Advertentie

‘Niet-oordelen’ is ook een oordeel…!!


* * *
x

‘Niet-oordelen’ is ook een oordeel…!!

Het kwantumveld van mededogen

2023 © Dr. Herbert van Erkelens (website HIER) | deze versie WantToKnow.nl/be
x
dr. Herbert van Erkelens

Op 2 juni 2009 fietste onze dochter naar het eindexamen wiskunde voor het behalen van haar VWO-diploma; haar laatste examen. Mijn vrouw en ik konden opgelucht ademhalen. We hoefden haar niet meer bij het eindexamentraject te helpen. De verwachting was dat zij zou slagen en dat was ook zo. Ik kon op zoek gaan naar een nieuw doel in mijn leven, maar dat bleek niet zo eenvoudig te vinden. Ik had wel het medium Judith Moore uit de VS leren kennen, met wie ik het decennium volgend zou gaan werken, maar ik werkte nog niet met haar samen.

Kryon, een bijzondere bron van informatie voor deze tijd. (klik voor artikel hier op de website)

Juist in die junimaand in 2009 legde de kosmische intelligentie Kryon uit, dat lineaire tijd en spiritualiteit niet goed samengaan. Veel lichtwerkers vroegen zich af wat ze moesten doen in hun leven. Daarbij werden ze ernstig geplaagd doordat ze al hun hele leven uitkeken naar wat ze hierna moesten gaan doen:

x
‘Jullie wachten erop om uit te vinden wat je gaat doen en wat je verondersteld wordt te doen. Maar laat mij jullie dit vertellen: Gezegend is het menselijk wezen dat bewust leeft, want het besef zelf van bewustzijn is wat je voor de planeet doet.
x
Dat is de taak die het meest nabij is. Blijf gewaar. Houd het licht gaande. Wandel van plek tot plek, in je familie en in je werk. Houd je besef van bewustzijn vast; dát is het beslissende punt! Want besef verandert het raster van de planeet… Als je je gewaar bent van het goddelijke in jezelf, dan heb je je taak perfect vervuld. Geef niet op; word kwantum.’
x
Hoe word je kwantum? Door lineaire tijd opzij te zetten:
‘Als alles met inbegrip van je spirituele werk op een tijdlijn wordt gezet, zul je falen omdat de dingen die de klok jou zal brengen niet de dingen zijn die je hart jou zal brengen. Het hart ofwel mededogen leeft in kwantumbewustzijn. Leer te leven zonder toekomst. Dat doorbreekt een lineaire mentale kijk die zegt dat iets volbrengen de mate van succes is. In lineair tijdsbewustzijn is dat zo, maar in kwantumbewustzijn gaat het om de mate van vrede en vreugde door louter te “zijn.”’
x
Judith K. Moore

Ik was 56 en nog te jong om te leren leven zonder toekomst. Want ik wilde nog iets volbrengen en wat zich in augustus aandiende was de weg van mededogen. Ik kreeg een audiofile toegestuurd waarop Judith een boodschap had ingesproken van de Meesters van de Weg. Daarin werd gezegd dat mededogen een element van Creatie was. In dat verband dienden we het woord niet-oordeel af te schaffen. De Meesters van de Weg gaven ons daartoe het volgende in overweging:

‘De Aarde bevindt zich in een overgangstijd en zoals jullie weten heeft zij dualiteit nog niet tot een oplossing gebracht. Maar het kwantumveld van mededogen is in de harten van hen die de vijfde dimensie van onvoorwaardelijke liefde zijn binnen¬gegaan en in niet-oordeel leven…
x
En het woord niet-oordeel is een tamelijk tricky woord, omdat het toch impliceert dat er oordeel is. Zolang als dat woord bestaat is de samenleving als geheel niet in staat om in genade te verkeren. Daarom aarzelen we het woord niet-oor¬deel te gebruiken maar geven we de voorkeur aan het woord “universeel omarmen en acceptatie van alle delen van het Zelf als één met het goddelijke Zelf en het ego-zelf.”
x
 Het ego-zelf is belangrijk (als keuze-moment).
Het ego-zelf drukt eerlijk het vermogen voor menselijke zielen uit om zichzelf te kennen als het ritme van Eenheid, of om in de ervaring van dualiteit te zijn en daarmee chaos uit te leven… Dit is de brug, dit is de smalle poort, dit is het oog van de naald… Mededogen is de eerste stap naar genade en genade is oneindige, onsterfelijke creatie.’
Lee Carroll: ruim 20 jaar channel voor Kryon

Natuurlijk had ik de boodschap van Kryon direct kunnen verbinden met die van de Meesters van de Weg. Als het hart in kwantumbewustzijn leefde, dan zou dit bewustzijn het kwantumveld van mededogen kunnen zijn. Maar het kwam nog niet in mij op dat het begrip kwantumveld impliceerde dat kwantumbewustzijn ‘natuurlijk’ ook een onderdeel van de natuurkunde moest zijn.

Dat inzicht kwam pas later in juli 2018, toen ik ontdekte dat Kryon in mei 2013 via het medium Lee Carroll had uitgelegd dat er een ontbrekend stuk fysica was dat omschreven kon worden als ‘meedogend kwantumbewustzijn.’ Onze fysica zou bestaan uit paren zoals elektriciteit en magnetisme. Dit vormde een beperking, maar met een derde element erbij zou er een nieuwe wereld voor ons opengaan:

‘Natuurkunde is niet volledig zonder het goddelijk bewustzijn van DNA dat de “zaadkern” heeft. Natuurkunde op zichzelf is enkel in paren. Maar natuurkunde gecombineerd met de heiligheid van mededogen maakt de triade compleet… en de drie tezamen nemen een hoge vlucht naar communicatie met het hele melkwegstelsel.’
x
Prof. Dr. Wolfgang Pauli, zowel in de fysiek-atomaire wereld, als in de wereld van het energetisch onbewuste, een oprechte pionier, die zijn tijd ver vooruit was.

Eigenlijk hoefde ik alleen nog maar uit te zoeken wat die zaadkern was en ik zou kunnen beginnen aan mijn communicatie met het hele melkwegstelsel. Maar ik had wat anders te doen. Ik had met de C.G. Jung-vereniging Nederland afgesproken dat ik in mei 2019 een lezing zou houden over de dromen van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli. Dat was nog ver weg, maar het hinderde mij toch om aan ontbrekend stuk fysica te gaan werken.

‘Mededogen is de eerste stap naar genade
en genade/vergeving is oneindige, onsterfelijke creatie.’

Inmiddels is het opnieuw 2 juni geweest en nu laat ik mij niet door iets hinderen. Ik heb besloten meedogend kwantumbewustzijn nader te gaan onderzoeken. Ik heb niet voor niets natuur- en sterrenkunde gestudeerd. Ik was van plan via die studie het geheim van de kosmos te leren kennen; maar dat is niet gelukt, omdat de ‘wetenschappelijke natuurkunde’ onvolledig is. Daar droomde Pauli ook voortdurend over. Maar nu weet ik waar ik het ontbrekende element kan vinden. Er is een kwantumveld van mededogen en wie weet wat dat kwantumveld ons heeft te vertellen..!

https://herbertvanerkelens.nl/

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.