Advertentie

Verbondenheid


Verbondenheid

 

Weet u waarachtig verbonden
met dat wat u te doen staat.

Verbondenheid in deze wil zeggen
dat u zichzelf en de ander raadpleegt
op een wijze van gemeenschappelijkheid
en gelijkwaardigheid.

Want alleen zó kunt u verandering
en vernieuwing bewerkstelligen.

Zeker, in functioneel opzicht
is er verantwoordelijkheidsbesef verschil
dat zich laat herkennen.
Echter waak over de wezenlijkheid
van verbindingskracht.

Een ieder is waar hij wezen moet.
Een ieder heeft recht van spreken.
En een ieder dient opwaarts aangesproken te worden
ter bevordering van gemeenschapszin,
verantwoording en verantwoordelijkheidsinname.

Want juist in deze tijd
wordt een ieder uitgedaagd
om te komen tot ware verbondenheid,
zowel in de stof als in de geest.

Draag uw zielsbewustzijn in deze daartoe op,
uit liefde voor u allen.