Advertentie

Simon Parkes’ gesprek met ‘Q’…!!!


x

Simon Parkes’ gesprek met ‘Q’…!!!

2021 © vertaling/transcript -WantToKnow.nl/be

x

Simon Parkes

Met alle eerbied en gepaste terughoudendheid brengen we je deze video van Simon Parkes, de man die de laatste maanden oprecht de situatie rondom het Amerikaanse presidentschap verslaat. Met commentaar, waar menig main-stream-media-kanaal een puntje aan kan zuigen. Geen opgesmukte verhalen, maar de waarheid vanuit zijn perspectief, maar vooral vanuit zijn hart..! Hij heeft het in dit laatste verslag, van 11 januari ’s avonds om 11 uur, over ‘Q’.. De kracht (en macht) achter de waarheidsbeweging in de VS.

De macht die in staat is om ‘het tij te keren’.. Deze vloedgolf van bedrog, onderdrukking, traumatisering, misbruik, uitbuiting, misleiding en pijniging van het menselijke ras. Grote woorden? Nee hoor, want het gaat allemaal véél dieper dan menigeen denkt..!! Inderdaad, hoe diep is het konijnenhol van Alice in Wonderland..?? De politieke situatie is slechts het ‘democratische toneelspel’..!

Het logo van MI5, de Britse geheime dienst. Vergelijkbaar met FBI en CIA in de VS.

Laat de impact van dit artikel goed op je inwerken. Geloof daarbij niets, maar laat je eigen intuïtie z’n werk doen; gebruik je ‘gezonde verstand’.. Waarom zou Trump bijvoorbeeld zo ‘ingewikkeld’ doen, met het overdragen van de macht..? Een klein kind, dat zijn bal niet wil afgeven..?? Nogmaals er speelt een volstrekt ánder verhaal, dan we elke dag voorgekauwd krijgen, dezelfde brainwash-info in onze ogen. Gebracht door evenzo zeer ‘gebrainwashte’ journalisten, die niet eens meer hún waargenomen waarheid mogen brengen, door hun werkgevers, de gekochte media..!! DENK EN OORDEEL VOOR JEZELF..!

Introductie van Simon Parkes.
We reiken je graag deze intro aan, aanvullend op die, welke Simon Parkes op z’n eigen website heeft geplaatst. Zijn ervaringen, zijn verleden, zijn wellicht voor velen, zo zeker kunnen we dit zeggen, een brug, of wellicht véél bruggen té ver, maar probeer een OPEN MIND te houden, bij alles wat je leest. Zolang mensen oprecht delen wat ze beleven en meegemaakt hebben, is er voor jou als toehoorder, geen andere oprechte positie, dan te luisteren en na te denken..! Met elk vooroordeel doe je jezelf TEKORT..! Besef dat goed. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat alles maar voor zoete koek, voor ‘waarheid’ dient te worden aangenomen..!

Simon’s moeder werkte voor de Britse (binnenlandse) veiligheidsdienst, die tussen 1965 en 1979 vaak MI5 heette. Maar terwijl ze werd geleid door de Britse Inlichtingendienst werkte ze ook ‘gezamenlijk’ voor de Amerikaanse NSA, de National Security Agency. Haar taak was het uittypen van documenten die betrekking hadden op neergestorte ufo’s, die over de hele oppervlakte van de aarde waren neergestort en vervolgens door Amerikaanse Special Force-recovery teams waren opgehaald.

Simon’s grootvader was een Brits diplomaat die voor de buitenlandse tak van de Britse inlichtingendienst werkte; een dienst die vaak MI6 werd genoemd. Maar ook hij was nauw verbonden met de Amerikanen, namelijk de CIA, de Central Intelligence Agency (CIA). In deze periode ontving hij de Orde van het Britse Rijk (OBE) en werd hij benoemd als  Commandant van het Britse Rijk (CBE). Maar grootvader Parkes weigerde zich tot ridder te laten slaan, door de Engelse koningin!

Simon’s grootvader was prominent vrijmetselaar en werd eind jaren vijftig en begin jaren zestig door Groot-Brittannië benoemd tot diplomaat van de VS. (Voor de goede orde is het wellicht verstandig te melden, dat ‘vrijmetselarij’ in de loop van vele decennia, langzaam maar zeker is ‘overgenomen’ door kwaadaardige krachten, die in deze ‘orde’ én een prachtige camouflage vonden én ermee toegang kregen tot hooggeplaatste machtsfiguren in de wereld..!)

Simon Parkes eigen verhaal in 2010..
Nadat hij in 2010 met z’n eigen belevenissen naar buiten kwam, is Simon Parkes in het Verenigd Koninkrijk veel op conferenties aan het woord geweest. Maar daarna werd hij aangevallen door de gevestigde media in een gezamenlijke poging om hem in diskrediet te brengen. Wat is dat/zijn verhaal dat hij zo kwetsbaar was? Simon Parkes heeft vanaf klein jongetje, een levenslange ervaring met buitenaardse wezens, schaduwmensen, elementalen en ufo’s, waaronder Mantid (Mantis) wezens, Draconis Reptilian, Feline, kleine en grote Grijze wezens, Kristallijne wezens en andere wezens die niet kunnen worden geïdentificeerd.

Simon was in het dagelijkse leven, een gekozen politicus en diende een volledige ambtstermijn.Maar een evenement in 2013 zou een revolutie worden, toen Simon door het Britse Ministerie van Defensie (MOD) werd uitgenodigd om deel te nemen aan een klein feestje, waarbij de aanwezige groep een rondleiding kreeg in een geheime ruimtevaartbasis in het Verenigd Koninkrijk. Dit bracht de gevestigde media totaal in de war en leidde ertoe, dat er een veel serieuzere beoordeling kwam van Simon’s verhaal. Er begon ook een groot zwijgen rondom zijn persoon, door media, die zijn persoon niet konden plaatsen..!

Simon Parkes heeft een groot aantal mensen geholpen, die uit Illuminati-families/bloedlijnen afkomstig zijn. Daar werden ze gemarteld en getraumatiseerd, velen uit MILAB-situaties. Hier op de site kun je veel lezen, over deze manier van Mind Control!) Simon is in staat om alle alternatieve persoonlijkheden die het individu kan hebben te reïntegreren, alle Jinn/demonische bezittingen te verwijderen en alle zelfmoordprogramma’s die in de persoon zijn geplaatst te ‘deactiveren’. Simon Parkes werkt ook als ‘soul reader’, waarbij hij in de meeste gevallen in staat is om de individuele ziel/ster familie achtergrond te identificeren. Een bijna unieke dienst, waarbij hij al mensen uit vele landen en met zeer uiteenlopende achtergronden heeft geholpen, van studenten tot werknemers van de Rothschild’s..! Simon begrijpt de kritische aard van zijn werk op het gebied van de-programmering, genezing en zielsverwerving en de ondersteuning die zijn klanten nodig hebben.

Deze man is al decennialang bezig, om zich in te zetten voor het welzijn van de Aarde en haar bewoners. Wellicht een hoogdravende claim, maar de realiteit bewijst zijn erudiete en vooral zachtaardige aanpak op dit terrein. Er zijn heel veel verhalen over zijn geschiedenis te vertellen, maar wat we hier vooral als inleiding willen aanreiken, is. Wil je meer informatie over Simon Parkes en achtergrond over hem, dan raden we je aan, dit interview HIER te bekijken, op de kwaliteitssite van Ella*ster.. Aanrader.

Maar heel simpel en krachtig: KIJK NAAR DEZE VIDEO!!

TRANSCRIPT

presentatie/update van Simon Parkes,

11 januari 2021 (111221)

Hallo en welkom bij een hele snelle update;
Ik wilde je informatie geven, want we hebben allemaal zitten wachten op president Trump om zijn ding op Fox te doen. En toen trok Fox dat in en besloot dat ze een plaatje zouden gaan maken van Biden, die zogenaamd een injectie ging nemen. Dat zou hem een soort van immuniteit geven, terwijl wij denken dat het waarschijnlijk gewoon een vitamine B12-injectie was, om zijn ogen open te houden… Dus het was het punt van Fox News, dat ze de president wilden laten vallen en Biden erin wilden stoppen en toen begreep ik het, ik keek niet naar Biden, maar Biden ging praten over de gevechten rond het Capitool gebouw. En hoe de president daar schuldig aan was; dat was de keuze van Fox. Heel ondeugend en ik weet zeker dat dit niet vergeten zal worden.

Dus toen gingen we naar Mike Pompeo kijken en terwijl iedereen zijn aandacht op Mike Pompeo richtte, gebeurde er iets anders. Dus eerst en vooral was het heel belangrijk dat je Mike Pompeo zag, hoewel datgene waar hij over sprak, niet hetgeen was wat het publiek wilde horen. Ze wilden horen dat de vlaggen wapperden en de tanks rolden, maar wat het je liet zien, was dat alles rustig is in het Witte Huis. President Trump heeft geen ontslag genomen en alles is in orde!

Dus dát was de belangrijke boodschap daar, dat het leven gewoon doorgaat zoals het hoort. En terwijl de wereld daar naar keek, waren de Tweets aan het veranderen; ze gingen van 30 minuten interval, naar 10 minuten naar 5 minuten. En weet je nog, dat ik jullie verschillende keren geprobeerd heb te zeggen, dat het niet om de inhoud van deze Tweets gaat? Het is de regelmatigheid ertussen; ze gingen naar beneden naar 5 minuten en ze deden er gewoon een paar door, met vijf minuten intervallen en toen zijn ze ineens volledig gestopt. Ik wil je vertellen wat dat betekent.

Het betekent dat ingebedde teams over de hele planeet, ik zeg over de hele planeet – er zullen sommige landen zijn, waar geen behoefte is aan enige activiteit-, in de gebieden van de hot spots, heeft iedereen gemeld dat ze nu in positie zijn. Dus iedereen die daar naar luistert, die lid is van het team, weet dat ze vanaf dat punt hun horloges instellen. Elk lid van het team op verschillende locaties, heeft gemeld dat ze niet alleen op hun plaats zitten, maar dat ze klaar zijn, ze hebben alle apparatuur, alles is klaar.

Binnen enkele minuten werden verzegelde enveloppen geopend. En er zijn instructies voor elk team. Nu zullen velen van hen het al weten, maar ze zullen de ins en outs niet kennen en soms weet je het, je moet met de geschreven instructies meegaan, want elektronische instructies kunnen gehackt of gewijzigd worden. Dus elk lid van het team heeft nu zijn doel; ik kan niet zeggen doelwit, dat is te militaristisch. Ze hebben hun doel, dat is een beter woord. Dus ik wilde je dat vertellen. Voor velen van jullie is het misschien moeilijk te accepteren of te begrijpen, maar degenen onder jullie die me gevolgd en in de gaten gehouden hebben, weten dat ik gewoon de waarheid spreek.

HET GESPREK MET ‘Q’
En als ik tegen jullie zei, dat ik anderhalf uur met de echte Q heb gepraat, dan is dat precies met wie ik heb gesproken. En in feite was Becky ook met me samen aan het bellen en dat was erg ondersteunend en behulpzaam. En wat is afgesproken, is dat een paar andere mensen, met wie ik betrokken ben geweest bij de radioshows of interviews, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een discussie.
En dan kunnen we praten over de manier waarop we deze positie hebben bereikt en wat er misschien staat te gebeuren.

Ik zal niet verantwoordelijk zijn voor het bij elkaar brengen ervan, maar ik zal wel een van de deelnemers zijn en dat zal, naar ik hoop, in de komende dagen gebeuren. De situatie is natuurlijk vloeibaar, het beweegt. Je weet dat we de boodschap krijgen dat er iets gaat gebeuren en dan verandert het natuurlijk en gebeurt het niet of wordt het terug gedrukt. Dat is preciés de aard van waar we mee te maken hebben. Maar ik kan je zeggen dat ik het ten zeerste waardeer dat deze beweging, de ‘Q’-beweging, echt begon, dat weten we allemaal, over John F. Kennedy. En de Q-beweging begon met zijn moord, maar ik realiseerde me niet dat er 200 generaals bij elkaar kwamen.

En ik dacht, dat het veel minder was dan dat. Ik realiseerde me niet dat het 200 waren, die toen zeiden, we moeten dit kwaad bestrijden en we kunnen het niet doen in vijf jaar, we kunnen het niet doen in tien jaar, we kunnen het zelfs niet doen in 20 jaar, maar we moeten beginnen terug te vechten en we moeten het lange spel spelen. Dus president Kennedy is niet tevergeefs gestorven. Die dood creëerde terecht of ten onrechte een beweging, die nu in haar bloei komt. En zo is het geweest, ik dacht niet dat ik gerustgesteld moest worden, maar ik ben gerustgesteld (door ‘Q’ red.), of ik het nu wilde of niet, dat het heel erg de weg gaat, dat de goede jongens willen.

En het is erg frustrerend als je thuis zit, en je bent van alle of bijna alle mensen die je vertrouwt, afgesneden, doordat zij zijn uitgeschakeld of afgesneden. En natuurlijk heb je ook deze muur van stilte en abjecte leugens van de media. En je denkt, nou ja, je weet wel, wat je begint te twijfelen aan jezelf. En ik ben hier om te zeggen: twijfel niet aan jezelf. Weet je, ik heb er nooit aan getwijfeld vanaf het begin, maar dat was omdat ik dingen had gezien, die de meeste mensen niet hebben gezien.

En ik begreep een deel van het plan en wist niet alles van het plan. En ik weet nog steeds niet alles van het plan, maar ik heb wel enige kennis van een deel van het plan. En het feit alleen al dat je weet dat ik dit anderhalf uur durende gesprek heb gehad, ben ik die persoon veel verschuldigd.

En je zou kunnen denken dat, oh ik heb Q gezien op zo’n radioshow, of ik heb Q elders gezien, maar ik moet je vertellen dat er een aantal mensen zijn die Q zijn, maar er is maar één echte Q…! Met andere woorden, je stopt niet al je eieren in één mandje. Maar de echte Q zie je helemaal niet. Dat doe je gewoon niet, en de echte Q zet zichzelf niet in de publieke belangstelling. Ze kunnen het zich niet veroorloven om voor de camera te worden gepakt; ze kunnen het zich niet veroorloven om je weet wel, want de echte Q speelt een rol. En ik begrijp de positie van die persoon volledig.

Dus het is goed nieuws dat het Trump-team en Trump zelf, op geen enkele manier bezorgd zijn over de manier waarop de ontwikkeling verloopt. En het doel is de slechteriken zo zeker te laten zijn van de overwinning. Jarenlang hebben ze het op hun eigen manier gedaan, ze waren gewend om mensen af te kopen, te chanteren, te bedreigen en ze kwamen op een punt dat ze niet geloofden dat iets hen nog kon tegenhouden..! En ze geloofden dat alles van hen was en dat ze het recht op alles moesten hebben en dus lieten ze hun oplettendheid zakken. En dat is hun ondergang.

En ik kan je eerlijk zeggen, dat president Trump wel degelijk de steun heeft van de US-militairen. En de reden dat de Deep State helemaal tegen Trump gaat, en ik zal Q’s woorden vanavond tegen mij gebruiken, ze weten dat het of hem of hen is…! Als ze er niet in slagen om te voorkomen dat president Trump nog een ambtstermijn krijgt, weten ze dat ze klaar zijn. Ik wilde niet zeggen dat ze dood zijn, maar ze weten dat ze klaar zijn.

En als we het over een vreedzame overgang hebben, hebben we het over een vreedzame overgang van Donald Trump naar… Donald Trump. Dat is de vreedzame overgang. En degenen onder jullie die naar mij hebben geluisterd, sinds nu al 11 jaar, maar de laatste vier of vijf jaar heb ik jullie gezegd, dat de US-militairen nooit Joe Biden als opperbevelhebber willen hebben. Weet je, ze gaan terug naar 1963, ze hebben allemaal een eed afgelegd om de republiek te redden en ze gaan het Amerikaanse volk niet opgeven. Of ons, weet je, de wereldbevolking, die zo afhankelijk is van de Verenigde Staten.

En ja, we hebben een probleem met Iran en we hebben een probleem met China. Er is een probleem met Rusland, dat is niet zo groot, maar er is een probleem daar en dit zijn de hoofdrolspelers. En weet je, ik heb dat gesprek eerder gevoerd en we hebben het gehad over het gebruik van speciale geavanceerde wapens, en ik heb het tijdens mijn gesprek gevraagd. En ik ben heel brutaal, echt een beetje Brits zeg maar, over, je weet wel, ‘wanneer’ en ‘hoe’ uh en natuurlijk wist ik dat ik via een open verbinding nooit -ik heb geen scrambler hier- over het plan die informatie zou krijgen. Ik moet naar een ambassade voor een scrambler en dus was dat een geval van de komende dagen. Waarop ik antwoordde ja, maar er zijn er slechts nog maar een paar over, tot aan de 20e januari. En we hebben allebei gelachen.

Robert & John Kennedy

Maar ik kan u zeggen, dat vanaf, ik weet niet ongeveer een half uur of 40 minuten geleden, nu dat signaal met de Tweets is gegaan van 30 tot 10 tot 5 en gestopt is, het duidelijk is: ‘The game is on’. En om te beginnen zal het vrij heimelijk zijn als we naar de 20e gaan, het zal meer openlijk worden. En ja, uiteindelijk moet de mainstream media naar beneden komen. En dat is misschien wel het eerste wat het grote publiek zal zien en begrijpen. En misschien is de nooduitzending die over hun mobiele telefoons of hun GSM’s komt, zodat je weet dat het gewone grote publiek dit in zijn gezicht zal krijgen. Omdat ze het moeten zien, ze moeten leren en ze moeten begrijpen wat er is gebeurd. Nou, nu niet lang meer, wees gewoon geduldig.

Dus president Trump heeft geen ontslag genomen, er is al die hacking van websites etc. etc. Hij heeft geen ontslag genomen, hij is in Texas op een militaire basis. De persoon die ik heb gesproken, de echte Q, is ook in Texas. Natuurlijk is iedereen die iemand is, in Texas, die plek. Het is de enige plek die geen ‘Dominion’ stemmachines had. We zouden deze ‘Lone Star’-staat moeten gaan begrijpen. Dus wees niet gedestabiliseerd… De slechteriken zijn erg goed in het in onze ogen gooien van dingen en proberen ons te laten denken dat we hebben verloren, terwijl we hebben gewonnen…!(Vanuit Austin/TX zal Trump op 12.01.2021 een toespraak houden HIER red.)

Dat is het punt: WE’VE WON, we weten het alleen nog niet.
Dat zal mijn slogan zijn denk ik. En we zullen terugkijken op deze tijd en je zult zeggen, ‘Nou dat is wat Simon zei, dat we hadden gewonnen, maar we wisten het gewoon niet’.
Het zijn moeilijke tijden, nog moeilijker dan we nu hebben meegemaakt, maar ik verzeker u, dat we er aan de andere kant uit zullen komen. Weet je, de mensen die voor dit moment gepland hebben, zijn al aan het plannen sinds de moord op JFK.

En we hebben een klein gesprekje gehad over, Charlie Ward’s favoriete onderwerp, we hebben een klein gesprekje gehad over de komende verandering in het geldsysteem. En het werd mij bevestigd, dat dat zeker op het spel staat. Absoluut begrepen, dat als je het banksysteem niet verandert, als je de manier waarop het geld aan mensen wordt uitgeleend niet verandert, als je de manier waarop het geld wordt verplaatst en alle oplichterijen die ermee gedaan worden, niet verandert, je eigenlijk het systeem niet verandert.

Ik had geen behoefte aan een studielezing, maar ik nam een lezing over, je weet wel, 1912 waarbij geld van de gouden standaard afkwam. Over het schip, de Titanic dat ten onder ging, met alle belangrijke namen. Het was een leuk een beetje terug naar school te gaan, maar wat het me liet zien, was dat het heel diep geworteld was. En dit is de gênante Amerikaanse persoon diep toegewijd aan de Verenigde Staten aan de mensen van de Verenigde Staten. En begreep dat Amerika terug moet naar de gouden standaard. Is dat spannend? Dat is het.

Eh, we zijn allemaal, ik ben moe. Jullie moeten moe zijn. Laten we fysiek moe zijn, maar niet emotioneel uitgeput. Omdat we meer energie nodig hebben. Het is nog niet voorbij. Er komt nog erger aan, voordat het beter wordt, dus neem gewoon een pauze, maar blijf vechten en stop nooit met geloven. Stop nooit met geloven. En als je eenmaal weet dat we dit kleine samenzijn met ons krijgen, denk ik dat de echte Q duidelijk onzichtbaar blijft. Je zult hun gezicht niet zien, ik weet niet eens, of de stem zal worden vermomd, maar zeker, we gaan een kans hebben om dat te hebben. En als God het wil, eh, weet je, dit zal eruit komen en je weet dat het echt iedereen zal steunen die goed is.

OK, spreek je snel, pas op!

* * *

Blijf de ontwikkelingen volgen:

simonparkes.org/blog

* * *

5 gedachten over “Simon Parkes’ gesprek met ‘Q’…!!!

 1. Ik hoop dat Simon Parkes gelijk heeft en dat de “plannen” mogen lukken.
  Als dit niet het geval zou zijn, dan hebben de Republikeinse staten er m.i. alle belang bij om zich zo vlug mogelijk af te scheuren. Met Biden en consoorten staat er hun immers een Stalinistische en Maoistische zuivering en terreur te wachten, waarbij dan vooral de blanken geviseerd zullen worden.
  Men mag imo de haat van de communisten niet onderschatten, tegen iedereen die in de weg staat van deze communistische NWO, waarvan de USSR in 1917 en later, een bloedig experiment was, met 30 à 40 miljoen doden. (tot 1939).
  Aan de top van dit systeem, zitten politieke psychopaten van het gemeenste en gevaarlijkste soort, en onderaan zijn er massa’s gefrustreerden & geobsedeerden verblind door afgunst & nijd en haat, die wachten op wraak. Dezen worden dan door de top gebruikt als vernietigingswapen, maar ook zij zullen nadien op hun beurt afgemaakt worden. (zie Yuri Bezmenov).
  Ik zie hier dan ook een gevaarlijk cocktail.. en éénmaal de geest (lees = de duivel) uit de fles, is er m.i nog maar weinig aan te doen.
  Een korte analyse : http://www.daretoreadit.com/71700/mike-adams-update-commentary-extremely-provocative-much-of-it-speculative-though
  met citaat : “Byrne went on to explain that the unfolding ‘color revolution’ has been implemented through four stages: demoralization through the COVID-PSYOP, disorientation through Antifa’s burning of buildings and the like, with no state response; the crisis of the RIGGED presidential election; and the RADICAL CONTROL phase, which is now the media and big techs wiping out any opposing points of view. “(=einde citaat).
  Dit geeft imo juist weer dat er gaande is, en waar we in de EUSSR ook mee geconfronteerd worden. Momenteel we nog in de eerste fase. Eens te meer dien ik vast te stellen dat toeval niet bestaat.

  1. Don Quijotte,
   Ik ben niet fatalistisch maar realistisch, voorzichtig en vooral wantrouwend.
   Ik ben immers reeds tientallen malen op het verkeerde been gezet. Wat er zich nu afspeelt in de USA is zeer verwarrend. Het belangrijkste gebeurt m.i. achter de schermen waar we weinig tot geen zicht op hebben. Ondanks alle hoopgevende berichten is er tot hiertoe niets zichtbaar gebeurd, om Trump op 20 januari 2021 de eed te laten afleggen als president. Hij heeft intussen aangekondig dat hij woensdagmorgen het Witte Huis zal verlaten.
   Als de krijgwet niet wordt afgekondigd dan is het voorbij. Zie de webstek van Jim Stone met citaat :
   “President Trump issued a VERY ODD executive order today
   If Trump does not intend to stay in office, this executive order worries me. Why on earth would he issue this if he is not going to fight? If he is not going to fight, this order will only help tyranny be enforced.” (=einde citaat)
   De link naar deze executive order :
   https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-law-enforcement-officers-judges-prosecutors-families/
   M.b.t. Qanon zijn er ook onrustwekende berichten :
   https://swprs.org/q-anon-may-have-been-an-fbi-psyop/
   Als ik alle tot hiertoe beschikbare elementen bekijk, dan is er imo meer dan een reden tot wantrouwen. Ik hoop dat ik mij vergis.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.