Advertentie

Equi maakt bewust!


Astrid van Triet schrijft hieronder, in de gastcolumn, haar verhaal over een wereld zonder geld. Geld lijkt de grote boosdoener, want we zijn geld al láng niet meer aan het gebruiken zoals het bedoeld was te zijn.  Geld zou het smeermiddel worden, dat het ons gemakkelijk zou maken om aan het economisch verkeer deel te nemen met onze eigen diensten en/of producten. Je hoefde met geld immers geen ruilhandel meer te plegen, en dát maakt het leven wel zo aangenaam. Nietwaar?

Maar geld is als ruilmiddel, wat het dus IN FEITE nog steeds is, verworden tot een DOEL..! Het hebben van het geld, lijkt belangrijker te zijn geworden, dan dát wat je ervoor kunt kopen..! Als je dus maar geld genoeg hebt, kun je dus ook álles kopen..

Maar dat is natuurlijk een redenering die opgaat zolang iedereen datgene blijft géven wat geld waardevol maakt. Namelijk: VERTROUWEN..! En juist dat vertrouwen is weg, in tijden dat geld niets meer waard is.. In tijden van oorlog koop je écht geen zak aardappels bij de boer meer voor geld.

In deze tijden, waarin centrale overheden druk bezig zijn om de geldpers nóg harder te laten draaien, teneinde een rot economisch systeem weer aan het draaien te krijgen, is er dus juist nu ruimte voor bezinning, voor ‘bewust-wording’.

‘Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig’, of woorden van gelijke strekking..! We kunnen weer in onze eigen kracht terecht komen, als we de ‘slaafsheid’ van het geld, achter ons kunnen laten. Maar hoe moet het dan met die ruilhandel, met die soepele uitwisseling van goederen en diensten van en naar elkaar..?

Dáárover gaat het verhaal van Astrid van Triet.

* * *

Equi maakt bewust.

Astrid van Triet © oktober 2010

Guido nodigde mij uit om een stuk over mijn ervaringen met Equi te schrijven. Dat vind ik hartstikke leuk, dankjewel Guido.

Astrid van Triet

Mijn ervaringen met equi kan ik in 3 woorden samen vatten: Equi maakt bewust!
Equi is een ruilmiddel dat sinds 2007 bestaat. Het is gebaseerd op het Overvloedsprincipe, op het besef dat alles er al is. Zon, aarde, mensen… dit is er niet pas als er voldoende geld op aarde is, het is er allemaal al. We kunnen de toegang tot dit alles dus gewoon voor elkaar beschikbaar laten.

Iedereen weet dat je in ons ruilmiddel kan neerleggen wat je wil. De ene wets- en belasting-wijziging na de andere wordt er op ons huidige ruilmiddel neer gelegd: waar je de mens naar toe wilt hebben, dat sla je gewoon in je ruilmiddel op.

Ah.. en nu komt dus dat bewustmakende stuk van equi al op gang: hoe WIL jij met elkaar omgaan? Wat wil je in je ruilmiddel neerleggen? En niet het ‘willen’ dat we kennen vanuit ons eigen kind-gedrag naar politici toe: ‘ik wil dit en dat, en regel het maar’. Dat soort willen, daar hebben we het echt niet meer over. Het buitenwoord ‘willen’ is voorbij.

Het gaat om het binnenwoord ‘willen’ dat betekent:  innerlijk kiezen en daar ook naar handelen.

Hoe WIL je nou met elkaar omgaan? Als je dat weet, dan kan je dat in je ruilmiddel neerleggen. Zoals je met elkaar om wilt gaan, wordt dan in elk ruilcontact doorgegeven, zo plant het zich vanzelf voort.

Ik heb mijn keuze gemaakt: ik wil helemaal niemand ergens naar toe hebben, ik wil elkaar gewoon kunnen laten bestaan. Mensen die met Equi Place werken, stellen elkaar maandelijks voldoende en evenveel ruilmiddel beschikbaar, stellen de toegang tot zichzelf, tot de eigen talenten, dus beschikbaar voor een ruilmiddel dat voldoende aanwezig is.

En dan werk je ineens met 2 ruilmiddelen tegelijk, euro en equi, en dan komt het schuren op gang….

Geld als ‘doel’ fraaier in beeld brengen gaat waarschijnlijk niet..

Laat ik eerst even een antwoord geven op de ‘makkelijke’ vraag die bij iedereen op de lippen ligt: ‘Kan je nu echt al wat met die equi?’. Ja zeker. Ik weet natuurlijk niet op welk voorbeeld elke lezer zit te wachten, maar ik vind deze wel interessant: iemand heeft een badkamer laten verbouwen: grote klus, alles afbreken en weer opnieuw opbouwen. Het materiaal is in euro betaald, de arbeidskosten 60% euro, 40% equi. Dat is nogal wat. Dat doet natuurlijk alleen iemand die oprecht gelooft in equi, anders zou die badkamer-verbouwer  voor de 100% euro zijn gegaan.

En daarmee valt elke vraag in de trant van ‘Kan ik er nu echt al iets interessants mee kopen, met die equi?’ meteen weg natuurlijk. Want het gaat niet in eerste instantie om het halen, maar om de toegang tot jezelf beschikbaar stellen, voor een ruilmiddel dat overeenkomt met hoe jij samen wilt zijn op aarde. Als iemand zo’n dienst voor 60/40 beschikbaar stelt, dan is die persoon echt verbonden met de keuze ‘elkaar willen laten bestaan’….  daar gaat het dus om.  Maar ontmoet deze persoon nu nog meer mensen zoals hij? Kan hij zijn equi bij innerlijk gelijkgestemden ‘kwijt’? Mensen die ook hun talenten (deels) voor equi beschikbaar stellen?

Die vraag is natuurlijk alleen maar gericht aan mensen die er innerlijk voor kiezen om elkaar te laten bestaan, en daar dan zelf ook naar te handelen. Van de rest van de mensen heb ik inmiddels afscheid genomen. Niet van hen als persoon, maar van hun energetische proces.

Mensen die nu, na alle shit die we voor onze ogen hebben zien gebeuren, nog niet bereid zijn om naar binnen te gaan, en te kijken hoe je met elkaar om wilt gaan, en dan je voeten ook daadwerkelijk te verplaatsen, aan die mensen wil ik mijn energie niet besteden. Niet omdat ik hen als persoon afwijs, maar ik hou mijzelf nu graag beschikbaar voor mensen die wel met equi (willen gaan) werken, wel hun voeten willen verplaatsen.

Want ook dan is er nog genoeg samen te doorleven. Want wat gebeurt er nu als je met 2 ruilmiddelen tegelijk werkt, met als onderliggende reden, dat je er echt voor gekozen hebt, om anders met elkaar om te gaan?

Dit betekent dat je overal gaat vragen of je ook met equi kunt betalen. Je gaat dus het gesprek met je medemens aan, dat je anders met elkaar om wilt gaan. Je gaat ineens horizontaal , plat op de aarde, op elkaars werkelijkheid reageren, in plaats van op feestjes en internet te ankeren op de macht.

En mijn ervaring is, dat mensen open staan voor precies dat wat equi betekent: elkaar gewoon laten bestaan.

Mensen zijn op zoek naar iets, maar zijn zich niet bewust hoe dat ‘iets’ er dan uitziet.

En mijn ervaring is, dat mensen open staan voor precies dat wat equi betekent: elkaar gewoon laten bestaan. Mensen zijn op zoek naar iets, maar zijn zich niet bewust hoe dat iets er dan uit ziet. Iedereen zal dus het gesprek in haar of zijn eigen omgeving aan moeten gaan, zelfs als je niet met equi werkt. En na het gesprek kan het lang stil zijn, maar het zaadje is geplant.

Tegelijkertijd ervaar ik dat er een wereld is, die helemaal (nog) niet open staat voor equi. Nu niet in ieder geval. Dat is de wereld van mensen die jaren lang geïnvesteerd hebben in een oplossing of een innerlijk spirituele houding, die ze vol oprecht goede bedoelingen voor zich zagen als ‘de oplossing voor alle ellende’, of jaren lang bezig zijn geweest met het analyseren hoe de macht achter de macht werkt, of hoe het huidige geld systeem werkt.

Onbewust geïdentificeerd met het idee dat dat onderzoekswerk, of die houding, uiteindelijk vanzelf ook de oplossing zou zijn of zou geven. Maar zo werkt het niet. Het is allemaal kei- en keihard nodig geweest, maar moet enig moment toch echt uitmonden in een persoonlijke keuze: hoe wil jij nu met elkaar omgaan? En dat dan ook doen.

Het blijven hangen in analyseren van  macht en systeem en spiritualiteitslagen, is fnuikend. Het haalt je weg van de impuls die in onszelf al jaren lang ligt te broeien: de ervaring die je hebt bij het huidige systeem. Wat ervaar je erbij? Daar gaat het om.

Gun je elkaar een andere ervaring op aarde?
Ik wel, met heel mijn hart. En ik ontmoet steeds meer mensen die equi herkennen als een keuze die voorbij gaat aan het ‘ik’, het herkennen als  ik-in-wij en zich er direct mee verbonden voelen.Bereid zijn, je voeten te verplaatsen. Nou, ‘bereid zijn’ is eigenlijk verkeerd uitgedrukt. Zo lijkt het energetisch nog van buiten te komen. Wat ik bedoel is: innerlijk de impuls voelen om je voeten te verplaatsen.

Voor sommigen die oprecht voor equi hebben gekozen, blijkt het proces, als je in 2 werelden tegelijk leeft, op dit moment te moeilijk. Je moet namelijk met 2 totaal verschillende bewustzijnswerelden om zien te gaan. En, nog moeilijker: door het gebruiken van equi, krijg je automatisch reflectie op je ‘oude’ gedrag. Heel veel oud gedrag  en oude aannames zijn niet meer nodig met equi, maar zetten we onbewust toch gewoon door, en dat krijgen we gereflecteerd, juist door het gebruik van equi, een vrij ruilmiddel.

Misschien maak je al een grote stap, door bij jezelf te raden te gaan, wat je verwachtte van dit artikel vóórdat je eraan begon..?!

Dit is natuurlijk een geweldige kans, om het oude wezenlijk te transformeren. Al ons huidige gedrag en ook waarnemen is onbewust op het tekortenprincipe gebaseerd. Wij hebben in ons samen leven veel copingstrategieën ontwikkeld, waardoor het lijkt alsof dat niet zo is, maar die copingsmechanismen zelf zijn volledig op het tekortenprincipe gebaseerd.  The secret is daar een voorbeeld van.

Het oude gedrag meenemen..
Het proberen te doorgronden van de betekenis van equi, doen we in eerste instantie dus onbewust vanuit het tekortenprincipe.

Als je je onbewuste oude gedrag ‘meeneemt’ naar equi, dan gebeuren er allerlei interessante dingen natuurlijk. Zo kan je equi onbewust beschouwen als ‘een aanvulling op je euro-tekort’, en die gedachte kan je dan weer onbewust ingebed hebben in het co-notatie veld van ‘helpen, steunen, goede doelen, begrip’, waardoor je niet vanuit kracht en evenwaardigheid in je equi-transacties staat, maar vanuit ‘fijn dat je me helpt’.

Als ‘de andere kant’ in de equi-relatie gewoon heldere professionele afspraken probeert te maken, en de ander helemaal niet vanuit een help-perspectief bekijkt of ervaart, maar gewoon dat aan het doen is, waar equi voor staat: co-creatie die middelen beschikbaar heeft,  dan kan er ineens van alles gaan bewegen in de relatie.

Equi laat ons zien, hoe we onbewust van alles en nog wat op elkaar projecteren, en op de relaties die we hebben, en ons eigen gedrag daar in. Die projecties, die krijgen we allemaal te verwerken. Het is dan ook juist de bewustmakende en transformatieve werking van equi.

Niet iedereen kan dat op dit moment aan. Als je je op dit moment helemaal uitgeblust voelt, dan voel je daar de ruimte gewoon niet voor (en niemand vraagt van je om het dan toch maar te doen).

Tegelijkertijd geven juist de mensen, die het nu niet aankunnen, wel de allerbelangrijkste boodschap af, die er op dit moment is: als mensen het nu al niet aankunnen (wat dus heel logisch is), wat denk je dan dat er straks gebeurt, als alles ineens in 1 keer inklapt? Mensen kunnen dan niets anders meer, dan ‘weer iemand gaan volgen’.

Er worden geruststellende filmpjes de wereld over gezonden, ‘heb vertrouwen, als alles instort’. Ja, ok, daar hoop ik ook op natuurlijk, dat mensen niet de chaos in gaat op zo’n moment. Maar je mag je afvragen waarom dat sussen nodig is. Blijkbaar hebben mensen op dit moment nog geen nieuwe keuzes in hun leven gevonden.

Maar… gevraagd naar de ervaring met equi, voeg ik er meteen aan toe: jawel hoor, mensen hebben echt wel nieuwe keuzes  gevonden: heel veel mensen die die geruststellende filmpjes doorsturen, weten bijvoorbeeld allang van het bestaan van equi af. Maar wijzen het af, en sturen equi ook niet door in hun omgeving. Dit is ook de ervaring met equi: diepe afwijzing. Dat gebeurt niet vanuit onmacht door de stoute macht, dat is iets in mensen zelf.

De scene uit ‘Lord of the Rings’. Smeagol heeft gekozen voor een levenslange slavernij door het willen bezitten van ‘de Ring’.

Niemand kan nog volhouden dat we zitten te wachten op oplossingen die nog in het huidige systeem liggen. En zeker niet de mensen die sussende ‘als het straks instort’-filmpjes rondsturen. Die mensen gaan er blijkbaar vanuit dat het oude instort, oftewel.. de oplossing moet duidelijk wel buiten het oude liggen.

Ah… waarom dan niet van te voren al een nieuwe keuze maken? Waarom moet alles eerst instorten? Waarom niet nu een nieuwe keuze maken: van ruilmiddel veranderen?

Het hoeft geen equi te zijn, maar in ieder geval iets wat bij je past, en niet meer verbonden is met de euro. Je hoeft die keuze niet te zien als ‘de definitieve oplossing waar je nu voorgoed aan vast zit’. Het gaat om:

De ervaring van het nieuwe, aan durven gaan.

Alleen als je gaat, wordt je wezenlijk bewust.

Pas als je je voeten verplaatst, pas dan krijg je nog even te maken met het los komen van onze onbewuste oude projecties en gedragingen. Eerder niet.  En dat dan van jezelf kunnen verdragen. Het ook willen. Ook echt ‘door het oude heen’ durven gaan, door de ervaring van het nieuwe werkelijk aan te gaan.

Equi maakt bewust.
Veel van wat er in onszelf kan gaan opspelen als we het huidige systeem los gaan laten, is in het e-book ‘De werkelijkheid van het Overvloedsprincipe’ beschreven. Allerlei aspecten van het bewustwordingsproces passeren de revue. Het staat in een boek, op internet, zodat je in stilte gekwetst kunt worden.

Want dat is wat we bereid moeten zijn te doorleven: innerlijk gekwetst worden. Er is geen enkel verhaal meer waar we ons nog aan vast kunnen houden. We moeten en mogen innerlijk breken. We hoeven niet mentaal of psychisch of fysiek of financieel te breken, juist niet. We moeten innerlijk breken, daadwerkelijk het oude los laten, en los laten komen.

Maar we hoeven het los komen van onze onbewuste projecties niet volledig ‘via’ elkaar uit te gaan spelen. Ze komen los, dat is zeker. Je kunt dat nu al in je leven laten gebeuren, via equi, of straks, als alles in 1 keer instort. Dan komt ineens alles in 1 keer los.

Dit is hartstikke eng, als je niet weet wat je er mee aan moet. Daarom hebben wij ook ruimschoots vele innerlijke handvatten beschikbaar gesteld naar aanleiding van eigen doorleving van alles wat met het Overvloedsprincipe te maken heeft. Zodat we op een heldere, open  en  wereldwijde manier, het nieuwe aan kunnen gaan: precies het leven leven, dat je wilt leven, samen met de mensen die het ook zo willen. Er zijn geen omwegen meer nodig.

Co-creatie die middelen beschikbaar heeft. Het is er. Het is er gewoon al.

Als we gaan, dan zal het oude in onszelf zich alsnog kunnen gaan aandienen als een gevoel van innerlijke kwetsing. En het zit dieper dan je denkt: we komen echt op ons oer-drama terecht.  De allerdiepste afscheiding.

Het is gezien, doorleefd, benoemd, getransformeerd, en te vinden via de websites en het e-book.

Wij willen iedereen uitnodigen in de cirkel van het Overvloedsprincipe. De toegang tot jezelf, de toegang tot je talenten, beschikbaar stellen via een ruilmiddel dat elkaar laat bestaan.

And have fun! Het is Ok dat we innerlijk van alles zullen voelen gaan bewegen. Als we dat proces wel aan durven gaan, dan hoeft er helemaal niets in te storten, kunnen we blijven verbinden met dat wat goed voor ons werkt, en de rest laten we gewoon los, en lost langzaam maar zeker op, omdat dan steeds minder mensen zich er mee verbinden.

Equi maakt bewust …..

Breng het verder.

Astrid van Triet

Website van Astrid HIER.

Zie ook de andere -gerelateerde- websites:

Overvloedsprincipe.nl

Crowdpower.nl

Dewerkelijkheidvanhetovervloedsprincipe.nl

Equi-place.net

56 gedachten over “Equi maakt bewust!

  1. Hallo Iris,

   Dat kan ik me helemaal voorstellen. Toch is elke vraag inmiddels na jaren onderzoek, al beantwoord. Het is inderdaad allemaal terug te vinden op de site.

   Misschien is dit een goede eerste ingang:
   In het eerste deel van het boek ‘De werkelijkheid van het Overvloedsprincipe’ dat vrij beschikbaar is: http://astridvantriet.nl/index.php?hoofd_id=57
   staat de werking van de bewustzijnsdiabolo uitgelegd.

   Het is heel moeilijk om iets wezenlijk nieuws, aan het begin echt te kunnen waarnemen voor wat het is, omdat we het helemaal vanuit het oude waarnemen. We kunnen aan het begin ook niet anders, dan het vanuit het oude te benaderen.
   De bewustzijnsdiabolo maakt dit roces in onszelf herkenbaar.

   Mocht er voor jou toch nog een specifieke vraag over blijven, dan kijk ik gewoon nog even met je mee, en kan je die vraag hier natuurlijk stellen.

   Groet,
   Astrid

 1. @Astrid,

  Prachtige denkwijze, goed iniatief.

  Ik kan wel 1000 beren op de weg zetten over waarom het niet kan werken, maar laat ik dat eens niet doen want dat zegt meer over mezelf, dan het iniatief.

  Maar wat je stelt: ‘Het blijven hangen in analyseren van macht en systeem en spiritualiteitslagen, is fnuikend. Het haalt je weg van de impuls die in onszelf al jaren lang ligt te broeien: de ervaring die je hebt bij het huidige systeem. Wat ervaar je erbij? Daar gaat het om’

  Dit is een confronterende waarheid, waar ik me al een poosje in stilte over aan het beraden ben. Ik zie hier veel mensen mee worstelen, elk detailtje over bijv. 911 maar blijven absorberen. Soms ben ik somber soms optimistisch, maar op de vraag of dat de zaak eerst moet instorten voordat een en ander in gang wordt gezet ben ik pessimistisch. We blussen liever branden dan dat we ze helpen voorkomen, letterlij en figuurlijk.

  We zijn net als kikkers die rustig gekookt worden voordat we in actie komen.

  Wellicht lukt het een beetje als het met wat humor wordt uitgelegd…

  http://www.howtoboilafrog.com/

  Of maar direct de film…

  http://www.youtube.com/watch?v=oAMDVt_gor4

  Interessante tijden, we hebben de sleutel zelf in de hand…

  1. Hee, tof Burke,

   Ja, de grote kans is, dat mensen blijven wachten, of, net zoals met 9/11 zoals je aangeeft, zich weer in een volgend drama dat zich zal gaan aandienen, gaan verdiepen, en al hun levensenergie daar in gaan stoppen.

   Toch hoop ik dat iedereen het hele eigen netwerk op de hoogte stelt van het bestaan van equi. Niet omdat ik per se wil dat iedereen met equi gaat werken, maar equi maakt bewust. Er ligt echt een schat aan bewustwordingsmateriaal op de verschillende sites beschikbaar.

   Als het gros van de mensen inderdaad gaat wachten op de instorting, dan kunnen we daar niets aan veranderen. Maar als mensen op dat moment al weten, dat er echt een andere weg is, en als ze dat op dat moment dan ook op bewustzijnsniveau innerlijk al hebben ontvangen, dan gebeurt er heel iets anders, dan wanneer mensen op zo’n manier geen idee hebben waar ze het zoeken moeten.

   Sommigen zeggen wel: ‘En wat nu als straks internet uitvalt, tegelijk als het financiële systeem instort?’. Nou, juist dan, wil je dat mensen op bewustzijnsniveau, niet meer in het tekorten principe vast zitten, en daardoor in paniek gaan denken dat ze moeten gaan graaien en dergelijke. Dan wordt er in no time gewoon weer een nieuwe versie van het oude geïnstalleerd.
   Maar als we innerlijk het overvloedsbesef op dat moment al begrepen hebben dan is er echt niets aan de hand, als hetinternet uitvalt, op het moment dat het financiële systeem in stort. We nemen ons samen zijn dan oprecht anders waar.

   Bewustzijn gaat voor, daar ontstaan vanzelf nieuwe keuzes uit.

   Dus ik hoop echt dat iedereen elkaar op de hoogte wil stellen dat equi er is. Door de bewustwording gaan sommigen dan misschien wel voor een ander ruilmiddel dan equi kiezen, is ook helemaal ok.

   En ik denk dat het belangrijk is bij ‘het doorsturen’, dat we aangeven, dat het een keuze is, die we in ons eigen leven kunnen maken.

   Nieuwe keuzes ontvangen veel mensen als ‘Ja ja, weer iemand die denkt hoe het het beste werkt’. Het wordt ontvangen als ‘weer iemand die een model over mij heen gaat leggen’.

   Maar equi is dat nu precies niet: het brengt ons helemaal naar de eigen vrije keuze. Dus laat het de wereld in wellen, en het is aan ieder ander om het in het eigen bewustzijn aan te nemen of niet.

   Groet,
   Astrid

  2. @ Burke: We blussen liever branden dan dat we ze helpen voorkomen…Mooi verwoord en zeer juist helaas. Blijft toch vooral ook om een menselijke bewustzijnscomponent gaan. Vrije wil, keuzes, verantwoordelijkheid, kritieke massa, sneeuwbaleffect?

   @ Astrid: zin om hier eens over te praten voor mijn radioprogramma? Overvloed, geld, beperkingen, menselijke rol, etc?

  3. Hallo John,

   Oprecht heel hartelijk bedankt voor jouw uitnodiging, maar ik sla de uitnodiging bewust af.

   Ik heb al jaren, samen met Mascha Roedelof, over dit alles gesproken, overal. Ook op allerlei websites.

   En al het bewustzijn dat daardoor is ontstaan, is nu beschikbaar gesteld op de genoemde websites. Dit is wat we ‘achterlaten’ in beschikbaarheid, wij gaan nu verder.

   Ik weet dat niet iedereen zin heeft om het allemaal te lezen, maar ik wil niet ‘in plaats daarvan’ dan zelf nog meer energie hier in gaan steken.

   Alles is gezien en benoemd, en het is openbaar beschikbaar: iedereen kan er bij, en iedereen kan het in het eigen netwerk door mailen. Iedereen kan in stilte gekwetst worden, door het wel te lezen, in de eigen ruimte.

   Ik ben nu beschikbaar voor mensen die werkelijk vanuit equi nieuwe stappen in hun leven (gaan) zetten.

   Maar heel hartelijk dank John voor de uitnodiging.

   Astrid

  4. @ Burke

   Het is inderdaad leuk als je een sleutel zelf ter hande kan nemen, maar op welke deur zou ie moeten passen als alle deuren slechts illusies zijn ?!

   Dan is wat er over blijft je zelf als sleutelfiguur.

   Tot slot bedankt voor je Peak Oil tribute again…

   🙂

  5. @ Astrid, graag gedaan en geen probleem uiteraard! Ik begrijp dat wel, na zelf bijv. veel energie (en vooral bewijs!) te hebben gestoken in de ineffectiviteit en de vele potentiële gevaren van vaccinaties, stop ik nu mijn energie veel liever in positieve manifestaties van wat WEL wenselijk is. Een volgende fase, dus alle begrip…

  6. @John,

   Sneeuwbaleffect creatie is nodig maar liefst wel gecontroleerd, beetje grote sneeuwbal kan ook behoorlijke schade aanbrengen…

   Bewustzijn is belangrijk, maar volgens mij zijn er altijd kansen. Na vijf voor twaalf volgt altijd vijf over twaalf het begin van een nieuwe dag.

   @Paul,

   Ik nam eerst de rode pil en probeerde toen alle deuren met de sleutel, helaas …

   Toen nam ik de blauwe pil probeerde toen alle deuren met de sleutel, helaas …

   Weer illusie rijker..

   Ach, het licht kent vele kleuren en er is nog zoveel te zien!

  7. @ Burke, als ik doel op een sneeuwbaleffect doel ik op de kritieke massa vergaring van een soort ‘global consciousness’ (als een soort energetisch omslagpunt wat eerst dient behaald te worden) van een te bewerkstelligen effect, niet het procesmatige karakter van het effect zelf. ‘A rolling stone gathers no moss’, maar als je juist mos wilde verzamelen is dat weer niet handig inderdaad.

 2. Bedankt voor je reactie Astrid. Heb het eerste deel van het boek zojuist gedownload.
  Heb wel al e.e.a. gelezen over het overvloedprincipe dus ben er wel mee bekend. Bedoelde meer dat voor mij niet duidelijk uit het artikel blijkt wie/wat equi nu precies is en hoe het in z’n werk gaat. Ik ga in ieder geval ook nog even naar de genoemde sites om daarover m’n licht op te steken;)

  Groet, Iris

  1. Ah, ok:
   ja, ik weet de snelle weg tot dit soort informatie 😉 :

   Equi Place werkt hetzelfde als internetbankieren, nu maak je alleen geen euro over, maar equi.

   Deelnemers hebben een eigen rekening, waarop maandelijks equi automatisch ter beschikking wordt gesteld. Dit creëert Equi Place dus zelf. http://www.equi-place.net

   Dit betekent dat iedereen dezelfde spenderingsruimte heeft, even veel toegang heeft tot elkaars talenten, inzichten, producten, diensten en expertises, en daarin eigen keuzes kan maken.

   Praktisch gezien, werkt het equi-transactiesysteem dus hetzelfde als internetbankieren
   * nu maak je echter geen euro aan elkaar over, maar equi,
   * wordt er door het systeem maandelijks automatisch equi bijgeschreven op ieders rekening,
   * lost er bij elke transactie een duizendste van het transactiebedrag op. Dus als ik 1000 equi aan jou overmaak, ontvang je er 999. Die ene equi, verdwijnt dus, lost op binnen het transactiesysteem. We leven niet eeuwig, en dus lossen onze equi’s, die gecreëerd zijn door onze aanwezigheid, op deze manier vanzelf weer op.

   Je maakt zelf de afspraken die je wilt, met de mensen waarmee je een transactie aangaat, zoals je dat met euro-transacties ook zelf doet. En je kan jouw eigen equi-vraag en aanbod promoten zoals je wilt, zoals je dat met euro-aanbod ook doet.

   Equi Place is geen instituut. Het is een onderlinge afspraak. Iedereen is vrij om wel of niet mee te doen aan deze afspraak.

   Equi Place werkt op dit moment via het netwerkprincipe: als je iemand kent die al ingeschreven staat, dan kan hij of zij jou inschrijven. Jij kunt daarna zelf de mensen uit jouw eigen netwerk inschrijven.

   Later vervalt dit netwerk principe, maar nu is het netwerkprincipe nog belangrijk voor de overdracht van het nieuwe bewustzijn.

   Zie ook: http://www.overvloedsprincipe.nl

 3. Op de don diablo diabolische demonische feestelijke meester Osho driehoek van Ishtar Ahaah Astrid aan de linkerkant bovenaan de brute boze buiten mannen maar oh zoo aantrekkelijke magnetische leeg getrokken rode status mannetjes van Mars diep bloedrood doortrokken van schuld boete oorlog en geweld de ultieme aangewezen redders van de kwetsbare maar oh zoo aantrekkelijk oog verblindende dikwijls wenende virtuele prinses Tesszz zonder magma manna Magnesium diep verscholen achter het half garen type spinnen wiel boven in de toren omringd door een gemeen overprikkelde doornenhaag en liefst nog een cognitief supra mishandelende boze stiefmoeder als gatekeeper bij de kasteeldeur.

  achtervolgd door stalkende niet te ontladen losse loosers die eenzijdig non locaal overschuurd zijn door oude diep ingewalsde patriarchale waan ideeën happend naar adem in het nimmer tot rust komende zwakte veld volledig leeg getrokken door gretige vampiers die niet willen toegeven dat ze niet op eigen kracht tot iets kunnen komen.

  jaah ik herken dat wel, jullie kunnen elkaar bijna wel bedienen met zoveel inventiviteit op de bovenpolen van de heilige graaiende driehoek die het liefst op eigen kracht zou afzakken naar het zalige nullificatie intense diep verscholen hoogte punt daar beneden daar waar niet naar gekeken mag worden maar waar het internet en de tempels van de Isis lammen en gggrristenheid van uitpuilen, kunstig gebeeldhouwde ovaal gepunte ramen en deuren die qua niet uitgesproken vormgeving weinig aan de verbeelding over laten, over zingeving gesproken en ooh Mijn God schreeuwen we het uit als het zo uit komt.

  Aldaar waar de mannetjes eindelijk durven te zijn wat er in de kern volgens Ishtar van overgebleven is, willoze willige werk slaven hopeloos bedelend om aandacht maar je ziet hoogstens een echo van een flauwe venus afspiegeling en kunt nooit werkelijk tot haar komen en dan de ultieme geestelijke zelfmoord is natuurlijk het bekijken van als 2 vrouwen bovenaan de twee hoekpunten besluiten dat ze het werkje wel met z’n tweetjes kunnen bewerkstelligen met behulp van kunstig gebeeldhouwde plastic objecten, aaai dat gaat de pijn voorbij, het komt nooit meer goed en misschien is dat maar goed ook…. zucht steun huil brul, en toch is het lekker een potje janken en om het dan nog erger te maken is Nu zelfs mijn energetische proces niet het aankijken waard meer!

  Ach ergens wist ik het wel. En toch ben ik blij dat ik nu de keuze had om aan de andere kant van de duale overkant te gaan zitten, even een momentje mentaal afstand nemen van de rood gloeiende overkant. Ik bedoel ze kan hier ook komen ja toch?

  Volgens omgevormde recent totaal getransformeerde redactionele opperputter Margriet van der Linden van het leninistische tijdschrift Opzij is onze koningin de machtigste vrouw van VerNederland en Agnes Jongerius de ongekroonde onderkinkoningin. In het een verder niet te verteren uitzending van onze ongekroonde lexux pa paul paladijnen van de macht lijkt de tijd stil gestaan te hebben. Ben ik vroeger ook zo geweest vraag ik mij dan af als ik dat walgelijk onoprechte gruwel tv tafreeltje bio gaius gadesla zie?

  In de volgende quote is de webmaster waarschuwing tevoorschijn gekomen na mijn copy paste aktie, in het origineel is echt niet te zien dat de webmaster kennelijk gewaarschuwd moet worden vanwege die ene korte reactie van ene Daniel. Voor de rest geen reacties?

  Quote:

  1 reacties
  waarschuw webmaster over dit bericht
  Daniel woensdag, 20-10-10 12:30

  Beatrix is machtig in bilderberg groep.

  http://pauwenwitteman.vara.nl/Uitzending-detail.113.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=18182&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=9b10cb9075ce0c8fd4136ca661fa4ca6

  The Zombies – She’s Not There
  http://www.youtube.com/watch?v=f5IRI4oHKNU

  1. Zooooo HyperAlert, Now we’re talking.

   Wat wij doen, doen wij al jaren zowel openbaar als dichtbij.

   En hebben ronduit iedereen uitgenodigd mee te gaan in de co-creatie.

   Wat overgebleven is is ontstaan uit het wel/niet aannemen van deze uitnodiging.

   Zoals overgedragen wordt:
   ‘En Lillith baarde in haar afwezigheid demonen’.

   Maar niet Lillith baarde demonen.
   Zij die Lillith uitstoten in hun leven, doen dat.

   Het perspectief.

   Tof dat je er zo in gedoken bent.

   Groet,
   Astrid

 4. Beste Astrid,

  He overvloedsprincipe is de basis geweest om vanuit de kosmos het universum te maken. Zij hadden geen equi nodig. Alleen energie. En bewustwording is energie, alleen hoe ga je die energie gebruiken? Er wordt vaak gesproken over onvoorwaardelijke liefde, en wie doet dat? Ik zie er maar weinig. Ja ik ken Mascha Roedelof al vele jaren. Dus ook met haar heb ik die principe besproken. Hoewel er niks mis mee is, blijf ik het als een ruilhandel zien. En ruilhandel is geen overvloedsprincipe. Astrid jouw stelling van “hoe laat je elkaar voortbestaan” en “equi is bewustwording” geeft aan dat equi een tussenfase is. Laten we met elkaar verder gaan vanuit het onvoorwaardelijke, geen competenties meer, geen strijd meer om “ik krijg nog …. van je”.

  Dit bedoel ik niet als neg. kritiek. Het overvloedsprincipe heeft juist de sleutel in zich. Hiermee doel ik op het onvoorwaardelijk. I.a.w. nu leveren we diensten en goederen aan elkaar via arg arg banken (pijn in mijn strot krijg ik ervan)en zodoende leveren we aan elkaar en laten we elkaar voortbestaan.Dus eigenlijk doen we het al, werkt het overvloedsprincipe al, alleen die stomme arg arg banken zitten er tussen. Dus als we met zijn alleen hiervoor gaan staan, nou dan is de switch over zo geregeld.

  Ik heb hierover, (niet de equi enz),maar ons oude geldstelsel gesproken met de Rabobank en de belastingdienst.
  En ja ook zij erkennen dit, het is over met die oude troep.

  Slechts enkele dwazen slapen nog.
  Als ik boodschappen doe, lok ik discussies uit, er zijn veel mensen wakker, maar velen weten niet wat, waar en hoe te doen.

  En daar richt ik me op.

  Nog even en ik spreek ook de politie aan.
  Of de gemeente.

  Ik ga ervoor en niets houd me tegen.

  Anthon

  1. Hallo Anthon,

   Het kan heel goed, dat ‘na’ equi, er iets anders is. Misschien wel iets, waarbij we geen ruilmiddel nodig hebben. Wie weet. Ikzelf zie niet in waarom ruilmiddel weg zou moeten. Als we mailen, gebruiken we een mail-programma, als we ruilen, gebruiken we een ruil programma. Maar iedereen die zonder wil, mag zonder.

   Je hebt het over het aspect ‘Ik heb nog wat van je tegoed’. Dat gaat niet over ruilmiddel. Ruilen is ruilen. Daar zit geen enkele lading in. De lading die mensen er vaak bij voelen, is het innerlijk nog niet ontladen zijn over het huidige aspect ‘geld’ in ons leven.

   Natuurlijk kan equi ‘puur’ een bewustzijnfase zijn.
   Als dat zo is, dan komen we die fase alleen door, als we equi gebruiken. En dat bedoel ik niet perse als: dan moet je het ruilmiddel equi gaan gebruiken. Ook de sites doorsturen. Alle bewustwording die al aan equi ntstaan is, daadwerkelijk verder beschikbaar stellen. Wat er nog aan ontbreekt, kunnen anderen dan verder brengen.

   PS: uit het feit dat bijna iedereen die het over ‘helemaal geen ruilmiddel’ heeft, wel gewoon euro blijft gebruiken, daaruit blijkt dat die mensen het als drog argument gebruiken. Equi niet gebruiken, WANT geen ruilmiddel is the word. Maar wel euro gebruiken.

   Van mij mag iedereen euro blijven gebruiken, maar drog argumenten zijn er om aangewezen te worden.

   Iedereen kan nu al verminderen met het bijdragen aan oorlog etc, door minder euro te gebruiken, en in plaats daarvan meer equi. Dat niet doen, WANT het gaat er om om GEEN ruilmiddel te gebruiken, dus laat die oorlog maar zitten.. ja ok, you get my drift.

   Wat betreft ‘Zij hadden geen equi nodig’.
   Zij hadden ook geen schrijven op WantToKnow nodig.

   Dit schrijf ik vanuit oprechtheid.

   Op ruilmiddel zit een lading, die niet terecht is.

   Je schrijft: feitelijk leven we het Overvloedsprincipe al, maar die banken…

   Ja, dat klopt.

   En dus met ELKAAR via een ander ruilmiddel verbinden, in plaats van via het ruilmiddel van de banken.

   Dat mensen dit niet willen.. svp niet te vertalen naar onmacht. Het zijn mensen zelf, die met allerlei excuses omkleed, equi niet verder brengen in hun leven. Ik bedoel niet equi als ruilmiddel, maar vooral equi als bewustzijn.

   Het is niet ‘stoute banken’.

   Je zit in de ogen van de mens te kijken.
   Ook in die van jezelf.

   We zitten er allemaal zelf in.

   Je schrijft; Laten we met elkaar verder gaan vanuit het onvoorwaardelijke, geen competenties meer, geen strijd meer om “ik krijg nog …. van je”.

   Hoewel ik niet de co-notaties onderschrijf die je daar in schrijft, is equi nu juist die kans om verder te gaan.

   Please don’t dispute, maar neem het aan. Kijk er oprecht naar. Wat er dan uit ontstaat, mag er uit ontstaan. Uit elke poort die geopend is, kan de volgende poort-opening ontstaan. Maar alleen, als je die poort echt durft aan te nemen, er oprecht naar durft te kijken.

   En ja: het is over met die oude troep, dus draag het bewustzijn dat er AL is, over. Dit doe je, door equi verder te dragen. Wat er daarna uit ontstaat, kan alleen ontstaan, als ze aangenomen wordt. Iedereen weet toch dat voor voort planten, iets nieuws laten ontstaan, AANnemen, wezenlijk AANnemen nodig is? Kijk wezenlijker naar equi dan ‘we zouden verder moeten zijn dan dit’.

   Groet Anthon, dankjewel voor jouw reactie
   Astrid

 5. Als ik van mijn werk naar huis rijd,over een landweggetje langs boerenbedrijven,staat er aan de straatkant bij een boerderij een karretje meestal met twee kropjes sla,tomaten,andijvie wat eieren gewoon gratis mee te nemen of als je wilt gooi je wat geld in een potje.
  Wow als dat geen overvloedsprincipe is!!

  1. Hallo Lianne,

   Vrouwen zijn ook heel lang gratis geweest.

   Wat je beschrijft, is niet het Overvloedsprincipe.

   Dat deze persoon dit gratis beschikbaar kan stellen, is, omdat deze persoon voldoende heeft, overschot. Overigens helemaal tof van die persoon, maar het is niet het Overvloedsprincipe.

   De bron ervan, komt namelijk niet vanuit het Overvloedsprincipe. Deze persoon kan dit doen, omdat die op de 1 of andere manier voldoende euro heeft, via het huidige systeem in leven kan zijn.

   Dit is geen ‘aanklacht’ naar deze persoon.
   Het is aangeven dat ‘overschot’ binnen het huidige systeem, niet het Overvloedsprincipe is.

   Groet,

   Astrid

  2. Astrid,

   Wat je aan me schrijft roept bij mij weerstand op.
   Er valt voor mij dus iets te leren.
   Ik kom er nog op terug!

   Lianne

  3. Astrid,

   Gratis?

   Ik heb op je website veel herkenbare dingen gelezen,en je gaat ver(black hole=>freedom teachings?),maar voor mij niet ver genoeg.Ik bedoel dit niet negatief,veel mensen zullen door jouw website te lezen de ogen geopend worden,en net zoals jij hoop ik dit met heel mijn hart.
   Als we echt vanuit/in de bron leven/zijn, hebben we niets meer nodig,wow als dat geen overvloed is.

 6. Als je je niet bewust bent van het feit waarom het oude ruilmiddel niet werkt ,lijkt me het inwisselen van ruilmiddel mij niet de oplossing. Het lijkt mij een beetje omgedraaide werkelijkheid, het ruilmiddel veranderen om tot inkeer te komen. Is een omgekeerde stelling niet effectiever? Zie wat het huidige ruilmiddel doet en verander je houding ten opzichte daarvan.

  Ook doet het mij denken aan noppes en andere vormen van veranderd ruilmiddel economie. De afname van een deel dat “öplost”( van die equi’s) doet me denken aan tracteatengeld(ijzeren munten die langzaamaanwegroesten als het ware) Het princiepe daarachter maakt dat het ruilmiddel nooit een oppotmiddel van macht kan worden.
  En is dat niet de makke met de huidige valuta?

  Samenvattend zou ik zeggen leuk initiatief maar lijkt op preken voor de eigen parochie. Eerst komt de bewustwording en dan het ruilen van b.v. equi’s. Wat is er overigens mis met ruilhandel in vriendendiensten, oftewel het elkaar helpen met gesloten beurs? In mijn beleving verdient dat de voorkeur.

  1. @ astrid ga ik zeker doen want wellicht zie ik een aantal zaken over het hoofd,die wel worden behandeld op die sites. Verder hoop ik dat het(mijn comment) niet negatief overkomt ,dat was zeker niet de bedoeling. Elk initiatief om mensen bewuster te maken van de invloed van hun gedrag en ideeen op de wereld zoals zij die beleven ,is volgens mij nooit verspilde moeite.

   groet marcel

 7. Geld is slechts een middel wat handig ruilen is.
  Kijk wat je nodig hebt, vertrouw erin dat je dat zult verdienen voor je wederdiensten en geef het weer uit.

  Heb je een keer een mazzeltje, gun dan ook een ander eens een mazzeltje. Doe eens iets zonder er iets voor terug te hebben, liefst voor iemand die je niet kent en nooit meer zult zien.

  Niet andersom dus… Kijken wat je verdienen kan en waar je het allemaal aan uitgeven kunt.

  Heb je teveel? (en dat weet iedereen van binnen wel als die dat heeft) geef het gauw weer uit. Geef het uit aan mensen die het nodig hebben, je hoeft het niet weg te geven maar ga er bewust mee om.

  Verder lekker genieten van het leven, samen met de mensen die het ook zo zien.
  Met zulke mensen praat je toch alleen over geld als het echt nodig is, anders ben je al blij dat je wat voor elkaar kan betekenen.

  Geld, materie, macht, je kan het allemaal toch niet meenemen na je dood en tot die tijd brengt het alleen maar ongeluk…

  1. Hallo Martijn,

   ik ga even advocaat van die bekende spelen:

   @Geld is slechts een middel wat handig ruilen is.

   Het huidige geld is dat niet.
   Het is niet ‘slechts’ dat.

   Het is ook dat waar een zuignap op is gezet.
   Die zuignap zorgt ervoor, dat als jij iets vol liefde neerzet met anderen, dat je daar belasting over moet betalen, en dat er met die belastinggelden, liefdeloos, mensen in andere landen kapot worden gemaakt.

   Met euro, planten we de vrijheid van anderen ‘boven in’ voort, om kapot te maken. Dat is door alles heen getrokken, door die zuignap op ons ruilmiddel. De zuignap, die we als een virus aan elkaar overdragen, bij elk vreugdevol uitwisselings contact dat we hebben.

   Het verschil tussen
   eigenlijk en
   feitelijk:

   eigenlijk willen we dat het slechts handig ruilen is
   feitelijk zit er een zuignap op.

   http://astridvantriet.nl/index.php?par_id=182&tel=0

  2. Helemaal waar.

   Ik hou alleen wel van de dingen bij de oorzaak aanpakken.

   Dat er verkeerde dingen met ons geld tot stand komen, is onze eigen verantwoording. Zo lang we niet met z’n allen in opstand komen blijft dit systeem zo.

   Het kan allemaal maar omdat het grote gros slaaf is geworden van het systeem. Eerst bewustwording, dan verandering.

   Het kapitalistische systeem is toch verdoemd te mislukken, dus die verandering komt toch wel.
   Niet goedschiks dan maar kwaadschiks, alles gaat om balans, hoe harder je vecht, hoe meer tegenstand.

   Wij mensen die reeds bewust(er) zijn, kunnen natuurlijk de verandering alleen maar bevorderen. Ik praat hier mijn hele jonge leven lang al over, hopende op succes.
   We gaan door, zij die bijna klaar zijn, kunnen we tot nadenken zetten maar bewust worden zullen ze zelf moeten doen.

  3. @Ik hou alleen wel van de dingen bij de oorzaak aanpakken.

   Ok, wil je jezelf daar echt aan houden, aan deze uitspraak?

   Ik wacht op jouw antwoord, en dan antwoord ik weer 😉

  4. Bewustwording, terug naar de openheid, de bron in jezelf.
   Vanuit deze bron kan men niet meer in het oude vervallen want deze is dan reeds doorzien als onzinnig. Bij elk oud fragmentje wat dan toch nog op komt, wordt het direct doorzien.

   Als je meer wilt dan je nodig hebt, dan doorzie je dat en is er een weten dat het niet tot geluk zal bijdragen.
   Nee, het maakt je zelfs ongelukkig, brengt je uit balans.

   Dan blijft dat over wat te vinden is in woorden als mededogen, compassie, liefde, aandacht, geluk.
   Dit in een ander ook vinden, die herkenning, is genoeg om voor elkaar door het vuur te gaan. We zijn toch immers één.

   Dus bewustwording is het antwoord. Nog even en de emmer is vol, één druppeltje nog en de wereld veranderd in no time, NU.

 8. @Ik heb hierover, (niet de equi enz),maar ons oude geldstelsel gesproken met de Rabobank en de belastingdienst.
  En ja ook zij erkennen dit, het is over met die oude troep.

  Anthon, inderdaad jij en ik praten ook al geruime tijd met elkaar. In transparantie en helderheid heb je vanuit de Bron informatie over Equi ontvangen.

  Alle input van jou, en van vele anderen, is verwerkt en beschikbaar gesteld op de genoemde websites (zoals jij ook weet via gesprekken met mij en mijn nieuwsbrief).

  Afgelopen week stelde jij me voor om een gesprek met de gemeente aan te gaan. Dat heb ik bij je terug gelegd. Waarom doe je het zelf niet? Als je voelt dat jij dit ‘moet’ doen, dan ‘moet’ je dat doen. Niet omdat het moet, maar omdat je dat vanuit je innerlijk zo voelt.

  Wat jij schrijft over dat je, zowel bij de Rabobank als bij de belastingdienst, gesproken hebt over het huidige geldsysteem en dat zij (h)erkennen dat het over is met die oude troep, dat (h)erkennen wij ook. Tijdens de gesprekken die je hebt met de medewerkers van deze organisaties, heb je een geweldige kans ze te laten weten dat het anders mag.

  Inderdaad: het huidige Spel is uitgespeeld. We mogen een nieuw Spel gaan spelen vanuit eigen wijsheid. Elkaar in Vrijheid onbelast laten (be)staan… (H)erkenning van jeZelf, elkaar, het grote geheel mag/kan de Bron(ervaring) worden. Een onbelast, getransformeerd ruilmiddel faciliteert ons daarbij. Niets meer en niets minder.

  Vanuit het Overvloedsprincipe beseffen wij dat de innerlijke impuls voor de transitie in eenieder van ons (sluimerend) ligt te wachten. Juist ook bij de medewerkers van organisaties die de kern van het patriarchaat (het elkaar belasten) in zich dragen. Juist daar ondervinden mensen dagelijks in hun werk de beperkingen en belemmeringen hiervan. Juist daar komen mensen vast te zitten. Juist daar worden mensen ziek en komen dan uiteindelijk bijvoorbeeld in de ziektewet en mogelijk uiteindelijk in de (zelfstandigen)
  bijstandsuitkering. Ze kunnen zichzelf niet langer handhaven en standhouden (voel je de belemmerende, beperkende, bedrukkende, en zuigende energetische werking van deze woorden?) in het belastende systeem.

  Het diepe besef van wat hier staat, word je in helderheid beschikbaar gesteld in het e-book ‘De Werkelijkheid van het Overvloedsprincipe’. (Heb je de websites en het e-book al gelezen?)

  Onderstaande link heb je via mijn nieuwsbrief ontvangen. Ik plaats haar hier ook vanuit transparantie en helderheid.
  http://www.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=78

  Jij wilt verder en niets houd je tegen?

  Go for it! (En nog steeds op jouw Tijd.)
  Ga het gesprek aan met je gemeente en vertel ze over Equi. Equi maakt bewust. Alles is in transparantie en helderheid beschikbaar gesteld. (En nogmaals je moet er niets mee als jij dat niet wilt. Onderzoek dan nog even in jezelf waar de weerstand op zit.)

  Go for it! Laat je door niets tegenhouden en ga verder…

  Hartegroet,
  Mascha Roedelof

 9. Mascha dat ik stappen ga zetten is zeker.
  Echter doe ik alles volgens een protocol:

  strategisch-tactisch-operationeel.

  Het overvloedsprincipe is er al, daar kunnen we niets aan doen.

  Equi is not done, is slechts een vervanging.
  Verantwoordelijkheid is de sleutel.

  Elk waarde systeem wordt niet toegestaan.
  Stel je komt te overlijden, en je hebt te kort equi’s, mag je er dan niet in?

  Daar letten ze op andere feiten, en die komen hier ook in zicht.

  Anthon

  Anthon

  1. lieve Mascha/Anthon, ik wil jullie graag wijzen op een bijzonder persoon in dit verband.. Jan Jaap de Dood. Hij is alternatief-financieel-adviseur..
   Lees dit stukje/blogje van mijn hand maar eens, met daarin overigens de link naar zijn website. http://www.goodblog.nl/2008/11/op-weg-naar-n-w.html
   Ik geloof dat het namelijk niet alleen over ‘geld’ gaat, zoals hieronder ook door velen wordt bevestigd. Tegenover geld staan ook ‘goederen’, als een materieel balansevenwicht (Dat al jaren ernstig verstoord is overigens..) in de oude economie.
   En het is vooral de ‘gevestigde orde’ die een ‘brug’ wil zien, nooit helemaal ‘ineens’ afscheid zal kunnen nemen van ‘hoe-het-was’..!

  2. Lieve Guido,

   Ik heb het stuk van Marieke de Vrij en Jan Jaap de Dood even gescand.

   Zoals je in een reactie van Astrid van Triet hebt kunnen lezen, hebben Astrid en ik jaren samen gewerkt rondom het Overvloedsprincipe en Equi, met name op de diepe bewustzijnslagen. Wat Marieke schrijft in haar stuk is ingebed in Equi. Dat is terug te lezen op de verschillende websites en in het e-book (de websites en het e-book zijn kunnen ontstaan als gevolg van samenwerking tussen Astrid en mij).

   De brug ligt er al: er hoeft helemaal niet nog een brug naast gebouwd te worden. Echt alles is er AL.

   De term ‘internetbankieren’ in relatie tot Equi wordt niet gesnapt. Het woord bank komt hierin terug en zoals je weet ligt er lading op het woord bank. Evenals op het woord geld. Deze woorden worden allang niet meer energetisch neutraal aangevoeld (vanuit het kind bewustzijn). Vanuit een volwassen bewustzijn dragen deze woorden geen lading. Ze zijn ontladen. Voor het woord ‘bank’ kun je ook ‘markt’ lezen. Vandaar ook de naam Equi Place.

   Op mijn website vind je aanvúllende informatie: http://www.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=82

   Geef onze websites en namen gerust door aan Jan Jaap de Dood. Jan Jaap, en Marieke, zijn van harte welkom in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

   Mascha Roedelof

 10. Jaah Astrid ik ben trouwens ook helemaal voor Matriarchaal, anders wordt het echt niks, echt geloof me…
  Op het eiland Sardinië is dat van heel vroeger uit nog steeds heel normaal.
  Dat is heus geen zwaktebod.
  Dan ben ik meteen een lammetje hoor, net als bij de leeuwinnen, die snappen wel dat manlief af en toe territoriaal z’n zware mannen brul moet laten horen maar daardoor ook lang niet zo’n atletische jager kan zijn als zij zelven.
  Een beetje kerel zit met flinke beperkingen en dat weet ie ergens zelf ook wel, geld moet dat kennelijk vaak maskeren.
  Tof dat jullie de primaire prototypische processen van de op zich niet ingewikkelde mannelijke psyche volledig uitgespit hebben en man ooh man wat zou het mij een rust in mijn hoofd geven en ook nog wel op andere plaatsen in mijn fysiek als wij ons daarin zouden kunnen overgeven, dat had Osho vroeger ook al goed door, het is niet meer maar ook niet minder dan wat het is, ik bedoel als je continu met een takkenbos van tien meter lang moet rond zeulen dat loopt niet zo soepel in de jungle hoor.
  Wat een energie zou er vrij kunnen komen als dat wat is gewoon niet meer ingewikkeld verborgen zou hoeven te worden.
  Mannetjes leeuwen zijn gewoon SuperSukkels en ze hebben het er maar mee te doen.
  Wij mensen proberen steeds te doen wat we niet wezenlijk zijn.
  Ik las van mmmm Mascha dat dit ook een uitnodiging is van ‘de cirkel’.
  Daar zit hum nou de crux, doodeng, en laat me maar even want 1000 excuses natuurlijk vanuit mijn hoofd, oh jah gisteren een wat oudere video registratie van Jordan Maxwell interview gezien waar hij uit legt dat ‘de cirkel’ het symbool voor Saturnus is en dat daar het hele machtsbolwerk van het juridische en financiële militaire CORPORATIEVE systeem op gebaseerd is, volgens hem een klassiek paganistisch druïdisch systeem dat nog steeds verborgen blijft voor de meeste mensen omdat ze niet weten hoe ze de overal aanwezige symbolen moeten verstaan en interpreteren. Het komt er op neer dat je continu contracten met ‘het kwaad’ tekent zonder dat je het weet. Heel slim in elkaar gezet deze wereld van niet voor niets donker geklede magistralen.
  Ik zou niets liever willen dan ‘de cirkel’ betreden maar ook weer niet als water bang voor vuur, het duurt nog wel even voordat ik zo ver ben, misschien wel, die Mascha dat klinkt qua vibratie ook behoorlijk Machtig hoor, geen kleintje, ik voel me nog veiliger bij Astrid geloof ik, terwijl op het eerste gezicht zou je andersom denken, nou jah dat soort dingen en kleine onbenulligheden, het duurt nog wel even voordat mensen elkaar weer aan durven te kijken. Gisteren deze draad 24 uur gemeden zodat ik ‘de schade’ vandaag even rustig kan opnemen en gedeeltelijk analyseren.
  Nieuweroord dat is niet eens zo ver fietsen vanuit mijn woonplaats, dat dorp is volgens zeggen 1 van de weinige niet nsb dorpen van dit deel van Drenthe….die energie en atmosfeer hangt daar nog steeds, je rijdt er ook altijd voorbij als je niet weet waar het is, het ligt energetisch briljant verscholen in een andere dimensie lijkt wel.
  Ik heb het idee dat de mooie geforceerde openingen op deze draad alweer braaf aan het dichtslibben zijn.
  Teleurstellend voorspelbaar?! Wat vinden jullie, je hoeft maar 2 jaar intensief op nujij vertoeft te hebben en vaak weet je dan al van te voren wat er verbaal gaat gebeuren, mensen worden steeds voorspelbaarder, dat is eng, dat heb ik ook in mijn directe omgeving als ik een controversieel onderwerp aankaart, zeer voorspelbare standaard omtrekkende ontwijkende antwoorden, net een computer die aan staat, terwijl het was je eigen vader of moeder of zus of buurvrouw.
  Overal kleine gesloten cirkeltjes, das niet leuk, das jammer, er is gewoon een katalysator nodig om dat open te breken.
  We willen wel iets maar we weten nog steeds niet hoe, zelfs niet met de fors doorwrochte nieuwe Equi Documentatie bij de hand, wel behoorlijk indrukwekkend maar we zijn nog steeds kleuters hoor.
  Hoeveel energie is er beschikbaar en nodig om die eens bij de hand te nemen?
  Misschien wel te weinig?
  Oh ja en puur praktisch ik ben op moment fysiek aardig in vorm en stel ik wil een groeten tuin omspitten voor “Equis” hoe weet je nou dat of iemand te vertrouwen is en niet met te veel vervelende vibraties komt aanzetten, hoe weet je nou of iemand te verdragen is? Met het gewone geld maakt het niet uit of iemand een kwal is of niet, dan is het gewoon een ‘zakelijke’ transactie, een koude chirurgische ingreep en that’s it, dat is wat we inmiddels allemaal gewend zijn, we do not care en they don’t care, we spelen alleen maar wat als een gemaskeerde PERSONA, welkom in de diepvries van het huidige systeem. Zucht er moet nog zo veel gebeuren….

  Jordan Maxwell Toxic Religion
  58:02 – 4 years ago
  http://video.google.ca/videoplay?docid=-7695778559946532278#docid=-5036590832646832869

  1. Hahaha normaal hou ik niet zo van internet ingeblikte geprefabriceerde haha lachtjes maar bij deze toch een keer wel, ik type net het volgende internet adres braaf in om nog eens even te kijken; http://www.equi-place.net, eerst een prachtig middeleeuws vol bol plaatje met veel fruit en ronde vrouwelijke vormen, nou dat is niet verkeerd natuurlijk, wat schetst mijn verbazing; word ik ineens ‘automatisch’ overgeheveld naar een heel ander internet adres en nog niet zo een simpel adres ook niet en dit keer in het Nederlands zonder de drie www’s; http://overvloed.hetvrouwelijkeprincipe.nl/ ? Huh?? soort invulformulier over geen belasting betalen, ook niet verkeerd maar dan ineens over kwaliteitsbewaking gebaseerd op vertrouwen, dat als je niet betrouwbaar bent dat de groep je er dan vanzelf buiten houdt? uggghhh, precies waar ik het in mijn vorige posting al over had, het ingebouwde kwallenfilter duszzz, maar wie bepaald dat? jaah het clubje natuurlijk binnen in ‘de cirkel’. Jaah ik voel me al heel snel bijvoorbaat buitengesloten vandaar, in de ban van de ring, dat je er toch bij voorbaat al niet bij hoort en je kan er formeel niet de vinger op krijgen maar is informeel al snel geregeld… Het lijkt de gewone heuristische Euro wereld wel?

   Nigel Farage Tells EU: No Taxation Without Representation
   http://www.infowars.com/nigel-farage-tells-eu-no-taxation-without-representation/

  2. HyperAlert,

   Ik ben even op zoek gegaan op Equi Place naar het formulier dat je zou kunnen bedoelen, want ik weet niets van een dergelijk formulier op de website.

   Heb het ook niet kunnen vinden. Dus als jij het vindt, laat het dan even ‘zien’ met een link. Dan kan ik gericht kijken naar waar je het over hebt.

   Op dit moment volgt inschrijving in Equi Place het netwerkprincipe. Voor mijzelf houdt dat in dat ik personen inschrijf, die ik persoonlijk ontmoet heb. Zodoende stel ik het Equi-rekeningnummer dat aan deze persoon gekoppeld is betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid zegt dus helemaal niets over de persoon zelf. Want inderdaad: hoe zou ik dat kunnen?

   Waar ik zelf wel heel goed toe in staat ben, is mijn eigen relaties betrouwbaar houden.

   In de (nabije) toekomst gaan we er naar toe dat eenieder zich gewoon zelf kan inschrijven.

   Op dit moment volgen we dus nog het netwerkprincipe voor inschrijving. Overigens maakt de Cirkel afspraken met ELKAAR. Je kunt een Cirkel van twee personen hebben, of met meer dan 6 miljard.

   In de Cirkel van het Overvloedsprincipe is eenieder onvoorwaardelijk welkom. Met op dit moment inderdaad een kleine voorwaarde: namelijk dat je ingeschreven kunt worden door iemand die jij kent, die Equi gebruikt. Kleine moeite toch? En ook deze kleine voorwaarde kan in de (nabije) toekomst oplossen. We kiezen er heel bewust voor om geen controles in te bouwen in Equi Place en volgen om die reden op dit moment het netwerkprincipe. Een tijdelijke tussenstap, die hand in hand gaat met bewustwording.

  3. Hallo Master ABN AMrotary club Mascha (ik kan het niet laten, gewoon doen is ook een vak, zal wel weer verkeerd moment verkeerde persoon verkeerde toon zijn, sorry hoor, voorbarig opgelopen schade in het recente verleden geeft een garantie voor jarenlange stagnatie in de toekomst, dus mensen doe dit niet na want het kost je jaren van je leven weet ik inmiddels uit eigen ervaring, en toch blijven doen, tsja hardleers noemen ze dat of zelf kastijding kan ook.)

   Goed trouwens dat je je nabije relationele omgeving goed in de smiezen hebt, scheelt een heleboel ellende en tijd verspilling. Ik heb tot nu toe een abonnementje borderliner 1, 2 en 3 achter de rug. Wie is er geen borderliner vraag ik mij tegenwoordig af. Of weet ik ze er haarfijn uit te halen?

   De volgende website intypen in je internet browser;
   http://www.equiplace.net

   automatisch magisch verandert dit in het volgende internet adres;
   http://overvloed.hetvrouwelijkeprincipe.nl/

   en dan de volgende 4 kopjes van 4 tabbladen te zien;
   overvloed
   onbelast vertrouwen
   toekomst
   contact

   Onder het kopje ‘contact’ zie ik een ‘invulformulier´ voor naam, email en een persoonlijk bericht.
   Als ik dit invul en ik stuur ‘hallo’ op wat gebeurt er dan?

   Sjeeh ik zie nu ook dat je steeds zomaar 250 Equis krijgt per maand?
   Hoe kan dat nou?
   Dat is wel heel overvloedig dan want als ik dan een jaar ‘niks’ doe dan heb ik toch een Kapitaal bij elkaar?
   Maar goed het gaat me gelukkig niet om ‘niks’ doen, moet je een tijdje proberen, dat is de hel.

  4. Aha, je bent niet vertrouwd met elektronische contactformulieren.

   De doorlink is er omdat er een naamswijziging geweest is. De oude link wordt doorgelinkt zodat de oude link op deze manier ook gewoon toegankelijk blijft. De techniek staat voor niks en kan prima vóór de mens werken als we daar voor kiezen.

  5. heeft het met wisseling van de wacht en de macht te maken?
   dit is nog lang niet klaar, mark my words, het rommelt, maar jah waar niet, maakt niet uit
   ik krijg nu hele kouwe handen en dat is mijn thermometer

   wel heel mooi initiatief
   ook bij de collega Anarchiel site zijn ze begonnen met interne chronische gevechten, niet normaal meer, ik kan het ze zo wel zeggen dat dit een klassieke manier is om nieuwe initiatieven de kop in te drukken, ze horen en zien niks meer, misschien maar 1 intrigant van het hele clubje, heel verdacht, hoe intelligent er velen ook daar zijn, nu blind van groene woede zien en snappen ze nu al niets meer, je staat er bij en kijkt er naar, niks aan te doen

   ik kan mij een tijdje terug herinneren een Tegenlicht docu over een dame uit Letland die ruilhandel aan het opzetten was.
   Heel moedig, gaan al die verschillende systemen elkaar niet voor de voeten lopen?
   Nou jah uit wanorde moet op termijn dan weer orde getoverd worden.

   mijn fiets ritje naar het naburige nieuwe oord zit er niet in heb ik al door
   laten we zeggen dat mijn specifieke relatief zeldzame kwaliteiten niet zo makkelijk in te passen zijn in het huidige systeem maar waarschijnlijk ook niet in het nieuwe..
   dat is mijn ontwaken, beseffen dat ik meestal niet inpasbaar ben en soms oplichtbaar denken er genoeg
   niet het ergste want ik heb het meestal vrij vlot door maar dan kan ik weer alleen verder knoeien zoals gewoonlijk
   niet dat ik het opgeef, vroeger niet nu niet
   soms denk ik was ik maar homo dan waren er heel wat meer mogelijkheden, zit er niet in
   de ijspegels zitten vroeg aan de daken dit jaar

   Vervolg Waar is de woede? Alternatieve financiële systemen in Nederland
   http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2010/mei/vervolg-woede.html

 11. Evolutie van kindbewustzijn naar volwassenbewustzijn – 2012

  Voor mij voelt het dat de uitdaging voor de mens op dit moment is te evolueren (wat een natuurlijk proces is) van kindbewustzijn naar volwassenbewustzijn. Vanuit volwassenbewustzijn is er geen emotionele lading (angst, verdriet, boosheid, etc.) naar drama uit het verleden. Niet dat er geen trigger meer kan komen vanuit dat drama, maar doordat het doorgrond is, volgt er geen automatische reactie meer. Doordat de emotionele lading naar het drama uit het verleden opgelost is, is er ook geen drama (angst) naar de toekomst. Je bent NU. In het NU zijn er geen toekomstvoorspellingen. Je gaat gewoon op weg en laat plaatsvinden wat plaats wil vinden, samen met degenen die dat ook zo willen.

  Volwassenbewustzijn
  Het volwassenbewustzijn heeft geen resonantie meer met de Akasha kronieken. Vanuit volwassenbewustzijn ben je dus Vrij: Vrijheid. Vrij van zielscontracten etc. Je bent helemaal vrij in het aangaan van verbindingen met wie en waarvoor jij vanuit je innerlijk kiest. Niets belemmert jou meer. Niets houd je tegen. Je laat je ook vanuit je innerlijk niet meer tegenhouden. Je bent volkomen ‘samengevallen’ met jouZelf (in verschillende culturen en stromingen vind je dit terug in: 2voudig denken; tweelingdenken (tweelingziel); dubbele spiraal; heilige graal; Hoger Zelf; lemniscair denken; communicerende vaten; dualiteit).

  2012
  2012 is een individueel bewustwordingsproces. Degene die vanuit volwassenbewustzijn Leven, bij diegene is 2012 gerealiseerd. Diegene leeft in het NU, geen verleden meer en de toekomst wordt op geen enkele manier meer gezien. Dat voorspelden de Maya’s voor mijn gevoel en juist deze voorspelling is volkomen onjuist uitgelegd.

  De aarde houdt niet op de bestaan. Ja de oude aarde houdt op te bestaan. En de Nieuwe Aarde is er AL. Het is ‘slechts’ één stap: van 3D naar 5D om dan maar een een term uit de spiritualiteit te benoemen. Zowel 4D als 5D zijn er al hoor. En 6D etc. is ook beschikbaar. Alles is er AL en dat wat jij manifesteert is afhankelijk van jouw bewustZijn. Ook 1D en 2D zijn voor ons beschikbaar. Hier kunnen we contact maken met de elementalen. We zeggen dat we van 3D naar 4D gaan en ‘hoger’. Dat is volgens mij een onjuiste benadering. We verruimen ons bewustZijn en krijgen daardoor toegang tot het ervaren van meerdere dimensies. Er is geen lager of hoger: alles IS…

  Nieuwe Aarde
  Diegenen in wie 2012 gerealiseerd is, nemen als vanzelf een nieuwe ‘positie’ in op de Nieuwe Aarde. Er zullen nieuwe technologische ontdekkingen gedaan worden, nieuwe functies ontstaan, nieuwe (veel meer verfijnde) behandelmethoden, nieuwe manieren van samen leven, nieuwe ruilmiddelen (bijvoorbeeld Equi), nieuwe relatievormen etc. (En dit alles is AL zichtbaar.)

  1. Verantwoordelijkheid
   Stromen met de stroom… Stromen is het niet beredeneren van gedachten en ervaringen. Je niet laten leiden door tijd en tijdsdruk, maar meegaan in de stroom. Je laten leiden door synchroniciteiten die je worden aangereikt en die je mag volg…en. Stromen (overgave) nodigt je uit om actief mee te gaan met veranderingen, maar zonder steeds een verklaring te moeten vinden en nodig te hebben voor wat is en komt. Laten wat is en Aanwezig zijn in het NU geeft een verruiming van het bewustzijn (zie mijn notitie over volwassenbewustzijn). Hoe zou de wereld eruit zien als we onze woordelijke communicatie loslaten? Waarschijnlijk in eerste instantie een puinhoop, omdat onze mind daar zeer veel problemen mee zou krijgen. Daarna zouden we ontdekken dat we nog steeds in contact met elkaar zijn, ook als er geen woorden meer zijn.

   Het wegvallen van woorden zou ons uitnodigen om in actie te komen. Omdat we ons niet langer zouden kunnen verschuilen achter woorden, maar gaan op zoek naar andere vormen van expressie om uitdrukking te geven aan wie we Zijn en wat we Willen (van binnenuit Willen, het Willen van onze Hoger Zelf/TweelingZiel). Actie door Bewuste Aanwezigheid. Actie door Zelf verantwoordelijk te Zijn voor jouw Leven. Actie door te luisteren naar wat jij van binnen weet en voelt. Actie door open te staan voor de synchroniciteit die plaatsvindt in je Leven en daar bewust naar te handelen.

   Volwassenbewustzijn = Individueel bewustzijn met een diep besef van ik-in-wij. Volwassenbewustzijn laat gezamenlijk plaatsvinden wat plaats wil vinden. Niet als éénheidsworst, juist als veelkleurigheid mag eenieder Zijn wie en wat hij Wezenlijk is. De eigen unieke kleuren naar buiten brengen. In het diepe besef dat we allen verbonden zijn.

   We Are All Connected…

  2. ja klopt Mascha daarom heb ik ook wat met dans…
   woordspelletjes zijn vaak veel te oppervlakkig gemakkelijk
   word ik ook vaak misselijk van, daar ben ik ook te goed in
   tijd voor een Massalere Roedel maar je komt niet om de Alfa’s heen, dat blijft, toch? Niet dat daar wat mis mee is maar je moet het toch uitvechten met of zonder woorden, nieren proeven noemen ze dat in de haag, maar jij bent geen kleintje dat is duidelijk en Tessz ook niet trouwens, ik weet onbewust wel waar ik op aantrek, is altijd zo geweest, niet dat het dan goed gaat maar dat is weer wat anders, misschien ooit….

 12. De gedachte is mooi …. wondermooi zelfs . Wellicht is het de ultieme methode om zo dicht bij de oorsprong te komen als met onze beperkte competenties mogelijk is . Een vergelijking met communicatie komt bij mij naar boven drijven ; als mens hebben we spraak tot onze standaard communicatie verheven , en hebben onszelf daarmee nagenoeg “mond-dood” gemaakt . Niet bewust , maar door allerlei processen in de evolutie moeten we ons nu met een paar honderd duizend woorden behelpen om een paar miljard gedachten en emoties te verwoorden . Probeer het maar eens uit ; probeer maar eens een paar seconden van een gedachte of een gevoel te verwoorden . Duizenden pagina’s geschreven text zouden nog schier tekortschieten om met een beschrijving in woorden maar in de buurt te komen van wat je nu eigenlijk dacht of voelde .

  Zo denk ik ook een beetje over de Equi : sinds vanaf het moment dat de mens op twee benen is gaan staan , en “zelfbewust” is geworden , is misschien niet zozeer het ruilmiddel op zich het probleem , maar eerder het idee dat ieder mens op zich er zich van bewust is uniek te zijn , en helaas in veel gevallen leidt deze gedachte tot een een min of meerdere mate van superioriteitsgevoel . En zie hier ; het eerste en grootste probleem in de ruilhandel is een feit . “Mijn persoon/tijd/product is meer waard dan het jouwe” .

  Vanwege onze beperkingen qua fysiek , en het feit dat we nog maar ongeveer 10% van onze hersenen daadwerkelijk aanwenden , is de Equi waarschijnlijk een wondermooi middel om “onze tijd hier uit te zitten” , maar ik wens een ieder toe dat de wereld waar de tijd geen rol meer speelt omdat het “altijd” is , waar er geen vragen meer zijn omdat alles bekend is , maar bovenal waar het altijd licht is ; niet omdat er altijd licht schijnt , maar simpelweg omdat er geen duister meer is snel binnen ieders bereik mag komen . In deze wereld heb je zelfs geen Equis meer nodig , omdat ik in deze wereld jou ben , en jij mij …. in zo’n wereld hoef je elkaar en/of jezelf geen genoegdoening meer te schenken om gelukkig te zijn ….

  Willem

  1. Willem, ik voel je hartsverlangen. Dankjewel ook dat je (h)erkend dát waar Equi voor staat, wondermooi is. Want het gaat natuurlijk niet om Equi zelf. Het gaat om dát waar Equi voor ‘staat’.

   Voor mij voelt het als ook – ook. We dragen onze individuele unieke kleuren (en dat blijft, ook in de ruimste bewustzijnsbeleving). Daarnaast herken ik me in jou en jij jezelf in mij. Voor mij is dat ook – ook.

   Of mijn talent van toegevoegde waarde is voor iemand, voelt die ander in zichzelf aan. Eenieder is volkomen vrij om wel of niet gebruik te maken van mijn talent. Er is op geen enkele manier sprake van waarde-oordeel naar een persoon toe. Dat is wezenlijk iets anders. Meer- of mindergedachten zijn opgelost in het Overvloedsprincipe. Ieder mens is waardevol en helemaal goed zoals hij/zij is. Ieder mens ontvangt de bedding om vrij te stromen, te groeien (vanuit zichzelf). Stel je een samen leven op deze manier eens voor. Thrilling…

   We hoeven niet eerst allemaal engelen te zijn, of wat dan ook maar, voordat we recht hebben om fysiek te bestaan: dat recht hebben we AL. Het is ons geboorterecht.

   Dankjewel voor je erkenning van Equi.

   Je bent van harte welkom in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

 13. Nog één reactie die ik nog graag kwijt wil…

  Voltaire zei het al in de 17e eeuw, elke systeem met middelen die waarden dekken keren terug naar de intrinsieke waarde nul.

  Dit is al 18 keer in de geschiedenis gebeurt de 19e komt er aan….

  Luister eens voor de gein naar de discussie die plaatsvond op 6 oktober jl. in het luxor in nijmegen en snap dat ook de experts het niet meer snappen.

  Verbazend om te horen hoe politici zichzelf niet meer geloven als het over het ‘systeem gaat’ …

  Nog wat meer analyse nodig over waarom het niet lang meer duurt?

  http://www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/audiofiles-debat-qde-crash-van-2010-de-ondergang-van-het-kapitalismeq-lux-nijmegen-6-okt-2010.html

  Vooral vraagstelling vanuit publiek is interessant, voorzichtige conclusie, lokale ruilsystemen hebben de toekomst!

  1. Ha burke elk systeem dat uit gaat van een valuta in welke vorm ook is een illusie . Alleen handelswijze als “noaberschaft”zeg maar het een goede buur zijn, vriendendiensten met gesloten beurs werken verlichtend. En hebben derhalve toekomst. Ik merk het op dagelijkse basis, op plekken waar je het niet verwacht. Oude boeren hier in de buurt, spreken over een siepellederen beurs(siepel is ui) je krijgt tranen in je ogen als je hem opent ,maar de zaken gaan gewoon door . alleen ik doe dit voor jou en jij dat voor mij. En daar worden zelfs kalveren in gebruikt als ruilobject( beetje beter is ruildier). Of voederbieten voor gasolie. Das het leuke het werkt al steeds meer aan alle kanten ,mijn stoofpeertjes voor jouw rode kolen ?

  2. Lokale ruilsystemen kunnen prima naast Equi bestaan.

   Binnen het lokale ruilsysteem kun je directe ruil toepassen, of indirecte en daarbij Equi (bijvoorbeeld) als ruilmiddel gebruiken.

   Lokaal ruilen als voorwaarde stellen, beperkt jou in je vrije keus. Elke voorwaarde beperkt de mens in zijn vrije keuzes. Als je het lokaal wilt doen, prima. Echter niet vanuit een voorwaarde.

  3. @Marcel,

   k heb nog wat pastinaak in de aanbieding…

   k was helemaal vergeten dat het bestond….(k had het nog nooit gegeten en het is zo lekker oud hollands, ik schaam me diep als geboren nederlander)

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Pastinaak

   Heb jij voor mij dan een pondje sieppels?

   Daar kun je van die lekkere sieppelsop van maken…

   @Mascha,

   Equi heeft mijn interesse gewekt, maar ja of je het nou wil of niet het is een systeem… What´s in a definition…

 14. Niemand kan nog volhouden dat we zitten te wachten op oplossingen die nog in het huidige systeem liggen.

  Equi is geen systeem en blijft niet in analyses van het oude hangen.

  Dus ja, alles wat vanuit het oude ontstaat, komt gewoonweg niet of nauwelijks van de grond.

  Met Equi co-creëren we een wezenlijk andere manier van samen leven. Alle aspecten van het huidige samen leven gaan transformeren, onvermijdelijk.

  Kijk hier maar eens, wat een Crowd Power kansen:
  http://www.bewustzijnskunstenares.nl/index.php?hoofd_id=92

  1. Als je wilt ruilen Madeliefje is dat prima.

   Equi faciliteert het ruilen en vervult daarmee een functie.

   Alle aspecten van samen leven zijn ingebed in Equi. Kijk hiervoor maar eens op crowdpowerkansen.nl

   En dat zonder elkaar te belasten, rente te heffen, en (omzet)provisie in te voeren.

   We kunnen ELKAAR een bedding geven: ELKAAR maandelijks voldoende ruilmiddel ter beschikking stellen om fysiek te (be)staan. ELKAAR toegang tot leven beschikbaar stellen. ELKAAR onbelast in Vrijheid en Kracht laten (be)staan.

   Dit is niet ingebed in ruilen.

   Heb je de websites en het e-book gelezen Madeliefje?

 15. Gistermiddag een telefoongesprek gevoerd met Yge Visser over Equi.

  Hieronder een mail als voorbeeld hoe ik invulling geef aan mijn Hartedroom. Zojuist ook verzonden naar Yge en Johan Oldenkamp:

  Hallo [naam],

  Hoe is het met je? Het lijkt me leuk om op korte termijn samen een wandeling te maken. Bijvoorbeeld over het natuurgebied bij Mantinge.

  Tijdens mijn bezoek aan jou heb ik gesproken over het Overvloedsprincipe en Equi. Ik nodig je uit onderstaande mail te lezen en de links te volgen naar mijn website. Daarnaast nodig ik je uit erover na te denken of je jouw B&B (gedeeltelijk) zou willen aanbieden voor Equi. Laten we gezamenlijk een samen leven cocreëren waarbij we ELKAAR onbelast in Vrijheid en Kracht laten (be)staan.

  Het huidige (economische) systeem is gebaseerd op het in bezit genomen zijn van de aardse bronnen.
  Er is ooit afgesproken dat dat mocht. Dat was slechts een afspraak tussen een paar mensen, meer niet. Afhankelijkheid creëren mocht, dat was de afspraak. De eerste afspraak.
  En daarop volgde er nog een tweede afspraak, de afspraak om het loon van mensen te belasten als zij gaan werken.
  En wederom volgde er een afspraak, een derde afspraak. Er werd afgesproken, dat er door banken geld gecreëerd mag worden, uit het niets, en dat banken dat geld mogen uitlenen aan mensen, om het met rente terug te mogen ontvangen.

  Het leven op aarde, de levenskracht op aarde, mag dus minimaal driemaal worden belast, dat is de afspraak.
  Iedereen ziet dat het leven op aarde die belastingen niet aan kan.
  Ter compensatie lijken we onbewust op allerlei manieren de ander en de aarde leeg te roven.
  Dit zal nooit stoppen binnen ons huidige systeem, want dat is nu eenmaal de afspraak niet.

  Wat als we de afspraken veranderen en aan ieder mens maandelijks het bedrag ter beschikking stellen dat hij of zij nodig heeft voor de fysieke basisbehoeften? Als wij aan de basis van ons leven genoeg hebben, omdat we de schenkingen van de aarde laten (be)staan als schenkingen aan de mens, in plaats van aan slechts een paar mensen?

  Dan kan het Leven weer vrij stromen, onbelast. Dan ondersteunen we elkaar in het onbelast laten (be)staan van elkaar.

  Bovenstaande gedachte heeft geleid tot een goed uitgewerkt transactiesysteem, Equi Place, dat gebaseerd is op Het Overvloedsprincipe.

  Equi Place is een transactiesysteem dat gebruik maakt van Equi.
  Er wordt maandelijks Equi 250 automatisch aan alle deelnemers beschikbaar gesteld.
  Dit betekent dat iedereen dezelfde spenderingsruimte heeft om de talenten, inzichten, producten, diensten, expertises van elkaar beschikbaar te krijgen, en daarin eigen keuzes te maken wat je belangrijk vindt.

  Mensen komen iets brengen op aarde, wij zijn de overvloed op aarde.

  Los geraakt van het overvloedsbesef, denken wij vaak vanuit concepten van tekorten, en hebben het samenleven daar op ingericht, via belastingen.

  Het Overvloedsprincipe laat het leven onbelast. Zij stelt gewoon beschikbaar. Zoals het leven dat zelf ook doet.

  Deelnemers aan Equi Place hebben een eigen rekening, waarop maandelijks Equi 250,00 ter beschikking wordt gesteld. Zodra er voldoende draagkracht is, wordt dit maandbedrag verhoogd naar Equi 750,00 per maand (of zoveel als nodig blijkt om fysiek te kunnen bestaan).
  Je bepaalt zelf wat jij achter een hoeveelheid Equi laat staan: een product, een talent, euro’s, of wat dan ook maar. Daar ben je vrij in.

  Elke deelnemer aan Equi Place zegt hiermee:
  wij zijn vrij om er voor te kiezen, om elkaar gewoon te laten (be)staan.

  [Naam], ik nodig je uit deel te gaan nemen aan Equi Place. Via Equi Place kun jij jouw B&B aanbieden. Ikzelf bied mijn activiteiten via Het Overvloedsprincipe aan. Kijk maar eens, als voorbeeld, op de Tarievenpagina van mijn website: http://www.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=27 .

  Voor meer informatie over Het Overvloedsprincipe en Equi kun je onderstaande links volgen.

  Neem voor vragen gerust (telefonisch) contact met me op. Ik ben sowieso benieuwd wat je van bovenstaande gedachte vindt. Ik bel je binnenkort, zodat we samen kunnen onderzoeken op welke manier het Overvloedsprincipe bij kan dragen in jouw (zakelijk) leven.

  Onderstaand een tekst van mijn website:

  Elkaar laten bestaan, zonder elkaar te hoeven belasten

  Ik neem je mee in de eenvoud van het leven op aarde:

  De zon IS er gewoon, met haar warmte en energie
  De aarde IS er gewoon, met haar vele levensbronnen
  De mens IS er gewoon, met haar talenten, drive, intuïtie, inspiraties, passies, vreugde, liefdes, scheppingskracht
  Het is niet zo, dat dit er pas is, als er voldoende geld, onvoorwaardelijke liefde of bewusZijn op aarde is.

  Alle levensbronnen die wij nodig hebben, zijn er gewoon al.

  Met elkaar omgaan vanuit het besef dat alles er al is, dat is het Overvloedsprincipe. Het woord principe brengt je wellicht naar je hoofd, waar je denkt dat het hier gaat om een concept of idee: een bedenksel van de mind. Ik nodig je uit naar je hart te gaan, waar je kunt voelen dat het woord principe verwijst naar een Bronervaring, een innerlijke ervaring: je kunt Overvloed beleven en waarnemen vanuit jouw diepste Bron, vanuit jouw Ware Essentie, vanuit de Leegte, daar waar alles in aanwezig is. Vanuit jouw Bron kun je (h)erkennen dat er in principe (in de zin van: in beginsel, aan de basis, als uitgangspunt) Overvloed IS. Deze innerlijke ervaring is vertaald en uitgewerkt in het Overvloedsprincipe.

  Wij kunnen er zelf voor kiezen om de toegang tot de zon, de aarde en onze talenten voor elkaar beschikbaar te laten, zonder dat dat belastinggeld vergt. En zonder dat er met dit belastinggeld en passant mensen in andere landen dood gemaakt kunnen worden.

  Hoe? Door zelf, aan elkaar maandelijks voldoende ruilmiddel beschikbaar te stellen.

  Met euro’s kan dat niet, omdat wetgeving de regels rondom euro’s in bezit heeft.

  Het ruilmiddel Equi
  Dan kiezen we dus voor een ander ruilmiddel. Een ruilmiddel dat gebaseerd is op het Overvloedsprincipe: het ruilmiddel Equi. Een samen leven waarbij we gebruik maken van een puur ruilmiddel, Equi, dat de uitdrukking is van het beschikbaar laten van de vrije toegang tot de aarde en de talenten van de mens.

  Binnen Equi Place wordt er maandelijks voldoende ruilmiddel gecreëerd voor iedereen die voor het Overvloedsprincipe in hun leven kiest, en er voor kiest om elkaar voldoende ruilmiddel (Equi) beschikbaar te stellen.

  Het Equi-transactiesysteem werkt hetzelfde als internet bankieren: je maakt nu echter geen Euro maar Equi aan elkaar over. En bij iedere Equi-transactie lost er een klein gedeelte van de Equi weer op, zodat er geen ophoping ontstaat.

  De transformatie naar een wereld waar we elkaar niet hoeven te belasten…

  Het vergt niets. Helemaal niets. Geen project, geen ideologie, geen investering, geen goed doel, geen stemknopje. Niets. Helemaal niets. Alleen de innerlijke keuze om elkaar gewoon te willen laten bestaan, en daar dan ook naar te handelen. Financieel kost het dus niets. Echter, innerlijk vraagt het een bewuste heldere keuze, waarna als vanzelf een bewustwordingsproces in gang gezet wordt in jouzelf. Want wat ligt er allemaal in jouw bewustzijn aan illusies opgeslagen rondom het aspect geld? Dat alles zal zich aan gaan dienen. Als je dit proces aangaat in jezelf, brengt het je een heerlijke bewustzijnsverruiming en bevrijding. Gigantische scheppende krachten komen vrij. Je komt helemaal vrij om jouw talenten te leven in co-creatie met anderen die ook voor deze weg gekozen hebben.

  Jij hoeft dit niet voor een ander te realiseren. Iedereen kan zelf voor het Overvloedsprincipe in haar of zijn leven kiezen. Maar kiezen mensen daar innerlijk wel voor?

  Mensen die daar niet voor kiezen, zijn daar vrij in. Maar het zou wel bijzonder zijn, als die mensen dan uit naam van ‘tekorten’ en ‘het goede’, het recht menen te hebben om een ander te mogen belasten.

  De hoop voor de wereld zit niet in een nieuwe politieke ideologie, niet in Obama, niet in een financieel ingrijpen, niet in een goed doel, en al helemaal niet in oorlog natuurlijk.

  De hoop zit in onszelf: wij kunnen ZELF kiezen hoe we met elkaar om willen gaan.

  Ik kies er voor, om elkaar gewoon te laten bestaan.

  En ik handel daar dan ook naar.

  Het Overvloedsprincipe doet niets, creëert niets, besluit niets, maar is er gewoon. Je kunt haar echter afwijzen, afstaan, of er niets mee doen.

  Als je het Overvloedsprincipe, de krachten van het leven, afstaat aan iemand die er niets voor terug wil geven, raken jouw vrije krachten in bezit van een ander. En dan moet je er vervolgens voor werken, om er weer een gedeelte van terug te krijgen.

  Ons lichaam geeft ons een overvloed aan signalen. Ze zijn er gewoon. Die kunnen we allemaal negeren, alsof ze niets te betekenen hebben. Je kunt besluiten er niets mee te doen.

  En met ons onzichtbare ik, gaat dat ook zo. Die doe je niet, zij is er gewoon: onze innerlijke kracht; bewustzijn, talenten, inspiratie, intuïtie, liefde, levensdrang. Die doe je niet. Ze is gewoon in overvloed aanwezig. 6 miljard maal. Bij ieder persoon is er een overvloed aan innerlijke kracht vanzelf aanwezig. Je kunt er niets mee doen, en je kunt er wel iets mee doen. Maar zelf doet het niets, het is er gewoon.

  Overvloed doet dus niets. Het is er gewoon: de zon, de aarde, 6 miljard innerlijke krachten, het Equi-transactiesysteem…

  Het is er gewoon. Wat we er mee doen, is aan ons.

  Ik kies er voor om alles beschikbaar te laten. De zon, de toegang tot de bronnen van de aarde, en de innerlijk vrije mens. Dan kan elk mens zelf kiezen wat zij of hij wil brengen, met de innerlijke krachten die ze mee hebben gekregen. Als je het niets vindt, wat een ander brengt, dan doe je er gewoon niets mee. Die persoon vindt heus wel iemand die het wel wat vindt. Tenzij die persoon vooral bezig moet zijn met zorgen dat zij/hij in leven blijft: dan zijn diens talenten niet meer beschikbaar voor de wereld. Dan leeft zo iemand in overvloed, want op de aarde. Maar is volledig verstoken van deze overvloed, en is het leven op aarde, wij, verstoken van dat wat die persoon komt brengen. Veel mensen denken dat dat eerlijk is: hadden die mensen maar xyz moeten doen. Tja ‘eerlijk’. Van die woordjes die een wens tot voorwaardelijkheid aanduiden; ‘Ik wil dat mensen het alleen maar fysiek makkelijk hebben, als ze dit dat of zus zijn/doen’. Ik heb helemaal niets met die voorwaardelijkheid.

  Aan die voorwaardelijkheid zie je dat het Overvloedsprincipe niets doet. Het is er gewoon. Maar een mens kan gewoon over een ander mens beslissen, dat je geen recht hebt om makkelijk jouw deel van die overvloed tot je te krijgen, omdat die persoon niet is, zoals de andere mens graag wil.

  Gelukkig zijn er ook mensen die innerlijk ervaren zoals ik: iedereen heeft onvoorwaardelijk recht op de vrije toegang tot het leven. En dus handel ik daar naar, met de mensen die dat ook vinden. Mensen die voor voorwaardelijkheid gaan, zullen niet aansluiten. En uiteindelijk, als de groep die ervoor kiest om elkaar gewoon in kracht te laten bestaan steeds groter en groter wordt, blijft er een groep over die elkaar allemaal voorwaardelijk bekijken, en zelf dus ook voorwaardelijk worden bekeken. Wat een argwaan zal er in die groep zijn zeg. Nou ja, moeten ze zelf maar weten. Als ze daar happy mee zijn, om er een levensfilosofie van voorwaardelijkheid op na te houden, dan zijn ze daar natuurlijk vrij in.

  Overvloed, het Overvloedsprincipe, het leven… ze doen niets. Ze zijn er gewoon. Je kiest zelf, met elkaar, hoe je daar mee om wenst te gaan.

  Ik kies voor een samen leven waarbij we gebruik maken van een puur ruilmiddel, Equi, dat de uitdrukking is van het beschikbaar laten van de vrije toegang tot Moeder Aarde en de talenten van de mens.

  Wat kies jij?

  Bron: Het Bewuste Pad, http://www.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=72

  Hartegroet,
  Mascha Roedelof
  Levenskunstenares
  Het Bewuste Pad
  Bron van Leven
  +31 (0) 6 – 230 575 42

  www punt hetbewustepad punt nl
  www punt overvloedsprincipe punt nl
  www punt crowdpower punt nl
  www punt dewerkelijkheidvanhetovervloedsprincipe punt nl
  www punt equi-place punt net

  Voel je uitgenodigd in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

  1. Leuk Yge, dat jij de website van Equi Place bezocht, en daarna via het contactformulier aangaf contact te willen.

   Leuk dat je belangstelling toont in Equi.

   Vond je de link naar Equi Place naar aanleiding van dit artikel?

   Anyway: dankjewel Guido voor dit platform.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.