Advertentie

Het ontsluieren van de spiritualiteit..x

x

Het ontsluieren van de spiritualiteit..

2019 © Dineke Jongepier | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De nieuwe Aarde verschijnt uit de metamorphose-cocon van de oude Aarde.

De vele vaak ondoordringbare sluiers die er opgeworpen zijn over het wezen van de spiritualiteit, hebben door de eeuwen heen veel verwarring gezaaid, waar wij tot op de dag van vandaag nog steeds mee te maken hebben. Miljoenen mensen zijn van deze door mensen gestichte verwarring het slachtoffer geworden en slechts weinigen hebben met hun leerstellingen een zuivere en klare weg kunnen duiden, die begrepen kon worden  door de mensen van hun tijd. Zij die in hun tijd de spiritualiteit als voorlopers van de tijdgeest toen wel hadden begrepen. Onder hen bijvoorbeeld:.

Jalaluddin Rumi (1207-1273) met o.a. deze uitspraak:

‘Woorden zijn slechts stof op de spiegel van de ‘ervaring ‘

en Jacob Boehme (1575-1624) met  o.a. deze uitspraak:

‘Wij zijn allemaal snaren in het concert van Gods vreugde’,

maar bijvoorbeeld ook Kahlil Gibran (1883-1931) met dit citaat:

‘De verborgen bron van je ziel moet opzwellen
en murmelend naar de zee stromen;
en de schat uit je oneindige diepten,
zal aan je ogen geopenbaard worden.’

Wijze woorden en het is in het licht van deze wijsheden dat ook juist in onze tijd, hedendaagse Maya-oudsten ons ervan willen laten doordringen, dat we ons niet langer bevinden in de wereld van de Vierde Zon, maar dat we nu in een overgangsfase zitten naar een transitie naar het tijdperk van de Vijfde Zon. Deze overgangsfase zal veel veranderingen teweegbrengen in ons huidige leven, want sinds eind 2012 is deze overgangsfase begonnen en alhoewel fysiek  minder waarneembaar, neemt de ontstane energetische turbulentie in steeds grotere heftigheid toe.

En deze turbulentie stelt daardoor steeds meer eisen aan ons mensen, welk pad we willen gaan bewandelen.  De kosmische energieën die in deze overgangsfase vrijkomen, dwingen ons tot een keuze: gaan wij mee met de donkere krachten van blind materialisme en onwetendheid, of openen wij ons hart voor spirituele schittering welke nu achter de eeuwenlange versluieringen aan de oppervlakte komen.

Vele poorten van inzicht gaan thans open en doordat ik in nederigheid en dankbaarheid deze inzichten mede visueel kenbaar mag maken, volgt voor mij de ene ontdekking na de andere waarin ik je wil meenemen. Eerder heb ik veel geschreven over de persoonlijke stijging van onze levenstrilling, ook wel de Boviswaarde genoemd. De aard van deze trilling, is dat ze uit meervoudige componenten bestaat.

Zoals o.a. de aard van de gezondheid van de persoon, zijn karmisch pad, zijn liefde voor al het geschapene, en ook door middel van zijn vrije wil te kiezen voor een materialistisch leven of zich af te stemmen op een verbinding met de Schepper, waarbij hij of zij het woord ‘God’ met bezieling durft te gebruiken..

Het zij allemaal componenten die bepalend zijn voor het tempo van de stijging van de levenstrilling in deze overgangsfase naar een niveau, waarvan we niet weten waar het in te volgen meetbare structuren heen zal gaan. Wat we wel reeds wisten is, dat we van een koolstof- naar een kristallijne structuur dienden te groeien.

En dat dit te maken heeft met onze pijnappelklier, die in een spirituele groeifase voorzien wordt van uiterst kleine kristallen elementen op  de top van deze klier, waarmee een activatie van het derde oog in gang gezet wordt. Inmiddels mat ik met mijn pendeltechniek, dat meerdere cliënten van mij, deze tabel van kristallijne structuur ( zie tabel) waren overstegen en wist ik niet hoe het vervolg van deze meting over de kristallijne structuur te vervolgen.

In september 2018 stond het mogelijk vervolg van deze tabel mij ineens helder voor de ogen en sindsdien werk ik met deze nieuwe tabel voor die mensen die al eerder in hun kristallijne structuur stonden. Ik was nu in staat het percentage van de ontwikkeling in de kristallijne structuur te meten, waarbij ik nog opmerk dat het bij deze mensen gaat om een levenstrilling frequentie van tussen de 1 en 25 miljoen Bovis..!  Er vindt dus een groei plaats in onze kristallijne structuur.

Groeiend celbewustzijn..
Wat ik ook ontdekte is een groei van ons celbewustzijn.  Iedere cel is zich bewust van zichzelf en werkt samen met alle andere cellen in ons lichaam. Dit celbewustzijn ondergaat in deze transitie periode een dusdanige verandering, zodat het celbewustzijn van zichzelf overgaat in Godsbewustzijn van zichzelf in iedere cel. Tot nu toe heb ik bij slechts enkele personen dit mogen meten.

Het is namelijk een bijna onmetelijke verandering waaraan prachtige consequenties zijn verbonden. Ik heb daar in het tijdschrift ‘Spiegelbeeld’ (januari 2019) over geschreven. Deze aan transformatie onderhevige cellen hebben namelijk geen extra additieven meer nodig zoals het merendeel van de voedingssupplementen.

Hoe dat kan, daar heb ik verschillende alternatieve mogelijkheden voor onderzocht o.a. of het zou kunnen komen doordat de vitamine- en/of mineralenenergie dan zou worden overgenomen door toevoegingen van kosmische of aardse energie in de frequentie van vitamines of mineralen.

Nee zo zit het niet in elkaar. Door de nieuwe kosmische en aardse energieën hebben onze cellen reeds bij een aantal mensen een dusdanige verandering ondergaan, dat er geen vitamines, noch in materie, noch in energetische frequentie meer nodig zijn. Onze celstructuur heeft een andere hoedanigheid gekregen. Ik heb dit tot nu toe bij minder dan 25 personen geconstateerd.

Zodra het proces van de groei van celbewustzijn een bepaald percentage bereikt -wat van persoon tot persoon kan verschillen-, ontstaat er ook een proces van levensverlenging. Omdat de celdeling, hetgeen met het verouderingsproces te maken heeft, zich gaat vertragen.

Met als gevolg dat het verouderingsproces langzamer gaat verlopen, daar het voor de overgangsfase van deze transitieperiode nog niet aan de orde was. Wat onze voeding betreft, op dit moment heb ik daarover nog geen inzicht, juist omdat dit alles zo ongekend nieuw is en het mij op dit moment nog ontbreekt aan  de daarvoor geijkte tabellen  om een en ander te meten. Ik zal daar zeker later op terugkomen. (Zie tabel)

Voordat ik verder ga met het laatste deel van deze tabel – op weg naar totale verandering – stap ik even over naar de volgende tabel met de titel: ‘Afname vatbaarheid voor virologische en bacteriële infecties in procenten, gekoppeld aan de processen van verandering van celbewustzijn ‘ (een hele mond vol), want indien onze getransformeerde cellen niet meer afhankelijk worden van allerlei supplementen, hoe staat het dan met de bacteriële en virologische infecties?

Daartoe heb ik deze tabel (zie afbeelding hieronder) ontworpen en de eerste metingen geven aan dat er tot nu toe slechts één persoon door mij is gemeten waar er slechts een kleine afname in procenten uitgedrukt van bacteriële en virologische infecties van toepassing zijn. Bij alle anderen die ik meet op deze tabel wordt aangegeven: – niet van toepassing ! Hoe zich dat de komende maanden verder ontwikkelt, daarover zal ik zeker een vervolg op dit artikel schrijven.

Maya-voorspellingen
Terug naar de vorige tabel met enige uitleg over die laatste fase. Blijkbaar krijgen de Maya’s volledig gelijk want zij voorspellen de mensheid een komend tijdperk van de Gouden Zon – Dit zou zomaar eens waar kunnen zijn, daar de eerste exacte metingen op bijgaande tabellen daar al een mogelijke indicatie van blijken te zijn. Het is niet aan mij om daar verder over te speculeren want vele groten der aarde in oost en west hebben dit komend tijdperk al aangekondigd in hun vele nagelaten religieuze en spirituele geschriften.

Hunab Ku, het hart van de melkweg, zoals vooral gesymboliseerd door de Maya’s.

Blijkbaar is het geen kwestie van jaren meer dat deze grote omslag gaat gebeuren. Indien velen van ons mogelijk een punt hebben bereikt in de opmaat naar de fase van 100% in groei van het celbewustzijn en zich mede bevinden in de fase van groei van levensverlenging, er mogelijk in een ondeelbaar moment een totale omslag zal gaan kunnen plaatsvinden. Lees maar eens het volgende van de apostel Paulus in 1 Korintiërs 15:51 “Zie ik deel u een geheimenis mede: allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden”  dat is natuurlijk nogal een gedurfde uitspraak, maar Paulus was waarschijnlijk niet de eerste de beste…

De magische invloed van onze Maan..
Ik heb nog een opmerkelijk feit mogen meten aangaande de totale maansverduistering van 31 januari 2019 – Daar maansverduisteringen in de geschiedenis van de mensheid altijd omgeven zijn met mystieke interpretaties, welke vaak alleen maar als aannames schouderophalend worden bekeken, wil ik bij deze toch een paar opmerkelijke feiten weergeven die ik heb mogen meten, de zaterdag voor de maansverduistering en de dinsdag na de maansverduistering.

Op de 1e tabel mat ik  bij 3 personen die zich reeds bevinden in de groei van de kristallijne structuur, hun percentage van groei. Als voorbeeld neem ik hier de persoon die op die zaterdag 19 januari 2019 op 40% groei stond op dinsdag 22 januari stond op een groeipercentage van ruim 60% in de kristallijne structuur – Bij een ander persoon die op 19 januari op een percentage van groei van celbewustzijn stond op ruim 20% mat ik in de loop van maandagmorgen 21 januari een stijging naar rond de 30%.

Ik ken het gezegde: ‘Één zwaluw maakt nog geen zomer’, maar ik heb wel overduidelijk deze opmerkelijke feiten in de groei, op deze tabel geconstateerd. In mijn spiritueel werk bereik ik uiteraard maar een miniem aantal mensen, maar indien je deze feiten doortrekt naar dat deel van de mensen die de gehele maansverduistering hebben meegemaakt, zonder dit ook maar een moment bewust te hebben beleefd, dan mag je toch wel spreken van zeer opmerkelijke ontwikkelingen….

De Fransman André Bovis, met pendel boven zijn zelf ontwikkelde schaalverdeling. De Bovis-schaal.

Ik besef dat ik met voorgaande dit alles verklaar in een min of meer technisch jargon, maar dat schept wel visuele duidelijkheid. Maar achter dat beeld gaat het uiteindelijk alleen maar om de passie van ons hart naar het Goddelijke, daar in ieder mens op een bepaald ogenblik in zijn of haar leven een zoektocht op gang komt naar het wezen van ons bestaan.

Met dit artikel hoop ik dat de poorten van onze harten verder geopend mogen worden en dat door de ontsluiering van hetgeen spiritualiteit in onze tijd in werkelijkheid vertegenwoordigt, de glans van ons aller toekomst met de dag mag toenemen, ook al zien wij dat nog velen van ons zich op dit moment vaak nog moeilijk staande kunnen houden in de huidige turbulentie van het leven, doch vanuit vele hemelse bronnen stralen stromen van oneindige liefde naar elk hart die deze liefde maar wil ontvangen.

Dineke Jongepier Rijskamp

24 januari 2019

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.