Advertentie

Uitnodigen


 

Uitnodigen

 

Velen onder u hebben moeite
met zich eigen worden.

Velen zien niet in welke betekenis
anderen voor hen kunnen hebben.
Nodig daarom de ander uit
in uw veld van liefdesuitwisseling.

Nodig zo ook wereldwijd de ander uit
die zich niet meer gezien en geweten weet.
Want juist in deze tijd gaat het erom
om hoe en waar dan ook
tot verbondenheid te komen.

Doorbreek daarom uw grenzen
van hoegenaamde bescherming
en bescheidenheid.

Want de ander toelaten
heeft geen onnodige bescherming meer nodig.

Herzie daarom uw staat van begrip,
mededogen en bereidheid tot het uitnodigen
en toelaten van de ander
in uw comfortabele en gevestigde samenheid.

Want zie, allen zijn zoekende in deze nieuwe tijd van geworden.
Help hen om zo ook uw eigenheid te herschikken.
Opdat waarlijke medemenselijkheid toe mag treden,
ongeacht afkomst, religie en hoedanigheid.

Allen zijn één in de Geest van Eeuwigheid.