Advertentie

Vaccineert u mijn kind? Teken dan ook hier even!!


Vaccination claim Gandhix

x

U wilt mijn kind vaccineren?
X
Geen probleem…:
X
Teken gewoon even dit formulier…!

2016 WantToKnow.nl/.be

x

Ik moet nog een arts tegenkomen die het onderstaande formulier wil ondertekenen. Een verklaring die al gedownload is door honderden ouders, De reden dat zij dit niet willen is tweevoudig: Allereerst willen zij zich niet in een kwetsbare positie plaatsen door nalatig te zijn omdat zij duizenden anderen niet goed geïnformeerd hebben. Ten tweede, omdat veel van hen zich na zélf uitgebreid onderzoek te hebben gedaan, plots realiseren dat de risico’s van vaccineren vele malen groter zijn dan de vermeende voordelen van vaccinatie..

Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!
Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!

Er is ook nog steeds geen bericht ontvangen, dat er door ook maar één medicus is getekend is! Veel artsen willen niet eens kijken naar het formulier van de ouders, omdat zij het anti-vaccinatie standpunt überhaupt afwijzen als belachelijk. En ook dát gedrag is een duidelijke indicatie, dat je te maken  hebt met een slecht geïnformeerde arts, zonder werkelijk oog voor het belang van zijn patiënt.

Zij willen of kúnnen  hun patiënten niet informeren over de vaccinatierisico’s, maar alleen over de vermeende voordelen. Zij staan er niet open voor om de zaak van een andere kant te bekijken, zij gaan alleen van het vooringenomen standpunt dat hen bijgebracht is door het medische systeem hen opgelegd tijdens hun opleiding.

En dan zijn er nog die artsen die de vaccinatie schema’s ter discussie stellen en die wel doorgaan met hun eigen onderzoek. Veel van hen worden nu wakker, dankzij het voortdurend onderzoek en de druk van ouders en zelfs van collega’s die hen er toe brengen, op een andere manier naar vaccins en vaccinaties te gaan kijken. Een ándere manier dan de manier waarop zij als het ware ‘geïndoctrineerd’ zijn op universiteiten en andere medische opleidingen.

baby vaccin
“OK dokter, ik begrijp dat u eerst het formulier heeft ondertekend, dat mama en papa u hebben voorgelegd..?”

x

Wanneer je onder druk gezet wordt door een arts om jezelf of je kind te vaccineren, download dan simpel dit formulier (en stuur ons dan een kopie van het getekende formulier). Zeg zelfbewust tegen je arts, dat je alleen als je volledig geïnformeerd bent, zult overwegen om te vaccineren, en dat een afgewogen analyse van de risico’s en de voordelen je beter de mogelijkheid geven, een goede beslissing te nemen. Nogmaals: 100% van alle artsen die op deze manier werden benaderd, weigerden te tekenen.

En ja, eerlijk is eerlijk, een arts kan dan ook geen kant meer op; hij staat voor het blok, voélt zich voor het blok gezet.. Maarrrr… Is dat niet PRECIES hetzelfde, wanneer je als onwetende ouder van een pasgeborene, de oproep krijgt je kind te komen laten vaccineren..??! Juist, en ook daarvoor is dit formulier bestemd! Om ruimte en rust te creëren, wanneer een arts niet tekent, maar ook om samen met hem en/of eerst je huisarts, het formulier door te nemen. Want, we zeggen het maar vast, wat je hieronder tegenkomt, zul je niet erg geruststellend vinden..!

* * *

De garantie van een arts d.m.v. een Vaccin Veiligheids Formulier.

(Het volgende formulier is een aanpassing/vertaling van het origineel van Ken Anderson).

 

DE AFGEGEVEN GARANTIE VAN DE ARTS M.B.T. VEILIGE VACCIN & VACCINATIE.

Naam van de arts en titel               ………………………………..

Ik ben arts, bevoegd praktijk uit te oefenen in de plaats: ……………………………..

Mijn registratie nr.(B.I.G code) is:       ………………………………..     Mijn specialisme is: ……………….

Ik ben voldoende op de hoogte van de risico’s en de voordelen van al de medicamenten die ik voorschrijf of aan patiënten toedien. In het geval van:  ………………….  (naam patiënt) met de leeftijd van ……. jaren, die ik heb onderzocht, vind ik dat er een bepaald risico aanvaardt mag worden, om tot vaccinatie over te gaan. Deze onderstaande lijst van risico’s en de vaccinaties die hier tegen kunnen beschermen:

Risico factor:………..………………..
Beschermend vaccin:………………

Risico factor:…………………..……..
Beschermend vaccin:………………

Risico factor:………………………….
Beschermend vaccin:………………

 Ik ben mij er terdege van bewust dat vaccins de volgende chemicaliën, hulpstoffen,conserveringsmiddelen en/of vulmiddelen kunnen bevatten:

* aluminum hydroxide
* aluminum phosphate
* ammonium sulfate
* amphotericin B
* dierlijke weefsels als: varkensbloed, paardenbloed en/of konijnen/apenhersenen
* arginine hydrochloride
* hondennier en/of apennier
* tweebasich kaliumfosfaat.
* kippen embryo, kippen ei en/of eenden ei.
* kalfs (bovine) serum
* betapropiolactone
* foetaal runderserum
* formaldehyde
* formalin
* gelatine
* gentamicin sulfate
* glycerol
* menselijke diploide cells (afkomstig van geaborteerd menselijk foetaal weefsel)
* hydrocortisone
* gehydroliseerde gelatine
* kwik, thimerosol/thimerosal, Merthiolate(r)) als conserveermiddel
* monosodium glutamate=natrium glutamaat (MSG)
* eenbasisch kalium fosfaat
* neomycine
* neomycine sulfaat
* nonylphenol ethoxylate
* octylphenol ethoxylate
* octoxynol 10
* phenol red indicator
* phenoxyethanol (antivries)
* kalium chloride
* kalium difosfaat
* kalium monofosfaat
* polymyxine B
* polysorbaat 20
* polysorbaat 80
* porcine (varkens) pancreas-hydrolysaat van caseïne
* resten van MRC5 eiwitten
* natrium deoxycholaat
* sorbitol
* tri(n)butylfosfaat
* VERO cellen, in een lijn van apenniercellen en
* gewassen rode bloedcellen van schapen

En geef daarbij de garantie dat deze ingrediënten veilig geïnjecteerd kunnen worden in het lichaam van de patiënt. In dezen verwijs ik naar de Eed van Hypocrates, die ik bij mijn beëdiging als medisch vakkundige heb afgelegd. (HIER)

Integendeel:

– ik heb rapporten onderzocht die laten zien dat de rapporten over kwik thimerosal dat ernstige neurologische schade zou veroorzaken die me niet geloofwaardig bleken.

– ik ben mij er van bewust dat  men in sommige vaccins een verontreiniging met het Simian Virus 40 (SV 40) is gevonden en dat er door sommige onderzoekers een causaal verband wordt gelegd met non-Hodgkin lymfoma en mesotheliomen; zowel bij mensen als bij dierproeven. Hierbij geef ik de garantie dat het vaccin dat ik gebruik in mijn praktijk, beslist géén SV40 bevat of enig ander levend virus. Of, hierbij garandeer ik dat het genoemde SV40 virus of andere virussen geen substantieel risico opleveren voor mijn patiënt.

– Hierbij garandeer ik dat de vaccins die ik adviseer voor de behandeling van ……………………………..  (naam patiënt) geen enkel weefsel bevat dat van geaborteerd menselijke baby’s (ook wel foetussen genoemd) afkomstig is. En om het welzijn van mijn patiënt te beschermen, heb ik de volgende maatregelen genomen om te garanderen, dat vaccins die ik zal gebruiken geen schadelijke verontreinigingen bevatten:

GETROFFEN MAATREGELEN:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Ik heb zelf de rapporten van het VAERS (‘Vaccine Adverse Event Reporting System’) onderzocht en verklaar dat het mijn professionele mening is dat de vaccins die ik aanbeveel, veilig zijn voor een kind beneden de leeftijd van 5 jaar. De basis voor mijn mening wordt gespecificeerd op mijn document A hierbij toegevoegd : Grondslagen voor een professioneel advies van een (huis)arts. (Gaarne specificatie van ieder geadviseerd vaccin afzonderlijk, samen met de reden om tot de conclusie te komen dat het vaccin veilig is voor het toedienen aan een kind onder de 5 jaar.)

Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !
Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !

De professionele tijdschriften artikelen die ik gelezen heb, die een mening die lijnrecht staat tegenover de mijne vermeld ik in document B dat ik hierbij toevoeg onder de benaming: Wetenschappelijke artikelen die een tegenovergestelde mening hebben t.o.v. ‘Physicisan”s Opinion of Vaccine Safety’.

Mening van reguliere artsen over vaccinveiligheid
De redenen waarom ik besloot de artikelen in document C te beschouwen als zwak en onvoldoende gefundeerd worden vermeld in document D hierbij ook toegevoegd met als titel: ‘Physician’s Reasons for Determining the Invalidity of Adverse Scientific Opinions.’ (Redenen waarom reguliere artsen tegengestelde wetenschappelijke meningen beschouwen als zwak en ongefundeerd.

Hepatitis B
Ik weet dat ca. 60% van de, tegen Hepatitis B gevaccineerde patiënten, binnen 12 jaar geen aantoonbare anti-lichamen meer hebben tegen Hepatitis B. Ik weet dat er in 1996 slechts 54 gevallen van Hepatitis B door het CDC vermeld werden in de groep van 0-1 jaar. Ik weet dat in de VAERS 1.080 gevallen gerapporteerd werden van bijwerkingen door het Hepatitis B vaccin in 1996 in de groep van 0-1 jaar met een vermelding van 47 sterfgevallen.

Ik weet dat ca. 50% van de patiënten die Hepatitis B ontwikkelt, na besmetting, geen symptomen ontwikkelen. Ik weet dat 30% griepachtige verschijnselen zal ontwikkelen en levenslange immuniteit. Ik weet dat 20% symptomen van de ziekte zal ontwikkelen, maar dat 95% volledig zal herstellen en ook levenslange immuniteit ontwikkelt.

Ik weet dat 5% van de patiënten die blootgesteld zijn aan Hepatitis B chronische dragers van deze ziekte zullen worden. En ik weet dat 75% van de dragers leven met een infectie zonder symptomen en dat slechts 25% van de chronische dragers een chronische leverziekte of leverkanker zal ontwikkelen 10-30 jaar na de acute infectie.  De volgende wetenschappelijke studies -mij bekend- zijn verricht om de veiligheid van het Hepatitis B vaccin bij kinderen onder de 5 jaar aan te tonen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wordt de angst om NIET te vaccineren, 'gevaar' te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?
Wordt de angst om NIET te vaccineren, en dus ‘gevaar’ te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?

Aanvullend op de aanbevolen vaccinatie als bescherming tegen de bovengenoemde risicofactoren, beveel ik andere, niet-vaccinatiemaatregelen aan, teneinde de gezondheid van mijn patiënt te beschermen. En ik heb de niet-vaccinatiemethoden opgesomd in document D, dat hierbij ook wordt toegevoegd als: ‘Non-vaccine Measures to Protect Against Risk Factors’ (maatregelen anders dan vaccinatie om te beschermen tegen risico factoren). Ik verstrek deze artsengarantie over de veiligheid van vaccins, in mijn hoedanigheid als behandelend arts van: ………………… (Naam patient)

Ongeacht de wettelijke regeling waaronder ik normaal mijn medische praktijk uitoefen, verstrek ik deze verklaring voor wat betreft mijn zakelijke en persoonlijke vaardigheden en zie hierbij af van elke wettelijk voorgeschreven algemene wet, constitutioneel, UCC, internationale overeenkomst en elke andere wettelijke onschendbaarheid voor wettelijke verantwoordelijkheid en proces in de dringende kwestie.

X
Ik verstrek dit document vanuit mijn vrije wil.
Dit na overleg met een ter zake kundige juridisch adviseur, de heer …………………………….,
een gevolmachtigde bij de rechtbank in de provincie/stad: ……………..

Naam van de arts…………………………………………….  Handtekening van de arts …….………………  d.d. …………………….

volledige naam getuige  ……………………….………….  Handtekening getuige + d.d. ………………………………….

U zult net als wij heel benieuwd zijn, respons te krijgen van lezers van dit bericht, wiens arts(en) besloten heeft dit document te tekenen om de patiënt gerust te stellen. Ik heb hier een lange lijst van wettelijke professonials die even benieuwd zijn als ik.

x

(Wil je dit formulier downloaden (uiteraard zonder illustraties) klik dan HIER (pdf))

x

* * *

74 gedachten over “Vaccineert u mijn kind? Teken dan ook hier even!!

 1. Pdf opgeslagen. is er ook een voor de huisdieren, wordt steeds bestookt met verzoek tot enting van mn hond, is bijna elf jaar en in goede gezondheid.

  1. denk dat desirée Röver het wel weet, maar het zal niet veel beter zijn dan voor mensen.

 2. Ik vraag me af waarom vaccins intraveneus moeten worden toegediend, dit is lastig, beangstigend, pijnlijk en risicovol, zeker voor kinderen. Vroeger was een suikerklontje op de tong ook afdoende en voor zover ik weet worden virussen en bacteriën via de luchtwegen of slijmvliezen overgebracht, dus zou een vaccin ook op een andere manier beter en veiliger kunnen worden toegediend. https://bit.ly/2WwpIym

  En als je dit verhaal leest en het verhaal klopt dan is het toch heel begrijpelijk dat mensen niets meer willen weten van vaccinaties.

  Goedgekeurd: Menselijke kankercellen toegevoegd aan vaccins!

  http://healthbytes.me/goedgekeurd-menselijke-kankercellen-toegevoegd-aan-vaccins/

  1. IIS
   De meeste vaccins worden niet intraveneus gegeven maar intramusculair. Intraveneus is in de ader ,intramusculair is in de spier en subcutaan is onder de huid . Wel even weten waar je over praat.

  2. Ader, spier of onder de huid, het komt per slot van rekening toch via bloedbanen in het lichaam terecht. Maar het onderwerp is hier waarom met een spuitje? Wel, omdat het de indruk geeft dat diegene die het toedient “het weet en dat het werkt”. Omdat de collectivisten het zo gepland hebben.
   Ik was 12 jaar, toen er op school in de rij vaccinaties tegen polio uitgedeeld werden, maar ik was er tussenuit gemuisd en heb er nu, op 71 jarige leeftijd, nog geen spijt van.

  3. @marcel wiersum

   Dank voor het rechtzetten in deze, maar het mag toch duidelijk zijn dat er ook andere mogelijkheden zijn om te vaccineren en dat er ook in die richting wordt gezocht.

  4. Bij mijn weten worden vaccinaties NIET intraveneus toegediend maar onderhuids ingespoten! Dit betekent niet dat ik PRO vaccinaties ben. Ik ben CONTRA vaccinaties zeg maar gerust MANIPULATIE.
   Maar het is wel belangrijk dat de informatie die geschreven wordt correct is.

 3. Een gezond lichaam kan zichzelf beschermen. Dat het immuunsysteem. Vaccinaties tasten juist dat immuunsysteem aan. En overheden maar vaccinatie promoten. Ook op dit vlak worden we weer bedrogen en voorgelogen. Het trieste is dat mensen zich laten misleiden en weigerenzich kritischnop te stellen.

 4. super goed initiatief!

  ben benieuwd naar de reactie van de huisartsen!

  Zou tof zijn mochten mensen welke hun huisarts confronteren met deze brief hier hun reactie neerzetten!

 5. In Duitsland hebben de alternative kringen, die bewuster omgaan met de gezondheid van hun kinderen, dan de doorsnee volgzame burger al jarenlang soortgelijke formulieren. Voor zover ik weet was er tot nu toe geen enkele arts, die zo’n formulier ondertekende, maar om je kind te beschermen tegen vaccinaties werkte het erg goed.

  Ook op de scholen in Duitsland worden ouders onder druk gezet hun kind tegen allerlei kinderziektes te vaccineren, maar ook schooldirecteuren weigeren absolut zo’n veiligheidsverklaring te ondertekenen, waardoor hun drukmiddel dus plotseling wegvalt.

  Het is zeker aan te bevelen zo’n formulier of veiligheidsverklaring te laten ondertekenen door de betreffende arts, omdat de bewijskracht dat een vaccinatie geen gezondheidsrisico’s voor het kind heeft voor 100% bij deze arts ligt.

  Vaak wordt dit heel sluw omgekeerd en wordt deze bewijskracht bij de ouders gelegt met de bewering, dat de ouders of de vaccinatietegenstanders geen bewijs hebben dat de vaccinatie de oorzaak zijn van een bepaald negatief gevolg. De ouders of vaccinatietegenstanders hoeven hiervoor ook geen bewijs te leveren, want zij zijn het niet die een kind een onbekende vloeistof in hun lijfje spuiten. Het bewijs moet, voordat er überhaupt gevaccineerd kan/mag worden gelevert worden door Big-Pharma dat deze vaccinaties zelfs op lange termijn 100 % veilig zijn voor onze kinderen en niet anders om. De ouders hebben niet de laboratoria om dit te onderzoeken en verdienen ook geen milliarden aan deze troep.

 6. Hoe kun je controleren dat hetgeen ingespoten wordt ook daadwerkelijk de stof is waarvan beweert wordt (op het etiket staat) dat die ingespoten wordt? Ofwel : hoe controleer ik dat het vaccin dat bijv. tegen griep ingespoten wordt ook het daadwerkelijk dat vaccin is? Elk vaccin ziet er vrijwel identiek uit (kleurloos en doorzichtig}.

  1. Elke vaccinatie is flauwekul.
   En luister even een HEEEEEEEL makkelijk rekensommetje!
   Wat doen de leiders van elke land??????? Je helemaal leeg trekken toch,tot je bijna geen Eurotje meer op je rekening hebt,dat ben je toch wel met me eens toch????
   Weet jij wat het kost om mensen te vaccineren(moet je landelijk zien he)super maar dan ook super veel geld,toch????
   Dus aan de eene kant zuigen ze ons leeg en aan de andere kant maken ze zich druk,en geven ze SUPER veel geld uit om dat ze het erg vinde dat we ziek worden,ja en als je dat gelooft mensen dan ga maar lekker weer slapen,welterusten voor die gene die geloven in die DUIVELSVACCINATIES

 7. Ik woon sinds 11 jaar in Hongarijen,en hier is het verplicht je kind het te geven,anders ben je een slechte moeder/vader en ga je de gevangenis in.
  Ik zal het nog sterker vertelen,ze halen je kind op op school en worden onde schooltijd gevaccineerd(gezondhied).
  Wat een beesten wonen er op deze bol zeg,ze zeggen dat de hel beneden ons ligt,NEE NEE WE ZITTEN ER MIDDEN IN!!!! Wakker worden mensen,en vind deze brief een super zet,toppie!
  Ben ook benieuwd wat er gebeurd als men dit laat zien aan onze lieve DUIVELSDOKTER in die mooie onschuldige WITTE jas

 8. Ik besef me, dat dit artikel over geo-engineering van het gerenomeerde Amerikaanse gezondheidmagazine “Health Freedom News”, hier niet echt op zijn plaats is. Toch plaats ik het hier omdat het toch wel een mijlpaal is dat een mainstream magazine het aandurft zo groots uit te pakken met dit onderwerp. Klik op de plaatjes en je kunt het artikel in zijn geheel lezen.
  Het zou goed zijn om dit artikel in zo veel mogelijk social media te delen.
  En ik hoop dat Guido hier even extra aandacht aan wil besteden!

  https://tinyurl.com/k86gy2p

 9. Dit is voor mij (nu nog) ( 🙂 ) een mooi theoretisch model. Dit zou in de praktijk gebracht kunnen worden door bij een consultatiebureaus deze formulieren uit te delen aan de onwetende ouders die met hun pasgeborene, peuter of kleuter nietsvermoedend hun kind willen laten vaccineren.
  Hoe lang zou het duren voor er politie bij komt kijken?
  Ga ik deze uitdaging voor mezelf aan?

  1. Sun,

   meer nog!

   Als ik naar een ‘genees’heer ga als ik ziek ben , ga ik eigenlijk een stilzwijgend contract aan waarin de ‘genees’heer bevestigd mij te genezen en dit tegen betaling!
   De betaling wordt in alle graagte aanvaard!
   Maar in hoeveel van de gevallen wordt de ziekte echter genezen?
   In vrijwel de meeste gevallen wordt enkel de gevolgen van de ziekte aangepakt maar niet de ziekte!
   En kan die ‘genees’heer garantie bieden dat de aangeboden medicatie geen gevolgen voor mij zal hebben!

   Het lijkt me allemaal een beetje een gokspel.

   Ah , het zal wel dat wezen! Ik heb er wel een zalfje of een pilletje voor! Aangeboden door papa farma!
   Uiteraard gul vergoed!

 10. Ik denk dat het een beter idee is dat de ouders die hun kinderen niet laten vaccineren een document ondertekenen, waarin ze de volledige verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun kind en die van de kinderen in hun omgeving op zich nemen. Mocht het dan mis gaan, dan kunnen de ouders strafrechtelijk vervolgd worden.

  Daarnaast zou het ook verboden moeten worden slecht geïnformeerde anti-vaccinatie propaganda te verspreiden.

  Het is toch van de zotte dat mensen spelen met de gezondheid van hun kind, en met die van andermans kinderen door adviezen op te volgen van Dr. Horowitz die notabene een tandarts is en dus in geenszins een expert op het gebied van vaccinatie. En hun onwetendheid kracht bij staan met plaatjes waarop staat:

  ‘ Waarom zou mijn ongevaccineerde kind een bedreiging zijn voor jouw gevaccineerde kind, als je er zo zeker van bent dat vaccinaties effectief zijn’

  Het enige wat je daar mee kenbaar maakt is dat je niet eens in de verste verte begrijpt hoe belangrijk het is om een bepaalde vaccinatiegraad te hebben onder een populatie.

  1. @Hendrik
   Nee, het is van de zotte, dat ik mijn kind een onbekende vloeistof moet laten inspuiten zonder dat ik daar als ouder een garantie voor krijg, dat deze vaccinatie veilig is. Of ik deze garantie wil hebben als tandarts of als putjesschepper doet niet terzake. Ik wil deze garantie juist van iemand die deze vaccinatie aanbeveelt, omdat ik zelf geen deskundige ben. Ik ben als ouder, die zo’n garantie vraagt juist degene die niet met de gezondheid van mijn kind laat spelen. En als de deskundigen ervan overtuigt zijn ,dat zo’n vaccinatie geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, waarom ondertekenen ze het formulier dan niet?

   Dus draai de zaak niet om en leg de bewijslast en de verantwoording niet bij de ouders, zoals ik al beschreef onder punt 6.

  2. daar zijn we veuls te dom voor, geen enkel begrip van de heilige grote groeps statistieken en geen flauw benul van virale ‘herd immunity’, ‘wij’ de domme kudde functioneren nog op het fopspeen niveau van baby gorillaatjes en zijn nog lang niet toe aan de oneindig ingewikkelde basis beginselen der heilige beterbetweterschap, dom volk zoals ‘wij’ moet je onder schoffelen en negeren en feitelijk verbieden puur uit preventieve voorzorg, niet op reageren, tis toch te zot voor woorden, de militaire politie er op afsturen en posse commitatis laten inleveren. Burger rechten zijn er niet voor stomme dieren zoals wij, de integriteit van het menselijk lichamen is niet voor domme dieren dusz waarom voor ons knuppeltjes… maar goed wat zit er werkelijk in zo’n vax spuit, gewoon puur de lab feiten, en dan bedoel ik elk ingrediënt hoe duister onverklaarbaar ook… gauw weer als een dot gov hielenpriklikker op het niveau van een puntje puntje met een oranje vlaggetje zwaaien langs de kant van de weg, de zwarte adel is er voor jou en voor mij, dat heeft de geschiedenis wel uitgewezen bewezen.

   “The purpose of the act – in concert with the Insurrection Act of 1807 – is to limit the powers of the federal government in using its military personnel to act as domestic law enforcement personnel”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Posse_Comitatus_Act

   TYGERS OF PAN TANG – Wild Cat – 1980
   http://www.youtube.com/watch?v=wm1wDOnOXnU

   maar goed leg ‘ons’ het maar eens grondig uit dat van die Vaccinatiegraad, wat dat is en waarvoor en waarom, de deskundige zal het wel weten..

   ondertussen heb ik begrepen via de televaag dat ‘we’ gaan accepteren dat je met je ouwe diesel golf van voor 2001 ineens niet meer Utrecht mag binnen rijden, waar riekt dit naar, een gele ster op je onkosjere ouwe Golfje voor minimum lijers;

   http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/06/wat_u_zegt.html

  3. De vaccinatietrollen zijn weer in groten getale om dit artikel aan het zwermen.. Een vreemde manier om complimentjes te maken. 🙄

  4. Hindrik,
   de ouders zijn noch verantwoordelijk voor een ziekte, aangezien zij niet de veroorzakers zijn voor deze ziekte, noch verantwoordelijk voor het niet vaccineren van hun kinderen! En dit omdat gewoon is aangetoond dat vaccins onveilig zijn en niet werken!

   http://eoswetenschap.eu/artikel/bof-verspreidt-zich-over-vlaanderen

   En dit ondanks de vaccins?

   Toch idioot dat de vaccinatie-lobby ongestraft mensen mogen ziek maken zonder daarvoor ook maar te hoeven bewijzen dat hun vaccins werken! want waarom anders zou de bof ineens weer in opmars zijn?

   Ach, ze zijn deskundig genoeg een wetenschappelijke uitvlucht en drogreden te vinden!

  5. Beste Hindrik,

   Je bijdrage geeft mij het gevoel dat hier sprake is van een tunnelvisie. Je lijkt geen oog meer te hebben voor de natuurlijke volmaakte processen waarvan we, met name door de reguliere (voornamelijk (petro)chemische) geneeskunst en big farma, zo ver van zijn afgedwaald. De natuur biedt alles wat we nodig hebben tegen alle ziektes maar daar hebben big farma en andere multinationals geen belang bij! Een mens (kind) is niet geboren als speldenkussen! Alleen in ernstige gevallen kan een vaccinatie helpen. We dienen ons weer tot de natuur te wenden ipv er van af! Thans zijn we hard op weg om moeder aarde en de mens te vernietigen.

  6. Agenda 21 betekent de aarde bevrijden. Alles weer in natuurlijke staat brengen, dus ook onze lichamen. Dus waarom nog vaccineren? Ik wist helemaal niet dat er vele soorten dna in vaccinaties werd gebruikt.
   Je kunt beter aan een natuurlijke ziekte overlijden, dan levenslang chronisch ziek, want das pas echt lijden.
   Ik heb er spijt van, dat ik mijn kinderen en mijzelf heb laten inenten. Vooral bij die laatste. De laatste was tegen de bacterie, die hersenvliesontsteking veroorzaakt. Maar het punt is, als je een natuurlijke bacterie weghaalt, een andere gaat overheersen en dan kun je dus ook weer ziek worden. Mijn dochter en ik zijn chronisch verkouden en wij hebben vaak hoofdpijn. Ik had als kind nooit hoofdpijn. Ik ken een puber meisje dat overdag zo in slaap valt. Als kind was ze gewoon gezond. Het zijn dus vooral vrouwen/meisjes met ernstige klachten.(en misschien jongens ook wel, maar komt dat nog niet uit)Iedereen weet dat vrouwen hormoongevoelig zijn en dat dit van 9 jaar tot en met de overgang bezig is aan het veranderen. En dat er steeds meer factoren zijn die hormonen verstoren. Denk ook aan wifi, zendmasten/chemisch voedsel/kleding/verzorgingsmiddelen enz. Als men zo graag wil dat vrouwen zelfstandig worden, dan moet je ze niet ziek maken.
   Ik ken een des moeder(nu in de 60). Haar beide kinderen(dochters) kunnen geen kinderen krijgen. Destijds zei men ook dat het goed voor het kind(baby in buik) was. Gevolg is wel, dat deze vrouw nooit oma zal worden. Dochters heel hun leven verziekt is. enz.
   Dus als jij hier wilt beweren dat inentingen zo goed zijn, waarom moeten al die meiden ernstig lijden? De HPV is nieuw en men weet helemaal niet wat de uitwerkingen over aantal jaren zijn. En er is nog iets: elk mens is anders van dna en dus kan er iets verkeerd gaan. Testen worden niet op elk mens uitgevoerd. Het is gewoon Russisch roulette. En daarom kun je het beter niet doen.

  7. Mensen zijn echt serieus in het niet vaccineren van je kinderen vanwege ‘geen garantie voor veiligheid?’Sorry hoor, maar als je de straat oversteekt is dat ook niet gegarandeerd veilig. Je eten is ook niet gegarandeerd veilig aangezien er potentiële schadelijk bacteriën in zitten (Clostridium botulism en E.coli bijvoorbeeld?). Niks is gegarandeerd veilig. Ik ben als wetenschapper vooral pissig om het feit dat ik hier wordt afgeschilderd als een soort monster, terwijl mijn intenties daadwerkelijk zijn om mensen te helpen en ik ben ervan overtuigd dat artsen proberen hetzelfde doen.

   Misschien moeten jullie eens met mensen praten die kinderen hebben/hadden die daadwerkelijk zijn overleden aan ziektes waar nu voor wordt gevaccineerd. Op de basisschool zijn er bij mij kinderen overleden aan hersenvliesontsteking, veroorzaakt door N.meningitides. Als je zoiets meemaakt dan piep je wel anders.

  8. M.Knolle,

   Natuurlijk hebben de meeste artsen en wetenschappers zoals u het beste met ons voor. Maar de invloed van Big Farma is doorgedrongen tot in de haarvaten van de gezondheidzorg. En beursgenoteerde bedrijven zijn nu eenmaal geen filantropische instellingen maar hebben maar één belang: winstmaximalisatie op zoveel mogelijk zieke mensen(omzet) en hoe kun je dat bewerkstelligen? Bijvoorbeeld: zo vroeg mogelijk beginnen om het immuumsysteem van kinderen te ondermijnen d.m.v. vaccinatie, ongezond voedsel laten eten zodat het lichaam gebrek krijgt aan gezonde voedingsmiddelen, vitamine en mineralen en vatbaar voor ziektes, en whala: omzet en winst verzekerd! Natuurlijk is het erg dat de kinderen waar u het overheeft zijn gestorven maar dan is de vraag waardoor ze de hersenvliesontsteking hebben opgelopen. Mischien een van bovengenoemde oorzaken? Nog iets anders. Nu probeert de reguliere zorg alle ziektes zo veel mogelijk met allerlei lichaamsvreemde petro-chemische en/of neurotoxische middelen te voorkomen, want niemand mag vroeg sterven. Dat mag pas vanaf een jaar of 80 en dan nog mag je zelf niet over je dood beschikken. Ik las in de krant dat 79 jarigen gemiddeld 19!! medicijnen slikken. Het ene middel moet de bijwerking van het andere teniet doen. Doodsoorzaak nr 4: medicijnvergiftiging!

   Ik kijk anders tegen het leven aan. Mensen en kinderen sterven op verschillende leeftijden. Volgens mij komt dat omdat die zielen het zo ‘gepland’ hebben. M.a.w. Het natuurlijk proces – met zijn natuurlijke medicijnen en genezings methodes – en spiritualiteit dienen een integraal onderdeel te zijn van de totale gezondheidszorg maar de laatste twee worden hardnekkig door de regulieren geweerd. En wie heeft daar belang bij? Als ik dit bij skepsis inbreng wordt ik als een idioot weggezet.

  9. Hindrik,

   En de overheid weet wat goed voor mij en mijn kinderen is? Die overheid die zijn oren voornamelijk laat hangen naar de lobby’s van multinationals zoals big Farma en adviesraden waarvan de meeste leden banden hebben met big farma? Brrrr,

  10. Nou Hendrik jouw gedachtengang is een bedreiging voor de volksgezondheid! Deze loopt gelijk met de farmaceutische industrie en zijn miljarden winsten. Heeft dat iets met genezing te maken? Gifstoffen in een gezond lichaam inspuiten? Mag jij vertellen welke?

 11. De vraag die anti-vaccin denkers en schrijvers altijd vergeten is de volgende: als vaccinaties (en meestal strekken ze dit tot de gehele medische wereld) niet effectief zouden zijn, waar zijn dan in Europa de ziektes gebleven waartegen de vaccinaties gegeven worden? En kijk eens naar landen waar deze NIET toegediend worden? Inderdaad. Daar zijn ze nog wel.

  Een kritische houding is een goede houding, maar informeer je verder dan middels één of twee halfslachtige youtube filmpjes en een enkel forum vol ondeskundigen (met alle respect).

  1. Beter voedsel, betere kleding, betere behuizing, betere hygiëne, minder stress.. En hop, daar kan het versterkte immuunsysteem en het zelfgenezend vermogen aan de slag. Vaccins blijken niet-effectief en onbetrouwbaar (mazelen!). Kijk goed naar de afnemende curves, vóór de vaccinaties hun intrede deden, maak het verhaaltje af en kleur de plaatjes:

  2. En het blijkt in de VS, dat mensen met zelfs een DUBBELE vaccinatie, de oorzaak zijn van een mazelenepidemie…!

  3. Om over de VERZWEGEN SCHADE van vaccins maar even nog te zwijgen en dit plaatje te tonen..

 12. Supertekst, je zou mensen voor meer informatie over vaccineren nog kunnen verwijzen naar de NVKP, Nederlandse vereniging kritisch prikken…………..

  1. Ja John, heel snel! Beterschap!! Goed teken dat je reageert!

 13. Misschien toch nog es nalezen op taalfouten… Ergens bovenaan staat “aanvaardt” als voltooid deelwoord … Zo’n prachtig document verdient een zuivere formulering!

  1. En in dit commentaar van jou staan er ook al weer 2. Over de pot en de ketel, de splinter en de balk..!

 14. Stefaan,

  mij lijkt het te gaan over de inhoud van deze topic en helemaal niet over de taalfouten! Jammer dat je je overgeeft aan dergelijk gemierenzift!

 15. hoi, ik ben zelf een moeder van een peuter van 3 jaar en 9 maanden. Ik wil jullie bedanken voor de heldere kijk op de vaccinatie’s. Mijn dochter na een keizersnee gezond op de wereld gekomen nooit een gewicht afname gehad. Na de bmr prik van 14 maanden heeft zomaar uit het niets een maand later koortsstuipen en epileptische aanvallen. Veel onderzoeken in het vu gehad daar konden ze een afwijking in de hersenen zien. Maar waar vandaan komen konden ze niet vertellen nou ik ook niet 100% wel maar vindt toch wel er apart dat ik alle symptomen in de vaccinatie kan terug vinden. En deze epilepsie zit niet bij ons beide in de familie.
  Ze mocht vandaag voor de dktp en die heb ik voor het eerst durven weigeren door jullie kijk op de vaccins.
  Nu ben ik zwanger van de tweede ik ben er bijna zeker van dat deze helemaal geen vaccinatie gaat krijgen het is alleen zo jammer dat de omgeving er zo slecht op reageert heel erg jammer we me man en ik hebben maar afgesproken omdit voor ons zelf te houden.

  1. Heb dit hele verhaal met het kind van een collega meegemaakt. Daarbij bleek ook weer, dat alleen al het geraffineerde spel om klachten zoals deze, volledig in het systeem te laten verdwijnen, een teken aan de wand is. Mede veroorzaakt door:
   1. ouders beseffen haast niet dat er een verband IS tussen vaccins/vaccinaties en dit soort heftige stuipen/aandoeningen. Ze proberen -als ze wel een verband zien/vermoeden- artsen te overtuigen. Maar,
   2. huisartsen hebben het nooit geleerd als aandoening van vaccins te diagnosticeren. Kunnen het zich niet voorstellen vaak..
   3. de mensen op het consultatiebureau zijn murw gekletst over de zegeningen van de vaccinatie-industrie, en twijfelen al helemaal niet aan vaccins.
   4. klachtenregistratie is amateuristisch van opzet en zou -indien professioneel opgezet- leiden tot een REVOLUTIE in het onderkennen van vaccinatie-SCHADE..!

   Kortom, MELD JE KLACHT http://www.lareb.nl/vaccins/bijwerkingen

 16. Hadden mijn ouders dit maar eerder geweten! Na de 14-maanden prik ontwikkelde ik opeens zware voedselallegiën. Kleurstoffen, conserveringsmiddelen en glansmiddelen waren allemaal taboe bij ons thuis omdat ik er zo ziek van werd. Eerst zagen we geen verband met de vaccinatie maar 2 jaar geleden wel. Toen werd ik ingeënt tegen het hpv-virus. Niet lang daarna kreeg ik last van gewrichtspijn. Hier ging ik zelf bij nadenken en onderzoek doen op internet. Er zijn veel artikelen te vinden over het hpv-vaccin en naar aanleiding van wat ik las ben ik ook naar artikelen over andere vaccinaties gaan zoeken. Mijn gewrichtspijn is er nog steeds maar mijn voedselallergiën zijn gelukkig minder agressief geworden. Mijn ouders en ik hebben besloten ons niet zomaar meer te laten vaccineren en we raden iedereen aan om eerst goed onderzoek te doen naar vaccinaties!

 17. prima zo’n formulier! Goed dat je er als ouder over nadenkt! Maar dan wil ik graag een formulier voor de ouders.
  Een formulier waarin staat. Ik neem als pider bewust afstand van vaccinatie, de eventuele ziekte die daaruit voortvloeit neem ik voor lief er maar bij. Als mijn kind komt te overlijden aan de mazelen de bof de difterie de kinkhoest of een andere ziekte waarvoor gevaccineerd kan worden. Dan neem ik alle verantwoordelijkheid op mij als ouder zijnde en zal
  Ik dood door schuld toegeven bij de rechtbank. Indien mijn kind letsel zal oplopen door een doorgemaakte ziekte in fysieke en/of psychische vorm zal ik daar ook verantwoordelijk voor zijn. En geef ik mijn kind het recht mij als ouder aan te klagen. Waarmee ik ten alle tijden kan worden aangeklaagd als ouder zijnde op nalatigheid en bewuste kinder mishandeling.
  Als de ouders deze dan even willen tekenen! Praten we nergens meer over!

  1. Hoi Tinus,met alle respect dit is appels met peren vergelijken. De kans dat je kind overlijd aan een ziekte blijft ten alle tijden bestaan, ook na inenting. Dus ook al word je kind wel ingeënt wil jij dan ook even voor de rechter verschijnen want blijkbaar heb je dan toch iets niet goed gedaan. Ik vind mensen onder druk zetten met wilde uitspraken over kinderen die overlijden gewoonweg min. Ik vind dat elk mens zelf moet bepalen wat ze met vaccinaties doen. Uiteindelijk heeft elke ouder het beste met zijn kind voor welke kant het ook op gaat. Die hele discussie leid alleen maar tot meer haat. Als je vind dat ik jouw kind in gevaar breng met niet inenten, wil jij dan stoppen met auto rijden. Weet je hoeveel kinderen er per jaar doodgereden worden? Waar houd het op. Mijn gevoel zegt me gewoon dat ik mijn kind niet moet laten inenten omdat ik gewoon niet geloof in dat hele propaganda festijn. Het worden steeds meer spuiten, en ondanks dat er nog niets 100% bewezen is, aan beide zijden van het spectrum pro of anti vaccinatie, komen er nu toch wel heel veel onderzoeken die verband beginnen te leggen tussen ziektes en aandoeningen afkomstig van het steeds maar toenemende vaccinatie programma. De afname van de infectieziektes waar het vaccinatieprogramma zo prat op gaat is gewoonweg een verder dalende lijn die zich voort heeft gezet na de introductie van vaccinatie. Door betere hygiëne, betere voeding en een hogere levensstandaard was het aantal doden al drastisch afgenomen nog voordat er ingeënt werd. Ja dan had ik wel mensen met stokken kunnen gaan slaan de laatste decennia en zeggen dat de afname van de ziektes daardoor kwam. Misschien een kinderachtige metafoor, maar volgens mij wel waar toch? Weet je, wil jij je kind inenten omdat je denkt daarmee de gezondheid van je kind te waarborgen? Mijn zegen heb je, ik neem aan dat je het beste met je kindje voor hebt. Maar wil je alsjeblieft ook je medemens respecteren en dus accepteren dat er ook mensen zijn die het gewoon niet willen ook vanuit het gevoel het beste voor hun kindje te willen? De vaccinaties zijn vrijwillig, en laten we hopen dat het zo blijft. Dat is toch het grootste goed van de mens? Zelf beslissen.

  2. En dat formulier voor ouders is gebaseerd op…? Verwijst naar welke onderzoeken ? … Dat dacht ik al…
   Een gevoel… Een geloof… De haat van alle leden van de Church of vaccinology voor alle mensen die hun geloof niet delen… Maar het is net zoals religie. Het is niet omdat men ergens in gelooft zonder dat er iets van bewijs ervan bestaat dat iedereen hetzelfde moet geloven.

   Laten wij het gesprek bij de wetenschap houden. De tijd van Galileo Is al lang voorbij.

  3. OK Max, kom op met je onderzoeken.. Toon aan dat vaccins en vaccinatiemethodes transparant, integer en verantwoord zijn.
   Zoals bijvoorbeeld het HIV-vaccin. Dit is getest via computersimulaties, waar de hele medische wereld zich van afvroeg (althans de weldenkende medici..). waarom zo snel..?? Speelde hier een andere agenda..? Waarom een virus dat slechts 5 of 6 van de HIV-stammen (totaal rond de 30!) zou bestrijden..

   Waar komen al die boetes van Big Pharma vandaan..?? Die ze altijd nét schikken, voordat ze veroordeelt worden, die farmaceuten..! Zodat ze geen officieel vonnis aan hun broek krijgen.. Zijn dat ethisch-verantwoordelijken..? Met moreel-besef-doorspekten..?

   Wat is jouw referentiekader om Galileo beweren te zijn..? Terwijl het waarschijnlijk andersom is Max. Natuurlijk slim van je, om het óm te draaien..! De mensen die de vragen stellen over vaccinaties en vaccins, zijn de werkelijke Galileo’s van deze wereld. Amen.

  4. nou nou, kinkhoest…. mijn kinderen zijn gevaccineerd, verplichte kost in die tijd. en raad nou es… veertien jaar was de jongste…, zes maanden zijn ze ziek geweest…
   Diagnose… KINKHOEST
   waar zit dat vaccin dan???

 18. Waarom zo’n stomme discussie met de artsen aan gaan? Ook zouden ze ondertekenen zou ik nog steeds niet vaccineren. Gewoon weigeren, het is je recht en ze zijn verplicht je keuze te respecteren.

  1. Bezoek een goede Homeopaat. Deze kan het begeleiden en iets geven via de normale route, huid en slijmvliezen zoals het hoort. Een besmetting per vaccin is niet alleen kunstmatig, maar verloopt ook anders dan de wijze waarop een ziektekiem normaliter het lichaam binnenkomt. Virus per injectie toegediend dringt daarbij plotseling, in grotere getale en ook veel dieper in het lichaam door. Geconfronteerd met indringers die niet de normale weg via huid en slijmvliezen hebben bewandeld, maar in de bloedbaan gespoten directe schade aan de organen kunnen aanrichten
   De natuur gehoorzaamt aan de wetten van het universum. Natuurlijke ziektes zijn er vanwege een reden. Kinderziektes zijn een natuurlijke manier om het immuunsysteem van het kind in zijn geheel te versterken als voorbereiding op het latere leven. Daarnaast biedt het doormaken van een natuurlijke kinderziekte het kind de gelegenheid tot een groeistoot op lichamelijk, zowel als op mentaal en psychisch gebied.
   Mensen vertrouwen tegenwoordig niet meer op de natuurlijke intelligentie van het lichaam.

 19. ik wilde het formulier downloaden maar kreeg de melding dat het een niet beveiligde site is, en er gevaar voor hackers bestaat als ik verder ging. Kunnen jullie de pdf ook naar mij mailen?

 20. Ik ben van 1936. Toen wist men al dat vaccineren niet goed was voor het kind.
  Het ergste vind ik nog dat een gezond lichaam, waar de Moeder alles voor over heeft gehad, vol met rotzooi wordt gespoten. Als ik hierover wel eens mijn mening laat horen, dan krijg altijd stevast als antwoord dat het polio kan krijgen.

 21. Nou, het feit dat de doctoren niet naar het formulier willen kijken, zegt volgens mij meer over dat ze maar al te goed weten wat er met vaccinaties aan de had is. Anders waren ze er juist wel nieuwsgierig naar, als het nieuwe informatie zou zijn!
  groeten M.

 22. Hallo heer/mevrouw, ik wil het formulier graag downloaden in PDF formaat.Dit is na meerdere keeren proberen helaas niet gelukt,”deze pagina kan niet worden gevonden” geeft de pc steeds aan.Kunnen jullie het PDF bestand van het formulier naar mij toe kunnen mailen?Alvast heel hartelijk dank groeten g b

 23. Sorry hoor maar het plaatje “waarom zou mijn ongevaccineerde kind een bedreiging zijn voor jouw gevaccineerde kind als je er zo zeker van bent dat vaccinaties effectief zijn” klopt van geen kanten. Een kind vaccineren gaat in stappen. Een baby van 6 maanden is NOG niet tegen alles gevaccineerd, als er een kind van 3 op het kinderdagverblijf rondloopt met mazelen of bof, dan kan dit kind de baby besmetten. Daarnaast heb ik meegemaakt dat een collega haar kind mazelen kreeg, kind was niet ingeënt (woonde in het buitenland) en toch mazelen kreeg. Was echt kantje boord. Zo zielig. ik zou nooit zo’n risico lopen. vooral als het om het leven van je kind gaat.

  1. Allereerst zou je de diepe betekenis van het gezegde ‘Angst is een slechte raadgever’ eens goed moeten doorvoelen. De ene angst voor de andere schijnzekerheid vervangen, is natuurlijk simpelweg DOM. Wat wéét je nu eigenlijk van vaccins..? Die in je baby laten stoppen, is wellicht gewoon regelrecht het meest angstige, niet-gehinderd-door-enige-kennis..
   Bezoek de site van Door Frankema eens: ‘http://www.VaccinVrij.nl

   En kun je dan misschien met jouw expertise uitleggen, wat je bedoelt met ‘gaat in stappen’..
   En wat is in hemelsnaam ‘kantje boord’..? Je loopt hier imo lekker te trollen. In de generaties van na de oorlog, tot in de jaren 1990, kreeg gewoon iedereen de mazelen. Weleens stil gestaan bij het FEIT dat mazelenvaccinaties JUIST mazelen veroorzaken..?? Of gaan we gewoon 3 of meer keer vaccineren..?? Wist je dat mazelenenvaccins mazelen juist opwekken..? Even lezen dan maar:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/mazelen-verspreid-door-mazelenvaccinaties/

   En kijk eens naar het gerotzooi met vaccins en vaccinaties.. Ze weten totaal niet waar ze mee bezig zijn..
   http://www.wanttoknow.nl/overige/falende-mazelen-vaccinatie-opnieuw-vaccineren-dus/
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/vaccins-onderdrukken-immuunsysteem-astma-gevolg/

   Lees hier op de site eens, voordat je zielig loopt te doen, de artikelen van Ing. Harry Zandvliet of de KRACHT VAN KINDERZIEKTEN:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/de-voordelen-van-het-doormaken-van-de-mazelen/
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/paradox-ziek-zijn-om-beter-te-worden/

   En dan de ondergraving van het immuunsysteem door vaccinaties.. Niet bang lopen doen, vaccins zijn een nét zulk heftig middel als de ziekte. Zeker bij kinderziekten als mazelen en bof.
   http://www.wanttoknow.nl/nieuws/mazelen-gehad-goed-zo-beter-beschermd-tegen/

   Tot slot een leuk plaatje over de ontdekker van de vaccinatie-techniek:
   Jenner

  2. Of je verdiept je eens in dit plaatje..?
   Tja, plaatjes horen bij praatjes.. 😉

  1. De link doet het gewoon hoor.. Het is wel een pdf, dus wellicht heb je hem gedownload, zonder te weten..

  2. Hai GuidoJ.

   Nee mijn pdf programma zegt ik moet het eerst opslaan op lokale geheugen en dan pas kan ik het downloaden.. En ik heb gewoon Adobe zou niet weten waar ik het anders moet opslaan..

  3. Op je bureaublad of meteen voor ‘openen’ kiezen; dat is meestal de normale procedure bij Adobe PDF-reader.

 24. Er staat een vervelende fout in dit documenet en wel: “Ik verstrek dit document vanuit mijn vrije wil.
  Dit na overleg met een ter zake kundige juridisch adviseur, de heer …………………………….,”

  Deze zin aan het einde van het document gaat er ten onrechte van uit dat alle juristen van het mannelijk geslacht zijn. Dit is niet het geval.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.