Advertentie

Verzanding


Verzanding


Er is veel gaande in de wereld in en om u.
Vele dreigingen en bedoelingen
en onbedoeldheden spelen zich af.

Wij vragen u om uzelf blijvend recht te doen.
En daar waar verzanding van uw belevingsveld optreedt,
u uzelf ter hand te nemen
in de voorspoed die u kunt bewerkstelligen.

Het is een tijd waarin u uitgedaagd wordt
om uw geestelijk zijn
meer en meer toe te eigenen.
Dit in plaats van uzelf hoegenaamd over te geven
aan uw buitensluiten.

Het is u gegeven om dát onder ogen te komen
wat u aankunt en uw geesteszijn te bevragen
wat u wel en niet kunt doen.

Besef in het heden
dat u meer macht en kracht heeft
om het juiste te doen
en de veerkracht aan te wenden
om verzanding in onmacht en onbehagen tegen te gaan,
zowel in u als om u heen.

Zet zo uw kennis en weten in
vanuit uw waarachtige bevoeling.