Advertentie

Herstart je Gezondheid Kaj jaarbanner 2019

Verzanding


Verzanding


Er is veel gaande in de wereld in en om u.
Vele dreigingen en bedoelingen
en onbedoeldheden spelen zich af.

Wij vragen u om uzelf blijvend recht te doen.
En daar waar verzanding van uw belevingsveld optreedt,
u uzelf ter hand te nemen
in de voorspoed die u kunt bewerkstelligen.

Het is een tijd waarin u uitgedaagd wordt
om uw geestelijk zijn
meer en meer toe te eigenen.
Dit in plaats van uzelf hoegenaamd over te geven
aan uw buitensluiten.

Het is u gegeven om dát onder ogen te komen
wat u aankunt en uw geesteszijn te bevragen
wat u wel en niet kunt doen.

Besef in het heden
dat u meer macht en kracht heeft
om het juiste te doen
en de veerkracht aan te wenden
om verzanding in onmacht en onbehagen tegen te gaan,
zowel in u als om u heen.

Zet zo uw kennis en weten in
vanuit uw waarachtige bevoeling.

 

Advertentie