Advertentie

Doe-kracht


Doe-kracht

Ieder van u heeft doekracht in zich.
Deze te ontwaren voorbij het denken over,
maakt u sterk en zichtbaar.

Treedt daarom voorbij de vertwijfeling
van wel of niet doen van wat tot u komt.

Laat u werkelijk raken vanuit een weten
dat uw bijdrage er werkelijk toe doet.

Door u waarlijk oprecht te verbinden
met wat u geboden wordt,
zo zult u bemerken dat ook anderen
zich aan zullen sluiten.

Besef dat het eigen weten enkel vorm kan vatten
wanneer het doen zich in u openbaart.
Gaandeweg zult alzo u merken
welk belang daarmee gediend wordt.

Niet alles behoeft op haar effect of resultaat
voorshands bekend en geweten worden.
Want zie, enkel door uzelf in de waagschaal te brengen
voorbij de vasthoudende overwegingen,
brengt u uzelf voorwaarts in vernieuwing.

Weet dat het oude waarlijk haar rol gespeeld heeft.
Het nieuwe vraagt u om aldoende op te staan
in doen voorbij het laten.

Vertrouw uw nieuwe weten in Mijn handen.