Advertentie

De versnelde staat van ‘loslaten’..!


John Smallman

Hello, my name is John Smallman.

“Ik ben al lang, sinds 1995 om precies te zijn, bezig te schrijven op basis van de inspiraties van mijn vriend Saul. Als je deze aantekeningen wilt zien, kijk je op deze link.

Een paar maanden geleden voelde ik intuïtief dat Jezus informatie door mij heen wilde channelen, maar ik voelde me heel sceptisch, er zijn al zoveel mensen die hem channelen, dus waarom zou er dan behoefte zijn aan nóg een kanaal voor de boodschappen van Jezus..? Hoe dan ook, ik ging ervoor zitten, met de pen in de hand en vroeg:

“Goedemiddag waarde Jezus. Dank dat u het menselijke leven heeft geleefd, waarin u de basiswaarden van het menselijke leven demonstreerde, liefde, vergeving en acceptatie. Dank u ook voor Een Cursus in Wonderen’, waarin ik een voortdurende, opbeurende en bijzonder ondersteunende ervaring vond.

Stelde ik het me maar voor, dat u een paar weken geleden tegen me sprak, en me vroeg om informative op te schrijven..? Was het mijn eigen (egoïstische!) inspiratie, mijn eigen intuitieve gedachtenvorming, of was het werkelijk een boodschap van u? U heeft Helen Schucman (schrijfster voor ‘Een cursus in Wonderen’) gezegd dat u altijd gehoor geeft aan hen die u aanroepen? Ik denk dat er veel anderen zijn, die u beter zouden kunnen horen en eenvoudiger en betere aantekeningen zouden kunnen maken.
Maar als u tóch wilt dat ik naar u luister en daar aantekeningen van maak, dat wil ik dat doen, ben ik daartoe bereid en voel me daarmee uiterst vereerd. Dus spreek tegen me, dan zal ik het opschrijven. Als mijn intuïtie verkeerd was, vergeeft u me, en laat deze oproep in stilte zijn.
Met liefde, John.

Het antwoord kwam direct:
“Natuurlijk wil ik met je spreken John, ik wil graag met iedereen spreken, die bereid is naar me te luisteren. Jullie zijn allemaal mijn broeders en zusters, ik hou van jullie allemáál heel intens, en het is mijn plezierige taak om jullie allemaal helpen te ontwaken. Luister goed en neem je tijd, we hebben tijd genoeg. Schrijf op wat je ‘hoort’; je zult het met gemak volbrengen.
Je liefhebbende broer, Jezus.”


x

* * *
x

Jullie zijn nu allemaal in een hoge,

versnelde staat van ‘loslaten’ gekomen.

John Smallman 12 Februari 2012

2012 © Nederlandse vertaling Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

x

Wanneer de mensheid wakker wordt als één, in haar staat van goddelijkheid én volledig bewustzijn, zal er een gejuich opgaan door de hele Schepping.  Haar ontwaken is gepland vanaf het moment dat de ogenschijnlijke ‘afscheiding’ plaats vond, eonen geleden en het moment van completie van dit plan is aanstaande! Iedereen mag ‘ontwaken’ en slechts een klein aantal mensen kiest ervoor dit niet te doen, omdat de voordelen van het ontwaken oneindig zijn en onschatbaar. Naarmate jij je meer en meer volledig opent naar het goddelijke Liefdesveld dat je altijd al ondersteund heeft, zul je kunnen beginnen te waarderen waardoor dit op deze manier zo moet zijn. Omdat op het moment dat je de Liefde ontmoet, werkt in Liefde en Liefde deelt, het snel duidelijk wordt, dat het leven in blijdschap de énige mogelijkheid is, omdat het alle liefdeloze houding en gedrag oplost..!

En dát is waar je op dit moment mee bezig bent, het loslaten van alles dat deze Liefde zou kunnen verstoren. Omdat je zoveel levens hebt geleefd in de illusie, heb je een enorme berg negativiteit verzameld, wraakzucht en intolerantie, waaraan je zelfs gewend bent geraakt om het op anderen te richten. Het is daarbij eigenlijk onnodig om te zeggen, dat die ´anderen´ dit weer terug hebben gegeven aan jou.. En daarmee is een continue teruglopende band van liefdeloosheid opgebouwd, die zichzélf áán dit proces voedt. Dit veroorzaakt een diep lijden voor iedereen, en het is precies dát proces wat jullie op dit moment aan het uitbannen zijn. Sommigen zijn daarin verder dan anderen, waardoor zij degenen, die er juist mee begonnen zijn, kunnen helpen. Dit alles met het doel om sámen aan te komen op het grandioze moment van ontwaken in de glorie van de eeuwige en schitterende dag van God.

Het afwerpen van alle, niet liefdevolle sporen is de manier waarop de weg voorwaarts zich toont, waarbij je voldoende assistentie zult hebben uit de spirituele lagen, waardoor je zult slagen in het completeren van je taak op een gezette tijd. Het is daarbij echter wel nodig, voor elk van jullie, dat je je meer en meer bewust wordt van je stemmingen, je emotionele staat van zijn, zodat je liefdevol  kunt blijven, een liefdevolle houding en gedrag kunt blijven tentoonspreiden, te allen tijde. Dit doe je door hiervoor te kiezen, ongeachte enige verstorende emoties of stemmingen die je daarbij zult ondergaan of zult voelen. En met het praktiseren hiervan, zul je tot de ontdekking komen, dat jouw stemmingen en je emoties jou niet controleren.. En dát je in staat zult zijn liefdevol te handelen in elke situatie. En naarmate je dit zult realiseren, zal ook de neiging afzwakken en uiteindelijk zelfs helemaal verdwijnen, om gehoor te geven aan deze heftige stemmingswisselingen.

Velen van jullie hebben jezelf kunnen tegenhouden, vaak met veel moeite, om liefdeloos gedrag te vertonen naar een geliefde, wanneer je in een slechte stemming was, je daarbij realiserend dat het uiterst ongewenst zou zijn. En dat je later, toen die stemming weer was gezakt, je er blij om was dat je op deze wijze had gehandeld. Nu wordt van je gevraagd om deze afwegingen te maken, deze oefening te doen, in élke situatie waarin je wordt uitgedaagd om je te verdedigen, of een ander ´aan te vallen´. Doorgaan totdat het een normale response van je wordt. Wanneer dat gebeurt, zul je in plaats van een aanval op jezelf, de pijn in de ´ander´ ontwaren. Hierop kun je dan liefdevol reageren, waarbij de liefde en compassie simpeler uit je zal stromen dan tevoren, en effectiever zal zijn in het oplossen van, of voorbij gaan aan, de onderwerpen die het probleem lijken te veroorzaken.

The power of Love: the Heart of Oneness: 'Reageer vanuit je rust en kalmte. Probeer vanuit je hart aanwezig te zijn.'

Je bent op het pad van de eeuwige Liefde, omdat dat je natuurlijke staat van ´ZIJN´ is. Diep in jezelf weet je dit, en het is deze kennis die je het pad deed kiezen van de zoektocht in de illusie, waarin zovelen als jij elkaar ontmoeten, op zoek zijn naar ´iemand´ die van je kan houden, op een wijze waarop je zo desperaat verlangde geliefd te worden. Maar natuurlijk ben je, en was je altijd al, de oneindig goddelijke geliefde, dát kan nooit veranderen.
Door de illusie binnen te gaan, koos je ervoor om jezelf af te scheiden van deze ervaring van eeuwige liefde. Jezelf verloren voelend en alleen ging je op zoek naar deze Liefde in anderen. Maar ook zij voelden zich alleen en onvolledig geliefd. Het resultaat van deze zoektochten, is dat je relaties bent aangegaan, die feitelijk een masker tonen, waarvan je hoopt dat het ´de ander´ zal aanstaan, en omgekeerd doet die ´ander´ hetzelfde..

Vaak eis je de Liefde op, in plaats van deze áán te bieden uit de Bron waar deze Liefde in overvloed aanwezig is. Hierdoor geef je die ander het gevoel te worden gebruikt en zelfs misbruikt. En natuurlijk zijn er velen van jullie, die zich dapper door deze worsteling heen slaan, waarbij ze liefdevolle en stabiele relaties kunnen neerzetten. Maar desalniettemin zijn ook déze relaties, omdat ze neergezet zijn in het veld van illusie, ook tot op zeker hoogte weer een illusie, en kunnen ook deze relaties uiteindelijk niet datgene bieden waarnaar je op zoek bent:  ‘de onconditionele Liefde waarin God ons allen EEUWIG omhelst’.
Je neigt ertoe mede afhankelijk te worden, zodat, wanneer de scheiding daar is, door dood of scheiding, je jezelf in de omvattende eenzaamheid opnieuw tegenkomt in dat intense verlangen om geliefd te worden.

Maar deze Liefde huist in jou! Verborgen onder een berg rancune en wrok, een berg die gedurende vele levens in de illusie is gemaakt, en die jullie nu in een hoge staat van acceleratie aan het ont-hullen zijn en aan het loslaten.
Jij BENT Liefde, want het is DAT waaruit jij bent gecreëerd en het IS die Liefdesvlam die eeuwigdurend blijft branden in ieder van ons, wachtend op het moment dat jij het puin, waaronder deze vlam schuilgaat, verwijderd, en deze vlam kunt laten opwakkeren, zoals de goddelijke intentie voorzag. Deze stapels puin zijn in verhoogd tempo aan het verminderen, nu jullie allemaal liefdevoller worden en de goddelijke vlam in elk van jullie niet langer zal worden vastgehouden. Dan zal je zoektocht voorbij zijn.

Jullie liefhebbende broer Jezus.

X

 

19 gedachten over “De versnelde staat van ‘loslaten’..!

 1. Wie zichzelf wil leren kennen boven het verkennen van de wereld om zich heen, die is op de goede weg. Voor wie zichzelf kent, is de wereld niet zo belangrijk meer.
  Bij hem of haar waar energieën rijkelijk door het lichaam stromen, alle chakra’s wijd openzet, die persoon wordt één met God. De persoon en God lossen op.
  Alles komt op in ons. Wij zijn het liefdeslicht, wij zijn één met het Al.

  1. En als we ons dat bewust worden, dan zijn we er, Martijn.
   En ondertussen gewoon gelukkig zijn en genieten.

 2. Als ik mijn Bijbel lees, kom ik tot een heel andere conclusie over Gods liefde!
  Johannes 3:16 zegt dat God de wereld zo heeft liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft! En in Joh. 3: 5-8 zegt Jezus dat een iedereen opnieuw geboren moet worden anders kan hij/zij het koningkrijk van God niet eens zien, laat staan begrijpen of binnen gaan! Uw verhaal is een mix van humanisme en zelf verlossing wat helemaal niets met Jezus Christus van doen heeft. Na de wedergeboorte kan God Zijn echte liefde in de uit God geboren mens brengen, pas dan is de mens in staat lief te hebben zoals God het heeft bedoeld en ook duidelijk heeft gemaakt in het leven van Zijn Zoon Jezus de Christus, waarvan akte in Zijn Woord, de Bijbel.
  Ook de getoonde afbeeldingen van afgoden geeft al aan wat de oorsprong is van dit schrijven, aan de vruchten kent men de boom!
  Dit wilde ik even kwijt, tenslotte zal de echte Waarheid zegevieren, want er is onder de hemel geen andere naam tot behoudenis aan de mensen gegeven dan de naam van Jezus, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven,niemand komt tot de Vader dan door Hem, en wie in Hem zijn/ haar vertrouwen stelt zal nooit teleurgesteld worden en het echte Leven en Zijn ware liefde leren kennen! Lees de Bijbel en wordt echt wijs en laat u behouden voor de eeuwigheid! Het evangelie zonder het kruis van Jezus Christus is een vals evangelie! Zonder bloedstorting is er geen vergeving van onze zonden, Jezus stierf voor onze zonden en dat is de enige basis om met God verzoend te kunnen worden, Zijn bloed reinigt ons van alle zonden….na onze erkennning en het belijden ervan! Eerst bekering!
  Helaas zijn velen misleid door verkeerde geesten, maar het is nog niet te laat om zich tot de God van Abraham, Izak en Jacob te bekeren en uit God geboren te worden, pas dan gaan uw ogen werkelijk zien Wie de Zoon van God is en wat Zijn woorden betekenen.
  Ik wens u veel zegen in het terug keren naar de echte Waarheid!

  1. Tja …. de bijbel, hoeveel discussies ik daaral over heb gehad,ik wens u ook veel zegen toe in het terugkeren naar DE waarheid, die naar mijn mening niet is beschreven in een boek als de bijbel, in elk gevAL NIET LETTERLIJK!
   maar ieder zn ding……..

  2. zonder bloedstorting is er geen vergeving van onze zonde? Dusz we moeten allemaal bloeddonor worduh………….of mis ik nou een puntje?

  3. tja als de euro valt blijft immers alleen de bloedbank nog over…….

  4. Mij benieuwen of er in de bijbal wel linkjes met bronvermeldingen staan . Ik werd ooit een gristelijke soos uitgesmeten omdat ik over dino’s begon 🙂

  5. Als ik het goed heb, zullen vooral de Jezuieten aan ‘bronvermeldingen’ doen. Om je JUIST de verkeerde weg op te sturen en je JUIST het ‘idee’ te geven dat het ‘goed onderbouwt’ is. Dat het ‘gedegen werk’ is.
   Want dat denk ik vaak als ik een artikel zie met een paar honderd 😉 bronnen en literatuurverwijzingen..

  6. Met alle respect, maar misschien bent u wel degene die misleid is. De bijbel is geschreven door meerdere mensen van vlees en bloed, niet door god zelf. U kunt niet met zekerheid zeggen of het compleet op waarheid berust. U was er niet bij.Wat ik wil aangeven is dat iedereen zijn of haar eigen waarheid kent, eigen opvattingen. U mag niet een ander opdringen wat u gelooft, het staat iedereen vrij te geloven wat hij of zij wil. Religie is niets meer dan een creative vorm van onderdrukking van de mensheid. Geloof zou niet moeten gaan om angst, en boeten voor je zonden. Dat heeft niets met liefde te maken. Wij zijn allen een geheel van de kosmos.

  7. Beste B. Nieuwburg, Jezus was een prachtpersoon. Ik heb hem gezien als kind van 5 in de kerk. Niet als beeld maar als visioen. Hij was één en al licht. Wel in kruisvorm maar hij had twee even lichte engelen aan zijn zijden. Prachtig.
   Dat gevoel is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Nog wel kom ik hem tegen, in de natuur bv.

   Alleen niet als persoon maar als datzelfde gevoel als toen in een kerk met kerst. Als dat gevoel ergens vanuit komt, dan weet ik dat het goed is.

   En oh ja, ik ben niet Christelijk of juist heel erg. Ik heb de Bijbel nooit helemaal gelezen. Jezus, maar ook Boeddha en anderen zijn voorbeelden voor mij.
   Het gaat om een rein hart, een rein hart kan alles genezen en zelfs de zwaarste demonen in jezelf en anderen verslaan. Het is het begin en het einde. Het is het Al, het is God. Het gaat niet om de woorden maar om het Christus gevoel. Het Bewustzijn dat zo rein is dat het alles ziet, ook de zondes van onszelf.

  8. Loslaten wil niet zeggen dat je opgeeft. Het is vertrouwen in de stroom van het leven, je wilt niet langer alles controleren en vormen. Je accepteert het leven zoals het op je afkomt en niet zoals jij denkt dat het zou moeten zijn, tegen beter weten in.
   Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt, maar dat ik het niet (meer) voor iemand anders kan doen.

  9. Odette,
   Leuk dat jij soms reageert op postings uit het ‘verleden’.
   Nog steeds actueel alle reacties daar.
   Dus geen verleden tijd, nog steeds tegenwoordige tijd 😉

 3. Soms verlang ik zeker naar de tijd dat ik als kind onschuldig was,dat was een fijne tijd,ik was zo vol liefde naar de wereld en alles wat leefde,mijn grote passie waren katten,ik had iets met katten en zij met mij, spontaan kwamen ze op straat naar me toe hollen en begroette mij alsof ze een bekende zagen die ze lang niet gezien hadden, een aai van mij en ze volgde mij naar huis, ik vond het bijzonder, die band met wildvreemde katten,alle dieren maar katten in het bijzonder, ze keken naar mijn ziel en zagen geen kwaad of boosheid, ik geloof dat dat de meest pure periode in mijn leven was,ik groeide op en leerde door brute en harde lessen dat het niet goed was liefde te laten zien, liefde werd beantwoord met misbruik, mishandeling, leugens en veel verdriet, gekwetst tot op het bot bleef ik totaal in verwarring achter met diepe teleurstelling, uiteindelijk verstopte ik mijn liefde diep en ver weg,een enkele keer durf ik het tevoorschijn te laten komen,bij de kinderen in in het kinderziekenhuis,bij de ouderen en zieken in het verpleeghuis,bij kinderen en kleinkinderen, bij kinderen is mijn liefde het veiligst, die kunnen ook zien net zoals de katten, toch mis ik het kleine meisje dat ik was, ze was puur en onbedorven, mijn hele verhaal heeft alles met het Goddelijke vuur te maken in jezelf,velen van ons hebben er krampachtig en tegen beter weten in aan vast willen houden,uiteindelijk ook opgegeven en nooit meer kan je in de zelfde vorm nog liefde voelen,voortaan geef ik mijn liefde alleen nog maar aan die er echt behoefte aan hebben en waar het echt iets voor betekent, de rest zijn paarlen voor de zwijnen.Mooie Valentijn, commerciële valse schijn.

 4. heeft Jezus echt bestaan?
  Ik zegt niet dat hij niet bestaan heeft maar historisch is er nooit ‘bewijs’ gevonden.
  Philo van Alexandrië (30v.C-54n.C) leefde in de tijd van Christus maar heeft nooit over hem geschreven, terwijl vijftig werken bewaard zijn gevonden.
  Livius de Romeinse historicus (59v.C-17n.C) schreef een gedetailleerd verslag over leven van Augustus zonder geen een keer Jezus te noemen, net als Plutarchus, een Romeinse biograaf. Justus van Tiberias, die twee belangrijke werken schreef, ‘Geschiedenis van de oorlogen voor Joodse onafhankelijkheid’ en ‘Kronieken:Mozes tot Agripina over belangrijke gebeurtenissen tussen 30v.C en 100n.C wordt geen enkele keer melding over JC gemaakt hij maakte waarschijnlijk geen indruk in de ruim 40 geschiedeniswerken uit de 1ste en 2de eeuw. De enige mogelijke uitzondering is het werk van de Joodse historicus Flavius Josephus (leefde tussen 37-100n.C) ‘Geschiedenis van de Joden’ wordt Jezus genoemd in het ‘Testimonium van Flavianum’, die vaak wordt aangehaald als bewijs van het bestaan van Jezus. Is het moedwil of complot-theorie dat het ‘Testimonium’ het enige ‘bewijs’ is in de verdere mysterieuze reeks van omissies in de geschiedeniswerken een samenzwering doet vemoeden over de enige getuigenis over het leven van JC. Het oudste bekende exemplaar van Josephus geschiedenis dateert uit 1700 jaar na het schrijven van het (verloren gegane) origineel. De echtheid van TvF is sinds de 17e eeuw omstreden en vele hedendaagse christelijke geleerden denken dat ene geestelijke Eusebius( ca. 264-340n.C) de passage over Jezus in het werk van Josephus stopte. Zelfs de samenstellers(eerdere christelijke authoriteiten) van de NT Theophilus, Clemens en Ireanaeus verwijzen naar het historische werk van Josephus maar de passage van Jezus wordt door hen nooit genoemd. Dat suggereert dat de passage toen nog niet in Josephus boek te vinden en dus een vervalsing is. Deze historici leefden 2 eeuwen naar de dood van JC en ongeveer een eeuw na het ontstaan van de evangelies (Lucas 70n.C, Marcus 75n.C, Johannes 78n.C en Mattheus 80n.C);de oudste christelijke teksten zijn de brieven van Paulus ze dateren van voor 64n.C, want in dat jaar werd hij door keizer Nero vermoord. Tertulianus en Justinus Martyr waren Romeinse historici uit die tijd maar vertelden niet dat Pilatus als procurator vanJudea JC tot de kruisdood veroordeelde. En beiden hadden volledig toegang tot de bewaard gebleven archieven uit die tijd.
  Dus B. Nieuwburg als JC niet zou hebben bestaan zou voor u de evangelieën toch voldoende zijn om uw geloof te beleiden.

  En kent u de inhoud van de Dode Zeerollen hierin wordt JC ook niet genoemd.

  Mocht u open staan voor ‘andersdenkenden’, ik zeg niet dat ze gelijk hebben omdat uw eigen waarheid moet ontdekken en zelf moet vaststellen of dat betekenis voor u hebt. Ik respecteer u geloof.
  Maar inzicht of wat ik noem bewustwording doet mensen geen kwaad. Als u liefde toont tegen wie dan ook kan u niets gebeuren. En als u het boek niets vindt even goede vrienden, legt het gewoon terzijde.
  Het boek heet ‘The Christ Conspiracy’ van Acharya S.
  Of daarvan een vertaling is weet ik niet. Ik groet u.

 5. Is Jezus niet gewoon simpel een symbool van Licht. Hoezo?
  Onze Vader die in de Hemel zijt. Is gewoon onze zon Helios en onze Moeder Maria die in de Aarde zijt. Is dat niet gewoon Gaia. Samen hebben ze elkaar nodig en Jezus de Messias de Lichtbrenger is gewoon hun Kind.
  ITH is symbool van Jezus. Uitspraak is gelijk engels Yes. Als u naar Helios kijkt knikt u spontaan : ja (yes). Want u hebt respect voor Helios en Gaia. Beiden kunnen niet zonder elkaar(een Geheel zoals Ying en Yang) allebei maken Leven op Gaia mogelijk.
  Zon is vuur(gevend) Gaia is water-(planeet)(ontvangend). Jezus is symbool van het Licht in ieder van ons.
  Vrij naar boekje van Johan van Oldenkamp. De betekenis van de viering van Kerst en Pasen. te downloaden op zijn site: http://www.patheo.nl Simpel verteld of dat waar is lees u zelf maar. Geen moeilijk gedoe over Bijbel. Gewoon Jezus als Natuurverschijnsel en is dat niet onze eerste contact met moeder Aarde als we geboren worden?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.