Advertentie

Vervreemding


Vervreemding

Laat u niet meer misleiden
door wat anderen vragen van u
voorbij uw eigen zuiver geweten.

Opdat de alom vervreemding van het eigene
doorbroken kan worden.

Want zie, daar waar gemeenschapszin
en medemenselijkheid geen uitgangspunten zijn,
zo treedt vervreemding van het mensenras op.

Geef daarom uzelf het gezag terug
om hoe en waar dan ook
uzelf uit te spreken,
ongeacht de ogenschijnlijke consequenties.

Want wie in bewustheid
aan zichzelf nog voorbij gaat
en aan het dienend vermogen tot zichzelf en de ander,
hij zal vervreemding blijven voorstaan.

Zo, sta op en wees in oprechtheid
het voorbeeld van onomwonden verbondenheid
en zeggingsrijpheid van wat nodig is
om ware verandering te ondersteunen.

Wees moedig en zelfverzekerd
vervreemding alzo waarlijk tegen te gaan.

x

spiraalzonnebloem2