Advertentie

‘Wie spreekt namens de Islam?’


Met het verschijnen van Geert Wilders op het politieke toneel,  kwam vooral de discussie over de Islam volop naar voren. Voor een intellectuele en bescheiden discussie zal echter weinig plaats zijn, als Wilders zich -op datzelfde toneel- blijft uitdrukken in termen als ‘kopvoddentax’..

Het is te hopen dat er een wezenlijke dialoog mag ontstaan, die het verschil in ‘werelden’  kan en mag slechten. Hieronder hopen wij bij te dragen in deze discussie, door een interview te plaatsen met een moslima, die zitting heeft als adviseur in een Witte Huiscommissie, die president Obama van advies dient. Zij is ook co-auteur van een boek over de meningen van moslims over de hele wereld. Dat zijn er zo’n 1,3 miljard.

 

Dit boek ‘Who speaks for Islam? What a billion moslims really think’ (Wie spreekt er namens de Islam? Wat 1 miljard moslims werkelijk denken’) werd geschreven, nadat de auteurs besloten zich niet langer door mediaberichten over moslim-extremisten of uitspraken van een ‘Islamexpert’ te laten leiden.

Ze vroegen moslims overal ter wereld het hemd van het lijf om erachter te komen wat de gemiddelde moslim nu eigenlijk wil, of denkt of vreest. Keuren moslims de 9/11 aanvallen in New York echt goed? Is een conflict tussen het Westen en Oosten volgens moslims echt onvermijdelijk?

John L. Esposito, hoogleraar aan Georgetown University, en Dalia Mogahed, senior analiste bij het Gallup Center voor Moslim Studies, deden zes jaar lang onderzoek en legden aan meer dan 50.000 respondenten een uitgebreide survey voor om zo een representatief beeld van de wereldmoslimbevolking te creëren. Het onderzoek vertegenwoordigt zo’n negentig procent van het totaal aantal moslims ter wereld (zoals gezegd, circa 1,3 miljard mensen verspreid over 35 verschillende landen). (Bron: Maroc.NL)

* * *

De Moslimadviseur van Obama.

Source: IslamOnline

vertaling Guido Jonkers © WantToKnow.nl/.be

x

WASHINGTON – Dalia Mogahed, een hoofddoekjes dragende, Amerikaanse moslima, heeft geschiedenis geschreven, omdat zij de eerste vrouwelijke moslim is die benoemd is in de regeringsploeg van president Barack Obama. Ze neemt namelijk deel aan een recent gevormde inter-confessionele adviesraad, waarvan de regering hoopt dat het de relaties zal bevorderen in de tussen moslims in de VS en in de wereld.

Professor Dr. John Esposito, de co-auteur van het boek.

Deze in Egypte geboren Amerikaanse vrouw is ook voorzitter van het Gallup Amerikaanse Centrum voor Moslimstudies, een onderzoekscentrum dat studie doet naar de meningen van Moslims van over de hele wereld. In een exclusief interview met IslamOnline.net, discussieerde deze in Egypte geboren Mogahed over haar nieuwe adviesrol in de regering, de uitdagingen waarvoor moslims zich gesteld zien, Islamofobia in de VS en haar eigen succesverhaal.

– Hoe voelt het om de eerste moslima te zijn die benoemd is in de regering van Obama?
Feitelijk ben ik niet de eerste moslim want er zijn al andere moslims benoemd in de de Obama-regering. Ook ben ik niet de eerste Moslim die zitting neemt in de adviescommissie van het Witte Huis voor Geloofgebaseerde- en Buurtbondgenootschappen. Ik vergezel Dr. Eboo Patel als de tweede Moslim in deze adviesraad. Ik ben wel de eerste moslima in deze raad. Ik voel me zeer vereerd en bevoorrecht om op deze wijze te dienen, maar herken ook duidelijk de verantwoordelijkheid die met het accepteren van deze functie op mijn schouders terecht is gekomen. Ik zie mijn rol dan ook het liefst vanuit dat perspectief, dus vanuit de te vervullen taken, dan vanuit een historisch bereikte positie. Ik geloof zelfs dat deze positie nog geheel dient te worden ingevuld..

– Wat is de rol van deze adviesraad, op Geloofsovertuiging gebaseerde en Buurtgenootschappen?
Ik ben een lid van deze, uit 25 personen bestaande  adviesraad van het Witte Huis, die geheel gefocussed is op het aanbieden van oplossingen voor sociale problemen, die onderkend worden in de verschillende geloofsgemeenschappen. Meer specifiek: ik ben werkzaam in de Interrreligieuze Dialoog- en Samenwerkings Taakgroep. En dat is een groep die uit maar 5 personen bestaat. We zullen werken aan het opstellen van aanbevelingen op ons specifieke gebied en deze adviezen zullen door de algemene raad worden bekeken om vervolgens opgenomen te worden in het jaarlijkse rapport met aanbevelingen van deze raad aan de President van de VS.

– Welke rol vervul jij als Islam-adviseur?
Ik zou mezelf nou niet speciaal een Islam-adviseur willen noemen. Ik zou zeggen dat het mijn rol is om de feiten over wat moslims denken en voelen te onthullen. Ik zie het als mijn rol om de stemmen van de grote stille moslim-meerderheid in de VS en van over de hele wereld te laten horen, aan de adviesraad. Op een dusdanige wijze dat onze afwegingen worden gebaseerd op hun ideeën en wijsheden. Ik geloof dat dat ook precies de reden is dat ik ben gevraagd voor deze job; de regering wil weten wat moslims denken en wil hiernaar luisteren.

– Wat voor een soort advies zou je Obama wilen geven, om de relaties met de moslims in de VS en de moslimwereld te verbeteren?
Ik zou Obama vooral willen adviseren om te luisteren en dat vooral.. Velen beweren dat de terroristen de Islam hebben gekidnapped. Daarmee ben ik het volstrekt niet eens. Ik geloof dat de Islam veilig is en een drijvende kracht is in de levens van Moslims over de hele wereld. Waarin de terroristen geslaagd zijn, is het overnemen van de gegriefdheid van moslims. De zorgen van moslims over onrechtvaardigheid zijn voor het grootste deel niet ontvankelijk verklaard door de vorige regering, waardoor een vacuüm is ontstaan dat nu juist door deze extremisten wordt benut.

De verdeling van de 1,3 miljard moslims in de wereld

Dat is een gevaarlijke ontwikkeling en realiteit voor ons allemaal. De VS zou juist naar de hoofdstroming van de bezorgdheid van de moslimwereld moeten luisteren, ook als de VS het niet eens is met hun zienswijze. Deze zaken kunnen gewoon niet langer worden genegeerd of nog erger, aan de extremisten worden overgelaten als een monopoly om verder te exploiteren..!

– Op welke gebieden van binnen- en buitenlandse politiek zou deze regering veranderingen dienen aan te brengen op dit onderwerp?
Ik zou een actieplan willen voorstellen, dat ook wordt genoemd in het rapport ‘Een koersverandering’, dat 4 velden van actie voorstaat: Respect, Politieke hervormingen, Economische hervormingen en Conflictbesluitvaardigheid. En specifiek voor de VS, zou ik willen voorstellen dat een ouder lid van deze regering een ‘luistertoer’ gaat maken door de VS om te weten te komen, wat Amerikaanse moslims bezig houdt en waar zij bezorgd over zijn. En net als alle ander Amerikaanse burgers, zijn ook zij bezorgd over de economische crisis, hun financiële toekomst en hun banen. En zoals vele andere Amerikaanse burgers, zijn moslim-amerikanen ook bezorgd over de raciale profileringen en de discriminerende immigratiepolitiek en de afkalving van de burgerrechten.

– Wat is jouw mening over de opkomende Islamfobie in de VS?
Islamfobie is heel écht in de VS. Het onderzoekbureau Gallup heeft uitgevonden dat moslims gezien worden als de minst geziene groep in de VS en een groep van iets meer dan 33% van de Amerikanen verklaart geen problemen te hebben tegen moslims.
De racisme-ziekte, is per definitie de oorzaak van een afwijking in de oordeelsvorming.  Het betekent dat de racismewolken ervoor zorgen dat er geoordeelt wordt en dat het mensen ertoe brengt om irrationele beslissingen te nemen.

Daarbij verdeelt het een natie en zorgt dit racisme ervoor dat het volle potentieel van de intellectuele en culturele bronnen niet tot bloei kan komen. Racisme is verkwistend; racisme is een strategisch nadeel. Ik ben heel trots op de vorderingen die de VS heeft gemaakt in het gevecht tegen racisme op het gebied van zwarte en witte tegenstellingen. Het huwelijk dat aan de geboorte van deze president ten grondslag lag, was nog illegaal in Virginia, toen hij geboren werd.. En vandaag de dag blijkt 80% van de Amerikanen een huwelijk tussen blank en zwart goed te keuren. En Barack Obama was de eerste Democratische presidentskandidaat in tientallen jaren, die Virginia voordroeg.

Wij zijn een sterker en slimmer land geworden, door deze groei. Onze volgende groeispurt zal worden gemaakt wanneer we korte metten maken met de anti-moslim vooroordelen..

 

– Wat kunnen moslim-amerikanen zélf doen aan deze situatie?
Moslim-amerikanen liggen achter in hun deelname aan politieke en burgerrechtelijke activiteiten, volgens ons onderzoek (National Portrait). Het beste wat ze kunnen doen om Amerika sterker te maken, is zichzelf volledig toe te leggen op het schrijven van het volgende hoofdstuk van dit land. Door een betrokkenheid ten toon te spreiden inzake hun burgerrecht in de toekomstige ontwikkeling van dit land.

– Wat is de hoop en wat zijn de aspiraties van moslim-amerikanen?
Ik hoop dat ze Amerika zullen verrijken door hun toewijding om zichzelf volledig te focussen op haar groei en ontwikkeling, evenals haar struggelingen.

– Kunt u iets vertellen over uw eigen succesverhaal als een hoofddoekjesdragende  moslima in Amerika. Welke uitdagingen bent u tegen gekomen op uw weg?
Ik ben godzijdank, enorm gezegend. Ik voel dat mijn verhaal een uniek Amerikaans verhaal is. Ik groeide op in een intellectueel middle-class gezin, zonder speciale relaties of privileges. Door mezelf te onderscheiden op school, kreeg ik toegang tot een top-universiteit, die ik kon betalen door in de zomer te gaan werken als een ingenieurs-stagiair. Ik werkte in een kleine papierfabriek in een plaatsje in Wisconsin en was pas 19 jaar oud.
Vaak werd ik er gekscherend aan herinnerd door technici, dat ik aan de papiermachine gekluisterd was, langer dan ik al op Aarde was..
Vaak kreeg ik toen ook te horen dat ik de eerste moslim was, die ze ooit tegengekomen waren. En er werkten erg weinig vrouwen überhaupt in deze fabriek, dus ik behoorde vanuit dat oogpunt al tot de minderheid.

Door al deze ervaringen voelde ik de uitdaging, maar één die me veel zou leren. Pas toen mensen me leerden kennen, werd ik gezien als expert, en niet meer als die vrouw-met-dat-hoofddoekje. Ik heb deze ervaring meegenomen naar mijn huidige werk, na de universiteit. Deze situaties leerden me, dat het leven naar je geweten, veel belangrijker is dan het comfortabel inschuiven in je omgeving. Ik denk dat deze simpele levensles geholpen heeft om me de moed te geven om de meest moeilijke en angstaanjagende situaties aan te kunnen en uiteindelijk succes te bereiken.

Hier het (Engelstalige) interview dat journalist Riz Khan had met de beide schrijvers van het genoemde boek, ‘Wie spreekt namens Islam’.


23 gedachten over “‘Wie spreekt namens de Islam?’

 1. De aanslagen van 11 september zijn een prachtig voorbeeld van het slachtofferdenken in de islamitische wereld.

  Een meerderheid in de Arabische wereld gelooft namelijk dat dit een terechte afstraffing was voor de Amerikanen voor hun houding ten opzichte van Arabieren (innemen slachtoffer rol).
  Tegelijkertijd gelooft ook een meerderheid dat de aanslagen door de Israeli’s of de Amerikanen zijn gepleegd, om de Arabieren de schuld te kunnen geven (eveneens innemen slachtoffer rol).

  En dit terwijl toch beide opvattingen rationeel moeilijk te combineren zijn….

  1. Een zelfde slachtoffer-denken is waar te nemen in de Israëlische wereld, en leid m.i. tot de aangenomen daderrol van Israël. Immers een onwelgevallig rapport van een commissie van de VN wordt door Israël afgedaan als bevooroordeeld. Terwijl internationaal recht duidelijk de aanval van Israël op de hulparmada in internationale wateren definieert als een daad van piraterij.
   Ook het bouwen van huizen in bezet gebied is tegen het internationaal recht, en word vergoelijkt door het aanhalen van een (geredigeerd ) geschrift te weten het oude testament. Ik vraag me werkelijk af wanneer spanje zijn rechten op nederland weer eens laat gelden, wij hebben ons destijds tegen de wil van Spanje ontworsteld aan zijn heerschappij.( 80 jarige oorlog).
   Israel is in mijn ogen een dader die zijn daderrol legitimeert door het aanhalen van geschiedenis (oude testament en 2 de wereld oorlog). Dus als we het hebben over slachtofferschap heeft Israël dat zowat uitgevonden (imo).

  2. De aanslagen van 11 september zijn een prachtig voorbeeld van het slachtofferdenken in de islamitische wereld.

   Over beeldvorming gesproken.. Ze ‘zijn’ geen prachtig voorbeeld, maar ‘JIJ vindt’ ze een prachtig voorbeeld… TOCH?
   Maar wat heeft dat in hemelsnaam te maken met dit artikel..? (Grappig overigens hoe ‘Likoed NL’ er als de kippen bij is om op dit artikel over Islam te reageren..?? Heb je/jullie hier nog nooit gezien..!)

 2. Met alle respect maar israel doet exact hetzelfde aanmeten van slachtoffer rol in vrijwel iedere situatie , alleen dit slachtoffer heeft bereik naar een groot arsenaal aan kernkoppen , wat veel mensen zih niet realiseren is dat zodra deze mogenheid gaat vergelden met kernbommen het einde oefening is voor idereen die geen schuilkelder 50 meter onder de grond heeft.

 3. Israel is slachtoffer van Arabieren die al 80 jaar geweld plegen. Maar Israel zit niet bij de pakken neer, en maakt economisch, wetenschappelijk enz. een fantastische ontwikeling door.

  Verder is Israel inderdaad slachtoffer van anti-Israel sentimenten, in de VN prominent aanwezig door het machtsblok van (Arabisch/islamitische) dictaturen.
  Maar ook negatief sentiment zijn wij helaas gewend in onze geschiedenis.

  1. I rest my case. In dit antwoord schijnt een slachtoffer gevoel door van jewelste. Over de grote hand van de us die al tijden boven het israelische hoofd is gehouden( over machtsblokken gesproken)geen woord. Wel weer afgeven op de arabische wereld, die bij hoofden van de palestijnen in bezet gebied dagelijks geschoffeerd worden door israel.

   Even een vraag : waren de verzetsstrijders die in wo 2 in nederland tegen de duitsers overvallen en liquidaties verrichten ook terrorristen in de ogen van de likoed nederland? zo nee waarom de pallestijnen die dezelfde dingen doen in de bezette gebieden wel?
   Zo ja , waar hebben we het dan over?

 4. Israel is geen slachtoffer dat zijn de palestijnen die stumpers ! De israelis laten geen voedsel door voor die arme mensen ! Deze mensen willen zich het volk gods noemen …….. Moet niet gekker worden het zijn oorlogs maniakken ! Wonen ook nog in een stuk land want niet van hun is dus a.u.b. Likoed Het zijn net roofridders !
  Zo moest ik even kwijt.

  1. “De israelis laten geen voedsel door voor die arme mensen !”

   Leest u geen kranten? De Palestijnen komen om in het voedsel. De tunneleconomie is ingestort.

   Zie hier de laatste foto’s uit het ‘rampgebied’:
   http://brabosh.com/2010/08/08/gaza-unplugged-wat-u-nooit-te-zien-krijgt/

   Andere Arabieren worden steeds jaloerser op de inwoners van Gaza, zie op internet:
   ‘The Syrian people needs freedom flotillas more’: alles in Gaza is beter dan in Syrie.
   ‘The Egyptian people pray to Allah to smite them with such a siege’: Egypte zou ook wel zo een blokkade willen hebben, als dat zo een welvaart geeft.

  2. Likoed (joodse geloof? of politiek? het doet er eigenlijk niet toe), Islam, Christendom)………. alles draait om macht net als de huidige mogelijke Nederlandse regering. Begrijpt u niet dat aan dit alles op korte termijn een einde zal komen? De waarheid zal door een ieder herkend worden en dat staat in de Bijbel, de Koran en de Thora…….Het is slechts een kwestie van wachten en alles zal duidelijk worden en dat zal op korte termijn plaats vinden. Ik zeg dus, negeren en je eigen pad bewandelen.

 5. “Het onderzoek vertegenwoordigt zo’n negentig procent van het totaal aantal moslims ter wereld”
  Is dit een typefout of staat er nu serieus dat ze met een geclaimde 50.000 (ik neem aan schriftelijke) surveys de mening van 1.17 miljard (al dan niet analfabete) moslims van over de hele wereld achterhaald beweren te hebben?
  Zijn de leden van AL Qaida, de Taliban, de salafisten, de bevolking van Jemen, Somalie, Sudan etc en het straattuig alhier ook aangeschreven door deze amerikanen?
  Lijkt me niet en dientengevolge lijkt me dit een nogal leugenachtig en misleidend claim
  Ze hebben dus 1 op de 26.000 moslims zogenaamd ondervraagd en dit was natuurlijk geen blinde steekproef, gezien de doelstelling van dit ‘onderzoek’.
  Op zijn best is het een vertegenwoordiging van de mening van wat gematigde moslims, die echter zelf ook niet veel meer te vertellen zullen hebben als de islam de dominante factor wordt

  Naar mijn mening zijn jullie erg naïef, van goede wil en bedoelingen maar verstokt & verkrampt ‘links’ en echt heel erg naïef
  Ik ga niet weer van alles opsommen om aan te tonen hoe gevaarlijk deze op wereld dominantie gerichte sekte is, dat kunnen geïnteresseerden nalezen in de comments alhier http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/islamfobie-en-antisemitisme-2-zijden-van-dezelfde-munt/

  Een “intellectuele en bescheiden discussie” met de Islam lijkt mij sowieso niet echt tot de mogelijkheden te behoren
  Het enige moment waarop je moslims hoort is als ze zelf in het gedrang dreigen te komen of zich op hun o zo lange teentjes getrapt voelen
  Kan iemand mij 1 demonstratie laten zien van moslims tegen het islamitisch geweld en de islamitische onderdrukking over de hele wereld?
  Demonstreren zij ze verder absoluut niet vies van, maar dan wel alleen als er “dood aan het westen en de ongelovigen” geschreeuwd kan worden.
  Voor de goede orde: tot een paar jaar geleden dacht ik ook nog dat de islam gewoon de 3e versie van het joods/christelijke geloof was en ‘ongevaarlijk’.
  Sinds ik me erin verdiept heb zie ik dat anders en ondanks dat ik meerdere moslims tot mijn vrienden kan rekenen, en dat prima mensen zijn, ben ik mij bewust van het gevaar van de geloofsovertuiging die zij aanhangen voor onze vrijheid.

  1. Voor de goede orde: tot een paar jaar geleden dacht ik ook nog dat de islam gewoon de 3e versie van het joods/christelijke geloof was en ‘ongevaarlijk’.
   Sinds ik me erin verdiept heb zie ik dat anders en ondanks dat ik meerdere moslims tot mijn vrienden kan rekenen, en dat prima mensen zijn, ben ik mij bewust van het gevaar van de geloofsovertuiging die zij aanhangen voor onze vrijheid.

  2. Een uiterst gebrekkige kennis van statistiek hoeft niet te betekenen dat je meteen moord en brand schreeuwt. Een onderzoek geschiedt o.b.v. het selecteren van een steekproef onder de populatie die je wilt onderzoeken. Het komt er dan vervolgens PER DEFINITIE op neer, dat je met die steekproef DE HELE POPULATIE DIE JE WILT ONDERZOEKEN kenmerkt..! Met een afwijking o.b.v. de standaarddeviatie binnen een normale populatie-verdeling.

   Die hele populatie kan in dit geval ‘gematigde moslims’ zijn, al zou ik niet weten hoe je dit mogelijk ‘afbakent’, enz. Maar goed, het gaat om het voorbeeld. Het is vervolgens aan de onderzoeker om deze groep te pakken te krijgen.
   M.a.w. als je een onderzoek wilt doen onder jonge huismoeders, is het niet de bedoeling dat je mensen gaat ondervragen die 80+ zijn en in een bejaardenhuis zitten..
   Kortom, verder gegevens hieromtrent ontbreken. Morgen heb ik het boek in huis, kan ik er een aanvullend verhaal onder schrijven. Als dat beschikbaar is, op dit terrein, zal ik het zeker niet nalaten!
   Je ingetogen tirade is voor mij duidelijk voelbaar overigens.. Evenals je ‘alles-over-1-kam-scheren’-houding door mij te lezen is.

   Jammer dat je vrienden in die kam meegaan. Dat moet nogal heftig zijn, als ALLE moslims hetzelfde zijn joh.. 1,3 Miljard mensen die niet deugen.. Da’s veul vinnik!

  3. Ze zitten nog in de middeleeuwen en zo moeten we het ook blijven zien. Veranderen lukt dus ook niet zomaar. Gun ze de tijd, de tijd gaat zoveel sneller. Kijk eens hoeveel tijd wij hebben gebruikt om vrij van godsdienst te mogen zijn. Moeten zij dat dan ook maar even in een paar jaar bewerkstelligen?

   Geduld overwint alles.

  4. @ Hashashin

   Lekker makkelijk om van alles aan te nemen en dan zo stellig je eigen waarheid als de waarheid neer te zetten? Heb je het boek gelezen? Hoe kan je oordelen over iets waar je je niet in verdiept hebt en dan zo stellig je mening verkondigen? Iets terughoudender lijkt me op zijn plaats!

  5. @Guido,
   volgens mij heb je mijn post (en mijn eerdere posts) niet gelezen/begrepen of doe je dit expres. Ik maak namelijk herhaaldelijk het punt dat de meeste moslims wel deugen en het niet eens zijn met de gewelddadige boodschappen uit de koran en dat moslim zijn helaas meestal geen vrije keus is

   @Olivier:
   ik citeer mezelf even voor je: “tot een paar jaar geleden dacht ik ook nog dat de islam gewoon de 3e versie van het joods/christelijke geloof was en ‘ongevaarlijk’.Sinds ik me erin verdiept heb zie ik dat anders… ”
   Hmmm…
   Helaas zijn het eigenlijk altijd degenen die zich er totaal niet in verdiept hebben die het allemaal beter denken te weten en anderen menen te moeten veroordelen voor hun wel goed geïnformeerde mening die niet strookt met hun eigen ongeïnformeerde sprookjeswereld

   Lees de comments in het andere topic waarnaar ik verwijs eens en beweer nog eens dat ik me er niet in verdiept heb. Boeit me ook eigenlijk niet wat jij zegt, inhoudelijk heb je namelijk niets te melden.
   Ik ben, en ik hoop velen met mij, in staat op bullshit van mijlen ver te ruiken, ik zie dan ook geen enkele reden om dit erg riekende boekje te lezen. Als je wilt weten waar de islam voor staat beroep je je op de koran en de hadiths en de algemeen geldende interpretatie daarvan en niet op een of ander flut propaganda-boekje. (wat de hadiths zijn moet je maar even opzoeken denk ik Olivier, onderzoek de rest ook meteen even svp)

   Zoals ik ook al aangaf hoor je de vredelievende meerderheid van de moslims nooit m.b.t. de gruweldaden uit naam van de islam en ik vind het probleem van dit punt mooi verwoord in de post van Ellen:
   “Peace-loving Muslims have been made irrelevant by their silence.
   Peace-loving Muslims will become our enemy if they don’t speak up, because … they will awaken one day and find that the fanatics own them “

 6. O zo toevallig komt dit net bij me binnen in m’n mailbox:

  A Holocaust Survivor’s View on Islam

  A man, whose family was German aristocracy prior to World War II, owned a number of large industries and estates. When asked how many German people were true Nazis, the answer he gave can guide our attitude toward fanaticism. ‘Very few people were true Nazis,’ he said, ‘but many enjoyed the return of German pride, and many more were too busy to care. I was one of those who just thought the Nazis were a bunch of fools. So, the majority just sat back and let it all happen. Then, before we knew it, they owned us, and we had lost control, and the end of the world had come. My family lost everything. I ended up in a concentration camp and the Allies destroyed my factories.’

  We are told again and again by ‘experts’ and ’talking heads’ that Islam is the religion of peace and that the vast majority of Muslims just want to live in peace. Although this unqualified assertion may be true, it is entirely irrelevant. It is meaningless fluff, meant to make us feel better, and meant to somehow diminish the specter of fanatics rampaging across the globe in the name of Islam.

  The fact is that the fanatics rule Islam at this moment in history. It is the fanatics who march… It is the fanatics who wage any one of 50 shooting wars worldwide. It is the fanatics who systematically slaughter Christian or tribal groups throughout Africa and are gradually taking over the entire continent in an Islamic wave. It is the fanatics who bomb, behead, murder, or honor-kill. It is the fanatics who take over mosque after mosque. It is the fanatics who zealously spread the stoning and hanging of rape victims and homosexuals. It is the fanatics who teach their young to kill and to become suicide bombers.

  The hard, quantifiable fact is that the peaceful majority, the ‘silent majority,’ is cowed and extraneous.

  Communist Russia was comprised of Russians who just wanted to live in peace, yet the Russian Communists were responsible for the murder of about 20 million people.The peaceful majority were irrelevant. China’s huge population was peaceful as well, but Chinese Communists managed to kill a staggering 70 million people.

  The average Japanese individual prior to World War II was not a warmongering sadist. Yet, Japan murdered and slaughtered its way across South East Asia in an orgy of killing that included the systematic murder of 12 million Chinese civilians; most killed by sword, shovel, and bayonet.

  And who can forget Rwanda, which collapsed into butchery. Could it not be said that the majority of Rwandans were ‘peace loving’?

  History lessons are often incredibly simple and blunt, yet for all our powers of reason, we often miss the most basic and uncomplicated of points:

  Peace-loving Muslims have been made irrelevant by their silence.

  Peace-loving Muslims will become our enemy if they don’t speak up, because like my friend fromGermany, they will awaken one day and find that the fanatics own them, and the end of their world will have begun.

  Peace-loving Germans, Japanese, Chinese, Russians, Rwandans, Serbs, Afghans, Iraqis, Palestinians, Somalis, Nigerians, Algerians, and many others have died because the peaceful majority did not speak up until it was too late. As for us who watch it all unfold, we must pay attention to the only group that counts — the fanatics who threaten our way of life.

  Lastly, anyone who doubts that the issue is serious and just deletes this email without sending it on is contributing to the passiveness that allows the problems to expand.So, extend yourself a bit and send this on and on and on! Let us hope that thousands, world-wide, read this and think about it, and send it on – before it’s too late.

  Emanuel Tanay, M.D. 2980 Provincial St. Ann Arbor , MI 48104

 7. Een misschien nog wel interessantere vraag is: wie controleert de Islam, wie zijn haar hoogste machthebbers?

  Volgens Prof. Walter J. Veith moeten we die zoeken in….
  Nee, laat ik het niet verklappen. Kijk zelf maar:
  http://bit.ly/cMAomD+

  Heel interessante video, die een heel ander licht werpt op de Islam.

  Ik moet wel even de noot maken dat hij de Bijbel erg letterlijk interpreteert, maar m.i. is dat niet storend gezien de werkelijk zeer interessante informatie die hij allemaal in deze video verwerkt heeft. De man heeft zijn huiswerk gedaan en daar houd ik altijd wel van.

  Kortom: wat mij betreft een echte aanrader die in ieder geval veel voer geeft om over na te denken, zowel voor Christenen als Moslims en zeker niet in de laatste plaats voor Rooms Katholieken en vrijmetselaars.

 8. Moeten we Likoed (vrienden van Israël) op hun woord geloven en de Palestijnen niet ?
  Wat de Gaza betreft, in elk oorlogsgebied lopen mensen rond die hun zakken weten te vullen over de rug van anderen die het echt nodig hebben. Israël is trouwens volgens mij verdeeld in de mening over de Palestijnen . Het ligt er maar aan waar je belangen liggen. Zo is het nu eenmaal.

 9. Hoe kan je nou namens “iets” spreken?

  Dan moet dat “iets” jou eerst autoriteit geven, als antwoord op je vraag hierom.

  “Moslims” bestaan niet, puur een gedachtevorm, kan geen authoriteit geven omdat het geen antwoord op je vraag hierom kan geven.

  hersenspinsels etc…..

  Mensen bestaan wel, die kan je een hand geven 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.