Advertentie

Eindspel – 3: ‘Atlantis revisited’


De 'Bimini road', een bijzonder overblijfsel van de tempels van Atlantis?
De ‘Bimini road’, een bijzonder overblijfsel van de tempels van Atlantis?

*

 Eindspel – deel 3

februari 2013 © Frank Hoogerbeets – Ditrianum Media Centre

x

In het vorige deel heb ik delen samengevat van onze ware geschiedenis, die heel anders is dan wat we op school hebben geleerd. Dit is omdat de krachten van de arme liefde door de eeuwen heen hebben geprobeerd om zoveel mogelijk bewijzen te vernietigen in een poging volledige controle te krijgen over de mensheid. Hoe minder we afweten van ons verleden, hoe makkelijker het wordt ons te laten geloven dat we afstammen van vroege primaten, willekeurige producten van de natuur zonder een betekenisvol verleden of toekomst waarin we onze ware afkomst zouden kunnen herkennen.
Zozeer hebben zij geprobeerd ons bewustzijn te beperken en ons een beperkt geloofssysteem op te leggen. Maar er zijn altijd mensen geweest met een sterke geest, de vrijdenkers of ketters, die zwaar zijn vervolgd en afgeslacht omdat zij niet in het systeem pasten dat hen werd opgelegd. Deze mensen waren de wegwijzers die mensen inspireerden om zich bewust te worden van hun ware zelf, want de geest van de mens kan niet worden vernietigd.

atlantis oude mapAtlantis
In onze moderne samenleving is de onderdrukking van de waarheid wijdverbreid. Zowel de media als de wetenschap worden gemanipuleerd om de massa de waarheid te onthouden. Documentaires over ons verleden draaien altijd om hetzelfde verzinsel, en verbergen daarmee handig alle historische aspecten die de mens zouden doen beseffen dat hij eens veel groter was, en bijdroeg aan beschavingen in samenwerking met zijn broeders en zusters van de sterren. Atlantis is nog altijd een realiteit in de psyche van alle aardbewoners, maar het tijdperk van deze eens zo grote beschaving is bedekt met ijs door de gevestigde wetenschap, die verkondigt dat er een ijstijd was, waardoor er geen reden is om onderzoek te doen.

De theorie is dan dat de moderne mens tevoorschijn kwam uit de zogenaamde ijstijd en zo’n 6.000 jaar geleden voor het eerst hoogontwikkelde beschavingen voortbracht, ondanks het feit dat er overal ter wereld zowel mondelinge als schriftelijke overleveringen zijn die een heel ander verhaal vertellen. Maar deze verhalen worden afgedaan als mythen en dienen niet serieus te worden genomen.

AtlantisDrawingMaar zoals jullie allemaal weten kan de waarheid niet eeuwig verborgen blijven. In recente jaren beginnen archeologische vondsten een ander beeld te scheppen en vragen erom dat oude geloofssystemen worden herzien. Meer en meer beginnen we te beseffen dat we niet zijn wat ons werd voorgehouden. Geschiedenisboeken zoals die, die zijn opgenomen in de Bijbel, worden steeds meer vanuit een heel ander perspectief bekeken nu blijkt dat de geleerden van vroeger toch niet zo primitief waren en veel meer afwisten van de geschiedenis en de geestelijke wortels van de mens.

De uiteindelijke ondergang van Atlantis vond plaats rond 10.800 v.Chr. door een vloed die wereldwijd een grote impact had. De Aarde werd opnieuw gemodelleerd en de mens moest opnieuw beginnen. Enkele toegewijde Atlantiërs brachten historische archieven en hogere kennis naar plaatsen zoals Egypte en Zuid-Amerika om te worden bewaard totdat de mens gereed zou zijn om zijn ware afkomst te aanvaarden. Verhalen uit alle delen van de wereld beschrijven een grote vloed en vertonen grote overeenkomsten.

Plato beschrijft Atlantis als een grote beschaving die eens bestond voorbij de zuilen van Hercules (Gibraltar) op een eiland die zo’n 10.000 jaar voor zijn tijd onder de golven verdween. (illustratie links) De moderne wetenschap beweert dat er geen bewijzen voor zijn dat een groot eiland eens in de Atlantische Oceaan heeft bestaan. Maar dat is een leugen. Vanaf 1936 zijn er structuren ontdekt op de Atlantische zeebodem bij Cuba, Florida, Portugal en de Canarische Eilanden:

Underwater_Pyramid_BlueIn 1936 zag F. Morgan, de doctor, de drie piramides op de bodem van Rock Lake bij de stad Maryland (VS). Deze werden door duikers onderzocht die bevestigden dat het werkelijk piramides waren met vierkante en driehoekige bases.

In 1968 zag de piloot R. Brasch bij Bimini en Andros (Bahama’s) grote stenen gebouwen onder de wateroppervlakte. Onderzoek door onderwater-archeologen en luchtfoto’s ontdekten een verwoest gebouw, een piramide met een grondoppervlakte van 54 bij 42 m, straten, stadsmuren, de poort-golfbrekers met grote, mysterieuze cirkels, omgeven door enorme stenen, en veel meer.

In 1973 maakte Petrovsky aan boord van het schip Akademik foto’s van grote gebouwen op de zeebodem, ongeveer 386 km zuidwestelijk van Portugal.

In de zomer van 1991 deed de beroemde oceanograaf Dr. Meyer Verlag op een persconferentie te Freeport een zeer mysterieuze uitspraak. Hij beweerde dat tijdens tests op de bodem in het centrum van de beroemde Bermuda-driehoek op een diepte van 600 meter met speciale apparatuur twee enorme piramides waren ontdekt, groter dan de Grote Piramide in Egypte.

Recentelijk beweerden Amerikaanse en Franse wetenschappers, alsook landen die onderzoek doen in gebieden van de zeebedding van de Bermuda-driehoek, dat ze een rechtopstaande piramide hadden ontdekt op de zeebodem die nooit was ontdekt. De lengte van de basis van de piramide was 300 m en de hoogte 200 m, en steekt ongeveer 100 m boven de zeebodem uit. De eerste onderzoeksresultaten tonen dat dit bouwwerk is gemaakt van glas of glasachtig (kristal) materiaal, want het is helemaal glad en deels doorschijnend. (zie foto bovenaan)

20110209atlantisstruc-canary-baisin-03Twee wetenschappers, Paul Weinzweig en Pauline Zalitzki, ontdekten piramides in de wateren rond Cuba. Zij vonden de ruïnes van oude gebouwen zo’n 1,6 km onder de zeespiegel en beschouwden het als de overblijfselen van Atlantis.

Google Maps laat een structuur zien op de zeebodem van het Canary Basin, bijna 5 km onder de zeespiegel, die precies is uitgelijnd op Teotihuacan. Zie de foto’s..

De duidelijke geometrische structuur verraadt een menselijk initiatief.
De duidelijke geometrische structuur verraadt een menselijk initiatief.

Google beweert dat deze structuur, die in 2009 was ontdekt, een artefact is van de kaartverwerking. Als dat zo was dan zouden we veel meer vergelijkbare structuren verspreid over de oceaanbodems moeten zien. Maar dat is niet het geval. Echter, er is één andere, vergelijkbare structuur ten westen van Ierland, ook ontdekt in 2009.

De oude Ieren rekenen onder hun voorouders een ras van grote, blanke mensen die de Tuatha de Danan, ofwel ‘de kinderen van Danu’ werden genoemd. Zij worden in Ierse verhalen voorgesteld als technologisch hoogontwikkeld. Maar nog interessanter is dat hun thuisland, dat Tir Nan Og, ofwel ‘het land van Og’ werd genoemd, onder de golven verdween tijdens een catastrofale vloed.

Zoals we kunnen zien, liggen beide structuren op vergelijkbare plaatsen, aan de zuidkant van wat, volgens de legenden, eens grote eilanden waren. Dit is beslist geen toeval, met name omdat Google Maps nergens anders dit soort structuren laat zien.

Een andere misvatting is dat Atlantis een stad was. Dat was het niet. Ooit omvatte Atlantis zo’n 10 eilanden, van IJsland in het Noorden, tot de Falklandeilanden in het Zuiden. De ondergang die wordt beschreven door Plato betrof slechts het laatste eiland.

Tir-NaN-Og

Het past niet in het plaatje..
De gevestigde wetenschap negeert dit allemaal omdat het niet past in hun theoretische model, dat lange tijd aan de mensheid is opgedrongen. Wees er dus niet over verbaasd dat officiële kanalen, inclusief de mainstream media, niets hiervan zullen tonen aan het publiek. Het erkennen van een oude, superieure beschaving zou het huidige systeem van onderdrukking doen verbleken. We zouden opnieuw een voorbeeld hebben van een gezonde en harmonieuze samenleving, zonder vervuiling, gif, agressie en een onverantwoordelijke houding tegenover de natuur, want alle hogere kennis en technologische verworvenheden zouden – mettertijd – terugkomen met alle bewijzen van hoe de Atlantiërs leefden, inclusief het gevorderde gebruik van kristallen om gegevens op te slaan, mensen en dieren te genezen en voor ieders welzijn harmonieuze omgevingen te creëren. Dit beeld is heel anders dan wat wij tegenwoordig ervaren, en de krachten van de arme liefde beschouwen het als hun aartsvijand.

De tijden van Atlantis komen terug. Het opbouwend leren werken met kristalenergie, is daar een essentieel onderdeel van.
De tijden van Atlantis komen terug. Het opbouwend leren werken met kristalenergie, is daar een essentieel onderdeel van.

In de tijd van Atlantis had de mens contact en leefde hij samen met zijn broeders en zusters van de sterren, die de mensheid hielpen om de hoogontwikkelde beschaving van Atlantis op te bouwen. Ook dit feit wordt in onze tijd erg onderdrukt. Ofschoon Pleiadische afgezanten begin jaren ’50 verschillende regeringen hadden benaderd met het voorstel de mensheid te helpen met zijn spirituele ontwikkeling, weigerde de regering van de Verenigde staten dit voorstel te accepteren omdat de afgezanten hun technologische knowhow niet wilden delen.

Sindsdien hebben regeringen en nieuwsagentschappen elke moeite genomen om de waarheid te onderdrukken over het bestaan van buitenaardse beschavingen en hun afgezanten die de Aarde bezoeken, want de mensheid zou zich onmiddellijk losmaken van de negatieve barrières die zijn ontworpen om het bewustzijn van de mens gevangen te houden. Je ziet dus het ‘spel’ dat wordt gespeeld tussen de Lichtkrachten en de krachten van de arme liefde, dat in werkelijkheid duizenden jaren geleden begon.

Een artistieke impressie gebaseerd op beelden van Atlantis.
Een artistieke impressie gebaseerd op beelden van Atlantis.

Aanvankelijk ontwikkelden de mensen van Atlantis zich erg goed en de mens was in staat om te leren over het Zelf en spiritueel te groeien. Maar op een bepaald moment, vanwege de invloed van de zonen van Belial, deed het lagere denken zijn intrede en werden spirituele waarheden, die het levensbloed waren van de massa, vervangen door logica, maar logica die de hogere principes van het Leven miste.

Zo werd de massa om de tuin geleid, zonder te beseffen dat zij zich dieper in de materie projecteerden. Dit veroorzaakte een neerwaartse spiraal die uiteindelijk leidde tot de ondergang van Atlantis en de val van de Aarde in de derde dimensie. Als gevolg daarvan kantelde de as van de Aarde en zakte het elektromagnetische veld naar een lagere frequentie.

De ondergang van Atlantis was catastrofaal en het was toen bijna gedaan met mensheid. Kleine groepen mensen overleefden de vloed en namen de herinneringen van deze grote beschaving mee naar naburige landen, zoals Egypte, Ierland en het Amerikaanse continent. Plato’s beschrijving van Atlantis kwam uit Egypte. De Toltecs van Centraal Amerika hebben eveneens hun legenden en noemen het land van hun voorouders nog steeds Atlanticú.

atlantis onderwaterTransformatie
In de afgelopen decennia is er een groeiende interesse geweest in de legende van Atlantis. De reden hiervoor is dat iedereen die is geïncarneerd in deze tijd van transformatie, eens een bewoner was van Atlantis. De herinneringen van deze verloren beschaving liggen begraven in de psyche van elk mens. In de tijd van Atlantis waren de mensen spiritueel niet volwassen genoeg om de neerwaartse spiraal te voorkomen, wat uiteindelijk leidde tot hun ondergang.

Ofschoon de eilanden van Atlantis ten onder gingen, waren de energetische indrukken van deze negatieve herinneringen nooit getransformeerd, waardoor een grote wond in de psyche van alle betrokkenen bleef bestaan.

Vanaf de ondergang gerekend, zo’n 12.000 jaar geleden, bevinden we ons nu aan de andere kant van het kosmische wiel, aan het begin van het Watermantijdperk. Atlantis zal worden herboren, en eilanden zullen opnieuw verschijnen vanuit de bodem van de zee. Maar voordat dit gebeurt moet de negativiteit van het oude Atlantis worden getransformeerd, wat de hoofdreden is voor alle moeilijkheden die we de afgelopen decennia hebben doorgemaakt.

Atlantis was een enorme ervaring, en we zijn nu terug om ons eigen negatieve verleden onder ogen te zien en de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor wat we hadden gecreëerd onder invloed van de zonen van Belial. Nu hebben we een kans, onder dezelfde negatieve druk, om volwassenen te worden van het Licht en wegwijzers voor het nieuwe tijdperk. Atlantis zal spoedig herrijzen en uiteindelijk de oude beschaving overtreffen, want dat is onze bestemming en zo zal het zijn.

 * * *

x
Copyright © 2011 Frank Hoogerbeets (ditrianum.org)
Deze informatie mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid,
met inbegrip van deze copyright-vermelding.

 

37 gedachten over “Eindspel – 3: ‘Atlantis revisited’

 1. Bijzonder, ” Een artistieke impressie gebaseerd op beelden van Atlantis” …….. dit beeld is exact het beeld dat al een paar geleden via dromen tot me kwam. Het is het Huis op de Rots gebouwd. Ik heb het idee voor de herbouw vorig jaar al helemaal uitgewerkt in schets, inclusief de ligging in een waterpartij….. Heel bijzonder!

  1. Ik vond een ongelovelijk mooi filmpje over de “Eindtijd”. Dit filmpje gaat over Onvoorwaardelijke Compassie. Ik vond het machtig interessant hoe Gregg Braden onder meer verhaalt over het 1500 jaar oude St Katharina klooster aan de voet van de berg Horeb in de Sinai woestijn. Mijn voettocht door het leven leidde mij tot 2x toe naar dit klooster en ik wist tot op heden nooit wat mij daar naar toe bracht. Nu, dank zij Gregg Braden is het me duidelijk geworden.

   http://www.bovendien.com/actualiteit/actualiteit/gregg-braden-revisited-conference-the-divine-matrix

  2. Ik deed net een voor mij ongelovelijke ontdekking……. Ik begreep zelf niet zo goed waarom ik die conferentie met Gregg Braden in Italie uit 2007 hier plaatste. Nu ik vandaag bijna 3 uur van deze conferentie heb gevolgd, begin ik de logica in te zien.

   Ik beschreef onder 1 hoe ik een paar jaar geleden in verscheidene dromen Beelden tot mij kreeg, die lijken op Atlantis zoals deze oprijst uit de Oceaan. Ik heb een schets daarvan genaakt en noem dat het Huis op de Rots (sprak Alice trouwens vanmiddag ook niet over over oceanen?)

   In die conferentie van Gregg Braden verhaalt hij over zijn bezoek aan het St Katherina klooster aan de voet van de berg Horeb in de Sinai woestijn. Ik ben daar zelf in 2010 ook 2 keer geweest (in april en oktober, de 2e keer met name vanwege de Berg en het Klooster) Hij verhaalt daar over oude geschriften, die oorspronkelijk onderdeel waren van de heilige geschriften in de bijbel, maar in het jaar 325 er uit zij gehaald, omdta ze niet pasten in het wereldbeeld van de katholieke, geestelijke leiders. Eeen heel belangrijk geschrift dat toen ten onrechte niet in de huidige bijbel is opgenomen betreft het Evangelie van Thomas.

   Gregg Braden geeft op 2:57 uur een verklaring van een paar belangrijke teksten in dit Evangelie

   Logion 48

   Jezus zei:
   Als er twee met elkaar vrede maken in dit ene huis
   zullen zij tot de berg zeggen: verplaats u!
   En hij zal zich verplaatsen

   Logion 106
   Jezus zei:
   Als jullie de twee tot één maken
   zullen jullie zonen des mensen worden;
   en als jullie zeggen: berg verplaats je,
   zal hij zich verplaatsen.

   Het Huis staat voor het Menselijk Lichaam en de twee staan voor de Mind en de Emoties. Als we die met elkaar in Verbinding kunnen brengen en daarmee 100% vanuit ons Hart, ons Gevoel te kunnen leven, vanuit de Compassie, zijn we in staat om Bergen te verzetten.

   Ik heb zelf een keer na een mislukte vliegtuiglanding met een oncontroleerbaar vliegtuig mogen ervaren hoe het werkt om dan zelfs een vliegtuig tot stilstand te brengen! En dat vliegtuigongeluk speelde zich overigens ook af op een Bergvlakte op 2.800 meter hoogte (Quito, Ecuador)

   Overigens heeft een Berg een enorme spirituele betekenis. Vele hoogtepunten in de bijbel spelen zich af op een Berg!

 2. Er is heel veel gevonden, maar omdat de machthebbers ons graag dom en onwetend willen houden zullen ze dat niet prijsgeven.
  Wat er gebeurt is dat iedere religie omvalt, dat wat ons ooit wijs gemaakt is geen stand meer houdt en dat we leren beseffen dat de aarde een soort van school is. De machhouders willen niet dat je ziet.

 3. Voor zij die geïnteresseerd zijn in de tijd van Atlantis en daar zelf onderzoek zouden willen doen en/of een bijdrage in de kosten daarvan willen leveren verwijs ik graag naar de onderwaterexpeditie die binnenkort op Malta gaat starten onder leiding van Professor Dr. Hubert Zeitlmair in de St. Pauls Baai en Melito Baai, http://www.uqd-edu.eu/departments.html
  Prof. Zeitlmair doet al ruim 15 jaar onderzoek op de eilanden bij Malta en is een autoriteit op dit gebied, van hem krijg je kennis uit eerste hand.

  1. Tja wensgedachten of een werkelijkheid die ons onthouden is om te zien? we zullen zien welk van de twee, ik laat me verder niet gek maken dood bestaat niet en het leven is leuk zolang het duurt.

  2. Overigens is mijn ‘boerderijtje’ op het platteland al bijna van mij af bezuinigd door de overheid en dreigt het in het gat in de grond ,ten gevolge van de gaswinning, te verdwijnen. Kortom voor die hordes stadsmensen valt hier dan nog weinig te halen, ik vrees dus niets meer.

  3. Die “hordes stadsmensen” zullen jouw spinazie niet herkennen als ze niet in deelblokjes ala creme uitgestald zijn , ook de rode kolen zullen wel veilig zijn zolang ze niet met wat appeltjes in een potje zitten .

  4. Hmpf, lijkt mij een mooi staaltje blufpoker. Ik zie het hele kaartenhuis nog wel instorten.( of is dat wishfull thinking van mijn kant?)

  5. @ cozmic
   das ook nog eens waar die hordes weten niet hoe hun voer er onbewerkt uit ziet…… voel me gelijk een stuk veiliger.

  6. Een van de engste mensen op aarde, Henry Kissinger. Mijn katapult ligt al klaar.

  1. ja, dat is het, bulls eye………………………….
   ik dacht dat kan niet waar zijn, het is waar, het heeft lang geduurd, tientallen en tientallen jaren, ik was er altijd al bang voor, dat het waar is, nu weet ik het zeker, bij vol bewustzijn weet ik het zeker, de vernedering is oneindig, ik heb zelfs telefonisch laten weten aan mijn informele verzorger zaakwaarnemer dat ik wel door ga, maar niet weet hoe, dat er 3 van de 4 wielen afgevallen zijn, dat ik op 1 door ga, hoe weet ik niet, en ik zei, want alleen telefonisch kan ik praten met pa de paus, ik zeg tot mijn schrik kwam ik vandaag tot de conclusie dat het mij niet veel meer uitmaakt hoe het verder gaat, schept mogelijkheden, ik vind bijna alles goed, een natuurlijke correctie reactie van de te langdurige zwart wit patstelling waar men mij mee gevangen had, en ik mijzelf gevangen had; 12 jaar; mentor heer Bom (leraar Frans) ‘als jij zo doorgaat dan rest er blo, bijzonder laag onderwijs, op grond van cijfers; 2’en 3’en en 4’en en zelfs een paar 1’en, en een 8, achteraf een biologie docent waar ik om gaf, correctie, waar ik niet bang voor was, dit was gelijk de doodstraf thuis, dat voelde ik goed aan, een jaar later heb ik in een andere woonplaats 4 keer over mijn eigen lijk een lijst met enkel tienen geproduceerd, hoe weet ik niet, als een dolgedraaide angstige paniek robot, mijn lichaam en brein gaven alarmsignalen in de vorm van migraine aanvallen voor het eerst in mijn leven; nu na al die vecht en stagnatie jaren en ‘het spel’ maakt het mij niet meer veel uit, ik ga wel door, dat wel, maar hoe maakt mij niet veel uit merkte ik aan mezelf vandaag… Cozmic super super super super, wat een prijs link, kan het effe niet verwoorden, ik kan niet meer zonder Cozmic geloof ik, ik weet het zeker…. Wow

  2. tja het zet wel alles even in perspektief haha. Geen vechten of vluchten, geen hel en hemel geen hema of osseworst van de markt. Gwoon eten en voortplanten en dan nog ….. Zuerst kommt das essen und dan die moral, en die moraal is ook al niet zo hoogdravend als menigeen wil doen voor komen! Gauw mijn calvinistische tuintje weer in … hihi

  3. eten en eventueel voortplanten, in die volgorde, that’s it, meer is er niet, en als je dat duidelijk mag zien, door genoeg schade en schande, dan zijn de dieren je gelijken, wezens zonder een zelf voor de gek hou denkmachine kortEx, daarom worden ze massaal vermoord, die dieren, ze zijn te puur en dat zou mensen maar op verkeerde gedachten kunnen brengen, over de aard der dieren, mensen isoleren van dieren is een agenda die er niet voor niets is, dieren kunnen geven wat mensen elkaar niet meer kunnen geven, al zouden ze willen, het is er uit gebrand, door lcd schermen met zeep series en series tabletten, onomkeerbaar…

  4. Planten en bomen zijn niet veel anders. Ook daar is concurrentie. Vechten om het licht bv.

  5. terwijl ik nu Jericho Sunfire bekijk en beluister pauzeer ik even rond minuutje 20, Jericho z’n halve gezicht is bevrijd van de full body plakplaatjes (van der gijp van hanegem knor taal) valt mij op, even de radio aan als intermezzo, het volgende nummer komt voorbij in mijn kijk luister pauze, vast geen toeval, it is not what happens but when it happens, het doet er niet toe wat je zegt maar wanneer;

   Leonard Cohen – Who by fire
   http://www.youtube.com/watch?v=N6iL11qUAKQ

   http://i499.photobucket.com/albums/rr359/juanito4444/Rene_van_der_Gijp-isleuk.jpg?t=1304206481

  6. Cozmic @ 7.4…leading guy 😀
   Ooit hiervan gehoord?
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Vleesetende_plant

   Dus dit verhaal gaat zo niet op, en ik denk een mens die helemaal niets meer eet…gaat vroeg of laat ook dood 😉

   Ik vraag me af, hoezo de mens vaak naar het extreme verlangt.
   Te veel eten of helemaal niets?!
   Vrijen als uitlaatklep of helemaal niet?!
   …überhaupt, alles of niets?!

   Ik denk dat een ‘gezond’ mens hierin een maat weet te vinden.

  7. vanaf minuutje 3, waarom mannen naar tok tok talk radio luisteren en vrouwen niet, over extreem gesproken, waar vrouwen waarschijnlijk dan wel vooral druk mee zijn, ‘not getting babies’, ‘busy not having kids when the whole west dies’, grinnik, kijk naar die uitgestreken kop zonder een milligram twijfelachtigheid bij deze opmerking, yesz, de statistieken liegen nauwelijks, druk met geen babies krijgen, mannen die de verschillende castratie fases hebben moeten doorlopen, chemisch, medisch, educatief, mediaal en als finale maatschappelijk (a)sociaal economisch.. Michale Savage z’n nieuwste boek wordt gecensureerd, ‘a time for war’, omdat onze Chinese vrienden het Westen inmiddels bezitten, inclusief media outlets, misschien een boek titel voor mijzelf; ‘why WoMen do not give a fok, about anything but… pegulanta en snelle quick fix pillen, het verborgen platte tweedehands land in een land waar eens mannen naarstig werkten en woonden’

   Michael Savage Live Full Interview with Alex Jones on February 26,
   http://www.youtube.com/watch?v=9BAVoatkBbI

   http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pegulanten

   http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/naarstig

 4. Wat is het toch heerlijk dat er mensen zijn als Frank Hoogerbeets die deze herziening van het verleden zo neerzetten dat het een gevoel geeft van déja-vu, iets diep in het geweten dat hoop en vertrouwen schept zowel in de toekomst als het verleden. Nu het heden nog…

 5. Een mooie opsomming bij elkaar van wat er de laatste tien jaar zo een beetje is gepubliceerd over Atlantis, gevonden of niet 😉
  http://www.crystalinks.com/atlantisnews.html
  Toch leuk om om te lezen hoe het een jaar geleden was hier. 🙂
  Wat is de wereld toch in een mallemolen veranderd, maar goed ook. Alles wat bedekt was/is komt steeds sneller naar de oppervlakte. Tijd voor de grote verschuiving? Try to keep balanced…

  1. Odette, als jij niet verschuift lijkt de wereld morgen nog hetzelfde.

  2. Precies Coz, LIJKT de wereld nog hetzelfde. Zo vele dimensie bubbels om in te zijn 😉

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.