Advertentie

Liefde en licht..


river-of-thoughts-think-feel

x

x

Liefde en Licht

2016 © Harriet Algra / deze versie WantToKnow.nl/be

x

harriet algra
harriet algra

Langzamerhand komt er steeds meer over de ware historie van de mens naar de oppervlakte. De mensheid is niet gecreëerd door de god uit de Bijbel. Mensen zijn oneindig bewustzijn die er altijd zijn geweest en altijd zullen zijn. Ieder van ons bezit zijn eigen enorme universum waar wij zelf de schepper van zijn. Het heelal of het multiversum is zo immens groot dat het nauwelijks is voor te stellen.
Stel je voor dat je een bibliotheek inloopt die zo groot is dat je het einde van de zaal niet eens kunt zien. Vervolgens heeft het ook nog eens een heleboel verdiepingen en al deze zalen staan vol met boeken.

Ieder boek vertegenwoordigt een universum vol sterrenstelsels en planeten en een van die boeken bevat de informatie over dit universum en vinden we op één van die pagina’s de beschrijving van de aarde. Dit betekent dat er vele triljoenen verschillende universa bestaan met overal verschillende culturen van mensen die leven in complete harmonie en waar continu nieuw leven wordt gecreëerd.

Ieder universum bevat zijn eigen golflengte, te vergelijken met een radiozender, die is verbonden met de Bron. Het multiversum is opgebouwd uit 12 superenergieën, die volledig uitgeëvalueerd zijn, waaruit de mens is ontstaan. Ongeveer 2 miljard jaar geleden vond er in een deel van het multiversum een verstoring plaats. Met behulp van technologieën probeerden de mensen, die verstoring te verhelpen. Hierdoor begon hun lichaam echter te versoberen waardoor ze langzamerhand geheel afhankelijk van die technologieën werden en de verbinding met de Bron kwijtraakten.

Het schilderij 'De heilige familie' van Leonardo da Vinci bevat een verborgen Archontische entiteit. Onduidelijk is wat Da Vinci ons wilde tonen..
Het schilderij ‘De heilige familie’ van Leonardo da Vinci bevat een verborgen Archontische entiteit. Onduidelijk is wat Da Vinci ons wilde tonen.. (klik voor artikel)

Archontische krachten: superintelligente meestermanipulatoren.
De rest van de mensheid besloot hun te gaan helpen en een enorm groot experiment werd opgezet. Er werd een nieuw synthetisch universum om hun heen geplaatst om ze de kans te geven geheel op eigen kracht met behulp van liefde de verbinding met de Bron te kunnen gaan herstellen. Er werd afgesproken dat er geen hulp van buitenaf zou worden toegestaan. 500-duizend jaar geleden werd dit synthetische universum echter overmeesterd door Archontische wezens met een zeer hoog ontwikkelde artificiële intelligentie, die op geen enkele wijze een verbinding met de Bron hebben en zich alleen door middel van klonen weten voort te planten.

Deze wezens waren zeer onder de indruk van de scheppende capaciteiten van de mens en het werd hun doel de mensheid gevangen te houden om hun scheppende krachten voor hun eigen doeleinden te kunnen gaan inzetten. Ze plaatsten 8 nieuwe hologrammen over de originele blauwdruk van het synthetische universum, de huidige Matrix, dit resulteerde in de grote val van het bewustzijn, waardoor de mensheid hier niet langer zijn oorsprong wist te herinneren.

Vervolgens werden er nieuwe lichamen ontworpen inclusief chakra’s, die de mensen sterfelijk maakten en volledig onder mind control plaatsten en ze liet geloven dat zij gecreëerd waren door de goden, die men diende te aanbidden om de hemel te kunnen bereiken. Ruim 5000 jaar geleden werd door hun het hologram van de huidige aarde in 7 dagen opgebouwd zoals deze in de Bijbel staat beschreven. Volgens Joodse jaartelling, die hierop is afgestemd, leven we nu in 2016 in het jaar 5777.

De religies werden gecreëerd.
Deze stonden vol met wetten, die exact opgevolgd dienden te worden, anders zou je in de hel eindigen, zo werd je verteld. Om de hemel te kunnen bereiken moest je bij het overlijden op zoek gaan naar de tunnel van licht waar al je dierbaren je staan op te wachten. Dit is echter de grote valkuil die ons hier gevangen houdt, omdat je geheugen van dit leven geheel wordt gewist zodra je die tunnel binnengaat, waarna je onmiddellijk opnieuw in het exact hetzelfde leven wordt teruggeplaatst en je opnieuw alles kunt doorlopen.

Dit verklaart ook de flashbacks, zogenaamde Deja Vú’s, die je kunt hebben van plekken of situaties of van personen die je kent, terwijl je ze in dit leven nog niet eerder hebt ontmoet. Ingevoegde hologrammen proberen ons wijs te maken dat we in allerlei reïncarnaties hebben geleefd. Dit heeft geleid tot het feit, dat de meesten van ons ditzelfde leven al duizenden keren hebben beleefd en wat door zal gaan tot we wakker genoeg zullen zijn om het donkere gat, waar ze ons altijd bang voor hebben gemaakt, te gaan kiezen , omdat dit de ingang van ons hart vertegenwoordigd en ons zal terugbrengen naar het echte licht, de Bron.

Jezus en de Essenen..

Tom Hanks en Audrey Tatou in de verfilming van 'de Da Vinci Code' door Ron Howard.
Tom Hanks en Audrey Tatou in de verfilming van ‘de Da Vinci Code’ door Ron Howard. Hierbij gaat het om de Koninklijke bloedlijnen vanaf het leven van Jezus.

Er zijn in de geschiedenis een aantal keren, momenten geweest waarin de mensen de kans kregen terug te keren naar de oorspronkelijke wereld. Dit gebeurde ook ongeveer 2000 jaar geleden toen Jeshua, of ‘Jezus’, zoals wij hem noemen, leefde. Hij werd geboren binnen de Koninklijke bloedlijnen van de Essenen. De Essenen waren in die periode geheel wakker en namen de taak op zich, de mensheid wakker te schudden.

Jezus, was een echte activist en werd tot grote woede van de priesters, overal gerespecteerd. Hij leerde iedereen, dat wat hij kon niets speciaals was omdat alle mensen hiertoe in staat zijn zodra ze weer hun natuurlijke rol als scheppers zullen oppakken en ze gaan realiseren dat ze niet de persoon zijn in wiens lichaam ze zitten. De priesters waren als de dood, dat zij hun macht over de mensheid zouden gaan verliezen. Om dit te voorkomen werd een val opgezet, die leidde naar de kruisiging van Jezus.

Vervolgens werden alle Christenen gedurende de eerste eeuwen na Christus op gruwelijke wijze vermoord, om de waarheid vernietigen. De huidige Bijbel werd in de 4de eeuw na Chr. opgesteld door de psychopathische Romeinse keizer, die alleen die boeken erin liet opnemen, die zijn macht zouden gaan vergroten. Dit had tot gevolg dat alle ware geschriften eruit gehouden werden en er een zeer vertekend beeld ontstond die puur was bedoeld om de mensheid onder controle te kunnen houden.

2012: Twee oud-pausen poseerden.. De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de vorige paus. Of de witte en zwarte paus..
2012: Twee oud-pausen poseren.. De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de vorige paus. Of de witte paus en de ‘zwarte paus’..

De Jezuïeten, de verborgen krachten achter de schermen..
Dat we in deze huidige tijd, het einde van een cyclus zouden bereiken, was altijd al bekend bij de Archontische elite. Om te voorkomen dat ze alle slaven zouden gaan verliezen, werd er zowel door de Jezuïeten als de Vrijmetselaars een gewiekste val opgezet, om mensen weer terug de Matrix in te lokken. Allereerst werd er een zware donkere periode gecreëerd in de vorm van de Middeleeuwen die gekenmerkt werd door de Inquisitie en de Pest, waarbij miljoenen mensen het leven lieten.

In de 19de eeuw snakten de mensheid naar Liefde en Licht, die ze aangereikt kreeg in de vorm van de ‘New Age’ in 1875 door Helene Blavatsky, die een hoge rang binnen de Vrijmetselarij had. Alle vrijdenkers die helemaal klaar waren met de Katholieke kerk met zijn al zijn leugens en geweld, liepen regelrecht de nieuwe val binnen om opnieuw belogen te kunnen worden. Om je uit deze val te kunnen bevrijden, is veel moed evenals een sterk karakter nodig. Het is vanuit de overtuiging namelijk niet gemakkelijk om je los te maken, wanneer die overtuiging je doet geloven, dat dit de enige en juiste weg is die je zal gaan bevrijden.

De meeste mensen zijn niet klaar voor deze enorme teleurstelling en weigeren de punten met elkaar te verbinden waardoor de waarheid zichtbaar wordt. Het zal je waarschijnlijk verbazen maar de meest schadelijke ideeën voor de mensheid, komen voort uit religies, spiritualiteit en Big Farma en weet je waarom? Omdat ze allemaal, geen één uitgezonderd, zijn gecreëerd door de Archontische Elite om ons bij de waarheid weg te houden en los te koppelen van de Bron.

Vaccinaties zijn niet ontworpen om je te kunnen beschermen tegen ziekten, ze veroorzaken Autisme en Alzheimer, beide ziektebeelden waarbij de persoon geheel losgekoppeld is/wordt van de Bron. Ziekten/aandoeningen die voorheen nooit hebben bestaan. Momenteel is 1 op de 10 kinderen autistisch en de verwachting is dat over 20 jaar 1 op de 2 zal zijn. Er is een Satanisch element hier op deze planeet aanwezig, die in de afgelopen decennia steeds meer voet aan de grond heeft gekregen door de ‘New Age’beweging, die zijn aanhangers leert, nooit te oordelen.

Satanisch Hollywood…
Heel Hollywood en de muziekwereld zijn er mee doorspekt. Het is overal zo duidelijk zichtbaar dat het nauwelijks is voor te stellen dat er nog mensen zijn die dit niet zien of niet willen zien. Denk aan shows van o.a. Madonna en Beyoncé. In de VS alleen al heeft het Satanisme miljoenen aanhangers en is het bij de Amerikaanse militairen zelfs een erkende religie. Volgens Jay Parker ligt het percentage rond de 10%; dit houdt in dat dus 1 op de 10 Amerikanen zich hiermee bezighoudt. Ze zijn wereldwijd bezig een Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen die gebaseerd is op een Luciferiaans systeem, met de kenmerken:

 • Afstand doen van persoonlijke vrijheid (loskoppelen van de Bron)
 • Ritueel misbruik
 • Ritueel offeren
 • Kindermishandeling/Pedofilie
 • Bloed drinken en mensenvlees eten

Satanisme is omgeven door geheimhouding en wat die 2 met elkaar verbindt is bedrog. Hoe meer geheimhouding er binnen overheden plaatsvindt hoe groter het bedrog naar de mensen toe. De mensen die zich hiervoor lenen zijn te koop, door hun hebzucht naar geld en macht. Eenmaal deze weg ingeslagen, leidt dit automatisch naar Satanisme en wordt je een parasiet, die niet langer kan bestaan zonder te stelen en teren op anderen. Je overleeft niet langer op eigen kracht en bent het contact met de Bron volledig kwijtgeraakt. De volgende stap die hierop volgt is het vampirisme.

Prins Charles was één van de beste vrienden van de ontmaskerde pedofiele 'engerd' Jimmy Saville.. Hij schopte het tot de edelstand en mocht zich 'Sir Jimmy' noemen. Saville is één van de meest gruwelijke voorbeelden van pedofiele elite, die decennia lang werd beschermd..!!
Prins Charles was één van de beste vrienden van de ontmaskerde pedofiele ‘engerd’ Jimmy Saville.. Hij schopte het tot de edelstand en mocht zich ‘Sir Jimmy’ noemen. Saville is één van de meest gruwelijke voorbeelden van pedofiele elite, die decennia lang werd beschermd..! Het kán niet waar zijn, dat zijn daden niet bekend waren bij de Britse elite en dat zij dus zélf niet ook betrokken waren..!

Ook dit komt wereldwijd steeds meer aan de oppervlakte, ook in Nederland. Kijk hoeveel overheden nauw betrokken zijn bij ritueel kindermisbruik. Heb je eenmaal je leven gegeven aan Satan dan zal hij meer en meer van je gaan eisen. Er is in dit leven maar één weg terug naar de Bron, voor deze mensen en dat is met de waarheid naar buiten komen. Dit gebeurd echter tot op heden zelden of nooit, omdat de meesten voor die tijd, onder zware medicatie weggestopt zullen worden in psychiatrische inrichtingen of zelfs worden vermoord.

autisme vaccineDe meeste informatie waar de ‘New Age’ beweging zich mee bezighoudt is afkomstig uit gechannelde berichten. Ze sporen mensen aan tot mediteren, of erger nog de daders te vergeven, je over te geven aan de situatie en het gewoon te laten gebeuren. Dit is echter de negatieve weg, want we leven in een fysieke wereld met fysieke regels, wil je iets tot stand kunnen brengen. Door middel van meditatie kun je geen boodschappen doen, benzine tanken, je huis schoonmaken, de afwas doen, je eten koken etc. etc.

De New Agers hebben geen oog voor wat er op deze planeet gebeurt. Het interesseert ze niet, dat er mensen zijn die lijden of dat er Luciferianen zijn die kinderen ritueel misbruiken en offeren. Alles wordt op KARMA gegooid, of dat wat deze mensen overkomt, een zelf-gekozen lot zou zijn.. Dus ook

 • Als een kind ritueel geofferd wordt is dit karma
 • Als een kind gemarteld en verkracht wordt is dit karma.
 • Als een land als Syrië gebombardeerd wordt hebben de mensen dit ‘gewild’
 • Als Palestina, Jemen, Libië, Egypte of de Oekraïne worden vernietigd hebben de mensen dit ‘gewild’.
 • Als de president van de VS staat te liegen op de televisie dat er geen vrije energie bestaat of geheime ruimte programma’s of geen idee heeft wie er werkelijk achter 11 september zat, dan is die president een hoge ziel en een verlosser voor onze planeet.

De positieve weg is, om anderen geven zoals je om jezelf geeft, de ander helpen indien nodig. We moeten er voor kiezen om gezamenlijk een wereld neer te zetten, die gebaseerd is op Liefde en Respect voor alles wat leeft. Dus ook optreden tegen de Luciferiaanse invloed die alles wat menselijk is op deze planeet, probeert te vernietigen. De bestaande religies en geloofsovertuigingen zijn de belangrijkste veroorzakers van oorlogen, armoede en trauma . Dit is mij nog nooit zo duidelijk getoond, als nu tijdens mijn verblijf in Zuid Afrika. Het wordt tijd dat we ons hiervan gaan loskoppelen, door weer in onze eigen kracht te gaan staan.

Harriet Algra

oktober 2016

3 gedachten over “Liefde en licht..

 1. Het begon interessant. Maar toen kreeg ik wat vragen. Kon men in de vierde eeuw dergelijke complexe teksten zoals die in de Bijbel zijn opgenomen opstellen? Er was toe immers geen drukpers en dergelijke. Daarbij wordt weer te pas en on-pas de vrijmetselarij erbij gehaald (nog afgezien of deze Helene een man of vrouw is, dat is me niet duidelijk). VM is voornamelijk een mannen ding en pas later toegankelijk voor vrouwen.
  De weg van de vrijmetselaar is een spiritueel pad. De vereniging bestaat pas sinds begin 1700. Ja, ervoor was er sprake van dergelijke arbeid, maar niets wijst erop dat de club die onder de naam vrijmetselarij schuil gaat voordien bezig was de mens te onderwerpen en nu al helemaal niet. Sterker nog, bezoek eens een open dag en zie dan zelf wie en wat deze mensen zijn. Trouwens, het is inderdaad wel eens voorgekomen dat historische figuren tevens vrijmetselaar waren, maar lang niet alle macht nemers horen hiertoe. Bijvoorbeeld, Clinton, Bush (om er maar een paar te noemen) zijn geen vrijmetselaar. Van de US presidenten zijn dat er slechts enkele. In de EU nog minder.

  Ik wil niet teveel hierover uitweiden, want dit gaat voorbij aan het doel om te zoeken naar wie ben ik? Een cruciale vraag voor hen die op de tempelpoort kloppen.

  Afgezien hiervan is voor mij het concept Jezus, iets waarin ik grote twijfels heb. Tenzij je een verlicht (helder?) persoon van toen gelijk kan/wil stellen met bijvoorbeeld Said Baba, en vele anderen, maar dan vraag ik me af wat en waarvoor dit typ in de Bijbel beschreven is.

  Archonten, sta er niet vreemd van te kijken dat dit een werkelijkheid is/kan zijn. De kracht van de mens zoals die is beschreven dat is ook iets waarin ik graag wil geloven en denk dat dit ook zo is, maar jammer genoeg niet altijd toepasbaar voor een ieder individu in het dagelijkse leven.

  Kortom, met plezier gelezen, maar met grote kanttekeningen (over meer dan wat ik hier opschrijf). Misschien stoorde ik me aan het typische (Nederlandse?) vingerwijzen om ergens de zwarte piet toe te bedelen? Daarbij is het misschien wel leuk voor mij en andere lezers om te weten hoe u bij deze persoonlijke opsomming bent gekomen?
  Vriendelijke groet, Henri

 2. Het interessert spirituele mensen wel degelijk dat er afgrijselijke dingen gebeuren in de wereld.
  Nogal vreemd dat een oordeel wordt vermeld in dit artikel, dat dit niet zo zou zijn.

  Spirituele mensen (ik spreek nu voor mezelf) functioneren het beste vanuit het licht.
  Ze hebben wel degelijk oog voor wat er op de wereld gebeurt.
  Maar willen bijdragen, vanuit positiviteit.
  Iets wat niet hetzelfde is als negeren.

  Meditatie is bedoeld om tot jezelf te komen, en van daaruit handelen.
  Iets wat alleen maar positief is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.