Advertentie

Natuurkundeleraar Zutphen spreekt ‘911-truth’..!!


x

x

Natuurkundeleraar Zutphen spreekt ‘911-truth’..!!

2018 WantToKnow.nl/be

x

De pijn en het lijden van de 11 september-aanslagen, de moeder der valse-vlag-operaties, zouden de basis moeten zijn van het KEER-OP-KEER toetsen van de waarheid achter deze moordpartij.

De vraag kwam van een VWO-leerling uit klas-3 van het ‘Baudartius College’ uit Zutphen. Zij wilde weleens weten hoe de leraar dacht over de ‘gonzende geruchten’, dat mogelijk de Amerikaanse regering achter de aanslagen van 11 september 2001 zit. En wat deed de natuurkunde-docent in kwestie, Jan Allaart, toen? Hij gaf netjes woorden aan het feit dat deze aanslag geen officiële zijde heeft, door te antwoorden, dat 9/11 geen moslim-terroristische aanslag was..!

“De theorie van de moslim-terroristen heb ik ontkend.” zegt leraar Allaart. Wat er in zijn ogen dan wél gebeurde, dat wil hij niet zeggen. “Een andere zaak; daar geef ik geen commentaar op. Ik heb het antwoord gebracht als mijn mening. Daarbij ben ik er dan ook werkelijk en ernstig van overtuigd dat de 9/11-aanslagen geen moslim-terroristisch complot was.”

Maar de bal kwam pas goed aan het rollen, toen de leerling die de vraag had gesteld, de 14-jarige dochter van Phaedra Werkhoven het verhaal aan haar moeder vertelde. En toen bleek Phaedra, columniste van ‘De Stentor’,  stomverbaasd, toen ze dit verhaal van haar dochter hoorde. ‘Wat is dit voor iets?’, vroeg Werkhoven zich af en nam plaats achter de computer.

Ze zocht mailcontact met leraar Allaart en schreef vervolgens het verhaal in haar column: ‘Het onderwijs en de docenten moeten een baken zijn, zich aan algemeen geaccepteerde feiten houden en kennis overbrengen. Vergiftig mijn kind niet met vaag gelul.’  Pheadra zag kennelijk zóveel in de vermeende onkunde van de natuurleraar, waardoor een gevaar aan de horizon verscheen, voor de geestelijke gezondheid van haar dochter; ze schreef de column, die we hier graag illustratief citeren:

Op basis van het tumult dat ontstond, kreeg leraar Allaart naar eigen zeggen één klacht van een ouder binnen. “En dat is dan de enige ouder die zich er druk over heeft gemaakt. Wel jammer dat Phedra niet eerst naar mij is toegestapt, want het is niet zo normaal dat ik mailtjes over de inhoud van mijn lessen ontvang.” Maar Werkhoven kreeg naar eigen zeggen zelf wel ‘veel reacties, waaronder tientallen op Twitter’….

Officiële standpunt
Inmiddels is deze kwestie terecht gekomen bij de Raad voor het Voortgezet Onderwijs (VO). Hieronder zie je ons beeldcitaat van dagblad De Stentor over deze reactie. (Klik op de illustratie voor het hele artikel.)

Tot slot, last but not least.. GEEF KINDEREN BEIDE KANTEN VAN HET VERHAAL..
Zolang de aanslagen van 11 september 2001 nog steeds niet ‘officieel’ zijn te karakteriseren, spreken wij over een ‘officieuze verklaring’. Doordat we als wereldbevolking opgedrongen hebben gekregen, dat deze officieuze verklaring van de aanslagen, de ‘officiële versie’ is, deugt deze hele gang van zaken al bij voorbaat niet. Laat staan dat er niet 1000-en-1 aanwijzingen zijn, dat de officieuze verklaring zelfs een smerige leugen is, die in een valse-vlag-operatie werd vormgegeven (HIER).

George van Houts en de Stichting 11 september, die werd opgericht, n.a.v. zijn voorstelling ‘KOM PLOT’, zijn bereid in discussie te gaan met geschiedenis- en natuurkundeleraren over de ‘achterkant’ van deze aanslagen, die de wereld FUNDAMENTEEL hebben veranderd. De vrijheden van burgers wereldwijd, zijn en worden gedecimeerd alsof we kijken naar smeltende sneeuw in de volle zon.

Over natuurkunde gesproken.. Hoe kan een gebouw instorten met ‘vrije-val-snelheid’.. Alsof er geen gebouw tussen de WTC-topverdiepingen en de begane grond zat..!?

Het is van ESSENTIEEL belang, dat er een eerlijke en oprechte kijk-op-zaken mogelijk is, op de werkelijke ‘achterkant’ van de 911-aanslagen. Als ELKE overweging die ingaat tegen de officieuze versie afgedaan wordt als ‘complotdenken’, zegt dat méér over de beperkte scope van de mensen die menen deze kwalificaties te bezigen, dan over de essentie van deze overwegingen.

Bedenk dat de waarheid élke aanval kan doorstaan en daardoor niet verdedigd hoeft te worden.. De waarheid is er ALTIJD om getoetst te worden. Je verschuilen achter een ‘officiële versie’, die niet eens officieel is, is natuurlijk van de domme.. Als de leden van de onderzoekscommissie al meldden, dat ze werden belast met het onderzoek om te falen, dan zou je dát toch genoeg moeten zeggen. Met andere woorden: de OFFICIËLE 911-VERSIE IS EEN OFFICIEUZE..!

Ben je beroepsmatig geïnteresseerd in een dergelijk gesprek met de Stichting, neem dan contact op met deze ‘Stichting 11 september’ (HIER) en deel je ideeën over een gezamenlijk aanpak om de waarheid niet te laten bezoedelen door ‘officieuze’ versies, die net als de werkelijk aanslagen, tot stand zijn gekomen, door list en bedrog.

En dat is niet zomaar een opruiende tekst of iets dergelijks,  maar een serieuze oproep tot waarheidsvinding van de kant van onze redactie. Klik voor een link naar de website van deze stichting (sowieso goed om je daar regelmatig op de hoogte te stellen van laatste ontwikkelingen) op het logo hierboven of op deze foto, met de toepasselijke quote van Barbara Honegger:

 

 

27 gedachten over “Natuurkundeleraar Zutphen spreekt ‘911-truth’..!!

 1. Phaedra Werkhoven blijkt, ondanks haar eigen zelfbeleving, toch wel een zeurouder te zijn. Zij vindt het in stand houden van haar door autoriteiten en propagandamedia weergegeven visie belangrijker, dan dat ze haar kind de gelegenheid geeft een eigen visie te ontwikkelen door met andere geluiden en interpretaties te worden geconfronteerd. Ik noem dat generationeel overgedragen sociale programmering. Op dezelfde manier zijn de naoorlogse generaties geprogrammeerd door de ouderlijke generatie daarvoor. De door satanisch geïnspireerde overwinnaars geschreven geschiedenis van WOII en te geloven en als onomstotelijke waarheid aan te nemen, is op deze wijze vormgegeven. Op mij komt Phaedra Werkhoven als een overbeschermende zeurmoeder over.

  Ik hoop van ganser harte dat haar dochter haar eigen waarheid weet te vinden en dat de leraar zijn moed niet verliest.

  1. Tijdens het maken van het artikel begreep ik dat dit een perfect voorbeeld is van een mens met cognitieve dissonantie. Blind voor de werkelijkheid en de fake omarmend, omdat het de ‘re-assuring lie’ is.. Vergeef het haar; ze weet niet beter; ook al doet ze anders voorkomen..
   Door liefdevol om te blijven gaan met deze mensen, zullen ze op de tijd die hen uitkomt, wakker worden. Te vroeg en ze gaan weer slapen, te laat is te laat voor de fanfare..

 2. Het kwalijkste is het rumoer wat is ontstaan na de aanslag plotseling breed wordt geaccepteerd als waarheid. Daaruit blijkt dat de mensen die gefabriceerde ‘waarheden’ klakkeloos accepteren als geschiedeniswaarheden. Hoe gevaarlijk dit is hoef ik niet uit te leggen.
  Twee componenten die al geleid hebben tot heel veel oorlogen.
  1..zelf niet nadenken
  2..de mening van alle andere niet nadenkers bombarderen tot waarheid.
  3..braaf de opgelegde opinie volgen en erna handelen.
  4..anders denkenden zijn vijanden.

 3. Het probleem met 911 en de waarheid hierover, stelt zich m.i. vooral met de opdrachtgevers en organisatoren, want dan komt men immers terecht in Tel Aviv, en dat is het echte probleem. Had de natuurkunde docent het gehad over de nazi’s, de fascisten, de KKK… en dergelijke meer, als verantwoordelijkheden voor 911, dan had Phaedra dit zonder het minste probleem, goed gevonden, ook al zijn het leugens!! Mijn ervaring wijst immers uit dat een groot gedeelte van de mensen enkel datgene wil weten wat in het persoonlijk – filosofisch en politiek denkkader past, ook al zijn het leugens. Daar tegen ingaan lokt dan aanvallen van razernij uit, en soms zelf geweld. De reactie van Phaedra komt mij dan ook heel bekend voor. Het is dan ook nutteloos om met dergelijke mensen in discussie te treden, en het is dan ook beter ze in hun “wijsheid” te laten. Ik denk echter niet dat Phaedra zoals Arend het stelt, een over beschermende moeder is, het lijkt er eerder op dat ze zich zelf wil afschermen, tegen datgene wat niet in haar kraam past. De inhoud van haar column maakt dit duidelijk, de nijdigheid stroomt er zo vanaf!!! Dat ze ondertussen haar dochter in het openbaar voor schut zet, is dan blijkbaar van minder belang.

 4. Onze kinderen komen ook met broodje aap verhalen thuis. Ik vraag ze dan hoe ze er ZELF over denken. Kan een vliegtuig dat van aluminium is zo maar door staalconstructies heenvliegen?

  Nee.

  Ik vertel ze dan dat hetgeen ze op school leren moeten accepteren omdat ze anders slechte beoordelingen krijgen.

  Verder neem ik ze mee achter mijn computer en laat ze zien hoe het werkelijk is. Ik doe dat met allerlei onderwerpen.

  Gisteren liep ik met de jongste van 7 door een winkel waar ze ook snoep verkopen. Oma, daar zit allemaal gif in. Ja, was mijn antwoord. Hij keek of er toch niet iets van zijn gading bij was wat we konden kopen. Toen wees ik iets aan waar geen gifstoffen in zitten. Neem er eentje mee, zei hij. Nee, want we hebben er nog van in huis. Kan je toch als reserve meenemen? Er waren mensen om ons heen en die keken hem aan. Slim ventje, zeiden ze tegen me. Ja, dat is hij, was mijn antwoord.

  Kinderen kunnen prima met twee “waarheden” omgaan. Vertel ze dat op school verhalen worden verteld en laat ze zelf onderzoeken of het echte waarheden zijn. Ik realiseer me dat niet iedere ouder dat kan omdat ze nog steeds in sprookjes geloven …

 5. Dit vond plaats op de school van mijn zoon. Ik stuurde onderstaande mail. 🙂
  (Bij tijd en wijlen ben ik zeker een zeurouder, wat ik overigens een discutabele term vind, maar als ik iets toejuich, laat ik ook van me horen.)

  “Het doet mij deugd te vernemen dat er op de middelbare school van mijn zoon docenten rondlopen met een kritische geest. Zelf voed ik mijn zoon ook op om verder te denken dan wat de media ons willen laten geloven.

  Ik hoop dat de rest van de school zich niet laat leiden door de ophef die er nu lijkt te zijn ontstaan door een colomniste snakkend naar een onderwerp voor haar column.

  Jammer dat mijn zoon het vak Natuurkunde sinds dit jaar niet meer in zijn pakket heeft, maar ik heb goede hoop dat er meer kritische geesten rondlopen en ga verheugd verder.”

  1. Ben benieuwd naar het antwoord van de school. Goed van je om je zoon datgene mee te geven wat hij werkelijk nodig heeft. Proficiat!

   Mij is één ding duidelijk geworden in de afgelopen twee jaar dat we problemen hebben met het onderwijzend personeel en wat daar nog boven hangt, dat ze absoluut geen inmenging willen met ouders op wat voor wijze dan ook. Gisteren een “bezoek” gehad van zo’n figuur en de gifbeker die over ons uitgestrooid werd kan ik niet in woorden omschrijven. Pas als al het gif uit gestrooid is (na 1uur) kan er naar je geluisterd worden.

   Het gaat om kinderen en dat wordt in het onderwijs meestal vergeten. En daar zitten ze er tenslotte voor.

   Wat je wél te weten komt is met wie je te maken hebt. Het is om de juiste stappen te zetten en je doel voor ogen houden en.. de aanhouder wint.

  2. Mooie reactie Tamar. Gelukkig zijn er nog ouders zoals jij, die werkelijk de ontwikkeling van de individualiteit van hun kind ter harte gaat.

  3. ‘T zou mij ook niets verbazen als die mevrouw die af en toe tussen de komkommertijdschrijfstukjes voor de Stentor, het gratis reclame en propaganda blaadje, niet af en toe een bijeenkomst samen woont of simpelweg een redactievergadering waarin duidelijke een doctrine geheiligd wordt.
   De doctrine laat waarschijnlijk veel overeenkomsten zien met de geestelijk vader van de hededaagse media, Reuters.
   Als geaccepteerd lid van de club der uitverkoren propagators van de Orwelliaanse droom bestaat er natuurlijk een waslijst van onderwerpen waaraan niet getond mag worden.
   Je kunt er gif op innemen dat de vaccinatie idioterie, de co2 leugen en de orgaandonatie misdaden er ook bij horen, evenals de heiligenstatus van Israel en de zwarte piet die in Rusland blijkt te wonen.

 6. P.S. Zo heb ik in de jaren ’90 een rel meegemaakt rond de Vrije School de Berkel in Zutphen, nadat een moeder die zich niet gehoord voelde uit wraak naar de Volkskrant ging en de school betichtte van racisme in haar lesprogramma. Het verscheen op meerdere voorpagina’s van landelijke media. Door het Min. van Onderwijs werd er een onderzoek ingesteld waaruit bleek dat die moeder een onterechte klacht had ingediend. Deze openbaring werd echter ergens weggestopt op een verdere pagina dan de eerste.

  1. Ah ja, zo gaat dat dan. Lekker iets om helemaal in te duiken. De Vrije School was in die tijd natuurlijk niet zo hip als nu. Dus lekker een beetje afzetten tegen de in hun ogen ‘geitenwollensokken’ zal ook een rol gespeeld hebben bij de journalisten.
   Ik moet wel zeggen dat mijn ervaring met de Vrije School Zutphen is dat ze ook wel heel slecht luisteren naar ouders. En dat er niet zulke fraaie spelletjes gespeeld worden door het bestuur. Door mijn eigen ervaring kan ik me voorstellen dat je uit wanhoop tot zoiets overgaat. Maar dat is een ander verhaal.

  2. Tja Tamar, egospelletjes worden binnen iedere organisatie gespeeld. Mijn beide dochters hebben het gehele Vrije Schooltraject doorlopen op de IJsselschool in Zutphen. Dat was nog in de tijd dat de docenten zelf de school bestuurden en ouders er via een Ouderraad bij betrokken waren. Het was zeker niet ideaal, maar toch had ik het gevoel dat de betrokkenheid van de ouders wel werd gewaardeerd. Zonder vooral de praktische betrokkenheid van de ouders zouden heel veel activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden. Het is nu waarschijnlijk heel anders daar het lerarenzelfbestuur is overgenomen door geïnstitutionaliseerde besturen. De invloed van Den Haag heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.

   De rol van de Volkskrant is een heel dubieuze geweest in de rel op die Berkelschool. Deze krant was al sinds de jaren ’80 uiterst vijandig t.a.v. de Antroposofie en de Vrije School.

  3. Het ‘hippe’ van de Vrije School doet me erg goed. Vanuit het verspreiden van het gedachtengoed van Steiner. Wauw, wat was die man zijn tijd vér vooruit. Wat heeft die man een boel dingen voorspeld en geduid.
   Ook zijn beschrijving, zonder veel omhaal, over het ‘kwaad’ op Aarde en de manifestatie van dominantie, manipulatie en ziele- en scheppingskracht-onderdrukking, zijn imo uitermate verfrissend om (nu ook nog) te lezen.

   Een heel nieuwe serie boekjes over specifieke onderwerpen, van de ‘hand’ van Steiner, mag in mij ogen best eens onder de aandacht. Wij proberen een aanbieding in elkaar te draaien met de uitgever voor hier op de site. Maar -imo- dwarrelt de ‘commerciële stoffigheid’ al over het project heen. Zelfde energie imo die bij homeopathiewereld te voelen/zien/waarnemen is.
   Ik weet niet wat dat is, maar een soort afkeer van ‘geld’..? Terwjil je die prachtige boekjesreeks niet ‘zomaar’ maakt, toch? Neem een kijkje en bestel een boekje zou ik zeggen, als niet-commercieel-gebonden aan het project.. 😉
   https://www.steinervertalingen.nl/rudolf-steiner-vertalingen/werken-en-voordrachten

   Maar misschien wil ik wel té veel ineens.. 😉

  4. Top Guido. Ik ben blij dat je het belang van Steiner zo waardeert, wat overigens ook al bleek uit een eerder artikel hier op de site. Steiner is op vele fronten een vernieuwer geweest en is dat nog. De lastercampagne t.a.v. de Antroposofie heeft het in een kwalijk licht geplaatst, zoals ik dat al beschreef m.b.t. de rol van de media, waaronder de Volkskrant.

   Het werken in de biologisch-dynamische landbouw heeft me laten zien dat er daar vanuit een zeer liefdevolle en respectvolle houding met de natuur gewerkt wordt.

  5. Helemaal juist Arend. Maar kijk eens wat de ‘brave man’ nog meer vertelde over veel onderwerpen. Van alcohol tot de menselijke geest. Hoe hij vertelde over vaccins en daarmee de camouflagedeken al wist weg te trekken en even een inkijkje gaf eronder..!
   steiner vaccins

 7. Inderdaad Guido. Toen ik begin jaren ’80 met de Antroposofie in aanraking kwam was ik zwaar onder de indruk van de invloed die Steiner op onze cultuuruitingen heeft gehad. Niet alleen op het gebied van gezondheid en landbouw, maar ook op het gebied van architectuur, dans, beeldende kunst en de geestelijke beleving van de mens, doorwerkend in een vernieuwende gemeenschapsvorming. Daarom heb ik ook in meerdere artikelen aan hem gerefereerd.

  1. We raken behoorlijk off-topic 😉 Ik weet niet of het nu heel anders is dan in de jaren 90, Arend. Mijn kinderen startten 7 jaar geleden op de Vrije School in Zutphen en ouderlijke betrokkenheid wordt nog steeds zeer gewaardeerd: bakken, cadeautjes knutselen, mee op een uitstapje, maar met eigen wijsheid, moderne of andere inzichten wordt vrij spastisch omgegaan. En de ego is inderdaad erg groot. Evenals de onderdrukte agressie. Waar ik vooral tegenaan liep was het feit dat de leerkrachten zichzelf als de professionals zien en de ouders niet als gelijkwaardige gesprekspartner beschouwen terwijl het dan om jouw kind gaat. Bijvoorbeeld ongevraagd met externe partijen jouw kind en gezin bespreken. (En die externe partij was toevallig mijn buurvrouw.) Uiteindelijk mocht mijn jongste zoon niet naar de eerste klas om zeer dubieuze redenen vergelijkbaar met ‘als je met je arm nog niet over je hoofd bij je oorlel kunt…’ Er viel niet over te praten en de werkelijke reden was dat de klas te vol was en ze geen extra leerkracht wilden aantrekken en de klas wilden splitsen. Tegelijkertijd kwam naar voren dat de juf van mijn zoon andere kinderen had gefixeerd op stoeltjes met een paardentuig.

   Hoe rigide en harteloos er met mijn zoon is omgesprongen vind ik pijnlijk en hij is er zeker door getraumatiseerd geraakt. De zaak van het fixeren hebben we aan de kaak gesteld bij de Landelijke Klachtencommissie en we zijn op alle punten in het gelijk gesteld. Daar heb je alleen helemaal niets aan. De juf mag nog gewoon voor de klas staan, wat ze overigens niet meer doet. Ze heeft een adviesfunctie binnen het VS-onderwijs. En de school heeft er alles aangedaan om de kwestie onder het tapijt te vegen. De directeur is nog steeds actief, tot frustratie van velen.
   Wij zijn overgestapt naar Jenaplanonderwijs (ook niet alles, maar wel minder bekrompen). Ik weet inmiddels: voorstanders van de Vrije School willen deze verhalen niet horen. Heb je kritiek op de Vrije School dan sluiten de gelederen zich. Er is op de Vrije School (in Zutphen) geen ruimte voor kritiek. De leer van Steiner wordt erbij gehaald als WAARHEID terwijl Steiner zelf altijd gezegd heeft: ‘neem niks aan van wat ik zeg, maar onderzoek het zelf.’

   Wat betreft het hippe van de Vrije School: naar mijn idee heeft dat vooral te maken met het feit dat er relatief meer aan creatieve vakken gedaan wordt en in mindere mate met de waardering voor de ideeën van Rudolf Steiner. Het is zeker interessant om je in zijn ideeën te verdiepen, maar wat betreft het onderwijs, zowel het Vrije als het reguliere en alle andere vormen, dat is aan grootschalige verandering toe.

  2. Tamar, een steekproef van N=1 is geen steekproef. Vervelende zaken die je noemt. Steiner heeft ook op dat punt gelijk natuurlijk. Eenheid in VERSCHEIDENHEID. Door de grijze middenweg weer te bewandelen, gaat het individu niet bloeien..!
   De Vrije School in Haarlem is hierin (het bekrachtigen van de uniciteit van een kind) -zo is mijn ervaring- bijzonder krachtig en heeft een volledig ander karakter, dan wat jij beschrijft. Derhalve zijn algemene conclusies over Vrije School(onderwijs) o.b.v. jouw en/of mijn ervaringen, dan ook simpelweg niet te maken. Blijkt uit deze steekproef van 2 al.. 😉

  3. Tamar, niet iedere ouder is geschikt voor het Vrije Schoolonderwijs.
   Als je Disney en K3, smartphones/pads en ict onderwijs op jonge leeftijd leuk vindt , je veiligheid belangrijker vindt dan vreugde, vertrouwen en vrijheid, moet je jouw kinderen niet naar een vrije school sturen dat verziekt het voor de rest. Beter is jezelf te toetsen, je te verdiepen en kijken of jij het leuk vindt en op je geraakt wordt in je ziel en geest en met je kind dit wilt aangaan en beleven. Want het is een belevenis voor wie het ziet en voelt.
   Als je de vrije school had begrepen dan zou je het waarderen dat de leraren niet hetzelfde dan de ouders zijn.
   De antroposofen hebben last van ouders, die steeds maar de ‘leer’ willen veranderen, water bij de wijn…daar stoorde ik me als ouder aan. Natuurlijk kijk je wat speelt er in deze tijd, wat omarmt men en waar kijkt men kritisch tegen aan, zo ook de vrije school.
   Ik had er ook last van dat er ouders zijn die gewoon weg niet willen waar hebben dat men dus alles op zijn tijd doet, de ontwikkeling van het kind in het oog. Zo praatjes van een ouder toen 15 jaar geleden dat als Steiner nog zou leven alle kinderen niet met hout maar met playmobiel zouden spelen, geeft al enigszins aan hoe het ervoor staat. Vaker heb ik meegemaakt dat sommige ouders, vaak van kinderen die op het reguliere onderwijs zaten en het niet ‘goed deden’ en dan op de vrije school komen, juist dat voor wat de antroposofie staat, veranderen…de grens uitrekken, blijkbaar de Zeitgeist in die we zitten.

 8. Guido, het is inderdaad mijn/onze ervaring. En het schijnt dat op de school waar mijn kinderen zaten het beleid ook het meest rigide was/is. Ik heb niets gemerkt van het bekrachtigen van de uniciteit van mijn zoon. Hij moest juist alleen maar ‘in de stroom’, wat hij ook deed, maar hij werd gesloten en bang. Wat ik ook ervaren heb is dat er heel veel verhalen van ex-vrijeschoolouders bij je terecht komen als je je zelf gaat uitspreken. Dat waren geen misselijke verhalen (of eigenlijk: juist wél) en niemand was echt goed gehoord. En het is zo pijnlijk omdat het om kinderen gaat. Omdat Vrije Scholen vaak zo’n hechte gemeenschap vormen kunnen rare acties – goed gepraat vanuit een geloof – wel makkelijker plaatsvinden en onder het tapijt gehouden worden. Ik heb echt ondervonden dat wij er helemaal uit lagen op het moment dat we twijfels toonden bij beslissingen: “twijfel je aan ons? dan ben je tegen ons.” Ook wel weer logisch/natuurlijk: de groep moet beschermd worden. Ik heb dit verder helemaal achter me gelaten, hoor. 😉
  Maar helemaal los hiervan: Steiner gaat wel uit van een God buiten jezelf en niet van de kracht in jezelf. Ik ben toch vooral voorstander van scheiding van geloof en onderwijs en van uitgaan van de kracht in jezelf. 🙂

  1. Alle respect Tamar voor jouw belevingswijze en de daaraan ten grondslag liggende reële ervaringen, waar door buitenstaanders weinig over te zeggen of oordelen valt. Het Vrije Schoolonderwijs is verre van perfect. En het is maar de vraag in hoeverre het nog de zuivere intenties weergeeft en vormgeving heeft die er door Steiner ingelegd zijn. Vele menselijke en maatschappelijke factoren hebben het van de oorspronkelijke opzet weg doen drijven. Die menselijke factoren hebben ook vooral te maken met de didactische kwaliteiten en capaciteiten van de docenten. Wanneer een docent een onrustig kind in een tuigje meent vast te moeten zetten, is dat natuurlijk niet goed te praten en laat het een gebrek aan didactische kwaliteiten van de docent zien.

  1. Mijn beide dochters hebben in een ‘moeilijke’ klas gezeten met enkele zeer veel aandacht vragende kinderen. De docenten waar ze mee startten konden daardoor hun ’traditionele’ rondje van zeven jaar niet af maken en moesten vervangen worden. De vervanger in de klas van mijn oudste dochter was een fantastische docent met een grote didactische begaafdheid. Hij wist de klas en de ouders te begeleiden in de tragische situatie van een moeder die haar dochtertje en zichzelf van het leven beroofde. Hij heeft de klas zelfs nog begeleid gedurende het eerste jaar van de bovenbouw (middelbare school). Soms heb je geluk met een docent en soms niet.

   Maar nogmaals er zijn vele factoren die hierbij een rol spelen. Wat mc beschrijft herken ik ook maar al te goed. Er zijn ouders die geen snars van de essentie van het Vrije Schoolonderwijs begrijpen, zoals ook sommige docenten, en beoordelen het volgens gangbare onderwijsnormen.

 9. @Arend
  Mijn kinderen zitten ook altijd in ‘moeilijke klassen’. Het is echt een kwestie van geluk hebben. Mijn oudste zoon heeft het wel heel goed gehad op de VS. Gaat zelfs ieder jaar naar kamp van de Christengemeenschap. Daar teert hij dan het hele jaar op. Alleen dit jaar begon hij toch moeite te krijgen met de verplichte zondagsdienst.
  Ik herken dat van MC ook deels, maar mezelf herken ik daar niet in en de aannames over mij in zijn of haar stukje zijn niet van de lucht. Gelijkwaardigheid is voor mij wel heel belangrijk. Ik weet niet zeker hoe Steiner daarover dacht, maar of ik daarmee de Vrije School niet heb begrepen waag ik toch te betwijfelen. Ik durf wel te beweren dat ik me meer verdiept heb in Rudolf Steiner en de Vrije Schoolgedachte dan menig andere ouder in die tijd.

  Overigens, iets heel anders: volgens mij woon ik in het huis waarin jij destijds met je dochters woonde. Grappig toeval dat ik nu met je ‘in gesprek’ ben.

 10. Aan Arend Zeevat Ik ben zeer blij over wat in Nederland gebeurt wat de algemene Waarheid betreft met onderzoek . Mijn vraag is? Kan dit ook in Vlaanderen. Vlaanderen heeft ook rechtzettingen nodig van al hetgeen gebeurt en ook hier is de informatie absoluut misleidend of maar half meegedeeld en dit al lang, maar volgens mij hebben we hier, behalve Peter Vereecke ,niemand die daarom geeft . OF VERGIS IK ME en weet ik het niet
  Hartelijk intussen

 11. Hi Reinhilde.

  In mijn beleving zijn er naast Peter Vereecke wel meerdere kritische geesten in Vlaanderen. Toen ik een paar jaar geleden veel in Gent was en daar verschillende lezingen, die door Peter werden georganiseerd bezocht, merkte ik dat die lezingen heel goed werden bezocht. Het lijkt me het beste als je eens contact met Peter opneemt en je inschrijft voor zijn nieuwsbrief.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.