Advertentie

Hoe Erdogan z’n eigen coup organiseerde..


Het 'zelf in elkaar zetten van een gewelddadige aanslag of gebeurtenis' heet simpel een 'valse-vlag-operatie'..

Vind jij de amateuristische manier waarop de Turkse legertop de coup-poging vorm gaf, iets voor een club topofficieren? Of kan het zijn, dat deze coup moést mislukken, waarbij er ‘en passant’ een paar honderd doden dienden te worden geofferd..? De manier waarop het Turkse leger de coup trachtte vorm te geven, was van te voren gedoemd te mislukken. Want hoe kan het, dat het Turkse leger naliet te doen, wat ELK leger doet bij een couppoging: namelijk allereerst het veroveren van radio- en Tv-stations.

Via die publieke kanalen, kan het volk dan worden bestookt met overwinningspropaganda van de coupplegers, zodat weerstand vanuit het volk, tot een minimum beperkt blijft.. Maar niets van dit al. Integendeel zelfs..! CNN, de buitenlandse zender hielp de in het buitenland verblijvende president Erdogan weer terrein te winnen. Hij riep ‘zijn volk’ via deze dubieuze zender (HIER) op, de straat op te gaan en te protesteren tegen deze staatsgreep.

Joost Niemöller schrijft in zijn artikel hieronder, over de knullige wijze waarop het e.e.a door de legertop in elkaar was gestoken. Heel duidelijk is geworden dat er van een degelijke opbouw van de coup geen sprake was. Een paar F-16 over de hoofdstad Istanboel laten vliegen, betekent nog niet dat je indruk maakt, noch dat je laat zien wie er vanaf dat moment ‘de baas’ is. De valse-vlag-operatie is door president Erdogan verder uitgekleed en daardoor als strategie-van-misleiding ontmaskerd. Let de komende tijd op hoeveel mensen om je heen, bijvoorbeeld via de Sociale Media, zullen vertellen over wéér een valse-vlag-operatie (HIER een artikel erover), wanneer er opnieuw een ‘schokkende gebeurtenis’ plaats vindt.

* * *

x

erdogan

x

x

Erdogan organiseerde eigen coup. Reconstructie.

2016 © Joost Niemöller -deze versie © wanttoknow.nl/be

x

We keken de afgelopen dagen, met de ‘Turkse staatsgreep’, naar een merkwaardig spektakel. Het leek in eerste instantie op een klassieke militaire coup; de vergelijking met Egypte werd al snel getrokken. Maar, zoals AfshinEllian al uiteenzette op de website van Elsevier: dit leek helemaal nergens op! Het was op zijn hoogst een wanhoopspoging. En het was vooral een uitgelezen moment voor Erdogan om zijn dictatorschap nog steviger te vestigen. En daarmee zijn islamiseringsagenda verder door te voeren.

CNN Erdogan powerBij een coup dien je gelijk de regeringstop vast te zetten, en middels een overmaat aan militaire aanwezigheid de bevolking in eerste instantie te weerhouden om in opstand te komen. Ook moeten de media direct in handen worden genomen. Maar van dit alles gebeurde maar een beetje. Een vreemde rol werd ook gespeeld door CNN. Al vrij snel verscheen er een vrouwelijke commentator van CNN in beeld, die gestationeerd was in het Pentagon. Zij deelde mee dat de Amerikaanse regering niet aan de kant van de coupplegers stond, maar dat de ‘democratie’  en dus Erdogan moest zegevieren.

Andere commentaren maakten daar weer kanttekeningen bij, maar die bevonden zich niet in het Pentagon. Het leek alsof CNN voorinformatie had. Of althans: dat werd gesuggereerd. Zowel CNN Turkije als Al Jazeera, zenders met een breed bereik in het Midden Oosten en in Turkije, bleven pro-Erdogan berichtgeving verspreiden. Met name bij Al Jazeera (een in Quatar gevestigde zender, en dus bevriend met het Erdogan bewind) werd van het begin af aan herhaald dat er geen sprake was van een coup, maar slechts van een beperkte militaire opstand.

De eerste beelden van Erdogan die de bevolking opriep de straat op te gaan, werden ook uitgezonden door CNN Turkije. Er liep duidelijk een lijntje van Erdogan naar CNN. Op dat moment was de staatszender op zwart. Dit zou overigens maar korte tijd het geval zijn. Er verscheen ook het bericht dat de sociale media in Turkije waren plat gelegd. Of dit ook daadwerkelijke gebeurde, of slechts op een bepaald niveau werd niet duidelijk, want via de sociale media bleven berichten het land uit komen.

In eerste instantie leek het wel degelijk op een coup: ‘militaire politie’ had twee bruggen afgezet in Istanbul, werd gemeld via Twitter. Er reden tanks over de snelwegen. Straaljagers vlogen laag over Ankara. Daar verscheen ook bewegend beeld van via de sociale media. Indrukwekkend. Een soort duikvlucht met veel herrie; dan is iedereen wel wakker.

Maar wat was het doel van dit lage overvliegen, behalve imponeren? Er zou geschoten worden in Ankara. Geschoten door wie? Op wie? Alles bleef onduidelijk. Uit daarop volgende beelden, bleek al snel dat de bezetting van die brug in Istanbul niet veel voorstelde. Er stonden slechts twee vrachtwagens dwars op één rijbaan. Via de andere rijbaan werd verkeer toegelaten. Een klein rijtje soldaten stond voor de vrachtwagens. Dat beeld van die armzalige twee vrachtwagens op de brug die slechts één rijbaan hadden afgesloten, werd ook uitgezonden door het pro-Erodgan kanaal CNN Turkije. Er verscheen ook een klein rijtje soldaten op het Taksim plein.

Turkije coup RT vliegveldHier en daar reed een verdwaalde tank door de straten van Istanbul. Was dit wel een coup? Was dit niet eerder een treurige poging tot een coup, of een in scene gezette coup? Was het niet zo dat een klein groepje soldaten was opgezet iets te doen dat al snel tot mislukking gedoemd was? Er kwam ook beeld van twee tanks die voor het Atatürk vliegveld in Istanbul stonden. Er werd daarmee gesuggereerd dat het hoofdvliegveld in handen zou zijn van de coupplegers. Maar met twee tanks?

Konden de mogelijke coupplegers niet weerhouden dat hun beperkte mogelijkheden werden gefilmd? Wie zaten er eigenlijk in die tanks? De beelden van die twee tanks werden uitgezonden door NTV, de pro-Erodgan zender. Die beelden vertelden de bevolking een duidelijk verhaal: Voor deze zogenaamde militaire coup hoeven we niet bang te zijn.

turkije coupe bosporusWel werd de luchthaven in Istanbul gesloten.
Ineens zond CNN beelden uit van een massa mensen die bij wijze van protest het vliegveld hadden bezet. Ze droegen Turkse vlaggen. Het maakte een georganiseerde indruk. Een man was op een tank geklommen, met naast hem een gemaskeerde militair. Zij stonden duidelijk in scene gezet te juichen. De Amerikaanse CNN zender leek in verwarring over wie deze mensen waren. Een CNN verslaggever te plekke zei mensen gesproken te hebben daar, die zeiden dat dit een protest was tegen Erdogan. Dat bleek even later duidelijk een set up te zijn..

Er kwam het bericht dat de noodtoestand was afgekondigd. Maar het was inmiddels duidelijk, door al die mensen op straat, dat deze ‘noodtoestand’ niet gehandhaafd werd. Ook kwam het bericht binnen dat het parlement, toen in noodvergadering bijeen, werd gebombardeerd. De logica daarvan viel niet te achterhalen. De ‘coupplegers’ zouden nagelaten hebben om Erdogan en de zijnen gevangen gezet te hebben, maar bombardeerden wel het symbool van de democratie, het parlement? Ook verschenen er beelden van een helikopter die demonstranten op een brug zou beschieten. Ook de logica daarvan werd niet duidelijk, tenzij die ‘demonstranten’ knokploegen waren van Erdogan die de militairen op de brug wilden belagen.

Turkije coup RT vliegveld

Oefening..
De merendeels jonge  ‘coup-plegende’ soldaten verklaarden dat ze hadden gedacht betrokken te zijn bij een oefening (HIER):

Werden deze jonge militairen geofferd, als 'kwade schurken', die de macht naar zich toe wilden trekken. Onschuldige jonge mannen, die naar hun zeggen, bezig waren met een oefening..!!?
Werden deze jonge militairen geofferd, als ‘kwade schurken’, die de macht naar zich toe wilden trekken. Onschuldige jonge mannen, die naar hun zeggen, bezig waren met een oefening..!!?

There are repeated claims that the young soldiers who took part in the botched putsch thought they were on exercises.

NTV television has shown footage of a Turkish colonel and other soldiers being taken into custody at military headquarters.

The video shows them being hand-searched by special forces police, their hands behind their heads. Some are later seen kneeling on the ground, their hands still held behind their heads.

According to Hurriyet newspaper’s online edition, some of the privates who were detained told interrogators they were not aware that they were part of a coup attempt. They had been told by commanders they were taking part in military maneuvers. Some said they understood that it was a coup attempt when they saw civilians climb on tanks.

(vertaling WTK)
‘Er wordt bij herhaling gesproken over jonge soldaten en andere soldaten, die aangehouden werden in deze putsch, die dachten dat het om oefeningen ging. Video’s tonen hen, waarbij ze gefouilleerd worden door speciale politie-troepen, hun handen achter het hoofd. Sommige worden later weer gezien, op de grond, met hun handen nog steeds achter het hoofd.

Volgens de Turkse online-krant Hurriyet, vertelden sommige soldaten tijdens hun verhoor, dat ze helemaal niet bekend waren dat ze met een coup bezig zouden zijn geweest. Hen was door commandanten verteld, dat ze deelnamen aan militaire manoeuvres. Sommige soldaten vertelden, dat ze pas begrepen dat het om een couppoging ging, nadat ze burgers op de tanks hadden zien klimmen.’
x

turkse leger politie
Jonge soldaten, die bij de coup betrokken ZOUDEN ZIJN GEWEEST, krijgen voor het oog van camera’s en het gewone volk, ervan langs met een leren riem.

Toen bleek het meest merkwaardige van de hele avond.
Hoewel het vliegveld van Istanbul gesloten zou zijn, er tanks voor stonden van de coupplegers, er een mensenmassa op de been was gebracht, die naar eigen zeggen de opstand steunde, bleek via Flighradar24 dat het regeringstoestel van Erdogan onderweg was naar Istanbul! En dat bleek te kloppen. Erdogan moest geweten hebben dat hij geen enkel risico liep. (Nu, misschien nog enige, gezien de paar rondjes die het toestel eerst nog draaide.) Hij landde in Istanbul.

Erdogans flight waiting for clearnce to landZijn vlucht was zichtbaar op Flightradar24 (zie kaartje hiernaast), en daarmee dus ook voor de ‘coup-plegende’ straaljagers. Maar er werd hem geen strobreed in de weg gelegd; hij landde, hield zijn persconferentie, uitgezonden door NTV, maakt totaal geen aangeslagen indruk, en liet weten dat het leger gezuiverd zou moeten worden…

Waarom landde Erdogan in Istanbul? Liep hij echt zo’n groot risico? Nee, hij wist dat hij de situatie helemaal naar zijn hand had gezet. Het was een nep-coup, gepleegd door enkele ongevaarlijke soldaten die erin geluisd waren.

 • Ongeveer op dat moment begonnen de lynchpartijen en de martelingen van de ‘coup-plegende’ soldaten. Verschrikkelijke beelden verschenen op de sociale media, maar niet via de officiële tv kanalen.
 • Het regime kondigde de volgende dag aan te overwegen de doodstraf in te voeren.
 • Er werden duizenden rechter ontslagen. 9er is sprake van 3000 (!!) rechters.
 • Gülen werd. zonder enig bewijs, door het Erdogan regime onmiddellijk aangewezen als de aanstichter achter de ‘coup.’
 • De VS biedt Erdogan hulp aan.

Dit alles was duidelijk voorbereid..

 

241 gedachten over “Hoe Erdogan z’n eigen coup organiseerde..

 1. Inmiddels weten we wel meer. Ik heb mijn informatie van een goede kennis die woonachtig is in Istanboel. De in de VS verblijvende Meneer Gulem is geknipt en geschoren door het cabal hoofdkwartier in Amerika en zou daar de stroman functie moeten gaan bekleden na de val van Erdogan.
  Erdogan is dan wel een ouderwetse rechtse dictator net als de sjah destijds in Persie (Iran) maar veel te veel een eigengereide ongeleide raket. Onbetrouwbaar als trekpop dus. Daarom, in navolging van de Arabische lente modellen dachten ze via een simpele coup, achteraf té simpel een Kharzai achtig mannetje naar voren te kunnen schuiven om de Amerikaans/zionistische agenda te kunnen dienen.
  De reden waarom Erdogan rondjes draaide was omdat het vliegveld nog niet gezuiverd was.
  Dit deel van de plannen gaan dus niet door en de geruchten gaan dat de Vs mogelijk hun luchtmacht basis in Turkije moet inkrimpen en zwaar onder contrôle komt te staan van het Erdogan regime omdat hij vreest voor een vervolg.
  Tegenvallertje voor de NWO.

  1. In eerste instantie begreep ik ook niet de giga-zuiveringen door Erdogan en zag dat als bewijs dat hij de “boeman” zou zijn. Inmiddels geloof ik eerder dat hij met die zuiveringen een 2e poging op een coup, en een lot voor zichzelf zoals Assad, of erger zoals Khadaffi, probeert te voorkomen.

  2. Wij zien dit scenario ook steeds meer als de reële waarheid. We komen snel met een artikel hierover. Desalniettemin blijft het vreemd, dat jonge Turkse soldaten te horen hadden gekregen dat ze met een oefening bezig waren en de F-16’s het lef niet hadden het Erdogan-vliegtuig uit de lucht te schieten. Dat vliegtuig zou snel haar transponderID hebben gewijzigd…??

   Andere kant van het verhaal: als de VS-CIA erachter zit, is deze vals-vlag-OEFENING volledig verklaarbaar..!!

  3. Ik denk dat veel coup-plegers van lagere rang niet precies wisten wat er aan de gang was. Zoals zei die het dichts bij het front zitten vaak het minst weten over hoe de oorlog verloopt.

  4. @KlaasDenHelder Ik heb ook propaganda gedaan richting Turkije de laatste 6 jaar. Ik kan hier helemaal NIKS over loslaten. Blogs en forums zijn als PALANTIRS, we do not know who else is watching!
   https://youtu.be/TBMiyEzOJmI

  1. De NAVO kan niet stoken in Turkije want dan komen er enkel meer vluchtelingen. Zo grappig!

 2. Nog voor ik op NPO-2 naar Nieuwsuur van 22:00 uur keek kwam bij mij de gedachte op van een valse coup. En jawel hoor, er werd al op gezinspeeld. Als je er wat meer over nadenkt is het ook niet verwonderlijk. Erdogan is een gevaarlijke machtsmisbruiker en valse Islam profeet. Daarnaast natuurlijk zat domme Turken die er intrappen. Kijk, zolang Turkije de massamoorden op Armeniërs ontkennen zullen ze nooit een democratisch land vormen. Hier in Nederland zijn de Turken nog dommer en is veel jeugd lid van de grijze Wolven. Al deze lieden hebben thuis een pistool. Dit vinden ze prachtig! Nog even er er komt een burgeroorlog in Turkeij. Zeker als Erdogan wordt ontmaskert als de aanzetter van de coup. En geloof maar niet dat Amerika Gulen uitlevert! Ik denk zelfs dat zij zich veel harder gaan opstellen tegenover Turkije. Erdogan denkt toch niet zeker dat wij hem nodig hebben?? Dat zou zijn grootste fout zijn! Snappen de Turken nu niet dat de alledaagse martelingen in Turkije alles wat te maken heeft met democratie te niet doet? Ik heb wel een oplossing voor het probleem van alle Turken die in Turkije worden onderdrukt: Stop met werken en blijf thuis. Leg de economie stil en alles komt goed. Solidariteit leidt tot democratie en de overwinning daarop.

  1. Anti-Erdogan propaganda van de (AIVD/CIA) psyops.
   Ik neem aan dat Erdogan nu definitief in het kamp van de Russen/Chineze/Iran/Korea zit!
   Ik heb een hoop lol.

  2. Ik heb helemaal geen lol. Er wordt nu op grote schaal gemarteld en verkracht bij het leven.
   Erdogan trekt nu een hele zwarte en loodzware deken over Turkije. Wanneer hij die doodstraf erdoor heeft gedrukt zullen er al talloze zelfmoord hebben gepleegd, want die gevangenissen daar zijn wel even anders dan die van ons.
   Nee, die fop-coup brengt heel veel ellende met zich mee en dat vind ik absoluut niet lollig.

  3. De Londense/Parijse bankiers zouden jou ook martelen en doden zonder blikken of blozen. Omdat ze in Nederland al de macht hebben doen ze dat niet. Maar als wij ze verwijderen dan gaan ze dat vanzelf weer doen.
   Er is een 200 jarige oorlog gaanden tussen de bankiers en het gewone volk. Je zit er midden in.
   https://youtu.be/qQrmPaIXZFM
   Theresa May zou 100.000 onschuldige mensen doden.
   Klein meisje is “no match for the power of the dark side”.
   Als Sith Lord heb ik totaal geen moeite met 7 miljard. Ik lach om Theresa May.

 3. Erdogan nam het al eerder niet zo nauw met de rechterlijke macht in zijn land, want de bouw van zijn Witte Paleis heeft in Turkije tot behoorlijk wat opschudding geleid in 2014. Erdogan is van alle kanten tegengewerkt, maar zette de bouw toch door. Hij negeerde verschillende bevelen van de rechter om te stoppen. “Laat ze het gebouw maar vernietigen, als ze daar de macht voor hebben. Ze willen het wel stoppen, maar dat kunnen ze niet. Ik zal het openen en ik ga erin zitten.”
  http://nos.nl/artikel/2001300-grootste-presidentiele-paleis-ter-wereld-voor-erdogan.html

  1. Erdogan is duidelijk niet de slimste op deze planeet.
   Anders had de CIA hem niet eerst aan de macht geholpen.
   Zelfde met Fidel Castro en Saddam Hussein. Ze worden altijd eerst aan de macht geholpen door de CIA en op een gegeven moment luisteren ze niet meer. Zoals kleine kinderen die ouder worden. Mijn vader moest altijd lachen om deze “domme lange termijn strategie van de CIA”. De CIA dat zijn weer de “useful idiots” die werken voor de Rothschild’s en hun kornuiten de bankiers van Londen en Parijs. Dat zijn de “puppet masters” ofwel, de uiteindelijke opdrachytgevers.

 4. Hoewel deze volgende verwijzingen eigenlijk ook wel bij het artikel over de NOS past “één miljoen demonstranten niet genoeg” plaats ik ze maar hier omdat het hier over Turkye gaat.
  http://www.turknieuws.nl/2016/07/27/de-vs-en-de-couppoging-analyse/
  en de colum die ook niet onduidelijk is en waar ook een paar belangrijke zaken uit te halen zijn.
  http://www.turksnieuws.nl/2016/07/17/uiteenlopende-meningen-over-de-couppoging-in-turkije-column/
  Zoals hier te lezen is heeft Erdogan een bevriend NATO land gegijzeld door een basis te bezetten.
  Ook gaat het over de toenadering van Erdogan tot Rusland en Israel en de NWO.
  Nu heb ik vandaag om 14.00 uur op ned 1 naar het NOS nieuws gekeken maar daar hadden ze het alleen maar over Erdogan en Gulen aanhangers die hier met elkaar overhoop liggen maar totaal niets over wat echt belangrijk is namelijk de relatie tussen bv de VS en Turkye nu Erdogan die basis heeft bezet.

  1. Toenadering tot Israel.
   Ik snap helemaal niet waarom dit niets met de NWO te maken zou hebben?
   Israel is toch gewoon Rothschild zijn persoonlijke staatje?

  1. De Nederlandse elite zit samen met de Turkse geheime dienst in de Heroine handel uit Afghanistan. Dus ze hebben een “status quo”. Ze ruilen het ene tegen het andere uit in het belang van de elite en NOOIT in het belang van de Nederlanders. Vandaar dat Turken niet hoeven te assimileren. Allemaal korte termijn strategien.
   Wie denk je dat 10.000 kilo Heroine transporten organiseerd en financieerd vanuit Afghanistan richting Europa? De samenleving/beschaving is ZOOOO hypocriet en corrupt. Ook in Nederland. Wat een puinhoop. Duurt nog een hele tijd voordat het recht zegeviert over het geld.

  2. Het is mij al sinds de begin jaren ’80 bekend dat de CIA en de Italiaanse maffia betrokken zijn bij de heroïnehandel vanuit Afghanistan via Turkije naar het westen.

 5. Waar of niet waar. Doe ermee wat je kan.

  “””What the ‘media’ are not telling you is that 7 Russian fighter jets and two S400 rocket systems in Northern Syria were tracking down the Turkish jets issuing them a warning if the Russian radar systems picked up any activity from them they would be promptly shot down. This is why the Turkish jets never fired, they had ‘company’”””

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.