Advertentie

‘Met inzicht komt verantwoordelijkheid!’


Bedenk eens hoe onvoorstelbaar groter onze mentale wereld zou worden, wanneer we het leven in het universum in onszelf ruimte geven..! De kansen dat dat intelligent leven er is, is aanwezig, zijn zelfs erg groot. Sterker nog.. De kans dat er intelligent leven is, dat veel verder is dan wij in hun evolutionaire ontwikkeling én in staat is interstellair te reizen, met technieken waarvan wij nog niet eens dromen, IS OOK 100%..!! Zo simpel is het..

Net zoals Ronald Jan Heijn probeert om met zijn initiatief Staya Erusa mensen duidelijk te maken dat de grens die velen als ‘absoluut’ zien, namelijk de Dood, geen grens is, zo proberen velen ons hier op Aarde duidelijk te maken dat de ruimte zo onmetelijk groot is, dat de kans dat ergens anders dus intelligent leven is, dat ons al heeft bereikt, vóórdat wij überhaupt van hun bestaan weten, gewoon 100% is..!

 

De ‘grap’ bij kansberekening is namelijk altijd dat het om het aantal kansen/mogelijkheden gaat in relatie tot de mogelijkheid dat één van die kansen werkelijkheid wordt of is. Nou en in het geval van het onmetelijke, wellicht zelfs oneindige heelal, is dat toch simpel?! ER IS LEVEN DAARBUITEN!

 

Dit leven is dus ook in staat ons te bezoeken, ons te bekijken en mogelijkerwijs zelfs in te grijpen. Waarom dit niet wordt gedaan? Een veelgehoorde vraag. “Waarom laten ze zich niet gewoon zien?” Nou, naar ons idee is de belangrijkste reden dat onze Aarde in een Vrije Wils-zone zit. Dat betekent dat wij in staat zijn ons eigen pad te realiseren, ons eigen pad als écht te maken. Op het moment dat een intelligentie van buiten en masse ingrijpt, is dit principe natuurlijk volledig verstoord, vanuit het fundament. Maar wellicht behoort universeel ingrijpen wél ook tot de mogelijkheden, mét daarbij full contact.

Vooralsnog zijn er de uitermate boeiende verslagen van de contacten die wel tot stand zijn gekomen. Volgens degene die ze zeggen te hebben meegemaakt. Is dat bewijs..? Ja, natuurlijk is dat bewijs; ze zeggen het toch..! Dus óf ze liegen en/of ze zitten gewoon een end weg te fantaseren, óf ze spreken gewoon keihard de waarheid, maar kunnen niet veel aantonen, dat hun waarheid, voor ons ook écht is.. Met andere woorden, het gebrek aan bewijs kan weleens meer óns probleem zijn, dan de mensen die zeggen in contact te zijn geweest..!

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende personen die zegt in full contact te zijn geweest (jaren en járen!) is Alex Colier. Wellicht ken je zijn verhaal; hij dook zelfs onder, door een absolute radiostilte in te lassen, omdat het hem teveel werd. Het ongeloof aan de ene kant en de pracht en kracht van de boodschap die hij van de andere kant te horen kreeg.. Vorig jaar Mei verbrak hij deze stilte en het onderstaande artikel is daarvan op te tekenen.

Het gaat uiteindelijk niet om welles/nietes. Want is de dieperliggende boodschap, die wordt ‘doorgegeven’ en die er gewoon keihard ligt, niet universeel genoeg? Om te realiseren dat we ons moeten opmaken voor een mega-verschuiving? Om ons te realiseren dat we ons gedrag heftig dienen te veranderen. Om ons te realiseren dat onze planeet ook in een ijzeren greep zit, zoals David Icke al jaren probeert duidelijk te maken? Het onderstaande artikel zal je bewustzijn verruimen, en je universele longen vullen.

XX

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Met inzicht komt verantwoordelijkheid!

Arjan Bos © 2009 – Wijwillenweten

X

Na bijna 10 jaar radiostilte sprak Alex Collier weer in het openbaar tijdens de Exopolitics Earth Transformation Conference die afgelopen mei op Hawaï plaatsvond. Alex claimt dat hij sinds zijn jeugd bezocht wordt door menselijk uitziende wezens uit de constellatie van Andromeda. Zijn boodschap vibreert van onvoorstelbare schoonheid, liefde en toewijding en spoort ons aan om verantwoording te nemen, zowel voor onszelf als de prachtige planeet waarop we leven.

Hij geeft een aantal voorbeelden hoe we dat in ons dagelijks leven heel eenvoudig kunnen doen. Ondanks het feit dat de implicaties van de onderwerpen die hij belicht een onmetelijke reikwijdte hebben, laat hij zien hoe en waarom nu juist kleine dingen uit ons eigen dagelijkse leven van groot belang kunnen zijn.

Op zijn achtste, toen hij met zijn familie in de ongerepte natuur van Michigan, Amerika op vakantie was gebeurde het voor het eerst. Op kaarlichte dag, toen hij in het hoge gras verstoppertje aan het spelen was zag hij een sigaarvormig, zilverkleurig object in de lucht. Het volgende moment dat hij zich kon herinneren lag hij op een soort metalen tafel in een kamer met twee wezens om zich heen.

“Waar ben ik?”, vroeg hij. “Je bent bij ons”, zeiden ze telepathisch. Hij voelde direct dat hij hen al heel lang kende. Later leerde hij deze figuren kennen als Vasais en Moraney van Andromeda. En op het moment dat hij zichzelf in het hoge gras hervond was het al avond. Hij liep naar zijn ouders en toen bleek dat er al een hele politiemacht naar hem op zoek was.

Een ruimteschip in de vorm van een hele stad, misschien wel een heel land.. Waarom niet? Het is veel logischer dan het wellicht lijkt..

Maar daar bleef het niet bij; op zijn veertiende werd hij namelijk voor de tweede keer meegenomen en in de jaren daarna is hij nog vaak bezocht en meegenomen. Een aantal zeer bijzondere ervaringen werden zijn deel. Zo vertelt Colier dat hij op één van zijn reizen een monitor voor zich kreeg, waarop hij taferelen met diverse personages te zien kreeg die hij direct als zichzelf herkende. Hij voelde dat hij naar zijn eigen vorige levens zat te kijken…
Van alles passeerde de revue, hij zag zichzelf zowel als man en als vrouw, maar ook als androgyn en als diverse buitenaardse wezens, hetgeen een zeer diepe indruk op hem maakte. Soms was hij maanden weg in schepen die van de binnenkant vele malen groter leken dan de buitenkant, ruimteschepen die soms wel langer dan 200 km waren (!) en met honderden verdiepingen. Veelal stonden daar huizen die rond parken gelegen waren, soms waren er stranden, dan weer boomgaarden met fruit waarvan ze leefden; vreemd genoeg mistte elke verdieping een plafond…

Expert in alles

Ze hebben hem verteld dat ze technisch ongeveer 10.000 jaar op ons voorliggen en spiritueel ongeveer 50.000 jaar. Gemiddeld worden deze Andromedanen tussen de 2.000 en 2.500 jaar oud, maar sommigen worden nog veel ouder. Ze hebben geen dag en nacht en kennen geen slaap. Ze zijn zich bewust van vorige levens en communiceren met iedereen en alles om hen heen energetisch/telepathisch. Ook met het fruit dat ze eten, de dieren die er leven (die ze overigens niet eten) en zelfs met hun huizen.

Ze hebben bereikt wat wij een verlichte beschaving zouden noemen. Dat betekent overigens niet dat alles er perfect is en dat zij niet nog steeds lerende zijn, ook zij hebben hun eigen kwesties en moeilijkheden. Iedereen gaat er tussen de 150 en 200 jaar naar school. In die tijd leert men alles over alles; van landbouw tot wiskunde, van geneeskunst tot kosmologie en alle andere denkbare wetenschappen.

Aan het eind van de ‘schoolperiode’ is iedereen expert in alles. Kunst is voor hen niet verbonden met school, alles wat ze creëren zien deze ‘wezens’ als kunst. Ze creëren met hun gedachtekracht en hun samenleving is zo ingericht dat de studenten tijdens het leren in allerlei projecten, diensten aan de maatschappij leveren. Daar hebben ze een zodanig sluitend systeem van gemaakt dat ze daarmee alle basisbehoeften van de gehele gemeenschap vervullen! Als je klaar bent met school hoef je dus nooit te werken.

Geld is wereldvreemd

Papier met plaatjes…

Geld kennen ze ook helemaal niet, zij noemen het: ‘Papier met plaatjes’. Nergens anders in dit universum schijnt dit ‘geld’ voor te komen. Vasais zei eens tegen Alex: “Waarom zou iemand moeten betalen om te leven op de planeet waarop hij geboren is?”

Maar zoals je  wellicht kunt voorstellen: het leven van een contactee -zoals dat in het Engels zo mooi heet- gaat niet altijd over rozen. Het leven in twee werelden brengt zijn eigen vreugden, maar ook zijn eigen moeilijkheden met zich mee. Op een gegeven moment had Alex genoeg van het aardse leven. Hij kwam er allerlei moeilijkheden in tegen en verlangde er naar om permanent onderdeel uit te maken van het harmonieuze leven waar hij kennis mee had gemaakt. Daarom verzocht hij zijn beide buitenaardse vrienden om hem niet weer terug te brengen.

Dat verzoek werd echter niet ingewilligd en ze brachten hem, net als altijd, terug naar de aarde. Op het moment van vertrek voelde Alex zich moederziel alleen en verlaten. Hij schreeuwde het uit: “Jullie verlaten mij! Laat me niet alleen!”. Telepathisch hoorde hij Vasias liefdevol zeggen, “Alex, draai je om”. Met de tranen over zijn wangen biggelend keek hij om en hoorde hem zeggen: “The love you withhold is the pain that you carry, lifetime after lifetime”. (De liefde die je te geven hebt maar niet laat stromen, in welke vorm dan ook, is de pijn die je draagt…!)

DNA potentieel
Moraney vertelde Alex dat vele buitenaardse rassen helemaal verbijsterd zijn hoe slecht onze planeet Aarde er aan toe is. Ze kunnen zich ook niet voorstellen dat wij als inwoners toestaan dat regeringen met technieken werken die vervuilend zijn. Vijfduizend jaar geleden hadden we nog een zuurstofniveau van gemiddeld 36%, nu is dat gedaald naar ongeveer 18%. Als dat onder de 15% komt kunnen wij hier niet eens meer leven. Ze vragen zich af: “What is their value? Ze respecteren zichzelf niet, ze respecteren anderen niet en ze respecteren de planeet waarop ze wonen niet. Waar staan ze voor?”

Er is Alex verteld dat ons DNA is samengesteld uit een mix van 22 verschillende soorten buitenaardse rassen, waarvan sommigen van zeer hoge komaf. Vanwege dat feit zien ze ons ook als een ‘Koninklijk’ ras. Zeer bijzondere gaven liggen in ons opgeslagen. 96% van ons DNA is geen junk DNA, er is slecht 4% DNA actief. Deze 4% laat zien dat we slechts 4% van ons potentieel en geboorterecht leven!

Dit potentieel wordt reeds lange tijd actief onderdrukt. Rassen die ons – ondanks ons gedrag – positief gezind zijn, zien ons potentieel en plaatsen ons wangedrag in een context van duizenden jaren manipulatie.

Volgens Vasais en Moraney is er op aarde daadwerkelijk een niets ontziende en geraffineerde strijd tussen goed en kwaad aan de gang. Er zijn uitstervende rassen zonder ziel en zonder thuis die ons en onze planeet op verschillende manieren als voedingsbron zien en reeds lange tijd een zeer stevige- en als je niet weet waar je moet kijken, onzichtbare- greep op ons hebben.

Michael St. Clair beschrijft iets over de mogelijke oorsprong van die strijd in zijn schitterende “Zen of Stars”. In een visioen kreeg hij een planeet te zien waarop onvoorstelbaar wrede oorlogen woedden, zo erg dat die van ons er totaal bij verbleken..!

Hier is er nog enig gezond verstand en vinden verreweg de meeste mensen elk aspect van een oorlog verschrikkelijk. Op de genoemde planeten, waren ze echter ver over deze grens gegaan, waarbij terugkeer naar het redelijke en zedelijke niet meer mogelijk was. Die planeet werd uiteindelijk vernietigd en er bleef niets dan een wolk kolkende en ziedende energie over, dwalend door de kosmos.

Door de liefde in ons hart niet te blokkeren, verantwoording te nemen voor onze acties en onze vrijheid en dus ook onze privacy niet voor zogenaamde veiligheid op te offeren, hoeft het op aarde niet zover te komen als in het visioen van St.Clair.

St.Clair voelde dat die energetische wolk op weg was naar de aarde… Echter, door de liefde in ons hart niet te blokkeren, verantwoording te nemen voor onze acties en onze vrijheid (en privacy) niet voor zogenaamde veiligheid op te offeren, hoeven we het op aarde niet zover te laten komen als in het visioen van St.Clair.
In de film “The Devil’s Advocate” met Al Pacino is het belang van het leren zien van het ware gezicht van mensen, dingen en vooral onze eigen intenties prachtig verbeeld. De stem van het geweten is slechts een klein stemmetje. Het wel of niet luisteren naar dat kleine stemmetje kan grote gevolgen hebben..

Creëren met geld
Yeroa Bindy is een Australische vriend van mij (auteur Arjan Bos) en hij schreef mij laatst zijn gedachten over de kracht van de kleine dingen, persoonlijke verantwoordelijkheid en simpel economisch realisme.

“Investeren. Dat doen we elke keer als we geld uitgeven.”
Met andere woorden: Investeren we in een organische, duurzame, gezonde en bewuste levenstijl? Of investeren we in een voornamelijk van multinationals afkomstige, genetisch gemanipuleerde, met E-nummers (door de EU goedgekeurd vergif) gevulde, hormonaal bewerkte epidemische nachtmerrie die nu overduidelijk wordt met o.a. een alarmerende stijging van een heel scala aan levensbedreigende ziektes? Elke euro die we uitgeven is elke keer een investering die zich in de wereld manifesteert.

Ieder van ons is volledig verantwoordelijk voor wat we creëren met ons geld. Hoe bewust zijn mijn keuzes? Hoe intelligent zijn mijn keuzes? Hoe gebruik ik de kracht van mijn keuze? Wat voor wereld creëer ik met mijn keuzes? Gebruik ik mijn euro om een wereld te creëren die ik wil of om een wereld te steunen die ik niet wil.

Als we kijken naar het milieu en onze gezondheid is het zo klaar als een klontje wat we als collectief met onze keuzes hebben gedaan. Welke keuzes gaan we in de nabije toekomst maken met de kracht van ons geld?”

George Green zegt het heel treffend in “Embracing the Rainbow”:
“Change your mind and withdraw your consent to these actions within your own consciousness. Open your eyes and ears to the deceptions that surround you and vow to create a new experience for all living on this planet”.

(Vert.: Verander je gedachtengang en trek je conclusies uit deze nieuwe gedachtengang binnen je eigen bewustzijn. Open je ogen en open je oren voor de teleurstellingen die om je heen te vinden zijn en zweer dat je een nieuwe ervaring gaat creëren voor alle leven op deze Planeet”)

Kleine dingen kunnen een wereld van verschil maken. Het is onze houding en gemoedsgesteldheid die bepaalt met welke energie we de wereld om ons heen vullen. Alex Colier geeft een aantal suggesties met welke kleine dingen we een innerlijke geste uit kunnen voeren: “Als we opstaan kunnen we dankbaar zijn voor het wonder van het leven. We kunnen de mensen om ons heen vertellen en laten voelen dat we van ze houden. We kunnen vriendelijk zijn op het kantoor en in het verkeer. Alles om ons heen kunnen we met onze intentie zegenen. Ik zegen deze koffie, ik zegen de ruimte elke keer als ik een ruimte binnenkom. Als ik de sirene van een ambulance hoor, hoop ik voor diegene dat het zijn hoogste goed dient”. De vibratie die je daarmee in je omgeving brengt wordt gemagnetiseerd, verhoogd en naar je teruggespiegeld. En niet alleen op persoonlijk niveau trek je daar profijt van. Het zijn de kleine dingen als deze die het schip vormen waarop we als collectief door de kosmos varen.”

Laten we er samen voor gaan om ieder voor zich, in de kleine dagelijkse dingen die we eenvoudig kunnen toepassen, de waardigheid van onze beschaving te herbelevendigen.

Hier is een YouTube waarbij je een indruk krijgt van de persoonlijkheid Alex Colier en de inhoud van zijn ervaringen.

De eerste is (overigens een Spaans ondertitelde) video over de overheersing over onze Planeet, door het buitenaardse reptiliaanse ras, zoals David Icke deze boodschap ook verspreid.

Deze tweede YouTube laat een presentatie zien van Alex Colier, tijdens de Project Camelotbijeenkomst vorig jaar September. Bijzondere interessante uitspraken en een kijkje in de oneindige afmetingen van ons Universum.

11 gedachten over “‘Met inzicht komt verantwoordelijkheid!’

 1. Star Trek was een serie waar ik altijd naar keek vroeger.
  Elke zondag weer.

  De tijden en leeftijden hierboven benoemd zijn naar aardse maatstaven. Ik meen mij te herinneren dat wanneer the Enterprise weer terug op aarde kwam, er veel meer tijd was verstreken als op het ruimteschip leek.

  Tijd bestaat niet. Ruimte is oneindig.

  Ik sluit niets uit. Ook bovenstaande niet. Kansberekening, daar was ik zeer goed op op school.

  Wil je je geld goed besteden? Koop dan zoveel mogelijk tweedehands. Hoeven we minder bomen te kappen, grondstoffen te winnen, etc.

  Hou je geld over om goed en eerlijk voedsel te kopen. Om één en ander te steunen op deze aarde wat goed aanvoeld.

  Succes mensen, om er iets moois van te maken in de toekomst.

 2. ik heb collier´s lezing gezien en was onder de indruk van de simpelheid van zijn boodschap.

  het zijn de heel gewone dagelijkse dingen die wij kunnen doen om een plezierige wereld te scheppen.

  de toekomst is er al, die is nu op dit moment.

  voor iedereen succes nu.

 3. http://www.argusoog.org/?p=5523#more-5523

  Aanstaande zondag, met veel overlap met de kosmische wetten van het universum, een wereld van liefde en verbinding, lichtwezens, leven na de dood, voorbestaan en essentie van bewustzijn, spirituele inzichten en veel positief en fascinerend nieuws.

  Vol oprecht ontzag en nederigheid ontvang ik dan niemand minder dan Dr. Raymond Moody en Dr. William Tiller in deze unieke uitzending!

  Een bijzondere kans om voor iedereen te vernemen hoe fundamenteel intentie, bewustzijn en liefde zijn bij creatie in deze wereld en voorbij deze wereld. Vanwege deze bijzondere gasten met meer dan 40 jaar kennis op hun vakgebied, een aanrader voor iedereen vermoed ik.

 4. Waarom moest ik ineens aan Steven Greer denken toen ik het filmpje over reptilians zag? Zo’n grote brede mond, als enigste de hele zoektocht tot zover overleeft en dan ook nog zeggen dat reptilians een complete hoax is……….
  Tja….. wie zal het zeggen?

  1. Thanks Odette. Een aantal zaken zijn idd uitgekomen. De zonnefrequentie is anders (van rood naar witlicht spectrum) als ik het goed heb onthouden.
   En ook andere genoemde zaken zijn reeds uitgekomen.
   3 december is het bijna, dus weten we het snel!

 5. We zijn allen, een stukje van deze planeet bij leven en bij dood, en daar onze planeet een onderdeel is van het aller grootste wat wij kennen, het heelal, zijn wij dus ook daar een gedeelte van, een energie/geest/ziel/, wij zijn een onvervreembaar deel daar van, dus tot het lot ons doet overgaan in een andere vorm, dit geld ook voor onze planeet, leg je er bij neer, kijk ernaar en onder ga je metamorfose, met een smile van begrijpen on your face.

  1. Mooie site ODETTE, wat een energie om dit allemaal te produceren, en dan ook nog voor die kleine groep geinterreseerde mensen.

  2. Ja Jenne, een mooie website. Sinds mijn post gisteravond al 600 maal bekeken, net als die andere ongeveer. Er zijn heus wel geïnteresseerden, niet de msm, maar de nieuwsgierigen en open minded hoop ik. Ik zal je de volledige website link geven;
   http://www.cropcircleconnector.com/interface2005.htm
   Wie nu verantwoordelijk is voor deze prachtige creaties laat ik even in het midden, tijdreizigers, extraterrestrials, Bron energie, ze hebben ons wat te vertellen, de hoaxes daargelaten.
   Hartegroet Odette

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.