Advertentie

Onhebbelijkheden


Onhebbelijkheden

In uw dagelijkse gang
treffen u onhebbelijkheden
en geeft u ook blijk
zélf bepaalde onhebbelijkheden
met u mee te dragen.

Versta deze vanuit een oprechte bekenning.
Geef vrij wat op uw hart ligt,
opdat wat u ervaart
te rechten en te richten.

Eerlijkheid hierbij
is een sleutel tot heling
van het gegevene.

Voel u niet hoger of lager staand
bij de ontmoeting van onhebbelijkheid
van de ander.

Want zie, u heeft het ook
in welke hoedanigheid dan ook.

Open het zuivere gesprek
en ontmoet zo wat gaande is
en of in vastheid van gedrag
of houding gestold is.

Bemoedig elkaar in het delen ervan
op een wijze van luisterende verstaanbaarheid.

Opdat dát geslecht wordt
wat van orde is.

x

White_Rose