Advertentie

Stilstaan


Stilstaan

 Lieve mens, sta stil
bij wat u dagelijks ontmoet.

Overdenk in stilte hoe uw dagen zijn verlopen
in het besef wat uw bijdrage in liefde is en is geweest.

Betrek daarbij ook uw denken oven,
opdat u zichzelf reinigt van onbedachtheid.

Laat u zo ook in met uw ware bevoelde onmacht of schuldbesef,
opdat u daaraan voorbij kunt treden
door kleurbekenning in uw maat van liefhebben.

Sta stil bij onterechte reacties
en bevooroordeelde stellingnames.

Geef uzelf daarin toe, niet als verwijt
maar als gift naar de ander en uzelf,
om alzo tot reiniging en opwaardering
van uw bewogenheid en medemenselijkheid te geraken.

Want zie, daar waar u stilstaat in afstemming tot uzelf,
zo volgroeid in u uw ware liefdesverbondenheid.

chartreslabyrinth