen kan niet groter zijn. Gebruik dus je onder-scheidings-vermogen en kom niet te snel met conclusies.

   Bedenk dit: de historische figuur Noach is in overleveringen uit andere delen van de wereld o.a. bekend als Nota en Nuhu. Heeft ECHT niets te maken met welke religie dan ook.

   Bewijst wel hoe de moderne mens is voorgeprogrammeerd zonder het te weten.

   “geen logica in te vinden”

   Lees: “Gebruik je eigen onderscheidingsvermogen en voel met je hart of de woorden waar zijn. Je verstand zal dit niet kunnen doen. Als je leest, en je houdt de woorden in je hoofd, dat is, je mentale zelf, blijf je in het duister tasten.”

  3. je denkt dat je alles weet met jouw beperkte kennis .

   – deel reactie verwijderd, ruw taalgebruik/schelden –

  4. @ Cozmic, durven kijken naar jouw PIJN helpt meer dan het te verdringen door aan de zuip te gaan en aan de coke. Arthur schrijft in mijn opinie hele zinnige dingen. Ik zou het van klasse getuigen als je hem op een meer genuanceerde wijze van repliek dient. Op deze wijze vervreemdt je mensen van je en nemen sommigen, vrees ik, je niet meer serieus.

  5. @Dick,

   Of jouw opinie ten opzichte van Cozmic waar is (wat drank en coke aangaat bedoel ik) weet ik niet, maar het is mij wel opgevallen dat het net lijkt of er twee Cozmics zijn. De wijze en de onwijze zo zal ik het maar noemen voor het gemak. Het is heel erg jammer hoe Cozmic soms reageert, hierbij haalt hij niet de ander maar zichzelf naar beneden. Idd. net zoals jij zegt, hij wordt ongeloofwaardig. Dan voegt de zienswijze van Cozmic niets meer toe. We mogen geen mens veroordelen, we kennen zijn pad niet, dit geldt ook voor ons naar Cozmic toe, maar het geldt ook voor Cozmic naar anderen toe. En van zo’n iemand als Cozmic die vaak mooie bijdragen levert op deze site verwacht ik dit niet. Als iemand zoals Cozmic zijn Licht zo kan laten stralen, waarom dan nog die overwoekerende schaduwkant. Het is voor mij duidelijk dat Cozmic zichzelf hierom veroordeelt, anders zou hij de ander ook niet veroordelen. Hierbij wens ik iedereen Kracht, Wijsheid en Liefde.

  6. @ dick
   Nou kan ik me een uithaal van cozmic voorstellen , maar omdat af te doen als geinspireert door drank en coke?? Is dat jou niet wat te min Dick? Getuigd dat niet van een (ver)oordelende geestesgesteldheid? Jammer want ook dat ( als het al zo zou wezen van die drank en coke )maakt jouw bijdrage tot een zwaar gekleurde en ( ver) oordelende zeer op de persoon gespeelde tekst. Bovendien zijn genoemde middelen vooralsnog een zeer waardevolle inspiratiebron gebleken bij vele vrijdenkende geesten en is het wegzetten ervan als ‘slecht’ een bekrompen visie imo. Bij mij resoneren de vragen die cozmic (wederom imo) terecht steld. Ook ik kan geen pap maken van het bovenstaande stuk en vind het een zeer subjectief en niet door feitelijkheden ondersteund stuk , dat druipt van de vooringenomenheid en aannames. Dat is niet erg , en mag er wezen maar dat daar een reactie op komt is begrijpelijk.
   Nogmaals ,jammer dick van je veroordelende commentaar, ik had jou genuanceerder verwacht.

  7. Marcel, eerlijk gezegd heb ik niet eens de moeite genomen om het hele artikel te lezen. Na de inleiding voelde ik al dat de inhoud mij niets zou brengen. En eerlijk gezegd neem ik dan niet meer de moeite om verder te lezen. Echter, mijn reactie had niets te maken met het artikel, maar ging in op de beledigende opmerkingen van Cozmic aan het adres van Arthur op 2.6. Je hebt waarschijnlijk de inhoud van die beledigende teksten onder 2.7 en 2.8 gemist (Guido heeft ze vanmorgen vroeg al weggehaald), maar deie teksten waren totaatl respectloos richting Arthur. Terwijl naar mijn mening Arthur juist wel een aantal genuanceerde opmerkingen plaatst, mede naar aanleiding van de opmerkingen van Cozmic onder 2. Als Cozmic daar zich niet in kan vinden, zou ik het chic vinden en van klasse getuigen als hij daar inhoudelijk op in zou gaan. En niet, mede onder invloed van middelen, zich van zijn “overwoekerende schaduwkant” laat zien, zoals Alice het beschreef onder 2.10. Cozmic heeft wel een verantwoordelijkheid hier op wtk. Hij heeft hier met regelmaat hele waardevolle artikelen geschreven, die ook ik altijd met belangstelling heb gelezen. Dus, ik heb geen oordeel over Cozmic, maar louter compassie en hoop dat hij de moed kan opbrengen om iets aan die diepe pijn van hem te doen.

  8. Tip ; drink nooit een paar primatorbiertjes na 3 dagen migraine . De druk in je hoofd geeft het gevoel van een vette boosheid , een paar biertjes geven tijdelijk verlichting maar keren zich later tegen je . Ik heb pas een paar dagen terug uitgevonden wat occulaire migraine is en hoop er nu iets mee te kunnen doen . Naast de vervelende flitsen en deels uitvallen van het gezichtsvermogen staat je hoofd tijdelijk ´ op stoom ´ , inderdaad een ongecontroleerde boosheid . Ik kan goed begrijpen dat men zulke uitvallen niet goed kan plaatsen . Coke of andere drugs heb ik nooit gebruikt , dit gedonder begon een paar jaar terug na mijn hartoperatie en heeft waarschijnlijk een emotionele oorzaak die zich fysiek uit . Mijn welgemeende excuses voor de overlast .
   http://stopmigraine.be/oogmigraine-oculaire-migraine/

  9. Dank je, Cozmic, voor je toelichting. Ik kon het inderdaad totaal niet plaatsen, die oncontroleerbare woede aanvallen de afgelopen week, eerst op de chat en nu vannacht hier. Ik hoop dat je het met medicijnen onder controle krijgt. Sorry dat ik je beschuldigde van het gebruiken van coke. Die woorden neem ik bij deze terug, sorry, had ik niet moeten zeggen. Ik hoop alleen dat je in het vervolg voorzichtig bent met het gebruiken van alcoholische versnaperingen als je nog medicijnen gebruikt. Heel veel sterkte en beterschap!

  10. Cozmic paar weken geleden kreeg er ook iemand een aanval van migraine. Ik had in de auto een handboek van mudra’s liggen Is kort gezegd een soort handyoga speciale vingerhoudingen. Pakte de mudra voor migraine erbij binnen, 2 minuten zakte de migraine weg. In je vingertoppen en handen lopen velen meridianen en staan weer in verbinding met je hersenen. Mudra’s werken heel krachtig en snel wie weet kun je er iets mee. Je kunt heel eenvoudig op mudra en bepaalde aandoening googlen.
   http://www.eclecticenergies.com/nederlands/mudras/introductie.php

  11. Dick , medicijnen gebruik ik niet , zeker geen bigpharma troep . Migraine is letterlijk een zuurstofgebrek in je kop , omdat het niet gepaard ging met hoofdpijn heb ik het nooit als dusdanig herkend . Wel kwam ik er achter dat koffie het uitlokte en ook iedere vorm van stress . De aderen in de hersenen gaan dan wijd openstaan en knellen bepaalde hersendelen af .
   Naar mijn gevoel is dat een compensatie die het lichaam heeft gemaakt doordat ik jarenlang met een totaal AV block heb rondgelopen . Hartslag viel dan terug onder de 30 slagen per minuut en om nog enigzins bewust te blijven werd alle bloed naar de hersenen gestuurd . Het autonome zenuwstelsel neemt die compensatie na een aantal malen over als nieuwe programmering . Hopelijk vind ik een goede therapeut die die programmering weer kan resetten .

  12. @ dick
   Ik heb inderdaad de acties van cozmic gemist, gelukkig maar wellicht . Mijn reactie betrof idd hoofdzakelijk jouw reactie op cozmic en dan speciaal vermeend coke gebruik, echter jullie beide reakties hier net boven doen me jullie beide weer herkennen, gelukkig.

  13. thanx Janee , ik heb em opgeslagen en ga het bestuderen . Mudra´s zijn inderdaad heel krachtig , in kinesiologie wordt er ook veel mee gewerkt .

  14. Trouwens wel zwaar kl##e om zo van het één in het andere te rollen en alles zelf uit te moeten vinden . Jarenlang door artsen met een kluyitje in het riet gestuurd , kom je met klachten over duizeligheid en gevoelloosheid bij de huisarts , wil ze me antidepressiva geven zonder me verder na te kijken , uiteindelijk na de zoveelste valpartij zoekt een beginnend arts wat verder en lig je direkt 2 weken in het ziekenhuis . Daarna werd het niet beter , ze geven je met plezier een pak oxyzepam mee terwijl ik het verhaal niet duidelijker had kunnen vertellen . Alles moet je zelf uitzoeken voor die prutsers .

 2. – “Dus alleen de negers stammen van de apen en de rest kwam uit de ruimte?” Waar staat dat ze van de apen afstammen?

  – “Cherrypicking uit de bijbel”
  Mensen zouden eens goed naar hun eigen geschiedenis moeten gaan kijken en de oude geschriften wat serieuzer moeten nemen.” De kerk heeft GESCHIEDENISBOEKEN van de oudheid verzameld en in één boek gestopt, en verklaard dat dit het woord van god is. De leugen kan niet groter zijn. Gebruik dus je onder-scheidings-vermogen en kom niet te snel met conclusies.

  Bedenk dit: de historische figuur Noach is in overleveringen uit andere delen van de wereld o.a. bekend als Nota en Nuhu. Heeft ECHT niets te maken met welke religie dan ook.

  Bewijst wel hoe de moderne mens is voorgeprogrammeerd zonder het te weten.

  – “geen logica in te vinden”

  Lees: “Gebruik je eigen onderscheidingsvermogen en voel met je hart of de woorden waar zijn. Je verstand zal dit niet kunnen doen. Als je leest, en je houdt de woorden in je hoofd, dat is, je mentale zelf, blijf je in het duister tasten.”

  1. @ Arthur, mooie woorden, het Innerlijk Weten bevindt zich voorbij het denken. Wanneer we weer gaan voelen vanuit ons Hart wat Waar is dan hebben de oude geschriften ons heel veel te vertellen. En dan mogen we zelf ervaren wat resoneert en wat niet!
   Ik heb gisteren uit de Nag Hammadi geschriften Het Geheime Boek van Johannes gelezen. Ik heb de Nag Hammadi geschriften al meer dan een jaar in huis, maar blijkbaar was ik niet eerder aan dit boek toe. Nu las ik het omdat ik voelde dat de tijd rijp was en las het achter elkaar uit en de inhoud kwam geweldig bij me binnen. Echt een kadotje!

  2. Ja, dat boek ben ik ook maar eens begonnen. Staan rake dingen in. Alles wat nu nog resoneert na zoveel tijd is eeuwige wijsheid. Net als bv. de Tao van Lao Tse Ching. Ook grappig om te zien dat zo veel oude verhalen op elkaar lijken. Er is veel van elkaar overgenomen en vertaald naar eigen symboliek e.d. Toch, wie de essentie begrijpt heeft geen boeken en woorden meer nodig. Dan wordt het spelen en herkenning. Zo zag ik deze link van de week, hoe oud en nieuw toch behoorlijk bij elkaar komen.
   Where Science and Buddhism Meet: http://www.youtube.com/watch?v=qj_i7YqDwJA

  3. Het Geheime Boek van Johannes rept over de namaakgeest (onze mind). Hierin zijn inderdaad vele voorprogrammeringen opgeslagen, die mijns inziens onder invloed staan van het valse licht. We kunnen hiervan mijns inziens pas los komen als we voorbij ons Denken kunnen/durven gaan.

  4. Ja Dick, ik heb het vorige week gelezen. Gedachten komen op, emoties zitten ergens, etc. Het zijn delen van het geheel die we mogen oplossen, zodat we steeds meer zullen schijnen. Onze Werkelijke Zelf Zijn.

 3. Het is zo fijn dat er nog mensen zijn die normaal taalgebruik bezitten. Cozmic waarom zo agressief? wat is jou aangedaan in het leven dat je jezelf met de woorden die je gebruikt zo naar beneden haalt. Jammer. typisch een gevalletje van een knuffel nodig en liefde misschien gaat het dan beter met je.

  1. Anke , dat was een moodswing na 3 dagen oogmigraine , het veroorzaakt een storm in je hoofd waarna er gewoon pure razernij ontstaat . Paar biertjes geven tijdelijk verlichting maar keren zich daarna tegen je . Nu ik weet wat het is kan ik er mee aan de slag , please forgive me for I have sinned . Oordelen is makkelijk , begrijpen schijnt een kunst op zich te zijn .

 4. “Daarom heb ik hier een boodschap voor diegenen die nog steeds dagelijks een sigaret opsteken omdat zij nog steeds hun persoonlijkheid in een grotere mate van gescheidenheid willen ervaren. Jullie toegang tot het Goddelijke vanuit de fysieke wereld is beperkt en jullie fysieke lichaam zal op een dag heel ziek worden en afsterven, omdat het niet langer via de longen de noodzakelijke lichtdeeltjes uit de hogere rijken kan halen. Als je eens wist hoeveel schade je jezelf en anderen om je heen toebrengt!”

  Beste Guido, al je goede bedoelingen ten spijt en ik ga er vanuit dat je veel mensen helpt met je hogere inzichten, maar ik krijg echt tabak van dit soort uitspraken. Dit is jouw persoonlijke mening en het is ook nog eens niet de waarheid. Dus even voor alle rokers, geniet ervan maar wel rekening met anderen die het niet zo prettig vinden. Tabak is voor een aantal mensen het middel om in hun lichaam te kunnen blijven, het is grondend! Als je het niet meer nodig hebt verdwijnt de behoefte vanzelf. En dat je niet in staat zou zijn lichtdeeltjes te ontvangen door het roken is ronduit gelul. Het licht is al in je, je hoeft er alleen maar contact mee te maken.

  1. “Het licht is al in je, je hoeft er alleen maar contact mee te maken.”

   Alle mensen zijn in essentie Licht, maar je bestaan op Aarde in je fysieke lichaam wordt enorm ondermijnd. Wat hier wordt beweerd is juist, want je longen zijn DE organen die direct in verbinding staan met de astrale wereld. Wat jij gronden noemt, is in feite verdichting, afscheiding. Als je wilt gronden, ga dan de natuur in, desnoods met je blote voeten op het gras, of omhels een boom. DAT is gronden – EN ontspannen.

  2. @Rose.. “Dit is jouw persoonlijke mening en het is ook nog eens niet de waarheid.”
   Het lijkt wel of je DE waarheid hebt ondekt, in deze opstelling:

   Er is jouw waarheid,
   Er is mijn waarheid,
   Dan is er DE waarheid.

   Grappig hoe je het artikel van een ander op mijn conto schrijft, niet goed leest dus. Maakt niet uit, maar dan ’tabak krijgt’ van een waarheid die niet de jouwe is, maar wel van de auteur, Frank Hoogerbeets. Let it be…??
   Om vervolgens jouw waarheid als DE waarheid te gaan poneren. Geinig..! 🙄
   En toch vind ik het heerlijk dat je je verhaal hier vertelt. Welkom op WantToKnow!!

  3. Mensen accepteer nou dat roken niet nodig is, veel geld kost, stinkt en niet goed voor de gezondheid is. Als je kunt stoppen doe dat dan want roken dient geen doel ook niet voor ontspanning.

  4. Ja leuk, als men de overheid met zich mee heeft…what’s next?!

   Hoe zal er ooit ‘vrede’ op de wereld zijn als men al moeite heeft met ‘rokers’?
   Goethe, Schiller, H.Hesse, R.Steiner, W.Reich, Einstein etc. allemaal ‘rokers’, dusz…

  5. Ha,ha, Monika helaas leefden die mensen die jij opnoemt allemaal in een grijs, Donker verleden.. in een tijd dat de mensen nog niet (echt) Bewust waren. We komen nu in de Eindtijd waarin wel steeds meer mensen gelukkig Bewust worden en dan kan ik niet anders dan bevestigen wat Artur stelt onder 5.1 “Alle mensen zijn in essentie Licht, maar je bestaan op Aarde in je fysieke lichaam wordt enorm ondermijnd” (door onder meer het roken). Ik deel die mening volop, want ik was vroeger een kettingroker, een forse innemer van alkohol en echte vlees eter, maar sinds ik meer Bewust ben geworden, verdraagt mijn lichaam niet meer ht roken, alcohol drinken en vlees eten. Letterlijk wordt dat nu door het lichaam afgestoten of beter gezegd niet meer door de organen verwerkt.

   Ik wil niemand hier afschrikken, maar ik noem even een voorbeeld van wat gisteren op ons werk gebeurde. Er is toen een collega op kantoor per ambulance afgevoerd met een longembolie. Ze heeft bij ons en in de ambulance 5 keer een attack gehad en het bleek in het ziekenhuis dat haar bloed was vergiftigd. Ze leek het gistern niet te halen, maar vandaag is gelukkig dankzij een medicijn dat aansloeg haar situatie gestabiliseerd. We zagen al langere tijd aankomen dat haar levensstijl que voeding etc niet verantwoord was met allerlei vage klachten als gevolg. Ik heb er vaak genoeg met haar overgesproken. Ok, ik weet ook uit ervaring dat dit gedrag voortkomt uit “stress” vanwege onverwerkte emoties vanuit het verleden. Dus, Monika, mocht je nog roken, dan raad ik je aan om iets te gaan doen met die oude pijn, dan zul je zien dat je het roken niet meer nodig hebt!

  6. Natuurlijk was een man als Rudolf Steiner zijn Tijd ver vooruit, maar hij leefde nog wel in een Donkere Tijd. Om verLicht te kunnen worden is het wel handig om ook je Lichaam lichter te maken. Wat mij erg aansprak in het artikel waren de woorden “Het lagere deel van ons lichaam, waar de primaire emoties zoals bezit en agressie leven, wordt de ‘belly’ (Engels voor buik) genoemd. Vandaar de woorden Bellicism, Belligerence, Bellicosity (Engelse woorden die allemaal ‘strijdlustigheid’ of ‘oorlogszucht’ betekenen). In de Nederlandse taal kennen we de uitdrukking “Ik baal ervan.”. Ik ben er uit eigen ervaring van overtuigd geraakt, dat een gezonde levensstijl enorm bijdraagt om bij die “onverwerkte emoties” te komen, die zich bevinden in onze onderbuik, waardoor we deze emoties kunnen verwerken en er ruimte ontstaat.

   Echt Monika, ik wass ook zo eigenwijs om maar te blijven roken ondanks dat ik Voelde dat het niet goed voor me was. Het was op een gegeven ogenblik zo erg, dat ik steeds maar weer een pakje sigaretten kocht en na het roken van 1 sigaret ik zo baalde van mijzelf, dat ik het hele pakje weer weggooide. Tot het moment kwam dat het genoeg was en ik het kon overgeven

   Echt, Monika, ik gun je van Harte dat je ook ooit het moment vindt dat je zegt “Ik BAAL ervan”

  7. Haha Dick…
   Je moet volgens mij ophouden met schrijven want hoe meer je schrijft hoe meer ik denk…omg…sorry hoor..

   Wil je mij nu vertellen dat Goethe en de rest in het donker leefden en jij dus niet? Wat denk je wat in het hele aardebestaan 200 jaar uitmaken? Precies…
   Jij stelt je boven deze mensen…fantast-isch.
   Ik kwam al verlicht op de wereld en nu?

   Trouwens ik zie in belly het woord bella, betekent mooi 🙂

   Ennuh, Dick ik rook niet, leuk hé.
   Mij viel op, de ‘ergsten’ zijn die die gestopt zijn en anderen uit ‘frustratie’ nu hun waarheid verkondigen.

   Dat in gewone shag en cigaretten veel troep zit oke…er zijn alternatieven b.v. YUMA…google maar.
   Die zou je zo in de bio-winkel kunnen verkopen, net als koffie en thee.
   Wel opgemerkt..met mate, hé!

  8. Monika, ik ken geen frustraties over rokers en iedereen die wil mag een sigaretje opsteken in mijn nabijheid, mits het niet binnenshuis is

   Maar ik reageerde op jouw stelling dat er nooit geen “vrede” op aarde komt als men al moeite heeft met “rokers”. Ik heb abslouut geen moeite met rokers, maar vind het wel eerlijk om mijn eigen ervaring met jou en anderen te delen. En er is echt niemand die mij kan overtuigen dat roken gezond is voor het lichaam.
   Ik kreeg gisteren een inspiratiemailtje, die ik wel toepasselijk vind na het lesen van jouw reactie:

   Radicaal eerlijk zijn tegen de ander,is geen bedreiging voor Liefde; het is Liefde. Jeff Foster

  9. Monika, ik heb abslouut niet de intentie om me te verheffen boven een ander. Wie ben ik om dat te doen? We zijn allemaal prachtige wezens met een krachtige Lichtbron in ons, een lichtvonk die mag gaan branden. In deze mooie Eindtijd mogen we allemaal lichtfakkels worden. Het is echter wel de bedoeling dat we het lichaam daarbij een beetje ondersteunen in plaats van dat we het tegenwerken. Ik voel om me heen nog steeds veel weerstand bij veel mensen om hun eigen Licht te omarmen, hetgeen vaak gepaard gaat met allerlei (soms vage) ziekteverschijnselen.

  10. @Monika: Je legt anderen wel makkelijk woorden in de mond. Volgens mij zegt niemand hier een hekel te hebben aan rokers of naar hen toe intollerant te zijn. Wie rookt en daar erg blij mee is moet dat zelf weten. Maar er mag ook gezegd worden dat het ongezond is, en dat het gevolgen heeft. In plaats van er een dualistisch beeld van te maken, kun je het ook zien als een uiting van liefde.

   Je zegt: “Wil je mij nu vertellen dat Goethe en de rest in het donker leefden en jij dus niet?

   Dick leeft niet in de tijd van Goethe, dus dat je hem daar dan weer tegenover plaatst is het plaatje dat jij ervan maakt, want ik lees hier nergens dat Dick zich boven anderen probeert te verheffen.

   Je zegt: “Wat denk je wat in het hele aardebestaan 200 jaar uitmaken? Precies…”

   200 jaar is in deze overgangstijd een enorme tijd. We hebben het dus niet over het aardebestaan, maar over inzichten die mensen in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, en bijna alle mensen staan nu al heel anders in het leven dan 10 of 20 jaar geleden.

   Ten slotte, dat de genoemde mensen rookten zegt niets, ondanks dat ze in hoog aanzien stonden. Roken staat spiritualiteit niet in de weg, maar wel de kwaliteit van het fysieke leven.

  11. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Mensen die roken kunnen wel een mate van spiritualiteit beleven, maar die is voornamelijk gestoeld op het intellect en minder op het hart, want het hart kan niet welvaren bij de verstikking die roken in het lichaam teweegbrengt.

  12. Bedankt voor je toelichting, Arthur, ook ben ik het niet in alles met je eens… 😉
   Behalve dat ondertussen op deze ziek gemaakte planeet je idd ziek kan worden door o.a. te roken, maar ook door in het gewone alledaagse leven nano-partikel in te ademen…misschien een nieuw stokpaardje ‘chemtrails’?

  13. Monika, quote “ook ben ik het niet in alles met je eens… 😉 ” Is “oog 😉 migraine” besmettelijk? Kun je misschien verduidelijken waar je het niet mee eens bent? Is bevorderlijk voor de discussie!

  14. Ff een shagje roken. Ach, tis inderdaad voor het fysieke leven niet zo best maar voor de rest lees ik alleen maar lulkoek.

  15. Martijn, het is in ieder geval al een begin van Bewustwording als je als verwoed roker erkent dat roken voor het fysieke lichaam slecht is 🙂 Dan ben je op jouw leeftijd al verder dan ik toen was. Kortom , van harte gefeliciteerd, van de rest hoop ik dat je tijdig ervan Bewust mag worden dat roken ook van invloed is op jouw metale, emotionele en spirituele ontwikkeling. En niet te vergeten ook op de inhoud van je portemonnee 😉

  16. Ach Cozmic, als je zo graag voor moraalridder wilt spelen, dan zou ik graag antwoord willen hebben op de vraag waarom jij niet gebruik maakt van je eigen naam, Jouke. Ik durf deze naam hier zonder schroom te plaatsen, aangezien deze in combinatie met Cozmic ook door jouzelf is gebruikt bij artikelen, die hier op wtk zijn gepubliceerd. In het kader van transparantie, ook voor niet regelmatige bezoekers van wtk, lijkt het me toch wel tijd dat je duidelijkheid schept. Overigens is Jouke een hele mooie naam. Dee naam betekent letterlijk “boog van taxushout”, zoals jij hier ook al een aantal keren hebt verteld. En taxushout schijnt nogal onbuigzaam te zijn heb ik ondertussen wel begrepen. Klinkt bekend in de oren 😉

  17. Dick , het hout van de Taxus baccata is wel buigzaam maar vrijwel niet te breken . Daar ga je dus scheef mee .
   En een aantal jaren terug heb ik onder Cozmic ingelogd , in die tijd stonden er voornamelijk nicnames op de lijst . Tussendoor ga ik niet onder een andere nicname lopen reageren , zeker niet onder mijn eigen artikel . Jij begrijpen ?

  18. Soms gebruik ik Frank, soms Arthur, het zijn mijn beider voornamen, vandaar. Niets bijzonders dus.

  19. Films gebruiken vaak bestaande namen of afgeleiden daarvan. Yoda is een synoniem voor Melchizedek.

   Ga ook niet zomaar af op wat anderen zeggen; Neem jezelf serieus en gebruik je onderscheidingsvermogen.

  20. Jouke 5.20, ik begrijp wat je bedoelt. Ik bedoelde zelf echter niet het door elkaar gebruiken van verschillende nicknames. Ik vroeg me af wat er tegen is om altijd jouw eigen voornaam te gebruiken. Wat is daar mis meer? Het lijkt me heel transparant en passend bij deze Nieuwe Tijd.

   Overigens is de taxus baccata inderdaad buigzaam, maar ook heel venijnig. Hij wordt niet voor niets de Venijnboom genoemd

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Venijnboom

   Hij is heel giftig en kan dodelijk zijn! Oppassen, dus!

  21. Dick , de bessen van de Taxus zijn zeer eetbaar , de zaadjes en de blaadjes niet . Deze kunnen weer medicinaal gebruikt worden .
   Vreemd , er zit een liedje van Abba in mijn hoofd te draaien , begin ik nu ook al te channelen ?
   The way old friends do http://www.youtube.com/watch?v=ZjDVb89Ps-E

  22. Jouke, integendeel, jij channelt niet, Frank/Arthur channelt niet, ik channel niet, we zijn allemaal unieke mensen, die allemaal bezig zijn hun Zielenpad te lopen in dit leven. En ik ben er van overtuigd dat we elkaar allemaal niet voor niets zijn tegen komen. Kortom, laten we er allemaal het beste van maken: Eenheid in Verscheidenheid is mijn motto!

   Ik moet daarbij denken aan het volgende liedje

   Ramses Shaffy Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

   http://www.youtube.com/watch?v=HThgAQksAjI

  23. Dick , maar wel bizar dat een song die ik amper ken zich zo duidelijk in mijn derde oor afspeelt . Wat is de reden voor zoiets ?

  24. Ik heb het ook regelmatig Jouk’.. 😉 Het is volgens mij je onderbewuste, dat -net als in een droom- een ’taal’ zoekt om zich te uiten.. Liedjes die ik begin te neurieën, ga ik dan even ontleden.. En ja hoor, past helemaal in het ‘gevoel’ van dat moment. Dus…

  25. Precies, Guido, het is een kwestie van luisteren naar dat stemmetje. Zo kwam bij mij onmiddellijk toen ik de reactie van 5.25 van Jouk 🙂 las en dan met name de zinssnede “begin ik ook al te channelen ? “dat liedje van Ramses Shaffey naar boven. Belangrijk is daarbij om uit je Denken te blijven, maar er achter te “schouwen”. Daar zit je in het Veld en heb je contact met je Innerlijk Weten. Ik weet nu ook wel waarom dit lied bij mij naar boven kwam drijven. De essentie van het lied is dat we het SAMEN moeten doen. Niet mensen tegen elkaar uitspelen, geen een-tweetjes(ik ga nu weer naar Real Madrid- Manchester United kijken), maar met z’n allen: Eenheid in Verscheidenheid!

  26. Maar let op, he, er is op astraal level een strijd om onze Zielen aan de gang en die wordt heftiger en heftiger, dus…… van wie is het stemmetjes in “het derde oor” of in “het veld” ????????
   To BE or NOT TO BE, that’s the question!

  27. ‘You and I can share the Silence,
   The way old friends do.

   And after fights and words of violence,
   we make up with each other.

   The way old friends do’.

   Kennelijk is de song je toch ergens ter ore gekomen. Remember.. Is a place from long ago.. Precies op het goede moment in de juiste mood..!

  28. Channelen? Een mooi voorbeeld van eenheids bewustzijn.
   Taxus hout is zeer buigzaam, bijna onbreekbaar. Het werdt in de middeleeuwen gebruikt om bogen te maken (pijl en boog).
   En nu samen een vredespijpje roken, Ugh….

 5. Vorige week vertelde ik aan een aantal vrienden dat ik sinds 15 december 2012 een gevoel had dat er op 28 februari wat stond te gebeuren! ook las ik dat marc smulders precies op 1 februari dacht dat er een grote gebeurtenis aan staat te komen.
  Ik wil niet dat mensen gaan hopen op deze data`s maar het is wel opmerkelijk dat nu ook onze koningin, de paus, er mee op houden precies omstreeks deze data`s.
  En dat dan ook als je in toeval geloofd ! iets waar ik niet in geloof omdat alles je gewoon toevalt, de paus precies op 28 februari gaat stoppen!
  Er gebeuren gewoon te veel zaken rond 28 feb en 1 maart zou het dan toch gaan gebeuren!!!!!

  1. @Ray
   Eind december zei SaLuSa dat hij niet zo vaak nog contact zou maken omdat weldra de gebeurtenissen voor zich zouden spreken.
   Wel, HET is begonnen!
   We zitten tot over onze oren in de eindtijd!
   Wat de paus en Trix betreft heb ik sterk het gevoel dat hun aftreden vooral een vlucht is.
   Fulford van zijn kant, beweert dat bepaalde insiders gewagen van het aftreden, nog dit jaar, van de queen ten voordele van William.
   Spannende tijden!

 6. En dan dit, ik werd er helemaal stil van. Ik doe niets met georganiseerde religies, eerder als een eenzame wolf achter de waarheden..eigenlijk De Waarheid. Niet alleen fysieke dreigingen, maar profetieën komen nu tot aan de oppervlakte. Armageddon is nabij..maar dit slaat alles, en voor wie dit snapt, en ik hoop ook politici, dan is er nog hoop. Want profetieën zeggen ook, het zal gebeuren mits je je tot God keert. Hoe je God ervaart is voor iedereen persoonlijk, of het vanuit een Christelijke zienswijze is of door meditatie..Boeddhisme, ook al zeggen ze daar niets over, wel het hogere Zelf, de Singulariteit in het metafysische of Kwantum fysica…alle wegen leiden tot Rome, maar niet DIE Rome, want daar zetelt Satan.
  http://youtu.be/kuUEPdyXvb0 Dit is bijzonder!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.