Advertentie

Aanbieding: ‘Werken met de graancirkelcodes’.


Het fenomeen graancirkels is je aandacht waard, maar wellicht ben je er al volop mee bezig. Óf.. ben je iemand die ‘er niet in gelooft, zoals sommige mensen beweren van fenomenen die er toch gewoon ZIJN.. Maar ja, als ze dus niet bestaan voor iemand.. 

Graancirkels, of beter: graanformaties, zijn een werkelijk fenomeen.. Onverklaarbare figuren in graan, tarwe, rogge, havervelden, de basis van ons dagelijkse voedsel.. En wat een machtige formaties zijn het… Kijk eens naar de dolfijnenformatie hieronder in het artikel. Een relatief kleinere graanformatie, maar je kunt aan de hand van de menselijke figuurtjes, zeg maar de zwarte stopjes, of de ´mieren´ die je om deze formatie ziet lopen, de maat van deze formatie inschatten. En dan te bedenken dat we spreken over graan, dat op deze wijze, met vol-perspectief, is ‘neergelegd’.

Het woord ‘graancirkels’ verdwijnt eigenlijk ook steeds meer; het zijn al lang niet alleen ‘cirkels’ meer, die in het graan verschijnen. Er is vaak niets meer van een ´cirkel´ te ontwaren.. De onderzoekers van deze graancirkels, onder wie heel veel universitair geschoolde mensen, spreken daarom sinds een paar jaren liever over ‘graanformaties’. Nogmaals: werkelijk een fenomeen dat zijn weerga niet kent..! Het jaar 2015 bracht ons tot nu toe al verbazende formaties, zoals deze formatie van begin augustus uit Ox Drove, Bowerchalke, Wiltshire. Hier in het YouTube-filmpje getoond via een prachtige drone-opname:

Maar wat doen deze magisch-realistische graanformaties nou met de Aarde en ons, formaties die met name in het Engelse Wiltshire elk jaar ‘acte-de-presence’ geven. Wanneer we spreken over het onderliggende ‘verhaal’ van graancirkels, het volgende: wij menen er goed aan te doen, je daarom graag nog een keer, als speciale aanbieding, het onderstaande boek aan te bieden. En over deze achtergronden van de graanformaties, de volgende informatie alvast uit het boek.

In het onderstaande artikel vertelt Hannah van Buuren over haar ervaringen met de graanformaties. Als uitgever van het boek ‘Werken met de Graancirkel Codes’, vroegen we Hannah om het voorwoord voor dit boek te schrijven.. En dat deed Hannah; met overgave kunnen we wel zeggen.. Het resultaat werd een persoonlijke verhaal van een paar jaar gelden, toen ze precies in een indringend persoonlijk proces terecht gekomen was. Het resultaat is een visie, een reflectie voor ieder mens die met een ´open mind´ op deze krachtig/prachtige formaties focussed.

In het stuk eronder vertelt Johan Keijser, de auteur die bij het ter perse gaan van dit boek overleed, over het ‘gebruik’ van de energie van de graancirkels. En hoe deze vanuit de pure geometrie al op ons van invloed zijn, door er alleen maar naar te kijken.. Maar we geven graag eerst het woord aan Hannah over dit bijzondere boek:

X

Het nieuwe graancirkelboek, van dezelfde uitgever als de WantToKnow.nl-site. (klik op afbeelding voor link)
Het nieuwe graancirkelboek, van dezelfde uitgever als de WantToKnow.nl-site. Bestel het boek nu ZONDER verzendkosten! Kijk onderaan dit artikel.

* * *

X

– Werken IN graancirkels –

x

‘Graancirkels. Wat gebeurt er toch met me..?’

2010/juni © Hannah van Buuren

x

Nou ben ik een nuchter mens van het slag: ´Wat de boer niet kent, daar gelooft-ie ook beslist niet in.´ Hoe diep spiritueel ook, zweverigheid is aan mij niet besteed. Hogepriester(-essen)verhalen en geëxalteerde rituelen uit Atlantis of Egypte evenmin. Eigenlijk is er maar één ding waar ik in geloof: evolutie. Omdat ik die zelf ervaar. Omdat die dwars door mijn lichaam en psyche beweegt, en daarin dingen verschuift, vaak ondanks mijzelf… Omdat juist die pure soort Scheppingskracht mij diepgevoeld respect inboezemt.

Dus graancirkels?
‘Ze’ vroegen me om met een klein stukje mee te werken aan een prachtig boek, getiteld: Werken met Graancirkels van Johan Keyser & Judith Moore: een indrukwekkend boek met de mooiste afbeeldingen ooit. Elke graancirkel voorzien van de geïnspireerde tekst om zelf mee aan de slag te gaan, door Judith Moore, een van de zuiverste channelaars die ik ken, en diep bewonder.

Er was -nog kort geleden- een tijd waarin het me hoofdzakelijk ontroerde dat ze in granen (Engels: crop = oogst) gemaakt worden, en niet bv als graffiti op de muur van een station of fietstunnel. ‘Wie dit medium, zo diep gelieerd aan Leven, gebruiken,’ dacht ik, ‘moeten zielekunstenaars wezen.’ Deze ‘iemanden’ of ‘ietsen’ die doordrongen zijn van wat juist granen voor mensen en dieren betekenen: basisvoedsel voor iedereen. Maar ook doordrongen van de diepere betekenis van graan in de zin van ‘als de graankorrel niet sterft…….’, ‘si le grain (de blé) ne meurt…’

Maar nu ik, na een zeer donkere nacht van mijn ziel waarbij ik tot heel laag in het collectief onderbewuste viel, m’n hernieuwd bewustzijn weer oppak, raken ze me met volle kracht:

Liefdesboodschappen zijn het,

Liefdesboodschappen voor een mensheid in een tijd dat de graankorrel sterven moet, opdát.

Bladzijde voor bladzijde en afbeelding voor afbeelding dóen ze iets met me. Ik zal proberen te verwoorden wát, maar dat is niet gemakkelijk. Want ze willen, juist in al hun rust en schoonheid pertinent de woorden, de taal voorbij gaan. Woorden zijn eigenlijk een oppervlakkig medium; taal is voorbijgaand. Taal raakt ook lang niet alle mensen. Woorden kunnen àfgehouden worden, of misgeïnterpreteerd. En wie kent het begrip ‘woordenstrijd’ niet? Oppervlakkigste van het oppervlakkigste.

Er zijn media die dieper gaan: muziek, beelding. Althans: als ze voortkomen uit een universeel bewustzijn, niet als ze, zoals te vaak gebeurt, enkel uitdrukkingen zijn van allerindividueelste ego-emoties of commercie. Vanouds zijn er mensen geweest, maar vooral ook andere Wezens, die hier op onze planeet Beelding hebben gebruikt om diepe lessen over te brengen.

Je merkt het zelf niet, maar ze praten met je onderbewuste, en vaak zelfs met het collectief onbewuste. Ze fluisteren diep en dringend met onze diepere lagen, terwijl jij je staat te vergapen aan gave schoonheid die ver boven je petje uitgaat. Zulke Beeldingen zijn graancirkels. Zij praten een ‘taal’ die geen tijd kent, en daardoor juist nu heel erg op tijd komt. Ze zijn prachtig. Ze roepen je verrukking op: met hun cirkels, met hun geometrische patronen, met hun variaties.

En ze zijn voor ons allemaal.
Ze richten zich op ons aller diepste bewustzijnslagen. Democratisch als ik van den bloede ben, juich ik dat ten zeerste toe: je hoeft er geen Engels voor te kennen, je hoeft geen cursussen te volgen, om ‘hallo, ik ben mens’ tegen hen te zeggen, en als antwoord te krijgen: ‘lévende mens, I presume?’ Vóór je het weet, zijn je diepere lagen al met hen in woordeloos gesprek. Vóór je ja of nee kunt zeggen, is er al iets verschoven in je hart en hoofd.

graancirkel-dolfijnen-14-aug-2002En laten we zu ook hard nodig hebben!. Ze komen precies op tijd! Want deze jaren zijn -hoe symbolisch – een tijd van korte, maar zeer intense ‘als de graankorrel niet sterft….. ’. Deze graancirkels laten graan op heel speciale wijze breken, opdat de boodschappen ons voeden… Want laten we wel wezen: voor geen mens op deze planeet, voor geen enkel wezen op deze planeet en zeker ook niet voor de planeet verlopen deze jaren gladjesweg. Wij oogsten wat we zaaiden.

Doordat wij, mensen van nu, oogsters en voltooiers zijn van dit tijdperk, komen er ook zomers en oogsttijden op die we eerder hebben beleefd. Het is niet voor het eerst dat we aan de rand van een te oogsten tijd-veld staan. En uit eigen omhooggekomen ervaring kan ik zeggen dat we dit eerder hebben meegemaakt. Soms in eenheid met de Bron, de zon achter de zonnen. Dan maaiden we de velden leeg, en boden de oogst aan de Heren en Vrouwen van Evolutie aan: die Hoge onstoffelijke Energie-Wezens die haar transformeerden in nieuwe, nog ongekende aardes, die ze voor onze verrukte zielen ontwierpen.

Vaker echter weigerden wij de oogst af te staan, het rijpe graan dat wij zelf waren te laten breken voor transformatie. Dan sloten wij de deur naar de Bron, en gingen er hoogmoedig mee aan de gang voor onszelf. Niet beseffend dat wat zich afscheidt van de Lichtbron degenereert, en nog dieper degenereert, tot we onszelf niet meer herkenden, doordat ons bewustzijn verduisterde waar we bij stonden.

Nu staan we weer op dat punt, en hoewel we het goddank in ons dagbewustzijn niet beseffen, rijst er in ons onbewuste, en nog dieper: in ons collectieve onbewuste de schaduw van herinnering omhoog, als rioolwater dat opborrelt tijdens noodweer. Wat ons ‘s nachts slapeloos laat wakker liggen, en wat ons overdag gejaagd maakt, dat weten we -nogmaals: goddank- niet. Konden we ‘groter’ kijken, dan wisten we dat het herinnering was. Herinnering aan zaken die niet herhaald hoeven te worden nu.

Dat is het allereerste wat ik ervoer bij de graancirkels na mijn val in het collectieve onbewuste: hoezeer ze troosten, hoe zeer ze helen! Het kan me niet werkelijk schelen of ze door Arcturians worden gemaakt of soms ook door ‘gewone’ mensen: de Beeldingen die ze gebruiken, hun combinaties van lijnen, hebben een diep genezend effect op het bewustzijn dat de transit van deze tijd meemaakt.

Als het ‘gewone’ mensen zijn in sommige aanwijsbare gevallen, dan stonden ze, wellicht ondanks henzelf, in zuivere verbinding met de lagen in ons allemaal die nu beschermd en genezen moeten worden. En dat is logisch: want wie zich, ook als gewoon mensje, begeeft in een vormentaal die tijdloos plus universeel is en gericht op speelse genezing, die kán daar gewoonweg geen vernietigend speeltje van maken.
De grotere universele glimlach-energie heft hem of haar onverbiddelijk op. Eén mens of een paar mensen die de zee zoet willen maken, krijgen dat niet voor elkaar: het omvattende omhult de enkeling.

Het omvattende van wat een graancirkel ‘wil’ omvat elke enkeling zonder onderscheid des persoons. Ik heb het ervaren. Ik heb het gevoeld. Ik ben erdoor veranderd. In leven-wekkende zin. Vanaf dat ik de cirkels in dit boek in handen kreeg, en er elke dag onbeperkt naar mocht kijken, ging ik van mijn eigen leven houden. Dat deed ik voorheen niet zozeer, hoewel ik wist (en verkondigde) dat het wel nodig was. Maar mijn leven was een -vond ik zelf nogal dramatisch- zwaarbelast leven, en ik achtte het van begin tot op vandaag nogal als erg moeizaam. Veel teleurgestelde verwachtingen.

Engel-graancirkel Gog Magog Hills 25 - 07 - 2001
Engel-graancirkel Wilshire, Gog Magog Hills, 25 juli 2001

LEUK!
De cirkels, elke avond andere, fluisterden met lagen ìn me die ik niet bewust hanteer. Ineens merkte ik dat ik van mijn leven ging hóuden! Dat ik van mijzelf, zo vaak verworpen door mezelf, ging hóuden. En dat dit leuk was! ‘Leuk’, het woord kwam niet zo vaak voor in mijn vocabulaire. Wel de woorden ‘pittig’, en ‘uitdagend’, maar ‘leuk’? Ja! En ‘speels’. En gericht op vreugde van leven met anderen.

Logisch, zeggen de toelichtingen bij de cirkels vaak: ‘ze werken op je DNA, dat rechtstreeks in verbinding staat met je ziel, en die weer met je Bron´. Dat doen ze, ja, en ja. Maar nog meer, en ik denk dat dit komt door de gave Beelding-vormen die ze vertonen: ze werken ook op je eenheids-bewustzijn.

Natuurlijk, allerlei soorten mensen komen ernaar kijken. Maar dat is het niet alleen. Het voelt mij alsof ze, fluisterend naar alle kijkers, in concreto of zoals hier op papier, de gemeenschappelijke bodem oprakelen: de Bron die zich onvermengd in leven begaf, een daad waar we allemaal in zaten en aan deelnamen. Je herkent anderen zonder er woorden aan te hoeven geven. Je voelt anderen, ook dieren, ook planten, ook mineralen, ook Hogere Wezens aan in hun bestáán. Alsof je ze even aan mag raken tot onder hun hart.

Ze wekken een glimlach. Jouw glimlach. Naar zomaar onbekende anderen, die toch weer niet zó onbekend voelen. En dit ‘klopt’ natuurlijk ook (gelukkig!): als zij jou verzoenen met je eigen leven, zozeer zelfs dat je er vreugde uit kunt puren, dan herken je ook anderen in hun levensgang. Dan valt de zware sluier van afgescheidenheid van je af. Dit geldt ook voor onze aarde.

De prachtige toelichtingen van Judith Moore vertellen ook hoe ze soms seinen zijn voor de aarde zelf: signalen tot verrijzen. Ik geloof dit. Soms hoeft er in onherkende verten maar één Woord gesproken, één Klank aangeheven te worden, en sterren veranderen van koers, hun zwier aan planeten meenemend. Dus als zo’n Signaal ge-drukt wordt op haar oppervlak, hoe zou ze het willen negeren?

Hannah van Buuren,
Stichting Poort (
website HIER)

X

* * *
graanformatie uit boek Graancirkelcodes

* * *

x

Praktisch werken met de graancirkels en gliefs

Johan Keijser © 2006 (uit het boek ‘Werken met de Graancirkel Codes)

x

X
Het enkel kijken naar de foto van een cirkel en bijbehorende glief is al voldoende om de formules in de cirkel te laten werken. Je hoeft eigenlijk niet eens te weten wat elke cirkel doet voor Aarde, mens of natuur. Behalve de effecten die in het boek vermeld worden, gebeurt er nog meer dat helemaal niemand weet. Maar het is wel belangrijk dat er steeds mensen mee bezig zijn.Maar gebed en meditatie zijn altijd krachtig bij het kijken naar de stellen van cirkel en glief. Ieder van jullie heeft een unieke roeping en gave. De alchemie van de stellen wordt beïnvloed door het gebruik van heilige mantra’s, gebeden en gewijde taal. Onthoudt dat bij elke variabele de formules nieuwe dimensies manifesteren.

Johan Keijser, co-auteur van het boek 'Werken met de Graancirkel Codes'
Johan Keijser, mede-auteur van het boek ‘Werken met de Graancirkel Codes’

Het gebruik van trillend geluid wordt zeer aanbevolen. Tonen, chanten, Tibetaanse schalen, kristallen schalen, didgeridoo’s en trommels zijn krachtige werktuigen om de formules te versnellen. De mensen hebben op hun reis naar verlichting vele schatten gevonden. Elke gave levert vruchten op bij meditatie met deze formules. Kundalini-energie is een sterke creatieve kracht; voor diegenen van jullie waarvan de Kundalini ontwaakt is: gebruik deze energie in combinatie met de formules.

Degenen die niet gewend zijn om te mediteren zouden als volgt kunnen werken. Ga op een rustige plek zitten. Vergeet alles om je heen, stel je voor dat je je verbindt met Moeder Aarde door een paar wortels die uit je voeten diep de aarde ingroeien. Verbindt je dan via je kruinchakra (boven op het hoofd) met de kosmos. Als je helemaal rustig geworden bent, kijk dan een poosje naar het beeld van een graancirkel en de sterrenglief. Dit werkt al. Je kunt verder de suggesties volgen die gegeven worden in de tekst bij een bepaalde cirkel.

Degenen die gewend zijn om te mediteren zouden op de volgende manier kunnen werken. Breng bij de inademing het licht van de Centrale Zon binnen door jullie kroonchakra.  Veranker het in de kristallen kern van de planeet, en stuur het dan bij de uitademing terug naar boven naar de Centrale Zon. Doe dit drie keer. Dit heet Maya yoga. Visualiseer dan een kristallijnen bol. Als je in een groep werkt kan die bol in het midden van de groep staan.

Begin dan de holografische activering van de graancirkels en sterrengliefs. Laat iemand het open boek met graancirkels en gliefs tonen, zodat iedereen ze kan zien. Laat de beelden binnenkomen door je derde oog – het punt op je voorhoofd tussen de wenkbrauwen -stuurze naar je pijnappelklier -direct achter het derde oog in de hersenen -dan naar je hart, en vandaar naar je wortelchakra. Breng daarna de beelden weer naar je hart en projecteer ze in de bol. Herhaal deze procedure met elke graancirkel en bijbehorende sterrenglief..

Wanneer alle graancirkels en sterrengliefs van de serie die je wilde doen voltooid zijn, concentreer dan de binnen de kristallijnen bol verzamelde beelden in de kracht van een maiskorrel en stel je voor dat je deze korrel plant in het collectieve bewustzijn van Moeder Aarde. Sluit af met een gebed van dankbaarheid.
Deze meditatietechniek is het alchemische middel waardoor jij, als lezer, kunt deelnemen aan het mede scheppen van de Hemel op Aarde. Hoe sneller je begint te werken met deze belangrijke oefening, hoe beter. Ieder van jullie is belangrijk, wij zijn bij een kritieke massa.

Jullie zijn een werktuig van Schepper God. Geef jezelf alstublieft volledig in dienstbaarheid. Laat jezelf leiden door Spirit wanneer je een meditatie doet, omdat er creatieve toevoegingen kunnen zijn die de speciale activeringen waarvan je deel uitmaakt zullen versterken. Veel mensen die open zijn voor het collectieve bewustzijn en het ontwaken van de kosmische essentie op onze planeet zullen een band met de taal in deze teksten kunnen krijgen.

Een band krijgen met deze informatie is een nuttige oefening om je kosmische bewustzijn te vergroten. Sta jezelf toe deze informatie op celniveau in je op te nemen. Verwacht niet van jezelf dat je alle aspecten en mysteries die deze tekst bevat zult begrijpen. Ervaar hem, straal hem uit, tril mee en neem hem in je op – door dit te doen zul je de mensheid een onmetelijke dienst bewijzen.

~~~~~~~~~~
Noot van de redactie:

Kun jij je voorstellen dat ELKE VORM zijn EIGEN TRILLING HEEFT. En andersom dus ook..?
Kijk en neem wellicht een nieuwe bewustzijns-stap..!!

~~~~~~~~~~~~~~~~

De wetenschap op deze planeet is beperkt.
Er zijn er die denken dat ze zeer ontwikkeld zijn, ingeperkt door hun lineaire denken. De universele wetten zijn niet beperkt tot lineair denken. Als er onder degenen die deze informatie verwerken mensen zijn die andere, maar geldige interpretaties van deze graancirkels hebben, dan zijn ze welkom om hun ideeën en informatie naar voren te brengen. Er is geen behoefte aan conflict of meningsverschil over deze zaken. Dit is een heel belangrijke interpretatie van een mysterie dat de mensen geprobeerd hebben te beantwoorden.

Laat je geest ermee worstelen, zich erin ontplooien en het interpreteren. Hoe verder je gaat bij de reis langs de mysteries op dit gebied, hoe beter het zal zijn. Door dit proces van intellectuele en intuïtieve worsteling, zul je je mentale vermogens vergroten en jezelf openstellen voor nog verdere evolutionaire ontwikkeling. Het is heel belangrijk te onthouden dat je vanuit je hart naar alle dingen gaat; het is de diepe kracht van onvoorwaardelijke liefde die de katalysator is voor alle universele transformaties.

Iedereen die deze interpretaties leest en op de sterrengliefs en graancirkels mediteert, zal helpen bij het evolutionaire proces van de collectieve geest en het collectieve hart. Eenmaal geactiveerd zal dit de doorgeving toelaten van de technische gegevens die benodigd zijn voor het volvoeren van deze verschillende evolutionaire processen. We zaaien hiermee de collectieve geest in met uitgebreide mogelijkheden. Veel plezier met het Werken met de Graancirkel Codes!

Johan Keijser, zomer 2009
(enkele maanden voor zijn overlijden)

* * *

Wil je het boek van Judith Moore & Johan Keijser bestellen?

Het nieuwe graancirkelboek, van dezelfde uitgever als de WantToKnow.nl-site. (klik op afbeelding voor link)

 

We sturen het boek ZONDER VERZENDKOSTEN TOE!
Maak € 19,- over op:X
IBAN NL35INGB0004313174
t.n.v. ‘Dolphins & Whales publishing bv’ in Heemstede

Of betaal/bestel direct via deze I-Deal:

 

Vermeld bij de overboeking ook je VOLLEDIGE ADRES,
dan heb je het boek met een paar dagen in huis!

Veel plezier met ‘Werken met de Graancirkel Codes’..!

BELGISCHE/BUITENLANDSE LEZERS LET OP:

Gezien de hoge kosten voor porti naar Europese landen,
vergoeden we € 5,- van de verzendkosten.

Je bijdrage voor het restant (€ 4,-) dus graag overmaken bij de € 19,- van het boek
Je betaalt dan totaal dus € 24.-
(CODE voor Buitenlandse betalingen: BIC INGBNL2A)

203 gedachten over “Aanbieding: ‘Werken met de graancirkelcodes’.

  1. Beste Sjaak en Paul,

   Als fotograaf en redelijk geoefend photoshopper, vraag ik me af hoe goed men kan beoordelen of deze foto’s ge-shopt zijn?
   De foto’s zijn van niet erg hoge resolutie.

   De foto op:
   http://i89.photobucket.com/albums/k223/pijion/olores/Crop-Circles2.jpg
   lijkt me in ieder geval duidelijk. Hier lopen lijnen niet meer recht en kloppen schaduwen niet meer. Door de linker cirkel loopt een vlek die ook buiten de cirkel doorloopt en bij de rechter cirkel gaat het qua lijnen helemaal mis.

   De foto’s van cley hill
   http://www.cropcircleconnector.com/2010/cleyhill/cleyhill2010a.html
   vind ik toch echt in deze resolutie veel minder te beoordelen op photoshoptechniek.

  2. Dank je flits, ik gebruik altijd een stukje oude opgedane kennis die ik ooit heb gedaan toen ik nog op de grafische MTS zat, onderdeel reproduktie fotografie, retouchering, opmaak en beeldpunten analyse om de werkelijkheid van echtheid te kunnen verhalen, meestal ga ik altijd eerst opzoek naar de achtergrond informatie die eenf oto of een plaatje bevat, is het een foto dan kan ik meestal darauit een conclussie trekken op welk format de foto gemaakt is, welke licht intensiteit het heeft, sluitertijd en ISO.

   Ontbreekt deze informatie echter dan weet ik meestal al op voorhand dat er iets gewijzigd kan zijn aan de foto, ga ik naar het photoshop gebeuren kijken, dan weet ik dat een plaatje uit layers bestaan, van kleurings filters in primaire kleuren.
   Na vergroting en de densiteit kan ik met een goed fotoprogramma zo zien over er een toegevoegde waarde of verwijdering is toegepast.
   Digitaal zijn dit blokjes en het oude analoge systeem bestond letterlijk uit bolletjes, ook wel rasterpuntjes genoemd.

   Met deze schat aan kennis kijk ik op een heel andere manier tegen foto’s aan waar ik twijfeling bij krijg, ik weet wat fotoshoppen is en pimpte vroeger ook de meeste leuke toevoegingen die haast niet van echt te onderscheiden waren, limousine auto die normaal gesproken niet voor je deur op straat kon passen.

   Ik zal er zo nog even uitgebreid naar kijken, bedankt voor je toevoeging.

  3. @ Flits

   Daar ben ik weer en zal je een toevoeging geven van wat ik bedoel, heb geen technisch pakket nodig voor een foto analyze om te zien wat en wel niet fotoshopped is, Windows Paint help me er al een heel stuk mee:

   “De foto op:
   http://i89.photobucket.com/albums/k223/pijion/olores/Crop-Circles2.jpg”
   Is photoshopped en hier het bewijs:

   http://img341.imageshack.us/img341/7572/plaatje1.jpg

   “De foto op:
   De foto’s van cley hill
   http://www.cropcircleconnector.com/2010/cleyhill/cleyhill2010a.html”

   Is niet photoshopped en hier is ook weer het bewijs:

   http://img693.imageshack.us/img693/9679/plaatje2q.jpg

   Bij vertwijfeling over een foto of een filmpje is namelijk altijd achtergrond informatie op te vragen, want er zijn heel wat amateurs die deze kneepjes van het vak niet weten en het achter blijft als duidelijk tastbaar bewijs.

   Nu heeft iederen de vraag hoe doe je dat nu precies, gewoon een foto inlezen en dan met je r-muis op eigenschappen klikken, automatisch krijg je dan alle benodigde achtergrond informatie te zien en is langzoeken uitgesloten.

  4. Beste Paul,

   bedankt voor je uitgebreide reactie!

   Ik heb de bestanden bekeken en ik vroeg me af of informatie die bij eigenschappen van de foto genoemd wordt, voldoende bewijs levert voor de term “photoshoppen”.
   Lange tijd opende ik al mijn foto’s ook met photoshop en kon ik de “raw” bestanden via dat programma ook omzetten naar kleinere (Jpeg) bestanden bijvoorbeeld voor gebruik op internet.
   Van het doelbewust manipuleren van de foto (al het andere dus dan de standaard correcties, belichting en kleur, zoals dat vroeger door het lab werd gedaan in het “analoge” fotografie-tijdperk) is dan nog geen sprake.

   Ik kijk dus liever naar de vertekende pixels in beeld dan of een programma aan een foto is gekoppeld geweest.

   Graag zie ik weer een reactie van je.

   Overigens zijn de meesten op deze site waarschijnlijk op de hoogte van deze link:

   http://www.bnn.nl/page/tbyd2009/video/3df0ba4f1303a04b91effb868d33fbf4

   dit doet suggereren dat elke graanformatie van menselijke hand is.

  5. @ Flits

   Foto’s kan je naar elk format omzetten en dat is niet zo moeilijk, maar de data die aan de foto vastkleeft zal voor een groot gedeelte er aan blijven kleven, is het niet onder eigenschappen end etails te vinden dan kan je vrijwel in elke foto en of plaatje als nog met een tekst verwerker het openen en kijken wat er tekst matig in aanwezig is.
   Vaak duiken dan namen op van menig gebruikt fotopakketen en manipulatie tools die de foto hebben bewerkt en veranderd, als was het maar een kleine rotatie van het geheel.

   Mocht er toch van dit soort informatie ontbreken omdat deze data structuur weg gehaald is dan zul je opgescheept zitten met een blanco plaatje.

   Voor pixel herkenning is een densitometer meestal een waar genot om de kleurnuance van de pixel dusdanig uit te meten op kleurwaardes en die verraden meestal dat er flink veel verschil zit in de retouch die er achter zit.

   Dit geen wel heel erg moeilijk gaat worden als het aantal Mpixels op de camera flink gaat toenemen waardoor de scherpte van details toenemen en de uit eindelijke waardes tot groot worden om daar iets nog uit te trekken of je het aan schaduween of pixels kunt zien, is niet meer te onderscheiden.

   Misschien zou dan een fraai op maat gemaakt toolje al per direct aangeven deze foto is fotoshopped en deze is nog stil intact.

   Maar plaatje 1 was voor mij al lang duidelijk dat het ging om een bewerkte reproduktie.

  1. At this time in history, we are to take nothing personally. Least of all, ourselves…!
   For the moment that we do, our spiritual growth and journey comes to a halt. The time of the lone wolf is over. Gather yourselves!

   Banish the word struggle from your attitude and your vocabulary.
   All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration. We are the ones we’ve been waiting for.

  2. Quote: “Woorden zijn eigenlijk een oppervlakkig medium. Taal is voorbijgaand. Taal raakt ook lang niet alle mensen. Woorden kunnen àfgehouden worden, of misgeïnterpreteerd. En wie kent het begrip ‘woordenstrijd’ niet? Oppervlakkigste van het oppervlakkigste.”

   Precies, en daarom nu gewoon zo maar een muziekje! Pretenders – Middle of the Road http://www.youtube.com/watch?v=SPankJ0TytY

   En voor alle wel prettig gestoorden en wel heerlijk binnenstebuiten geflipten onder ons, zie ik dat nou goed!? Het lijkt wel een ‘satanische boodschap’ in de code van dit joetoeppie! Ik kan er ook niks aan doen, dat soort dingen overkomen mij dan weer…

   Trouwens P.S. by the way nu we het er toch overhebben, even tussen door, wat ik ook nog wilde zeggen, heb je het al gehoord;
   die Hyper Kubus; wat was ook al weer de meta fysische symbolische betekentis van ‘The Cube’!? Dat heeft toch ook met ‘The Matrix’ te maken?!

  3. Hyper: Misschien heb je hier wat aan, over deze ‘Matrix’-kubus..? http://www.cropcircleconnector.com/2010/cleyhill/comments.html
   Overigens is het rete-interessant vind ik. Bij elke graanformatie, staan onder de betreffende beschrijving en foto’s, onder het tabje ‘Comments’ vaak de prachtigste bespiegelingen rondom de betreffende cirkel/formatie. Mensen van over de hele wereld werken eraan mee.

  4. Dus er zijn echte graanformatiefoto’s, van DEZELFDE plek, en er zijn identieke photoshop-uitvoeringen, van DIEZELFDE formatie. Een formatie waar je zo naar toe kunt en in kunt gaan staan..? Waarom zouden er dan photoshop-versies bij moeten zitten..? Vreemde redenatie in mijn ogen.
   Even voor de zekerheid maar ff sjekke bij je..

  5. Mijn eerste Lang Speel Plaat die ik kocht van mijn zakgeld toen ik 13 jaar was heette ‘Oxygen’ van Jean Michel Jarre. Later bleek ‘Oxygen’ of liever het gebrek daar aan een steeds een terug kerend thema te worden in mijn leven, zowel symbolisch als letterlijk. In de volgende interpretatie van iemand die zich The Feather’ noemt komt het element zuurstof weer terug….

   jean michel jarre – oxygene part 1
   http://www.youtube.com/watch?v=Sj7A8SX7ccI&feature=PlayList&p=DA2D4717ABA55C2F&playnext_from=PL&index=0&playnext=1

   Later toen ik wat ouder was ontdekte ik het legendarische tijdschrift ‘Prana’ in de boekwinkel. Het was een voor die tijd prachtige uitgave van dik kwaliteitspapier, niet zo overdreven glossy glimmend, maar gewoon mooi dik papier. Het tijdschrift was niet echt goedkoop maar het geld meer dan waard. Nu realiseer ik mij dat ik de betekenis van het woord ‘Prana’ pas veel later ben gaan begrijpen… Zou dit tijdschrift nog steeds bestaan? Er waren vroeger bibliotheken die alle jaargangen verzamelden en deze ook uitleenden… Ik word hier helemaal nostalgisch melancholisch van, dat vind ik 1 van de fijnste stemmingen om in te mogen vertoeven…

   Quote:

   “I felt this CC at Cley Hill also connected to Danebury hill in a continuation of using elements.danbury

   I noticed that the cube was the same 9 x 3 as in Danebury (above), however 8 sections were missing. Using this “8” in the elements we come up with “Oxygen”. I felt the CC makers were letting us know of the connection not just to oxygen as a sustainer of all life, but that “air” itself is related to “spirit” in all things. If the Danebury CC was indicating that the world system we are currently in is void of “spirit” then we end up with nothing. Air or “Spirit” was blown into the nose of the first Adam in Judeo/Christian creation myth as an animator of all life.

   In Hinduism, Vayu (Sanskrit), also known as Vāta, Pavana (meaning the Purifier), or Prāna, is a primary deity, who is the father of Bhima and the spiritual father of Lord Hanuman. As the words for air (Vāyu) or wind (Pavana) it is one of the Panchamahābhuta the “five great elements” in Hinduism. The Sanskrit word ‘Vāta’ literally means “blown”, ‘Vāyu’ “blower”, and ‘Prāna’ “breathing” (viz. the breath of life, cf. the *an- in ‘animate’).

   In Indian tradition the element Air is also linked to Shani or Saturn and the northwest direction.”

   http://www.cropcircleconnector.com/2010/cleyhill/comments.html

  6. @ HyperAlert

   Fijn om je zo bedreven weer terug te zien, jij past ook niet in een postzegelformaat, niet in het vierkant maar in het rondje zitten, is idd ook van wereldformaat.

   Leuke is dat graancirkels de nuance weer bij elkaar brengt van iedereen die zich bevangen voelt tot dit onderwerp en zijn subjectiviteit geheel kan ontladen.

   Maakt niet uit, het is alleen tastbaar als je het aan wilt nemen of niet, mijn favourite groep waar ik alle albums van kocht was Alan Parson Projects.

   Games People Play:
   http://www.youtube.com/watch?v=-BR6NJlk1_A&feature=related

   Ook WTK is voor mij een Project waar ik graag naar luister en aan sleutel, jij toch ook?

  7. Jah zeker echt wel Paul!

   Ik zie WTK als de moderne versie van het aloude ‘Prana’ tijdschrift. Deze keer mogen wij, de lezers, ook deel uitmaken als mede dirigent van de inhoud, soms vanaf de zijlijn, soms in de dugout, soms op de middenstip, soms recht in het doel, soms met een rode kaart, soms met tranen in de ogen van blijdschap, soms van verdriet en regelrechte paniek, soms mijmerend, soms origineel, soms langweilig, soms relevant en interessant, soms origineel, soms gedienstig, soms dominerend, soms irriterend, soms meegaand, dan weer tegen stribbelend, soms worstelend, soms vragend, soms luidruchtig brutaal VuVuZela achtig, soms groen van jaloezie, SOMS WOEDEND, soms rode koontjes van enthousiaste herkenning, soms regenachtig druilerig, soms saai en voorspelbaar, soms verrassend niet verwacht en toch waar, soms toegewijd, soms betweterig, soms dom en stom, soms slim, soms middelmatig en soms onverwacht uit de goede hoek GOAL!!!!!!….

   Nou jah te veel om op te noemen.

   Maarrrr net als vroeger altijd weer een dikke (digitale) full color uitgave…

   En ooh wat is het een uitdaging om te weten dat je zo direct invloed kan hebben op de inhoud! De kriebelende verantwoordelijkheid van de papieren hoofdredacteur van vroeger is nu onder handbereik van een ieder die de mogelijkheden van de nieuwe moderne interactieve multimedia realtime hypergelinkte web doorweven versie van het oude ‘Prana’ tijdschrift op waarde weet te schatten….

   WTK = World (virtueel interactief multimediaal digitaal) Tennis Kampioenen

   En in tegenstelling tot het oude zwart wit hiërarchische balletje balletje met 24 radeloze zwaar overtrainde en overbetaalde mannetjes rond de middenstip kan op WTK iedereen tegelijkertijd wereld kampioen van zichzelf worden! Gratis en Voor Niets en toch (Geen) Gezeik Iedereen Rijk.

   Old and Wise by The Alan Parsons Project
   http://www.youtube.com/watch?v=s8PEEvODG7c

 1. Ik weet niet of ze echt zijn want ik kan er niet heen dus moet ik maar uitgaan van afbeeldingen die al dan niet gemanipuleerd zijn.. Feit blijft dat ik meer bewijzen heb gezien dat ze nep zijn dan dat ze echt zijn.

  1. ‘Ze’ zijn nep EN ‘ze’ zijn écht.. Overigens is ‘nep’ ook écht.. Groet!

  2. Vanuit het midden filosofisch kan je aan nemen of ze subjectief of objectief zijn gemaakt.

   Inpricipe zou een realtime event in het veld een geweldig optie zijn wat de werkelijkheid betreft of het wel met een plastic PC buis toe doen is in 3 uurtjes tijd, een ufo activiteit is of dat photoshopping een farce kan toe voegen aan het totale geheel.

   Tis all want to know !

  3. @sjaak “feit blijft dat je meer bewijzen hebt gezien dat ze nep zijn dan dat ze echt zijn “. Welke bewijzen? en hoeveel bewijzen dat ze echt zijn heb je mogelijk gemist? ben wel benieuwd het is volgens mij een nieuwe variant op het oude mannetjes verhaal .
   Er zijn erg veel gedetaileerde fotos en verslagen te vinden van bewijsbare niet door mensen gemaakte gewasformaties.

   liefdevolle groet marcel

  4. @henk haha mooie foto bedankt ,Ik was al bang dat je van elke vorm van humor verstoken was gelukkig niet dus. Dank je wel voor je waardevolle bijdrage aan deze dialoog.

   liefdevolle groet marcel

  5. @paul die had je snel door had het kunnen weten. De rode neuzenclub belazer je niet, zelfs niet als je goed kan fotoshoppen. Maar zoals je weet mag ikm graag voordoen alsof ik op grote voet leef

   liefdevolle groet marcel

  1. Maar wta moet ik nou met Nassim Haramein?? iemand die niets is en alleen zijn eigen hersenspinsels in een lezing presenteert als zijn eigen theorie.. Niets meer niets minder.

  2. Sjaak, en jij doet dat niet? Neutraal alles op een rij; conclusie: Graanformaties zijn nep. Klaar toch? Nasim Haramein opzij schuivend.. Iedereen vervolgens die niet in je beeld past..? Mag het fenomeen er niet gewoon ‘zijn’, zonder je oordeel, van ‘welles/nietes’..?
   ‘Wat moet ik nou met Sjaak’..? 🙄

  1. Met met lullige opmerkingen komen maar de boel onderbouwen met feiten ho maar.. Beetje kinderachtig Paul.. Maar goed het hele artikel begint al met die toon alsof de gene die niet gelooft gek is.. Jullie lijken wel een stel Johavoa’s. Als je niet gelooft wordt je gestraft..

  2. Sjaak, niet boos worden, geen enkele reden toe. Toch? Jij gelooft dat ‘ze’ niet bestaan. Waarom ‘moet’ ik jou dan overtuigen. Think about it..! Dat is toch niet normaal in dit opzicht..! ‘Geef ik op’ dan..?

   Verdiep jezelf erin. Wat je zegt gedaan te hebben aan onderzoek, heb je gedaan; en daarmee ben je eruit. Toch? Of word je kribbig, omdat je het niet zeker weet ‘allemaal’..

   Ir Bert Janssen, Ir. Eltjo Hazelhoff, hebben wetenschappelijk aangetoond dat (veel) graanformaties NIET door mensen gemaakt zijn.
   Maar als jij alles op een hoop wilt vegen, is dat jouw werkwijze. Dus.. Er is genoeg materiaal om jezelf eens achter de oren te krabben. Zoniet, dan niet joh, prima. Ik draag alleen aan wat Hannah van Buuren en Judith Moore achter de cirkelformaties waarnemen. Geen interesse? Even goeje vrienden..
   Lees alle graancirkelartikelen hier eens op de site. Klik eens door naar alle leads, bijv. het wetenschappelijke Amerikaanse bureau, dat NIETS anders doet dan graancirkels bestuderen.. Mail ze anders dat ze daarmee kunnen stoppen..?

  3. Ik wordt niet boos Guido maar de opmerkingen krijgen een andere smaak.. Ik ben trouwens groot fan van Alan Pasrons Project dus pijn doe je me er niet mee.. Waar ik ook fan van ben is Eltjo Hazelhoff maar dan wel van zijn gitaarspel en niet van zijn graancirkel onderzoek ook al zijn er merkwaardige uitkomsten..
   Ik onderbouw mijn tegengeluid tenminste nog met bewijzen die anders laten zien en als ik er dan om vraag krijg ik een link naar de clip Dont Answer me en nietszeggende opmerkingen als let be it. Een beetje raar discussiëren zo of niet? Of willen (durven) jullie de discussie want dan zou ik de inleiding van het artikel anders beginnen want juist daarin voel ik me aangesproken en juist daarom reageer ik..

  4. Sjaak je valt wel heel snel uit de toon, of je moet nog een roanje kater van gisteren hebben, ik citeerde al eerder aan met;
   “Vanuit het midden filosofisch kan je aan nemen of ze subjectief of objectief zijn gemaakt”

   Dat is voor mij een standpunt waar ik geen keuze in kan maken, het niet weten wat de werkelijkheid is die er achter steekt, tuurlijk sta ik helemaal open voor jou keus hier, alleen de manier van retoriek die je me toe speelt doet me aan een zekere gait taktiek denken, ook de golf van andere luitjes die in eens komen aanspoelen.

   Toch geen ‘familie’ soms?

  5. Even verbetreing.. ik denk sneller dan ik type of andersom??hehe

   Of willen (durven) jullie de discussie aan? Want dan zou ik de inleiding van het artikel anders beginnen want juist daarin voel ik me aangesproken en juist daarom reageer ik..

  6. Als jij er niet in gelooft Sjaak, DAN bestaan ze niet. Je zit in mijn perceptie in een dualistische spagaat gevangen. Alleen al je opmerking: ‘durven jullie niet’… 🙄
   Laat los en je zult zien dat het EN-EN is, ipv Of-Of..!! Hier laat ik het bij; nogmaals: ik wil en ga jou niet overtuigen. Dat heb je al gedaan, met je eigen zoektocht en afwegingen. Niets bitters hoor, werkelijk..!!
   Als je er een wedstrijd van maakt, wie de ander het meest overtuigd.. Geen zin in.
   Jij hebt gelijk: ‘voor jou bestaan ze niet’..
   Luister en kijk, naar de overwegingen van ‘anderen’, die niet dom zijn, goed belezen, etc. Maar ik ben geen schoolmeester, als je het niet erg vindt. ‘Zoekt en ge zult vinden’..

  7. Tuurlijk Sjaak, hoe zou jij het doen en willen zien? Ben ik erg benieuwd naar… Ga je gang!

  8. Nu ga jij je eigen toon terugkaatsen naar die van mij Paul? En daarbij weer een leuke afsluiter over de familie…..
   Heb jij nu al de 3 uur durende docu gezien die ik net neergezet heb??
   Als je die gezien heb discussiëren we verder want met alleen eigenwijs blijven komen we niet verder..

  9. Prachtig:
   Vroeg hij na 20 minuten: ‘Heb je nu al de 3 uur durende documentaire gezien?’

  10. Ik laat het hier ook maar bij want met dit Citeer: “Je zit in mijn perceptie in een dualistische spagaat gevangen. .” ga je dezelfde houding aannemen als Robin van Niburu.. Want wat moet mijn perceptie dan wel niet zijn ten opzichte van jou met een dergelijke opmerking?

  11. “Prachtig: Vroeg hij na 20 minuten: ‘Heb je nu al de 3 uur durende documentaire gezien?’” Daarom ook mijn vraag… 😀

  12. Sjaak, wat denk je zelf?!
   Zit niet nu te kijken maar rip ze eerst om later ze allemaal stuk voor stuk te kunnen bekijken op me gemak, dan pas daarna kan ik je een goed onderbowud antwoord geven en niet eerder.
   Als er bij stilstaat naar hoeveel dingen moet kijken als onderwerpen die men je aandraagt is het soms gewoon niet te doen, te veel aan informatie.
   Maar het is wel informatie om gedachte met elkaar te kunnen uitwisselen zonder elkaar gelijk in de haren te vliegen!

 2. Zoals gewoonlijk lees ik eerst alle commentaren en het verbaast me weer eens helemaal niets dat er een compleet welles nietus dicsussie gevoerd wordt over het onderwerp.

  Sjaak:
  Toen ik net op WTK kwam rondkijken, deed ik dat omdat ik geïnteresseerd was. Ik geloofde echt niet alles (nu nog niet),maar ik ging naar deze site om vragen te stellen hoe dan bepaalde dingen volgens anderen in elkaar staken.

  De toon die ik gebruikte, en nu nog als ik meer over een onderwerp wil weten (ongeacht of ik dit geloof of niet, tis meer onderzoeken en andere invalshoeken bekijken)is gebaseerd op interesse, nieuwsgierigheid, informatie willen vergaren om dán te kijken of ik er meer mee wil of kan.

  Ergens op een site gaan zitten bléren dat dingen niet waar zijn is voor mij zó’s onbegrijpelijke houding. Ik vraag me namelijk dan af wat je hier komt doen.

  Ik ga ook niet naar sites waar ik niks van geloof en waar ik geen interese in heb. Waarom jij dan wel?
  Als je het niet gelooft maar er wel interesse in hebt, dan kun je gewoon vragen stellen zodat je meer informatie, tips en links krijgt en daar kun je dan – zoals Guido al zei- jezelf echt in verdiepen.

  Verwacht alleen niet van mensen die al veel meer onderzoek en tijd gespendeerd hebben aan hun eigen onderzoekingen, dat ze jou moeten gaan overtuigen. Dat is zonde van hun tijd en zij zijn het jou niet verplicht. Zij hoeven jou niet te overtuigen, je zult jezelf moeten verdiepen in het onderwerp.

  Ik denk dat niemand hier op een dag wakker werd met de overtuiging dat graancirkels ( of UFO of wat dan ook) bestonden, maar na veel lezen, video’s kijken, onderzoeken, lezingen bezoeken zijn deze mensen tot de conclusie gekomen dat ze wél echt zijn. Als je dat dan weet voor jezelf, dan heb je totaal geen behoefte meer om anderen te gaan overtuigen. Die zal zich zelf erin moeten verdiepen….want je eigen onderzoek brengt je veel meer uiteindelijk.

  Kortom; Vraag wat je wilt weten, sceptisch zijn is helemaal niet erg, maar ga hier niet zitten vragen dat anderen jou moeten overtuigen…..je weet waar deze site voor staat en als je daar helemaal niks mee hebt…wat doe je hier dan?

  Fijne dag

  1. Mooi gesproken Sam.. Ik ‘hoor’ je namelijk.. 🙄 Maar zo bedoel ik het precies!

   Ik probeerde ook niet te kwetsen, door een ‘dualiteitsopmerking’ te maken.. Het is steeds vaker dat ik mensen zie struggelen doordat ze denken, doordat het lijkt, dat ze een keuze MOETEN maken.. Het bestaat niet OF het bestaat wel.. Zichzelf voor het blok zettend.. Waar staat dat je moet kiezen. Kán het niet allebei.. Fake én écht. Van beiden zijn voorbeelden te over. Wie zijn de graancirkelmakers..? Doet dat ertoe? Wie is die man die de brieven bij mij post..? Een vrouw! Hahaha..

   Gewoon stil zijn, niet oordelen en kijken, vooral voelen, is geen dualiteit en toch ook weer wel.. Lekker de Gouden Middenweg ‘voelen’. En zelfs voelen dat ‘logisch’ niet altijd is wat het lijkt.

  2. Dank je hartelijk Sam voor je bijdrage hier, ja dat doet een deugd dat iemand als jij ook het ziet vanuit een andere invalshoek, het steeds maar weer terug zakken om zaken uit te leggen en te bewijzen hoe het in elkaar steekt zet ergens geen zolen aan de dijk.

   Het is fijner om zonder afleiding juist voor iedereen verschillende zaken toe te voegen of je er nou wel of niet eens mee bent er iets uit kan opmaken.

   Want induvidueel alles uit te leggen daar loop je alleen maar stuk op en dan zakt het niveau onbedoeld naar beneden toe, meest belangrijke is het toch naar iedereens zin te kunnen maken dan die alleen van de aandacht vragers.

  3. Helemaal mee eens,SAM.
   Wat een gekissebis zeg.Voor mijn zijn graancirkels duidelijk niet door mensen gemaakt,gezien het gekrakeel hierover!!!!!!
   !!!

 3. Super mooi hoor die graancirkels, wat een kunst, maar ik denk dat ze door mensen zelf gemaakt zijn. wel knap! Het doet me denken aan de tranen van een Maria beeltje. Het is er, maar je weet niet hoe het kan, een wonder en ontpopt zich daarna tot een populair bedevaartsoort. Met veel mensen, sateliet aparatuur en wiskundig inzicht kun je volg. mij als mens heel ver komen in de graancirkelwereld.

  1. @Sasasne,
   Super mooi hoor die graancirkels, wat een kunst, maar ik denk dat ze door mensen zelf gemaakt zijn. wel knap! (…) Met veel mensen, sateliet aparatuur en wiskundig inzicht kun je volg. mij als mens heel ver komen in de graancirkelwereld.

   Met een paar mensen en wat wiskundig inzicht kan je al heel leuke cirkels/formaties maken :
   http://www.circlemakers.org/
   Als je het netjes doet vraag je wel toestemming aan de eigenaar van het veldje (die kan de schade meestal ruim terugverdienen door toegang te heffen voor de naieve ‘croppies’ die willen komen kijken).

   Het wordt jammer genoeg een beetje ranzig als mensen geld proberen te verdienen met vage graancirkelboekjes, terwijl degenen die de moeite hebben genomen om de cirkels te maken daar niks aan overhouden.
   Het wordt ronduit triest als een uitgeverij geld aan dat soort boekjes probeert te verdienen, terwijl ze heel goed weten wat voor soort onzin het is en wie het echte werk heeft gedaan.
   Raad eens wie de uitgever is van het boek van Johan Keijser en Judith K. Moore waar het artikel hierboven zo lovend over is ?
   Dolphins en Whales publishing BV.
   Raad eens wie de eigenaar is ? (hint : het begint met een ‘G’ en rijmt op ‘Quido Bonkers’)

   http://www.youtube.com/watch?v=My4llfYldQc&feature=related
   (Suicidal Tendencies – Send me your money )

  2. @henk sorry ik had het helemaal mis dat je toch wel hunor bezat.Excuus je hebt je weeer bewezen als een (in mijn ogen ) bange zuurpruim ,en weer insinuerende ten naam stellingen .Durf je niet gewoon voor je mening op te komen of de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen uitspraken? Dan doe je wel afbreuk aan de waarde van die meningen helaas, en aan jezelf.

   Als de mensen die deze cirkels maakten er ronduit voor uit kwamen dat zij de scheppers waren konden ze er misschien aan verdienen zolang als zij echter anoniem wensen te blijven moeten ze niet zeuren .Dan nog iets . Ik wil de eerste boer nog weleens tegen komen die zijn land opensteld voor menselijke cirkelmakers, daar zijn ze over het algemeen niet zo blij mee . Sterker nog vaak mogen ook de onderzoekers er niet komen uit angst dat er teveel schade aan omliggende gewassen optreed door heen en weer geloop. Tezij de scheppers een aardige geldelijke vergoeding leveren voor het mogen maken van een cirkel, boeren houden van zekerheid en afwachten of er een hoop mensen komen kijken is niet zeker genoeg. Bovendien hebben de boeren wel wat anders te doen dan in een tolhuisje naast een (peperdure) afrastering te gaan zitten wachten met toegangskaartjes.

  3. @ Marcelw

   Henk doet me denken aan de broer van Gait, stukje citaat van hem; “Dolphins en Whales publishing BV.
   Raad eens wie de eigenaar is ? (hint : het begint met een ‘G’ en rijmt op ‘Quido Bonkers’)”, zegt al immers genoeg, wederom weer te triest voor woorden.

   Leuk is dat Henk zelf ook steekpenningen (klene-drop) aanneemt voor zoetekoek en dat ie werkelijk geen inhoudelijk concept kan lanceren waaruit blijkt dat ie 100% gelijk heeft zonder een subjectieve zuurpruim van postzegelformaat te zijn, waarschijnlijk staat zijn huis in de states staat al blank van de BP olie.

   Henk de man met de nonrooie neus aktie figuur van bewogen WTK.

  4. @paul het is in ieder geval familie denk ik ,en van rode neuzen heeft ie nog nooit gehoord.

   @henk Ook dit lijkt in de verste verte niet op humor. Doet me wel denken aan het kinderfeestje waar ik vanmiddag nog ben geweest .Die peutertjes hadden dit wel kunnen waarderen (ongeveer hun nivo). Dat geeft echter weer te denken over jou . Een serieuse dialoog met jou lijkt zo wel uitgesloten ,jammer eigenlijk. Maar ( ik probeer het gewoon nog eens ) ben je nou zelf echt zo overtuigd van je eigen gelijk dat je een normale conversatie uit de weg blijft gaan? Denk je nou echt dat alles wat we kunnen zien meten en wegen het enige echt bestaande is in deze wereld? Zo ja wat doe je dan op deze site ? zo nee wat heeft je doen besluiten het gewascirkel fenomeen onderuit te moeten halen? ben je bang voor dingen die je niet begrijpt? Hou je van stangen? Wat zijn je beweegredenen . Zal wel weer geen serieus antwoord krijgen van je henk of moet ik zeggen gerrit .
   evenzogoed liefdevolle groeten en een hele hoop wijsheid gewenst van mij naar jou

  5. Heb dorst krijg trek in een echte “groan-jenever”, wordt een beetje draaierig van al die cirkels, hele nacht al in het donker bezig in me uppie om er eentje te maken voor WTK. Guido, help toch eens ff, aub!

  6. @Henk, bravo man, goed speurwerk..! Het staat gewoon hier op WantToKnow hoor; had je gedacht een groot geheim te onthullen..?? Is het een geheim dan?

   @Guido: Als je in een artikel boeken gaat promoten die je zelf verkoopt, wordt dat artikel al snel een infomercial.
   Op zich niks mis mee hoor. Ook jij mag geld verdienen. Maar de ironie moet jou zelfs niet ontgaan, want over het algemeen wordt ‘commercieel belang’ hier gelijk gesteld aan desinformatie en propaganda.

   Waarom moet je je zo in 1000 bochten draaien..? Zielig vind ik. Een beetje NSB-gedrag, naar mijn idee..

   NSB-gedrag? Omdat hij iets heeft uitgezocht en gepubliceerd? Dan zal je wel moeilijk met jezelf kunnen leven.

  7. Brt: prachtig hoe jij tegen dit verhaal aankijkt:

   “Op zich niks mis mee hoor. Ook jij mag geld verdienen.”

   Alleen al die tekst.. Hoe kom je erop..?! Maar fijn dat ik je toestemming heb.. Werkt een stuk relaxter.. hahaha.. 🙄 Overigens uiterst opvallend hoe jij en nog een paar ‘anderen’.. dezelfde stijl van lay-out hebben. Crypto toch?

  8. @ guido

   Ja altijd diezelfde provances van mensen die denken dat je er altijd gelijk geld aan verdiend, het is de weerspiegeling van hun zelf dat ze opvalen dat het goudzoekers zijn.

   Aan de ondertoon van ondrukking in hun uitspraak steekt jalouzie de kop op en zouden zich zelf heel graag rijk willen prijzen aan het verdienen van pegels aan dit soort constructies.

   @ BRT

   Was BRT maar zo slim als wij in zijn crypto bovenkamertje dan had ie allang moeten weten dat er ook nog passie voor schrijven bestaat zonder louter daar een cent voor te willen vangen.

   Een boek publiceren of reclame daar over maken is een teken van vrijheid en dat doen alle boekwinkels en zelfs op bol.com, zijn die laatste dan gelijk ook ziek in hun manier van opteren meneer BRT ?! dacht het niet!!!

   Ben je ook al aan het klagen geweest bij de schrijfster van Harry Potter? daar zijn al genoeg boeken en films van gemaakt en het laatste boek en de 2 films hier over moeten nog uitkomen.

   Ga daar maar eens klagen wat dat het een te lang lopend verhaal is, puur helemaal uit duim gezogen is en de schrijfster verdiend daar ook nog eens een heel dikke boterham aan.

   Durf te verwedden dat je kast er mee vol staat, dus ga niet zielig hier lopen te doen tegen Guido en anderen, bent zelf een ondergestoft boek op de WTK plank hier.

  9. Overigens uiterst opvallend hoe jij en nog een paar ‘anderen’.. dezelfde stijl van lay-out hebben. Crypto toch?

   Noem je de lay-outstijl nu Crypto? Volgens mij heet het gewoon ‘html-tags’. Die bestaan al heel lang. Jouw website staat er bijvoorbeeld vol mee. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel.

   Ook jij mag geld verdienen. Maar de ironie moet jou zelfs niet ontgaan

   Zo te zien ontgaat de ironie je dus volkomen.

  10. Een boek publiceren of reclame daar over maken is een teken van vrijheid en dat doen alle boekwinkels en zelfs op bol.com, zijn die laatste dan gelijk ook ziek in hun manier van opteren meneer BRT ?! dacht het niet!!!

   Wel goed lezen hoor Paul! Ik zeg juist dat er niets mis is met geld verdienen.
   Maar blijkbaar ontgaat ook jou de ironie totaal.

  11. Ironisch gezien beste BRT, je bent niet ironisch gezien iemand die op een ironische wijze een correcte vorm van ironie hier kan toepassen, het heeft ironisch te weinig inhoud.

   Je bent vanuit een ironisch standpunt bezig om op een non-ironische manier iemand zijn moreel standpunt af te nemen.

   Je werk hier is nogmaals ironisch gezien niet van een te diepe constructie, ironisch geil je er alleen van om de ironie van mensen onder de tafel te vegen.

   Heel ironisch van je zelf toch!?

  12. @Paul:

   Je werk hier is nogmaals ironisch gezien niet van een te diepe constructie, ironisch geil je er alleen van om de ironie van mensen onder de tafel te vegen.

   Eng he, als je een woord niet begrijpt.

  13. @ brt het lijkt me aanzienlijk minder griezelig om een woord niet te snappen dan dat je(zoals ik van jou vermoed) de hele boodschap van een site niet begrijpt. Verder heb je denk ik nog nooit van de R.N.F. gehoord, zowel had je het stukje van paul wel kunnen plaatsen denk ik zo.

   verder is het ook wel griezelig hoor om te zien dat je hele wereldbeeld niet klopt. Als dat jou de stuipen op het lijf jaagt praat er dan eens over met de vaste bezoekers hier. Daar kan je veel steun en begrip van verwachten.

   liefdevolle groet marcel secr van de R.N.F.

  14. het lijkt me aanzienlijk minder griezelig om een woord niet te snappen dan dat je(zoals ik van jou vermoed) de hele boodschap van een site niet begrijpt.

   Is deze site ergens samengevat in één boodschap? Waar kan ik die vinden?

   Verder heb je denk ik nog nooit van de R.N.F. gehoord, zowel had je het stukje van paul wel kunnen plaatsen denk ik zo.

   Waar staat R.N.F. voor? Ik ben benieuwd. Zou ik het stukje van Paul kunnen plaatsen als ik het straks weet? Ik dacht dat hij me gewoon probeerde af te zeiken. Maar dat zal wel aan mij liggen dan.

   verder is het ook wel griezelig hoor om te zien dat je hele wereldbeeld niet klopt.

   Waar maak je dat uit op?
   Ik ben ook benieuwd: hoe ziet mijn wereldbeeld er dan uit?

   Als dat jou de stuipen op het lijf jaagt praat er dan eens over met de vaste bezoekers hier. Daar kan je veel steun en begrip van verwachten.

   Blijkbaar mis ik iets. Wat zou mij de stuipen op het lijf moeten jagen?

  15. @ brt Ik zou haast zeggen “I rest my case”maar dan snap je het nog niet ben ik bang. Hoe jouw wereldbeeled eruit ziet kan mij eigenlijk weinig schelen ( doe er dus ook geen moeite voor het te doorgronden))Duidelijk is in ieder geval wel dat het een redelijk bekrompen visie is.( in mijn ogen dan)Als ik je verder nog moet uitleggen hoe jij de wereld lijkt te zien, mis je toch wel enige zelfreflectie.

   o en omdat je der nog nooit van gehoord had R.N.F staat voor de rode neuzen federatie.

   liefdevolle groet marcel

   p.s. De aanbieding voor hulp m.b.t. het omgaan met jouw angsten staat nog steeds open hoor.

  16. Als ik je verder nog moet uitleggen hoe jij de wereld lijkt te zien, mis je toch wel enige zelfreflectie.

   Voor zover ik weet heb ik het nooit met je gehad over mijn wereldbeeld. Toch zeg jij dat deze bekrompen is.
   Ik ben heel erg benieuwd hoe iemand die zo weinig van mij weet, toch zo’n oordeel over me kan hebben.

   o en omdat je der nog nooit van gehoord had R.N.F staat voor de rode neuzen federatie.

   Geen idee wat dat is. Is dit een grap die me ontgaat? Het legt mij Paul’s reactie niet uit, vrees ik.

   p.s. De aanbieding voor hulp m.b.t. het omgaan met jouw angsten staat nog steeds open hoor.

   Je weet blijkbaar heel veel over mij. Meer dan ikzelf. Zo heb ik blijkbaar angsten. Misschien moet je mij eerst uitleggen welke dat zijn. Dan kan je me er ook beter mee helpen.

  17. @brt Ik zei toch al dat je er allemaal weinig van begreep. En wat ik over jou weet komt allemaal uit je postings, sommige mensen kunnen een beetje tussen de regels doorlezen. Dat wat jij schrijft verteld een hoop maar ook dat wat je negeert verteld veel over hoe je in elkaar zit . Je bent een mooie mens wat naief misschien maar dat heeft ook zo zijn charme. Alleen heel jammer dat je niet ziet hoe groot de oogkleppen zijn die je draagt voor veel mensen hier zijn die als eerste zichtbaar ,pas daarna komt brt in de kijker. Ook dat geeft verder niet ieder op zijn eigen nivo en tempo hoor.

   Jammer dat je mijn meningen ziet als veroordelingen richting jou dat was niet de bedoeling maar daar zal jij ongetwijfeld anders over denken .

   Dat ik zo veel van jou lijk te weten komt als volgt . Ik herken een hele hoop in jouw opstelling t.a.v. personen en ideeen(inzichten) de zelfde bekrompen houding ken ik uit een ver verleden van mezelf ,ik heb deze limitaties ondertussen ver achter mij gelaten, en heb daar nooit spijt van gehad. Het maakt een wezenlijk verschil in je perceptie van de wereld en het leven dat je lijd,moet je ook eens proberen heel verhelderend.

   verder ben jij ook weer niet zo complex in je denken en uiten dat je daar voor moet hebben gestudeerd of ellenlange gesprekken met jou moet hebben gevoerd om jouw denkwereld te doorgronden.

   nogmaals kom je ermee in de problemen voor jezelf je weet me te vinden ik help je graag liefdevolle groet marcel

  18. @Marcel:
   Het komt op mij over alsof dat hele verhaal wat je zojuist verteld over jou gaat, niet over mij.
   Maar bedankt voor de uitleg. Ik begrijp je nu een stukje beter.

  19. @ brt sorry beter kon ik het niet uitleggen, dat je het weer niet helemaal hebt begrepen, zal dan wel aan mijn manier van uitleggen liggen. Of zou het kunnen zijn dat jij het gewoon zelf echt niet door hebt? Ik opteer voor optie 2.

   Ik begrijp dat je blijft volharden in je eigen (tja wat zal ik het noemen) zienswijze? En dus eventuele hulp in het vinden van een bredere visie afslaat? Jammer maar goed ik respecteer je keuze. Even goede vrienden hoor, wel een gemiste kans in mijn idee. Komt wel gelijk een vraag opzetten bij mij namelijk wat doe je op een site die een verbreding van je inzichten voorstaat als je je oogkleppen wenst te behouden? Lijkt een beetje paradoxaal niet? Of ben je stiekum toch wel geinterresseerd ( en is er dus nog hoop voor je) in andere denkbeelden en wereld visies? Durf je het alleen niet hardop te zeggen ,dat kan hier best hoor niemand zal je uitlachen. Sterker nog je wordt net als nu met open armen ontvangen.

   liefdevolle groet marcel

  20. @ brt sorry beter kon ik het niet uitleggen, dat je het weer niet helemaal hebt begrepen,

   Je probeerde mij uit te leggen. Maar ik had het idee dat je vooral aan het uitlegen was hoe ‘ver’ jij zelf al gekomen was.

   Of zou het kunnen zijn dat jij het gewoon zelf echt niet door hebt? Ik opteer voor optie 2.

   Het is niet zo dat er maar twee opties zijn. Bovendien ga je er in beide opties vanuit dat jouw uitleg in ieder geval de juiste is. Je vergeet even dat je het helemaal mis kan hebben wat betreft mijn wereldbeeld.

   Ik begrijp dat je blijft volharden in je eigen (tja wat zal ik het noemen) zienswijze?

   Volgens mij doe jij dat juist. Zie antwoord hierboven.

   wat doe je op een site die een verbreding van je inzichten voorstaat als je je oogkleppen wenst te behouden?

   Kijk, nu zit je vast in twee veronderstellingen. Wat als een, of beide niet waar zijn?

   f ben je stiekum toch wel geinterresseerd ( en is er dus nog hoop voor je) in andere denkbeelden en wereld visies?

   Nee hoor, niet stiekem. Daar sta ik zeker voor open. Wil alleen niet zeggen dat ik alles klakkeloos aanneem wat er gezegd wordt.

  21. @brt I rest my case . Ik wens je liefde kracht en inzicht

   liefdevolle groet marcel

  22. @MarcelW

   Er is uit wat je schrijft inderdaad veel te lezen tussen de regels. De combinatie van neerbuigendheid en de liefdevolle groet aan het einde komt bekend voor. Ik heb al een aantal mensen ontmoet die zich hebben laten meezuigen in de, op de oppervlakte, ‘liefdevolle’ ideeen van Oldenkamp. Zodra er een beetje aan geknaagd wordt blijkt het alleen maar een beschermlaagje voor de angst en wanhopigheid die eronder verstopt zit. (imo)

   Via-via ken ik ook een Marcel die net zo in de war is als jij. (imo)
   Als je in Sneek woont en een broer hebt die Ronald heet (het zou wel erg toevallig zijn maar je weet maar nooit), dan vriendelijke groet en wijsheid toegewenst voor jou.

  23. Mooi verwoord Marcel en vooral BRT

   Aan jou speciaal BRT, zie je wat over ’t hoofd heen, wij zijn geen broekies meer die nog les op school nodig hebben, wij zijn mensen die weten waar BRT zijn mosterd vandaan haalt.

   We zij getrained en gediplomeerd in het lezen en schrijven van tekst en woorden in spiegelbeeld, onderste boven en achterste voren, maakt niet uit hoe je het naar voren schuift we trekken alles d’r uit en we snappen precies op welke punten je zwak staat en waar je om aandacht vraagt.

   In iedergeval je bent een Kei van formaat om super off-topic in te gaan om artikelen en mocht je ook een Kei zijn in gemativeerd een goed verhaal op papier te kunnen zetten dien dat eens in als een artikel, dan kunnen we ook je andere kant misschien eens aanleren dan enkel de zure teksten die je plaatst als een dialoog.

   En oh ik ben niet zuur maar harstikke zoet!

  24. @ henk a daar ben je weer ik zat al op je te wachten . En neuh ik woon niet in snits. En verras me met het inzicht dat je hebt over mijn in de war zijn . Ben wel benieuwd,je bent zo te zien in een heel wat openhartiger bui dan je je tot nu toe hebt laten zien. Daar kunnen we allemaal alleen maar voordeel aan hebben toch?

   Ik zou zo zeggen barst los ontwar me ,ga ik ondertussen nog even een grascirkeltje in mijn tuin maaien . Als je dan al je inzichten betreffende mijn verwarring en eventuele nieuwe vispoging (over mijn woonplaats ) aan het scherm hebt toevertrouwd zal ik dat aandachtig lezen en een openhartige reactie geven,afgesproken?

   liefdevolle groet marcel

  25. In iedergeval je bent een Kei van formaat om super off-topic in te gaan om artikelen

   Ik ging in op de aard van het artikel en de ironie dat informatie gegeven door degene die er zelf eventueel commercieel belang bij heeft, wel geaccepteerd wordt als het van de webmaster zelf af komt.

   Daarna hadden zowel Guido, Marcel en jij het alleen nog maar over wie ik eigenlijk ben, hoe dom ik wel niet ben en wat voor problemen ik allemaal zou hebben.
   Is dat zo on-topic dan?
   Komt meer over als een persoonlijke aanval. Soms bedekt door de mantel der liefde, dat wel.

  26. @brt Ik ging in op de aard van het artikel en de ironie dat informatie gegeven door degene die er zelf eventueel commercieel belang bij heeft, wel geaccepteerd wordt als het van de webmaster zelf af komt.

   Volgens mij ging het in dit artikel over graancirkels, en niet over boeken . Er wordt wel zijdelings aan gerevereerd maar het gaat toch meer over hoe het voelt in de cirkels en wat ze teweeg brengen in mensen.

   Lijk je het toch weer niet helemaal begrepen te hebben ,en alleen dat eruit te pikken wat jou aanleiding geeft een persoonlijke aanval te starten. Dan moet je niet gaan piepen als zich dat tegen je lijkt te keren . Wat je zaait zal je oogsten.

   liefdevolle groet marcel

  27. Ben ik nou de enige die het ontzettend zonde van goed voedsel vind? En wie heeft er in vredesnaam tijd om dit soort dingen te fabriceren? Jahaaa, natuurlijk zijn ze door mensen gemaakt, mensen die weten dat er ook weer mensen zijn die daar heel veel aandacht aan besteden en denken dat er meer achter zit. Ik weet ook bijna zeker dat voornoemde mensen zich rot lachen.
   Maar enfin, zonde van het voedsel, daar zou men in Afrika erg blij mee zijn. En alle tijd die er aan die cirkels (maken of over praten) besteed wordt, die kan ook wel beter gebruikt worden lijkt mij.

  28. @ilvy Eindelijk nu weten we wie ze maken dat zijn natuurlijk mensen. Stom dat we daar niet gelijk al aan hadden gedacht. Ik zie ze voor me ze hebben bij zich: eenplankje , meetlint, touw, magnetronoventje, en een schetsje van de te maken cirkel. Waarom dat oventje? Nou volgens wetenschappers die deze cirkels serieus bestuderen,lijken de knopen van gewassen als graag door grote hitte te zijn bewerkt. Het graan is namelijk niet geknakt maar gebogen bij de knopen . Ook de zaden va gewassen in de cirkels kiemen snellen dan controle zaden van daarbuiten .ze dragen ook meer vrucht.
   Het is mij daarom ook een raadsel dat de boeren niet allemaal van die cirkeltjes maken,als het een dermate groot effect op de vruchtbaarheid van het gewas heeft.
   Maar ik snap je wel als het mensen zijn kunnen ze hun lage rugpijn ( door het verkeerde gebukte loopgedrag tijdens het beoefenen van hun hobby) bij jou laten behandelen,Fysio was het toch?

   liefdevolle groet marcel

 4. aan: alle mensen en wezens op omliggende planeten:jullie, hebben vast internet: bij mij naast het huis ligt een graanveld: Als jullie dan toch een creaieve bui hebben dan graag een keer bij mij naast het huis (wordt niks met de loterij). Heel graag het 1e weiland bij dat kleine slingerweggetje! als jullie dit lukt, geloof ik Henk en al die anderen!!!,en ga ik op de barricade staan. ik woon in nl, dat kleine landje aan het water naast Engeland (linksaf bij de Euromast). groetjes van Sasasne.

 5. Heb ik dan 1 woord gebruikt waaruit blijk dat je dom bent?!

  Tis hoe je het zelf lezen wil beste BRT, schrijf het dan eens zo dat je niet aangevallen voelt maar dat het je versterkt aan je eigen aanzien en dat van anderen die hier ook aanwezig zijn.

  Botsen is niet nodig namelijk om elkaar te leren kennen, in iedergeval het woord dom is niet aan jou besteed maar aan een toren die in Utrecht staat.

  Elke woordje wat je schrijft wordt onder de loep 3x benomen, bedoel je het neutraal, negatief of positief ?! we kunnen dara dus 3 kanten mee op en zullen dat deze 3 mogelijkheden zoveel moeten zien te benutten waarom jij je zo afzet.

  Snappie ?

 6. @brt als je je aangevallen voelt is dat toch echt jouw gevoel. Daar draait het dan ook om bij het verantwoordelijk zijn voor je eigen leven .
  Niet ik val je aan je voelt jezelf aangevallen door mij.
  Bekijk het eens zonder beperking en de (door jou geziene ) aanval blijkt opeens een handreiking. Dat geeft natuurlijk weer een heel ander gevoel. Dat jij je voor dat idee afsluit is ook geheel je eigen keuze, die respecteer ik dan ook
  liefdevolle groet marcel

 7. @brt als je je aangevallen voelt is dat toch echt jouw gevoel.

  Een persoonlijke aanval is wanneer je niet op iemands argument in gaat, maar op de persoon zelf ingaat.

  Bekijk het eens zonder beperking en de (door jou geziene ) aanval blijkt opeens een handreiking. Dat geeft natuurlijk weer een heel ander gevoel. Dat jij je voor dat idee afsluit is ook geheel je eigen keuze, die respecteer ik dan ook

  Die handreiking is voor niets. Ik voel me namelijk niet aangevallen. Ik ben hoogstens verbaasd dat iemand denkt mij te kunnen analyseren op basis van een reactie op een artikel.

 8. @henk, Het maakt mij eigenl. niet zoveel uit door wie of wat ze gemaakt zijn. De symboliek, en de krachten van deze symbolen, werken wel heel diep. Net zoiets als Reiki. Ik heb het idee, dat iemand met deze symbolen mog, het collectief (positief) probeerd te beeinvloeden. Het menselijk bewustzijn werkt met symbolen, meerdere malen krachtiger dan woorden. Symbolen herberegen alles, totaan de intentie aan toe, die we voelen, maar niet kunnen benoemen.

  1. Mooi gesproken. Het willen weten van ‘wie ze maken’, getuigt van het willen hebben van een bepaalde ‘controle’. Die controle KUN je niet krijgen, als het communicatie betreft, die door Judith Moore duidelijk wordt uiteengezet.

   De vergelijking van een mens en een hond, waarvan de laatste zich afvraagt wat ze toch allemaal aan het doen zijn, met dat herrie maken. ‘Timmeren en boren en metselen’ zouden dan de eerste ontdekking zijn.
   De tweede zou de hond ertoe leiden dat hij het inzicht krijgt van het bouwen van een huis..!

   Laten we respect opbrengen voor de graancirkels, voor wat we wel -intuïtief- kunnen plaatsen. ‘Wiskundige taal’ is er één van.
   Ik geloof stellig, dat ze niet voor niets in het gebied van Wiltshire zoveel liggen, BOVENOP een van de krachtigste ley-lijnen van de wereld..!
   Kijk eens hoe frequentie geometrie MAAKT en het DUS ook andersom MOET werken. http://www.youtube.com/watch?v=wio728lLOh0

   De graancirkels zijn een geometrische-frequentie-healing voor onze Aarde. Dát zegt mijn intuïtie en daarom geef ik dat boek uit!!

  2. Ooit heb ik van een bijzonder iemand een Keltische medaillon gekregen, dat is hoe ik dat zilveren ronde ding noem.
   Ik vroeg aan haar wat de betekenis is.
   Daar zul je ooit achter komen zei ze toen…
   Inmiddels heb ik talloze lezingen gezien op internet die verwijzen naar de vormen en symbolen die zijn ingegraveerd op deze zilveren medaillon die ik nog altijd braaf om mijn nek heb hangen.
   In het laatste deel van het “The Art Of Sound” clipje, daar waar de hoogste frequenties worden aangestuurd, daar beginnen vormen zichtbaar te worden die ook op mijn medaillon te zien zijn…

  3. Het is die frequentie trilling die ons allen bij elkaar trilt op hoog niveau, dat filmpje is daar een heel goed voorbeeld van, alles zit zo in elkaar, chakra’s, aura’s en het hele schumann resonantie aspekt.

   Zo ook met anderen stoffen als water, metalen en hout, het resoneerd naar bepaalde patronen toe, het zelfde gebeurd inprincipe ook in je oren, alle is onderhevig aan geluids frequenties.

   En als je nu de juiste frequentie weet van graan zou je inderdaad wel hele mooie cirkels kunnen maken zonder met 100 man ’s nachts in een veldje ploeteren met pvc pijp, touwtjes, laser gestuurde landmeters en zoveel urenwerk.

 9. Wouw, Huido, Paul en Hyper,,,Toen ik mezelf de vraag stelde Wie, kwam ik op het volgende antwoord:Mensen: Ja…Van aarde: nee… IkZie voor me In mijn fantasie, dat er ruimteschepen zijn, met computters. Ze willen een bericht overbrengen, geannalyseert met comp. Dan stuurt een comp, de energie naar de aarde, inde vorm van geprogrammeerde energie (bollen) die uitvoering geven aan doel, intentie, en energie code_uitstraling. Als een soort printer…. niet alleen voor de aarde, maar ook voor ons.

  1. Mooi van het medaillon, weet je ook wat het betekend? Inderdaad kunnen aansluiten bijj de frequenties…helder.. Krachtcentra….Grootste van de wereld…Dan denk ik toch aan een collectieve frequentie, beroemde plaats….vbekend bij veel mensen, vooral wakkere mensen…..oud, zoals toen, een herinnerlingsplek om wakker te worden….Beetje logisch inderdaad. Wat doen oude, beroemde, leylijnen, met een collectief?

  2. Maar nieuwe wijze power vrouw Sassie kan jij dan ook zien van welke planeet die buitenaardse mensen komen die deze tekeningen maken in graanvelden? En waarom doen ze dat dan? Gewoon voor de lol?

   En die licht bollen die daar vaak gezien worden, waar ook echte video opnames van zijn gemaakt, zijn die licht bollen zelf levende licht wezens? Of zijn die licht bollen gemaakt door computers op een ruimteschip?

   Robbert van den Broeke en een stukje computer animatie, ene John Wheyleigh heeft vroeg in de ochtend echte live video opnames gemaakt in Engeland van licht bollen die aan het werk zijn..

   Lights Forming Crop Cirlces
   http://www.youtube.com/watch?v=-MLvq73TX94

  3. Als je het filmpje ziet vraag je je toch af hoe het kan dat er nog steeds lieden geloven dat cirkels per definitie door mensen gemaakt worden. Zou wel razend knap zijn om de knopen te vergroten op een manier zoals aangegeven door deze meneer hazelhof . En dat allemaal met een paar touwtjes en pvc buis en planken.
   Kortom als het mensen werk is ,is het misschien nog wel raadselachtiger welke werkwijze deze gebruiken.

   Ik voor mij ga voor de lichten, in ieder geval voor het overgrote deel van de cirkels, de hoaxes daargelaten natuurlijk. Maar die onderscheiden zich vaak door geknakte stengels en zijn vaak ook geheel anders van energetische opzet.

  4. @ Sasasne

   Wel ooit eens een oud ziel tegen het lijf gelopen ? die klaar was op de Drama school van de Aarde en vrij had voor meer dharmische zaken dan al die karmische paradigma’s van anderen!?

   Daar zijn er maar een paar van, louter hier nog eens komen langs hangen terwijl het alle dagen opendag is, met Meester Guido die elke leerling het lied toe zingt van nieuwe leerstof, het eind examen anno Dec 2012 het levens licht ziet.

   Welke ziel droomt er niet van om weer af en toe eens in de banken der illussies vast te zitten en de heerlijkheid van het leven zelve te ondergaan in een zucht van verlichting, romantiek, essentie, klank, kleur en genot!?

   Het is de optiek van het pure genieten van alles wat leeft en oooh ja ook jou woorden doen een deugd in het zakje, ben elke keer verast van je rijk gevulden woorden van een hemels wezentje die culinair de kennis doet versmelt in juiste bewoording hier op wtk, je roem is zo geschied!

   Voor je weet zie je vierkante Graancirkels ipv ronde, Guido weet het antwoord.

  5. Uitzonderlijk Sasasne, wat jij beschrijft is EXACT de beschrijving die mensen geven die de Arcturians channelen, over vooral deze graancirkels. Judith Moore beschrijft het overigens ook weer zo in het boek..!!

 10. Okay, oude symbolen, om werelds krachtigste leylijnen, oude plek.. Wat doen wereldberoemde leylijnen, met een collectief bewustzijn, als daar code’s, met een betekenis op geprojecteerd worden? Moeten we iets herinneren ofzo……wat doet dit met ons? wat is daar eigenlijk een paar 1000jaar geleden gebeurd??? :et zoiets als de maya’s?

  1. Sasasne, je bent in mijn ogen geweldig bezig..! Die leylijnen zijn geleiders van energieën. Communicatie o.a. Kijk eens hier naar de Atlantis-oorsprong van leylijnen-gebruik.
   http://www.earth-keeper.com/EKnews_8-19-08.htm

   o.a. Dit stuk hieronder (maar lees ook DIT artikel hier op WantToKnow):

   ‘Now, it is the channels wish that we review that which is called the leylines.

   These can be said to exist in various forms, with differing degrees of refinement from multifarious forms of energy. Ley lines, as they are called in your times, are the energetic patterns that run both above and beneath the Earth. These circumnavigate the Earth in a variety of ways based upon laws of mathematics, upon geometries, upon vibrational essence, geological force, electromagnetics and mineralogical fields. They shift and they move, and they have been utilized in myriad ways throughout the eons of space-time. In eras of greater understanding, times of greater technology, they have been traveled as highways, utilizing enhancement of very refined energies. Through such understanding, leylines had the capacity to be used as conduits of energy transferal and for communication. Since the fall of Atlantis, amplified utilization has ceased, and the ability for sustaining this manner of usage was lost. As a result, the refined network is no longer intact, so the ley lines are shorn in some areas, torn in others, and the highways and byways appear not to make sense, you see; they no longer completely connect across the globe.

   Now, the base essence of leylines occurs from a natural source. They are currents of telluric energy. As these were refined, some became coded & engineered on new paradigms, which you call fourth dimension & fifth dimension. These replace the old, but not all have discovered them yet, and that is appropriate, you see. Extra terrestrials have assisted the Earth in this effort. Those from Sirius B have been instrumental in recent years in realigning this system for the Ascension, and indeed they were the architects of the original enhancement of the ley system, established over 30,000 years ago.

   Now, the system of leylines can be said to act as the nervous system of the living planet. The planet also has what can be termed axial tonal lines, meridians and chakras.

   Leylines are not constant, many factors can cause their shift. Many factors add to their complex energy content, or lack thereof. Tectonic stresses, magma, solar energy, naturally occurring electromagnetic fields exerted by minerals such as quartz and even the decomposition of organic matter, this creates heat and electrical charge, you see. These energies accumulate and flow along Earth paths of conductivity either on, slightly above or underneath the Earth’s crust. Those regions and places on the Earth, high in natural metal or conductive mineral content, will attract the current of these electromagnetic flows. Man made structures built to sacred geometry will also attract these flows. Almost all of the sacred geometric temples built by the Asian, Roman, Greek, Egyptian and Mayan have leylines passing through them. Some of these structures were built on leys, others attracted them to them. Many points on leys form into vortex spirals.

   Vortexes form for several reasons. The generally understood cause is the intersection of leylines. We tell you they also naturally occur at points of tectonic stress, at volcanoes, around pinnacled and pyramidal mountains, and around man made structures built to sacred geometry. Vortexes occur naturally at large mineral deposits, basalt beds, granitic batholiths, river confluences, and water falls. You see these all project sub atomic plasma, charged ions, and electromagnetic fields. This natural build of energy will spin by nature, and thus the vortex occurs.

   Now, we should clarify that vortexes are not portals and they do not evolve into portals, although from your perspective it could appear as such, because all portals will attract a vortex to them you see. Vortexes can become the distribution engines for both adamantine essence, called akash, and higher dimensional energies received through portals. Not all vortexes house portals, but all portals have a vortex. Do you see?

   Your term Ley is a relatively recent description coined to simply mean a straight line connecting two points, but our Metatronic term is much broader.
   We define leylines, as being the conscious crystalline aspect of the electromagnetic flow-lines and currents that network the planet. Leylines are ‘groomed’ energy flows of electromagnetic energy and in latitude of comparison, can be said to serve as the nervous system of Gaia. The raw earth currents are called, in your vernacular, dragon lines. As both leylines and dragon lines are electrical in nature they flow along paths of natural electrical conductors.

   This electricity occurs naturally on your earth from multiple sources. Moving water, such as waterfalls, rain and breaking waves, produce charges, as does the decomposition of organic matter, tectonic stress, volcanics, lightning solar heat and winds. The very crust of the earths surface you live on, with its electrically conducting gases, metals, semi-conducting mineral crystals, water-soaked organic matter, and electrolytes offers an excellent medium for maintaining and producing electrical currents. The mineralogy of the strata below the surfaces conducts in kind. Charged ions are drawn to the ground and this high ionic concentration increases the intensity of earth-currents through the electrode effect.

   As a result, static electricity flows parallel with the ground in an orthogonal quasi-static electric field, forming eddies and springs of electricity that become rivers of current that network the planet. These streams of current flow along lines of conductive minerals, such as iron, gold, copper and quartz bearing rock. Naturally it flows to mountains, volcanoes, waters and minerals and large deposits of other conductive formations and amasses through, up and around powernodes. As you are aware, when these lines intersect, a spinning vortex is created.

   This electrical current, as with all forms of conscious energy can be directed. The first to do this were the scientist priest of Atlantis, whose origin is the Pleades. The patterns of raw earth currents, or dragon lines were scientifically detected and mapped, and esoterically imbued and consciously willed to flow in specific routes.

   The Atla-Ra scientist priest discovered that by flowing these energies through their Arcturian crystals and magnetic transducers that they could be amplified, refined and separated into forms of braided polarized crysto-electric frequencies capable of creating anti gravity fields when spun in counter balanced vortexes. In the technology of the golden age of Atlantis, these conscious crysto electrical lines became so technically refined that were used to create a labyrinth of tunnels for both communication and transport, and crossed to form energy fields for varying purposes.

   They were patterned to flow inside factories to energize the work force and in agricultural fields to stimulate plant and crop growth, by routing them in conduits relayed and amplified through crystal power stations and natural telluric generators, such as Skellig Michael. In the former case they were used to assist in the broadcast of crystalline electric-waves for use in powering homes. ‘

 11. lichtbollen, precies zoals ik aangaf, gestuutrde energie, gewoon energie, Denk eens aan emoto, die energie aan water geeft………………wat voor stoornis zullen ze nu voor mij bedenken???

 12. @all

  even compleet off topic:

  ben ik nu de enige die dit heel erg verontrustend vindt?
  Ik hoor er namelijk niemand over
  http://www.spitsnieuws.nl/archives/provinciaal/2010/07/belgisch_mepeloton_naar_amster.html

  Buitenlandese troepen die van de nederlandse overheid toestemming krijgen om op nederlands grondgebied geweld te gebruiken tegen nederlandse burgers (geweld gebruiken is namelijk precies dat waartoe de ME dient)

  Ik vind het i.e.g. onvoorstelbaar

  1. Klopt als je al ziet wat hier rond op wtk rond loopt dan huur je toch wel iets van Buitenlandse aard in dan van Buitenaardse kwaliteit en daar zitten we al helemaal niet op te wachten, dan gaat het helemaal mis vrees ik.

 13. Mmmwaaah, love to work in cropcirlce. Feel the Force…..love it. But there is no cropcircle in my neighbourhood. Guess i have to make one myself.
  W…..w…..w…uhahahahaha

  Ohm shante.

  1. @to bad, well thry then with loads of friends, and GPS, Maybee, some famous wtk crew will visit you than! When you have the bear cold, i’ll will help you, with my friends. Fun!

  2. @gil

   gil
   20:16 18 juli 2010

   @to bad, well thry then with loads of friends, and GPS, Maybee, some famous wtk crew will visit you than! When you have the bear cold, i’ll will help you, with my friends. Fun!

   Je engels is niet echt je sterkste kant je wilt wel dubbel helpen en je adviseerd een beer koud te hebben .

   dat zijn denk ik wel de opvallendste maar de boodschap kwam wel over hoor dat dan weer wel.

  3. @hahahaaaaaaha Marcel, will you help would be loods of fun. Please bring your friends with, you, the bier, is waiting for us! @to bad Marcel, olso, would like to help! Is there someboddy with sice 56 feet, for the big circels who will help?

  1. Ruimterschepen in een kruis? Zoveel angst? Vast geschreven door een angstige priester, die de kerk weer vol wil hebben. Leest vast ook over de vele ufo-meldingen en de goeie bewustwording enz.

  1. gelezen, inderdaad een interessante combinatie, symbolen lijken sterk overeen te komen.

 14. via niburu kijk ik altijd naar de graan cirkels ,en vind het prachtig ,nu de nieuwe lijken wel 3 demisionaal ,zo veel diepte zie je er in .
  ben 78 jaar en blijf me verbazen wat er allemaal gebeurd

 15. Ik vraag mij af waar dat artikel is gebleven waarin aangekondigd werd d.m.v. het lezen van graancirkels, dat volgens mij morgen (29 juli als ik het goed heb onthouden) de grote ramp plaats zou vinden in de Mexicaanse Golf……. Kan iemand zich dat nog herinneren?

  1. @kritisch was dat hier of op een andere site .Ik kan het me niet zo herinneren,laat even weten als je het gevonden hebt.

  2. @Marcel het was op deze site want ik zit alleen op deze:-) en niet op allerlei andere alternatieve sites

  3. Ik weet er ook niets van kritisch.
   Als het zo is dan weet je het morgen nog, haha.

  4. Kijk Marcel, als dat nu klopt wordt alles wat geloofwaardiger. Er stond zelfs een tijd bij, ergens rond 18.00. Ik weet dat ik nog dacht, als het plaatselijke tijd is, weten wij het vrijdag….. Wanneer ik het woord graancirkels intik, komt zelfs het desbetreffende artikel niet naar boven en dat bevreemd mij ook enigzins….

  5. Wat ook kan, is dat morgen de grote dag wordt, waarbij de hele wereld te horen krijgt wat voor een ramp er daadwerkelijk afspeelt en/of heeft afgespeeld.
   Morgenavond 24:00 uur zullen we het weten, ik hou wel mijn ogen nu, je weet maar nooit. Zou leuk zijn als het zo is, of ook weer niet, lastig… sorry

  6. Open, ik vergeet het woord met de meeste inhoud. Open, openheid. Wederom sorry…

  7. @kritisch weet je nog wanneer het ongeveer was .Ik kan het ook niet vinden maar kan me ook geen datum herinneren in een stuk.

  8. @Marcel, het was ergens begin juli, in ieder geval kort voor ik op vakantie ging. Erg vreemd overigens dat het artikel nu onvindbaar is. Er stonden ook de (64?) punten in van BP. De eerste graancirkel zou als ik het mij goed herinner in 2007 zijn verschenen en de daarop volgenden zouden het verhaal vertellen over een grote ramp (door BP) met een catastrofaal gevolg op 29 juli ergens rond 18.00 uur.

  9. Morgen, je kan toch wel een dagje wachten hoop ik?
   Geintje hoor, er valt niets meer aan te doen, we zullen zien. Het artikel komt mij overigens niet bekend voor maar misschien dat ik het niet heb gelezen of dat ik er overheen gelezen heb of zo. Ach, mijn geheugen is toch net een zeef, sommigen hier zullen dat kunnen beamen.

  10. Wat een baarlijke nonsens.Dit geloven jullie toch niet? Er is bovendien niks gebeurd op 23 of 24 juli.

  11. We geloven het ook niet, er wordt iets verteld en wij praten erover maar geloven eigenlijk niet veel. Sorry, ik geloof niet veel, wat een ander doet kan ik niets over zeggen.

  12. @ martijn ik geloof het wel hoor .Ik geloof alleen niet dat het alweer de 28 is dat kan nooit haha

  13. @Martijn.
   Eindelijk een antwoord,waaar ik wat mee kan.Jij bent tenminste eerlijk.
   Ik heb ook even zijn 2012 verhaal gelezen.Nou ja,commentaar overbodig.
   Hier in de USA,waar ik woon,hebben we van de 99 tv zenders (90 zenders zijn pulp),er ongeveer 4 met een tv dominee.Je weet echt niet ,wat je ziet.Daar zijn zalen,gelijk de Ahoy of Gelredome,volledig gevuld met hysterische mensen,die huilend naar voren komen ,om genezen te worden.Die zgn.dominees zijn miljonairs en sommige zijn in het verleden aangeklaagd wegens sexueel misbruik van goedgelovige mensen.Het is walgelijk.
   Waaromik dit aanhaal?Er zijn duizenden mensen ,die een lage overtuigingsdrempel hebben .Die geloven dus alles.
   Ik heb eerder wel eens gevraagd hier op deze site,waarom de meeste in ALLES een komp[lot zien.Ik kan me best voorstellen,dat er iemand is ,die zegt,dat klopt niet,daar
   zit wat achter.
   Waarom is alles een komplot? Leg me dat eens uit. Wie dan ook.

  14. Marcel, jij bent top, echt, ik hou van je. Nee, ik ben geen homo, ik hou gewoon van je.

  15. @martijn ook al was je dat wel, was het maar een aspekt van je ,en ook nog eens alleen in deze incarnatie. De volgende kon ik wel eens je moeder wezen, of jij de mijne. En ik hou ook van jou hoor martijn wie je ook in welke incarnatie bent.

  16. @Kees:

   Waarom is alles een komplot?Leg me dat eens uit. Wie dan ook.

   Als je bij voorbaat uitgaat van een complot, worden alle gebeurtenissen die je niet begrijpt een aanwijzing voor datzelfde complot:
   http://tinyurl.com/m2sm5a

  17. @Kees Alles is een complot omdat mensen er een complot van maken. Het overgrote deel is onzin en een deel is waarheid.
   Maar de werkelijke werkelijkheid is alleen is onszelf. Alleen jij kan voor jou vertellen wat de werkelijkheid is. Het is vervolgens ook weer onzin omdat jij ook weer in je eigen wereld leeft. De werkelijkheid is alleen door jou te vinden, kijk bv. eens naar Eckhart Tolle of Douwe Tiemersma. Ik kan nog wel veel meer mensen opnoemen die dit geintje doorhebben hoor maar deze hebben mij verder geholpen.
   Het gaat niet om macht, wie beter is dan wie anders, het gaat om gelukkig zijn met datgeen wat je bent.
   Je bent heel groot en heel klein tegelijk.
   Eigenlijk ben je alleen levenskracht, liefde.

  18. @ martijn chapeau of op goed nederlands: ‘hoedje’..! Mooi verwoord

  19. @guido Wat dacht je ? zachte heelmeesters maken stinkende wonden?

  20. Gewoon het simpele gegeven dat er zoiets als complottheorieën bestaan geeft op zichzelf al aan dat er blijkbaar weinig meer is waar je voetstoots vanuit kunt gaan. Ik bedoel de geloofwaardigheid en het krediet van overheden, organisaties en media zijn blijkbaar dusdanig aan inflatie onderhevig dat mensen deze niet meer vertrouwen. De gebleken onbetrouwbaarheid van voornoemden is de voedingsbodem van waaruit het fenomeen complottheorie is ontstaan. Los van het waarheidsgehalte of geldigheid van een theorie geeft het wel te denken dat ze bestaan; wáár of niet waar.

  21. Beste Guido,

   Maak je niet te druk over annunaki of illuminati a.u.b.
   Ik heb het allemaal bekeken en heb ergens sterk het idee dat het net ff anders in elkaar steekt.
   Het maakt feitelijk ook niet veel uit, we kunnen allemaal out of de box leven, gewoon door het Nu te ervaren al dat wat is. Het is Nu zoals het is, alleen Nu kunnen we de verandering brengen.
   Wij kunnen met elkaar een energie, een kracht brengen, waar echt niets of niemand tegenop kan. Geen gein.
   Wij zijn zeker als collectief bewustzijn, als het werkelijk uit die Zijn, Nu energie komt, compleet onaantastbaar.
   Iedereen is bang voor jou, voor mij en nog een aantal. Dat komt omdat ze die energie die zij werkelijk zelf ook zijn, niet kunnen aanvaarden. Maakt helemaal niet uit, ook niet wat ze jou en mij allemaal willen vertellen. Het heeft niets met het Nu, met jou, mij, het leven, de liefde, de kracht, God, te maken.
   Iedereen die weet hoe het geintje in elkaar steekt, laat zich niet meer naaien. Wetenschappelijke kennis heeft niets te zeggen, ook andere kennis niet. We kunnen die kennis gebruiken maar het staat zo ver van ons Zijn af.
   Alleen mensen die het Zijn kennen, zoals Eckhart Tolle verteld, neem ik serieus. Ongeacht of het met of zonder wtk verhalen is. Laten we allen eerst onszelf hervinden, voor we verder kwaken over de rest van de wereld.
   Wie kent hier zichzelf, dat blijft de grote vraag, haha.

  22. En ik van jou Martijn!
   @Wattenstaafje: precies de spijker op de kop. Ieder IS al-een.. en IS een-samen (Eenzaam)

  23. Eenzaam. Een persoon is eenzaam.
   Vannuit de werkelijkheid is er geen eenzaam, slechts alleen zijn. Eenzaam heeft met emotie te maken, niet werkelijk.

  24. Ach, woorden, ook niet werkelijk.
   Inderdaad, ook eenzaam kunnen we weer verschillend beamen.
   Wat betekent het woord ´eenzaam´ voor diverse mensen.
   Voor mij bestaat het niet omdat ik eenzaam zie als een emotie van ik voel me zo alleen. Dat wil niet zeggen dat iedereen het woord ´eenzaam´ zo ziet. Zo zie je maar weer dat alleen al één woordje verkeerd kan vallen bij een ander omdat ie het weer net ff anders oppakt dan een ander.
   Laten we daarom ook niet té scherp zijn op elkaar. Oke, er zijn misbaksels bij die niets anders voor ogen hebben om deze website en desnoods levens van mensen naar de klote te helpen alleen maar voor de lol of zo. Maar daar hoeven wij niet mee te praten, te resoneren of wat dan ook. We kunnen proberen om ze wakker te maken maar mensen worden wakker op een willekeurig moment. Kunnen wij niets van zeggen. Alleen maar sturen, meer is niet mogelijk. Ach, alles komt vanzelf.

  25. Helemaal alleen staan in een pas gemaakte cirkel lijkt me niet aangenaam. Zeker niet wanneer je er graag bij was geweest bij het maken hiervan. Wellicht had je dan jezelf kunnen voorstellen met als toevoeging ‘aangenaam’. Had je misschien een graantje mee kunnen pikken en mee boven de cirkel uit kunnen stijgen. Natuurlijk moet je dan eerst wel je sporen wissen anders zegt men weer dat de cirkel ‘man-made’ was.

  26. Voordat hetgeen ik probeerde te zeggen verkeerd wordt begrepen…
   Ik bedoelde te zeggen dat de complexiteit van de graancirkels onmogelijk mam-made kunnen zijn.
   Ik had het in mijn vorige berichtje niet helemaal duidelijk verwoord. Ik hoop met dit bericht mogelijke andere interpretaties van mijn bedoeling te hebben ontzenuwd.

  27. DR ELTJO HASELHOFF is one of the few people on planet Earth to have had a paper published on crop circles in a peer-reviewed scientific journal (‘Physiologa Plantarum’). His paper asserts that the long-recognized connection of crop circles to balls of light may be even stronger than many think. Here, in layman’s terms, Dr Haselhoff outlines the important findings of his paper…

   Scientific studies confirm Crop Circles are made by balls of light..
   http://www.bibliotecapleyades.net/circulos_cultivos/esp_circuloscultivos21.htm

  28. Ja, dat was 23 juli. En daar horen we nooit meer wat van. Jammer. Wie kun je nog vertrouwen of geloven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.