Advertentie

Verborgen Mind-Control van alledag..!


Onderstaand artikel is geschreven door ‘Marianne’, een vrouw die sinds een aantal maanden veel inzichten heeft gekregen in een mind control programma dat het bewustzijn van iedereen hier op aarde in zijn greep wil houden. Zij heeft in dit programma ervaringen opgedaan waarvan veel herinneringen naar boven zijn gekomen.

De ongelooflijke kracht van onze geest is in staat het lichaam op slot te zetten. Mind Control als gevangen zitten mét eigen sleutel. De sleutel is daardoor DUS ook altijd bij de hand om onze geest te bevrijden..Vanuit een hoger bewust-Zijn.

Het betreft zeer onthutsende informatie, die, na enige bezinking, als zeer logisch wordt ervaren. Het geeft een dieper inzicht in en een extra dimensie aan het gedrag van mensen hier op aarde, wereldwijd en ook in het persoonlijk leven. Hieronder volgt een verslag van deze ervaringen en ook inzichten in de redenen waarom dit programma wordt uitgevoerd. Marianne introduceert dit artikel en zichzelf:

“Ik ben al bijna 20 jaar bezig met bewustzijnsontwikkeling, nadat ik het besluit had genomen, meer en meer van binnenuit te gaan leven. Dit was eigenlijk een noodzakelijk pad, door een grote fysieke en emotionele onbalans. Een situatie die ik nu ook kan verklaren door de gebeurtenissen in het mind control programma waar ik hier in het artikel over schrijf. Veel trajecten heb ik hierin doorlopen. Bij artsen en therapeuten, op gebied van o.a. homeopathie, magnetiseren, emotioneel evenwicht, reïncarnatie, readings, lichtwerker-workshops, DNA-healing etc.

En al zo’n 3 jaar bestudeer ik de informatie die door Martijn van Staveren wordt gegeven op het gebied van mind-control. Hij praat o.a. over zijn ervaringen in andere realiteiten, over het invaseren van deze realiteit, over ons bewustzijn is gehackt en over de manipulatie van ons gevoelsbewustzijn. Toen ik voor het eerst naar een interview met hem luisterde, voelde ik meteen, dat dit het is waar het werkelijk om gaat, dat deze info de essentie is. Mijn essentie is.

Dit heeft er allemaal toe geleid, dat ik mezelf vanuit een ander perspectief ben gaan bekijken, dat ik veel meer de bronkracht in mezelf heb geactiveerd. Het gevolg is dat ik nu ook spreek en deel over onderwerpen zoals in dit artikel en mensen hierbij ondersteun. Moge het je bijstaan in onze groei van bewustzijn en de realisatie van een ‘betere’ wereld..!

 

x

* * *

x

x

x

Verborgen Mind-Control van alledag..!

2017 © Marianne | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Mind controllers houden zich in zeer veel realiteiten bezig, met het onderdrukken en programmeren van het menselijk bewustzijn. Dit gebeurt op deze Aarde via bekende programma’s, zoals MK Ultra, MK Monarch enz. Maar er zijn ook veel programma’s draaiende in andere realiteiten en werelden, waar veel minder tot helemaal niets van bekend is.. Ik kan er over meepraten, want in één zo’n realiteit ben ik vele malen (onvrijwillig) geweest. ‘Ze’ haalden mij daar naar toe om mij in zo’n programma te plaatsen; ik heb dit meegemaakt van mijn 5e tot m’n 18e jaar. Hiervan zijn mijn ervaringen uit mijn geheugen gewist. Er bleven echter wel residuen over in mijn neurologisch systeem, namelijk diverse programmeringen en gerelateerde trauma’s.

Dat laatste is dan ook meteen een van de doelen van mind control programma’s: dat mensen volgens deze programmeringen hun levens hier op deze aarde leiden, en dat deze levens worden beïnvloed door deze trauma’s. Bij veel mensen (ook bij mij) zijn deze programmeringen en trauma’s verborgen in een diepe laag van het bewustzijn, waar je pas bij kunt komen, wanneer je andere issues, zoals bijvoorbeeld programma’s uit de voorouderlijke lijnen, overtuigingen e.d. in jezelf hebt opgelost…

Je zou kunnen zeggen dat, datgene wat hier het karakter van iemand wordt genoemd, eigenlijk programmeringen zijn, die aangebracht worden via het mind control programma. Het doel van deze programma’s, is dat je vanuit je persoonlijkheid leeft volgens de programmeringen en dat mensen daarmee niet leven vanuit hun eigen scheppingskracht als vrije wezens, creërend in het moment vanuit hun innerlijk bewustzijn.

De entiteiten van deze MC-ers herken ik, als mannen in witte jassen. Het zijn ‘artsen’ die volledig opgeleid zijn in wat ze doen. Ze weten hoe ze de creatiekracht van mensen kunnen breken/controleren en hoe deze te programmeren en te traumatiseren. Daarbij hebben ze allerlei apparatuur tot hun beschikking, waarmee ze het bewustzijn en de energievelden van mensen kunnen uitlezen, tevens ook kunnen beïnvloeden en manipuleren.

Er is per ‘artsenteam’, zo leerde ik, één hoofdverantwoordelijke, die ik in dit relaas/verhaal ‘de man in de witte jas’ zal gaan noemen. Vooral met deze persoon heb ik in al die jaren heel veel te maken gehad. Deze figuur bepaalde wat er gebeurde en was één van de weinigen die tegen mij sprak.

Het verwijderen van de unieke code..
De eerste herinneringen heb ik, toen ik in mij een groot trauma voelde met betrekking tot dierenmishandeling. Ik ging hiernaar kijken met mijn voorstellings-vermogen en kwam toen terecht in een situatie, waarbij ik als klein kind, moest kijken naar dierenmishandeling. Ik werd daarbij door de MC-ers voor de keuze gesteld: óf zij gingen door met deze heftige mishandeling óf ik diende overstag te gaan. Emotionele chantage.

En omdat ik die mishandelingen verschrikkelijk vond, heb ik toestemming gegeven, dat zij dus met mij aan de gang ‘mochten’.. Dat hield in, dat ik op een stoel werd gezet en er diverse apparatuur op me werd aangesloten. Hiermee hebben ze een stukje ‘energie’ van me weggehaald, dat ik meegenomen had, uit een oorspronkelijke wereld, waar ik vandaan kom. Deze energie bevatte mijn unieke code; een code, die dus van mij is gestolen en ergens verzegeld wordt bewaard, in een artificieel archief.

Nadat dit was gedaan, voelde ik mij leeg en incompleet, een gevoel dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Het weghalen van de code was het startpunt van het mind control programma. In de ca. 6 sessies hierna, zijn er in plaats van deze persoonlijke code, ontzettend veel inserties (invoegingen) in mijn neurologisch systeem geplaatst. Ik ben me daar nu volledig van bewust. Dat ging als volgt: Ik zat in een stoel en er werd een apparaat op mijn hartsgebied gezet. Vervolgens zijn er via dit apparaat de inserties in mijn lichaam gesluisd.

Het ging daarbij om een download vanuit het genoemde artificiële archief, van trauma’s uit de levens van andere mensen. En bijna 20 jaar geleden, toen ik meer van binnenuit ben gaan leven, heb ik het begin gemaakt, van het opruimen van deze inserties. Al die tijd daarvóór heb ik gedacht, dat dit ervaringen van mezelf waren, uit vorige levens hier op aarde. Maar nu realiseer ik me diep, dat deze levens(ervaringen) niet van mij waren, maar van anderen..!

Verdeeldheid zaaien..
Één van de speerpunten van dit mind control programma, is het zaaien van onderlinge verdeeldheid en het creëren van afgunst en competitie in mensen. Er werd me bijvoorbeeld, in dat kader, een klusje toebedeeld, dat een bepaald aanzien had. Maar later werd dit klusje dan tóch aan iemand anders gegeven, omdat die dat ‘beter’ zou kunnen doen. Dat gaf me een gevoel van lage eigenwaarde, dit klusje niet te kunnen/mogen doen en vervolgens met jaloezie naar de ander kijkend.

Andersom kon dit ook gebeuren. Dan werd mij een gevoel van superioriteit gegeven en bleven anderen verongelijkt achter. Dit proces zorgt er ook voor dat je je steeds gaat vergelijken met een ander, waardoor je eigenwaarde ondersneeuwt. Al deze gevoelens werden gevoed en aangewakkerd met de apparatuur die deze MC-ers tot hun beschikking hebben en door de opmerkingen die ze maakten en de informatie die ze me gaven.

Deze ‘mind controllers’ waren volledig op de hoogte van mijn gezinssituatie en waren erop uit om ook daarin verdeeldheid te zaaien. Stel je voor: een van mijn broers heeft daarbij een bepaalde bezigheid met een bepaald ‘aanzien; waar hij veel aandacht van mijn ouders naar zich toe krijgt. En ik heb dat niet, dan werd hierop ingespeeld in het mind control programma. Zaken als ‘je broer is beter dan jij’ en ‘hij krijgt meer aandacht dan jij’ werden dan ingefluisterd door de man in de witte jas. Andersom kon dat ook. Stel ik werd meer verwend dan mijn broer, dan werden dat soort dingen tegen hém gezegd. Zo werd het competitieve element gevoed en aangewakkerd in de gezinssituatie en borrelde deze op onbewust gevoelsniveau continu door.

Breken van mijn creativiteit..
Ik werd regelmatig in mijn bewegingen beperkt, bij het uitvoeren van (niet uitdagende) klusjes. Mijn polsen werden verzwaard of aan elkaar vastgebonden en vervolgens kreeg ik de opdracht om zo’n ‘eenvoudig/nietszeggend’ klusje uit te voeren. Uiteraard lukte dat niet, met voor mij ontkrachtende reacties van de man in de witte jas tot gevolg. De bedoeling hiervan was mij te laten denken dat ik tot niets in staat was. Het kwam dan vervolgens regelmatig voor dat ik in isoleer-ruimtes werd gezet voor lange tijd. Hierin had ik niets te doen. Ook dit had weer als doel om mij uit mijn creatiekracht te halen.

De man in de witte jas sprak beloftes uit dat er bepaalde dingen ergens in de toekomst zouden gaan gebeuren of zouden stoppen, terwijl uiteindelijk bleek dat dat allemaal nooit plaatsvond. Ook in dit geval was het doel mijn creatiekracht te breken: hij was de autoriteit van buiten, die ik geloofde en daarbij dus niet gebaseerd op een innerlijk weten. Vervolgens ging ik wachten op dingen die nooit zouden gaan gebeuren. Zodat ik dus continue in een wachtende houding zat en hierdoor werd getraumatiseerd met een groot gevoel van onrechtvaardigheid, resulterend in boosheid en ongeduld.

Aanbidding van Jezus..
In het MC programma was ook sprake van religieuze diensten die werden gehouden. De leiders van deze diensten waren ook MC-ers. Ik moest deze diensten altijd geknield bijwonen. Het doel was de aanbidding van god en Jezus, en dat ik ging opkijken tegen de leiders van de diensten en dat ik mezelf daardoor onbewust klein en nederig ging voelen.

Dan waren er ook de aparte knielsessies voor Jezus. Ik werd dan gedwongen te knielen voor een beeld of projectie van hem en moest dan bepaalde woorden en zinnen zeggen ter aanbidding. Nét zolang tot ik voldoende was geprogrammeerd in nederigheid en onderdanigheid. Dit werd trouwens ook gemeten!. Een andere reden van het uitspreken van deze woorden en zinnen, was dat daardoor een harts-verbinding werd gelegd, met dit beeld of de projectie, wat vervolgens dan ook gebeurde!

Ik werd verplicht om regels met voor mij ontkrachtende teksten op te schrijven, die ik mezelf diende in te prenten; zelf-ontkrachtende affirmaties. Dan wel dit te doen met teksten, die al waren bedacht. Dit duurde net zo lang, totdat ik een voldoende vernauwd bewustzijn had, dat voldeed aan de normen van de MC-ers. Zij konden dat zien omdat mijn bewustzijn -zoals gezegd- werd gemeten.

Schending van de integriteit van onze lichamen/degradatie van onze bronkracht..
Er vindt heel veel seksueel misbruik plaats. Ik zat wat dit betreft in een van de zwaarste programma’s en ben hieraan buitengewoon vaak onderworpen. Wat dit zoal in mijn situatie inhield, zal ik vertellen en uitleggen. Waarom deze MC-ers dat doen. Het startte al vanaf mijn eerste levensjaar en ging ook nog door na mijn 18e, Vooral uitgevoerd door de man in de witte jas, maar ook door anderen.

Toen ik zo’n twee jaar oud was, lag ik op een soort bed, waar mijn armen en benen waren vastgebonden. Ik noem dit het ‘meetbed’, omdat hier werd gemeten hoe mijn bewustzijn reageerde op het misbruik. Ook werden hier inserties in mijn neurologisch systeem naar binnen geschoven. De man in de witte jas sprak Duits en tijdens het misbruik zei hij: “Du bist sehr schön”. Mijn onmiddellijke reactie was dan: ‘Ik ben dit niet, ik ben een bronwezen uit een andere wereld.’ Meteen werd er dan een insertie in mij geplaatst, met een soort energie-scheut, waardoor ik me meer ging identificeren met de pijn en dus mijn lichaam. Vervolgens werd ik verlamd en raakte ik ‘out’.

Huiselijke training
Een ander onderdeel van het programma was, wat ik noem, de ‘huiselijke training’. De mind controllers zijn van iedereen over alles op de hoogte en hebben een volledig dossier: je script, familie-omstandigheden, waar je vandaan komt galactisch gezien en op Aarde etc. In dit script staat bijvoorbeeld ook hoe je toekomstige situatie met een echtgenoot eruit ziet. Wat ze dan doen, is dat ze deze toekomstige situatie met je gaan voorbereiden, gaan oefenen en jou gaan programmeren hoe je je dan moet gaan gedragen.

Het begint dan met een soort huwelijksceremonie, waarin je een verbinding aangaat met je zogenaamde echtgenoot, in dit geval de man in de witte jas. Vervolgens gaat dan dat toekomstige leven met hem geoefend worden. Je moet van alles voor hem doen, bijvoorbeeld alle maaltijden van de dag bereiden, je aandacht volledig op hem richten, je hebt seks met hem, bent hem volledig ten dienste en wordt afhankelijk van zijn mening gemaakt… Door deze situaties steeds weer te herhalen, wordt er een persoonlijkheid in je gecreëerd van ‘de afhankelijke echtgenote’, volledig ten dienste aan haar man, op basis waarvan het de bedoeling is dat je dan later je leven gaat leven volgens dit ingeprente script.

Een ander mogelijk scenario is dat je een training krijgt voor het toekomstige samenleven met een narcistische man. Ook dan vindt er eerst een soort huwelijksceremonie plaats, waarin je een verbinding aangaat met deze zogenaamde toekomstige man. In dit geval ook weer de man in de witte jas. Vervolgens gaat er een zeer heftig traject starten met veel mishandeling en misbruik. Met daartussen door, op bevel eenvoudige klusjes doen, zoals eten bereiden, en heel lang wachten. Totdat je bevolen wordt een volgend klusje te doen.

Tijdens dit wachten werd je altijd in je bewegingen beperkt en tijdens het doen van de klusjes was de man in de witte jas altijd in dichte nabijheid. Dit om je volledig afhankelijk van hem te laten voelen. Door dit steeds weer te herhalen wordt er een ‘slavin’-persoonlijkheid in je gecreëerd. En je wordt dan volledig afhankelijk van de narcist, niet in staat om een eigen leven te leiden, door het heel vernauwde bewustzijn.

Op basis van deze persoonlijkheid is het de bedoeling dat je dan later je leven leeft, volgens dit ingeëtste script. Ik heb dit scenario doorlopen. Maar, doordat ik al gebruik maakte van mijn eigen scheppingskracht, wilden deze MC-ers bereiken, dat de heftige programmeringen vanuit dit scenario mijn scheppingskracht zouden overrulen. Dit is trouwens niet gebeurd. Bedenk altijd dat deze scheppingskracht uit de bronwereld, sterker is, dan de heftigste programmeringen van wat voor MC-programma dan ook..!!

Veel meisjes (en ook jongens) hebben een huwelijksceremonie meegemaakt, die als doel heeft, een levenslange verbinding met de betreffende man (of vrouw) in de witte jas aan te gaan. Je zou kunnen zeggen dat het een soort onbewust contract is. Doelstelling hiervan is weer, om deze verbinding/dit contract, de programmeringen en gevoelens uit de huiselijke training (zoals onderdanigheid, slaafsheid) in stand te doen houden.

Ik kwam erachter dat deze verbinding bij mij nog in stand was, omdat ik maar steeds een beeld bleef zien van ‘de man in de witte jas’. Ik ging dit onderzoeken en toen bleek dat ik die verbinding moest gaan verbreken. Dat deed ik met de woorden: “Ik verbreek de verbinding met de man in de witte jas met onmiddellijke ingang; voor altijd. Alle contracten en afspraken zijn hiermee ontbonden”. Hierna verdween het herhaaldelijke zien van deze man.

Koppelen van seksuele gevoelens (= bronkracht) aan …
Zoals ik het ervaar, zijn seksuele gevoelens een onderdeel van een bronkracht, een kracht uit de wereld waar de oorspronkelijke mens vandaan komt. Deze kracht is bij de mens hier op Aarde verbonden aan bepaalde lichaamsdelen. Door deze lichaamsdelen te stimuleren, worden seksuele gevoelens in je lichaam geactiveerd. In het mc programma werd er een programma op mij uitgevoerd, waarbij deze seksuele gevoelens, deze bronkracht, werd gekoppeld aan traumatische gebeurtenissen. (Zie ook de identieke informatie die Brice Taylor HIER aanbiedt op de site-GJ)

De man in de witte jas voerde deze stimulatie uit, dan wel werd dit met voorwerpen in de vagina bereikt. Wanneer die stimulatie was of werd uitgevoerd, gebeurde daarbij ook het volgende:

 • Ik werd gedwongen te kijken naar het traumatiseren van meisje en vrouwen (het kon zijn dat dit echt gebeurde, het kwam ook voor dat het projecties waren).
 • Ik moest onder zwaar bevel bepaalde klusjes uitvoeren
 • Er volgde heftig misbruik
Bewustzijn en creatie

Deze gebeurtenissen werden veelvuldig herhaald. Hierdoor werd in mij een koppeling tot stand gebracht tussen seksuele gevoelens (= bronkracht) en trauma, pijn, slaafsheid. Het gevolg hiervan is, dat wanneer ik diende te kijken naar het traumatiseren van meisjes en vrouwen, deze seksuele gevoelens worden geactiveerd.. Wanneer een narcistische man mij bevelen zou geven om uit te voeren (iets wat de MCc-ers dus met mij probeerden te bereiken met hun programma’s), voel ik die seksuele gevoelens ook.

Wanneer ik fantaseer over dat ik word verkracht en misbruikt, voel ik die gevoelens ook. Dit is dus het doel van het misbruik door de mind controllers: het koppelen van de bronkracht aan traumatische gebeurtenissen (aan ‘lagere’ frequenties, resonanties)!. Veel meisjes en jongens zijn hieraan onderworpen en dragen deze geprogrammeerde koppelingen dagelijks in zich. En omdat wij zo zijn geprogrammeerd, houden wij het misbruik en alles wat ermee te maken heeft zelf in stand hier op deze aarde als wij hier niet naar gaan kijken.

En dat doen wij op de volgende manieren:

 • als we fantaseren ( = gebruik maken van ons voorstellings/creatievermogen) op basis van onze programmeringen uit het mc programma, creëren wij die situatie dus feitelijk zélf..!
 • wanneer wij handelen op basis van onze programmeringen, dan creëren wij ook die situatie helemaal zelf
 • als oorspronkelijke bronwezens zijn we ontvangers en zenders en staan we in verbinding met vele werelden. Wij zenden ook onze trauma-gekoppelde bronkrachtfrequenties uit, en daarmee besmetten wij feitelijk al deze gebieden.

Gedwongen SM-sessies
Een ander fenomeen in het mind control programma zijn de, wat ik noem, gedwongen sado-masochistische sessies. Alles wat je hier op aarde ziet gebeuren in SM-sessies, gebeurt daar ook, maar dan zeer heftig en uiterst wreed. Tegen een muur vast gezet of vastgebonden op een bed; het hangen van allerlei voorwerpen  aan lichaamsdelen waar seksuele gevoelens aan gekoppeld zitten, zoals die je ook terugziet in de sm-scene. Het volstoppen of afplakken van je mond; etc. Hierdoor worden dan ook weer seksuele gevoelens (= bronkracht) geactiveerd.

Daarop volgen dan brute verkrachtingen door de man in de witte jas (oraal, vaginaal en anaal). Deze sessies kunnen dan vervolgd worden met een groepsverkrachting door een groep oudere jongens, die, zelf onder zware mind control en onder druk van enorme represailles als ze hieraan niet meededen, dit moeten uitvoeren. Dit alles heb ik veelvuldig meegemaakt, passend bij de programmeringen, om mij hier op Aarde te laten samenleven met een zeer narcistische man.

Deze sm-sessies worden uitgevoerd om:

 • seksuele gevoelens ( = bronkracht) te koppelen aan gevoelens van slaafsheid, vernedering, pijn, zware trauma
 • seksuele gevoelens ( = bronkracht) te koppelen aan dominantie, wreedheid
 • mensen zodanig te programmeren dat ze zich hier op aarde ook zo gaan gedragen, zodat ze deze koppelingen hier in stand houden en verspreiden naar andere werelden

Overgave en breken van verzet
Als ik voor of tijdens het uitvoeren van het misbruik in paniek raakte, dan wel in verzet kwam, werd er zwaar op me ingepraat met teksten als “Geef je over” en “Verzet je niet”. Door ook dit weer herhaaldelijk te doen, werd er in mij een gevoel gecreëerd van een krachteloze overgave, aan al dit misbruik en daarbij ook werd mijn verzet gebroken. Ook werden koppelingen tot stand gebracht tussen seksuele gevoelens en dit gevoel van overgave.

Emotionele band met de man in de witte jas..
Een van de doelstellingen was ook, dat ik een band diende te krijgen, met de hoofdverantwoordelijke, de man in de witte jas. Het lijkt een beetje op het bekende Stockholm-syndroom, waarbij een ontvoerde sympathie krijgt voor zijn/haar ontvoerder(s). Maar dit gaat echter veel verder, omdat het beleid erop was gericht dat je een ‘echte’ band kreeg. Dit werd bereikt door het verplicht zijn om uitingen van affectie te zeggen tegen deze man en ook door het manipulatieve gedrag van hem tegenover mij.

Er werd gespeeld met je diepere gevoelens door bepaalde toonzettingen te gebruiken, zogenaamd vanuit medelijden en troostende woorden als je het moeilijk had. Of het gevoel werd opgewekt van belangrijk-zijn als je volgens zijn manipulatieve normen (die steeds konden veranderen) iets goeds had gedaan. Uiteindelijk bereikte hij hiermee, dat ik het gevoel had dat deze man de enige persoon was, met wie ik een band had en dat hij een soort toevluchtsoord was.

Het doel daarbij is om hier, in deze realiteit, alleen banden met mensen (mannen of vrouwen) kon aangaan, die ditzelfde manipulatieve gedrag/patroon vertoonden. En dat mijn aandacht/focus/intentie steeds naar buiten toe was gericht naar deze ‘herkenbare’ mensen, waarmee ik dan weer opnieuw uit mijn creatiekracht zou worden getrokken. Zoals een volleerd hypnotiseur in staat is je aandacht volledig te besturen.

Suggesties om programmeringen en trauma’s te neutraliseren
De programmeringen en trauma’s kunnen erg gelaagd in onze lichamen zitten opgesloten; zelfs heel vast en diep zitten. Dit komt omdat er sessies waren, waarin we met straling of golven van bepaalde frequenties werden ‘bestookt’, waardoor inserties en programmeringen zich dieper en vaster in ons nestelen. Het kan dan ook nodig zijn dat het neutraliseren met herhaling uitgevoerd moet worden om resultaat te boeken.

Deze tips zijn te gebruiken voor alle traumatische situaties, en ook voor het seksueel misbruik; ik heb ze geformuleerd op basis van eigen inzichten en ervaringen:

 • je gaat ontspannen in je krachtveld zitten en verspreid het heelheidsveld door je lichaam. Vervolgens stel je je voor hoe een situatie is geweest met beelden, of je laat de beelden spontaan komen. Bijvoorbeeld de situatie, waarin je moet kijken hoe vrouwen worden getraumatiseerd. Vervolgens geef je GEEN toestemming, om hiernaar te moeten kijken, je laat het dus niet toe. Vervolgens neutraliseer je met kracht de seksuele gevoelens die in je opkomen met je heelheidsveld. Je laat deze neutrale gevoelens en je heelheidsveld zich met elkaar vermengen/in elkaar oplossen, zodat ze één worden. Vervolgens zie je voor je, hoe je heelheidsveld zich verspreidt door de ruimte.
 • dit kun je natuurlijk ook doen, als je in het dagelijks leven plotseling wordt geconfronteerd met een verhaal of een beeld van een verkrachting, waarbij die gevoelens opkomen. Je neemt dan even de tijd voor jezelf, neemt waar, je voelt je kracht in jezelf en neutraliseert de opborrelende seksuele gevoelens met deze kracht.
 • als je meer en meer hebt geneutraliseerd, oefen dan vervolgens door vanuit je kracht naar traumatische situaties te kijken op een neutrale manier, zonder dat de seksuele gevoelens opkomen. Je versterkt hiermee je creatieve/scheppingskracht vanuit een neutraal beginpunt.
 • een andere manier om te neutraliseren is om je voor te stellen dat de traumatische situaties worden opgenomen in je harts-energie, je ziet of voelt dat dan gebeuren en je voelt dat ze daar worden geïntegreerd en geneutraliseerd. Feitelijk is dit een situatie van vergeving..!

Samenvatting
Het mind control programma waar ik over praat heeft als doel mensen te programmeren en traumatiseren. Zodanig, dat ze hier in deze realiteit, zich gedragen op basis van deze mind-controlprogrammeringen en trauma’s. Dat gaat om het controleren en sturen van je bewustzijn door middel van het creëren van persoonlijkheden in ons. Iedereen met een historie in een bronwereld komt daar al vanaf het eerste levensjaar.

Je kunt het beschouwen als een soort ontvoering; je wordt uit deze omgeving gehaald en daar wakker gemaakt en ondergaat dan de programma’s. De ervaringen worden uit je geheugen gewist en opgeslagen in een artificieel archief. Programmeringen en trauma’s blijven daarbij in je lichaam/geest achter. De mind controllers die dit programma uitvoeren, zijn volledig opgeleid om dit werk te doen.

Het zijn artsen die medische handelingen kunnen verrichten, op de hoogte zijn van methodes waarmee mensen te programmeren zijn, via het diep traumatiseren. Zijn kunnen volledig kunnen omgaan met de apparatuur om bewustzijn te kunnen uitlezen en manipuleren en vaak zijn ze pedofielen van geaardheid. Wij moeten de programmeringen en trauma’s in onszelf waarnemen, ernaar kijken is een eerste stap.

Je hebt niet in de gaten, want voor ons is het de normaalste zaak van de wereld. Zoals Martijn ook vertelt, hoe krachtig onze scheppingskracht in dat opzicht alléén al is..! Maar we dienen onszelf dan te gaan sturen, onze gedachten te sturen. Als wij dat niet doen, houden wij dit ‘wereldtrauma’ in onszelf in stand. Besef dat het gaat om dezelfde kracht in jou, die ZIJ gebruiken om ons te onderwerpen. Hoe gek het mag klinken wellicht. Zo krachtig zijn we dus en zoveel moeite wordt gedaan, om ons hiervan af te houden.. FOCUS en CREËER..!

Hoe kom/kwam ik aan deze informatie?

 • Door meer en meer te gaan leven vanuit eigen kracht in plaats van de getraumatiseerde en door mc-programma’s gekaderde persoonlijkheid
 • Daardoor kreeg ik toegang tot een artificieel archief waarin de gewiste ervaringen zijn opgeslagen
 • Ik kreeg spontaan beelden van wat er daar was gebeurd. Ook door het werken met mijn voorstellingsvermogen gebeurde dit
 • Vervolgens voel en weet ik de bijbehorende informatie hierbij te trekken.
 • Het lezen van programmeringen en trauma’s
 • Het toepassen van een combinatie van dit alles

* * *

x

[bol_product_links block_id=”bol_5a4767b06cefe_selected-products” products=”1001004000594438,9200000075103441,1001004005382498,9200000035483756,1001004005629099,9200000075083521,1000004004986828,9200000077240391,9200000047038660,9200000074220769,1001004006299172,9200000078243574,1001004003033524,1001004001022535,9200000036381265,1001004005056123,1001004000821065,9200000079378908,9200000051515537,9200000022976142,9200000038408583,9200000079441581,1001004010633448″ name=”mind control marianne” sub_id=”” link_color=”91203A” subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”A82A00″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”C9FFF8″ border_color=”D2D2D2″ width=”740″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

11 gedachten over “Verborgen Mind-Control van alledag..!

 1. O ja Marianne, de laatste maanden werd het je duidelijk, en wat ga je er aan doen Marianne, je weet toch dat de nieuwe aangestelde robot politicus Ollegren, de nieuwe bilderbergse uitvoerder van het “”Big ( sister) brother is Watching you””
  systeem is, en het blijft niet bij watching, maar ze roeren constant in ons brein,
  met hun viese vingers, de duidelijke politiek van sexueel mindervalide individuen,
  wordt door ieders strot geduwd, ja Marianne schrijven hier over helpt, als het gevolgt wordt door daden, groet Jenne

  1. Volgens mij probeert Marianne iedereen die het weten wil, – dus jou ook- duidelijk te maken, dat ze éérst aan zichzelf heeft gewerkt. Wat de achtergronden van het verhaal zijn. Dan dit artikel, dus het delen van deze shit op de diepste niveau’s, is kennelijk nóg een stap. Voor haar.
   Dus opletten goede oude baas, voordat je weer gaat oordelen en ver-oordelen. ‘Wat ga je eraan doen Marianne’

   Voelt voor mij bijna als onbeschoft Jenne na een heel relaas over haar zéér pijnlijke jeugd en een verhaal hoe ze zichzelf heeft kunnen helpen. Sorry, ik kan er even niks anders van maken Jenne.. Zal niet zo bedoelt zijn, maar het komt een beetje heftig je vingers uit. Gewoon wellicht eens nálezen wat je onder een artikel dondert..!

  2. Jenne,
   Ik begrijp wat U in feite bedoelt : “Geen woorden, maar daden “. Alvorens echter tot daden over te gaan dient U de vijand te kennen, maar ook U zelf. (vrij naar Sun Tzu). Na de juiste diagnose van het probleem, begint de volgende fase met het verspreiden van de informatie, en de volgende fase volgt hier onmiddellijk op : de bewustmaking van de mensen!! Dit alles is al een bovenmenselijke titanenstrijd, met onoverkomelijke hindernissen. Als het dan uiteindelijk op daden aankomt, staat men met een kleine minderheid… die weinig tot geen gewicht in de schaal werpt. Ondanks alles denk ik dat het de moeite blijft om verder te blijven hameren op alle pijnpunten, ook al is het overgrote deel van de mensen totaal niet geïnteresseerd. Ik vond zo pas een citaat dat deze onverschilligheid goed illustreert :
   “Geleidelijk kwam ik tot het besef dat mensen gemakkelijker leugens slikken dan de waarheid, alsof leugens een vertrouwde smaak hadden en naar meer deden verlangen: een gewoonte. Goede mensen, degenen die het kwaad bestreden waar ze het maar zagen, vormden nooit meer dan een dappere minderheid. De miljoenen die werden gemanipuleerd, konden worden opgezweept of gekalmeerd door welke leugen dan ook.” – Martha Gellhorn

  3. gegroet Sub Rosa, met andere woorden, al ons geschrijf, gelammenteer is zinloos, ja en dat is wat ik eigenlijk mijn hele leven al weet, en met mij meedraag.
   Na het Provo gebeuren, mijn vertrouwen in de mensen cq mensheid volkomen verloren, en in de loop van mijn leven alleen maar duidelijker geworden.
   Als Athéist beschouwt, maar in wezen heel gelovig met mijn Eigen psyche en mijn créateur in een symbiose levende, wat het soms moeilijker, maar vaak toch makkelijker aanvaardbaar maakt.
   Van daar dat ik ook altijd de broederschap aanhing, van toch onder gelijkdenkende te kunnen zijn, maar schijn bedriegt vaak, het is niet altijd de liefde vriendschap die de lading dekt, jammer mensen schijnen zich steeds vaker aan zich zelf te vergrijpen, voor het gewin, en vergeten daarbij de prijs die zij gaan betalen aan het eind van de reis.
   Groet Jenne

  4. er wordt ergens stelselmatig een puppy zwaar gereept door een interstellaire idioot doctor who magnificus in de mad house gektekunde met een aftap drainvoerbuis naar de astra wereld zonder geweten, Jan en Moos komen langs in de koeienstraat en Jan zegt early in de morning what shall we do met z’n hangover van de vorige avond; ‘en euh wat doe je d’r an lijp wijf?’ beetje die sfeer, je hebt dit en Soros hashtack metoo 2 transsylvania uitersten en oh zo gelijkwaardig. Beetje jaren 90 pumpkins cultuur voor je golf loten bij deze hierooh vangen ken je niet zeggen wat mot juh; The Smashing Pumpkins — 1979 https://www.youtube.com/watch?v=4aeETEoNfOg dat parade schimmelpenninckpaardje in port U Gaul is aardig opgeknapt overigens, bewijs genoeg dat de wormenkuur plus behandeling goed is toch, ondanks de lijpe wijven met of zonder erfenis van opa met z’n nog maar net gedoofde sigaar onder z’n matras. Valt het jullie ook op dat de cabaret avondjes aan het eind van dit jaar gevuld worden met luidruchtige groffe potten zonder enige humor en die daar nog luidkeels trots op zijn ook, gewoon een onzekere bottebek zonder enige diepte en maggismaak, parallel aan de wel meesterlijke docu van 40 jaar Youp. ‘Marianne’ ik geloof je verhaal wel, is stap 1, en nu verder inderdaad toch, het is ultra fout programmeren, nu het goed programmeren, kost minstens zo veel dat omkeren. ” omvat een string in programmeertaal codering, net een bericht van bnr dat er een fout beeld werd geschapen om zo studentjes te trekken naar ict opleidingen die meer geschikt zijn voor theoretisch wiskundigen met daardoor zeer veel eerstejaars uitval, alsof dat nieuw is, en het feit dat de beste programmeurs vaak autodidacten zijn, heissaah om een excuus te vinden om duur goedkoop te blijven outsourcen en te blijven massa immigreren. Nu even de TallMoetje vertalen; http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/415090/De_Sleutel_Van_Het_Leven.html

 2. Guido.J.

  Ieder één schijnt zich tegenwoordig terug te vinden, ja O.K. niet oordelen, dat kan heel goed, en is voor de persoon in questie heel fijn, dan weet je tenminste met wie je leeft.
  Deze schizofrenie is geen lolletje, deze superlatieve intuïtie pertubeert de moderne mens, hij is heel vaak zelf gezocht, ze zijn bang voor wie ze zijn.
  Maar goed zo’n, meisje, ja weet die veel, en ik ga daar dan op in, met mijn suffe ouwe kop, niet doen dus, ach ik heb zelf kleinkinderen, en het is soms heel moeilijk, om ze geen opsodemieter te geven, maar ’t is ingewikkelder geworden, dat is waar, ik wens je toch een mooi uiteinde als je dat al niet had, zij de sexuoloog, nee nog een paar fijne dagen, groet Jenne

 3. Guido.J.

  zou het ontzachelijk op prijs stellen, als er in het nieuwe jaar eens een artikel zou worden geplaatst over de mensen, die achter die mensen staan die zich zelf Jood noemen, of door ons Jood worden genoemd.
  Het benoemen van ze als onze medemensen, als te vinden in die fantastische op menselijke gevoelens gebaseerde boeken, met de persoonlijke gevoelens van Saul Bellow, verrijkt, ja het oude Amsterdam, was ook zo’n menselijk samenspel het draaide om de mispoge, ja hun altijd wat donkere humor, ach het diep menselijke wat ze niet vreemd was, nou misschien, met wat mooie anecdotes, uit het dagelijkse leven, maar misschien is er wel geen interesse voor, andere tijden andere zeden, groet Jenne

  1. Als jij begint met het onderscheid te maken tussen Zionisten en Joden, ben je al een heel end. En preciés dat is wat we willen zeggen. De mind-control van een club als de Mossad, die puur door een Zionistische kern wordt gedreven en alles schijnt te mogen/moeten, is zó heftig, dat het onvoorstelbaar is, dat dit ‘geheim’ bewaard kan blijven onder de vlag van het leed van de holocaust..!

  2. Ja ik maak dit onderscheid, om dat ik het verschil ken, nou denk te kennen dan, en dan nog ook bij de zionisten zijn vele gradaties te vinden, ja en waar begint het, en waar eindicht het, mensen zijn levende symbioses, tussen je mag kiezen, het gaat toch eigenlijk om de ethiek, gebaseerd op onderling respect, ja als je begint met mensen, komt er geen einde aan, ben blij dat in niet God ben, ha ha ja alles kan uiteindelijk, groet Jenne

 4. Glyiper Alert mooi antwoord, wie zien en lezen elkaar’ weer in het nieuwe jaar des Heren 2018, uiteindelijk zijn we allemaal heren, op de dames na natuurlijk lesbische zussen zijn dus geen dames, vrees ik, groet Jenne

 5. Nu is het mij althans genoegzaam duidelijk dat de internationale machtsverhoudingen langzaam naar de Zionistische thuisbasis verschuiven. Dat de rol van de VS bijna uitgespeeld raakt mag misschien zo zijn maar was wel decennia lang de vormgever van bijna alle modern te noemen verschijnselen uit de koker van het OSS, Op.Paperclip, Mk Ultra, Gladio, met of zonder NATO, al dan niet met medewerking van Tavistock Inst. Éen gedachtenbetovering (mindfuck) heeft altijd heel goed gewerkt en dat is de exploitatie van het in NL goed functionerende, ‘calimeroeffect’. Je weet wel van,”zij zijn groot en ik is klein”.
  Te samen met het wat dommige gebrek aan zelfbewustzijn en daardoor de afwezigheid van zelfrespect wat het z.g.n. Coca-cola effect aanjaagt. Want bijna alles wat uit dat verwrongen land komt is vooral bij wat oppervlakkig denkende mensen op voorhand ok.
  Noem het maar eens geen gedachte contrôle als de taal langzaam maar zeker vervuild raakt van het Amerikaanse dialect. Was het maar Engels!
  Zelfs in veel artikelen hier op deze site zie ik de ongebreidelde collaboratie met de taal van een land wat het voorbeeld blijkt van ongeveer alles wat je aan buitenlandpolitiek bedrijft, diep verrot is. Waarom roept men, ”healing”, terwijl heling precies hetzelfde is in de eigen taal.
  Misschien lijkt het muggezifterij en haarkloverij wat ik bedoel maar ik verdom het mij mee te laten voeren met een plan waar de assimilatie van de taal er één van is.
  Op welk niveau het werkt weet ik niet, maar het werkt, en het stinkt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.