Advertentie

Het Eindspel (5)..


greed is goodEen prachtige beschouwing over deze bijzondere tijden, door Frank Hoogerbeets, waarvan we hier ook de delen 1 t/m 4 plaatsten. Een kijk op de ontwikkeligen, zoals die zich de laatste decennia hebben voorgedaan; inclusief de verwoestingen die we op onze planeet hebben aangericht. Feitelijk tonen we als mensheid aan, dat we keer op keer de angst laten regeren; hebzucht is immers de ultieme sublimatie van angst. Hoe meer je hebt, des te ‘later’ kun je de ‘dupe’ worden van tekort(en). En dus kon het ‘ego’ zegevieren, ‘egoïsme’ als leidraad. Of zoals Gordon Gekko het zei: ‘Greed is gooood’..

En vanzelfsprekend is in dit Aardse veld elke manifestatie van de Vrije Wil van ieder individu, een onderdeel van het Grote Spel dat we spelen. Wat echter in deze hele ego-manifestatie teloor dreigt te gaan, is het alternatief voor deze uitputting en uitbuiting.. Dienstbaarheid en compassie krijgen pas ruimte, wanneer we deze ruimte IN onszelf weten te manifesteren. Zonder oordeel naar anderen kijkend, en IN die ‘ander’ onszelf terugzien.. Deel 5 in de serie ‘Eindspel’ probeert je contouren te laten zien én de perspectieven van de Nieuwe Aarde; zij is aan het geboren worden. Vóór onze voeten, en onder onze ogen, bijna letterlijk..! Dat dit laatste deel van de serie ‘Eindspel’ je opnieuw mag inspireren. Met hartelijke dank aan Frank Hoogerbeets!

x

* * *

x

Het Eindspel (5)..

x

2013 © Frank Hoogerbeets  – Ditiranum.org

x

Frank Hoogerbeets
Frank Hoogerbeets

In de afgelopen dertig jaar zijn mensen zich steeds meer bewust geworden van de kwetsbaarheid van moeder Aarde, want de gevolgen van ontbossing, de winning van fossiele brandstoffen en de daarop volgende vervuiling en vergiftiging, alsook alle negatieve gedachtevormen als gevolg van de vele oorlogen en conflicten en hongersnoden zijn zo zichtbaar destructief dat we het ons niet langer kunnen veroorloven om onze ogen ervoor te sluiten en door te gaan met ons dagelijkse leven zonder serieuze vragen te stellen over de toekomst van de mensheid en zijn leefomgeving. En toch, wanneer geconfronteerd met de huidige toestand van de Aarde halen de meeste mensen hun schouders op en verkiest men het onderwerp te negeren omdat het te confronterend is en te pijnlijk op een dieper niveau.

Maar hoe kunnen we ons hoofd in het zand steken en het probleem blijven negeren terwijl we allemaal weten dat dit op een dag heel slecht zal aflopen? Wat zal de Aarde uiteindelijk doen om haar eigen leven te redden? Kunnen wij ons enigermate de fysieke veranderingen voorstellen die op een dag zullen beginnen, die de oppervlakte en atmosfeer zullen schoonvegen en reinigen met vuur en water?
Als je denkt dat zulke veranderingen zich niet zullen voordoen in ons moderne tijdperk van technologische prestaties waarin alles goed en comfortabel is, wat denk je dan? Uiteraard heb ik het tegen degenen die er nog steeds voor kiezen om zorgeloze levens te leiden in een materialistische wereld en hun bankrekening belangrijker vinden dan het welzijn van de planeet die hen voedt.

hoofd in het zandHet is al vele malen gezegd en herhaald dat de Aarde een bewust wezen is, net zoals alle levensvormen die zij onder haar hoede heeft in hun evolutionaire ontwikkeling. Maar de mens is onwetend geworden, egoïstisch, hebzuchtig en zich geheel niet bewust van de onderliggende krachten van de natuur die hem steunen op zijn weg naar hogere niveaus van bewustzijn, wat zijn enige reden van bestaan is in deze wereld. In zijn arrogantie denkt de mens dat hij de koning van de schepping is, terwijl hij in werkelijkheid spiritueel nog in de foetale fase verkeert en de ware aard van het leven niet begrijpt zoals het zich overal ontvouwt in de verschillende dimensies van het Universum.

Dit is een groot probleem geworden, want waarschuwingen door de hele geschiedenis heen zijn grotendeels genegeerd waardoor de mensheid nu op totale zelfvernietiging afstevent. Als je denkt dat ik overdrijf, denk dan eens aan alle regenwouden die zijn verdwenen in de afgelopen decennia, de excessieve overbevissing en de brute extractie van mineralen en fossiele brandstoffen en de gevolgen daarvan voor het kwetsbare ecosysteem van de planeet. Laat diegenen met een diepe liefde en begrip voor de Aarde bidden dat de komende veranderingen niet te zwaar zullen zijn, want deze veranderingen zullen komen. Zij zullen niet worden bewaard voor toekomstige generaties, want de consequenties zullen hier en nu onder ogen moeten worden gezien. Het kan niet worden vermeden en de mens zal spiritueel moeten ontwaken.

newage bypassNew Age Bypass..
Vanaf het begin van de serie Eindspel heb ik een tegenkracht gevoeld die ik niet direct kon plaatsen, maar hij probeerde mij duidelijk af te houden van het schrijven van deze artikelen, ondanks dat ik een sterke stroom door mijn hart voelde gaan die mij aanmoedigde om door te gaan. Hoewel tegenkrachten voor mij niet nieuw zijn en ik in het verleden met ze te maken heb gehad, was dit toch anders, maar ik kon er niet meteen mijn vinger op leggen. Maar de synchroniciteit van het Universum leidt altijd tot antwoorden en inzichten, ofschoon het even kan duren, en deze keer was niet anders.

We hebben allemaal veel boeken en artikelen kunnen lezen, films en documentaires kunnen zien over spirituele waarheden om spiritueel te kunnen ontwaken. Velen van ons hebben dat gedaan en we vormden groepen met gelijkgezinden, organiseerden bijeenkomsten en gaven workshops om de newage-geest te voeden. We zijn vertrouwd geraakt met spirituele uitspraken zoals ‘vanuit het hart leven‘ of ‘we ervaren allemaal onze eigen waarheid en realiteit’.

We leerden verscheidene technieken voor meditatie en verschillende vormen van yoga, en velen van ons zijn zich prettig gaan voelen in deze wereld van newage-denken, omdat we geloven dat we het juiste doen, wat vervolgens kan leiden tot het sussen van het geweten, want het kan evengoed opnieuw een ontsnappingsroute zijn van ons ego-zelf, dat heel goed de gevolgen kent van het verschuiven naar de grotere Zon waarvan het deel uitmaakt, en verscheidene strategieën heeft leren gebruiken om te overleven. Wat ik synchroniciteit noem, is een e-mail die ik ontving van een goede vriend die nu juist dit onderwerp aansnijdt, dat New Age Bypass wordt genoemd:

‘…de grootste zelfondermijnende verdedigingsstrategieën, die velen van ons gebruiken om te voorkomen dat we ongewilde emoties voelen en kwetsbaar zijn voor anderen.’

Verder werd er gezegd:
De New Age Bypass ontstaat wanneer je een spirituele waarheid gebruikt om een zelfingenomen ego-deel van het zelf te rechtvaardigen. Je moet leren deze subtiele aanvallen op je bewustzijn te herkennen en aan te pakken. We moeten echt ALLE lagen afpellen die ons ervan weerhouden om transparanter te worden, de fusie met de grotere Zon, ons ware Zelf of Goddelijke Essentie. Zoals ik in deel 1 zei: ‘Er zal geen sluiproute zijn, geen uitstel, geen interventie. Alles is in Goddelijke Orde en uiteindelijk zal Christus zegevieren. Ben je er klaar voor om de valkuil te ontwijken? Ben je er klaar voor om je Christus-bewustzijn geheel te omarmen?’

Een andere bekende valkuil die in de newage-wereld heerst is dat men zich uitsluitend moet focussen op mooie dingen in het leven, en dat we geen aandacht moeten hebben voor alles wat wordt beschouwd als negatief of destructief, omdat het angst kan inboezemen. Echter, dit is weer een strategie om bepaalde deuren gesloten te houden die kunnen leiden tot een beter begrip van het leven hier op Aarde. Ik zeg niet dat we ons moeten focussen op negativiteit of destructie, maar wel dat we alle aspecten van het leven moeten leren zien en omarmen om heel en evenwichtig te worden. We kunnen harmonie en schoonheid niet in stand houden en conflict buiten beschouwing laten wanneer het onze taak is om de wereld te helpen transformeren, ook als daarmee emoties en ongemakken gepaard gaan. Je hart weet wat het moet doen, dus biedt geen weerstand meer met opnieuw een mentale laag van misplaatste logica.

Christus-mandala
Christus-mandala

Eén zo’n mentale laag – een hele subtiele – is de gedachte dat als we vanuit het hart leren leven en goed doen en positieve gedachten scheppen, we de Hemel op Aarde scheppen en dat het transformatieproces voor iedereen gladjes en vreugdevol zal zijn, of dat als we stellen dat de Hemel of het paradijs al op Aarde is, negativiteit en destructie vanzelf wegvallen omdat we ze als niet-bestaand beschouwen. Ofschoon het waar is dat we het vermogen hebben om te manifesteren wat we visualiseren, zijn er nog steeds veel mensen die dat niet doen, en we zouden niet een Hemels beeld moeten gebruiken als ontsnappingsroute terwijl er transformatiewerk te doen is; we moeten niet bang zijn om onze handen vies te maken, zoals men dat zegt. Dit betekent ook dat we bereid moeten zijn om anderen te helpen de overgang te maken tijdens cataclysmen, zelfs als dat tot onze eigen fysieke dood zou leiden.

Cataclysmen hebben de hele geschiedenis door plaatsgevonden, maar ook in recente jaren, zoals de aardbeving in 2004 bij Sumatra en in 2011 bij Japan, die beiden verwoestende tsunami’s veroorzaakten. Zielen van een hoge, spirituele ontwikkeling waren dienstbaar tijdens die gebeurtenissen, zowel in de fysieke wereld, wat zij met hun leven betaalden, als aan de andere zijde, om hun medemensen te helpen de plotselinge overgang te vergemakkelijken. Dus in plaats van te zeggen “Ik visualiseer het Paradijs.” zeg liever “Ik visualiseer dat ik dienstbaar ben, wat en waar dat ook mag zijn.” Dit is de enige houding die Onvoorwaardelijke Liefde en Onvoorwaardelijke Dienstbaarheid aan anderen voortbrengt.

Fysieke Veranderingen
Het kan niet worden ontkend dat grote fysieke veranderingen zoals die welke ik hierboven heb genoemd, een enorme impact hebben op degenen die in fysieke lichamen verkeren, zelfs op degenen met een hoger bewustzijnsniveau. De waarheid is dat deze fysieke veranderingen onvermijdelijk zijn, niet alleen omdat de Aarde zwaar misbruikt is, maar ook omdat de Nieuwe Aarde zal worden geboren. Dit geboorteproces, zoals elke andere in de natuur, zal niet zonder pijn en moeite gaan, aangezien dit de wijze is waarop dingen plaatsvinden in het materiële rijk van het bestaan, en wij hebben ervoor gekozen om daarvan deel uit te maken in deze tijd van de Aardse evolutie.

Velen van ons hebben verborgen trauma’s vanwege de destructie van Atlantis; ergens diep van binnen weten we wat het is om te voelen hoe de grond plotseling hevig schudt en te zien hoe enorme golven vanuit de oceaan op ons afkomen. Op zielniveau helpen deze gebeurtenissen ons om de ware aard van de fysieke wereld beter te begrijpen, dat het een tijdelijke omgeving is die ten dienste van ons is gemodelleerd, opdat wij de verschillende lessen van het leven kunnen leren vanuit een fysiek gezichtspunt, totdat we het vereiste niveau van bewustzijn hebben bereikt om dit deel van het materiële rijk te kunnen overstijgen.

lastofatlantis
‘Velen van ons hebben verborgen trauma’s vanwege de destructie van Atlantis; ergens diep van binnen weten we wat het is om te voelen hoe de grond plotseling hevig schudt en te zien hoe enorme golven vanuit de oceaan op ons afkomen.’

De fysieke wereld is niets anders dan gemodelleerde klei, die op elk moment kan worden veranderd door Goddelijke Wil als daarvoor de behoefte bestaat. Dingen die we om ons heen zien, met inbegrip van ons eigen fysieke lichaam, zijn feitelijk gecondenseerde gedachtepatronen van de Geest, lichtdeeltjes die samenkomen om de beelden te vormen die wij als onze fysieke wereld beschouwen. Echter, ons ego-zelf, dat deel van ons dat zich met het fysieke lichaam identificeert, zal zich altijd proberen te verzetten tegen elke fysieke verandering; het houdt van zijn omgeving waaraan het zo gewend is geraakt en wil gevestigd en comfortabel blijven.

Het houdt zeker niet van aardbevingen of andere gebeurtenissen die het gezicht van de Aarde doen veranderen. Dus op een persoonlijk niveau zou je bang kunnen worden voor grote, fysieke veranderingen en als gevolg daarvan proberen je ertegen te verzetten. Echter, ik nodig je uit om zorgvuldig naar dat stukje angst in jezelf te kijken en het te zien voor wat het is: een illusie. Laat vervolgens oneindige hoeveelheden Liefde door je hart stromen en je fysieke lichaam vullen totdat elk stukje angst is verdwenen. Je kunt dit doen door je ademhaling te reguleren; telkens wanneer je diep inademt, verbind je je met de Bron van het Licht binnenin.

Door vervolgens uit te ademen vul je je lichaam met Liefde, en terwijl je dat doet kun je voelen hoe je hartcentrum groeit. Als je dit correct en consistent doet, zul je uiteindelijk alle angst vernietigen, en als je je deze techniek eenmaal hebt meester gemaakt, zul je in staat zijn om angst in een fractie uit te schakelen en zelfs Liefde te tonen voor de grootste fysieke veranderingen die je je maar kunt voorstellen, omdat je beseft dat dit is wat de Geest-Aarde nodig heeft om zichzelf te zuiveren en opnieuw te vormen om de volgende evolutionaire cyclus aan te vangen. Toegegeven, er is misschien enige oefening voor nodig, maar het is mogelijk!

Kosmische Wetten
Een bekende uitspraak in veel boeken en artikelen is dat we allemaal onze eigen waarheid en realiteit ervaren. Vanuit dit standpunt kan iedereen die mijn artikelen of andere spirituele bronnen leest, ervoor kiezen om te verwerpen wat er wordt gezegd, en uiteraard staat het je vrij om dat te doen. Toch wil ik hierover iets verduidelijken.

Binnen de grenzen van de planeet Aarde heeft ieder persoon de vrije keuze en mag hij ervaren wat hij maar wil. Dit gold voor de afgelopen driedimensionale wereld, waar ieder individu kon kiezen tussen Liefde en angst, goed en kwaad, zonder daarbij direct de Godheid te ervaren. Met andere woorden, we zijn telkens naar de Aarde gekomen zonder volledige kennis van wie we zijn en waar we vandaan komen. Dit maakte deel uit van het spel en het gaf ruimte voor de grootst mogelijke diversiteit op deze planeet.

buddha think love and be loveVanuit een zekere spirituele blindheid konden we onze eigen realiteit scheppen en onze eigen waarheid beleven, waardoor het hele scala van persoonlijke expressie mogelijk was, van het meest negatieve tot het meest positieve, en de fysieke realiteit om ons heen reflecteerde in gelijke mate onze eigen geestelijke toestand. Op deze manier kregen we de gelegenheid om vanuit vrije wil de Goddelijke Kracht binnenin te vinden en ons ermee te verbinden; niemand zou ons ooit dwingen dat te doen.

Ieder individu neemt de werkelijkheid waar volgens zijn of haar niveau van bewustzijn, en in dat opzicht kan dat wat waar is voor de één als verkeerd worden beschouwd door een ander. Echter, door alle lagen van bewustzijn heen binnen het materiële universum zijn er een aantal kosmische wetten die niet kunnen worden ontkend, en afhankelijk van je bewustzijnsniveau zul je in staat zijn om één of meer van deze wetten te herkennen. Eén zo’n wet is dat alle vonken van bewustzijn deel uitmaken van de een of andere evolutiespiraal en zich moeten ontwikkelen naar hogere frequentiebanden van de Schepping.

Binnen deze evolutiespiralen doorkruist iedere vonk een specifiek plateau dat overeenkomt met zijn bewustzijnsniveau. We kunnen zo’n plateau niet verlaten en moeten er doorheen totdat we alle inherente lessen hebben geleerd en begrepen. Op dezelfde manier heeft elke Zon aan de hemel – die ook een Goddelijke Vonk is, net zoals wij – een vaste positie, en draait van daaruit om een andere centrale ster waarvan het deel uitmaakt. Zij kunnen hun baan niet verlaten en moeten hun bestemming vervullen, namelijk integreren met hun Hogere Zon of Hogere Zelf, net zoals wij. Zo boven, zo beneden.

Wijze mensen uit de oudheid waren goed op de hoogte van deze kosmische wetten en herkenden dezelfde soort wetten in de natuur. Eén zo’n man was Henoch en hij beschrijft deze wetten in zijn boek De Wachters, hoofdstuk 2:

“Ik observeerde alles wat in de hemel gebeurde, hoe de sterren, die in de hemel zijn, niet van hun baan wijken, dat de één na de ander opkomt en ondergaat, elk op zijn vaste tijd, en zij wijken niet van hun wetten. Kijk naar de Aarde en zie de dingen die daar gebeuren, van de eerste tot de laatste, hoe geen enkel werk van God onregelmatig verschijnt.”

Door de natuur te observeren, inclusief de planeten en de sterren, kunnen we zien hoe deze wetten hun werk doen, en dat niets zich eraan onttrekt. We kunnen allemaal onze eigen waarheid hebben zolang het de wereld van onze persoonlijkheid betreft, maar hoe meer we evolueren en deze kosmische wetten leren herkennen, hoe meer we ons eraan moeten houden, aangezien het samengaat met de verantwoordelijkheid van Goddelijk Bewustzijn.

De Nieuwe Aarde
We hebben de wereld in zijn huidige vorm van continenten lange tijd meegemaakt – bijna 12.000 jaar, en voor de meesten van ons is deze wereld zo vertrouwd geworden dat we ons nauwelijks een andere vorm kunnen voorstellen met anders gevormde landmassa’s en oceanen. En toch zullen er veranderingen komen die wij ons niet kunnen voorstellen. Het is voorzegd want het is altijd de bedoeling geweest. Kosmische cycli beginnen en eindigen op specifieke momenten in kosmische tijd. De aard van zo’n cyclusverandering hangt sterk af van de energievelden en constellaties die samenkomen op dat specifieke punt op de evolutiespiraal.

De huidige staat van de mensheid is erbarmelijk en gevaarlijk ongezond. Tolle windt er geen doekjes om in dit boek. Ego-denken is de boosdoener. Hij heeft ook goed nieuws: er is namelijk een alternatief! Daarvoor moeten we eerlijk naar onszelf kijken en de sprong wagen naar een collectief bewustzijn.
Eckhart Tolles spirituele blauwdruk voor een nieuwe wereld.

Deze bewegingen volgen synchroniciteiten die wij mensen onmogelijk kunnen bevatten. Maar ze zijn er, net zoals de mysterieuze vorming van een foetus in de moederschoot en de daaropvolgende geboorte op een vooraf bepaalde tijd en plaats. De beste manier om door deze veranderingen heen te gaan is door hetzelfde geluk en ontzag te tonen die je zou hebben wanneer een moeder geboorte geeft aan haar kind. Zo boven, zo beneden – er is geen verschil vanuit een kosmisch gezichtspunt.

In voorgaande decennia hebben we een schat aan informatie ontvangen van de spirituele rijken op een schaal zoals die niet eerder is vertoond op deze planeet. We hebben een kans gehad om te groeien en ons spiritueel voor te bereiden op de komende veranderingen, die geboorte zal geven aan de Nieuwe Aarde. Velen van ons zijn telepathischer en helderziender geworden en horen of zien Lichtwezens van de Spirituele Rijken, engelen en Aartsengelen, en steeds meer mensen over de hele wereld kunnen nu direct met hen communiceren.

Echter, als je om specifieke informatie zou vragen over de komende veranderingen, dan zullen ze je waarschijnlijk geen gedetailleerd antwoord geven. Dit is omdat we moeten leren het zelf uit te zoeken met ons eigen spirituele gereedschap die we door de jaren heen hebben kunnen ontwikkelen; onze spirituele gidsen zullen dat niet voor ons doen omdat niemand daar beter van zou worden. Maar als je waakzaam blijft, ook al duurt het nog één of twee jaar voordat de grote veranderingen beginnen, dan zul je weten wanneer het komt, wat je moet doen of waar je naartoe moet gaan. Je moet echt op je intuïtie vertrouwen aangezien het je primaire kompas zal zijn in de tijden die komen.

Wat we nu kunnen doen is onszelf stevig verbinden met moeder Aarde / Gaia en haar steunen door deze tijden van grote verandering en haar onvoorwaardelijke en onbeperkte liefde en begrip schenken. Op dit moment is haar immuunsysteem zwak door alle vervuiling en negatieve gedachtepatronen die zij nog steeds probeert te absorberen. Vanwege haar verzwakte toestand kunnen meteorieten makkelijker door de dampkring komen. Nogmaals, dit is niet om angst te zaaien. Als we onvoorwaardelijke liefde tonen, en bidden en goede intenties en positieve gedachtepatronen naar de planeet sturen, dan helpen we haar – en onszelf – enorm!

Eindspel
In januari dit jaar voelde ik mij plotseling geïnspireerd om weer te gaan schrijven (wat ik bijna twee jaar niet heb gedaan), zonder te weten waar het over zou gaan en waar het zou eindigen. In zekere mate is deze serie Eindspel een openbaring voor me geweest, want ik voelde me geïnspireerd en geleid terwijl ik eraan werkte, waarbij de ene synchroniciteit de andere opvolgde. Mij werd verteld dat er vijf delen zouden komen en dat het niet gechannelde informatie zou worden maar mijn eigen woorden, geleid door inspiratie.
En ofschoon ze voor mij waarheid bevatten, vraag ik een ieder die dit leest om zijn/haar eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken – wat altijd goed is om te doen. Het is mijn diepste wens dat de mensheid één geest wordt , één Geest vergezeld door de Lichtkrachten van de Hemel, die de Aarde naar het nieuwe tijdperk zullen dragen, het Gouden Tijdperk van Aquarius.

Frank Hoogerbeets,
13 03 2013

* * *

Copyright © 2013 Frank Hoogerbeets (ditrianum.org)
Deze informatie mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid
met inbegrip van deze copyright-vermelding.

31 gedachten over “Het Eindspel (5)..

  1. @astrid van triet: misschien ben ik een beetje dom en ontgaat het me daarom, maar kun je me iets meer wijs maken Astrid? Ik heb er nog geen mening over hoor. Maar als jij “iets in het snotje hebt” wil je dat dan ook mededelen? Graag en bij voorbaat dank.

 1. Gedicht gemaakt in verbondenheid op 05-10-10

  Een Paradijs op Aarde creëren
  Daar willen we allemaal aan meewerken toch?
  We twijfelen of het zou kunnen, want
  dit denkbeeld staat ver van ons af.
  We kijken steeds naar het verleden
  en roepen dan het oude programma weer op
  terwijl het Nieuwe al is ontworpen,
  we hoeven alleen nog maar de keus te maken.

  Oude angsten geen kans meer geven
  Omarm het kwaad en maak het klein
  meer Licht en Ruimte in jezelf, schept
  Licht en Ruimte in het hele Universum.
  Om zo de ontsluiering van het Schitterende
  Nieuwe Bewustzijn mogelijk te maken.

  Alleen wij kunnen de ondergang van de
  Aarde en alles wat er leeft keren.

  Laat het verleden rusten en de toekomst
  komt vanzelf.
  Het Heden, het NU vraagt onze aandacht.
  Liefdevolle aandacht veranderd ons paradigma.
  En neemt ons mee naar een Andere Werkelijkheid.

  Alice/Aly

  Oftewel: “Spring in het onbegrensde en maak het tot je huis.” Zhuangzi

  1. Aly, deze wooorden raken me tot diep in het hart, ik merk zelf meer en meer dat door het ” springen in het onbegrensde”” alles om me heen verandert in “goud”.

  2. koeien uitwerpselen, en zelfs dat nog niet, want dat geeft vruchtbare nageslacht

  1. *
   Mijn reactie was bedoeld voor Alice, een paradijs op aarde creéren,

   volgens deze wijze mannen, zonder pretenties, blijven we door ploeteren, om dat de wil om dit paradijs te laten ontstaan ontbreekt.

  2. @Jenne,

   Wij kunnen wel blijven denken dat “iemand” de wereld voor ons verbeterd, maar dat zit er niet in. Dat zullen jij en ik toch zelf moeten doen. Jij hebt het over de “club van Rome” zelf heb ik meer met de “club van Budapest” waar de wetenschapper Ervin Laszlo, (ook filosoof, musicus en auteur) voorzitter van is. Ervin is ook de wetenschapper die naar de overeenkomsten kijkt tussen spiritualiteit en wetenschap. En dat zou op meer fronten moeten gebeuren i.p.v. de verschillen.
   Meer afgescheidenheid brengt de Aarde en Mensheid (evolutie) niet verder.
   En daarom Jenne is het belangrijk om je bewust te worden wat jezelf wilt, dat bedoeld Ervin Laszlo met: “Je KUNT de wereld veranderden.” Waar we geen invloed op kunnen uitoefenen links laten liggen. Zelf zeg ik: “ik ben wel IN de wereld, maar niet VAN de wereld.”
   Ik weet ook dat er veel gebeurt dat het daglicht niet kan verdragen, mensen met bestuurlijke fucnties op alle niveau’s hebben zeker de wijsheid niet in pacht.
   Allerminst zelfs, want zij behoren in dienst te staan van het volk, wat dat betreft stellen ze zich behoorlijk arrogant op door de wetten voor te schrijven, waar het merendeel van de bevolking niet achter staat. En stemmen, kiezen op de “goeie” partij? helpt dat? Nee.
   Kiezen voor jezelf, je afstemmen op je eigen kracht, is het enige wat je doen kan, volgens mij, ik wil je hierbij niet overtuigen Jenne want dit is nog altijd mijn waarheid en hoeft bij de jouwe niet aan te sluiten.
   Ervin Laszlo stelt: “De uitdaging die voor ons ligt, is het zelf creëren van een positieve toekomst.”

   Veel mensen hebben de machinekamer (brein) goed op orde, maar de machinist (bewustzijn/ziel) hebben ze afgedankt.
   Hartegroet Alice/Aly

  3. @ alice

   helemaal niet verkeerd wat je schrijft, prima positief gedacht!

   Nou je mag best weten, ik loop er maar zo’n beetje naast te slenteren, heb altijd veel goede tot heel goede ideéen, vooral s’nachts als ik niet kan slapen, maar ik ben oud en moe, komt ook door die lange rot winter.

   Natuurlijk ben ik voor een betere wereld, wie niet, maar wat vind ik een betere wereld en al die anderen, en wat is een betere wereld binnen de mogelijkheden.

   Ik heb Nederland gekent van 70, 60, 50, jaar geleden, voor ons de gemiddelde mens ontegenzeggelijk een misschien niet betere wereld, maar wel veel levenswaardiger, menselijker, en ja toch ook beter.

   Maar goed op mijn manier en natuurlijk met anderen gevochten om onze wereld te behouden, en mogelijkerwijs verbeteren, maar het was toen en nu vechten tegen de bierkaai, die politiek bedrijven zijn geboren leugenaars en bedriegers.

   Maar eerlijk gezegt ik zie er geen gat meer in, en laat het dus aan jullie om te strijden, en één ieder op zijn manier, hou me bezig met mijn boeken en schrijven, en niet te vergeten mijn moestuin, moes komt van boerenkool, in het noorden heet boerenkool moes, het weer is ietsje beter 15° vandaag, Vr. Gr. Jenne

  4. @Jenne,

   Ik woon in Drenthe, hier is boerenkool ook moes, maar 15 graden? Achter glas zeker 🙂

  5. @ alice,

   Mooie provincie, mooie dorpen, zelf op de grens van Drenthe en Overijle gewoond, Staphorst, gemeente aan de rand mooi!

   Nou het verrast je misschien maar af gelopen week hadden we een dag met 21,5°, het kan hier snel warm zijn, het heet de midi, gek climaat kan ook koud zijn, en vreselijk warm zomers.

   Moes is lekker na vorst en sneeuw, volgens mijn opa dan, maar die is al weer meer als 60 jaar geleden op reis gegaan.

   Salut

 2. Beste mevrouw Astrid van Triet,

  Ik laat U alle twijfel, ik denk ook dat U het goed voor heeft met U zelf, maar ik kan er niets mee, nogmaals het ligt aan mij dat weet ik zeker, ik wil U absoluut geen pijn doen, begrijpt U, dus echte critiek kan ik niet geven.

  Vriendelijke groet Jenne.

 3. erg herkenbaar, veel new age piepeltjes lijken wel manisch, de moeder die gespannen lacht dat er niets aan de hand is terwijl ze weet dat dochter door pa is misbruikt….ego is niet een vies woord, het gaat erom hoe met daarmee omgaat,

 4. Ik heb net zo een aanvaring gehad op facebook. Iemand stelde de vraag of hij nu echt de enige was met gevoelens als boosheid, frustratie,… want dat dat nooit op facebook werd geschreven. Vooral de mooie dingen worden gedeeld. Hij stelde de vraag of je zo wel met kracht en in waarheid in het leven kon staan. Vermits ik zelf na jaren in een proces zit van mijn onderdrukte gevoelens te erkennen en te kunnen loslaten, gaf ik een eerlijk antwoord op zijn vraag. Wat het met me gedaan had van me suf te mediteren, me constant op positieve dingen te concentreren ( enkel het mooie voeden, noemt men dat, het lelijke verdwijnt dan vanzelf). Dat ik eindelijk mijn gevoelens durf uiten en zo meer echt in mijn hart kom, de waarheid waarneem. Komt er onmiddellijk een reactie dat ik ” me wentel in zelfmedelijden”, dat ik me te veel focus op de slechte dingen en dat ik de andere kant van de medaille niet durf te bekijken. En dat is de teneur met alles vrees ik. Ik vind me volledig in dit artikel. Groetjes allemaal

  1. Hi Pascale,
   Zelf zit ik niet op face-book, maar ik wist wel dat er een boel slapgelul op wordt gezet.
   Het doet me zo goed, om te lezen dat ik niet de enige ben die de laatste paar jaren bezig is met het erkennen/loslaten van mijn boosheid, frustratie, teleurstelling enz.
   Dank je voor je eerlijkheid. Door het soms te delen met anderen, ben ik alleen maar sterker geworden. Ik zag vaak geschrokken gezichten en veel mensen verdwenen uit mijn leven, zodat ik nu vrij eenzaam ben, maar ik vind dat meestal heerlijk. Hoe ik boosheid uit? Ergens goed tegen aan stompen(matras) of met een tak slaan in tuin of bos.
   Inderdaad, hierdoor ga ik langzamerhand merken dat ik ook van mijn schaduwkanten ga houden. Een hele toer, want houd maar eens van je: angst of minderwaardigheidsgevoelens of moeilijk kunnen loslaten. Eigenlijk zijn dat juist dingen om van de houden, juist omdat ze je zo kwetsbaar maken… Volgend stukje las ik laatst op Internet, (misschien “weet” je dit al):

   Probeer negatieve gevoelens en emoties niet te verwaarlozen of je ertegen te verzetten, want dan maak je de situatie alleen maar erger. Deze gevoelens en emoties komen dan in andere vormen tevoorschijn, zoals in ziekte op een fysiek, mentaal, emotioneel en/of spiritueel vlak. En geloof me, als je ze negeert, vinden ze écht een manier om je duidelijk te maken dat je ze wél ziet.
   Het zijn namelijk levende energieën, die gezien én her-kend willen worden. En deze levende energieën is ‘bewust-zijn’ dat in ons collectieve Aardse veld aanwezig is. Hen ontkennen zou hetzelfde zijn als je een deel van je-zelf ont-kent en ons-zelf ontkent.
   groetjes egbertien

 5. Ik persoonlijk snap geen ene r**t van al dat eindspel gedoe.

  Een eindspel kan twee manieren betekenen. We zijn dusdanig gespiritualiseerd dat we de kosmische wetten zijn gaan begrijpen. (ik zou zeggen: eindelijk, waarbij ik niet wil impliceren dat ik alles heb doorzien). Zo zal het doorzien van de wet van de vergankelijkheid ons confronteren met negatieve en positieve energieën, we willen niet loslaten van nature , maar deze wet dwingt ons daartoe, leert ons loslaten en niet vasthouden. Wet van de aantrekkingskracht, het o zo spannende ‘secret’ stelt ons in staat dingen aan te trekken, maar confronteert ons met jaloezie en afgunst van anderen die hier kennelijk niet in staat zijn, hetgeen de wet van de polariteit weer initieert? Om maar wat te noemen.Betekent het eindspel dat we dit doorzien van de wetten hebben verfijnd en er naar zijn gaan leven?

  Of denken we dat eindtijd betekent dat we de wortels van de kosmische wetten kunnen doorslaan en we in een wereld leven waarin de kosmische wetten niet meer op ons van toepassing zijn? Dat laatste is ons enorm aangeleund, dat dat de boodschap zou zijn van 2012…Vele channelingen tevergeefs. de kosmische wetten reageren nog steeds…

  Wat kiest u?

  Ik denk dat de aarde een leerschool is en de kosmische wetten een vast gegeven zijn van deze leerschool en vele gezichten kent, en waarbij de belangrijkste kosmische wet regeert en dat is dat alles met cycli komt en gaat…Atlantis weet er alles van…

  Een eindtijd is een term om ons te doen denken dat we kunnen ontvluchten aan de kosmische wetten. Hoe zien we het anders voor ons? De mensen maken zelfs ruzie over hoe het paradijs er uit moet zien, zowaar niet makkelijk…

  http://biflatie.nl/artikelen/economisch/terug-naar-het-paradijs-van-voor-de-appel/

  Stoppen met dat eindtijd denken zal de mens m.i. beter in staat stellen zijn hogere energie vast te houden en te dealen met wat op je pad komt en waarbij passief zijn en afwachten zeker niet het toverwoord is, maar actief in het leven staan mag en wellicht zelfs moet om het verschil te kunnen maken…(waar dat ook toe leidde mogen)
  Wellicht wordt het tijd om een einde te maken aan de eindtijd…

  1. @Burke,

   Respect! Petje af. Volgens mij is de Bron, Natuur, God en AL-DAT-IS en wat dies meer zei de benaming voor hetzelfde. Alles is bewustzijn immers en wij zijn daar onderdeel van, niemand uitgezonderd. Volgens mij is het zo dat wij altijd in contact staan met dit “Veld” want niks is afgescheiden, ook al zou je willen; het is Godsonmogelijk. En als wij zelf een zuivere intentie hebben sluit dit volgens mij het beste aan bij de Kosmische wetten. En dit heb ik zeer persoonlijk opgevat want niemand kan mij dit vertellen hoe ik dit dien te doen, dat is mijn Innerlijk Weten, ik wil eerlijk zijn en oprecht, vooral naar mezelf toe, vandaar dat dit Weten nooit en te nimmer liegt of veroordelend is. We hoeven niet te luisteren naar anderen en ons daarmee vergelijken. Wel kunnen we artikelen en boeken lezen die ons inspireren, die je raken. Luisteren naar je binnenste dat brengt je verder. Dat is ware Evolutie. Dit moest mij n.a.v. jouw reactie Burke, even van het Hart.

  2. @Burke

   In mijn ogen staan kosmische wetten gelijk aan universele wetten, wat wij vroeger natuurwetten noemden.
   Dat is niet hetzelfde als de polariserende wetten die in 3D van toepassing zijn.
   Wij zitten nu volop in de fase van het ontsnappen aan die 3D polariteit, met jojo-bewegingen gratis meegeleverd. Wij onderscheiden veel gemakkelijker wat van de Bron is en wat niet. Je kan deze fase eindtijd noemen omdat zij het oude denken/voelen afsluit en het nieuwe inluidt.
   Eindtijd zoals Hoogerbeets die hier schetst, komt voort uit zijn persoonlijk inzicht. Wij moeten ons daar niet per se aan conformeren of gaan vergelijken. Ieder zijn weg.
   Wanneer ik moet weten of behoefte heb aan houvast, ga ik naar binnen, naar mijn hart en vraag om inzicht.
   En het inzicht komt, hetzij door een plotse inval, een innerlijk weten, hetzij in de vorm van een artikel of boek.

  3. @Alice,
   Bedankt voor je fijne reactie. Je hebt gelijk, een zuivere intentie zal je leren te onderscheiden wat van de bron is en wat niet. Zodra we ergens afkeur en afkeer over hebben zal dit denk ik betekenen dat we de zuiverheid van onze intentie ter discussie moeten stellen. Ik probeer veel naar te luisteren naar wat me wordt aangereikt, maar merk ook vaak dat de stilte het overwinst boven al het andere.

   @Anelle,
   Mee eens, universele en kosmische wetten zijn hetzelfde, echter dit zijn niet allen natuurwetten. Wet van vergankelijkheid zal bijvoorbeeld nooit van vroeger zijn en niet stoppen met ophouden en nooit van vroeger zijn. De wet van polariteit is lastig te doorgronden, maar staat zeker niet los van de kosmische wet van polariteit is daar m.i. onderdeel van of wellicht hetzelfde (volgens mij doet dat er niet toe) Het is maar net wat je voorstaat. Als je denkt dat er sprake is van een goddelijk plan waarbij we hier op aarde deze wet achter ons gaan laten, dan is dat een vertrekpunt. Geen oordeel daarover, heb er geen afkeur of afkeer over, , maar het vibreert niet bij mij.

   Het kan ook zijn, en dat is hoe ik het ervaar, is dat als je binnen je eigen ‘eindtijd’ beleving met het leven vanuit het hart kunt onderscheiden dat zwart en wit niet bestaan, enkel grijs, je klaar bent met je lessen hier en je werk kunt voortzetten in dimensies elders…De aarde als leerschool zal zich altijd met zijn kosmische wetten blijven manifesteren als leerschool voor de ziel…De kosmos is groter dan enkel de aarde…

  4. @Burke

   Ik denk dat loslaten het belangrijkste is wat wij nu te leren hebben.
   En, eigenaardig genoeg, de controlefreak die ik ooit was kan nu met het grootste gemak loslaten. Kijken, (h)erkennen en laten gaan.
   Ik hoefde alleen maar te snappen dat alles wat ooit gebeurde een reden had. Al was het maar om mij op de plaats te zetten waar ik nu sta, te laten zijn wie ik nu ben.
   Een – positieve – evolutie of ascensie. Is er wel een verschil?

  5. @Anelle,
   Ja, loslaten is idd. het beste dat we kunnen doen.

   Ik zie wel een verschil in positieve evolutie in de vorm van het ontvouwen van goddelijk plan en ascensie..(bij ascensie ben je zelf het goddelijk plan…)

   Ascensie is een persoonlijk proces en wordt alleen bereikt met aktie. Veel zelfreflectie en het optuigen van veel spiegels, zowel voor- achter als boven en natuurlijk de nodige lachspiegels.

   Positieve evolutie zou ons overkomen van buitenuit. Als dat werkelijk zo is dan kan dat leiden tot achterover zitten en te zeggen, ‘kom maar op met al dat moois.’ Passieve houding, alvast de spiegels aan diggelen slaan, voordat ze hun functie hebben verloren. Maar die belofte is nergens gegeven bij onze geboorte..Slechts de kosmische wetten werden ons aangereikt.

   Ik denk dat het zitten in deze leerschool betekent dat er wat van ons gevraagd wordt. Het helpt als er mooie dingen gebeuren of zaken zijn die ons ascensie proces bespoedigen, maar garanties op een vanzelf ontwikkelende positieve evolutie is er niet. Die kan je enkel op persoonlijk niveau bereiken, wetende dat je eigen ontwikkeling anderen weer kan inspireren…

   Zoals gezegd een belofte is er nooit gedaan tenzij we het bouwen van het tempel in het nieuwe jeruzalem vanuit openbaringen als belofte zien. De kosmische wet dat alles komt en gaat in cycli heeft zich door alle era heen reeds bewezen…:)

  1. monumentale uitzending, mark my words, let op mijn woorden, de gehele uitzending… lazy basterds luie trek tekkels

 6. Ik heb de 5 artikelen achter elkaar gelezen. Bij de 4e liepen de tranen over mijn wangen. Ik begreep niet meteen waarom.
  Volgens mij omdat ik dingen herkende en dan heb je dat gevoel van een soort thuiskomen, een bevestiging van hoe je er over denkt en wat je al , onbewust misschien, al wist.
  Prachtig artikel wat ik nog even bewaar.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.