Advertentie

De slavernij van de mensheid komt ten einde..!


We brachten hier al enkele berichten van Montague Keen. Een man die inmiddels ‘van de andere kant’ van de sluier informatie doorgeeft aan zijn vrouw Veronica. 2 Mensen die een diepe, diepe band hadden toen Montague nog leefde en die band lijkt zich volledig dóór te zetten na de dood van Montague, of ‘Monty’ zoals ie door Veronica wordt genoemd. Het bijzondere van deze channelingen is dat ‘Monty’ in zijn fysieke leven, een ras-echte onderzoeker was van alles wat met de Aardse ‘dood’ te maken heeft. Hij onderzocht channelingen op hun toetsbare feiten en hij ging in contact met de bronnen ‘achter’ de channelingen om deze feiten boven water te krijgen.

Montague Keen en echtgenote Veronica, gefotografeerd op een huwelijksfeest waar ze te gast waren.

Niet zo verwonderlijk dat hij natuurlijk na zijn eigen -vrij plotselinge- dood zélf aan de bak ging/moest, om zijn erfgoed dóór te zetten. Vanuit ons eigen gedachtengoed vinden we een waarschuwing bij channelings op zijn plaats. Immers, het is en blijft een uiterst ’tricky’ terrein, dat de speelbal kan zijn van negatieve energetische krachten, die dit middel gebruiken om hun eigen ‘agenda’ kracht bij te zetten. En dat ‘kracht bijzetten’ bestaat dat veelal juist uit het ontkrachten van mensen, door hen valse info te geven, valse hoop of hen te ontmoedingen om bepaalde zaken te gaan ondernemen..

Montegue en zijn vrouw Veronica hadden dus precies dié afspraak gemaakt, die velen maken bij leven. En dat is dat ze elkaar na de dood, wie er ook als eerste ‘gaat’, zullen opzoeken en contact met elkaar zullen opnemen/blijven onderhouden. Deze afspraak maakten ook Veronica en Montague, omdat ze beiden geloofden, dat het een prachtig aanvullend bewijs zou vormen, voor het leven dat na de dood dóórgaat. Het was een diep-romantische belofte, die op een grote schaal zijn gevolgen zou krijgen voor de wereld..!

Zelfs op de dag van zijn dood, 15 januari 2004, was de inmiddels 78-jarige wetenschapper Montague Keen nog in een gepassioneerd debat verzeild geweest over het ‘para-normale’, tijdens een discussie aan de ‘Royal Society of Arts’ in Londen. Toen stierf hij, kort daarna, omgeven door publiek en veel mensen die hem kenden, in de handen van zijn diep-geliefde vrouw Veronica.

Wil je meer weten over de achtergrond van Montague en Veronica Keen, kijk dan naar de inleiding van één van de vorige artikelen die we bijvoorbeeld HIER plaatsten. Het zou een beetje overdreven zijn in onze ogen, telkens met hetzelfde verhaal in de inleiding te komen. Daarom plaatsen we hieronder direct het bericht van ‘Monty’ dat hij op 25 juni en op 2 juli doorgaf. Inderdaad, 2 channelingsboodschappen, die we in één artikel onder elkaar zetten. Met veel dank voor de vertalers van deze berichten, Rob en Marja van het vertalerscollectief.!

* * *

x

x

De slavernij van de mensheid komt ten einde..!

2017 © Veronica Keen | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Montague ‘Monty’ Keen

De slavernij van de mensheid komt ten einde. Het heeft tijd en grote inspanning gekost om aan beide kanten van het leven de juiste mensen in stelling te brengen en het hen mogelijk te maken als een eenheid samen te werken. We zijn er toch in geslaagd en blijken succesvol te zijn in het verwijderen van de controle die de mensheid onder slavernij heeft gebracht. De controlesystemen werden op primaire locaties geplaatst. We hadden speciale energiecodes nodig om deze te verwijderen. Ons succes van 15 Juni j.l. was een wonder op zich. Dit werd snel gevolgd door ons werk van de 24e Juni dat drie dagen in beslag nam om jullie DNA volledig te activeren.

De mensheid wordt met één stap tegelijk bevrijd. Dit is een uiterst belangrijke operatie die niet kan worden versneld. Het succes ervan ligt vast. Het staat al vele jaren lang gepland maar het kon niet worden versneld. De timing diende precies goed te zijn. Toen Veronica 3 jaar geleden ‘the Lia Fail’ van Tara en het slot ontgrendelde, heeft zij het proces van ontwaken in gang gezet. Alle blokkades moesten worden opgespoord en verwijderd. Ze bevonden zich overal op jullie wereld.

De locaties waar kennis voor jullie verborgen lag, dienden eveneens te worden gevonden en de kennis voor de mensheid vrijgemaakt. Ik heb Veronica gevraagd om van al dit werk een rapport bij te houden zodat volledig begrip wordt gekregen van wat de mensheid is aangedaan om haar te ketenen. Dit is geschiedenis in de maak. Het is duidelijk dat jullie heersers niet blij zijn met ons werk en daarom werd er vrijdagavond 23 Juni opnieuw een poging gedaan om Veronica van het leven te beroven.

Haar overleven geeft blijk van haar vastberadenheid om haar werk te voltooien. Ze is nog steeds bijzonder zwak en heeft problemen om haar kracht weer terug te krijgen. Wij beschermen haar, maar soms is dat niet genoeg. De technologie van de cabal gaat jullie voorstellingsvermogen te boven. Onze taak, hun plannen voor de volledige overname van jullie wereld te verijdelen, maakt hen buitengewoon boos. Jullie ogen zijn open gegaan. Jullie weten wie zij zijn en wat hun plannen zijn. Ze kunnen zich nergens verbergen. Hun vertrouwen wordt ondermijnd en zij zijn heel boos dat dit inderdaad gebeurt. Ze ervaren dat geld hen niet zal brengen wat ze willen.

De Cabal geblokkeerd..
De mensheid blokkeert hun plannen en dat is iets wat ze nooit hadden verwacht, dus er zijn geen plannen voorhanden om met deze situatie om te gaan. Wanneer jullie DNA is hersteld en geactiveerd, zullen jullie worden wie je bent. Jullie zullen een kracht zijn waar rekening mee dient te worden gehouden. Deze individuen, die alles wat jullie bezaten van jullie af hebben genomen, zullen zich in angst voor jullie verbergen. Ze zullen om vergiffenis smeken. Laat je niet voor de gek houden, want ze zullen hun gewoonten niet in één nacht veranderen. Ze zijn wat ze zijn. Vertrouwen moet worden verdiend.

We hebben om jullie assistentie gevraagd bij het helpen van de jonge man in de gevangenis in Californië. Een jongeman in Ierland is naar voren getreden. Wij zijn hem dankbaar. Wat betreft onze jongeman in Californië kan niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk zijn vrijkomen is, maar toch aarzelen jullie om te helpen. Een andere poging van de cabal om opnieuw een scenario te creëren om hem te intimideren, zal worden gedaan door in zijn cel gebruik te maken van een acteur. Tevens zullen medicamenten worden ingezet in een poging hem te doden. Heeft hij in deze slangenkuil nog niet genoeg geleden? Hij is hun troefkaart tegen jullie. Zolang zij hem vasthouden kunnen jullie niet volledig worden bevrijd. Zo simpel is het.

Wist jij dat de overheid in de VS patenten heeft voor de camouflagedeken van chemtrails, onder de naam ‘weermodificatie’..? En dat er zelfs een eigen bedrijf voor was opgericht, met behulp van de CIA…? (klik voor een artikel hierover op de site)

Vaccinaties, chemie en chemtrails..
De geheime organisaties maken gebruik van oude Zwarte Magie tegen de mensheid. Zij worden geholpen door buitenaardse entiteiten. Degenen van wie jullie wordt verteld dat ze jullie beschermen, doen precies het tegenovergestelde. Hun vaccinaties en op chemie gebaseerde medicijnen helpen het menselijk lichaam niet. Waarom stellen jullie hier nog steeds je vertrouwen in? Ze waren bedacht om jullie te vernietigen. Alle geheime genootschappen zijn betrokken bij jullie vernietiging. Ga op onderzoek naar de waarheid, wie jullie zijn en wat jullie geschiedenis is; niet wat jullie werd geleerd.

Het zijn hun leugens die jullie gevangen hebben gehouden. Hoe kunnen jullie nog steeds regeringen geloven die chemtrails gebruiken om jullie langzaam te doden, die jullie water vergiftigen en die jullie chemisch geproduceerd voedsel opdringen om ervoor te zorgen dat jullie zombies worden. Ze hebben de NATUUR van de agenda afgehaald, maar toch stellen jullie nog steeds je vertrouwen in hen. Zijn jullie dermate gehersenspoeld dat jullie niet kunnen zien wat jullie wordt aangedaan en wie dit doet? Dit is de beste kans die de mensheid ooit heeft gehad om zichzelf te bevrijden. Zijn jullie bereid hiervoor deze inspanning te doen?

Wanneer jullie je energie bundelen om de mensheid terug te brengen naar wat die zou moeten zijn, zal het gebeuren. Zijn jullie te druk met te worden gehersenspoeld door de tv en de kranten om er aandacht aan te besteden? Verbind je met je ziel om te ontdekken wie je bent en verwijder alle onjuiste denkbeelden die door de tv worden voortgebracht.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Jullie zijn zielen in een lichaam, NIET een lichaam met een daaraan verbonden ziel. Verwijder alle onjuiste overtuigingen die jullie door religies zijn opgelegd. Jullie hebben geen enkele religie nodig om je met de Bron te verbinden. Religie werd bedacht om jullie directe verbinding met de Bron weg te nemen. Dit gaf deze religies de directe controle over jullie. Door het accepteren van deze directe controle hebben jullie de Bron verlaten, je verbinding verloren en hebben jullie sindsdien in de wildernis rondgedoold.

Mijn lief, je moet je kracht terugkrijgen. Die aanval was meedogenloos en was bedoeld om te doden. Ze worden door hun wanhoop gedreven om op Aarde te blijven bestaan. Het is zo mooi om ten goede van de mensheid samen te werken. Ik dank eenieder die jou helpt. Ze maken allemaal deel uit van ons team. We zullen slagen.

Channeling 2 juli

Aan deze kant van het leven viel er deze week veel te vieren. We waren verbaasd over wat jullie en je vrienden hebben blootgelegd en wat jullie met succes hebben hersteld. De Ieren aan deze kant van het leven hebben feestgevierd. Ze staken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. Ze zijn dolblij. Velen willen nu meewerken aan het oprollen van het corrupte regime. Dit staat al sinds vele jaren in de planning, maar we moesten eerst de juiste mensen op de juiste plek hebben om al samenwerkend onze plannen in vervulling te laten gaan. Wees voorzichtig, aangezien velen zullen ingrijpen, verstoren en voor vertraging zullen zorgen.

Jullie moeten standhouden. Weet dat jullie niet verkeerd zitten. Jullie vijanden spannen samen om hún gewenste resultaat te bereiken. Jullie onthullen zoveel op plekken waarvan jullie nooit hadden verwacht dat energie t.b.v. de mensheid zou worden geblokkeerd.

Meer weten over de ‘Cabal’.
Wat en wie het zijn?
Klik op deze link naar onze collega Ellaster.
Een degelijke uitleg over deze 1% van de ‘elite’ die meent dat de wereld voor hen is voorbehouden.

Alles dat maar kon worden gebruikt om de mensheid te controleren, werd ingezet. Alle kennis die de mens in de oudheid bezat en begreep, werd voor jullie verborgen gehouden. Zonder deze kennis waren jullie overgeleverd aan de genade van de cabal. Dit was wat ze op voorhand hadden gepland. Religie werd gecreëerd om de volledige controle over jullie levens in handen te krijgen. Vele bestuursorganen werden opgericht om ervoor te zorgen dat jullie nooit vrijheid van gedachten of van doen zouden ervaren.

Het boek van Avro Manhattan, over de puissante rijkdom van het Vaticaan, deed de RK-kerk niet veel goeds..! Boontje komt om zijn loontje..!

Dit maakte allemaal deel uit van het plan om de mensheid uit te roeien, zodat ze de Aarde voor zichzelf konden inpikken. Dit is de reden waarom ze ervoor zorgen dat jullie worden gevaccineerd, dat jullie besmette lucht inademen en water drinken dat onophoudelijk wordt vergiftigd; en ze laten jullie hiervoor betalen. Jullie betalen hen om jezelf te laten vermoorden. Ga naar de gewijde plekken en voel de energie daar. Wees er één mee, want dit is wie jullie zijn. Verbind je met de natuur, eet natuurlijk voedsel, fruit en noten en alles wat de natuur te bieden heeft, want het is puur en gezond. Chemicaliën zijn nooit goed voor het menselijk lichaam.

Oorlogen, onderdrukken en moorden als ‘normaal’..
Onthoud altijd dat oorlog nooit het antwoord is. Moorden mag nooit als normaal worden geaccepteerd. Zij die ervoor kiezen om in ruil voor geld te moorden, zoals legers, zullen eens de consequenties van hun daden onder ogen moeten zien. Het zijn huurmoordenaars. Aan moorden valt geen eer te behalen. De gehele controlestructuur staat nu op losse bodem. Degenen onder jullie met een open blik zien het controlesysteem om hen heen in elkaar storten.

Het Vaticaan is bezig te verpulveren. Al haar onrechtmatig verkregen rijkdommen zullen aan het volk worden teruggegeven. Het Vaticaan heeft dermate veel bloed aan haar handen dat het niet zal kunnen overleven. Het was allemaal gegrondvest op volkomen leugens. Op een dag, die spoedig komt, zullen jullie je werkelijke geschiedenis ontdekken, die niets is zoals jullie werd geleerd.

Alle structuren die door de cabal waren ingesteld om totale controle over jullie te krijgen, zullen zonder een spoor na te laten, wegvallen. De banken laten tekenen van ineenstorting zien, dus wees voorbereid op een dergelijke mogelijkheid, want ineenstorten zullen ze. Ze hebben jullie veel te lang in de houdgreep gehouden. Ze zijn volkomen corrupt.

De juiste mensen komen naar voren en zijn bereid om naar een betere toekomst voor iedereen toe te werken. Zij hoeven geen menselijk bloed te drinken en menselijk vlees te eten om op Aarde te overleven. Het zijn echte menselijke wezens die op Aarde thuishoren. Jullie staan aan de vooravond van iets zo geweldigs, zo prachtig; een vrijheid die de mens al duizenden jaren niet meer kent. Sommigen noemen het de Shift, maar wees ervan verzekerd dat wanneer het komt, jullie geen twijfel zullen hebben dat er iets waarlijk groots is gebeurd. Alle duistere energie zal verdwijnen om nooit meer terug te keren. Dit is waarom het werken aan de bevrijding van de energie zo belangrijk is. Vraag jezelf af welke rol jij speelt bij deze grote transformatie. Wanneer jullie samenwerken t.b.v. dit doel, zal het gebeuren, aangezien het niet kan worden tegengehouden.

Blijf opletten voor de corrupten, die nergens voor terug deinzen..
Jullie weten dat de corrupten, om aan de macht te blijven, nergens voor terugdeinzen. Ze zijn verantwoordelijk voor het regelen dat onze jongeman zonder proces wordt opgesloten, om te voorkomen dat hij zijn missie t.b.v. de mensheid voltooit. Alle belangrijke geheime diensten waren betrokken bij het complot om hem gevangen te nemen. Hun plan was om hem voor altijd vast te houden. Ze zijn er trots op hoe Engeland, Amerika en Israël bij de operatie hebben samengewerkt om hem Engeland uit te krijgen naar een gevangenis in Amerika. Hij zit daar zonder familie of vrienden. De voorzieningen zijn barbaars.

Hij werd opgesloten in een kooi en bespot omdat hij weigerde de medicijnen te nemen die de autoriteiten hem hebben opgedrongen. Uiteindelijk werd hij gedwongen ze in te nemen. Dit is iets wat de Amerikanen gewoon toestaan. Het wordt uit jullie naam gedaan. Hij heeft nog nooit in zijn leven een sigaret gerookt en nimmer drugs van welke soort ook gebruikt. Hoewel hij af en toe een glas wijn dronk, was hij geen drinker. Er bestaan zoveel onschuldige mensen die zonder aanklacht door de cabal opgesloten zitten, in het bijzonder in Amerika. Dat wordt gedaan om te voorkomen dat ze hun werk t.b.v. de mensheid voortzetten. Dit is een oorlog tussen de corrupte en de goede kant.

De premier van Ierland, Leo Varadkar.

We zullen doorgaan je met de nodige informatie te ondersteunen om ervoor te zorgen dat alle energie wordt hersteld en de informatie wordt vrijgegeven. Dit is een gezamenlijke inspanning om jullie van de controle van de cabal te bevrijden. We hebben groot succes, ondanks de aanvallen op jou, mijn lief. Ierland komt de Vaticaanse controle te boven. De nieuwe premier van Ierland (Leo Varadkar) heeft geen boodschap aan wat het Vaticaan te zeggen heeft. We kunnen grote vooruitgang verwachten, want hij zal Ierland onbevreesd naar waarheid en vrijheid leiden.

Hij heeft onze zegen. We hebben hoge verwachtingen van deze jongeman. Ierland moet de weg wijzen, zie dit dus als de eerste stap voorwaarts. Nadat Ierland eenmaal is bevrijd van de controle van de cabal, zullen alle andere landen snel volgen. Er wordt vooruitgang geboekt. De eerste stappen zijn gezet. Sluit je aan. “Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten.”

Mijn lief, de pijn is bijzonder slopend en beangstigend. Kou vanaf je middel naar beneden wordt vaak door de cabal gebruikt om ongemak te veroorzaken. Het zorgt ervoor dat je niet kunt slapen of ontspannen. Ze tonen hun woede. Ze vinden het niet leuk wat je doet om bloot te leggen hoe de mensheid wordt gecontroleerd. Ze hebben de strijd verloren. Ze willen niet accepteren dat hun dagen zijn geteld. Onze oprechte dank gaat zonder enige terughoudendheid uit naar al degenen die helpen bij de bevrijding van deze corrupte controle. Jullie hebben zoveel doorstaan om dit voor elkaar te krijgen. Dank jullie.

Altijd je aanbiddende, Monty.

* * *

68 gedachten over “De slavernij van de mensheid komt ten einde..!

 1. Een mooie datum voor deze publicatie Guido: 7.7.17.
  In ieder geval de dag dat er veel mensen trouwden en er ook minstens twee (waarvan ik weet) onder de trein gingen vandaag.
  In grote lijnen heeft Monty helemaal gelijk net als Ellaster vaak, maar allemaal niet te zweverig maken, gewoon geperverteerde machtswellustige Godsdienstwaanzinnigen die al eeuwen een Duivels systeem aan de gang houden waarvan zij en hun intimi al die tijd de vruchten plukten en de wereld tot hun beschikking hadden als een grote speeltuin dan wel elitair Paradijs op aarde. Meer is het eigenlijk niet. Alleen veel mystiek, Hocuspocus en afleiding eromheen geweven zodat niemand meer door de bomen het echte bos kan zien.

  1. Een hocus-pocus sim-sala-bim systeem; Ik had het niet mooier en beter kunnen verwoorden.

 2. Ik ben niet zo zeker dat de slavernij ten einde einde is of ten minste gaat.
  Zie de link : http://www.paulcraigroberts.org/2017/07/02/blacks-enslaved-now/ met titel ; “Once Only Blacks Were Enslaved, Now We All Are”.
  We evolueren volop naar de NWO dictatuur..en elke dag gaat het van kwaad naar erger. Het overgrote deel van de bevolkingen in de EUSSR en de USA heeft daar blijkbaar geen problemen mee. Wat Ierland betreft, heb ik daar recent nog een link van Henry Makow over toegevoegd in een reactie waarop ten andere Jenne heeft gereageerd. Wat het Vaticaan betreft : sinds 1830 zijn de Rothschild’s de financiële adviseurs ervan.. en sinds 1958 hebben de “broeders” het Vaticaan overgenomen!! Johan. 23 was de eerste loge paus!! Ik ben dan ook niet optimistisch, maar pessimistisch tot en met, gezien ik een “realist” ben. Er is geen enkel systeem .. waar dan ook… of we zitten opgescheept met beerputten.

  1. Ha, Sub Rosa jij ziet gelukkig tussen alle bomen nog wel het (boze) bos. Ze gaan inderdaad gewoon door op de al eeuwen geleden ingeslagen weg. En ik vind dat zeker geen pessimistische kijk van jou maar inderdaad gewoon realistisch als je alle feiten en signalen op een rijtje zet of ziet. Haat, jaloezie en je medemens knechten zijn simpelweg in hun morbide systeem tot deugden verheven en al vanaf de jeugd met de paplepel erin geprogrammeerd; weer een nieuwe generatie Monstertjes. Weer een nieuwe krankzinnige generatie Wereldleiders die er aan de buitenkant volstrekt normaal uitzien maar een zeer verwerpelijke verborgen agenda hebben om koste wat het kost hun systeem in stand te houden.

 3. Kiezen voor het licht,

  Heel veel hebben we door de jaren heen uit handen gegeven,
  En daaraan heeft een aantal duisteren plezier en voordeel kunnen beleven,
  willens en wetens veroorzaakten ze op aarde een ware hel,
  de kosmos oordeelt hierin niet, dat doen zij uiteindelijk zelf wel.

  Blijven geloven in het goede werd bijna onmogelijk gemaakt,
  Nu is meer dan duidelijk dat hun tijd op moeder aarde bijna opraakt;
  Wat bij de duisteren niet voor mogelijk werd gehouden is heel dichtbij;
  Want voor terugkeer naar het licht vormen mensen op aarde een gigantische rij;

  Eindelijk ….wordt steeds duidelijker welke plannen werden gesmeed,
  De aardbewoners hebben nu wel degelijk in de gaten hoe dit heet,
  Onrecht werd ons aangedaan, maar net als de kosmos oordelen wij niet,
  Vol vertrouwen kiezen wij en moeder aarde voor het licht; nu en in het verschiet….

  Samen verder, op onze weg terug naar het Licht!

  1. Mooi gesproken Sunshine, maar geloof het of niet dat LICHT is nou juist een centraal onderdeel van HUN verwerpelijk systeem !! De Illuminatie = de verLICHTEN !
   En in de Joodse tempels brandt Het Eeuwige Licht. (beginletters daarvan ???) Mensen opLICHTEN ? En zo kan ik nog wel even doorgaan. ZIJ hebben het begrip licht geclaimd en verkracht voor hun verwerpelijke ideologie !! Jammer, maar het is niet anders Sunshine.

 4. Kijk, nou vallen de “keepers van het Ultieme Licht” oftewel de kernwapens nou weer eens mooi door de mand dankzij een V.N.-stemming waar tweederde ! oftewel 122 lidstaten VOOR de afschaf van kernwapens stemde. Zoals ik al eerder zei is onze “beschermende” NAVO de agressor en alle daarbij aangesloten landen stemden dus TEGEN !!
  De United States of Agression, Engeland, Frankrijk, en natuurlijk ook ons “vredelievende” Nederlandje in Schaapskleren stemden dus allemaal VOOR behoud van die genocide-speelgoedjes.
  Maar mooi dus dat de kaarten open en bloot op tafel liggen nu.

 5. Kreeg even het gevoel een science-fiction verhaal te lezen. Het ‘ET phone-home’ gehalte is nogal erg hoog. Denk dat we voorlopig nog wel op de ‘ oude weg ‘ zullen doorgaan. Het klinkt mooi dat alles nieuw wordt maar ik zie het niet gebeuren. Ik kreeg ook af en toe het gevoel alsof dit naar een soort sekte neigt. Misschien geen leuke reactie van me, ik zou deze wereld ook wel anders willen. Ik hoop dat nog mee te maken en dat ik het mis heb, ik zou het graag mishebben!

 6. Als ik om me heen kijk zie ik een overgrote deel dat helemaal niet wilt veranderen… Als ik om me heen kijk zie ik mensen alleen maar onbewuster worden…
  Net als Ernesto heb ik er een heel hard hoofd in!

  Eerst zullen mensen boos moeten worden, dan zullen ze veel verdriet hebben, daarna zullen ze hun levenstyle moeten gaan verbeteren… ben je 5 jaar verder. Daar krijg je inmiddels de kans niet eens meer voor. Kijk in Hamburg tegen de G20: Samenkomen voor rellen en plastic verbranden… In mijn ogen zou je je rug moeten keren en het geld in de fik moeten steken, werk neerleggen, auto’s laten staan en je moeten gaan verbinden met de natuur. Het is EIGENLIJK allemaal heel easy.. maar voor de meeste mensen heeeeel ver weg.

  AL die mensen in Hamburg werken volgende week gewoon weer… geloof me… (waarschijnlijk werken de meeste mensen hier ook en hebben een auto), want de vraag is dan opeens: ja maar wat moet ik dan? ik moet toch GELD hebben?
  De wereld zou er zo mooi uit kunnen zien, maar ik geloof niet dat we de kans gaan pakken, die we eigenlijk al hadden moeten pakken!! we zijn te bang en mensen die wel wat doen en in de gevangenis belanden die helpen we niet, net zo min als jij geholpen zal worden..

  ik blijf vechten tot mijn dood en daarna opnieuw, maar ik denk dat we al verloren hebben..

  1. Tja, robbinhood en Ernesto, het is helaas allemaal een feit en ook ik word er niet vrolijker van. Maar de keuze is simpel of er iets (beters) van maken of er uit stappen.
   Hun systeem is geniaal ! De mensen worden steeds meer ingekapseld, gecontroleerd, afhankelijk gemaakt van inkomsten, banken en hypotheek, genoeg aan de eigen dagelijkse sores en inderdaad die ene die zijn nek nog durft uit te steken wordt vakkundig aangepakt of gaat in de ban. Hersenloze slaven om een Wereldelite te dienen dat is hun doel. Alleen total exposure en massale bewustwording kan misschien nog helpen. Hun grootste vrees is het volk dat in opstand komt VOORdat ze de totale controle/macht hebben. (en daarmee zijn ze al een heel eind gekomen blijkbaar)

 7. @ Robinhood: Amen. Uiteindelijk draait gewoon alles om geld, zo moeilijk is het niet. Ik denk dat menigeen die ook hier hun reactie hebben gegeven, als het puntje bij het paaltje komt toch de kant van het huidige systeem gaan kiezen. Want inderdaad, de vraag wordt dan ‘ Ik heb toch geld nodig?’. Als er al een proces in gang is gezet gaat dat nog jaren duren. En ondertussen zullen nog veel meer mensen kapot gaan. Kort samengevat ‘ we’re fucked ‘ . (maar hopen op betere tijden mag altijd natuurlijk)

 8. @ Erik Iedereen : We hebben niet eens een keus, dat is het probleem. Ze ( politieke leiders, rechterlijke macht, instanties) hebben gewoon teveel macht. En ze dekken elkaar in. Wat voor keus heb ik dan? Zonder werk is geen geld. Zonder geld is geen hypotheek betalen. Geen hypotheek is geen huis. En dan beland je in de molen van ww of bijstand en heb je alsnog een sollicitatieplicht. En na een half jaar moet je elk werk aanvaarden. Anders geen geld. Ga je de psychische molen in, en je ziet het niet zoals hun het zien, wordt er de meest vreselijke stoornis opgeschreven en hoppa een stempel. Dan wordt je dus naar de rand van de maatschappij getrapt. De wereld is juist verhard en het is nu meer een ‘ ieder voor zich’ dan 5 of 10 jaar geleden. En in Nederland zit alles onder een dekmantel. Zo’n goed land is dit niet. Naar de buitenwereld doen we alsof we dat zijn en ook naar onze eigen burgers. De realiteit is dat de elite je met een glimlach een kopje koffie aanbied om je vervolgens de nek om te draaien. Het komt er op neer: doe je het niet zoals hun het willen…again…you’re fucked. Maar als jij zegt dat ik een keus heb ben ik wel benieuwd hoe je dat ziet? Welke keus heb ik dan concreet?

  1. Nou zoals ik al zei Ernesto. TOTAL EXPOSURE, het complete complot, de complete verborgen agenda te lezen voor iedereen die het wil lezen. Concreet dus: alle info is er, alles glashelder, schrijf het boek maar mee als je wil. (of robbinhood mag natuurlijk ook)
   Voor een persoon (ikke dus) is het simpelweg te veel werk dus gebeurt er eigenlijk maar niks. Maar DAT is dus iets dat wel degelijk te verwezenlijken is door enkele betrokken mensen ! (bedenk maar eens welke impact bijv. Karl Marx boek ooit had of De HeksenHamer, of 1984)

  2. Heren ,
   Oke das een aanname mijnerzijds,we hebben altijd een keuze en vaak uit veel meer mogelijkheden dan we zo direkt in de gaten hebben. Imo blijven jullie een beetje steken in de strijd tegen de gevestigde machten, dat terwijl jullie wellicht ook beelden hebben van hoe je zou willen dat de wereld geregeld was. Zou het ook kunnen zijn dat mijn oude ‘strijdkreet'”fighting for peace is like f…ing for virginity” hier opgeld doet?
   Waarom niet inzetten op de creatie van dat wereldbeeld dat je wilt? Denk daarbij eens aan de vele vele bronnen die geweld als oplossing verafschuwde. Eens de wereld gebouwd die we willen hebben ,blijft van de huidige status quo weinig over,en niet door geweld maar door bewuste creatie .

  3. Ernesto 8: Er is altijd keuze genoeg of je in het hamsterrad mee blijft draaien of dat je je comfortzone verlaat en anders gaat leven zoals jij dat wilt. Met een groepje mensen is dat nog leuker, een dorpprojectje of zoiets.

   B.v. Als je in de WW of bijstand zit, dan is dat helemaal niet zo ongunstig, want dan heb je tijd om je leven anders in te richten. Je kunt b.v. al een eigen lux huisje bouwen van 40 m² voor 8000,- € met mens en milieuvriendelijk materiaal. Dan heb je geen hypotheek nodig, want je betaald nu waarschijnlijk ook zoveel per jaar aan huur.

   Het internet staat vol alternatieve ideeen om zelfs met afval materiaal huisjes te bouwen, zoals met leem direct uit de bodem, met takken direct uit het bos of de plek waar het snoeimateriaal wordt gedeponeerd, met wegwerppaletten en alles wat er zo wordt weggegooit enz. Je moet wel een beetje handig zijn, dan is het een erg leuk creatief process. Zo kom je uit de tang van de banken.

   Nu nog je eigen ongespoten groentes en kruiden aan planten en dan ben je ook uit de tang van de gezondheidsmafia en spaart opnieuw geld.

   Zo maak je je stap voor stap vrij. Veel succes.

  4. @ Sw Anand Coen

   Leuk en makkelijk gezegd zo, je zou in principe gratis en voor niets een huis kunnen bouwen met alles wat moeder aarde je bied. zoals het bedoeld is! Maar het bouwen van het huis is niet het probleem. De grond is het probleem. Je kan in nederland niet goedkoper dan voor minimaal 10.000 euro grond kopen en dan is het bestemmingsplan ook nog eens niet juist om op te bouwen. Daarnaast als ik gewoon ergens mijn huisje opbouw word ik opgepakt omdat dit niet mijn grond is. dus alsjeblieft. verhelder het. leg mij uit hoe makkelijk dat kan. of moet ik eerste weer gaan werken, meedraaien in het geld systeem en over andere mensen en de natuur hun rug geld verdienen zodat ik uiteindelijk mezelf vrij kan kopen? zoals vele dat doen? dan ben ik geen haar beter dan de elite.
   Je kan kiezen uit de keuzes die er voor je zijn gemaakt. Dat noemen ze nou democratie.

  5. Ja, Elfje, 8.4 dat heb je mooi goed. Vind het opmerkelijk in welke ‘dimensies’ gedacht wordt. 8000.- euro, wellicht over nadenken dat er mensen zijn die niet eens 1000.- hebben.
   De staat speelt zich als ‘moeder en vader’ op, dus geef je mensen een huis met tuintje GRATIS, ter ‘bruikleen’ zo lang ze leven. Dat doet een staat die om zijn mensen geeft (zie Costa Rica).
   Veel mensen die ‘eruit stappen’ uit het systeem, hebben geld geërfd of hebben een partner met geld, of hadden idd ‘geluk’… 😉

  6. Elfje 8.4 In vele dorpen in Noord en Midden Frankrijk krijg je gratis een grondstuk om op te bouwen. Een vriend van mij heeft 1 Hectare van de gemeente gekregen met de voorwaarde dat hij er binnen 2 jaar iets op moet bouwen. Dat heeft hij gedaan.

   Het motief is, dat heel veel dorpen leeglopen. De jonge mensen gaan naar de stad en de ouderen blijven over en kunnen hun huis, waar ze een leven lang voor hebben afbetaald niet meer verkopen. De gemeentes proberen dus te vermijden dat hun dorp een spookdorp wordt, waar niemand meer wil wonen. Zodoende zijn ze erg open voor nieuwe mensen en bieden hun ruimte en mogelijkheden.

   Totdat je eigen huisje klaar is, kun je in zo`n dorp gunstig wat huren. Er staat vaak genoeg leeg. Als je er nog een stukje bos bij krijgt, dan kun je het rondhout en de takken daar direct uithalen.

   De 8000,- voor 40 M² zijn berekend voor nieuw gekocht materiaal, maar je kunt ook creatief bouwen met wat de natuur je aanbiedt.
   Ik wil wel aanbevelen zo`n avontuur met een groepje mensen te doen, dan kun je elkaar ondersteunen.

   Ik heb hier pas weer een organische gevormd gebouw gemaakt met enkele cursisten. Is erg mooi en uniek geworden. We hebben eerst gebogen dennetakken uit het bos verzameld. Na een halve dag hadden we genoeg om het hele gebouw ( 720 cm doorsnede in het rond) te construeren.
   Dennetakken zijn heel sterk en gecombineerd met licht en goedkoop bouwmateriaal, zoals hennep/kalk of perlit/kalk of lucht geopolymer hebben ze een enorme draagkracht voor b.v. een koepeldak.

   Er dus echt veel mogelijk.

  7. Coen, snap je dat Frankrijk zo vasthoudt aan kernenergie?
   Opvallend als je de ligging van de kerncentrales met de ligging van de natuurparken vergelijkt, lijkt het alsof de regering graag deze met elkaar verbindt.
   http://kaartfrankrijk.com/static/upload/kaart-franse-natuurparken.jpg
   http://kaartfrankrijk.com/kaart-franse-kerncentrales

   Voor het moment houd ik het maar bij Bob Marley..
   …don’t fear atomic energy, ‘cause none of them can kill the time.
   http://www.youtube.com/watch?v=kOFu6b3w6c0

  8. 8.6 Frankrijk maakt vaccinaties nu echt helemaal keihard verplicht. Als je een gezinnetje wilt beginnen in “la douce France” dan hoop ik dat je voldoenden kennis van zaken hebt om eventuele avrechttse reacties van deze vaccinaties op te heffen.

   “lucht geopolymer”
   Is dat iets met beton?

  9. Ernesto 8 :
   De discussie over uit het systeem stappen is simpel ; ofwel blijf je er in ofwel stap je er volledig uit. Er met één been uitstappen om zich te bevrijden van de lasten.. en er met één been in blijven om te blijven genieten van de lusten is niet geloofwaardig en louter parasitair.Dit laatste geeft dan ook blijk van een verborgen agenda. Dus ter attentie van de “uitstappers”, verhuis naar de jungle in Afrika, er is daar plaats genoeg, gezien de emigratiestromen van daar naar de EUSSR. Ga er in een (boom)hut wonen, leef er van de jacht en visvangst met behulp van de speer en pijl en boog. Men zal wel zijn territorium moeten verdedigen tegen indringers, en daar is ook geen “vangnet of hangmat…”. Daar geldt het recht van de jungle, van de sterkste en van het geweld. Daar pas kan men zeggen dat men er uit gestapt is.. en consequent er de gevolgen van draagt. Al de rest komt neer op het eten uit alle ruiven.

  10. Sub Rosa
   Hoewel ik graag lees wat u schrijft , voel ik me toch geboden even een nuancering te bepleiten. U polariseert de “kampen” wel met een grote mate van vanzelfsprekendheid die ik in ieder geval niet deel. Er zijn geen alternatieven voor “gij zijt dan wel tegen , dan wel voor mij!”
   Ik spreek vanuit ervaring , in het aardbevingsgebied( jah ik had het voorheen ook nooit geloofd)ben ik gehouden mijn huisje ( 1780 van origiene en in de run voor herstel e.d.)te slopen en te vervangen door iets nieuws , want economische motieven…… Nu bouw ik een eco huis , je wilt niet weten welke beperkingen de regelgeving heeft ingebouwd in de te volgen bouwvoorschriften.Ik moet consessies doen om te mogen bouwen op een manier die gebaseert is op natuurlijke processen. We streven naar een co2 footprint die 80 tot 90% lager ligt dan gemiddeld bouwen. Da’s geen streven van mij want co2 is geen gif, maar wetgeving…tralala…. Soms ben ik don quichote, alleen weet ik hoe de windmolens werken, ik maak dat ze denken zelf op de idee gekomen te zijn…hihi

  11. In Frankrijk wordt de soep nooit zo heet gegeven als dat hij wordt opgediend, er zijn stukken waar het goed toefen is, en heel veel plaatsen waar je niet moet zijn.
   Wat de Atoom, nucléaire energie winning betreft, zijn ze altijd vaag de overheid, maar het hele spul verouderd, en het afval, ja dat lijkt nergens op, een zooitje met vele grote gezondheids problemen, open basins met bij zware regenval, dat alles overloopt in het omringende water, alles in de doofpot, stel je voor de touristen.
   Maar met Italië blijft Frankrijk toch mijn favoriet, qua ruimte nog steeds voor handen, de huizen prijsen gaan omhoog vanwege de buitenlanders, maar goed vergeleken met noord Europa is het nog steeds goed te doen, klimaat the Sun, mooi plekje met Klein beekje stroomtje of bron, ja kun je al gauw bestaan, maar bezint eer ge begint, stel het allemaal niet te mooi voor, om dat je het zo graag wilt.
   In frankrijk, schuilen er altijd addertjes onder het gras letterlijk en verguurlijk, groet Jenne

  12. SubRosa, volkomen gelijk, denk er net zo over, heb er genoeg meegemaakt, afgekeurd, burnd out, noem maar op, ze lachen de mensen die werken voor hun bestaan uit, als ze éénmaal gevestigd zijn, nou niks ziek of burnd out of of, gewoon lekker leven van ander mans geld,
   een soort mens waar ik niets mee te maken wil hebben, de goede en echte zieken is natuurlijk iets anders, groet Jenne

  13. MC 8.7 Ja de Fransen hebben zelf geen energiebronnen, zoals olie,gas of bruinkool en zetten dus op kernenergie om onafhankelijker te worden.

   De meeste Fransen verwarmen hun huis met electrische elementen en zijn dus goede afnemers van deze kernenergie.

   Kleine huisjes bouwen met bescheiden houtkacheltjes, waar men ook op kan koken (houtgaskachels) is een manier om buiten deze radioactive vervuiling te blijven.

  14. Marcel 8.10 :
   Eerst dank voor Uw belangstelling voor mijn “proza”. Ik heb met mijn wit – zwart voorbeeld willen duidelijk maken, dat het quasi onmogelijk is uit het systeem te stappen. U geeft zelf het vb van een bouwprobleem. Dit kunnen we nog oplossen door alle bouwvoorschriften af te schaffen zodat Nederland binnen de kortste tijd volstaat met krotten – sloppen – favella wijken. Er zijn inderdaad problemen en we moeten daar iets pogen aan te doen.. maar om het kind met het badwater weg te gooien, dat gaat mij te ver. We weten wat we hebben , maar we weten niet wat er in de plaats kan of zal komen. Zoals Jenne het ook stelt is er ook een vorm van solidariteit nodig voor diegenen die het werkelijk nodig hebben. Als men hiermede een probleem heeft, dan kan men er inderdaad beter uitstappen, maar dan wel volledig, en in het bos in een kamper gaan wonen, en leven van de hemelse dauw, in plaats van op de kosten van de medeburgers, die dan ” en passant” ook nog eens ondergekotst worden. Solidariteit is bij manier van spreken heilig en kan en mag niet misbruikt worden. Tijdens mijn beroepsloopbaan ben ik contact gekomen met mensen afkomstig van over de ganse wereld. Toen ik dan voorzichtig vroeg hoe dat het daar ginder was.. kreeg ik een waslijst van klachten.. met dan als afsluiting : “Mr, U weet niet wat voor een geluk U hier heeft…” . Dit is natuurlijk geen reden om de ogen te sluiten voor wantoestanden en schandalen..maar wel om het goede dat er toch nog is, pogen te behouden. Dit is een “must” voor iedere bewoner..uitgez. voor diegenen die er volledig zijn uitgestapt.. en dan ook maar moeten zien om te overleven.(op eigen kosten en risico).

  15. Koekje 8.8 In Frankrijk zijn ze niet zo fanatiek met de vaccinaties. Mijn kinderen zijn hier opgegroeid en hebben geen enkele inenting.

   In Frankrijk hebben ze juist big-farma verplicht alle schadelijke stoffen, zoals o.a. kwikzilver en vele meer uit de vaccinaties te halen.

   In Italie staat het er veel slechter voor, daar worden de ouders verplicht hun kinderen al onder 6 jaar 12 vaccinaties te laten geven.
   Farma mafia en Staat werken daar perfect samen.

   Koekje,lucht geopolymer heeft niets met beton te maken, maar is een bindmiddel van natuurlijke stoffen uit de aarde (geo = aarde). Er zijn veel verschillende geopolymeren. Kaolin klei, leem, vulkaansteenkorrels, zeolit, natuurlijke kalk, fly-ash, enz die in de juiste combinatie als bindmiddel kunnen worden gebruikt. Bepaalde geopolymeren kunnen worden vermengt met zeepschuim (lucht), waardoor er een heel licht bouwmateriaal ontstaat om mee te gieten.

  16. S A C 8.13

   Frankrijk heeft lang geleden al in gezet op de Nucliaere industrie, de bedoeling schoner, meer en goedkopere energie, wilde zijn vindingen exporteren, maar het is duur, en de afval brandstoffen zijn een probleem.
   Ze beschikken nog steeds over veel Olie en Gas via hun oude koloniën, zo als Algerije.
   Het ergste is dat, zij zelf al hun mooie artisinale industrietjes om zeep hebben gebracht, met hun geld pompen, het zelfde met zijn boeren stand, eens de rijkdom van het rurale Frankrijk.
   De bureaucratie plus andere overheids diensten, gezondheid, onderwijs etc., vreten het land gewoon op, zij alleen hebben 60% van de landelijke opbrengsten nodig, zijn of liever gezegt waren de kiezers van de Socialisten, en nu van Macron, een echte visie ontbreekt, de overheid doet maar wat, en de inwoners werken zo goed mogelijk met systeem D om het te overleven, Jenne

  17. Sommige mensen hebben het over “uit het systeem stappen” wat naar mijn mening onmogelijk is zolang we dat niet met z,n allen doen.
   De kracht van hen die menen de dienst uit te mogen maken is bv dat ze per persoon (burgerservicenummer) werken en dat geeft ze macht.
   Geen mens is hetzelfde en situaties verschillen maar toch worden bijvoorbeeld rekeningen verstuurd zonder naar de situatie van de persoon in questie te kijken en wanneer je niet KAN betalen kom je in de problemen en niet zelden krijg je dan ook nog boetes opgelegd en dat geeft het onverstand van hen die aan dergelijke dingen meewerken aan.Ook ambtenaren hebben vaste lasten en die moeten ook betaald worden maar dat is geen reden om dan zonder na te denken anderen in de problemen te brengen om zo zelf je rekeningen te kunnen betalen.Volgens de wet is iedereen gelijk dus hoe kan het dan dat anderen ons plichten kunnen opleggen? Telkens worden wetten veranderd waardoor we weer aan andere eisen moeten voldoen en steeds meer worden mensen financieel tot op het bot uitgekleed door overheden terwijl niet duidelijk is waar al dat legaal gestolen geld naartoe gaat.Elke automobilist bv betaald in Nederland wegen belasting en op omroep Zeeland zag ik staan (teletekst)dat het geld voor onderhoud aan wegen op is en dat ze nu alleen nog de hoofdwegen proberen te onderhouden en andere wegen zullen gevaarlijker worden vanwege achterstallig onderhoud.De vraag is dan ook waar is al dat geld dan aan besteedt? Waarom gaan die ambtenaren daar niet achteraan?Het grote probleem lijkt mij dat ook gemeenteambtenaren in overheidsdienst zijn en dan werpt dat mogelijk hindernissen op om de staat op wantoestanden aan te spreken want die ambtenaar wil z,n/haar baan niet verliezen.De overheid heeft een hekel aan mensen helpen vooral wanneer dat geld kost (uitkering bv) maar dat is hun eigen schuld want ieder normaal denkend mens weet dat veel mensen hun werk verliezen door automatiseren en digitaliseren waarbij de overheid vooraan staat om mee te doen want dan kunnen ze weer besparen op werkkrachten en ook kunnen ze iedereen makkelijker controleren daarom hoor je ze hier nooit over en ook de vakbonden zeggen nooit stop met dat automatiseren en digitaliseren en denk eerst eens aan de mensen zodat zij ook nog wat kunnen verdienen doordat ze hun werk behouden.
   Gezamenlijk zouden we hier iets aan kunnen doen maar zolang men alleen aan zichzelf blijft denken zal er niets verbeteren.

  18. Jenne 8.12
   Jenne vroeger is veel misbruik gemaakt van uitkeringen en velen wilden niet werken en ook werden zij afgekeurd bij wijze van spreken wanneer er een scheet dwars zat.
   Jij denkt waarschijnlijk dat het nog zo is gezien je schrijven in 8.12.
   Kun jij mij dan uitleggen wat iemand moet doen wanneer hij door bezuinigingsmaatregelen en automatiseren/digitaliseren werkeloos of ziek wordt.
   Bedrijven doen alles om goedkope productie te bewerkstelligen want dan houden ze meer over voor zichzelf en hun eventuele aandeelhouders.
   Dit betekend dat mensen niet alleen door automatiseren/digitaliseren hun werk verliezen maar ook dat velen door overbelasting ziek worden omdat ze met zo min mogelijk “dure mensen” zoveel mogelijk werk willen verzetten voorbeeld een bedrijf heeft drie werknemers in dienst die elk 40 uur per week werken is in totaal 120 uur wanneer er één ontslagen wordt wordt er voor 80 uur werk verzet en wat doen ze dan de rest moet dan door de twee resterende werknemers opgevangen worden die ineens geen 40 uur maar 60 uur per persoon moeten gaan werken en niet zelden wordt dan duidelijk gemaakt wanneer ze dat niet doen dat ze ook kunnen vertrekken.
   Daarom ben ik van mening dat jouw opvattingen over iemand die een uitkering krijgt mogelijk eerder wel klopten maar dat is allang verleden tijd en niet meer van toepassing in de huidige tijd.

  19. ach wat ze hier met het aanleggen van talloze onnodige rotondes en zogenaamde weg ophogingen al verpest hebben qua zeeuwse oude polder belevingen, dat moet voor miljarden zijn, 15 jaar terug heb ik ruim zeeuws vlaanderen nog mogen zien, prima open landbouw wegen met zicht op het oude landschap, 3 jaar terug daar via de tunnel nog een keer gekeken, totaal verpest door vreemde wanstaltige ingekapselde wegenbouw waardoor je qua zicht voor hetzelfde geld in het centrum van rotterdam zou kunnen zijn, ook de andere eilanden zijn ze de afgelopen jaren met kennelijk oneindig veel geld infrastructureel stelselmatig aan het verzieken met van die vage nonwegen zonder degelijke midden bestreping maximaal 60 omleggingen met zicht beperkende benauwende inkapselingen en ware anti tank betonnen haaien driehoeken waar regelmatig op total loss gereden wordt, en nu janken dat het geld op is, ik vind niet gek, waanzin rotonde ziekte om de honderd meter met geen functie, het haalt je uit je gezonde verstand en normale ritmische afstand beleving, vroeger was je in zeeland maar nu lijken de oude drentse dorpen op de zeestaten door overal die wanstaltige megalomane fantasie loze zogenaamde weg verbeteringen waardoor je steeds meerhet idee krijgt op een uitvergrote chip te wonen i.p.v. een voormalig karakteristiek dorp en eiland.

  20. Hyper, groetjes van ‘de lekkerbek’…het was net zo lekker dan toen, deze keer met River. 🙂

  21. @Sw Anand Coen, Wij zijn ook opzoek naar mensen die instaat zijn zich buiten de maatschappij te vestigen. In die zin, dat we er onafhankelijk van kunnen zijn. Het is alleen moeilijk (tot nu toe) om mensen te vinden die er net zo over denken als ik en mijn vriend. Want ik geloof dat het kan, maar het is wel belangrijk dat de hoofdgedachte gelijk opgaat. Ik wil je bedanken voor de informatie die je me hebt gegeven. Daar kan ik zeker wat mee en daar ga ik dan ook meer over uitzoeken!

  22. Elfje 8.4

   zo gemakkelijk als het soms wordt voorgesteld, is het hier in Frankrijk nou ook weer niet, na gelang waar is een belangrijke factor, en wat wil je, je zelf levendig begraven, en leven als een heremit,
   of een gewone menselijke wijze, maar sober, ook vinden de mensen het best leuk om je te helpen, maar je moet je wel aanpassen, uiteindelijk ben jij te gast.
   Zoek en zij zult vinden, het klimaat en ligging is belangrijk, het echte Frankrijk ligt in het zuiden, waar ook de aardigste bevolking zich ophoud, die dan nog in leven zijn natuurlijk, lees alvorens stappen te onder nemen, au bout du nuit, van Celine dan ken je Frankrijk een beetje, en zijn historie, groet Jenne

  23. Hyper Alert 8.21.
   Thermphos heeft volgens mij ook totaal niets met wegenbelasting te maken en als dan een gedeputeerde zegt dat het laatste beetje geld dat er nog is (bedoeld voor onderhoud aan wegen) voor Thermphos gereserveerd gaat worden dan weet ik niet of die persoon wel op de juiste plaats zit.Als al het geld wat aan wegenbelasting betaald is en nog steeds wordt betaald aan wegen was besteed dan hadden we wegen met gouden randen gehad.Het lijkt erop dat overheden geld uit potjes halen die voor andere dingen bedoeld zijn dan waar ze het voor gebruiken het mooiste voorbeeld is de greep uit de pensioenpot ten bedrage van miljarden en nu janken ze dat het allemaal onbetaalbaar is en de ouderen die altijd betaald hebben moeten nu inleveren en op een houtje bijten.Wanneer dergelijke dingen ongestraft mogen gebeuren is het hek van de dam en betalen we belasting voor bv wegenonderhoud via wegenbelasting terwijl het voor fabrieken wordt uitgegeven.Op allerlei gebied heeft de Staat der Nederlanden bezuinigd en de verantwoordelijkheid afgeschoven op gemeenten en provincies en wanneer daar dan lieden werken die de Staat er niet op durven aanspreken omdat ze bang zijn om hun baantje te verliezen dan krijg je dergelijke dingen.Maar wanneer Brussel een naheffing stuurt aan de staat dan wordt het dezelfde dag bij wijze van spreken al overgemaakt en blijkt er toch geld te zijn maar kennelijk niet voor de burgers die ze zeggen te vertegenwoordigen en het opbrengen.

  24. je voelt je gevangen omdat e alleen maar binnen het systeem denk, het systeem is niet echt. en buiten deze gemaakte grenzen begint je je pas vrij te voelen. Vrij voelen begint bij vrij denken. Niet alles binnen het systeem is slecht. Gebruik alleen die dingen eruit die je leven echt dienen. En gebruik die dingen niet die een gevangenis voor je vormen de rest van je leven. Zo wordt je stapje voor stapje VRIJ.

 9. Okay, GEEN boek dan. Ik vind alles best. Volgens mijn berekeningen (Joodse kalender) hebben we nog wel een jaartje of tien of twintig voor de Apocalyps, dus het zal mijn tijd wel duren. Que sera sera.

  1. Wel toepasselijk You-tube-liedje in deze materie van het Duo Onbekend dat al 39 jaar geleden blijkbaar een vooruitziende blik had: “alles in het leven duurt maar even, we zullen aan onszelf ten onder gaan”
   (is af en toe ook wel weer een goede reminder over de betrekke-lijkheid van alles)

 10. De Slaven zijn ontzettend ingenomen met hun slavenbestaan, ten minste dat is wat ik zie, en hoor en lees, het gaat er om welk criteria je belangrijk vindt.
  Je kunt heel goed de baas over je zelf, je bestaan en positie in deze samenleving zijn, zonder je met huid en haar aan die bloedhonden uit te leveren, maar dat kost offers, de waarheid is, dat één ieder verantwoordelijk is voor zich zelf en zijn daden.
  Het fijne is dat de meeste dingen die op mensen lijken, hier hoegenaamd niets mee van doen hebben, ze denken niet voor zich zelf, de levende doden, en je krijgt ze nooit wakker, ze zijn very happy in hun slaven bestaan net kippen in hun legbaterij, let them be, leef je leven, zo bewust en intens mogelijk, groet Jenne

 11. @ Elfje : inderdaad.
  @ SW Anand Coen: Wellicht als we het in Hongarije, Mexico of Brazilie gaan zoeken. In Hongarije heb je een (normaal goed) huis voor 20k. Echter ook daar zullen we ons zelf moeten bedruipen. Mensen zijn vriendelijk, mooie natuur en rust en de ruimte. Echter lonen liggen ook lager. Wellicht als je een succesvolle eigen onderneming kan starten, gefocust op hetgeen waar je hart ligt en ook nog wat je overal ter wereld kan doen maak je een kans. Maar velen zijn ons voorgegaan en hebben het niet gered.

  Ook ik blijf zoeken, (want geloof me ik heb een felle afkeer van de Nederlandse samenleving vandaag de dag) maar ben gewoon realistisch ingesteld.

  ps. mijn laatste post was vakkundig ge-delete, ik was kennelijk even teveel een smart-ass 😉

  1. @Hydra 12.0

   Datzelfde vroeg ik mij ook af. De enige die in dit profiel past is volgens mij Engels/Finse “Lauri Love” waren het niet dat zijn hoger beroep tegen uitzetting nog loopt.
   Lauri Love heeft de FBI, de NASA en de centrale US bank gehackt.Bovendien heeft hij het asperger syndroom en heeft last van depressies en eczeem waarvan de gerechtelijke macht zegt dat het geen belemmering hoeft te zijn voor uitlevering omdat Amerika daar medicijnen voor wil geven.
   Zou Monty (Veronica Keen ?) ook het nieuws volgen en erop vooruit lopen?

   http://www.tinyurl.com/hcnmq4j

 12. Aangezien ik in Nederland op een woonboot woonde, in 1974 gekocht voor 20.000 gulden van minj spaargeld en een persoonlijke lening, ( mijn salaris was toen 600 GULDEN per maand. Omdat ik GEEN hypotheek wilde, en toen al besloot om als ik 55 was in Frankrijk wilde wonen, ben ik aan het rad van huis kopen , hypotheek nemen etc ontsnapt. Mijn vader had me al voorgerekend dat met lenen je drie keer het huis betaald, dat pas je eigendom wordt als je oud bent. Woon nu ook en Frankrijk, onafhankelelijk , waterput, eigen groeneten en fruit verbouwen? Gisteren een groep jonge mensen ontmoet, die illegaal een hut op een stukje grond bouwden, zonder internet etc. Het gaat om de keuze die je maakt, wij hebben door onze keuze veel vrienden verloren en ook familieleden, die totaal niet begrijpen waarom we zo “simpel” zijn gaan wonen , zonder baan etc. Ik moet toegeven dat ik wel inmiddels wel aow ( 80%) en een klein pensioentje van een bedrijf ontvang ( vrouwen zaten vroeger niet in pensioneregelingen)
  Wij voelen ons erg rijk!
  Leuk nu drie reacties uit Frankrijk

  1. Kitty goed om te lezen, ik wens je courage en een lang en gelukkig leven, Jenne

 13. Allemaal prima die opbeurende woorden.
  Maar wat mij betreft heeft het iets teveel het jullie, jullie, jullie gehalte van ene sheldon nidlle die ook jarenlang de sterren van de hemel sjennelde en de ene belofte na de andere uitsprak zonder ook maar enig resultaat.
  En tegen wie heeft hij het?
  Zoals iemand het eerder zei in één van de reacties, het gros wil niets liever dan ondergedompeld blijven in deze hel.Doet er zelfs hard aan mee het zo te houden.
  Wat zou meneer Montaque kunnen waarnemen wat sommigen zelf ook zien?

 14. Wat zullen we blij zijn als dat zooitje (de Cabal)van deze wereld is opgeruimd en verdwenen is 🙂
  Laat mij maar weten wat ik moet doen om te helpen,ik sta 24 uur klaar(HEEEEEEEL GRAAG)
  I woon in Hongarijen en het is hier ook zo scheef als het maar zijn kan,dus kom maar op met informatie,ik kan jullie 24 uur van dienst zijn 🙂 🙂 🙂
  Alle liefde en goede energy jullie kant op 🙂 🙂 🙂

 15. Echt bijzonder! Ik heb net Pleadian message voor july 2017 zitten luisteren en daar had men het ook over, dat Ierland een bijzondere rol speelt in het geheel. Bijzonder toch!

  1. Ja EA de channeling word immer mooier en concreter
   Mike Quinsey heeft het nu over Antartica dat we binnenkort horen zullen wat zich daar allemaal aan verasingen onder het ijs is.

   Ik kan niet wachten en lees zn berichten altijd.

 16. Zoals je zelf al schrijft Guido, is het lastig met die channelings. Wat is betrouwbaar, wat is fraude? Het verhaal van de Keens voelde voor mij als niet echt. Even gegoogeld en kwam op deze site terecht: https://wearelightbeings.wordpress.com/2014/10/08/veronica-keen-exposed-as-a-lying-little-old-lady-desperate-to-keep-her-luxurious-lifestyle-thanks-to-generous-donors/
  Het lijkt erop dat we met een oude dame te maken hebben, die op deze manier (veel) geld bij elkaar probeert te bedelen om een ‘centrum’ in Ierland op te zetten. Om ‘de wereld te redden’. Ik begrijp heel goed dat we hier makkelijk intrappen, want we willen zo graag van de corrupte overheersers verlost worden. Lees en oordeel zelf.

  1. Natuurlijk was de slavernij er eerder dan de mensheid, anders kon er geen liefde zijn. Angst bestaat niet is slechts een inbeelding van de beperkte geest.

  2. Liefde voor wie? Ik heb duizenden foto’s met kinderen die vermoord zijn in Syrie de afgelopen 5 jaar door de bankiers uit Londen en Parijs. Deze bankiers hebben allemaal vrouwen. Tienduizenden vrouwen. Ik durf te wedden dat deze vrouwen de afgelopen jaar heel veel gewinkelt hebben en nog geen 5 minuten in 5 jaar zich druk hebben gemaakt over de tienduizenden vrouwen en kinderen die vermoord zijn voor geld door hun mannen. Liefde voor wat en wie. Als je zo maar LIEFDE naar mij roept dan wordt ik heel erg ………….. Ik heb geen idee welk effect je wil bereiken bij mij met “liefde” roepen.

  3. Liefde voor wie?

   Liefde voor die 10.000 vrouwen van 10.000 bankiers die kinderen vermoorden in Syrie/Iraq/Libie zodat hun vrouwen de hele dag dure drankjes kunnen drinken en dure kleding kunnen kopen?

   Of liefde voor die kinderen en vrouwen in Syrie?

   Ik heb zoveel liefde voor 1 kind in Syrie dat ik de rest totaal zou uit………….

 17. Na een korte zelf onderzoek ; conclusie te veel gepraat en te weinig ondernomen : aangaande mijn levens overtuiging ; daarom geef ik de volgende annonce!
  RAF oprichters werden door de Duitse staat vermoord, in de vroege morgen van 18 October 1977, pleegden zelfmoord ?!, Andreas Baader, Gudrun Ensslin en Jan-Carl Raspe, in de gevangenis van Stammheim.
  Duitsland is en was een land und ein volk, waar onrecht is geboren en getogen, Rijksdag brand, Rinus van de Lubbe, zijn kop er afgehakt.
  De aanhangers van de RAF, weten dat deze mensen zijn vermoord, eerst gecriminaliseerd, het zelfde speelde bij de Provo’s, en Ché Chevarra niet te vergeten, zijn het broeders en zusters van Jezus, ja ik denk het wel, in de mensen een welbehagen, met tranen in mijn oogen voor mijn broeders in deze ongelijke strijd, Jenne

  1. Is helemaal niet erg. Kleine stapjes. Zullen nog heel veel dappere mensen moeten sterven om de mensheid voorruit te krijgen. Het gaat met hele kleine stapjes. Ik krijg op Twitter 1 doodsbedreiging per uur. Dus het gaat de goede kant op! Ze worden bang.

  2. Thucydides,

   zie het eens wat ruimer en uit een andere hoek, De créateur van dit alles stuurt met geregelde tussenpozen, afgezanten om de mensheid te helpen en te attenderen op het goede, maar er is niets zo ondankbaar als de mensheid, in hun stomme pdeudo zelfoverschatting, rennen ze hun ongeluk tegemoet, Jenne

  3. Gewoon lelijke mannen. Die geen partner of kinderen kunnen krijgen zonder geld of macht. Het helpt natuurlijk ook niet als je grote groepen mensen kinderen seksueel laat verminken. ….. up their minds!

  4. Thucydides,

   Nee dat helpt ook niet echt dat verminken, en vaak door lieden die er ook nog van profiteren met hun viese verminkte minds, wat een wereld bbrr, Jenne

 18. Ik geef hier nogmaals de link die je achtergrondinformatie geeft over deze Veronica Keen: https://wearelightbeings.wordpress.com/2014/10/08/veronica-keen-exposed-as-a-lying-little-old-lady-desperate-to-keep-her-luxurious-lifestyle-thanks-to-generous-donors/
  Want ik vind het zo jammer dat deze prachtige website wordt vervuild door bij elkaar geraapte feiten (die we allang weten) van een oude vrouw die probeert via donaties een luxe leven te leiden. Ik stel voor: verwijderen.

 19. Duidelijk is wel dat wij spiritueel zijn en eenvoudiger gezegd, waar energie is en liefde woont, zijn wij gebonden in waarheid en respect voor anderen, en kan dit nooit de bedoeling zijn om
  te leven in slavernij voor anderen.
  Samen maakt sterk.
  Niemand vraagt waarom
  Het waarom doet begrijpen
  En begrip is accepteren en doet wonderen stimuleren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.