Advertentie

Energetische hulp aan dieren in de Oostvaardersplassen..!


x

x

Energetische hulp aan dieren

in de Oostvaardersplassen..!

2018 © Piek Stor/Petra Maartense/Guido Jonkers

x

Het drama van de dieren in de Oostvaardersplassen lijkt te zijn opgelost. Door de afschot van de 1830 edelherten in het gebied, en de grote verhuizing van (een deel van) de konikpaarden en heckrunderen zou het grote probleem voorlopig opgelost zijn, dat dit natuurgebied oplevert, doordat het eigenlijk een gesloten park is. De vrijheid die de dieren lijken te hebben, is niets anders dan schijn-vrijheid, of beter gezegd: gevangenschap. 

Dit leidt tot lijden van dieren, omdat ze niet in staat zijn, in barre wintertijden, genoeg voedsel te vinden om te overleven; ze sterven een vreselijke hongerdood. Dáár waar dieren wellicht zouden kunnen migreren, zijn ze nu gevangenen en velen gedoemd te sterven.

De rechterlijke toestemming om de 1830 edelherten af te schieten, om zo ‘ruimte’ te maken voor de rest van de dieren om te overleven deze winter, geeft opnieuw veel stress bij alle betrokkenen. Vooral de voorvechters van de belangen van deze dieren, voelen deze oplossing ook wéér als een lijdensweg voor de betreffende edelherten.

De boswachters die de stressvolle taak hebben, deze herten af te schieten, hebben ook geen makkelijke ’taak’. Zij moeten van elk geschoten hert melding maken en aangeven, wat ze met de kadavers doen: laten liggen, naar de destructie of naar de poelier.

Stuur licht en Liefde en vrede naar de Oostvaardersplassen.
Na kort beraad, hebben wij -zie de auteurs van dit artikel- besloten dit artikel te plaatsen, met het doel deze situatie te helpen verlichten. Vooral door inzicht en hulpmiddelen aan te reiken, in het energetische proces, dat zich áchter deze materiële situatie afspeelt.

Wat is de emotionele energie van de kudde herten, van waaruit 1830 beesten dienen te worden gedood..? Hoe spiegelen deze dieren in het bijzonder en de situatie in het algemeen, JOUW persoonlijke situatie naar jezélf toe? Samen met dierentolk Piek Stor en Petra Maartense, zijn we er even voor gaan zitten en hopen je deze inzichten en middelen aan te kunnen reiken, om deze situatie te verzachten/helen.

Als je geschokt bent als je berichten leest over de Oostvaardersplassen en de herten ziet, stuur ze dan licht en Liefde. Het klinkt voor velen nog ‘wazig’ wellicht, maar het werkt…! Zo simpel is het. Heb je niets met deze woorden, of aanpak/opzet, laat het verhaal dan links liggen. Lees alleen door, wanneer je goed voelt bij het neerzetten van een intentie om deze situatie te helpen verlichten. Letterlijk ook…

Piek Stor (links) en Petra Maartense

x
Deze hele situatie is ook een spiegel voor je: wat komt er terug naar jou?!

Ervaar je eigen emoties en laat ze er zijn – als ze er zijn. Het beste is om er even bij te blijven, ze niet te ontkennen of te ontvluchten door te gaan ‘vechten’. Wanneer we als mensen in de ‘weerstand’ gaan, en proberen te vechten, dan zorgt deze strijd voor een verergering van de strijd. Onze eigen emoties projecteren op anderen of op de dieren helpt de situatie niet. Wat wel helpt..? Wens de beste oplossing voor iedereen, zonder dat je preciés weet wat die oplossing behelst, kun je vanuit je hart ‘vrede’ wensen. Wens transformatie en hou voor ogen dat wij ook niet altijd weten wat het beste is. Maar dat we wel onvoorwaardelijke Liefde kunnen sturen naar dit ‘veld’. En besef dat strijd de dualiteit versterkt.

Petra Maartense vertelt: “Mooi te zien hoe dat werkt. Het thema ‘dieren en emoties’ kwam inderdaad in ons op om een themadag over te doen, juist n.a.v. de heftige emoties rondom dit onderwerp. Natuurlijk gebeurt het ook in het klein, mensen projecteren ook van alles en nog wat op hun eigen dieren, zwerfdieren en noem maar op. Het raakt ze enorm, omdat er iets in henzelf geraakt wordt. Dat is enerzijds heel goed, emoties willen ‘er uit’, bewegen…

Dieren zijn dus heel behulpzaam voor de mens, zij raken iets… en dat is goed. Emoties willen verwerkt worden. Alleen soms zitten de emoties diep en wil men er niet aan, ze niet onder ogen zien. Het is dan een soort logische reactie om te gaan vechten. Zoals door anderen te beschuldigen, boosdoeners aan te wijzen, alle pijlen te richten op…

En daarmee lossen we niks op. Strijd levert alleen nog maar meer tegenstellingen op en versterkt de tegenstand. Hoe goed het ook allemaal bedoeld is, al die acties en protesten, tóch kunnen dieren door deze heftige emoties, die gestuurd worden, flink ‘verzwaard’ worden. Stel het je maar voor als zware ladingen, die je in je bewegingsvrijheid beperken.”

Laten we luisteren naar de informatie die Piek Stor doorkreeg, nadat ze contact maakte met het collectief van de herten in de Oostvaardersplassen:

‘De herten hebben een vluchtige/vluchtende energie.
Het lijkt of de groepen te groot zijn en ze willen beschutting.
Ik heb het met hen over afschieten gecommuniceerd en
ze hebben ze daar niet veel respect voor.
(net als bij andere herten die ik al eerder gesproken heb)

Ze zijn namelijk weerloos, het is geen 1 op 1 strijd. De kogel kunnen ze niet zien aan komen.
En ze laten lafheid van mensen zien: ze schieten op vluchtende dieren.
Ze lieten zien dat als zij de gelegenheid krijgen om mensen aan te kijken voor ze schieten,
er minder geschoten kan worden.
(alsof het onmogelijk is voor een normaal functionerend mens,
om de trekker over te halen als je hen in de ogen kijkt).

De natuurlijke dood laten ze zien als een ‘serene’ dood.

Schieten geeft veel stress. Het lijkt hun voorkeur te hebben, dat,
als er toch geschoten gaat worden,
dit in een kort tijdsbestek gedaan wordt zodat de rust weerkeert.

En opmerkelijk: ze geven door om van het vlees te genieten,
zoals zij genoten hebben van het leven.
Ze vinden het van groot belang dat dat op waarde geschat wordt.

Vervolgens gaven ze aan dat de mensen meer in nood zijn dan zij.

“Hun geest is in de war.”

Hun advies aan mensen: “Vind de rust in jezelf.”
Meditatie kan een goede zijn om op 1 lijn met jezelf te komen (als mens).

En: “Je moet zelf goed in orde zijn om anderen te kunnen helpen.”

* * *

Kortom:

 • De dieren willen graag met rust gelaten worden;, ze hebben last van de overmatige emoties die op hen worden geprojecteerd. 
 • Als mensen deze dieren echt willen steunen, kan dat alleen vanuit een neutrale positie.
 • Vanuit meditatie, liefde sturen, vrij.. Wat wil zeggen: onvoorwaardelijk liefde sturen, voor welke situatie dan ook. 

* * *

Petra: “Het is zelfs zo dat je in een rol terecht komt waar je nooit uit kan komen als ‘object’ van wat er geprojecteerd wordt. Als wij mensen of dieren bijvoorbeeld als ‘zielig’ beschouwen, dan zetten we ze ook klem. Dan maken we ze klein. Dan nemen we ze niet serieus. Dan zien we niet wie ze werkelijk zijn. Dit is aan de orde van de dag en vraagt inzicht, wijsheid, bewustzijnsgroei en er is een les in te vinden: Informeer je eerst, laat je oordelen los, denk niet dat je (als mens) alles weet of weet wat de dieren willen! Vaak is dat heel anders, dat blijkt wel uit de gesprekken, de communicatie die Piek voert met de dieren.”

Graag willen we je het gesprek/de communicatie van Piek Stor laten zien, met de biologische koeien. Let goed op, want het is véél fundamenteler wat hier wordt ‘gezegd’, dan je wellicht denkt..! Vooral de onvoorwaardelijkheid van de koeien, om ‘gewoon koe’ te zijn, is een nogal ‘nuchtere’ constatering voor ons mensen.. Een koe die gewoon ‘koe’ wil zijn, de reden ook dat ze hier is en die het ‘normaal’ vindt, als ze wordt opgegeten…! ‘Geniet er dan wel van’, zegt ook deze koe.. Verspilling is écht heel erg spijtig voor ze..

Petra voegt hieraan toe:
Naar mijn mening is het zelfs zo dat de dieren in de megastallen, die we niet zien, die geen bewegingsruimte en frisse lucht hebben, al die duizenden varkens en koeien en kippen en andere dieren die als ‘product’ behandeld worden voor de vleesconsumptie – onze aandacht nog veel harder nodig hebben. Ik hoorde gisteren van een boer dat hij slechts 85 cent ontvangt voor een kilo kip. Hoe kan een kip daarvan grootgebracht worden en waarmee?

We mogen gaan beseffen dat elk dier een levend wezen is. We mogen alle dieren meer op waarde gaan schatten. Als je dan vlees eet, doe het dan met eerbied en betaal er de goede prijs voor. Daarmee stimuleren we betere leefomstandigheden. Alles begint bij onszelf. We kunnen wel anderen vertellen wat ze moeten doen, maar wie zonder zonde is werpen de eerste steen….

Bovendien is de wereld een afspiegeling van onze eigen beleving. Hoe kijk je naar de wereld? Dat is wat je ziet. Daar werken we mee als we intenties sturen: We houden de beste oplossing voor ogen – we wensen de beste oplossing. Voor mens en dier en natuur. In het algemene belang. Daarmee komen we meteen op een ander level terecht: Eenheid in plaats van dualiteit. Of zoals Einstein het zo prachtig verwoordde:

‘Een probleem wordt nooit opgelost,
op hetzelfde leven als waarop het is ontstaan’. 

Ik vind het ook echt geen fijne berichten dat de herten afgeschoten worden, zeker niet. Ook niet als dat in Zandvoort gebeurt (eerder was daar ook een grote hoeveelheid loslopende herten, die voor overlast zorgden) en ook niet als dat in de Ardennen gebeurt of op de Hoge Veluwe. Maar de commotie daarover was toch echt veel minder. Hoe kan dat? Laten we niet oordelen over het project ‘Oostvaardersplassen’ op zich, omdat het met de beste bedoelingen en goeie intenties is opgezet.

Duidelijk is dat er sowieso meer natuur, meer balans en meer respect voor de natuur, de dieren en de aarde nodig is.(Eerherstel!) En voor onszelf! Dat wij NU ertoe aangezet worden om het evenwicht te herstellen blijkt wel. Er gebeurt ook heel veel. In elk geval worden we ons er – al dan niet noodgedwongen – van bewust. En alles begint in onszelf. Het gaat over onszelf, ons eigen gedrag, ons eigen koopgedrag, ons eigen bewustzijn. Het maakt uit wat we zelf doen. En ook wat we zelf ‘opruimen’ in ons eigen systeem. Vrede en balans in onszelf, daar begint het mee. Dat heeft effect op de wereld als geheel en is van grote invloed op de wereld om je heen.

Dus: Laten we onze eigen emoties niet projecteren op de dieren of op anderen.

* * *

zaterdag 15 december was er in Zutphen een Themamiddag over ‘dieren en emoties’

We spraken over welke emoties dieren kennen, dat zijn niet altijd dezelfde emoties als die wij hen toedichten..! Ze hebben zeker wel emoties, maar ook wijsheid. Piek vertelde daar meer over en we spraken over de emoties van mensen en hoe we die vaak onbewust projecteren. Wat het effect daarvan is. En we zijn aan de slag gegaan met intenties. wat zowel de dieren als onszelf dus helpt. In emoties gevangen blijven zitten is één, maar we kunnen ze ook transformeren. daar heeft iedereen iets aan.

Meedoen met intenties heeft sowieso een heel positief effect op jezelf en met hoe meer mensen we intentie sturen, hoe sterker het effect.  En dat kan inderdaad ook bij je thuis, op een rustig plekje. Stem je af in alle rust en stuur vanuit je hart je Liefde naar dit veld. Er is ook een filmpje gemaakt in Zutphen, zodat mensen dan altijd later nog eraan mee kunnen doen. We zullen dit aanvullend op dit artikel toevoegen. Belangrijk bij het sturen van intenties, is dat je focust op wat JE WEL WILT, in plaats van wat je NIET wilt.. Deze oplossing, de beste oplossing, ligt in liefde, vrede en wijsheid. Stuur Liefde vanuit je hart, naar de dieren, naar jezelf, naar alle betrokkenen.

woensdag 12.12.2018

Petra Maartense
Piek Stor

Guido Jonkers

* * *

5 gedachten over “Energetische hulp aan dieren in de Oostvaardersplassen..!

 1. Velen kunnen dit artikel nogal wazig vinden wordt geschreven en dat is zeer zeker niet uit te sluiten. Een andere tekst waar waarheid uit spreekt (naar mijn mening) is “vervolgens gaven ze aan dat mensen meer in nood zijn dan zij”. Wat betreft het eerste denk ik aan gebeurtenissen die in oorlogen zijn gebeurd zoals in de tweede wereldoorlog waarbij meer dan 50 miljoen mensen zijn omgekomen. Velen zullen toen ook gebeden en/of gesmeekt hebben om met die waanzin te stoppen en dat is ook gebeurd natuurlijk maar helaas was het toen al voor velen te laat.

  Wanneer we kijken naar de gebeurtenissen na de tweede wereldoorlog waarbij de bevrijders van de tweede wereldoorlog betrokken zijn geweest dan is het duidelijk dat zij die beweren dat zij Europa hebben bevrijdt van het zogenaamde fascistische bewind vervolgens voor eveneens veel doden hebben gezorgd in andere landen waar ze ook niets te zoeken hadden/hebben. Hierbij denk ik aan bv de deelname van de Engelsen en Fransen bij de inval van Irak.
  Wat heeft het voor zin om eerst zogenaamd landen te bevrijden om vervolgens in andere landen hetzelfde te doen als zij die je eerder hebt verslagen?

  Wat betreft die rechter die toestemming gaf om deze dieren af te schieten is dat geen afbraak van het rechtssysteem?Normaal zouden rechters daders van bloedbaden moeten berechten (helaas is dat niet altijd gebeurd wat uit de geschiedenis ook gebleken is ivm de berechting van leden van de Das Reich divisie die in de Ardennen zouden hebben gemoord).

  Wanneer een rechter dan toestemming geeft om onder dieren wel een bloedbad te mogen aanrichten dan lijkt het wel de omgedraaide wereld waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan de plicht die mensen hebben om dieren te beschermen. Geld lijkt telkens de hoofdoorzaak te zijn van veel leed zowel voor mens en dier en de mensen gaan gewoon door en doen vaak net of er niets aan de hand is zolang ze maar materieel/geldelijk voordeel hebben, een ander verhaal wordt het wanneer er een weg dwars door hun eigen tuin wordt gelegd door anderen die daar geld voor over hebben.Dan hebben ze ineens last van herrie en kunnen ze niet meer slapen,kortom dan gaan ze wel protesteren.

  Maar wanneer wegen door steeds kleiner wordende natuurgebieden aangelegd worden waardoor dieren geen kant meer op kunnen en steeds meer natuur moet wijken voor bebouwing (omdat eraan verdiend wordt) dan zou dat ineens de normaalste zaak van de wereld zijn en heeft men medelijden met die automobilist die een dier heeft aangereden. Inderdaad de mens is volledig de kluts kwijt en meer in nood dan de dieren die zelfs afgeschoten worden.

  1. Knorr die no go area open lucht kasteel museum windmolen teletubbie parken en zeeën zeg maar dag tegen je harinkje van yUrAgenda21 2030 zijn intentioneel in het geheel niet zo best met dit als voorlopig tussen resultaat, zoiets als GM dat met miljarden bail out overheidssteun nu het gore lef heeft om iedereen te ontslaan en naar China te verhuizen met de mededeling dat er vanaf nu geen gewone personen wagens meer gemaakt zullen worden, eerst de diesel auto stimuleren en dan klimaattaks met mega fine boetes van 500 euro voor het niet aan boord hebben van een geel hesje en no go area’s voor je dure tweede hands auto, plus minimaal 300 extra voor je gas water en licht, eerst stimuleren opfokken dan uitkleden en afschieten. Ik vond al vreemd onuitstaanbaar dat het publiek niet in die oostvaart mag komen, nu blijkt andersom dat de dieren er niet levend uit kunnen komen, kun je niet verkopen als natuurgebied voor het grote goed, en inderdaad omgekeerd mensen maar de steden in blijven jakkeren in mini konijnen hokken de oude sovjet droom van open lucht opgestapelde beton kampen waar je niet meer uit zal komen, dat spiegelbeeld klopt, het is niet meer goed met de mensen ze laten zich het maar aanleunen. U2 – Until The End Of The World https://www.youtube.com/watch?v=RfKqtXhF_eM

 2. Ik heb allerlei filmpjes van die mevrouw gezien maar kan er niet achter staan. Ikzelf heb bij Cecilia van der Drift telepathie met dieren gedaan en daar leer je heel anders met dieren praten.
  Cecilia is een begrip op dit gebied. Dieren zijn niet op deze aarde om opgegeten te worden. Wij doen dat wel maar dat is niet de essentie van dieren. Het is de bedoeling dat wij met elkaar in vrede leven. Dieren slachten is een vorm van satanisme.
  Mijn leven lang en dat is lang … heb ik dieren om me heen. We hebben een hond van ruim 17 en een half jaar en die werd laatst ernstig ziek. Hij was in shock en er moest direct direct gehandeld worden. We hebben hem gevraag of hij bij ons weg wilde. Nee was het antwoord. We hebben hem laten opereren en dat was een grote gok. Een dag later wandelde hij weer bij me in de keuken rond en vroeg om eten. Hij is blind en een zorgen hond maar dat is dan maar zo. Hij heeft nog erg veel plezier omdat het hem geboden wordt.
  Misschien word ik nu voor gek verklaard maar hij heeft nog een taak om de jongste van de drie op te voeden en die is net 1 jaar geworden.

  1. Ik geloof niet dat Piek ‘praat’ met dieren.. Communiceren is veel méér dan ‘praten’. Het gaat over het aanreiken van beelden met ‘lading’ of een boodschap zo je wilt. Deze interpreteren is de ervaringskunde van een dierentolk. Voor mij komt Piek heel oprecht over in haar afstemmingsbereidheid en onvoorwaardelijkheid.

   In je verhaal ga je voorbij aan oordeelloze onvoorwaardelijkheid. Een mondvol, maar je reactie zit vol ‘oordeel’.. Dus dieren onderling, die elkaar eten, zijn met satanisme bezig..?? Laat me niet lachen.. Lees het boek ‘Dialoog met de Natuur’ van Irene van Lippe Bisterfelt (prinses Irene), dan zie je wat onvoorwaardelijkheid en vooral intentie doet met wezens hier op Aarde. Hoe onvoorwaardelijk de natuur (Natuur) er is. Voor alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.. 😉

   Met je opmerking dat iemand ‘een begrip’ is, kunnen we natuurlijk niet zoveel. Toch? Ik zet het wellicht beetje scherp neer, maar in je woorden zie ik het oordeel en afkeur. En PRECIES dát keuren dieren af. ZIJN als wezenseigenheid is niet velen gegeven imo. Dieren doen dit ons foutloos voor. En zéker huisdieren. Juist, met een moeilijke omschrijving: ‘Oordeelloze onvoorwaardelijkheid’..! Think about it.. Lees het stuk hierboven nog eens. Dieren zijn ALTIJD je spiegeltjes. Als dieren vragen om met rust gelaten te worden, dan is dat ook voor de mensen bedoelt die meehuilen met de wolven in het bos.. 😉

  2. Dieren zijn niet op aarde om opgegeten te worden?
   Dat snap ik niet.
   En wie zijn “wij”?
   Als ik me niet heel erg vergis is er sprake van een, laat ik zeggen een vorm van dienstbaarheid, de vogel eet de worm nadat de worm zich te goed deed aan een rottend kadaver wat aan gevreten was door een jakhals. De vogel werd daarna de prooi van een buizert en de buizert werd even later in een onoplettend moment gegrepen door een vlugge vos. En als ik niet uitkijk in welk jaargetijde ik het bos inga waar ook de jonge zwijntjes lopen en ik kom in de kijkert van een keiler, dan is het voor mij ook einde oefening. Wilde varkens staan erom bekend dat ze geen moeite hebben een mens kaal te vreten.
   Of strepto, staffilokok of leeuw te Afrika, de mens is met al z’n hoogmoed ook gewoon onderdeel van de voedselketen.
   Daarom snap ik dat irritante ‘wij’ denken ook niet.
   Stel je voor dat je met respect, eerbied en ontzag omgaat met alles wat leeft en net zoals de natuurvolken toestemming vraagt aan de geest van de kalkoen om zo’n beest te pakken en geeft iets terug in de vorm van wat voer voor die beesten of mijn part een spiritueel offer, of wat wij vroeger aan tafel deden alvorens te gaan eten, danken voor de maaltijd jegens God. Dan is er m.i. sprake van een balans tussen besef van nemen en de dankbaarheid van het geven.
   Dan spreekt het toch voor zich dat kiloknallers uit de industriële dierenmisbruik kultuur absoluut taboe is!
   Ik heb geen fluister kwaliteiten t.a.v. dieren maar als klein bijenhoudertje weet ik in welke stemming ze zijn er welke momenten ik niet in de kast moet gaan klooien en wanneer ze mijn na(bij)heid wel kunnen waarderen. Als ik weer hoornaars aan het wegmeppen ben bijv.
   Belangrijker is dat je als mens je plaats in de hiërarchie weet en ernaar handelt. Ook als z.g.n. moderne mens. En er met liefde mee omgaat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.