Advertentie

Zebedeus spreekt…


Wij plaatsten op WantToKnow regelmatig artikelen van de hand van Ton van der Kroon. Ton is met zijn fundementele werk een lichtbaken voor veel zoekers-naar-oplossingen.. De reizen die Ton maakt in groepsverband met de mensen die zijn ‘roep’ horen en meegaan, hebben een helende werking op de getroffen gebieden, die al zo lang in oorlog verkeren. Vooral de diepe, diepe wonden die in het Palestijnse volk leven, worden geheeld in prachtige en heel toegankelijke healing-sessies. Wil je hier over lezen, klik dan op DEZE en DEZE link, naar artikelen hier op de site. In ieder geval de moeite waard om er even naar te kijken. Speciaal vragen we je aandacht voor deze channeling, waarbij ons nog eens duidelijk wordt getoond, dat ‘het licht zich door een klein scheurtje’ gaat manifesteren.

Ton van der Kroon

Ton is bezig een reis te organiseren naar deze gebieden en het logo van deze reis zie je hierboven. We citeren uit de aankondiging:

Jericho is de oudste stad van de wereld en ligt op het diepste punt op aarde: 400 meter onder de zeespiegel, in de Dode Zee vallei. Vlakbij Jericho ligt Qumran, de oude mysterieschool van de Essenen. De Essenen waren meesters op het gebied van healing door middel van klank, kristallen, gebed en rituelen. Ook hadden ze een grote kennis verzameld die terugging op veel oudere tijdperken, zoals de mysteriescholen van Ur, het huidige Irak, en op de kennis van de Therapeuten in Egypte. Omdat de Essenen zich bewust waren dat ze in een tijd van grote transformatie leefden, besloten ze alles op te schrijven en in de grond te verbergen. De teksten die 2000 jaar later gevonden zijn, staan bij ons bekend als ‘De Dode Zee-rollen’.

Het is op deze plek, dat we ons afstemmen op de grote omwenteling in onze tijd. Zowel in de Arabische als de westerse landen vindt een transformatie van bewustzijn plaats. We staan als het ware voor een sprong in evolutie: een moment van dood en wedergeboorte. Momenteel ervaren we collectief de geboorteweeën van onze cultuur. Vele oude tradities, zoals de Essenen, de Egyptenaren, de Veda’s, de Maya’s en de Hopi Indianen, hebben voorspellingen gedaan over dit moment in de tijd, waarin een oude wereld plaats gaat maken voor een nieuwe. Een spannende tijd, omdat we er allemaal bij betrokken zijn.

Wil je meer weten over de achtergronden, klik dan even symbolisch op de bovenstaande illustratie…

x

* * *

x

 Zebedeus spreekt…

© 2012 Ton van der Kroon

x

In augustus 2007 hield ik een aantal channeling-sessies met Coen Ackers. Op Masada was ik in telepatisch contact getreden met een Zelootse priester die zich Zebedeus noemde. Coen was hierdoor geïntigeerd en we besloten om hem va mij een aantal vragen te stellen. Ik stelde me open voor het contact met Zebedeus, terwijl Coen de vragen formuleerde.

Coen: “Ik wil heel graag weten over wat er gebeurd is in de eerste eeuw na Christus toen Joden van verschillende afkomst – Essenen, Zeloten maar ook andere Joodse sektes – in conflict kwamen met de Romeinen.”

Ik praat nu vanuit de rol van Zebedeus. Hij was een Zeloot en een priester uit de lijn van Abraham.

Je moet begrijpen dat we in een erg moeilijke periode leefden. Er was veel chaos. Ons volk werd bedreigd. We werden met onze rug tegen de muur geduwd. Tijdens het Romeinse rijk was er veel onderdrukking en overheersing. Dit proces duurde vele jaren en wij deden de dingen in het geheim. Hoewel wij als Zeloten wat meer politiek gericht waren hadden we ook een sterk spiritueel geloof: Wij waren de uitverkorenen; zowel toen als nu. De Joden waren de hoeders van de heilige kennis. Wij waren niet gekozen omdat we zo speciaal waren, maar omdat de heilige kennis door de ouderen aan ons gegeven was.

Achnaton

Deze kennis kwam tot ons via legendes en via het woord. Veel spirituele informatie kwam vanuit Egypte waar in die tijd onderdrukking heerste. Sommige van de priesters van Heliopolis in Egypte, die getraind waren in de hogere krachten van bewustzijn, waren echt meesters in wat zij deden. Wij leerden veel van hen. Toen wij uit Egypte vertrokken gaven sommige van deze priesters ons al hun kennis. De Egyptenaren wilden geen kennis over het innerlijke bewustzijn of het zon-bewustzijn, zoals onderwezen werd door Abraham, Mozes (die zij zo niet noemden) en door Achnaton.

Dit waren geschriften op papier maar ook op stenen: de tafels van saffier en de tafels van smaragd. Deze stenen tabletten bevatten de kennis van creatie. Deze kennis leert hoe je kan creëren in de driedimensionale wereld en tevens hoe die 3-dimensionale wereld een weerspiegeling is van de goddelijke wereld. Ons concept van een aards Jeruzalem dat zich weerspiegelt in een hemels Jeruzalem had zijn oorsprong in principe in de Egyptische kennis. We hebben deze kennis in onze stad gestopt als een zaadje dat zich kan ontwikkelen. We hebben de stad gebouwd als een blauwdruk voor verdere evolutie. Die blauwdruk is zich nog steeds aan het ontvouwen.

Toen Jezus ons het voorbeeld liet zien door te sterven wisten we dat ons volk op een zeker moment zou sterven. We waren op dat moment voorbereid. We deden er echter alles aan om een vernietiging van ons volk te vermijden. We wisten in die tijd dat het heel belangrijk was om te blijven geloven. Zelfs als we zouden sterven; dat het geloof van ons volk aan nieuwe generaties doorgegeven zou worden, zoals het nu aan jullie gegeven wordt. Jullie zijn de vruchten en wij waren de zaden. Jullie zijn de vruchten van het hele evolutionaire proces dat nu zijn vervulling bereikt.

Je kunt zeggen dat wij dat voorbereid hebben. We kunnen namelijk door de tijd kijken. Wij waren in direct – je kunt zeggen telepathisch – contact met onze leraren van vroegere tijden. En deze zijn onderwezen door leraren van nog oudere tradities. Dan praat ik over wat jullie Atlantis en Lemurië noemen. Dit waren beschavingen die ver buiten onze tijd lagen. Zij brachten ons een deel van hun kennis van de Witte Broederschap in Egypte, die resulteerde in de traditie van de Essenen.

Wij waren eigenlijk een kleine gemeenschap die niet zo lang bestaan heeft. We deden alles zo zuiver mogelijk. Wij konden in verbinding treden met de realiteit buiten de tijd. Door in contact te zijn met die andere realiteit – net zoals jullie dat nu toepassen – communiceer je door de tijden heen. Zo kan ik met jullie praten. Dit is precies dezelfde manier waarop de Egyptische priesters met ons spraken. Dit was de manier waarop zijn ons onderwezen. Wij probeerden zo schoon en puur mogelijk te zijn zodat zij ons als hun instrumenten konden gebruiken. Zij wisten wat er met ons zou gebeuren. Zij brachten ons al deze kennis en vroegen ons het op te schrijven en in de grotten te verbergen. Zij wisten dat dit slechts gedurende een kort moment in de geschiedenis mogelijk was voordat de mensheid naar een volgende fase zou gaan waarin het bewustzijn danig zou verminderen.

Er was geen mogelijkheid meer om hoger bewustzijn te ontwikkelen en daarom moest de heilige kennis op een of andere manier bewaard worden op een veilige plaats. Die veilige plaats was de woestijn, want in dit droge gebied zouden er niet zo veel veranderingen zijn. Er zouden niet al te veel nieuwe culturen komen en de kennis kon in een droge atmosfeer in de grond bewaard worden. Er waren verschillende plaatsen waar de informatie bewaard werd, zoals in Massada, Qumran, maar ook in Petra en in de woestijn in Jordanië en in de Sinaï Woestijn.

“Is die informatie daar nog steeds?”

Massada

Op sommige plaatsen ligt die kennis nog steeds. Zoals in Massada; daar zit het nog steeds in de grond. De informatie die wij doorkregen en die wij opschreven hebben we ook energetisch bewaard. Deze kennis kan vrijgemaakt worden op het juiste moment in de tijd; soms worden geschriften gevonden, maar het is ook mogelijk om je er op af te stemmen. Dit is een gebied waar jullie historici en jullie mediums samen kunnen werken, want zij hebben beiden een deel van de puzzel.
Er zijn geschriften en stenen waar teksten op vermeld zijn, maar er is ook een energetische blauwdruk van deze informatie die je alleen maar hoeft te downloaden op de manier zoals je informatie download uit het Akasha-veld.

Het werkt net als jullie internet. Er is een plaats waar de informatie opgeslagen is. Door je daarmee te verbinden kan je deze kennis rechtstreeks downloaden naar je eigen menselijke systeem. Het menselijk lichaam is een soort harde schijf waarop je informatie kunt bewaren. Het betekent ook het omgekeerde: in het DNA zit informatie verborgen die op een gegeven ogenblik vrijgemaakt kan worden.

“Over wat voor informatie spreekt u? Hebt u het uitsluitend over spirituele informatie, of ook over technische of historische informatie? Wat voor soort informatie?

Eigenlijk alles. Alles is mogelijk. Van de meest spirituele informatie tot de meest technische informatie. Het is allemaal beschikbaar. In het spirituele rijk is alles aanwezig in de vorm van zaad. Het bevindt zich daar als blauwdruk en is nog niet gematerialiseerd. Je kunt het op aarde materialiseren. Maar op dit moment in de tijd is het belangrijkste dat jullie fysieke lichaam zich aan het nieuwe systeem aanpast.

Dit is waar de hele evolutie naar toe heeft gewerkt: naar het moment waarop het menselijke wezen in bloei komt te staan en zijn geestelijke vermogens gaat ontwikkelen. Door zich te verbinden met het collectieve bewustzijn hebben mensen een veel grotere mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Het is vergelijkbaar met het moment dat de apen gingen staan en mensen werden. Dit is eigenlijk eenzelfde soort proces. Van mensen – van Adam en Eva – zullen jullie de Christus worden. De Christus is de originele blauwdruk voor de menselijke soort in zijn meest vervulde vorm. Het heeft alle mogelijkheden in zich. Er zijn meer dingen die je als mens kunt doen dan je tot nu toe hebt kunnen bedenken.

“Is deze verandering van het menselijk lichaam iets dat collectief zal gebeuren; op een gegeven ogenblik in de tijd?
Of is dat afhankelijk van iemands individuele staat van ontwikkeling?

Ja, het hangt af van iemands talenten, maar ook van iemands bereidheid tot ontwikkeling. Er zullen dus golven van mensen zijn die pioniers op dit gebied zijn. Vooral kinderen die nu geboren worden hebben veel capaciteiten en ontwikkelen zich snel in de groei naar hun volle potentie. Sommige mensen zullen zich terughouden, en sommige mensen zullen zelfs proberen om deze hele ontwikkeling te stoppen. Net als in de tijd van de Romeinen is er momenteel een sterke anti-beweging die deze spirituele kennis wil onderdrukken. Als je de macht hebt ben je niet blij met te veel vrijheid voor het volk.

Hoe meer vrijheid er is, hoe meer mensen zich kunnen ontwikkelen. Sommige systemen zullen er alles aan doen om de controle te houden en om wanorde, pijn en geweld te veroorzaken. Want bij geweld krimpt het lichaam. Het sluit zich af. Door liefde zal het zich weer openen, opbloeien en zich als gevolg daarvan ontwikkelen. Deze twee bewegingen zijn er altijd geweest. We kunnen het de strijd tussen goed en kwaad noemen, zoals we dat in onze manuscripten hebben vastgelegd. We hebben veel gesproken over de laatste dagen: de Apocalyps. Zoals we het in onze tijd hebben zien gebeuren, zo zal het in jullie tijd gebeuren. Maar deze keer willen we graag onze spirituele kennis aan jullie overdragen. Jullie kunnen er over schrijven, jullie kunnen er over denken. En jullie kunnen de hele evolutionaire reis begrijpen.

“Wat kan ik doen om deze informatie te krijgen. Moet ik me afstemmen?

Jullie doen het precies goed! Verzamel alle stukjes van de puzzel. Bewaar ze. En kijk alleen naar je eigen reis. Want dat is het centrale stuk: de essentie van de puzzel. Het is alsof je door een een caleidoscoop kijkt. Je ziet allerlei veranderingen en vormen. Maar jij bent degene die kijkt. Het is vanuit jouw oog dat je het plaatje ziet. Dat verandert de hele tijd. Deze kennis bevindt zich niet alleen buiten je, hoewel het goed voor je is om historisch en literair onderzoek te doen.

De sluitsteen is je eigen verhaal. Het gaat om de manier waarop je hier allemaal mee om gaat. Je bent deel van het verhaal; dat is wat jullie moeten begrijpen. Het is niet alleen buiten je; het gaat over jou. In het zoeken naar deze informatie begin je je te herinneren wie je bent, in volle overeenstemming met je ziel-lichaam. De manier waarop je dat doet is niet belangrijk. Doe het zoals jij het wilt. Probeer van zo veel mogelijk kanten informatie te krijgen en daardoor zal je langzaam een proces van zelfontwikkeling starten.

Ik ben wat verontrust omdat ik mij realiseer dat veel zogenaamd heilige teksten mij helemaal niet zo heilig lijken te zijn, want ze beschrijven immorele handelingen, of schrijven immorele handelingen voor. En een deel van mijn weg tot nu toe was het vinden van informatie die ik vanuit een moreel oogpunt verbluffend choquerend vind. Mijn probleem is dat veel van wat als goed en goddelijk beschreven is mij eigenlijk juist het tegenovergestelde lijkt. En ik weet het niet… dit is erg verwarrend voor mij geweest. Als voorbeeld: hoe voelt u zich als Zeloot over het ter dood stenigen van mensen of de genocide van de Kanaänieten?

Qumran, één van de vindplaatsen van de DodeZee-rollen

Wel, allereerst moet ik zeggen: join the group! Wij hielden daar namelijk ook niet van. Wij waren fel gekant tegen zo veel geweld in de oude teksten. Maar je moet ook begrijpen dat het niet alleen wijze woorden waren, maar ook historische verhalen. Deze dingen gebeurden gewoon, ook al hielden wij er niet van, net zoals het in jullie tijd gebeurt. Mensen proberen verstandige woorden te zeggen maar ze doen niet altijd verstandige dingen. Ze maken er een puinhoop van, zoals ze dat ook in onze tijd deden. Je kunt zeggen dat onze heilige teksten eigenlijk een combinatie zijn van geïnspireerde informatie en geïnspireerde desinformatie.

Mensen hebben zich bemoeid met de heilige teksten. Je kunt er zowel hoogstaande informatie als veel lagere informatie zoals sociale regels en leefregels vinden. Deze dingen hebben zich in de loop der tijd vermengd. Wij, als onderdeel van de Essenen, hielden ons meer aan de regel van geweldloosheid. Maar we werden ook onder druk gezet vanwege het vele geweld om ons heen: door de Romeinen, maar ook door de Farizeeën en onze eigen mensen. We leefden in een tijd van geweld en veel conflicten. Het was niet gemakkelijk om sober en zuiver te blijven. Wij hebben er helaas ook mee gerommeld. En deze dingen hebben ons uiteindelijk de das om gedaan.

“Ik heb u horen spreken over het Uitverkoren Volk. Bedoelt u daarmee de Joden, of bedoelt u daarmee mensen die geïnitieerd zijn of die er klaar voor zijn om bepaalde waarheden te leren? Want u zegt ook dat u veel informatie gekregen heeft van de Egyptenaren en van mensen van Atlantis en Lemurië. Zou het Uitverkoren Volk dan ook deze Egyptenaren en mensen van Atlantis en Lemurië omvatten?

Je zou kunnen zeggen dat wij als volk gekozen werden. Dat kwam vooral omdat er in onze groep zo veel mensen geïnitieerd waren in de oude kennis. Er bestond een levendige cultuur van spiritualiteit. Je kunt zeggen dat de mensen er in geïnteresseerd waren om zichzelf te ontwikkelen. In onze stam werd het hoog gewaardeerd als je jezelf spiritueel ontwikkelde. Ons hele volk is geïnfecteerd met spirituele kennis. En dat is nog steeds zo tot op de dag van vandaag, hoewel men in de tweede wereldoorlog geprobeerd heeft alle spirituele kennis van de Joodse gemeenschap te vernietigen. Het scheelde weinig of we hadden het compleet verloren.

Maar door de gemeenschappelijke krachten vanuit het licht zijn veel heilige plaatsen behouden gebleven. Sommige mensen zijn door de tijd gegaan om deze informatie te redden voordat het compleet verdwenen was. In jullie tijd is het heel belangrijk dat al die delen van de puzzel samen komen en dat jullie gaan spreken over de terugkeer van het Christusbewustzijn. Dat is zoals wij het noemen: het is een term die doelt op een staat van hoger bewustzijn. We deden veel aan heling maar we vochten ook. We werden namelijk onderdrukt. Er was een ander leger in ons land dat ons eronder probeerde te krijgen. We moesten vechten. Het was een moeilijke tijd: Spiritueel zijn en tegelijkertijd ons tegen de vijand verdedigen.

“Kan ik iets over Jezus vragen? Want blijkbaar weet u van Jezus, of heeft u hem persoonlijk gekend?

Ja.

Akiane: 'Jesus, the missing years'..

“Is hij eigenlijk naar India of Tibet gegaan? Er zijn twee stromingen. Eén zegt dat Jezus naar Engeland gegaan is en misschien Stonehenge gezien heeft en met de druïden onderwezen is. En de andere zegt dat hij naar Tibet gegaan is…

Ik kende hem als jongen, want hij kwam vaak naar ons dorp en mijn zonen (Johannes en Jacobus, twee van Jezus discipelen, die in de evangeliën ook de zonen van Zebedeus genoemd worden) zijn met hem mee geweest. Ze leerden van hem en van zijn manier van onderwijzen. Maar ik moet zeggen dat er in onze tijd veel leraren waren die naar vele landen reisden; vooral naar Egypte waar veel initiatieplaatsen waren, maar ook in het gebied dat jullie nu Iran of Perzië noemen.

Ook in Bagdad was er een belangrijke initiatieschool van de Moeder Godin. En soms, maar niet zo vaak, gingen mensen helemaal naar India om daar informatie te halen want we wisten dat daar meesters leefden die ons veel leerden over hun oude tradities. Zij hadden een heel zuiver contact met hun voorouders.

“En hoe zit het met de druïden in de noord Europese landen?

We hadden niet zo veel contact met hen. Er was veel contact met de landen in zuid Europa. Er waren veel scholen rond de Middellandse zee waar mensen regelmatig heen reisden: in Griekenland, Spanje en Italië waren plaatsen waar we regelmatig heen reisden. Er was veel handel dus reizen was eigenlijk niet zo moeilijk in onze tijd. Maar de noordelijke delen van Europa waren wat moeilijker bereikbaar want vaak waren er gevechten tussen de noordelijke landen en de zuidelijke landen. Het reizen was daar niet erg gemakkelijk.

Toen onze beschaving ten onder ging, beslisten we om onze kennis over te dragen naar diverse delen van de wereld rond de Middellandse zee. We gaven onze informatie aan verschillende scholen. Dit is onderdeel van de eed die je aflegt: je ontvangt informatie van de oudsten en je geeft het door aan nieuwe plaatsen waar het opgeslagen en gevoed kan worden. We hadden al plaatsen in gedachte waar we de door ons verzamelde informatie heen konden brengen. Dit was in het zuiden van Frankrijk, in Spanje, maar ook de plaats waar jij het over had; Avalon, het eiland van de priesteressen en de druïden. Dat was een plaats die wij kenden als een initiatieschool. Wij waren niet echt in direct contact met hen, maar we wisten van het bestaan; niet alleen door de ruimte, maar ook door de innerlijke ruimte. We waren allemaal verbonden.

“Een reden dat ik dit vroeg is dat er geschreven staat dat de Essenen een speciale kennis hadden van de kracht van stenen.
Dat is waarom ik aan Stonehenge dacht. Wat kunt u mij daarover vertellen?

Wij wisten niet zo veel over bouwen of van het maken van grote ontwerpen zoals de Egyptenaren deden; dat was niet onze competentie. Wij gebruikten stenen hoofdzakelijk om te helen. Deze techniek kwam uit een oudere tijd, en deze beschavingen gebruikten verschillende technieken. Maar we oefenden veel en we ontwikkelden veel helingsvaardigheden door het gebruik van verschillende stenen. Daarnaast gebruikten we ook verschillende stenen om op te schrijven. Zoals wat ik jullie verteld heb over de tafels van smaragd. Dit soort stenen bewaarden de informatie op een soort heilige manier. Je kon er op schrijven en ze hadden een soort van natuurlijke bescherming. Het is moeilijk uit te leggen, maar iedere steensoort heeft zijn eigen bewustzijn. Wij zouden dus niet alleen de woorden schrijven; we zouden de informatie van de tekst inprenten in de stenen. De stenen zouden de woorden dus bewaren, zelfs als ze gebroken of uitgewist zouden worden.

Stonehenge, opname met een Oldfield-filter. (© Guido Jonkers) (klik voor uitleg)

Zoals je misschien weet zijn de letters uit het Hebreeuwse alfabet niet alleen symbolen maar tegelijkertijd energetische dragers. Elke letter is een drager van heilige energie. Op die manier kun je energie in materie stoppen en dat was een kunst die wij heel goed verstonden. Wij wisten hoe we Goddelijke energie konden vertalen naar een fysieke vorm, bijvoorbeeld in geschrift en door het in de stenen te programmeren.

“Dus op een of andere manier werden de stenen informatiedragers?”

Ja, dat klopt.

“Kunt u mij iets vertellen over de rots in de Rotskoepel zoals hij nu genoemd wordt; is dat ook een informatiedrager?

We wisten dat deze rots een zeer sterke aarde-energie bevat en verbinding heeft met het hart-kristal van de aarde. Door te op deze rots mediteren en door er op af te stemmen konden we co-creëren met Moeder Aarde en met Vader Geest. Deze twee zijn altijd aanwezig bij zaken van creatie. Wij leerden dat beide invloeden – de mannelijke en de vrouwelijke invloed – aanwezig moeten zijn om op het aardse vlak te creëren. Wij gebruikten de rots als een brandpunt in onze gemeenschap en in ons gebied. Deze rots draagt dus veel informatie.

Eigenlijk is dat nog steeds zo. Het is een focus punt van verschillende lijnen vanuit Egypte naar Europa, naar van Azië en naar Saudie Arabië. Er komen veel lijnen samen en verbindt veel verschillende plaatsen. Daarom is dit een plek van grote importantie. Je zou kunnen zeggen dat de rots een poort is tussen de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld. Men heeft verscheidene tempels gebouwd om die plek een soort dak te geven. In onze tijd was het de tempel van Salomo, die de heiligheid van onze traditie begreep en die de Joodse kennis wilde behouden. Deze kennis is echter niet alleen Joods is: het is universele kennis. Desalniettemin waren we er erg trots op.

Wij zijn een trots volk en we waren erg blij dat wij al deze informatie in bezit hadden, hoewel we daar soms een beetje arrogant door werden. Een enkele keer misbruikten we onze kennis en dat werd natuurlijk bestraft om nederiger te worden. Dat is nog steeds zo. Als je deze hoogstaande kennis gebruikt moet je zo nederig mogelijk zijn. Dat was door onze mensen moeilijk te begrijpen, want – om het simpel te zeggen – het is moeilijk om nederig te blijven als er zo veel idioten om je heen zijn. Ik weet het, dat is niet een erg spirituele instelling; maar dat is de manier waarop je soms naar de wereld kijkt.

Je moet ten diepste begrijpen dat je compassie en eenvoud moet ontwikkelen om echt dienstbaar te zijn, terwijl je eigenlijk weet dat de spirituele kennis die je draagt van zulk een hoog en geavanceerd niveau is. Dat is niet gemakkelijk, maar we proberen het. En ik moet zeggen; niet alleen Joodse mensen bezitten deze kennis. Veel Joodse mensen zijn in verschillende andere volkeren geïncarneerd, in het bijzonder in het Nederlandse volk. Er is een sterke verbinding tussen de Joodse traditie en de Nederlandse traditie. De Nederlandse cultuur was in die tijd een goede omgeving voor nieuwe ontwikkelingen.

Dus ja; de Foundation Rock is een bewaarplaats van spirituele kennis en evolutie. Je zou kunnen zeggen dat het een ontstekingsmechanisme bevat. Het herbergt de blauwdruk voor de volgende fase van de mensheid waarin het hemelse Jeruzalem – de blauwdruk van het goddelijke lichaam – geaard en verankerd kan worden in het fysieke lichaam. Dit is voor dit moment genoeg; anders worden jullie overladen. Je kunt op elk moment terug komen om meer informatie te vragen. Want we willen jullie graag helpen in jullie zoektocht en we zijn erg blij en vereerd dat jullie dit werk doen. Weet dat jullie door de oudsten begeleid en gezegend worden.
x

Tweede sessie, zelfde nacht, een paar minuten later
X

“Ik zou een andere vraag willen stellen als dat mag. U hebt me verteld over de rots onder de Rotskoepel; die gebruikt werd als een poort of interface tussen twee dimensies.
Welke rol heeft de Ark van het Verbond in dit alles gespeeld, want zoals de traditie aangeeft werd de Ark op de rots geplaatst?

Natuurlijk wisten we dat je deze vraag zou stellen; we gaan hier graag op in. In de Ark bewaarden we verschillende van de meest krachtige stenen die zeer hoogstaande informatie bevatten. Zoals je begrijpt komen sommige van deze stenen uit zeer, zeer oude tijden, onder andere uit de tijd van Atlantis. Deze stenen zijn lange tijd door de Egyptenaren bewaard en drie van hen zijn bij ons gekomen. Wij bewaarden ze in de Ark. Door die belangrijke informatie waren het voor ons erg Heilige stenen. Door de stenen op de rots te plaatsen werd de rots als het ware in werking gesteld. Het is net als het laden van software in de hardware van de planeet. Daardoor verkregen ze nog meer kracht.

De kracht van de Ark was echter eerder van metafysisch aard dan van fysieke aard. Maar als je je afstemde op de stenen en er niet klaar voor was dan kon het je hele mentale psyche verwoesten. Het zou je al deze hoogstaande informatie geven. Als je niet in staat zou zijn deze te bevatten zou dat zeer verwarrend zijn. Sommige mensen hebben in het verleden geprobeerd deze heilige kennis te vergaren. Doordat ze echter zelf een lagere en een meer gewelddadige energie hadden, werden ze door de energie van het licht compleet gedesoriënteerd. Ze werden zo verward dat ze soms zelfmoord pleegden. Dat is de reden waarom het verhaal van de Ark een soort mythologisch en magisch verhaal werd: De Ark kon mensen doden. En in zekere zin kan je dat zeggen: Ja; hoge energie kan mensen doden.

“Maar werd het bijvoorbeeld niet gebruikt bij de nederlaag van de stad Jericho, waar de Ark volgens de overleveringen zeven keer omheen gedragen werd waarna plotseling alle muren instorten?

Jercho, een stad op de grens van 'Palestina' en Israël.

Dat is een totaal ander verhaal, dat deels legende, deels waarheid is. We werkten met de kracht van geluid en we konden daardoor het collectieve bewustzijn van de bewoners van de stad beïnvloeden. Dat is wat we in principe deden.

We beïnvloeden hen alleen door intimidatie: door rond te wandelen. Zij raakten daardoor verward en wij konden in hun geest doordringen. Op de zevende dag braken wij hun verdediging en de kracht van de natuur werkte met ons mee. Doordat we zoveel jaar in de woestijn waren geweest hadden we geleerd te werken met de wetten van de natuur. Daardoor konden we de natuur beïnvloeden. Hoewel, niet echt beïnvloeden maar wij konden ons er op afstemmen.

Toen onze profeten naar de stad keken en bedachten hoe we die konden overwinnen stemden we ons af op de natuur en vroegen we de natuurkrachten om met ons te zijn. Een beetje onweer en een aardbevinkje hielpen ons bijzonder veel. De rest is geschiedenis. In die tijd dachten de mensen erg eenvoudig maar ook erg magisch.

Naderhand, toen het verhaal keer op keer werd doorverteld, werd het een uitermate bijzondere gebeurtenis waarbij God de muren deed omvallen. Maar dat was niet echt zo. We kwamen er gewoon doorheen. Dat was het verhaal van onze voorouders, zoals het ons verteld werd.

De stenen waren de meest waardevolle objecten in onze traditie. We deden er alles aan om ze te beschermen, want zij waren onze hoogste bron van spirituele informatie. We probeerden de stenen te verbergen, maar dat is niet heel goed gelukt. We hebben daar geen goed gevoel over, want het was onze taak om ze te beschermen. We konden het helaas niet. Het verdriet van het Joodse volk is dat we ons spiritueel erfgoed verloren, wat nu nog steeds een grote invloed heeft. We zijn weliswaar nog steeds erg goed in de materiele wereld, maar we verloren onze spirituele kennis.

Eén van de stenen is naar Ethiopië gebracht, want we dachten dat dat een goede plek was om hem te verbergen. We hadden daar veel contacten. Er was daar een hele samenleving van Essenen in de plaats die jullie Axum noemen. Historisch gezien hadden we daar veel contact mee. We konden daar door de woestijn naartoe reizen. Vanuit het zuiden van de woestijn namen we de boot en staken over naar Afrika.

Eén van de stenen werd over zee en land naar het zuiden van Europa gebracht. Door deze steen ontstonden alle verhalen over de Graal. De Graalsteen komt voor in de Europese verhalen; eerst in het huis van de Franse koning, daarna in de Engelse traditie.

De derde steen werd naar de woestijn gebracht waar hij door de Bedoeïenen in de Arabische landen Jordanië en Arabië bewaard werd. Zij probeerden in de geïsoleerdheid van de woestijn de heilige kennis de Essenen en de Christus te onderhouden. Vanuit deze woestijnvolkeren is de hele evolutie van de Islam voortgekomen. Maar ook daar leidde de kennis van de oorspronkelijke stenen tot misbruik. Ze vereenvoudigden de heilige kennis, en daardoor ontstonden er in de Islam veel sociale regels, geweld en onderdrukking. Dat gebeurde eveneens in de Christelijke traditie.

“Eindigde de steen in de Ka’aba in Mekka?”

Ja, dat is waar de steen eindigde, maar de originele steen is daar niet meer. In de Ka’aba ligt een replica. Ik zoek nog steeds naar de bewaarplaats van de originele steen. Hij is daar nog steeds in de buurt maar niet met het oog te zien. Ik zie een andere steen ergens in Amerika. Deze steen is lange tijd door het Vaticaan gebruikt totdat hij is overgebracht naar Amerika. Daar wordt hij als een soort krachtbron gebruikt en misbruikt. Hij wordt bewaard door geheime genootschappen.

“De Verenigde Staten?”

Ja, ze proberen de geheimen van de steen te ontdekken. Op dit moment weten ze nog niet hoe ze ermee moeten werken. We komen hier bij moeilijke informatie terecht. Het is niet altijd gemakkelijk om dit vrij te geven. Sommige krachten proberen hun bronnen te beschermen. Je voelt dat zodra je er dichterbij komt. Dan wordt het wat mistiger en moeilijker om echt bij de waarheid te komen. Je kunt zeggen dat er gemeenschappen zijn die zich mentaal en spiritueel op een bepaalde manier ontwikkeld hebben maar tegelijkertijd ook zeer verbonden zijn met macht. Het verhaal over de Illuminati is eigenlijk iets dat naar de Amerikaanse samenleving is overgebracht.

Zij proberen de macht te grijpen om mensen met geweld te onderdrukken door het opleggen van simpele regels. Net als de Romeinen in onze tijd bestaan er nu weer een nieuw soort Romeinen: nieuwe orthodoxe mensen. Zowel in Islamitische landen, Christelijke landen, Russisch-Orthodoxe landen als in China zijn er mensen die het bewustzijn van de mensheid proberen te beperken. De Graalstenen zijn krachtige objecten in dit proces. Op zeker ogenblik moeten ze worden terug gebracht naar de Rots van Jeruzalem want daar kunnen ze verenigd worden. Als ze verenigd zijn kunnen ze niet meer misbruikt worden. Als ze samen komen brengen ze de goedheid van de mens naar buiten.

“Hoeveel zijn het er totaal, die teruggebracht moeten worden naar Jeruzalem?

In totaal zijn er twaalf stenen. De Fundatie-rots is zelf de dertiende. Er waren drie stenen in gebruik in de tijd van Atlantis, vier stenen in de tijd van Lemurië. Ik zie drie stenen ergens in Zuid Amerika en twee in de Himalaya’s of noordelijker…

“Mongolië?”

Ja, daar ergens. Elke steen verbindt zich met één van de mentale, spirituele gaven van het menselijk lichaam. Alles weerspiegelt elkaar. Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten. Dat is de regel van de tafel van Smaragd. Dat is een van de belangrijkste regels om de werkelijkheid en het proces van creatie te begrijpen.
Breng de stenen terug in de cirkel. En als je de stenen niet vinden kunt, wees dan de stenen. Het maakt namelijk niet uit of je de echte stenen hebt of dat je de informatie hebt die daarin geprogrammeerd was. Het gaat erom het hele plaatje compleet te maken. Als je de afzonderlijke energieën terug brengt om zich te verbinden dan zal blauwdruk van de Christus verschijnen.

Zebedeus, deel 3

Ton: Het Is vandaag 23 augustus en Coen en ik zitten op de bank, om weer een gesprek aan te gaan met Zebedeus, de Joodse Zadok of priester.

Coen: Is het handig dat ik me eerst ga voorstellen?

Ton: “Ja, dat is handig, ja, OK.”

Apostel Maria Magdalena volgens Da Vinci.

“Coen Akkers, Coen Akkers, Coen Akkers.
Zebedeus, het is een eer om in uw aanwezigheid te verkeren. Wij hebben een aantal vragen in onze gedachten. Sommigen misschien belangrijker en anderen minder belangrijk, maar zij zullen ons denk ik helpen om een juist beeld van u te krijgen ten tijde van uw leven. Eén van de eerste vragen is: Bent u dezelfde persoon als in de Bijbel beschreven is als de vader van Jacobus en Johannes die Jezus volgelingen waren en vissers geweest zouden zijn. Van Jezus kregen ze de bijnaam ‘Zonen van de donder’.

Bent u de vader van Jacobus en Johannes?”

Ja, ik ben de vader van Jacobus en Johannes. Hmmm, de zonen van de donder… Dus daarmee bedoelen ze mij. Misschien. Dat is niet zo’n verrassing, want ik was geen erg gemakkelijke man zoals je nu zou zeggen. Ik kon erg snel woedend worden, zoals meer mensen uit mijn stam. Dus, ja, de donder is er.

“Maar ik begreep dat u ook een priester was?

Ja, ik was een priester. In het dorp waar ik woonde was ik lid van een groep mensen die veel met spiritualiteit bezig waren. In onze tijd waren veel mensen van onze stam bezig met spiritualiteit. Het was voor ons heel normaal om de geestelijke wereld met het dagelijks leven te combineren. Die dingen lagen niet zo ver uit elkaar. Daardoor was het niet zo vreemd dat een priester bijvoorbeeld ook een visser was, of een bakker. We probeerden onze spirituele waarden in het dagelijks leven in praktijk te brengen. Deze zaken waren niet zo gescheiden van elkaar als in jullie samenleving, waar een priester alleen priester is en niets te maken heeft met bijvoorbeeld de bakker.

In onze samenleving werd verondersteld dat het heel goed was om deze twee te combineren. Je had daardoor een geaard begrip van de geest en een spiritueel begrip van het aardse leven. Onze traditie bestond eruit dat we beide aspecten gebruikten voor een goede manier van leven. Dat was wat we probeerden te doen.

“Kon in uw gemeenschap dan iedereen priester worden?

Nee, niet echt. Er was een specifieke opleiding voor priesters. Als je een Zadok wilde worden betekende dat dat je een lange opleiding moest volgen die behoorlijk zwaar was. Het betekende volharding en soberheid. Ik volgde een training bij de Essenen in Qumran. Daar werd ik opgeleid. Het was niet zo ver van mijn eigen dorp. Ik kende de Essenen heel goed. Zij hadden een erg strikte en lange opleiding. De meeste van de opleidingen waren voor henzelf bestemd. Maar er waren ook opleidingen voor de mensen uit de dorpen.

Zo werd ik een Zadok, want ik was geïnteresseerd in hun filosofie en hun kennis. Het waren erg wijze mensen. Ze waren zeer beleerd, maar ook een beetje stoïcijns… hoe zal ik het zeggen… een beetje sober. Eigenlijk waren ze érg sober. Dat was niet echt mijn ding. Ik hield van het leven. Ik was geïnteresseerd in hun manier van leven en hun theorieën. Ik heb veel van ze geleerd en ik bezocht ze regelmatig. Hierdoor zijn mijn zonen geïnteresseerd raakte in hun manier van leven en dat is waardoor ze uiteindelijk Jezus ontmoetten. Ik bereidde de weg voor voor mijn zonen. Ik was eigenlijk een heel gewone man. Ik had wat meer kennis, maar ik hielp de mensen van mijn dorp om een goed leven te leven.

“Hoe keken de mensen in uw volk tegen u aan? Zagen ze u als een een goede Jood, of als een ketter?

Nee, ik werd bejegend als een prominente Jood, zoals je kunt zeggen, want ik was in goeden doen voor die tijd. Niet heel rijk, maar redelijk goed. Er waren in onze tijd verschillende spirituele tradities. Je had natuurlijk de Farizeeën die in Jeruzalem zaten. Zij waren een soort ‘upper class’ zou je kunnen zeggen. Zij vormden meer en meer het middelpunt. Ze werden de standaard en de beheerders van de traditie en alle andere groepen werden meer sektes. Er waren veel verschillende spirituele tradities die nauw samenleefden. Natuurlijk was er enige rivaliteit maar in principe leefden we vreedzaam naast elkaar.

“Maakte Jezus deel uit van de samenleving van Qumran?

Ja, hij kreeg zijn opleiding vanaf een erg jonge leeftijd, vanaf ongeveer zeven jaar. Hij kreeg zijn training in de Esseense gemeenschap maar soms ging hij terug naar zijn ouders. Zijn ouders waren ook zeer goed opgeleid. Zijn moeder was zeer hoog geïnitieerd in de samenleving van Qumran. Het was dus niet heel vreemd voor hem om daar deel van uit te maken en de wegen van de Essenen te leren.

“Was Jezus lid van een Koninklijke familie? Volgens de Bijbel was hij een afstammeling van Koning David.

Ja, dat was hij. Dat was niet zo vreemd want er waren veel afstammelingen van Koning David. David leefde veel generaties voor Jezus en hij had natuurlijk veel afstammelingen. Jezus was een van hen. Je kunt dus zeggen dat hij uit de Koninklijke lijn van Koning David kwam.

In onze tijd werd dat niet als heel belangrijk gezien. Op de een of andere manier hadden we onze spirituele lijn met het Koninklijke leiderschap verloren. We zochten een spiritueel leider die tegelijk het politieke en het spiritueel leiderschap op kon pakken. Er werd veel gesproken over de terugkeer van de Messias: degene die de harmonie terug kon brengen, want we wisten dat de overheersing van het Romeinse rijk ons een les leerde: Dat we op moesten staan en onze eigen macht weer moesten nemen. Omdat we dat hadden nagelaten werden we overheerst door een andere natie die niet leefden zoals wij volgens onze goden leefden. Het leek er op dat zij hun Goden al een lange tijd vergeten waren.

De manier zoals zij met hun Goden omgingen leek meer op sociaal vermaak. Zoals je ziet gebeurt dat in jullie tijd eveneens: religie lijkt meer op sociaal vermaak dan een werkelijk spiritueel gebeuren. Het Joodse volk was altijd sterk toegewijd aan het diepe geloof van de geest in het menselijk leven. Ik denk dat dát onze grootste kwaliteit is; dat we de grootse aard van spiritualiteit erkende. We kunnen er over praten, er over discussiëren en we brengen het in de praktijk. Dat is waarom het Joodse volk altijd zo verbonden geweest is met God. Omdat het zo sterk in hun genen zit. Jezus is dus een afstammeling van Koning David. En ja, wij hoopten dat hij de spirituele leider van ons volk zou worden, maar dat deed hij niet.

“Hij is niet die spirituele leider geworden?

Hij werd de spirituele leider van iedereen, en dat hadden we niet verwacht. Natuurlijk wilden we dat hij op zou staan tegen de Romeinen. Dat deed hij echter niet. Dat was voor veel mensen een grote teleurstelling. Wij hoopten dat er revolutie uit zou breken en dat de Romeinen vernietigd zouden worden. Dat is geen erg spirituele gedachte, maar je moet begrijpen dat we onder druk stonden, en het was een behoorlijk brute onderdrukking. Wij verlangden naar vrijheid, en natuurlijk zochten we naar een leider die ons die vrijheid kon brengen. Wat we niet wisten was dat Jezus over een ander soort vrijheid sprak; een vrijheid die groter was dan we ons ooit voor konden stellen.

Er werd veel over hem gesproken. De mensen wilden dat hij een leider zou worden want zij zagen zijn kracht en de invloed die hij op veel mensen had. Maar hij wees het leiderschap af en dat was behoorlijk frustrerend. Daarom keerden sommige mensen zich uiteindelijk tegen hem.

“Dit is misschien een triviale vraag; maar mensen in onze tijd vinden het belangrijk om te weten: heeft hij eigenlijk kinderen verwekt?

Het is interessant dat het in jullie tijd zo’n grote vraag is. In onze tijd en in onze traditie was het heel natuurlijk om kinderen te hebben. Net zoals ik, als priester, kinderen had. Er was geen onderscheid tussen een seksueel leven en een leven als priester. Dat kon goed gecombineerd worden behalve in sommige Esseense gemeenschappen waar er strikt celibatair geleefd werd. Maar Jezus had contact met vrouwen en hij had kinderen. Maar dat was niet erg bekend. Het was deel van zijn leven.

“Was Maria Magdalena dan zijn vrouw?

Ja.

“Heeft hij afstammelingen die in onze tijd leven?”

Ja. Het grappige is dat je je niet voor kunt stellen hoe veel afstammelingen: duizenden. Tel maar na: na zo veel generaties zijn er zeer vele afstammelingen. Zoals Jezus één van de vele duizenden afstammelingen van Koning David was. In principe zijn deze dingen niet zo vreemd of uniek als ze lijken. Maar door het hele verhaal dat over Jezus verteld is kan het voor jullie als een hele openbaring klinken. Daar ging het eigenlijk niet om, weet je. Je zou ook kunnen vragen: ging Jezus in die tijd écht naar het toilet? Ja, hij ging in die tijd naar het toilet, wat ook iets heel normaals is. Het is dus net zo iets als die vraag; begrijp je dat?

“Dat begrijp ik.

Dus wat is het probleem? Natuurlijk begrijp ik dat het een belangrijk onderwerp is, maar dat komt omdat dat er van gemaakt is door de Katholieke kerk. Zij hebben het aspect van het aardse leven, waar we over spraken, er uit genomen. Ze hebben het priesterschap veranderd in een zeer speciale sekte die boven het normale volk staat. En op deze manier creëerden ze een grote scheiding: een dualiteit tussen God en het aardse leven. Zij vereenzelvigden zich met de macht van God. En dat God over de aarde kon heersen en boven de mensen stond. Maar in de Joodse traditie was de God altijd tussen de mensen. Wij lééfden God. Hij was mét ons. Hij wandelde met ons mee. Hij sprak met ons. Het was dus veel meer een geïntegreerde religie dan een dualistische religie.

“Een reden dat ik dat vraag is dat u in de laatste sessie noemt dat het menselijk DNA informatie bevat.”

Ja.

“Informatie waar wij niets van weten.

Ja.

“Kan het zijn dat het DNA van Jezus specialer is dan het DNA van andere mensen? Zit er meer informatie in het DNA van Jezus?

DNA (Janosh)

Ja, dat is een hele goede vraag, want dat klopt. Er is een manier om je DNA te ontgrendelen via je eigen bewustzijn. Hoe meer je je realiseert wie je bent, hoe meer je gebruik kunt maken van het potentieel van jouw DNA. Er is veel potentie, maar sommige mensen hebben daar maar een klein deel van geopend. Andere mensen zijn middels hun bewustzijn in staat geweest meer gebruik te maken van hun DNA en dit te openen. Daardoor hebben ze een verhoogd bewustzijn verkregen. Jezus was hier behoorlijk ver in. Hij had een erg hoog veld van bewustzijn ontwikkeld. Hij stond vaak in contact met de Engel-gidsen die hem door zijn leven leidden.

Een deel van zijn DNA werd getransformeerd naar een hogere staat van zijn. Deze hogere staat van zijn kan liefde genoemd worden, of opperste wijsheid, of het Goddelijke principe. Zijn bestaan heeft niet alleen een veld van resonantie gecreëerd, maar het heeft ook invloed gehad op het DNA van het menselijk ras, in eerste instantie van zijn eigen kinderen. Vergeet niet de rol van Maria Magdalena, die ook met hem naar dat hogere bewustzijn vibreerde. Want zij moesten altijd samen zijn anders konden zij het veld verliezen. Als één van hen zou instorten zouden ze beiden instorten. Je kunt alleen als co-creators naar een hoger niveau bewegen.

Dat is waarom de combinatie van een man en een vrouw zo belangrijk is. Zijn kinderen droegen inderdaad informatie van hoger bewustzijn die in hun genen opgeslagen was. Die informatie is echter ook weer verloren gegaan door de generaties heen. Jezus creëerde een soort golf door de tijd: in zijn eigen familie, in zijn eigen genen, maar ook in het hele collectieve veld van hoger bewustzijn van liefde en vergeving. Door zijn werk zijn jullie vandaag de dag in staat om de zelfde waarden te bereiken en om dezelfde DNA codes te ontsluiten. Daardoor kun je beter in verbinding komen met het Goddelijke.

Dit was zijn werk. Dat is waarom hij in de geschiedenis zo’n belangrijke persoon was. De menselijke natuur heeft natuurlijk geprobeerd hem naar beneden te halen. Vreemd genoeg door hem Goddelijk te maken. Hij was gewoon een normale man, maar zeer verlicht. Niet andersom. Je kunt natuurlijk de geschiedenis vervormen door het om te draaien; door te zeggen dat het een heel speciale mens was die de gewone mensen kwam helpen. In plaats van te zeggen dat hij een gewone man was die een hoger bewustzijn ontwikkeld had. Dat zou betekenen dat iedereen dat kan doen en iedereen in zijn voetsporen kan treden. Hij was een voorbeeld.

“Om terug te komen op het onderwerp DNA, begrijp ik het goed dat hij meer van ons DNA activeerde dan andere mensen zouden?

Ja.

“OK, maar nu hebben we ontdekt dat het menselijke DNA erg lijkt op het DNA van andere dieren, zoals op dat van varkens. 95% of 99% van het DNA van varkens is precies gelijk aan dat van mensen. Hoe verklaart u dat? Betekent dat dat varkens dezelfde staat van spiritueel bewustzijn kunnen bereiken als mensen?

Het betekent onder andere dat jullie niet zo heel veel van varkens verschillen, wat in zekere zin waar is. Mensen willen graag denken dat ze erg ver boven de dierenwereld staan, maar de dierenwereld is dichter bij de mens dan zij denken. Hoewel dieren niet het intellect hebben zoals mensen het kennen kunnen ze inderdaad verlicht zijn. Ze kunnen een hoger bewustzijn hebben. Hoewel ze zich zeer bewust zijn van hun situatie kunnen ze er natuurlijk niet over praten. Desalniettemin kunnen ze wel communiceren. Zij kunnen dit bewustzijn verspreiden, zoals veel dieren ook doen. Dieren hebben een erg hoog bewustzijn, wat meestal onderschat wordt.

Er zijn zelfs dieren met een hoger bewustzijn dan mensen, zoals de dolfijnen en de walvissen die een zeer hoog begrip hebben van de geest in de natuur. Maar zij communiceren natuurlijk op een compleet ander niveau en op een andere manier. Aan de andere kant, als je kijkt naar het niveau van ontwikkeling van de mensheid zijn we slechts halverwege. Er is nog zoveel meer. Vanuit mijn huidige gezichtspunt, waar ik begeleid wordt door vele engelen (zoals jullie ze zouden noemen) of vele hogere wezens, laten ze me zien dat er nog steeds een lange weg gegaan moet worden. Dat is zeer interessant want hoe meer je in contact komt met hogere niveaus van het zijn, hoe meer schoonheid, liefde en wijsheid er door je heen stroomt.

Het is een weg van vreugde en schoonheid. Het is als een vlinder die uit de rups komt. Je zou kunnen zeggen dat Jezus een vlinder was. Hij kon vliegen in zijn licht-lichaam. Hij was verder geëvolueerd dan de meeste mensen. De rest van de gemeenschap was dat echter nog niet. Ook in jullie tijd zijn er veel mensen die op het randje staan om vlinders te worden, omdat zij zich hebben geopend voor dit hogere bewustzijn.

“Kunt u het golf effect verklaren dat hij blijkbaar had?
Zou u zeggen dat het voor ons nu gemakkelijker is om een verlichtte staat te bereiken vanwege het bewustzijn van Jezus toen?

Ja, dat was precies zijn doel. Hij wilde een voorbeeld geven; een eerste stap, zodat het voor anderen gemakkelijker zou worden om het pad te zien. Door een levend voorbeeld te worden bereidde hij de weg. En daardoor is het voor jullie veel gemakkelijker om je met het Christusbewustzijn te verbinden. Je zou kunnen zeggen: Jezus was de rups, en Christus is de vlinder. Dus de Christus kwam uit Jezus. Dat is precies het proces dat jullie ervaren deze dagen. Veel mensen ontwikkelen het Christusbewustzijn en verlaten de staat van de rups. Dat betekent dat we in een grote chaos zitten. Want de transformatie van de rupsen veroorzaakt veel chaos. Er is chaos en duisternis nodig zodat het licht kan ontstaan.

Salvador Dali

“Er is geschreven dat hij aan een kruis gestorven is. Was u erbij toen dit gebeurde?

Nee, dat was ik niet.

“Wat weet u daarover?

Ik heb het gehoord door de verhalen. Ik wist dat er problemen gingen komen en ik hield er niet van om naar Jeruzalem te gaan. Het was een stad van de Farizeeën, het was de stad van problemen, van macht, van Romeinen. Daar hield ik niet van. Ik hield van het eenvoudige leven. Ik hield van mijn eigen dorp en van de mensen om mij heen. Maar mijn zonen waren erbij en van hen hoorde ik natuurlijk de verhalen over de ramp van die nacht toen hij verraden werd en aan het kruis werd gehangen. Veel mensen werden in onze tijd gekruisigd. Natuurlijk was dit een heftig einde want wij waardeerden hem hoog. Het was behoorlijk pijnlijk voor ons en veel mensen van onze stam konden het niet geloven en verloren de hoop.

“Volgens de Christelijke doctrine keek Jezus eigenlijk uit naar zijn dood. Zijn doel was te sterven, verraden te worden en vermoord te worden. Maar wilt u zeggen dat het meer een soort ongeluk was dat hij verraden werd?

Wel, vanuit een hoger perspectief bekeken had alles zijn doel, dus ook zijn dood. Misschien is dat het beste wat je er over kunt zeggen. Maar ik ben misschien een eenvoudiger mens. Ik kijk ernaar vanuit een simpel gezichtspunt en dat is dat hij gewoon verraden is door onze vijanden en aan het kruis gehangen. Dat is geen waarheid die je kunt ontkennen. Dit verraad is keer op keer op keer gebeurd. Jaren lang is het Joodse volk verraden en aan het kruis gehangen. Het gebeurde altijd. Dat komt omdat we zo sterk in verbinding stonden met de geest. De mensen van de Europese landen hielden niet van onze geest en van ons vuur. Daarom hingen ze ons aan het kruis. Natuurlijk rebelleerden we tegen de Romeinse onderdrukking.

Wij zagen dat zij hun eigen Goden niet erkenden en dat zij hun eigen religie misbruikten. Zij zochten hun heil meer en meer in het materiële, het seksuele en het aardse in plaats van het te combineren met de geest. Wij waren niet al te blij met hen, en wij waren er niet gelukkig mee dat ze zo veel van onze mensen kruisigden. Je kunt zeggen dat uiteindelijk alles een doel heeft, maar toch blijft het een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Het is belangrijk om deze manier van kijken niet te snel te verwerpen door een meer spiritueel perspectief, zeker niet wanneer je deel uitmaakt van de onderdrukkers, als je begrijpt wat ik zeg.

“Ik ben bang van niet.

OK, Ik zal het je uitleggen. Als Romein en als Christen zou het erg gemakkelijk zijn om te zeggen dat dit gebeuren moest, want je was één van de onderdrukkers. Het is hetzelfde als blanken over zwarte mensen zeggen: het is OK dat ze arm zijn of dat ze slaven zijn want het is een deel van hun lot dat ze slaven zijn. Wie ben je, om dat de zeggen! Begrijp je wat ik zeg?

“Ik begrijp het.

Het is nogal gemakkelijk om dat vanuit één gezichtspunt te zeggen. Maar, laten we eerlijk zijn; natuurlijk zijn sommige dingen niet OK. Het is goed om dat te erkennen voordat je vanuit een hoger perspectief dingen gaat beoordelen en zegt dat alles een doel heeft.

“Wie heeft Jezus eigenlijk verraden? Hij was gekruisigd door de Romeinen, maar volgens de Bijbel hadden de Farizeeën er ook een rol in.

Het was een erg chaotische tijd en natuurlijk wilden de Zeloten een politieke leider die tegen de Romeinen op zou staan. Judas was een Zeloot. Hij was dus erg beïnvloed door hen. Op die manier verraadde hij Jezus. Hij begreep niet echt het diepere doel van Jezus’ leven. Later begreep hij dat ook zijn handelen deel was van het Goddelijke doel. Je kan een onderscheid maken tussen een persoonlijke intentie en de intentie van de ziel. De persoonlijke intentie was verraad; in de intentie van de ziel was het allemaal deel van een groter plan.

De Farizeeërs probeerden hun macht te behouden door met de Romeinen samen te werken. Zij hadden een hekel aan rebellie of anarchie want dat zou ze in een slechte positie brengen. Wij waren niet zo gek op hen. We hielden niet zo van de Farizeeërs. Zij waren erg…

“Opportunistisch?”

ehhh.

“Laf?”

Ja, laf. En dan heb je daar die man -Jezus – die zeer puur was en een hele hoge intentie had. In dit veld van allerlei tegengestelde krachten werd hij het middelpunt voor alles wat er gebeurde. Er is nog een ander Bijbels verhaal dat zegt dat op het moment dat Jezus stierf het voorhang van de tempel, dat het heiligste der heilige bedekte, van boven tot onder scheurde. Is dat een metafoor, of gebeurde dat werkelijk? Want dat zou een significante gebeurtenis zijn; het zou je een blik geven in het heiligste der heilige.

Ja, ik heb in mijn leven hetzelfde verhaal gehoord. Het had natuurlijk een zeer symbolische betekenis: Iets van de ware essentie van het leven werd zichtbaar. Zoals ik heb begrepen is het ook daadwerkelijk gebeurd. Sommige mensen wisten dat er belangrijke dingen verborgen waren in het heiligste der heilige die beschermd moesten worden. De Farizeeërs probeerden het volk hierover onwetend te houden. We wisten dat wij als volk de bewakers waren van een zeer oude schat, maar de priesters beschermden het alleen om hun eigen rol machtiger te maken. Zij waren een sekte op zichzelf geworden. Zij waren de enigen die met deze oude schatten om konden gaan. Als volk realiseerden wij ons dat deze schat de echte essentie van het Joodse volk was: Het bracht ons onze kracht terug.

“Dus dat gebeurde dezelfde nacht dat Jezus stierf?”

Ja.

“En hoe gebeurde het? Hoe kon het gebeuren? Want ik neem aan dat de tempel goed bewaakt werd.”

Ik ken de verhalen van horen zeggen. Wat ik gehoord heb was er op dat moment een zware storm en een soort aardbeving. Het was echt donker en heftig weer. En op een of andere manier… [Ton: “Ik zie nu gewoon de tempel.]  Sommige mensen gingen de tempel binnen, want de Farizeeërs keken meer naar wat er met Jezus en met de Romeinen gebeurde.

“Dus de kruisiging van Jezus was eigenlijk een scheiding?

Ja, dat kan je zeggen. Er waren mensen die wilde weten wat daar binnen was en ze namen het voorhang weg.

“Waren dat Zeloten?

Ja, dat denk ik. Deze mensen waren behoorlijk gechoqueerd want toen ze de schat zagen begrepen ze plotseling dat hun manier van politieke oorlogsvoering en hun anarchistische gedrag zo onwaardig was voor wie zij waren. Plotseling begrepen ze de totale waarde van de lessen van Jezus. De mensen die de schat in de ark zagen werden compleet getransformeerd en gechoqueerd door de dingen die ze gezien hadden. Plotseling begrepen ze de werkelijke ontwikkelingen die er in onze tijd plaatsvonden.

Dus zij zagen de ark en openden hem?”

De stenen lagen erbuiten in die tijd. Ze waren uitgestald op het altaar rond de ark. Ze zagen de stenen van Mozes. Ze voelden echter vooral de macht van de stenen en ze begrepen dat deze stenen een ongelooflijke waarde voor de hele wereld hadden. Ze begrepen dat je die spirituele macht niet kan verdedigen met vechten, maar alleen door jezelf te ontwikkelen. Door liefde en vergeving te brengen kan je uiteindelijk de wereld regeren. Dit heeft deze mensen zo beïnvloed dat zij uiteindelijk begrepen dat de schatten die tentoongesteld waren in het heiligste der heilige beschermd moesten worden en bewaakt moesten worden. Dit gebeurde later. Voor de tempel vernietigd werd is er veel discussie geweest over hoe de stenen beschermd moesten worden. Er is veel bewaard vóór de tempel vernietigd werd. Maar de ark bleef in het heiligste der heilige.

“Dus de Zeloten, die de ark en de stenen rondom ontdekten na de opening van het voorhang lieten alles op hun plek?

Op dat moment lieten ze alles op hun plek, ja. Maar zij begrepen de spirituele waarde ervan en later kwamen ze terug om het naar een veiliger plaats te brengen.

En communiceerden ze naar de rest van het volk over wat ze gevonden hadden?”

Ja, ze gingen terug naar hun gemeenschappen in Qumran en Massada en ze bespraken wat er gedaan moest worden. Je kunt je dus voorstellen dat er een groot bewustzijn was in onze tijd. Iedereen leerde; iedereen veranderde met grote stappen. Veel Zeloten werden na de dood van Jezus eigenlijk zeer mild en zij veranderden hun politieke gedrag, hoewel sommigen radicaler werden en anderen juist spiritueler. Ik denk dat we bij de laatste vraag gekomen zijn.

OK, ik denk dat dit een erg belangrijke vraag wordt. In de laatste bijeenkomst, was één van de laatste dingen die u zei: ”Breng de twaalf stenen stenen terug in de cirkel.”

Ja.

“Wat gebeurt er als we dat doen, en wat gebeurd er als we dat niet doen? Wat is de betekenis van het terugbrengen van de stenen in de cirkel?

Wel, allereerst representeren de stenen een deel van het DNA van het menselijk lichaam. Zij hebben dus de informatie die de codes van het DNA kan ontsluiten. En als ze samen teruggezet worden zal de code van het menselijk DNA compleet ontsloten worden. Je kunt ze dus zien als een soort instrumenten of gereedschappen voor het spiritueel ontwaken. Toen de stenen weggenomen werden, werden ze ook verspreid over de wereld. Sommige werden misbruikt, sommige werden in andere culturen gebruikt. Het bewustzijn van mensen nam af.

Het is dus belangrijk dat deze stenen terug gebracht worden, fysiek of symbolisch. Daarmee wordt de informatie van de codes van het DNA terug gebracht. Door ze in de cirkel te plaatsen wordt de Christus code compleet gemaakt. Jeruzalem is de plaats waar de Christus code in de aarde is gecodeerd. Het is nog steeds een hele krachtige plek om alle losse delen van de code terug te brengen.

Dat is dus eigenlijk één van de uitdagingen van jullie tijd: het terugbrengen van wat verloren is; wat over de wereld verspreid is en het te verenigen in een land wat nu zo verscheurd is door conflicten en oorlog. Je hebt liefde en vergeving nodig om evenwicht in de wereld te brengen. Opnieuw is het belangrijk om te zeggen: het lijkt en het is een zeer spiritueel en goddelijk gebeuren, maar het is ook een erg menselijk, normaal en aards gebeuren. Ik wil dat graag benadrukken, want anders wordt het te veel een magisch verhaal, terwijl het heel normaal is. Zo keken wij er althans naar: Zo was het leven.

OK, heel veel dank!

* * *

29 gedachten over “Zebedeus spreekt…

 1. Jezus leerde hun in de tempels

  (het grote verhoogde vierkant in het midden) hoe je vrijheid kon ervaren in jezelf door je hart vrij te maken.

  Deze spirituele les is nog steeds een worsteling in/voor Israel als staat van bewustzijn en als collectief (onder)deel name hieraan.

  Als de collectieve bevrijding van alle mensen zal worden aanvaard
  pas dan zal ook Israel vrijheid ervaren.

 2. bert voor israel en fanatieke zionisten is israel belangrijk zo te horen voor jouw ook maar 90% van de mensheid heeft helemaal niets 0,0 nada met israel dus stel he niet zo aan

  1. Beste Gerrit

   dan heb je er niet veel van begrepen
   er staat precies het tegenovergestelde hoor !

   als Israel erkend dat alle mensen lijden door onderdrukking, zij niet het enige uitverkoren volk zijn. Dat is de worsteling waarin ze verkeren.
   En we allemaal collectief bevrijd worden door elkaars harten te erkennen

   En te begrijpen : wij zijn allemaal EEN !

 3. misschien weer in herhaling. Ik heb niets met het bovenaardse en vooral niet met esoterische of mysteriescholen die ons zeggen hoe wij moeten leven. En of zij geheimen des levens hebben interesseer mij in het geheel niet. Vooral als ze met ‘heilige’ relikwieen komen als stenen tafelen, ‘bijzondere’ plaatsen op Aarde en het begrip wij ‘uitverkorenen’ daar zak mijn broek vanaf. Dat is toch gewoon niet te pruimen. Doe is normaal dan doe je gek genoeg. Elke plek op aarde is ‘heilig’ het is wat wij ervan maken. Zo boven, zo beneden laat je niet afleiden en kies je eigen weg. Schaap kudde bèh. We kunnen gezamenlijk een mooie Aarde maken voor ons allemaal, maar doe het lekker zelf op je eigen manier. Want de Kracht zit in u zelf en nooit bij een ander. Hoe goed die persoon het ook meent.
  Maar daarom hoeven wij niet voor te vrezen want wie goed doet goed ontmoet. En dat is wat geldt. Daarbij is gechannel en/of boeken niet altijd nodig.
  Lezen is weten. Weten is leren maar ook afleren. Gechannel is informatie; informatie is kennis; die kennis is specifiek. Gericht op de ontvanger. Kennis is interpretatie. Interpretatie is afhankelijk van je veworven bewustzijnsniveau. Ieder mens heeft haar eigen bewustzijnniveau. Hij wordt er bewust van als die het snapt. Snapt hij het niet dan is het niet voor hem bestemd. Maar omdat hij het niet snapt is zijn beeld van de wereld niet slechter of beter dan van een ander. Vele wegen leiden naar Amor(niet Roma).
  De af te leggen weg die u volgt is gewoon niet van belang. Vertrouw op uzelf en u weet gewoon dat dat okay is.
  En als wij allemaal kinderen zijn van God, wil ik niets met ‘uitverkoren’ te maken hebben. Want wordt er niet genoeg gediscimineerd in onze huidige matrix.
  Artikel gelezen maar staat voor mij te veraf voor mijn bewustzijnsgroei is mijn mening. Voor ieder wat wils even goede vrienden. Groetjes

 4. of Jezus echt heeft bestaan is voer voor psychologen. Jezus is voor mij het symbool van het licht, dat licht dat wij allen in ons hebben. Hoe zo weet ik dat? Jezus is zoon van God. En wij zijn kinderen van God. Omdat Jezus de lichtbrenger(messias) wordt genoemd. Hebben wij dat licht ook. En dat licht noem ik gewoon bewustzijnsgroei. Dus Jezus moet u niet als een bijzondere fenomeen zien. Want dat bent u zelf ook. Wij zijn één familie sic.

  1. Klopt. Er zijn in deze tijd ook velen op het niveau van Jezus. Alleen is niet iedereen geschikt om een ander dit duidelijk te maken. Dat het om jou gaat. Dat je bewust kan worden van zelfs de waarnemer in jezelf. Dat je dat bent waar alles in opkomt. Puur bewustzijn dus.

   Zelf vind ik dit een mooie man om naar te luisteren als ik het zelf even niet meer vinden kan in mezelf, Mooji: http://www.youtube.com/watch?v=0pS_wPeDxDQ

 5. een laatste reactie op artikel maar ook begrijpelijk vanuit onze westerse cultuur en westerse religie wat christendom heet. Elke cultuur waar ook ter wereld heeft zijn roots interpretatie wat bewustzijngroei voor hen inhoudt. Wij zoeken het vaak in een religie dat ons dicht bijstaat. We gaan gauw terug naar romeinen, de joden, egyptenaren, atlantis, lemurie. U moet zich afvragen waarom iemand bijv. Uit india die channeled vanuit zijn cultuurreligie nooit Jezus ontmoet maar bijv. Vishnu. Of iemand uit china Boedha. Maakt het echt uit wie je dan channeled? Wij zijn instaat om te creeeren. Wilt u Jezus zien en spreken dan ontmoet u hem. Wilt u Boedha channelen dan krijgt u hem. Wilt u Vishnu aan de lijn dan krijgt u hem.
  Maar vergist u niet. Zo boven, zo beneden. Laat u op Aarde uzelf belazeren dan zal contacten met het Bovenaards niet veel anders zijn. Of zijn Jezus, Boedha en Vishnu, Mohammed allemaal niet dezelfde persoon? Het gaat om bewustwording en dit is mijn bewustwording.
  Er zijn natuurlijk nog meer culturen en religies dan hierboven vermeldt maar ook wij kunnen hun de acensie niet onthouden, al channelen zij met hun eigen ‘mythologische helden’ zoals wij westerlingen dat precies hetzelfde hier doen.

  1. lezer,

   Zeg eens “JA” tegen het leven.
   Gewoon omdat het leuk is. Vertrouw eens op jezelf

   (heb je dat als eens uitgelegd.) Het leven lijkt wel een gevecht voor je. Zo afstandelijk tegenover menselijke gevoelens. Niemand belazerd je hoor.

   Zeg eens gewoon tegen een ander ‘ik hou van je’ gewoon om wie je bent.
   het gaat niet over bewust zijn alleen. Het gaat erom of dat jij er wat mee doet en erop vertrouwd! Of je nu channeld of niet ! Of het nu je buurman is of Jezus gaat.

   We zijn alleen een.
   Doe er iets moois mee, dat wens ik je toe als mens.

  2. @Bert, het klopt anders wel wat ie zegt, ik zie het ook zo.
   Ik zag als kind Jezus maar kan net zo goed Boeddha zijn nu. Alleen nu ben ik me hier van bewust en komt er dus geen ‘beeld’. Dat beeld of stemmen, gevoelens, ze worden gefabriceerd door ons geweldige brein. Als dit wordt doorzien dan is er openheid, dit is nog veel sterker dan een beeld. Het is de werkelijkheid, niet te benoemen zo mooi. Alles verandert, gaat vanzelf. Alles vergaat, behalve dat waar alles in opkomt.

   Werkelijk jezelf zijn maakt je vrij van alle leed. Het leven is een droom waar je vrij bent dat te ervaren waar je je op focust. Zonder focus is er licht en liefde en stromen alle energieën vrijelijk door het lichaam. Ineens zie je alles anders.
   Vrijheid is een keuze, je hoeft alleen maar alles los te laten en voila.
   Stap uit je zelfgemaakte matrix door het te doorzien. Bewustzijn is alles.

  3. beste Martijn

   je schrijft : . Dat beeld of stemmen, gevoelens, ze worden gefabriceerd door ons geweldige brein.

   Gelukkig voor mij ervaar ik ze juist in mijn hart en niet andersom.
   Je hoeft dus niets te doorzien, dat doe je juist vanuit je brein.
   Je kan alleen maar direct ervaren vanuit je eigen hart en omzetten in een handeling op aarde waarvan je voelt dit mag ik doen. Je denken doorzien is juist je illusie.

   Je (of het) leed in de wereld gaat ook niet weg, je ervaart het alleen anders.
   Omdat je weet hoe en wanneer je handelt vanuit je Zelf. Zie hoe gandhi leefde en handelde

   De rest is een helaas een verlangen van je Ziel om weer eenheid te voelen die je bent kwijtgeraakt in eigen hart. Daarvoor mag je juist je eigen opdracht die je hebt gekregen, aangaan in deze aardse wereld. Wel liefst vanuit verbinding met je Hogere Zelf !!

   Dat is wat men een Aarde Engel noemt. Stevig gegrond en handelend vanuit een eenvoudig hart

   Namaste

  4. @Bert, jij wijst naar het hart. Dit is misschien wel de beginplaats waar alles bloeit en opkomt, uiteindelijk dienen hoofd en hart één te worden.
   Of het nu in je teen is, je hoofd, je hart of je stoel. Daar focus je alweer.
   Het is allemaal jij, wat jij ervaart. Alles wordt erdoor gezuiverd. Dan is er geen verschil meer tussen hoofd en hart of jij en de ander.
   Dan verdwijnt het ik en jij en is alles één.

  5. Wat bestuurt de AUTO?!

   1) de chassis, stuur, wielen
   2) de motor
   3) de bestuurder

   Dat is inprincipe het zelfde als ieder menselijk lichaam

   1) je hoofd
   2) je hart
   3) je ziel

   Kan dat je enkel beter wanneer je alles beter definiëren als je weet hoe het daadwerkelijk functioneert, want met enkel theorie uit een instructie boekje kom je niet zover.

  6. Op die vraag kun je alleen antwoorden als je het ervaren hebt. Geen instructieboekje die je daar in theorie kan brengen. Wordt wel beschreven hier en daar, als richtingaanwijzers maar de meesten blijven één stap hier vandaan.

  7. Dat is een vraagstelling met een wedervraag stelling beantwoorden, een Zen vraagstelling dus Martijn. Met remise vraag stellingen los je nooit bepaalde zaken op, je kan de bestuurder nog altijd invullen in een verbeterde uitvoering; mannelijk, vrouwelijk, robot, dier en of misschien zelfs wel iets binnen/buitenaards…
   Zenvraagstellingen zijn gemaakt voor kale schedels die misschien ontdekken dat er iets van meer dan AUHM of OHM MANI PADME AUHM de hele dag door baanbrekend zou kunnen zijn.

  8. De ziel op zijn plaats brengen waar het hoort. Laat mijn ziel maar dienend zijn voor het Al. Alles wat gebeurt gebeurd. Er gebeuren hele mooie dingen en minder mooie dingen in mijn waarnemen maar daar verandert niets van. De ziel wordt één met de kosmische bezieling, van daaruit gaat alles heerlijk vanzelf. Beetje hier en daar wat rommel op ruimen, wat moois creëren, al is het maar een fijne sfeer waar vele zielen graag vertoeven. Niet te moeilijk. Gewoon, go with the flow.

  9. Gaat me steeds beter af moet ik zeggen. Mijn omgeving wordt ook steeds mooier. Het één trekt het ander aan. Dat is dan ook weer zo’n natuurwet.

  10. Nou de ziel is eigenlijk een en al kosmische bezieling, enkel hoef je de connecties nog te maken met je innerlijke zelf in je onder en boven bewustzijn, je bent al van het niveau afkomstig van waar je uit ontsproten bent. Het is NIET andersom, anders is het beperkt tot een constructieve denkfout, die al zoveel mensen maken. Daarom al die incarnaties die men nodig heeft om het ooit eens te mogen begrijpen. Ben je AL dan kom je van het niveau Al, dan ben je enkel bezig aan het ervaren hoe de andere levels in elkaar steken van het bewust zijn, de ziel zit allang op zijn vaste plek, alleen dat zwevende verstand tussen verdeel en twijfel hangt er vaak zo tussen in.

 6. Bert taal blijkt altijd een barriere te zijn. Ik ben aan Aarde gebonden en gedraagt mij zeer aards. Vanuit die gebondenheid tracht ik mijn wereldbeeld te verklaren. Ik vind dat mensen vanuit eigen Kracht voor zichzelf en voor anderen iets kunnen betekenen. Dat mensen channelen is hun ding maar niet voor mij. Ik weet dat God bestaat en zie dat in aardse zaken om mij heen en omdat ik op Aarde leef pik ik mijn levenslessen rechtstreeks op door de omgang met zielen van vlees en bloed. Verder is natuur is mijn grote voorbeeld en want daar maak deel van uit. Niet alleen vanuit je goede intentie leven. Intenties moet je ook dat vind ik in daden omzetten. Dat zijn voor mij simpele dingetjes zoals elkaar helpen, groeten; lekker niets doen, gewoon jezelf mogen zijn en verder net zoals u uw leven leidt hoop ik. En pin mij niet vast op de dingen die ik zei, mijn mening en inzichten kunnen zomaar de andere dag helemaal anders zijn. Dat is wat voor mij groei en bewustwording betekent.
  En wees nu eens eerlijk Bert kunt u altijd alleen op uw gevoel vertrouwen? Ik dus niet, omdat de matrix waarin we leven dit ons niet altijd toestaat. Maar nogmaals alleen met goede intentie en daaraan gekoppeld daad of gedrag kunnen we dat aan onze omgeving laten zien en de wereld mooier maken voor ons allemaal. En dan geldt altijd geen woorden maar daden. Succes.

  Het geheel is meer dan de som der delen.
  De mens is gelijk aan een koets met paard ervoor en voerman op de bok. En niet te vergeten de reiziger erin.
  Het paard zijn uw emoties, de voerman is uw verstand, de koets is uw lichaam en de reiziger is uw ziel.

  Bedankt Johan Oldenkamp maar voor deze mooie allegorie.

  Dan kunnen alle woorden die we elkaar schrijven en elkaar toezeggen zo de prullenbak in.
  Alleen mooie woorden zeggen mij weinig. U kent mij alleen van deze blog. En dat is altijd een moment opname. Ik schrijf niet met mijn verstand maar gewoon wat er in mij opkomt. Dat het bij u ‘steriel’ en dus ‘gevoelloos’is uw mening en voor mij in geheel niet zo. Want bij bewustzijnsgroei kunnen wij botsen en dat is helemaal niet erg. Dat is juist leuk dat mensen elkaar kunnen prikkelen om een totaler en beter mens te kunnen worden.

  1. Ik reageerde allereerst op lezer om er onder vijf geschreven staat !

   En als wij allemaal kinderen zijn van God, wil ik niets met ‘uitverkoren’ te maken hebben. Want wordt er niet genoeg gediscimineerd in onze huidige matrix.

   Is een mening waarvan mijn gevoel zegt :

   Je spreekt steeds over de anderen omdat het in je opkomt en schrijft bij 7 dat kan elke dag veranderen. Maar legt mij steeds niet uit waar U hierin bang voor bent. En ik niet meer op mijn gevoel moet vertrouwen omdat de matrix dit niet toestaat ? Wat is dit voor flauwekul

   Probeer er nu eens achter te komen wat wil mijn Ziel ontvangen of wat heb ik zelf hierin nodig. Dan maak je het vertaalbaar voor mij in het dagelijkse leven. En kom je veel opener over wat er dan omgaat/de behoefte is in eigen aardse leven. Als alleen genieten van de natuur enz enz. Wat zijn U eigen behoeftes/bezielde daden in het leven.

   Dat bedoel ik wanneer ik zeg: Zeg eens Ja tegen het eigen leven.

   Maar wil je graag aanreiken : ontvang Ontvang Ontvang.
   Maar dan vanuit de behoefte van je eigen Ziel.
   Waarom zou dat niet mogen ?

   Namaste

 7. Bert waarom denkt u dat ik angst hebt, is dat niet misschien uw eigen angst. Ik zelf ervaar geen angst. Als je angst heb kun je niet ‘helder’ denken. En als je niet helder kunt denken maak je fouten. En die fouten kun je niet altijd herstellen. Al zijn fouten maken ook heel menselijk en dat geldt voor ons allemaal.
  Ik zal het nog eens proberen uit te leggen.
  Uitverkoren betekent voor mij dat je iemand op een hoger voetstuk gaat plaatsen. En als dat doet komt je macht tegen. En als je macht tegenkomt heb je overheerser en slaaf. En dat is het systeem (matrix) waar we in leven en waar we juist vanaf willen. Om dat we elkaars gelijken zijn(wij zijn allen kinderen van God) kunnen we elkaar zonder aanzien des persoons vannzelfsprekend recht in elkaars ogen aankijken. De matrix is een door machthebbers opgelegd systeem. Het systeem is u en ik met de paplepel ingegoten. Alleen mensen die met een ‘gouden’ lepeltje zijn opgevoed zijn per definitie de winnaars en tevens de machthebbers. En dat is de elite. De rest zullen altijd verliezer dus slaaf zijn.
  Door verdeel en heers en het doel heiligt de middelen wordt de meerderheid van de mensheid daarom domgehouden en angst aangejaagd. Dat blokkeert ons juist om ons zelf spiritueel (ik noemt het bewustwordinggroei) te ontwikkelen. In angst leven doet ons Licht doven, wij leven niet zelf maar worden dan geleefd. Wij blijven dan hangen in ons kuddegedrag en ontkennen ons zelfbewustzijn. Want we papegaaien altijd anderen na en vergeten daardoor zelf hoe we willen leven, want opgelegde dus ‘normen en waarden’ zijn altijd voor anderen en niet voor degenen die ze gemaakt hebben.
  ‘Met de de matrix laat dit niet toe’ zal ik met het volgende voorbeeld proberen uit te leggen. Meanstream media verkondigt allerlei propaganda, nieuws dat niet strookt met de werkelijkheid. Dit doen ze met moedwil. En waarom doen die meanstream journalisten dat? Omdat hun broodheer die machthebber is. En als ze niet doen wat hun broodheer zegt kunnen ze op zoek naar een andere baan. Er zijn maar weinigen die hun baas van oneerlijkheid beschuldigen. De meerderheid zal gewoon hun mond houden. En dat is wat de matrix juist van u wilt meedoen of u ligt eruit.

  Mijn lijfspreuk is iedereen kan zich spiritueel ontwikkelen. Vooral geen onderscheid maken. Want iedereen is meester en leerling te gelijkertijd. Ook mijn mening is dat esoterische scholen en systemen ‘opgelegde’ systemen zijn. Want weten we vanuit onze ziel gewoon niet alles al? Maar zijn we ons daarvan niet altijd van bewust? Het moet gewoon simpel en voor iedereen begrijpelijk zijn en niet alleen voor een elitair of uitverkoren groepje echt voor iedereen. Het moet geen ver man mijn bed show worden. Want het leven kunnen ze ons zo complex voorschotelen dat wij de machthebbers gewoon niet meer begrijpen en zij ons gewoon manipuleren en ons dingen laten doen op grond van legitimiteit, deskundigheid of autoriteit, of in naam van God, wetten, onderwijs, dat we met zonde zijn geboren en als we niet naar hen luisteren we in de hel komen en niet in het ‘beloofde’paradijs. Zij leven wel in het paradijs op aarde en wij pas na ons dood?
  Daarom eerst bewust worden van u zelf en altijd handelen vanuit eigen Kracht dan komt de rest van zelf.
  Als ik alleen al goed kijkt wat de natuur ons te bieden hebt is dit voor mij genoeg om mijn leven zinvol te leven. Want als we alleen meer waarde hechten wat bovenaards ons doen geloven en dat klakkeloos accepteren en dat niet naar iets aards kan worden getranformeerd voor iedereen, dan zijn we net als de machthebbers bezig met verdeel en heers. Ik zeg niet dat fout is, maar iemand van bovenaards iets ontvangt is de boodschap toch in eerste instantie bestemd voor die specifieke persoon. Okay dat wij hun mening kunnen accepteren, maar stemt altijd af wat u zelf als waarheid ervaar, hoe mooi een andere kan vertellen. Het blijft toch een andere. Alleen in herkenning heeft u vaak iets aan. Maar wist u dan dat niet al? Dat is toch de reden dat wij naar Aarde zijn gekomen, om op Aarde juist elkaar te laten zien wie we echt zijn.
  En of het nu flauwekul is wat ik zegt.. het zijn uw woorden. Misschien ben ik er nog niet klaar voor u te begrijpen. En dom zijn vind ik helemaal niet erg. Dat betekent alleen dat ik een hoop van anderen kan leren ook van u.
  U zegt ik doe alles mijn gevoel( van uit mijn hart). Dat is op zich een goed streven. Maar ik zeg alles heeft ook met alles te maken. U heeft naast gevoel ook verstand en waarneming. Bij de een is het gevoel beter ontwikkeld; bij de andere is het verstand beter ontwikkeld en bij nog een andere een ‘doe’mens is zijn waarneming goed ontwikkeld. Alle mensen hebben deze drie eigenschappen in zich. Maar per individu is de ene eigenschap sterker ontwikkelt dan de andere. Dus zoveel karakters zoveel persoonlijkheden. Dat maakt ons uniek. Zoals ieder mens een andere beroep heeft. De ene is kunstenaar, de andere wetenschapper, de andere verpleegkundige noem maar op. Ik zeg u ik voel mij een totaler mens als ik gevoel, verstand en waarneming in evenwicht kan laten brengen. Als aparte delen heb ik daar niets aan want nogmaals het geheel is meer dan de som der delen.
  Als u dat niet snapt is dat ook niet zo erg want wij zijn gewend aan ons matrixdenken. Dat ook wordt genoemd het mechanisch, analytisch, deterministisch, reductionistisch denken. Simpel gezegd betekent het : door de bomen het bos niet meer zien. Zoals in onze medische zorg. Geen aandacht voor de gehele mens bij ziekte, maar alleen symptoombestrijding middels een pilletje (chemo) en stralinkje. En mens is meer dan alleen biochemisch en fysiek. En al die verschillende disciplines binnen medische zorg, dat maakt het ook duurder en de kans is groot dat ze langs elkaar heen werken u niet meer zien als mens en u zien als een machine waaraan gesleuteld moet worden. Met alle nare gevolgen van dien. Maar dat vindt de meanstream medici maar onzin. Geneesmiddelen die Moeder Natuur geven zoals planten en kruiden en al eeuwen worden toegepast en hun effect hebben bewezen kunnen opeens niet meer en dat noemen zij kwakzalverij. En dan te bedenken dat hun chemokar uit pharmaland zoveel ellende bezorgt want het draait altijd om macht en geld.
  Als u er wat hebt doe er iets mee zo niet even goede vrienden.
  En niet blijven roepen ontvangen ontvangen en zeg gewoon Ja tegen het leven. Dat zijn uw woorden.
  En slaat dat gewoon niet op uzelf’

  Mijn enige houvast in mijn leven is:
  ik ben het licht, ik ben liefde, ik ben vrede, ik ben vreugde en ik ben kind van God.
  Dat is ook wat ik wil laten zien niet meer en niet minder. Succes

  Laat los, vergeet en u creeert weer ruimte om verder te kunnen.

  1. Lezer , je komt op mij niet over alsof je angst hebt hoor . Dat is hoogstwaarschijnlijk een subjectieve interpretatie van iemand die het geheel niet durft te overzien . Iemand die de meerwaarde in de som der delen weet te zien is juist alles behalve een angsthaas .

 8. Met gelijkgestemden is het altijd gemakkelijk om mee te communiceren. Stop anderen die uw taal nog niet spreken niet in een vakje. Want eens zal u elkaar nodig hebben. De kunst is de ‘slapenden’ juist wakker te maken. Iemand die wakker is vindt zijn eigen weg wel.

 9. ik heb hier gesproken over het hart

  Dat zijn weg zoekt in de wereld.
  Veel mensen zijn gezegend met kennis vanuit het denken. Dat kan altijd verklaren wat een ander nodig heeft, hoe zaken in elkaar steken, hoe de wereld in elkaar zit. Hoe de matrix werkt. Oneindig scheppend en verklarend

  Maar kan niet ervaren, er over vertellen of delen wat hij zelf wil ontvangen. (lees : nodig heeft). Hij kan alleen uitleggen, wat er ontbreekt aan alles wat er bestaat.

  Het hart spreekt altijd over en vanuit zichzelf.
  Maar vooral door het volgende

  Ik durf te ontvangen de ‘genade’ van God. En ik zeg dit niet vanuit een oude of Bijbelse overtuiging iets te moeten verklaren, maar omdat ik in mijn contact met de hogere lichtorde duidelijk te horen kreeg wat ik destijds zelf zo moeilijk vond in mijn huidige incarnatie om te gaan leren. Ik schaamde me destijds eerlijk gezegd dood en keerde weer terug naar de aarde. Maar wist tenminste waar ik wel mee worstelde en daar gestaag aan kan en mag werken

  kijk dus goed wat je zelf nodig hebt om deze kwantum sprong eerst binnen jezelf te leren verwerkelijken. Niet alleen met mooie woorden maar door overgave. Niet alleen andere overtuigingen maar door het te ondergaan in jezelf. En vanuit deze kracht in de wereld werkelijk werkzaam te zijn en hem optilt naar een aards paradijs. Voor jezelf en je medemens.

  Dit vrouwelijke principe zal gelukkig nu snel terug keren op aarde.
  Zodat alles, opnieuw geboren kan gaan worden
  om vanuit onszelf te delen en vertellen wat we in onszelf hebben geleerd en ondergaan. Dus niet meer vanuit structuren van bovenaf maar door ondervinding en wat je zelf hebt meegemaakt.

  namaste

 10. Een tekst met vele lagen…
  Ik denk dat Zebedeus bedoelt dat wij door ascensie, symbolisch alle stenen weer bij elkaar brengen, het hoeft niet fysiek zo te zijn.
  Dat wij zelf ons DNA openen door naar binnen te gaan. Binnen zit ook de sleutel én de krachtbron naar Liefde en inzicht, naar volledig bewustzijn. In begrijp ook het belang van man en vrouw als paar, als zielsverwanten die elkaar naar het hoger bewustzijn voeren en begrijp waarom mijn man en ik met zoveel pogingen om onze relatie te ontwrichten, geconfronteerd werden. Wat alleen resulteerde in een nog hechtere band en het samen groeien.
  Ik begrijp ook dat wij Jezus en Maria Magdalena best als familie mogen beschouwen, hun genen zijn nu zowat over de hele wereld verspreid. En laat ons de Geschiedenis in het kastje van “te onderzoeken voorwerpen” zetten. Alles werd ooit verdraaid, met als enige mogelijke zekerheid : dat een aantal personnages echt bestaan hebben. De rest zal zichzelf verklaren in samenhang met ons groeiend bewustzijn.

 11. Ja het is een mooi artikel wat direct vragen op roept waarom de heer kroon al deze informatie ontvang en/of dit niet een wens is om te schrijven ik heb altijd moeilijkheden, hiermee wat niet wil zeggen dat ik dit niet geloof want de heer kroon gelooft dit zeker, maar 3000 jaar voor Jezus er was had je Krisna en het verhaal is haast gelijk alleen in die geschriften staat meer informatie, door de geschiedenis van India.

  Wat ik zou hebben willen zien is dat de heer Kroon aan Zebudeus had gevraagd iets meer informatie voor de tijd van Jezus en ook nu wordt er door vele anderen verteld dat 2012 ons DNA zal veranderen zonder de verhalen die de heer kroon ons verteld door in trans te gaan, ook zou ik graag hebben gezien of de heer Kroon door zijn trans had kunnen mededelen of wij misschien door andere buiten aardse wezens zijn gecreëerd zoals Stichting ons door de klei tabletten laat weten, dus er zijn voor mij meer vragen dan antwoorden gekomen alhoewel ik dit artikel zeer positief benader want een ding is zeker hoe hij zijn het in trans verhalen over Jezus en de Romeinen en Essenen plus de apostelen verteld heeft mij zeer geboeid graag zou ik een antwoordt op mijn vragen zien een (want to know )
  lezer dank u

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.