Advertentie

Ik luister…


Karin van Gerner ging na de HTS werken als bouwkundig constructeur. Ze kwam er al snel achter dat ze liever met mensen werkt en schoolde zich om. Als fysiotherapeut zocht zij vervolgens (dankzij de technische achtergrond, waar duidelijke antwoorden gebruikelijk zijn..), naar betere antwoorden voor chronische pijn.

Karin van Gerner

Toen las ze het boek ‘The Divided Mind’ (De gedeelde geest) )van professor John E. Sarno en zag ze haar ervaringen bevestigd. Chronische pijnklachten worden volgens Sarno, veroorzaakt door onverwerkte emoties uit de kindertijd. Karin wilde deze vernieuwende denkwijze gaan toepassen in haar werk en begon in december 2013 daartoe met een eigen praktijk.

Daarna kwam ze op het spoor van het werk van de Engelse fysiotherapeut Georgie Oldfield, die het concept van John Sarno verder had uitgewerkt. Met al haar cursussen op dit gebied, heeft ze haar kennis en inzichten, over de oorzaken van chronische en onverklaarbare acute pijn, verdiept en kwam ze op de hoogte van veel wetenschappelijk onderzoek die haar werkwijze ondersteunt.

Van daaruit is ‘Cocon’ ontstaan, haar praktijk voor zelf-bewust-zijn, waarbij ze mensen leert begrijpen wat hun leven ze spiegelt, met als specialisatie dus het fenomeen ‘chronische pijn’. (V00r link naar haar website, klik je op het logo hieronder!) Ze stelt zich even voor:

In 2004 heb ik mijn studie fysiotherapie afgerond en ben daarna 10 jaar als fysiotherapeut werkzaam geweest bij 2 fysio-praktijken. Daar ervoer ik dat er met de gebruikelijke fysiotherapeutische behandelmethodes geen duurzaam herstel kan worden behaald bij mensen met chronische pijnklachten. Het viel me ook op, dat pijnklachten vaak niet overeenkomen met de lichamelijke afwijkingen die op röntgenfoto of MRI worden gevonden. Terwijl deze afwijkingen wél door artsen en specialisten, meestal als de oorzaak van de klachten worden gezien..!

Maar na het lezen van het boek van professor John Sarno zag ik mijn ervaringen bevestigd. Chronische pijnklachten worden veelal veroorzaakt door onverwerkte emoties uit de kindertijd. In december 2013 begon ik in m’n eigen praktijk dit gegeven toe te passen. Waarna ik het werk las fysiotherapeut Georgie Oldfield, die het concept van John Sarno verder had uitgewerkt. Bij haar heb ik in september 2014 de SIRPA Practitioner Training Course gevolgd.

Met deze cursus heb ik mijn kennis over de oorzaken van chronische en onverklaarbare acute pijn verdiept en kwam ik op de hoogte van wetenschappelijk onderzoek die mijn werkwijze ondersteunt. Naast mijn werk in de fysiotherapie heb ik veel interesse gehad in de Ayurveda, een holistische geneeswijze uit India. Na de genoemde cursus van SIRPA was ik erg geïnteresseerd in emoties, in hoe je ermee om kunt gaan en wat het gevolg daarvan is.

Uit mijn kennis en ervaring in de reguliere fysiotherapie, de grondbeginselen van de Ayurveda, de theorieën van John Sarno en Georgie Oldfield, vele boeken over oude (en nieuwe) wijsheden, de workshops die ik heb gevolgd en mijn ervaringen met het toepassen hiervan in mijn leven, heb ik mijn eigen theorie ontwikkeld over hoe het leven je spiegelt. Op deze kennis zijn mijn begeleiding en mijn workshops gebaseerd. In mijn boek Ik luister beschrijf ik deze theorie en hoe je dit in je leven kunt toepassen.  Het is mijn passie om mensen te leren hoe ze meer kunnen gaan Leven naar de mooie, unieke persoon die ze zijn.”

We reiken je hieronder enkele passages aan uit haar praktische en indringende boek ‘Ik luister’. Een heel praktisch en ervaringsgericht boek over zelfacceptatie en hoe het leven je spiegelt wat je niet in jezelf accepteert. Door je leven als een spiegel te zien, krijg je veel kennis over jezelf. Karin neemt je in dit boek aan de hand mee, om deze kennis te gebruiken, om zo een blijer en gezonder mens te worden en te genieten van de kleine dingen in het leven.

Gevoelens waarbij je jezelf niet accepteert zoals je bent, zijn bijvoorbeeld schaamte, schuldgevoel en jaloezie. Ook als je afleiding zoekt van emoties, alles maar zo snel mogelijk vergeet in plaats van het te verwerken, accepteer je een deel van jezelf niet. Daarnaast zitten we in rollen, bijvoorbeeld als je altijd behulpzaam wilt zijn, leeft voor je werk, of bang bent ‘moeilijk te doen’. Ook dan accepteer je een deel van jezelf niet.

Het leven kan je dit spiegelen door bijvoorbeeld chronische pijn, allergieën, conflicten, het gedrag van je kinderen of stress. Het is dan zaak om te luisteren, in de stilte om je heen.. Door te luisteren naar wat je leven je spiegelt, kom je erachter dat feiten niet belangrijk zijn voor hoe jij je leven ervaart, je verhaal erover doet dat. Je leert los te komen van je (grotendeels onbewuste) standaardverhaal en wordt vrij om te kiezen hoe mooi je je verhaal wilt maken.

x

x

Ik luister…

2018 © WantToKnow.nl/be – Karin van Gerner

x

Wie ben je werkelijk? Wat is de Waarheid over jou? Over het algemeen is de Waarheid alles wat er gewoon is. Een bloem die je ziet is er, een tafel, een stoel. Jij bent er en ik ben er. Dat is de Waarheid. Alles wat je over deze waarheden denkt, is een benadering van de Waarheid. Een tafel kan gemaakt zijn van hout en vier poten hebben. Dat zegt wel iets over die tafel maar hij is veel meer dan dat. Wat je benoemt, is maar een onderdeeltje van wat de tafel is. Eigenlijk is het onmogelijk om alles te benoemen. Het is onmogelijk om iemand anders een juist visueel beeld te laten scheppen van een tafel die jij ziet en de ander niet.

En dan heb je het alleen nog over het visuele beeld, ook dat is maar een onderdeel. Alles wat je over de tafel benoemt, is slechts een benadering van wat hij is. Een bepaalde tafel ís gewoon die tafel. Daarnaast kun je allerlei oordelen over de tafel hebben. Hij is bijvoorbeeld mooi en heeft een fijne hoogte. Alle oordelen die jij over de tafel hebt, zeggen iets over jou en niet over de tafel. Iemand anders kan de tafel lelijk vinden en te laag. Het kan zo zijn dat heel veel mensen de tafel mooi vinden en dat heel weinig mensen hem lelijk vinden.

Maar nog steeds zegt dat niets over de tafel, wel iets over de desbetreffende mensen. Die tafel is gewoon de tafel die hij is. Hij verandert niet als iemand hem mooi of lelijk vindt…! Net zoals de tafel ben jij gewoon jij en ben ik gewoon ik. Wat voor beschrijvingen je ook over jezelf geeft. Het werk dat je doet, de plaats die je inneemt in je gezin, je hobby’s: het zijn alleen beschrijvingen van jou, het is niet wie jij bent. Wie jij bent, is veel meer dan dat. Het is onmogelijk om jou volledig te beschrijven. Jij bent gewoon jij.

En zo kunnen jijzelf en anderen allerlei oordelen over jou hebben. Bijvoorbeeld dat je dik bent, sportief, verlegen, slim. Dat zegt ook helemaal niets over wie jij bent. Jij bent gewoon jij. Ook jij verandert niet omdat iemand jou mooi of lelijk vindt. Al onze oordelen over onszelf en over anderen zijn vooral bepaald door onze cultuur en het gezin waarin we opgroeien. Als je geboren wordt, heb je nog geen oordelen over mooi en lelijk, dik en dun, leuk en stom. Maar als we alles leren benoemen, leren we ook een beschrijving van iets te geven.

Als je in Nederland geboren bent, leer je dat dat ding waar je op zit, een stoel is. Dat is de naam die wij in Nederland aan dat ding hebben gegeven. Vervolgens leer je dat die stoel bijvoorbeeld van hout is gemaakt. En je leert te oordelen over die stoel, bijvoorbeeld dat de stoel mooi is. Zo leer je langzaam over alles en iedereen een oordeel te geven. Dat is mooi, dat is lelijk, dat is lief, dat is stout, slim/dom en ga zo maar door. Als kind denk je dat al die oordelen de Waarheid zijn en daarom accepteer je ze als jouw waarheid.

Maar al die oordelen zeggen helemaal niets over waar je het over hebt. Het zijn alleen jouw gedachten erover. Iemand anders kan er weer heel andere gedachten over hebben. Alle oordelen die je geleerd hebt zeggen niets over de Waarheid. En alle oordelen die je over jezelf hebt geleerd, zeggen niets over wie jij werkelijk bent. Jij bent gewoon jij. Dat is de Waarheid.

Daarnaast heeft iedereen zijn eigen waarheid.
Daarbij zal wat jij ziet als de waarheid, dat waar je van overtuigd bent, ook jouw waarheid worden. Als iemand denkt dat alleen alles wat je kunt bewijzen echt bestaat, dan zal diegene dat ook overal om zich heen bevestigd zien. Hij zal zich vooral richten op wat deze gedachte ondersteunt en negeren wat de gedachte tegenspreekt. Dus doordat diegene gelooft dat er niets meer is in het leven dan je kunt meten, zal hij dat ook zo ervaren. Dat is dus zijn waarheid.

Andersom geldt dat ook. Als je gelooft in een hogere macht die je leven richting geeft, dan zul je je daarop richten. En juist doordat je je daarop richt, zul je het zo gaan ervaren. Het wordt jouw manier waarop je gebeurtenissen uitlegt. En zo wordt het jouw waarheid. Jouw waarheid is dus alleen jouw waarheid, niet de Waarheid. En mijn waarheid is alleen mijn waarheid, ook niet de Waarheid. Goed of slecht is een oordeel.

In de Waarheid is alles gewoon zoals het is en bestaat er dus geen oordeel. Binnen een bepaald kader kan de ene waarheid wel meer waar zijn dan de andere. Het lastige is dat het heel moeilijk te bewijzen is wat echt waar is als het gaat over het welzijn en de gezondheid van mensen. Denk maar eens aan alle verschillende visies die er zijn over gezond eten.

Wat helpt bij het zoeken naar de waarheid over iets, is onzeker zijn over je eigen waarheden. Want hoe meer je ergens van overtuigd bent, hoe meer je het bevestigd zult zien en hoe minder je openstaat voor bewijzen die het tegendeel aangeven. Terwijl hoe onzekerder je bent over je eigen waarheden, hoe meer je openstaat voor andere visies.

Hoewel ik waarschijnlijk niet ontkom aan vastgeroeste overtuigingen meen ik door mijn onzekere aard erg open te staan voor nieuwe invalshoeken. Daarmee hoop ik een visie over het leren accepteren van jezelf te hebben ontwikkeld die een hoog waarheidsgehalte bevat binnen de specifieke kaders die ik omschrijf. Mijn gedachten over de onderwerpen die ik omschrijf zijn gebaseerd op de boeken die ik zelf heb gelezen. Ik hou ervan om kennis samen te voegen en vervolgens verbanden te leggen en er een overzichtelijk geheel van te maken.

De indeling in niveaus is mijn persoonlijke toevoeging waarmee ik mijn verhaal in mijn ogen kloppend kon maken. In mijn boek beschrijf ik mijn visie op zelfverwerkelijking. Het begrip zelfverwerkelijking heeft in westerse culturen een andere betekenis dan in Aziatische culturen. Volgens Wikipedia staat het in het Westen meestal voor het realiseren van een persoonlijke essentie en in Aziatische culturen voor het realiseren van een onpersoonlijke essentie, vaak ‘verlichting’ genoemd.

Beide richtingen hebben een grote gemeenschappelijke deler. Ze geven aan dat het belangrijk is jezelf te accepteren zoals je bent, anderen te accepteren zoals ze zijn, het verleden te accepteren, dat alles goed is zoals het is, dat het goed is om in het nu te leven en dat je binnenin je een pure kern hebt die Liefde is. Om bij die kern te komen richt de Aziatische stroming zich vooral op het afstand leren nemen van je gedachten en emoties.

Het belangrijkste hulpmiddel hierbij is meditatie.
Het westerse ‘in het moment leven’ en mindfulness vallen hier ook onder. Bij de westerse stroming (maar ook bij sommige oude wijsheden) gaat het over het leren verminderen van negatieve gedachten en emoties en het leren creëren van een positieve toekomst voor jezelf door je emoties te verwerken en positief te gaan denken. (Dit is slechts mijn beknopte samenvatting van de boeken die mij aanspraken op dit gebied.)

In het boek gaat het over de beide betekenissen van zelfverwerkelijking. In eerste instantie gaat het over het verkrijgen van inzicht in jezelf (de westerse betekenis). Niet om er vervolgens over te gaan oordelen maar juist om helemaal te accepteren hoe je bent en daarmee vervolgens te kunnen uiten wie je bent. Vanuit deze acceptatie wordt het gemakkelijker om afstand te nemen van je gedachten en emoties (de Aziatische betekenis) en meer in het moment te leven. We hebben allemaal de drang in ons tot zelfverwerkelijking.

We ervaren dat als een drang om gelukkig te zijn. Of we dat geluk nou denken te vinden in een succesvolle carrière of als perfecte moeder, het doel is gelijk. Op welke manier we deze zoektocht vormgeven vanuit onze overtuigingen bespreek ik in deel I van het boek. Deel II gaat vervolgens over het zoeken van geluk in jezelf. De theoretische basis voor het ervaren van geluk is om jezelf, anderen en gebeurtenissen te accepteren en er vervolgens respect voor te hebben (hoofdstuk 6). Om te kunnen uitleggen wat dit in de praktijk betekent, deel ik het bestaan op in vier niveaus:

— het fysieke niveau

— het emotionele niveau

— het mentale niveau, en

— het bewustzijnsniveau.

Wat die niveaus precies inhouden staat in hoofdstuk 7. Vervolgens gaan de hoofdstukken 8, 9 en 10 over de praktische betekenis van acceptatie en respect op de verschillende niveaus. Het afsluitende hoofdstuk 11 gaat over de bijzondere plek die het bewustzijnsniveau inneemt, omdat vanuit dat niveau bekeken alles gewoon is zoals het is. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat mijn complete verhaal ondersteunt. Voor mijzelf is dat niet zo belangrijk. Wat ik beschrijf, is de manier waarop ik de dingen ervaar en wat voor mij logisch voelt op dit moment.

RODE DRAAD (Hoofdstuk 3)
Niet alleen heb je vaak de in het boek beschreven gekleurde bril op (als zijnde jouw subjectieve uitleg van gebeurtenissen), je zult ook objectief gezien, vaak in situaties zitten die jou bevestigen in je overtuigingen. Dat wordt veroorzaakt door de trillingsfrequentie die bij jou hoort. Met deze trillingsfrequentie trek je mensen en gebeurtenissen naar je toe met dezelfde trillingsfrequentie. Op deze twee manieren bepalen je overtuigingen (of eigenlijk de mate van waarheid die je eraan toekent) de rode draad in je leven.

Ze zijn het thema dat steeds terugkomt. Zo is er bijvoorbeeld het thema ‘afwijzing’. Je zult dan regelmatig ervaren dat je afgewezen wordt op bijvoorbeeld werkgebied, binnen relaties of in groepen. Het kan ook zijn dat je snel mensen afwijst, juist om te voorkomen dat ze jou gaan afwijzen..! Een ander voorbeeld is het thema ‘aanpassen’ waarbij je óf geneigd bent jezelf veel te veel aan te passen aan anderen; óf juist niet.

Er valt dus zowel een rode draad in je leven te ontdekken, door van binnenuit te onderzoeken wat gebeurtenissen met je doen, alsook door van buitenaf naar de feitelijke gebeurtenissen in je leven te kijken. In de praktijk zijn de feiten en jouw inkleuring ervan meestal verweven met elkaar. Wat een feit is en welk deel de inkleuring doet er in dit kader niet toe. Het gaat er juist om hoe jij het ervaart. Zie jij voor jezelf een rode draad in de gebeurtenissen die je bij je overtuigingen hebt waargenomen?

Ik wil in dit boek mijn waarheid met jou delen, omdat ik het fijn vind om te uiten hoe ik over dingen denk. Ik wil je uitnodigen om voor jezelf te onderzoeken of je delen van mijn boek wilt integreren tot jouw waarheid. Kijk hoe het voor jou werkt. Zelf heb ik ervaren dat ik me steeds gelukkiger voel door mijn waarheid. Wie weet, ervaar jij dat ook zo. Dat is wat ik jou van harte toewens!

* * *

x

[bol_product_links block_id=”bol_5bbcde6b1facf_selected-products” products=”9200000089494762,9200000011410907,1001004011542621,1001004004823101,9200000025422635,9200000045592398,9200000009850551,9200000005804364,9200000075854249″ name=”karin van gerner” sub_id=”” link_color=”002C85″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”78DBFF” border_color=”D23751″ width=”700″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

1 gedachte over “Ik luister…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.