Advertentie

Herinner wie je werkelijk bent..


Mieke Coigné (1958) heeft sinds enkele jaren een zelfstandige praktijk ‘Amaranta’ voor mens en dier (HIER). De jaren voorafgaandelijk waren gewijd als docente in het onderwijs, als communicatietrainster in diverse organisaties. En als educatief trainster in het omgaan met agressie voor diverse instanties, geweldloos communiceren en empowerment. Kortom heel rijke ervaringen waarin ze kennis en spiritueel bewustzijn wist te verbinden. Dat deze tijd best heel arbeidsintensief was en heel wat uren aan voorbereidingen vroeg, hakte er ook stilletjes aan in. Ze zegt hierover: “Ik ervoer te weinig ruimte te kunnen nemen voor mijn  persoonlijke interesses in het spirituele werk. Bewust van de consequenties stapte ik uit deze comfortzone en hakte de knoop door.”

Door de jaren heen heeft ze zich verder ontwikkeld en gespecialiseerd op een heel breed spectrum, waarin hoofd (kennis), hart (voelen) en ziel ( weten) als een rode draad doorweven zijn in haar leven en  onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het uitbreiden in het werken met volwassenen, jongeren en kinderen naar het dierenrijk was een heel bewust gevolg van haar bijzondere diepe liefde voor dieren. Op basis van de vele vragen van cliënten rond spiritualiteit en bewustzijn, schreef ze dagelijks enkele jaren inspirerende blogs. Spiritualiteit heeft niet zozeer te maken met het volgen van vele cursussen, maar de reis naar het herinneren wie je werkelijk bent bewust ondernemen.

Vanuit onder meer astrologische invalshoek belicht, werd het in de loop van 2019 duidelijk dat begin 2020 de start van een enorm chaotisch en bewogen jaar zou aankondigen. Lees het verhaal van Mieke Coigné over haar ontwikkeling en het ‘vanzelfsprekende’ boek, dat hierdoor het levenslicht ziet.

* * *

x
X

Een bewuste weg naar je nieuwe leven.

 Herinner wie je werkelijk bent..

2020 © Mieke Coigné | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Afbraak van op oude paradigma gevestigde systemen enerzijds en de strijd vanuit de gevestigde orde, gebaseerd op macht en controle anderzijds ,zijn bijzonder krachtige en diepgaande veranderingen die met intense pulsaties van kracht en tegenkracht in de aardse dimensie uitgewerkt worden. Zo ook vindt de afbraak van oude denk- en leefpatronen en de strijd om te behouden wat veilig en vertrouwd voelt, in onszelf plaats. Afbraak en strijd zijn voortdurend in beweging en voelbaar in de onderstroom, niettemin zijn zeer subtiele golven van verandering, vernieuwing in de kiem aanwezig.

Als de afbraak is voltooid, de strijd is gestopt, ontstaat een oneindig veld van creatiemogelijkheden, waarin ieder mens als uniek mede-creator bijdraagt aan een samenleving waarin Aquarius niet enkel een begrip is. We dragen samen in gelijk-waardigheid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit een doorleefd innerlijk meesterschap evolueert de leider, leraar, goeroe naar zelfwerkmanschap, naar inspirator, naar sparringpartner. Al bij al een heel bijzondere fase in ontwikkeling.

Hoe ik dan bij mijn eerste creatie ben gekomen?
 Zowat 30 jaar terug had ik in Nederland een schilderweek gevolgd, vanuit de antroposofie.  Op dieper spiritueel vlak was onder andere Steiner een inspirator in zowel mijn persoonlijke leven als op professioneel vlak in het Onderwijs. Elke dag creëerde ik een schilderij of een tekening, liet ik me leiden in het moment en spontaan intuïtieve ingevingen zonder een voorafgaand idee te hebben over de vorm. Het proces van creatie was in gang gezet; waarhéén dit proces zou leiden, was niet waarmee ik bezig was.

De cover van het boek van Mieke Coigné (klik voor lead naar de bookshop)

Volledig in- en aanwezig vanuit inspiratie- en creatiekracht, passioneel genietend, in verwondering hoe kleuren zich gewillig lieten mengen tot nieuwe kleuren, waarbij vormen ontstonden die vanuit een aardse kijk niet vast te leggen waren als  herkenbare objecten. Objecten visueel herkennen middels realistisch reproduceren is wat we in het schoolsysteem hebben geleerd. Dit is wat in systemisch onderwijs nog steeds overgewaardeerd wordt; veel van wat buiten de fysieke zintuigen wordt waargenomen of gevoeld wordt, lijkt vreemd wegens ‘niet herkend’ vanuit het geprogrammeerde systeem, dat we terugvinden in het logisch denkend linkerbrein.

Creativiteit en expressie
Zij zijn in wezenheid verbonden met het hart en intuïtief voelend hartenbrein of rechterbrein. In mijn gevoel ligt precies daar de weg naar het scheppen of creëren. Al lijkt het eenvoudig hart- en zielsgeïnspireerd te scheppen, het denken over creëren leidt gemakkelijk af en weg van het vrij-rijke onuitputtelijke scheppingsveld. Herkenbaar op zowat alle levensvlakken is de innerlijke strijd tussen het hoofd en het hart, het denken en voelen, het controleren en zich overgeven. Het verbindend midden vinden is puur ervaren, voelen en weten dat daar in jezelf het midden is.

Niemand kan dit voor anderen bepalen, dan hoogstens vanuit eigen ervaren en voelen inspireren. De transitie naar een nieuw bewustzijn doorloopt  ieder op eigen unieke wijze. In die zin is elk oordeel over hoever iemand staat gebaseerd op vergelijken. Onder meer het vergelijken is  een diep ingesleten opvoedings- en socialisatiepatroon, dat velen levenslang meedragen als niet goed genoeg, niet snel genoeg, niet spiritueel genoeg te zijn. We zijn allen Bronwezens, alleen heeft ieder een unieke zielsblauwdruk, met uitdagingen waarover niet geoordeeld kan worden.

Persoonlijk heb ik weinig voeling met de uitdrukking dat we hier op aarde zijn om lessen te leren. De plek waar lessen worden geleerd is in het schoolse systeem en daarin worden leerlingen gelabeld via cijfers. Dit gedachtengoed doortrekkend, blijft labelen en oordelen een valkuil, wat net niet bijdraagt aan een veranderend bewustzijn van Vissentijdperkmens naar Aquariusmens. Waarin samenwerking, inspireren, gelijkwaardigheid en zelfmeesterschap centraal staan.

Het leven is een opeenvolging van ervaringen die ons aanmoedigen om door te gaan of het anders aan te pakken, te vertrouwen op ons innerlijke kompas als gids, open te staan voor andere zienswijzen en elke beperkende gedachte/overtuiging onderzoeken naar in-eigen-waarheid-staan.

Dat we in de overgang van Vissen – naar Aquariusbewustzijn geconfronteerd worden met alles wat niet langer bijdraagt aan groei, aan expansie, aan onze zielsrealisatie, is op dit moment en voor de komende periode een enorme uitdaging én uitnodiging om ons te herinneren dat wij de krachtigste soevereine scheppers zijn van ons leven als aards-spiritueel-kosmisch wezen.

In november 2019 waren zowat 100 creaties klaar en enkele weken later ontmoette ik een kunstzinnige fotografe die met veel interesse 44 geselecteerde werken in beeld bracht. Vanaf dit moment verliep het hele proces als vanzelf, het invoelend schrijven van teksten die met de creaties resoneren, het schrijven van laagdrempelige teksten die een weerspiegeling vormen van de overgang van het oude paradigma naar een innerlijke kwantumsprong, bekrachtigingen die aanspraak maken een oneindig creatief scheppingsveld, als uitdrukking van de Ik ben die Ik ben.

* * *

Een fragment uit het boek ‘Innerlijk Meesterschap’

‘Jij hebt de moed gehad om te incarneren in een lichaam binnen een bepaalde tijd en ruimte. De moed om in deze aardse tijd te incarneren is weggelegd voor een meester en dat ben jij. Nu is de tijd aangebroken om je dit te gaan herinneren. In alles merk je bij jezelf, dat jij niet zomaar toevallig geboren bent, in een turbulente en chaotische tijd, op die plek, bij deze ouders en die familie.

Je weet dat alles wat nu op losse schroeven komt te staan, wegwijzers vormen naar een evalueren en bespiegelen van jouw leven. Waar je de reeds lange barsten hebt gevoeld, getracht hebt de barsten te lijmen, is het heel goed mogelijk dat je in het bewuster waarnemen ervaart, geen barsten meer hoeft te lijmen. Sterker nog, je ervaart dat je dit niet meer voor mekaar krijgt.

Jij bent de creator van jouw realiteit, te midden van alle chaos en problemen in de wereld en je eigen problemen. Enorme krachten proberen de wereld te manipuleren om te vernietigen. Jij kunt nu ontdekken wat je kunt doen om jouw wereld en de wereld om je heen tot een betere plek te maken op heel eenvoudige manieren.

Een glimlach, een woord van geruststelling, voedsel delen met iemand die honger heeft, dieren een liefdevolle plek geven, zaadjes planten in de tuin, mind controle apparaten uitschakelen, creëren hartelijke verbindingen en zoals je nu weet, zijn de mogelijkheden onuitputtelijk. Nieuwe realiteiten ontstaan vanuit ieders unieke scheppingskracht. Wat kom je hier doen, wat dient het hoogste welzijn, hoe kun jij vanuit jouw liefdeskracht en scheppingskracht, mededogen, respect en waardering het allerhoogste doel van je leven dienstbaar inzetten?

Laat je niet leiden door bronnen uit de mediasfeer die de trillingen van jezelf, anderen en de aarde naar beneden trekken, maar onderzoek hoe jij vanuit jouw stralende lichtkracht en onvoorwaardelijke dienstbaarheid mee kunt helpen aan deze transitie. Enerzijds schoon je je fysieke-emotionele en spirituele lichaam op en anderzijds ondergaat de planeet een enorme transmissie naar hogere en fijnere frequenties ,naar meer lichtinbreng.

De trillingssnelheid van je energielichaam neemt toe, de onwaarheden en illusies van de oude wereld worden ontmanteld, zodat iedereen zichzelf kan zien als een meester en co-creator van een nieuwe wereld. De nieuwe wereld kunnen we samen gestalte geven, als we onze kijk op de wereld, onszelf en onze medebewoners veranderen. Veranderen is niet het toepassen van enkele technieken, maar waarlijk naakt voor de spiegel te gaan staan en alle lagen af te pellen die we door de tijd heen hebben opgebouwd als pantsers.

We stoppen met acteren in wie we denken te moeten zijn, maar we worden puur onszelf’. Ik wens je een inspirerende reis naar de inner-rijke schepper die Jij Bent. In herinnering dat jij een authentiek BronWezen Is. Van mens tot mens, van hart tot hart, van ziel tot ziel.

Genegen, Mieke

Inspirerend bij deze creatie

‘Een Meester weet dat hij niet zijn lichaam, niet zijn kennis,
niet zijn verstand, niet zijn rollen is.

Een Meester is soeverein en niet langer ingeplugd
In structuren die thuishoren in de oude realiteit.

De Meester in jezelf is geboren om nieuwe
bewustzijnsfrequenties op aarde te brengen.

Wees moedig en dapper om beperkende kaders
te doorbreken, zodat de Meester in jezelf verschijnt’.

© Mieke

 

 

 

 

1 gedachte over “Herinner wie je werkelijk bent..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.